FI118833B - Seurantajärjestelmä - Google Patents

Seurantajärjestelmä Download PDF

Info

Publication number
FI118833B
FI118833B FI20060906A FI20060906A FI118833B FI 118833 B FI118833 B FI 118833B FI 20060906 A FI20060906 A FI 20060906A FI 20060906 A FI20060906 A FI 20060906A FI 118833 B FI118833 B FI 118833B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
transmitter
point
identification
characterized
memory
Prior art date
Application number
FI20060906A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20060906A0 (fi
Inventor
Pekka Korhonen
Aapo Puskala
Rauno Hatakka
Niko Rusanen
Ari-Pekka Hietala
Original Assignee
Kone Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kone Corp filed Critical Kone Corp
Priority to FI20060906 priority Critical
Priority to FI20060906A priority patent/FI118833B/fi
Publication of FI20060906A0 publication Critical patent/FI20060906A0/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI118833B publication Critical patent/FI118833B/fi

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q10/00Administration; Management
  • G06Q10/08Logistics, e.g. warehousing, loading, distribution or shipping; Inventory or stock management, e.g. order filling, procurement or balancing against orders
  • G06Q10/087Inventory or stock management, e.g. order filling, procurement, balancing against orders
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
  • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
  • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q10/00Administration; Management
  • G06Q10/08Logistics, e.g. warehousing, loading, distribution or shipping; Inventory or stock management, e.g. order filling, procurement or balancing against orders
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q50/00Systems or methods specially adapted for specific business sectors, e.g. utilities or tourism
  • G06Q50/28Logistics, e.g. warehousing, loading, distribution or shipping
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal operating condition and not elsewhere provided for
  • G08B21/18Status alarms
  • G08B21/22Status alarms responsive to presence or absence of persons

Description

118833

SEURANTAJÄRJESTELMÄ KEKSINNÖN ALA

Esillä oleva keksintö liittyy kohteiden seuraamiseen. Erityisesti keksinnön kohteena on menetelmä ja järjes-5 telmä kohteiden seuraamiseksi seurantajärjestelmässä.

KEKSINNÖN TAUSTA

Langattoman tiedonsiirron ansiosta ihmisiä ja tavaroita pystytään nykyään jäljittämään ja seuraamaan monin 10 eri tavoin. Matkapuhelimia pystytään paikantamaan tietyllä tarkkuudelle niiden lähettämien signaalien perusteella. Jos taas käytössä on erityinen paikannus-laite, esimerkiksi GPS-paikannin, paikantaminen voidaan suorittaa hyvinkin tarkasti.

15

Esineiden ja tavaroiden seuraamista tehdään useimmiten suljetussa järjestelmässä rakennuksen sisällä, esimerkiksi kirjastossa, kaupassa ja erilaisissa varastoissa. Kirjoihin, laatikoihin tai muihin kohteisiin voi-20 daan liittää pienikokoisia lähettimiä tai lähetinvas-taanottimia. Kun kirja, laatikko tai muu kohde, johon , .·, lähetin on kiinnitetty, kuljetetaan erityisen tunnis- • · · ,···. tuspisteen läpi, tunnistuspiste saa tiedon tunnistus- VV. pisteen ohi kuljetettavasta kohteesta. Lähettimiä tai • · « 25 lähetin-vastaanottimia voidaan toteuttaa useilla eri-*···* laisilla tekniikoilla. Eräs tunnettu tekniikka käyttää radiotaajuista etätunnistusta (RFID, Radio Frequency

»M

Identification) eli RFID-tunnistetta. RFID-tunniste on pieni laite, joka voidaan sisällyttää tuotteeseen val- ; ·’· 30 mistusvaiheessa, tai liimata jälkikäteen esimerkiksi ··· .**·. tarralla. RFID-tunnisteet sisältävät antennin voidak- φ * ··· m*mm seen lähettää ja vastaanottaa radiotaajuisia kyselyitä • · *···* RFID-lähetin-vastaanottimelta. RFID-tunnisteet voivat ’ ** olla joko aktiivisia, passiivisia tai puoli- : 3 5 passiivisia. Passiivisilla RFID-tunnisteilla ei ole *·· omaa virtalähdettä. Laitteen käyttöön vaadittava erit- • · 118833 2 täin pieni sähkövirta indusoituu antenniin saapuvasta radiotaajuisesta pyyhkäisystä, minkä avulla tunniste pystyy lähettämään vastauksen. Puoli-passiivinen RFID-tunniste sisältää virtalähteen, mutta ei omaa lähetin-5 tä. Omalla virtalähteellä saavutetaan kuitenkin passiivista tunnistetta suurempi toimintasäde ja mahdollistetaan laajennettu toiminnallisuus, mukaan lukien tietojen säilyttäminen tunnisteen omassa muistissa. Aktiiviset RFID-tunnisteet puolestaan sisältävät vir-10 talähteen, ja niillä voi olla pidempi kantomatka, sekä suurempi muisti kuin passiivisilla tunnisteilla. Ne voivat myös tallentaa lähetin-vastaanottimen lähettämiä lisätietoja.

15 Tunnetun tekniikan etätunnistusratkaisut liittyvät esimerkiksi varastosaldon automaattiseen ylläpitoon, varashälytyksiin, jos etätunnisteella varustettu tavara kuljetetaan tunnistuspisteen ohi ilman asianmukaista maksua jne. Toisin sanoen, tunnetun tekniikan rat-20 kaisut keskittyvät yksittäisten kohteiden seuraamiseen ja niiden luvattoman ottamisen ilmaisemiseen eivätkä ota millään tavalla kantaa erilaisten kohteiden ryh-mittelyyn ja tietyn ryhmän sisältämien kohteiden liik- • · · kumisoikeuksiin ja liikkuvuuden seurantaan.

25

:**'· KEKSINNÖN TARKOITUS

• · ·

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on poistaa tai :***: ainakin lieventää edellä mainittuja tunnetun tekniikan ·· · ongelmia ja tuoda esiin uudenlainen ratkaisu kohteiden 30 seuraamiseksi seurantajärjestelmässä.

• · • · · • *

"* KEKSINNÖN YHTEENVETO

• · ... Keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista se, • · '*;** mitä on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkin]: 35 kiosassa. Keksinnön mukaiselle järjestelmälle on ·:··· tunnusomaista se, mitä on esitetty patenttivaatimuksen 3 118833 12 tunnusmerkkiosassa. Keksinnön mukaisille tunnistus-pisteille on tunnusomaista se, mitä on esitetty patenttivaatimusten 24,26 ja 28 tunnusmerkkiosassa. Keksinnön mukaisille valvontakeskuksille on tunnusomaista 5 se mitä on esitetty patenttivaatimusten 33 ja 34 tunnusmerkkiosassa. Keksinnön muille sovellutusmuodoille on tunnusomaista se, mitä on esitetty muissa patenttivaatimuksissa. Keksinnöllisiä sovellusmuotoja on myös esillä tämän hakemuksen selitysosassa piirustuksissa. 10 Hakemuksessa oleva keksinnöllinen sisältö voidaan määritellä myös toisin kuin jäljempänä olevissa patenttivaatimuksissa tehdään. Keksinnöllinen sisältö voi muodostua myös useammasta erillisestä keksinnöstä, erityisesti jos keksintöä tarkastellaan ilmaistujen tai 15 implisiittisten osatehtävien valossa tai saavutettujen hyötyjen tai hyötyryhmien kannalta. Tällöin jotkut jäljempänä olevien patenttivaatimuksien sisältämät määritteet voivat olla erillisten keksinnöllisten ajatusten kannalta tarpeettomia. Keksinnön eri suoritus-20 muotojen piirteitä voi keksinnöllisen perusajatuksen puitteissa soveltaa toisten suoritusmuotojen yhteydessä.

• · · • · · Ϊ.’. Keksinnön ensimmäisen näkökohdan mukaisesti esitetään • · • · 25 menetelmä kohteiden seuraamiseksi seurantajärjestel- • · · mässä. Menetelmässä ainakin kaksi eri kohdetta varus- »·· • · *···* tetaan lähettimellä, jossa kullakin on yksilöllinen \ϊ.: tunnistetieto. Kohteet liitetään loogisesti toisiinsa • · · ϊ...! liittämällä lähettimien tunnistetiedot toisiinsa. Toi- 30 sin sanoen, eri kohteista muodostetaan eräänlainen : ryhmä. Kohde itsessään on esimerkiksi ihminen, eläin, »»· .***. elektroninen laite, vaatekappale, laukku, matkustus- ··» asiakirja, esine, lelu tai mikä tahansa kappale, johon • · *···* voidaan kiinnittää edellä mainittu lähetin. Toisiinsa * * 35 loogisesti liitettyjen kohteiden lähettimien tunniste- ; tiedot tallennetaan muistiin. Muisti voidaan järjestää ·»» erityiseen valvontakeskukseen, erityiseen tunnistus- « · 4 118833 pisteeseen tai kohteen lähettimeen itseensä. Tunnistuspisteen vastaanottimella havaitaan kohteen lähetin, kun kohde ohittaa tunnistuspisteen. Tunnistuspisteitä voidaan järjestää haluttuihin sijainteihin, esimerkik-5 si hissien, liukuportaiden tai ovien läheisyyteen. Muistin sisältämien tietojen perusteella määritetään, kulkiko ainakin kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaik-kunan sisällä ja suoritetaan yksi tai useampi ennalta 10 määrätty palautetoimi, kun mainitut kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta eivät kulkeneet tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä. Ennalta määrätty palautetoimi viittaa esimerkiksi yhteen tai useampaan seuraavista toimista: välitetään 15 tietoa tunnistuspisteestä valvontakeskukseen, esite tään tunnistuspisteessä visuaalinen ja/tai auditiivinen palaute, lähetetään viesti kohteen lähettimen tunnistetietoon liitettyyn yhteystietoon, muodostetaan puhelu kohteen lähettimen tunnistetietoon liitettyyn 20 yhteystietoon, tallennetaan tietoa tunnistuspistee seen, estetään hissikorin liikkeellelähtö, ja lukitaan ulospääsytie.

* * · · • ·

Keksinnön toisen näkökohdan mukaisesti esitetään jär- • · • · 25 jestelmä kohteiden seuraamiseksi seurantajärjestelmäs- • · · *·* ' sä. Järjestelmä käsittää ainakin kaksi lähetintä, joi- II» • · *.·.* la kullakin on yksilöllinen tunnistetieto. Järjestelmä ·,*.* edelleen käsittää hallintavälineet kohteiden liittämi- * * * seksi loogisesti toisiinsa liittämällä lähettimien 30 tunnistetiedot toisiinsa ja muistin toisiinsa loogi- • .*· sesti liitettyjen kohteiden lähettimien tunnistetieto- • · · .···. jen tallentamiseksi. Järjestelmä edelleen käsittää ai- • · nakin yhden tunnistuspisteen, joka käsittää vastaanot- * · *..·* timen lähettimen havaitsemiseksi, kun mainittu kohde *:**; 35 ohittaa tunnistuspisteen. Järjestelmä edelleen kasit- , tää määritysvälineet, joilla määritetään muistin si- I I I • sältämien tietojen perusteella, kulkiko ainakin kaksi • · 5 118833 loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä, ja välineet yhden tai useamman ennalta määrätyn palautetoi-men suorittamiseksi, kun mainitut kaksi loogisesti 5 toisiinsa liitettyä kohdetta eivät kulkeneet tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.

Eräässä keksinnön sovelluksessa yksi kohteista on määritetty isäntäkohteeksi.

10

Eräässä keksinnön sovelluksessa seurantajärjestelmään on määritetty ylikäyttäjä, jonka seurassa kohteen sallitaan kulkea tunnistuspisteen ohi ilman isäntäkohdet-ta ilman mainitun yhden tai useamman ennalta määrätyn 15 palautetoimen suorittamista.

Eräässä keksinnön sovelluksessa muistiin tallennetaan kohteen lähettimen tunnistetietoon yhdistetty kohteen yhteystieto. Tämä mahdollistaa viestin lähettämisen 20 tai puhelun muodostamisen mainittuna ennalta määrättynä palautetoimena.

. .·. Eräässä keksinnön sovelluksessa mainittu muisti on • · · s'··' järjestetty tunnistuspisteeseen. Näin ollen mainittu I" 25 määrittäminen suoritetaan tunnistuspisteen muistiin • · ennalta tallennettujen tunnistetietojen perusteella.

• · • Φ ··*

Eräässä keksinnön sovelluksessa mainittu muisti on *·· ·,..ϊ järjestetty kohteen lähettimeen. Näin ollen tunnistus- 30 piste on järjestetty vastaanottamaan kohteen muistista : tietoa tunnistetiedoista, jotka on loogisesti liitetty ··· .·**. toisiinsa.

• · ·♦· ♦ ·· • · *···* Eräässä keksinnön sovelluksessa muisti on seurantajär- *· ** 35 jestelmän keskitetty muisti, josta tunnistuspiste ha- . kee loogisesti toisiinsa liitetyt tunnistetiedot yhden ··· tai useamman tunnistetiedon perusteella. Erässä toi- • · 6 118833 sessa sovelluksessa tunnistuspiste on järjestetty välittämään kohteen lähettimen tunnistetieto valvonta-keskukselle ja valvontakeskus on järjestetty tarkistamaan keskitetystä muistista loogisesti toisiinsa lii-5 tetyt tunnistetiedot yhden tai useamman tunnistetiedon perusteella. Tässä sovelluksessa määritysaihe suoritetaan valvontakeskuksessa.

Eräässä keksinnön sovelluksessa tunnistuspiste on jär-10 jestetty välittämään yhden tai useamman kohteen tunnistetiedon ja lähettimeltä vastaanotetut loogisesti toisiinsa liitetyt tunnistetiedot valvontakeskukselle. Tässä sovelluksessa määritysvälineet on järjestetty valvontakeskukseen ja ne on järjestetty määrittämään 15 tunnistuspisteeltä vastaanotettujen tietojen perus teella, kulkiko ainakin kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.

20 Eräässä keksinnön sovelluksessa lähetin on radiotaajuinen etätunnistin ja/tai langaton lyhyen kantaman radiolähetin.

• 1 2 φ » «·· ,···, Keksinnön kolmannen näkökohdan mukaisesti esitetään • · "I 25 tunnistuspiste kohteiden seuraamiseksi. Tunnistuspiste • · · • ft · *.. käsittää vastaanottimen kohteen lähettimen havaitsemi- • » *···1 seksi, kun mainittu kohde tulee tunnistuspisteen lä- *#:.2 helle ja määri tysvälineet, jotka on järjestetty mää- ··· rittämään kohteen lähettimeltä vastaanotettujen tun- 30 nistetietojen perusteella, kulkiko ainakin kaksi vas- : taanotettujen tunnistetietojen osoittamista kohteista ··· .***· tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan si-

»M

säilä. Tunnistuspiste edelleen käsittää palauteväli- • · **·1[ neet tai yhteyden palautevälineisiin yhden tai useam- «»·»· * 1 35 man ennalta määrätyn palautetoimen suorittamiseksi, • · ;1; kun mainitut ainakin kaksi loogisesti toisiinsa lii- 2 • · · 118833 7 tettyä kohdetta eivät kulkeneet tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.

Keksinnön neljännen näkökohdan mukaisesti esitetään 5 tunnistuspiste kohteiden seuraamiseksi. Tunnistuspiste käsittää vastaanottimen ainakin yhden kohteen lähettimen havaitsemiseksi, kun mainittu kohde tulee tunnistuspisteen lähelle sekä rajapinnan hallintavälineisiin kohteiden liitämiseksi loogisesti toisiinsa liittämäl-10 lä kohteiden lähettimien tunnistustiedot toisiinsa. Tunnistuspiste edelleen käsittää muistin toisiinsa loogisesti liitettyjen kohteiden lähettimien tunnistetietojen tallentamiseksi, määritysvälineet, joilla määritetään muistin sisältämien tietojen perusteella, 15 kulkiko ainakin kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä, ja palautevälineet tai yhteyden palau-tevälineisiin yhden tai useamman ennalta määrätyn pa-lautetoimen suorittamiseksi, kun mainitut ainakin kak-20 si loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta eivät kulkeneet tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.

• · · • · • t· *·· !...: Keksinnön viidennen näkökohdan mukaisesti esitetään ··· V · 25 tunnistuspiste kohteiden seuraamiseksi. Tunnistuspiste :***: käsittää vastaanottimen ainakin yhden kohteen lähetti- ·♦· • ·*· men havaitsemiseksi, kun mainittu kohde tulee tunnis- ·♦* .···. tuspisteen lähelle, ja rajapinnan lähettimeltä vas- ··· taanotetun ainakin yhden tunnistetiedon välittämiseksi .. 30 valvontakeskukselle.

• · · • · * • ♦ ··· • · *···* Eräässä keksinnön sovelluksessa tunnistuspiste edel- ·:**: leen käsittää muistin valvontakeskukselta saatujen ·***· toisiinsa loogisesti liitettyjen kohteiden lähettimien ··· .·. 35 tunnistetietojen tallentamiseksi. Eräässä keksinnön e · · ***·[ sovelluksessa tunnistuspiste edelleen käsittää määri- * * tysvälineet, joilla määritetään tunnistuspisteen muis- 118833 8 tin sisältämien tietojen perusteella, kulkiko ainakin kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.

5 Eräässä keksinnön sovelluksessa tunnistuspiste edelleen käsittää palautevälineet tai yhteyden palautevä-lineisiin yhden tai useamman ennalta määrätyn palaute-toimen suorittamiseksi, kun mainitut ainakin kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta eivät kulke-10 neet tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.

Keksinnön kuudennen näkökohdan mukaisesti esitetään valvontakeskus kohteiden seuraamiseksi. Valvontakeskus 15 on järjestetty vastaanottamaan kohteen lähettimen tunnistetiedon tunnistuspisteeltä. Valvontakeskus edelleen käsittää muistin, joka on järjestetty tallentamaan toisiinsa loogisesti liitetyn ainakin kahden kohteen lähettimien tunnistetiedot; hallintavälineet, 20 jotka on järjestetty liittämään kohteet loogisesti toisiinsa liittämällä kohteiden lähettimien tunnistetiedot toisiinsa muistiin; määritysvälineet, jotka on . .·, järjestetty määrittämään muistin sisältämien tietojen • Λ 9 perusteella, kulkiko ainakin kaksi loogisesti toisiin- • · *** 25 sa liitettyä kohdetta tunnistuspisteen ohi ennalta « · · *·] * määrätyn aikaikkunan sisällä; ja palautevälineet tai • · yhteyden palautevälineisiin, jotka on järjestetty suo-rittamaan yhden tai useamman ennalta määrätyn palaute- • · · toimen, kun mainitut kaksi loogisesti toisiinsa lii-30 tettyä kohdetta eivät kulkeneet tunnistuspisteen ohi • ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.

··· ··· • · • · ·* Keksinnön seitsemännen näkökohdan mukaisesti esitetään valvontakeskus kohteiden seuraamiseksi. Valvontakeskus *·**· 35 on järjestetty vastaanottamaan tunnistuspisteeltä koh- , .·. teen lähettimen muistiin tallennetut loogisesti toi- I « » ***. siinsa liitetyt tunnistetiedot ja yhden tai useamman * · 1 1 8833 9 kohteen lähettimen tunnistetiedon. Valvontakeskus edelleen käsittää hallintavälineet, jotka on järjestetty liittämään ainakin kaksi kohdetta loogisesti toisiinsa liittämällä kohteiden lähettimien tunniste-5 tiedot toisiinsa muistiin; määritysvälineet, jotka on järjestetty määrittämään tunnistuspisteeltä vastaanotettujen tietojen perusteella, kulkiko ainakin kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä; ja pa-10 lautevälineet tai yhteyden palautevälineisiin, jotka on järjestetty suorittamaan yhden tai useamman ennalta määrätyn palautetoimen, kun mainitut kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta eivät kulkeneet tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.

15

Esillä olevan keksinnön ansiosta kohteiden liikkumista voidaan seurata ja tarvittaessa myös rajoittaa halutulla tavalla. Keksinnön mukaisesti kukin kohde varustetaan erityisellä lähettimellä, ja kullakin lähet-20 timellä on yksiselitteinen tunnistetieto. Tunnistetietoja määritellään erityisiksi ryhmiksi. Ryhmittelyn avulla voidaan esimerkiksi määrittää, että tietty koh- „ .·. de ei saa liikkua rakennuksen sisällä esimerkiksi il- • · · man isäntäkohdetta. Keksinnön mukaisen ratkaisun ansi- • · 25 osta voidaan esimerkiksi estää lapsen eksyminen ulos • · 1 *·]1 kauppakeskuksesta tai dementoituneen vanhainkotiasuk- • · *...1 kaan luvaton lähteminen vanhainkodista. Lisäksi kek- sinnön ansiosta kohteen kulkemisia voidaan seurata ja ··· ϊ#<>ϊ kohteelle voidaan tarvittaessa antaa tunnistuspistees- 30 sä esimerkiksi ilmoitus puuttuvasta tavarasta (koska • ·1. puuttuva tavara on loogisesti liitetty kohteeseen kek- • · · .1··. sinnön esittämällä tavalla) . Edelleen keksinnön avulla • · • pystytään estämään luvatta otettujen tavaroiden viemi-« · *···1 nen esimerkiksi ulos rakennuksesta. Keksintöä voidaan ♦ ***** 35 hyödyntää myös rakennusten ja vastaavien tilojen evä- . .1. kuoinnissa esimerkiksi siten, että isäntäkohde voi • · ♦ t 118833 10 varmistaa että kaikki hänen ryhmänsä jäsenet tulevat evakuoiduksi evakuoitavasta tilasta.

KUVIOLUETTELO

5 Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti sovellusesimerkkien avulla, jossa: kuvio 1 esittää erään esimerkin keksinnön mukaisesta menetelmästä, 10 kuvio 2 esittää ensimmäisen esimerkin keksinnön mukaisesta järjestelmästä, kuvio 3 esittää toisen esimerkin keksinnön mukaisesta 15 järjestelmästä, kuvio 4 esittää kolmannen esimerkin keksinnön mukaisesta järjestelmästä, ja 20 kuvio 5 esittää neljännen esimerkin keksinnön mukaisesta järjestelmästä.

: KEKSINNÖN YKSITYISKOHTAINEN SELITYS

··· *·« • · « · ··· : 25 Seuraavassa täsmennetään eräiden tässä asiayhteydessä :***: käytettyjen termi merkitystä: • · » * · « .*··. - Aikaikkuna: Termillä tarkoitetaan aikajaksoa, • ♦ *·· jonka kuluessa loogisesti toisiinsa liitettyjen . 30 kohteiden (ryhmän) tulisi kulkea tunnistuspisteen • · · 1 t ohi. Aikaikkuna voidaan määrittää kullekin ryh- • · ’···* mälle yksilöllisesti tai vaihtoehtoisesti kaikil- le ryhmille voidaan käyttää samaa, tiettyä ai- ·;··· kalkkunaa. Aikaikkuna lähtee liikkeelle esimer- *, 35 kiksi siitä, kun tunnistuspiste tai valvontakes- • · · *·*\ kus tunnistaa tietyistä toisiinsa loogisesti yh- » · 118833 11 distetyistä kohteista ensimmäisen. Vaihtoehtoisesti aikaikkunan aikajakson lasken aloitetaan nollasta aina kun tunnistetaan tietystä toisiinsa loogisesti liitetyistä kohteista minkä tahansa 5 kohteen.

Palautetoimi: Termillä tarkoitetaan toimenpidet tä, joka suoritetaan jos yksi tai useampi loogisesti toisiinsa liitetyistä kohteista ei kulje tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan 10 sisällä. Palautetoimia voivat olla esimerkiksi yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä: - välitetään tietoa tunnistuspisteestä valvontakeskukselle, - esitetään tunnistuspisteessä visuaalinen 15 ja/tai auditiivinen palaute, - lähetetään viesti kohteen lähettimen tunnistetietoon liitettyyn yhteystietoon, - muodostetaan puhelu kohteen lähettimen tunnistetietoon liitettyyn yhteystietoon, 20 - tallennetaan tietoa tunnistuspisteeseen, - estetään hissikorin liikkeellelähtö, ja . - lukitaan ulospääsytie.

*·ί·* - Kohde (206, 310, 410, 510) : Termillä tarkoitetaan ·***· objektia, joka on varustettu lähettimellä tunnis- • · · V * 25 tustietojen lähettämiseksi tunnistuspisteeseen.

: 1: Kohde voi olla esimerkiksi ihminen, eläin, elekt- ··· • roninen laite, vaatekappale, laukku, matkustus-··· •***j asiakirja, esine, lelu tai mikä tahansa muu koh- ··· de, joka voi kuljettaa mukanaan lähetintä tai jo- .. 30 hon lähetin voidaan kiinnittää.

• « · • · * • · «♦· • 1 ···* Kuvio 1 esittää erään esimerkin keksinnön mukaisesta "1·: menetelmästä. Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi ;***; kohteiden seuraamiseen seurantajärjestelmässä. Keksin- • · · ,*, 35 nön mukainen järjestelmä on edullisesti järjestetty • · · *·1] niin, että seurantaa tehdään vain ennalta määritetyn ' * alueen sisällä, esimerkiksi yhden kiinteistön sisällä, 118833 12 yhden kerroksen sisällä, kauppakeskuksen sisällä, yhden kaupan sisällä, lentokenttäalueen sisällä jne.

Seurantajärjestelmässä ainakin kaksi eri kohdetta va-5 rustetaan (100) lähettimellä, ja kullakin lähettimellä on yksikäsitteinen tunnistetieto. Lähetin on esimerkiksi lähetin, joka käyttää radiotaajuista etätunnis-tustekniikkaa, kuten esimerkiksi RFID tekniikkaa. Kukin lähetin sisältää oman tunnistetiedon, jonka lähe-10 tin lähettää tunnistustapahtumassa eteenpäin. Esimerkiksi RFID-tekniikan tapauksessa lähettämiseen vaadittava erittäin pieni sähkövirta indusoituu antenniin saapuvasta radiotaajuisesta pyyhkäisystä, jonka avulla tunniste pystyy lähettämään vastauksen. Alan ammatti-15 miehelle on ilmeistä, että RFID-tekniikan sijasta voidaan käyttää mitä tahansa muuta etätunnistusmenetelmää .

Kohteet liitetään (102) loogisesti toisiinsa liittä-20 mällä lähettimien tunnistetiedot toisiinsa. Loogisesti toisiinsa liittäminen viittaa edullisesti siihen, että toisiinsa liitetyt kohteet muodostavat yhden kohdeko-konaisuuden tai ryhmän. Eräässä sovelluksessa yksi » · · ‘,V, kohde voi olla jäsenenä ainoastaan yhdessä kohdekoko- * · *·** 25 naisuudessa. Toisiinsa loogisesti liitettyjen kohtei- • · · den lähettimien tunnistetiedot tallennetaan (104) ··· m · *...* muistiin. Keksinnön sovelluksessa riippuen muisti voi *.·.· olla joko lähettimessä itsessään, erityisessä tunnis- J tuspisteessä tai erityisessä seurantajärjestelmän val- 30 vontakeskuksessa. Kuvioissa 2-4 esitetään tarkemmin . eri sovellusvaihtoehtoja.

* * * • · * * • ♦ *·* Kun kohde tulee tunnistuspisteen lähelle, tunnistus- ··· *...* pisteen vastaanotin havaitsee (106) kohteen ja vas- ***** 35 taanottaa lähettimen lähettämän vastauksen. Keksinnön . sovelluksesta riippuen kohteen lähetin lähettää joko • « · ”‘m*t yhden tai useamman kohteen tunnistetiedon tunnistus- • · 13 1 1 8833 pisteelle. Toisin sanoen, kohteen lähetin lähettää tunnistuspisteelle joko ainoastaan oman tunnistetietonsa tai vaihtoehtoisesti oman tunnistetietonsa lisäksi myös muut loogisesti toisiinsa liitettyjen koh-5 teiden lähettimien tunnistetiedot. Lähetin voi lähettää tunnistuspisteelle tunnistetietojen lisäksi myös muuta tietoa. Kuvioissa 2-4 esitetään tarkemmin eri sovellusvaihtoehtoj a.

10 Vaiheessa 108 määritetään muistin sisältämien tietojen perusteella, kulkivatko ainakin kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä. Muisti voi sijaita esimerkiksi kohteessa itsessään, tunnistuspisteessä tai 15 erityisessä tietokannassa, johon tunnistuspisteestä on järjestetty yhteys.

Vaiheessa 110 suoritetaan yksi tai useampi ennalta määrätty palautetoimi, kun mainitut ainakin kaksi loogisesti toisiinsa liitettyä kohdetta eivät kulkeneet 20 tunnistuspisteen ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.

·.*.· Kuvio 2 esittää ensimmäisen esimerkin keksinnön mukai- • ·· sesta järjestelmästä. Kuviossa 2 esitetty järjestelmä :T: 25 käsittää kohteen 206, joka kantaa mukanaan lähetintä • .***· 204 tai johon on kiinnitetty lähetin 204. Järjestelmä ··· . edelleen käsittää tunnistuspisteen 200, joka on lan- • · ♦ gattomasti yhteydessä kohteen 206 lähettimeen 204, ja • · valvontakeskuksen 208. Vaikka kuviossa 2 on esitetty , , 30 ainoastaan yksi kohde, kohteita on käytännössä kuiten- • · ***** kin useampi. Kullakin lähettimellä 204 on yksilöllinen ··· tunnistetieto. Lähetin 204 on edullisesti lähetin, jo- ·.··· ta käytetään radiotaajuisessa etätunnistuksessa, kuten .*·*. esimerkiksi RFID tunniste.

• · 35 • · *.*.* Tässä esimerkissä valvontakeskuksen 208 hallintaväli- *:**' neillä 210 liitetään ainakin kaksi kohdetta loogisesti 118833 14 toisiinsa liittämällä vastaavien lähettimien tunnistetiedot toisiinsa. Toisin sanoen, kahdesta tai useammasta lähettimestä (toisin sanoen kohteesta) muodostetaan eräänlainen ryhmä. Ryhmien määrittelyt tallenne-5 taan valvontakeskuksen 208 muistiin 212. Muisti 212 voi olla myös valvontakeskuksen 208 ulkopuolella esimerkiksi ulkoisena tietokantana.

Kun lähetin 204 tulee vastaanottimen 202 vastaanotto-10 alueen sisälle, vastaanottimen 202 radiotaajuinen pyyhkäisy indusoi lähettimeen 204 pienen sähkövirran. Indusoituneen sähkövirran avulla lähetin 204 pystyy lähettämään vastaanottimelle 202 oman yksilöllisen tunnistetietonsa ja näin samalla identifioiman koh-15 teen, johon lähetin 204 on kiinnitetty. Tunnistuspiste 200 voi lähettää jokaisen vastaanottamansa tunnistetiedon valvontakeskukselle 208 rajapinnan 216 kautta. Vastaavasti valvontakeskus 208 käsittää rajapinnan 218 tiedon vastaanottamiseksi tunnistuspisteeltä 200. Tun-20 nistuspisteen 200 ja valvontakeskuksen 208 välinen yhteys voidaan toteuttaa millä tahansa tarkoitukseen soveltuvalla langallisella tai langattomalla yhteydellä. Valvontakeskuksen muistiin 212 on tallennettu joukko • · · "1 lähettimien yksilöllisiä tunnistetietoja. Hallintavä- • « *···1 25 lineillä 210 liitetään ainakin kaksi kohdetta loogi- • · · *·1 1 sesti toisiinsa liittämällä vastaavien lähettimien ·»» *...· tunnistetiedot toisiinsa muistissa. Määritysvälineet ·.·,· 214 määrittävät muistiin 212 tallennettujen tunnistein: tietojen perusteella, kulkivatko kaikki tai ainakin 30 osa loogisesti toisiinsa kytketyistä kohteista tunnis- . tuspisteen 200 ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisäl- *·· .···, lä. Mikäli tunnistuspiste 200 ei lähetä vastaanotto- • · • keskukselle 208 kaikkia tai ainakin osaa tietyn ryhmän ·«· * · *...1 sisältämistä tunnistetiedoista mainitun aikaikkunan ***** 35 sisällä, valvontakeskus 208 on järjestetty suoritta- . maan yksi tai useampi ennalta määrätty palautetoimi.

«»« « 118833 15

Kuviossa 2 esitetään, että muisti 212 on kokonaan järjestetty valvontakeskukseen 208. Eräässä keksinnön toisessa sovelluksessa, kun vastaanotin 202 vastaanottaa yhden yksilöllisen tunnistetiedon, tunnistuspiste 5 200 pyytää valvontakeskukselta 208 tiedon muista vas taanotettuun tunnistetietoon liitetyistä tunnistetiedoista (ts. ryhmän muiden kohteiden tunnistetiedoista) . Näin tässä sovelluksessa tunnistuspiste 200 pystyy tämän jälkeen itse määrittämään, kulkevatko kaikki 10 ryhmän tunnistetiedot (ts. kohteet) tunnistuspisteen 200 ohi mainitun aikaikkunan sisällä. Tällöin tällaisessa sovelluksessa tunnistuspiste 200 pitää sisällään määritysvälineet 214. Jos vain osa ryhmään kuuluvista kohteista kulkee tunnistuspisteen 200 ohi aikaikkunan 15 sisällä, tunnistuspiste 200 voi välittää tiedon tästä valvontakeskukselle 208, joka suorittaa mainitun yhden tai useamman palautetoimen. Eräässä sovelluksessa myös tunnistuspiste 200 voi suorittaa yhden tai useamman palautetoimen, mikäli kaikki ryhmän tunnistetiedot 20 (ts. kohteet) eivät kulkeneet tunnistuspisteen 200 ohi mainitun aikaikkunan sisällä. Toimet voivat olla hyvin erilaisia käytännön sovelluksesta riippuen. Kuvion 2 . mukaiseen järjestelmään voi lisäksi olla järjestetty • · · **· erilliset palautevälineet, joita ohjataan joko tunnis- • · ***** 25 tuspisteen tai valvontakeskuksen kautta. Eräs esimerk- ··· *.* * ki tällaisesta palautevälineestä on näyttötaulu.

··· • · • · ··· ίβ·#ϊ Kuviossa 2 esitetty järjestelmä voidaan järjestää esi- :***; merkiksi kauppaan, kauppakeskukseen, sairaalaan, van- «· 30 hainkotiin, toimistoon, kirjastoon tai muuhun vastaa- . .·. vaan. Kuviossa 2 esitetyn keksinnön sovelluksen pöh- • · · 4··.# jimmaisena ajatuksena on se, että jokin tai jotkin yl- • * *!* lä mainituista palautetoimista suoritetaan aina kun • · · ·...· yksi tai useampi samaan ryhmään liitetyistä kohteista ’S"· 35 kulkee ajallisesti riittävän erillään toisistaan tun- , "·. nistuspisteen ohi tai eivät kulje lainkaan tunnistus- • · * ***. pisteen ohi.

* * 118833 16

Kuvion 2 esittämässä järjestelmässä yksi tai useampi ryhmän kohteista voidaan määritellä isäntäkohteeksi. Tällöin voidaan toteuttaa järjestelmä, jossa ryhmän 5 muut kohteet pääsevät liikkumaan ilman mainittujen ennalta määritettyjen palautetoimien suorittamista ainoastaan isäntäkohteen kanssa. Joissain tilanteissa isännän johdettavana voi olla suuri ryhmä, jolloin ryhmän kulku hissiin tai ovien läpi saattaa kestää 10 jonkin aikaa. Tällaisessa tilanteessa järjestelmä voidaan konfiguroida esimerkiksi niin, että aikaikkuna pidetään nollattuna (ei aktivoituna) niin kauan, kuin isäntä on tunnistuspisteen luona. Kun isäntä lähtee pois tunnistuspisteen luota, ajan laskenta voidaan 15 käynni s tää.

Eräässä kuvion 2 sovelluksessa muistiin 212 voidaan määritellä poikkeuksia tai vaihtoehtoja sille, mitkä kaikki tietyn ryhmän kohteet pitää kulkea tunnistus-20 pisteen ohi tietyn aikaikkunan sisällä. Esimerkiksi kauppakeskuksessa isälle, äidille ja lapselle voidaan kullekin antaa oma lähetin ja heidät voidaan liittää yhdeksi ryhmäksi. Muistiin 212 voidaan lisäksi määritti*: tää, että kun lapsi ohittaa tunnistuspisteen riittää, :*·*· 25 että tietyn aikaikkunan sisällä tunnistuspisteen ohi • .***. kulkee ainakin toinen vanhemmista, ja mitään ennalta • * *· · . ,·. määrättyjä palautetoimia ei tällaisessa tapauksessa « · · tarvitse välttämättä suorittaa.

• i • · *·· 30 Eräässä kuvion 2 sovelluksessa valvontakeskuksessa yl-• · - * k · *·*·* läpidetään "päämuistia" 212 tunnistetiedoista ja nii- ··· ·...· den muodostamista ryhmistä. Päämuistiin tallennetut ·...: tiedot on mahdollista jakaa kuhunkin tunnistuspisteen .···. 200 sisältämään muistiin. Tällä tavoin kullakin tun- • · I" 35 nistuspisteellä 200 on aina reaaliaikainen tieto val- *.·.* litsevasta ryhmätilanteesta ja se pystyy itsenäisesti "*" suorittamaan edellä esitetyn määritysvaiheen.

118833 17

Kuvio 3 esittää toisen esimerkin keksinnön mukaisesta järjestelmästä. Kuviossa 3 esitetty järjestelmä käsittää kohteen 310, joka kantaa mukanaan lähetintä 308 5 tai johon on kiinnitetty lähetin 308. Järjestelmä edelleen käsittää tunnistuspisteen 300, joka on lan-gattomasti yhteydessä kohteen 310 lähettimeen 308. Vaikka kuviossa 3 on esitetty ainoastaan yksi kohde, kohteita on käytännössä kuitenkin useampi.

10

Kuvion 3 mukaisessa järjestelmässä ainakin kaksi kohdetta 310 on varustettu omalla lähettimellä 308. Kullakin lähettimellä 308 on yksilöllinen tunnistetieto. Lähetin 308 on edullisesti lähetin, jota käytetään ra-15 diotaajuisessa etätunnistuksessa, kuten esimerkiksi RFID tekniikkaan perustuva lähetin. Tässä esimerkissä hallintavälineillä 312 liitetään rajapinnan 314 kautta ainakin kaksi kohdetta loogisesti toisiinsa liittämällä vastaavien lähettimien tunnistetiedot toisiinsa. 20 Toisin sanoen, kahdesta tai useammasta lähettimestä (tai kohteesta) muodostetaan eräänlainen ryhmä. Tieto liittämisestä tallennetaan tunnistuspisteen muistiin * 306. Hallintavälineet 312 viittaavat esimerkiksi tie- • * · ’·“* tokoneeseen, joka on varustettu sopivalla ohjelmalla • *···* 25 tunnistetietojen ja mahdollisesti tunnistetietoihin • f· V * liittyvän lisätiedon tallentamiseksi muistiin 306.

• · · • * • · ··* : i*: Kun lähetin 308 tulee vastaanottimen 304 vastaanotto- • ·φ ·*'*; alueen sisälle, vastaanotin vastaanottaa lähettimen ··· 30 308 lähettämän yksilöllisen tunnistetiedon, joka iden- . ,·, tifioi kohteen, johon lähetin 308 on kiinnitetty. Tun- * * * nistuspisteen 300 määritysvälineillä 302 määritetään • · *1* muistiin 3 06 tallennettujen tunnistetietojen perus- ·»« teella, kulkivatko kaikki loogisesti toisiinsa kytke-·;»·: 35 tyt kohteet tunnistuspisteen 300 ohi ennalta määrätyn t aikaikkunan sisällä. Mikäli kaikki loogisesti toisiin- • · · ***. sa kytketyt kohteet eivät kulkeneet tunnistuspisteen « · 18 118833 300 ohi mainitun aikaikkunan sisällä, tunnistuspiste 300 on järjestetty suorittamaan yksi tai useampi ennalta määrätty palautetoimi palautevälineiden 316 avulla. Vaikka kuviossa 3 esitetään, että palauteväli-5 neet 316 on toteutettu tunnistuspisteeseen 300, eräässä toisessa sovelluksessa palautevälineet 316 voivat olla erillään tunnistuspisteestä 300, ja tunnistuspiste 300 ainoastaan ohjaa palautevälineiden 316 toimintaa.

10

Eräässä kuvion 3 sovelluksessa muistiin 306 voidaan määrittää poikkeuksia tai vaihtoehtoja sille, mitkä kaikki tietyn ryhmän kohteet pitää vähintään kulkea tunnistuspisteen ohi tietyn aikaikkunan sisällä ilman 15 yhden tai useamman yllä mainitun palautetoimen suorittamista.

Kuvio 4 esittää kolmannen esimerkin keksinnön mukaisesta järjestelmästä. Kuviossa 4 esitetty järjestelmä 20 käsittää kohteen 410, joka kantaa mukanaan lähetintä 408 tai johon on kiinnitetty lähetin 408. Järjestelmä edelleen käsittää tunnistuspisteen 400, joka on langattomasta yhteydessä kohteen 410 lähettimeen 408.

• » »

Vaikka kuviossa 4 on esitetty ainoastaan yksi kohde, • · *·"* 25 kohteita on käytännössä kuitenkin useampi.

• * • * * Φ ··· ·...* Kuvion 4 mukaisessa järjestelmässä ainakin kaksi koh- detta 410 on varustettu lähettimellä 408. joilla kul-lakin on yksilöllinen tunnistetieto. Lähetin 408 on ··* 30 edullisesti lähetin, jota käytetään radiotaajuisessa . etätunnistuksessa. Tässä esimerkissä hallintavälineil- * · · *·* .···. lä 412 liitetään ainakin kaksi kohdetta loogisesti • · *** toisiinsa liittämällä vastaavien lähettimien tunniste- ··· ·...* tiedot toisiinsa. Toisin sanoen, kahdesta tai useam- "**· 35 masta lähettimestä (tai kohteesta) muodostetaan erään- . .·. lainen ryhmä. Tieto liittämisestä tallennetaan lähet- • · * timen 408 muistiin 406. Hallintavälineet 412 viittaa- • · 19 118833 vat esimerkiksi tietokoneeseen, joka on varustettu sopivalla ohjelmalla ja muilla tarvittavilla välineillä tunnistetietojen ja mahdollisesti tunnistetietoihin liittyvän lisätiedon tallentamiseksi muistiin 406.

5

Kun lähetin 408 tulee vastaanottimen 404 vastaanotto-alueen sisälle, vastaanotin vastaanottaa lähettimen 408 lähettämän yksilöllisen tunnistetiedon sekä samaan ryhmään määritettyjen muiden kohteiden lähettimien 10 tunnistetiedot. Tunnistuspisteen 400 määritysvälineil-lä 402 määritetään lähettimeltä 408 vastaanotettujen tunnistetietojen ja mahdollisten lisätietojen perusteella, kulkivatko kaikki loogisesti toisiinsa liitetyt kohteet tunnistuspisteen 400 ohi ennalta määrätyn 15 aikaikkunan sisällä. Mikäli kaikki loogisesti toisiinsa liitetyt kohteet eivät kulkeneet tunnistuspisteen 400 ohi mainitun aikaikkunan sisällä, tunnistuspiste 400 on järjestetty suorittamaan yksi tai useampi ennalta määrätty palautetoimi palautevälineiden 414 20 avulla. Vaikka kuviossa 4 esitetään, että palauteväli-neet 414 on toteutettu tunnistuspisteeseen 400, eräässä toisessa sovelluksessa palautevälineet 414 voivat olla erillään tunnistuspisteestä 400, ja tunnistuspis- * · ·

Hl te 400 ainoastaan ohjaa palautevälineiden 414 toimin- *··* 25 taa.

··· • · ♦ » · « • V · ·...· Eräässä kuvion 4 sovelluksessa muistiin 406 voidaan :.-,1 määrittää poikkeuksia tai vaihtoehtoja sille, mitkä :***: kaikki tietyn ryhmän kohteet pitää vähintään kulkea ··· 30 tunnistuspisteen ohi tietyn aikaikkunan sisällä ilman . yhden tai useamman yllä mainitun palautetoimen suorit- .···. tamista. Tieto näistä poikkeuksista tai vaihtoehdoista • * ”* voidaan lähettää mainittuna lisätietona vastaanotti- melle 404 tunnistetietojen lähetyksen yhteydessä.

*:*·: 35 , *·. Kuvio 5 esittää yhdistelmän kuvioissa 2 ja 4 esite- * · tyistä järjestelmistä. Kuviossa 5 esitetty järjestelmä • · 20 1 1 8833 käsittää kohteen 510, joka kantaa mukanaan lähetintä 512 tai johon on kiinnitetty lähetin 512. Järjestelmä edelleen käsittää tunnistuspisteen 500, joka on lan-gattomasti yhteydessä kohteen 510 lähettimeen 512. 5 Vaikka kuviossa 5 on esitetty ainoastaan yksi kohde, kohteita on käytännössä kuitenkin useampi. Kuvion järjestelmä käsittää lisäksi tunnistuspisteeseen 500 yhteydessä olevan valvontakeskuksen 506.

10 Kuvion 5 mukaisessa järjestelmässä ainakin kaksi kohdetta 510 on varustettu lähettimellä 512. Kullakin lähettimellä 512 on yksilöllinen tunnistetieto. Lähetin 512 on edullisesti lähetin, jota käytetään radiotaajuisessa etätunnistuksessa, esimerkiksi RFID tunnis-15 tin. Tässä esimerkissä valvontakeskuksen 506 hallinta-välineillä 516 liitetään ainakin kaksi kohdetta loogisesti toisiinsa liittämällä vastaavien lähettimien tunnistetiedot toisiinsa. Tieto liittämisestä tallennetaan lähettimen 512 muistiin 514. Hallintavälineet 20 516 viittaavat esimerkiksi tietokoneeseen, joka on va rustettu sopivalla ohjelmalla ja muilla tarvittavilla välineillä tunnistetietojen ja mahdollisesti tunniste-. tietoihin liittyvän lisätiedon tallentamiseksi muis- i t * *·"* tiin 514.

» · · : 25 V * Kun lähetin 512 tulee tunnistuspisteen 500 vastaanot- • · timen 502 vastaanottoalueen sisälle, vastaanotin Vasili taanottaa lähettimeltä 512 lähettimen yksilöllisen tunnistetiedon sekä samaan ryhmään määritettyjen mui- ··· 30 den kohteiden lähettimien tunnistetiedot. Tunnistus- . .·. piste 500 välittää tunnistetiedot rajapinnan 504 kaut- • · · t··*, ta valvontakeskukselle 506 rajapinnan 504 kautta, ja • * valvontakeskus 506 määrittää määritysvälineillä 508 * · · vastaanotettujen tunnistetietojen ja mahdollisten li- *ϊ**ϊ 35 sätietojen perusteella, kulkivatko kaikki loogisesti , .·. toisiinsa kytketyt kohteet tunnistuspisteen 500 ohi • · < ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä. Mikäli kaikki »«··· • · 118833 21 loogisesti toisiinsa liitetyt kohteet eivät kulkeneet tunnistuspisteen 500 ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä, valvontakeskus 506 ja/tai tunnistuspiste 500 on järjestetty suorittamaan yksi tai useampi ennalta 5 määrätty palautetoimi. Kuvion 5 mukaiseen järjestelmään voi lisäksi olla järjestetty erilliset palautevä-lineet, joilla voidaan suorittaa yllä mainittu palautetoimi ja joita ohjataan joko tunnistuspisteen 500 tai valvontakeskuksen 506 kautta.

10

Eräässä kuvion 5 sovelluksessa muistiin 514 voidaan määrittää poikkeuksia tai vaihtoehtoja sille, mitkä kaikki tietyn ryhmän kohteet pitää vähintään kulkea tunnistuspisteen ohi tietyn aikaikkunan sisällä ilman 15 yhden tai useamman yllä mainitun palautetoimen suorittamista. Tieto näistä poikkeuksista tai vaihtoehdoista voidaan lähettää mainittuna lisätietona vastaanotti-melle 502 tunnistetietojen lähetyksen yhteydessä.

20 Eräässä keksinnön sovelluksessa vanhemmat ja lapsi saavat kauppakeskuksen infopisteestä itselleen esimerkiksi vaatteisiin kiinnitettävät tarrat, jotka sisäl- . ,·. tävät lähettimen. Samassa yhteydessä äiti ja/tai isä * * * antavat infopisteelle oman matkapuhelinnumeronsa, ja * · 25 puhelinnumero tai -numerot liitetään äidin ja/tai isän * * * ’·' * lähettimen tunnistetietoon. On mahdollista, että jos- ··· ** m · sain vaiheessa vanhemmat ja lapsi joutuvat kauppakes-kuksessa toisistaan erilleen ja lapsi saattaa epä- ·»· huomiossa jopa poistua yksin pois kauppakeskuksen ul- 30 ko-ovista. Keksinnön mukaisessa ratkaisussa sopivaan . .*· paikkaan ovien läheisyyteen on järjestetty edellä mai- • · · ,*··, nittu tunnistuspiste. Tunnistuspiste voi olla portti, • · *·' jonka kautta ulospääsy kauppakeskuksesta on järjestet- • · *...* ty. Eräässä toisessa sovelluksessa tunnistuspiste on 35 toteutettu huomaamattomasti esimerkiksi ovien yhtey- . .·, teen.

t · ·

• «I

* • · 118833 22

Kun lapsi tulee tunnistuspisteen lähelle, lapseen kiinnitetyn lähettimen tunnistetieto välittyy tunnistuspisteen kautta kauppakeskuksen valvontakeskukselle. Jos lisäksi äidin tai isän lähettimeen liittyvää tun-5 nistetta ei vastaanoteta tietyn ajanjakson aikana (esimerkiksi 5s) siitä, kun lapsi ohitti tunnistuspisteen, äidin ja/tai isän matkapuhelimeen voidaan automaattisesti lähettää viesti, joka ilmaisee ajan ja kohdan, josta lapsi kulki ulos kauppakeskuksesta.

10 Tekstiviestin tai muun vastaavan sanoman sijasta matkapuhelinnumeroon voidaan myös muodostaa puhelu valvontakeskuksesta. Mikäli halutaan, voidaan myös varmistaa se, ettei lapsi ylipäätänsä pääse pois yksin kauppakeskuksesta edellä mainitussa tapauksessa.

15 Eräässä keksinnön sovelluksessa lukitaan tai suljetaan ulospääsytie ennen kuin lapsi kulkee ulos kauppakeskuksesta. Eräässä toisessa keksinnön sovelluksessa valvontakeskus voi pyytää lähinnä olevaa kauppakeskuksen vartijaa pysäyttämään lapsen lähtemisen ulos kaup-20 pakeskuksesta. Eräässä keksinnön sovelluksessa tunnistuspiste on järjestetty kauppakeskuksessa esimerkiksi yleisen kohtauspaikan yhteyteen. Kun tunnistuspiste havaitsee yksinään olevan lapsen kohtauspaikassa, äi- t·· dille/isälle tai molemmille voidaan ilmoittaa esime- iT: 25 riksi puhelimitse tai automaattisesti lähettää viesti ·***· lapsen sijainnista.

··· t * · · • · · ··1 ,···. Eräässä keksinnön sovelluksessa yrityksen isäntätyön- • · tekijä vastaanottaa yhden tai useamman vieraan yrityk- . . 30 sensä tiloihin. Kullekin vieraalle annetaan vastaanot- • 1 · topisteessä vierailijakortti (tai muu vastaava), johon • · *···1 on sisällytetty lähetin. Yrityksen isäntätyöntekijällä ·:1·· on henkilökortti, joka tässä esimerkissä lähtökohta!- sesti pitää sisällään oman lähettimen. Vastaanottopis- • · v /. 35 teessä työntekijä ja hänen vieraansa liitetään yhdeksi • · · *·1·1 ryhmäksi. Jos vieraita on ainoastaan yksi, tässä so- 1 velluksessa vieras ei pääse yksinään liikkumaan yri- 118833 23 tyksen sisällä ilman isäntätyöntekijän läsnäoloa. Tällaisessa yritystilasovelluksessa edullisesti kaikki merkittävät ovet ja liikkumisvälineet (esimerkiksi hissit) on varustettu tunnistuspisteillä. Mikäli vie-5 ras esimerkiksi yrittää liikkua yksinään hissillä ilman isäntätyöntekijää, hissin liikkuminen tai liik-keellelähteminen voidaan estää. Tai jos vieras yrittää yksin luvattomasti liikkua yrityksen sisällä, ovien avautuminen voidaan estää. Molemmissa tapauksissa on 10 lisäksi mahdollista lähettää tietoa vieraan liikkumisesta yrityksen valvontakeskukseen. Tällä tavoin tiedetään, missä kohdin vieras yrittää luvattomasti liikkua. Jos vieraita on useampi kuin yksi, samat periaatteet voivat päteä kuin edellä esitetyssä yhden vieraan 15 tapauksessa. Toisin sanoen, kaikkien vieraiden isäntä-työntekijä mukaan lukien pitää liikkua yhtenä ryhmänä, jotta ryhmä pääsee liikkumaan talon sisällä. Jossain tapauksissa voidaan sallia (esimerkiksi rakennuksen tietyissä osissa), että kaikkien vieraiden ei tarvitse 20 olla samanaikaisesti isäntätyöntekijän mukana, kun liikutaan yrityksen sisällä. Toisin sanoen, tietyissä tilanteissa isäntätyöntekijä voi liikkua vapaasti vie-raiden osajoukon kanssa ilman, että suoritetaan eri- • · · I" tyisiä toimenpiteitä.

: 25 • · · *** * Eräässä keksinnön sovelluksessa yksi tai useampi lä- • · · *...* hettimistä on kiinnitetty muuhun kuin ihmiseen. Eräas- ·,;.ί sä sovelluksessa yrityksen työntekijä voi itse hallita esimerkiksi oman tietokoneensa kautta tai yrityksen 30 sisäisen tietoverkon kautta, mitä laitteita hän haluaa . .*. itseensä loogisesti liitettävän. Esimerkiksi työnteki- ··* .···, jä voi haluta, että hänen kannettavaan tietokoneeseen- • · '·* sa kiinnitetään lähetin ja että kannettavan tietoko- ··· *...* neen lähettimen yksilöllinen tunnistetieto liitetään *·**· 35 loogisesti työntekijän henkilökortin sisältämän lähet- , .·, timen yksilölliseen tunnistetietoon. Tällainen liittä- » * · t”t· minen mahdollistaa vaikkapa sen, että jos työntekijä • · 118833 24 poistuu epähuomiossa rakennuksesta ilman kannettavaa tietokonettansa, työntekijä saa jonkinlaisen indikaation tästä. Indikaatio voi olla auditiivinen viesti ovella ("unohdit tietokoneesi"), visuaalinen palaute 5 (teksti tietokoneen unohtumisesta erityisellä näyttö- taululla) , merkkivalo, viesti työntekijän matkapuhelimeen jne. Järjestelmä voidaan lisäksi toteuttaa sillä tavalla, että edellä mainittu indikaatio annetaan vain tiettyjen, ennalta määritettyjen tunnistuspisteiden 10 kohdalla, esimerkiksi ainoastaan rakennuksen ulko- ovien kohdalla. Edellä esitetty ratkaisu voidaan toteuttaa tarvittaessa huonekohtaisesti kuvion 3 tai 4 mukaisesti. Tällöin esimerkiksi työntekijän oven yhteyteen voidaan järjestää tunnistuspiste, joka toimii 15 itsenäisenä yksikkönä. Tunnistuspiste voidaan halutta essa liittää yrityksen tietoverkkoon konfiguroinnin helpottamiseksi, ja järjestää tunnistuspisteen konfi-gurointioikeudet ainoastaan huoneessa työskentelevälle henkilölle.

20

Eräässä keksinnön sovelluksessa keksinnön mukaista järjestelmää sovelletaan sairaalassa tai vanhainkodis- • · · *·:·* sa. Potilaaseen tai hänen vaatteisiinsa on kiinnitetty ·»· *·„,· lähetin. Vastaavasti sairaalan tai vanhainkodin henki-

Ml • !ί 25 lökunnalla on kullakin oma lähettimensä. Valvontakes- e ;***: kuksen muistiin on järjestetty tiedot niistä henki- ··· • .*· löistä (esimerkiksi hoitajista tai lääkäreistä) , joi-

• M

.··♦. den kanssa potilas saa liikkua rakennuksessa tai sen • · ennalta määritetyissä osissa. Esimerkiksi vanhainko- . . 30 tiympäristössä ei ole lainkaan tavatonta, että demen- • · · tiapotilaat saattavat yksin poistua vanhainkodista • · '···* hoitohenkilökunnan huomaamatta. Keksinnön mukaisella *:**: ratkaisulla tällaiset tapahtumat voidaan estää. Jos .*··. lähetintä kantava vanhainkodin asukas yrittää poistua

IM

35 vanhainkodista ilman yhden tai useamman hoitajan läs- • · · ***** näoloa, vanhainkodin normaalisti avoinna oleva uiko- 1 ** ovi voidaan automaattisesti lukita, kun oven läheisyy- 118833 25 teen järjestetyssä tunnistuspisteessä havaitaan, että asukas yrittää poistua yksin rakennuksesta. Samanaikaisesti hoitohenkilökunta saa automaattisesti tiedon pois tiimi skohdas ta ja poistumista yrittäneestä asuk-5 kaasta. Vanhainkodissa käyvät vierailijat voivat normaalitilanteessa käyttää hissejä ja/tai ovia vapaasti, ja ainoastaan potilaiden liikkumista on rajattu.

Eräässä keksinnön sovelluksessa keksintöä käytetään 10 lentokentällä. Lähtöselvityksessä matkustajan laukku voidaan automaattisesti varustaa lähettimellä. Vastaavasti matkustaja on varustettu omalla lähettimellään. Matkustajan lähetin voi olla lentolipussa tai vaikkapa jo valmiiksi asennettuna kanta-asiakaskortissa tai se 15 voidaan kiinnittää matkustajan vaatteisiin. Edelleen, lähtöselvityksessä matkustaja ja hänen matkalaukkunsa liitetään loogisesti yhteen liittämällä lähettimien yksilölliset tunnistetiedot. Jos matkustaja esimerkiksi liikkuu jonkin tunnistuspisteen ohi väärän matka-20 laukun kanssa, matkustaja voidaan haluttaessa pysäyttää ja tarkistaa, onko laukku oikeasti hänen omansa tai esimerkiksi perheen toisen jäsenen laukku.

• · · • ♦ * ··· ··· ϊ„#! Eräässä keksinnön sovelluksessa (esimerkiksi kuviossa 25 2 esitetyssä järjestelmässä) voidaan määrittää "yli- • ·***· käyttäjä", jonka kanssa kuka tahansa lähettimellä va- ··· , .·. rustettu kohde voi liikkua vapaasti ilman edellä mai- *·* * .···, nittua yhden tai useamman palautetoimen suorittamista.

• *

Ylikäyttäjä voi olla esimerkiksi yrityksen vastaanot- , . 30 topisteen työntekijä, kauppakeskuksen vartija tai muu • · · *·*·* vastaava.

»Φ· • · • · ·*· ····· Edellä esitetyissä sovelluksessa on käytetty esimer- .···. kinomaisena toteutuksena RFID- tekniikkaan perustuvaa ··· 35 ratkaisua. Alan ammattimiehelle on ilmeistä, että kek- • · · *·*·* sinnön mukainen tunnistuspisteen ja kohteen lähettimen ***** välinen yhteys voidaan toteuttaa myös millä tahansa 118833 26 muulla lähetystekniikalla, esimerkiksi Bluetooth-tekniikalla jne.

Edellä esitetyissä keksinnön sovelluksissa käytetyt 5 välineet, esimerkiksi hallintavälineet ja määritysvä-lineet, voidaan toteuttaa alan ammattimiehen tuntemalla tavalla. Toteutus voi sisältää prosessorin ohjelmoidun prosessorin, tietokoneen, muistin, yhden tai useamman ohjelmiston ja/tai jonkin muun ohjelmallisen 10 tai laitteistollisen toteutuksen.

Keksintöä ei rajata pelkästään edellä esitettyjä sovellusesimerkkejä koskevaksi, vaan monet muunnokset ovat mahdollisia pysyttäessä patenttivaatimusten mää-15 rittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa.

• · · i · · ·· · ··♦ • · • · **· M» • · · » « · ··· • 1 • ♦ • · · • · 1 • · · • · ··· • 1 • · »·· * 1 1 • · 1 ··· * · • 1 ··· • · • · • •t • · • · · « « · ··· ·

Claims (22)

27 1 18 8 3 3
1. Menetelmä ihmisten kohteiden seuraamiseksi seurantajärjestelmässä, tunnettu siitä, että menetelmässä : 5 varustetaan ainakin kaksi eri kohdetta (206, 310, 410, 510) lähettimellä (204, 308, 408, 512), jossa kullakin on yksilöllinen tunnistetieto; liitetään kohteet (206, 310, 410, 510) loogisesti toisiinsa liittämällä lähettimien (204, 308, 408, 512) 10 tunnistetiedot toisiinsa; määritetään ainakin yksi loogisesti toisiinsa liitetyistä kohteista (206, 310, 410, 510) isäntäkohteek-si; tallennetaan muistiin (212, 306, 408, 514) toi- 15 siinsa loogisesti liitettyjen kohteiden (206, 310, 410, 510) lähettimien (204, 308, 408, 512) tunniste tiedot; havaitaan tunnistuspisteen (200, 300, 400, 500) vastaanottimella (202, 304, 404, 502) kohteen (206, 20 310, 410, 510) lähetin (204, 308, 408, 512), kun kohde (206, 310, 410, 510) tulee tunnistuspisteen (200, 300, 400, 500) lähelle; "I määritetään muistin (212, 306, 408, 514) sisältä- • · *“·* mien tietojen perusteella, kulkiko ainakin yksi loogi- *·* * 25 sesti toisiinsa liitetyistä kohteista (206, 310, 410, ··· ·...* 510) tunnistuspisteen (200, 300, 400, 500) ohi kohteen ϊ.;.ϊ ainakin yhden isäntäkohteen kanssa ennalta määrätyn : : aikaikkunan sisällä; ja ·*· suoritetaan yksi tai useampi ennalta määrätty pa- j*.t< 30 lautetoimi, kun mainittu ainakin yksi loogisesti toi- ,···. siinsa liitetyistä kohteista ei kulkenut kohteen isän- • ♦ *·* täkohteen kanssa tunnistuspisteen (200, 300, 400, 500) ··· *...* ohi ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, 35 tunnettu siitä, että menetelmässä edelleen: · « määritetään seurantajärjestelmään ylikäyttäjä; a 28 1 1 8833 sallitaan kohteen (206, 310, 410, 510) kulkea tunnistuspisteen (200, 300, 400, 500) ohi ylikäyttäjän kanssa ilman mainitun yhden tai useamman ennalta määrätyn palautetoimen suorittamista.
3. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 1 - 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä edelleen: yhdistetään kohteen (206, 310, 410, 510) lähettimen (204, 308, 406, 514) tunnistetietoon kyseisen koh- 10 teen (206, 310, 410, 510) yhteystieto; ja tallennetaan yhteystieto muistiin (212, 306, 408, 514) .
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yhteystieto on puhelinnumero 15 tai muu yhteysosoite.
5. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 1 -4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ennalta määrätty palautetoimi käsittää yhden tai useamman seuraavista: 20 välitetään tietoa tunnistuspisteestä (200, 500) valvontakeskukseen (208, 506) ; esitetään visuaalinen ja/tai auditiivinen palaute; M." lähetetään viesti kohteen (206, 310, 410, 510) lä- H1 hettimen (204, 308, 408, 512) tunnistetietoon liitet- • · · ί#! ϊ 25 tyyn yhteystietoon; ;***; muodostetaan puhelu kohteen (206, 310, 410, 510) ··· • .1. lähettimen (204, 308, 408, 512) tunnistetietoon lii- • · · ,*··. tettyyn yhteystietoon; • 1 tallennetaan tietoa tunnistuspisteeseen (200, 300, .. 30 400, 500); • · estetään hissikorin liikkeellelähtö; ja • · *·"* lukitaan ulospääsytie.
:***: 6. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 1 - • M •j..j 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että määri- ·. 35 tysvaiheessa: • · » • · · f·· · 118833 29 suoritetaan määrittäminen tunnistuspisteen (300) muistiin (306) ennalta tallennettujen tunnistetietojen perusteella.
7. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 1 - 5. mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että määri tysvaiheessa : vastaanotetaan (410, 510) lähettimen (408, 512) muistista (408, 514) tietoa tunnistetiedoista, jotka on loogisesti liitetty toisiinsa; ja 10 suoritetaan määrittäminen kohteen (410, 510) lä- hettimeltä (408, 512) vastaanotettujen tunnistetieto jen perusteella.
8. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 1 -6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että määri- 15 tysvaiheessa: haetaan keskitetystä muistista (212, 306) loogi sesti toisiinsa liitetyt tunnistetiedot yhden tai useamman tunnistetiedon perusteella; ja suoritetaan määrittäminen keskitetystä muistista 20 (212, 306) saatujen tietojen perusteella.
9. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 1 - 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mai-nittu kohde (206, 310, 410, 510) on ihminen, eläin, • · φ ;...ί elektroninen laite, vaatekappale, laukku, matkustus- :T: 25 asiakirja, esine tai lelu.
;***· 10. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 1 *·* . .·, - 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lä- • · · .···. hetin (204, 308, 408, 512) on radiotaajuinen etätun- • · nistin ja/tai langaton lyhyen kantaman radiolähetin. „ 30
11. Järjestelmä kohteiden seuraamiseksi • 9 •>#** seurantajärjestelmässä, tunnettu siitä, että jär- • · *·.·* jestelmä käsittää: :***; ainakin kaksi lähetintä (204, 308, 408, 512), joi- ··· ....j la kullakin on yksilöllinen tunnistetieto; \ 35 muistin (212, 306, 408, 514), joka on järjestetty • · # *···’ tallentamaan toisiinsa loogisesti liitettyjen kohtei- • · 118833 30 den (206, 310, 410, 510) lähettimien (204, 308, 408, 512. tunnistetiedot; hallintavälineet (210, 312, 412, 516), jotka on järjestetty liittämään kohteet (206, 310, 410, 510) 5 loogisesti toisiinsa liittämällä kohteiden (206, 310, 410, 510) lähettimien (204, 308, 408, 512) tunnistetiedot toisiinsa muistiin (212, 306, 408, 514); hallintavälineet (210, 312, 412, 516), jotka on järjestetty määrittämään ainakin yksi loogisesti toi-10 siinsa liitetyistä kohteista (206, 310, 410, 510) isäntäkohteeksi; ainakin yhden tunnistuspisteen (200, 300, 400, 500), joka käsittää vastaanottimen (202, 304, 404, 502. kohteen (206, 310, 410, 510) lähettimen (204, 15 308, 408, 512) tunnistustietojen vastaanottamiseksi, kun mainittu kohde tulee tunnistuspisteen lähelle; määritysvälineet (214, 302, 402, 508), jotka on järjestetty määrittämään muistin (212, 306, 406, 514) sisältämien tietojen perusteella, kulkiko ainakin yksi 20 loogisesti toisiinsa liitetyistä kohteista (206, 310, 410, 510) tunnistuspisteen (200, 300, 400, 500) ohi kohteen ainakin yhden isäntäkohteen kanssa ennalta ί.*,: määrätyn aikaikkunan sisällä; ja palautevälineet (316, 414), jotka on järjestetty :*·*· 25 suorittamaan yhden tai useamman ennalta määrätyn pa- .***. lautetoimen, kun mainittu ainakin yksi loogisesti toi- . ,·. siinsa liitetyistä kohteista (206, 310, 410, 510) ei • · · kulkenut kohteen isäntäkohteen kanssa tunnistuspisteen ***' (200, 300, 400, 500) ohi ennalta määrätyn aikaikkunan 30 sisällä.
*«*.* 12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen järjes- *,,,· telmä, tunnettu siitä, että: hallintavälineet (210, 312, 412, 516) on järjes- • * 4···. tetty määrittämään seurantajärjestelmään ylikäyttäjä *!* 35 ja sallimaan kohteen (206, 310, 410, 510) kulkea tun- • · *.♦.· nistuspisteen (200, 300, 400, 500) ohi ylikäyttäjän s · 118833 31 kanssa ilman mainitun yhden tai useamman ennalta määrätyn palautetoimen suorittamista.
13. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen -11 - 12 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, 5 että: hallintavälineet (210, 312, 412, 516) on järjes tetty liittämään kohteen (206, 310, 410, 510) lähettimen (204, 308, 408, 512) tunnistetietoon kyseisen kohteen (206, 310, 410, 510) yhteystiedon; ja 10 muisti (212, 306, 406, 514) on järjestetty tallen tamaan yhteystiedon.
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että yhteystieto on puhelinnumero tai muu yhteysosoite.
15. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen - 11 - 14 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että ennalta määrätty palautetoimi käsittää yhden tai useamman seuraavista: välitetään tietoa tunnistuspisteestä (200, 500) 20 valvontakeskukseen (208, 506); esitetään visuaalinen ja/tai auditiivinen palaute; lähetetään viesti kohteen (206, 310, 410, 510) lä-hettimen (204, 308, 408, 512) tunnistetietoon liitet- • · · tyyn yhteystietoon; ίΤί 25 muodostetaan puhelu kohteen (206, 310, 410, 510) :***: lähettimen (204, 308, 408, 512) tunnistetietoon lii- ··· • ·*. tettyyn yhteystietoon; ·«· .···. tallennetaan tietoa tunnistuspisteeseen (200, 300, « · 400, 500); .. 30 estetään hissikorin liikkeellelähtö; ja • • «· § *,,t lukitaan ulospääsytie.
• » *·;·* 16. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 11 ·***: - 15 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että: ··* ·;··· määritysvälineet (302) on järjestetty tunnistus- *. 35 pisteeseen (300) ja ne on järjestetty suorittamaan • · · *···] määrittäminen tunnistuspisteen (300) paikalliseen 118833 32 muistiin (306) tallennettujen tunnistetietojen perusteella.
17. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 11 - 15 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että: 5 muisti (406) on järjestetty kohteen (410) lähetti meen 408); ja määritysvälineet (402) on järjestetty tunnistus- pisteeseen (400) ja järjestetty suorittamaan määrittäminen kohteen (410) lähettimeltä (408) vastaanotettu-10 jen tunnistetietojen perusteella.
18. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 11 - 15 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että: tunnistuspiste (200) on järjestetty hakemaan keskitetystä muistista (212) loogisesti toisiinsa liite-15 tyt tunnistetiedot yhden tai useamman tunnistetiedon perusteella; ja määritysvälineet (214) on järjestetty tunnistus- pisteeseen (200).
19. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 11 20 - 15 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että: tunnistuspiste (200) on järjestetty välittämään kohteen (206) lähettimen (204) tunnistetieto valvonta-keskukselle (208) ; ja • se määritysvälineet (214) on järjestetty valvontakes-ΓΓ: 25 kukseen (208) ja ne on järjestetty suorittamaan mää- :*'*· rittäminen keskitettyyn muistiin (212) tallennettujen 999 . .·, tunnistetietojen perusteella.
··· .···, 20. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 11 • 9 - 15 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että: „. 30 tunnistuspiste (500) on järjestetty välittämään 9 9 9 **|j* yhden tai useamman kohteen (510) lähettimen (512) tun- e · *···* nistetiedon ja lähettimeltä (512) vastaanotetut loogi- 9 ····· sesti toisiinsa liitetyt tunnistetiedot valvontakes- .**. kukselle (506) ; ja 999 /# 35 määritysvälineet (508) on järjestetty valvontakes- *·*.* kukseen (506) . 9 99999 9 9 118833 33
21. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 11 - 20 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu kohde on ihminen, eläin, elektroninen laite, vaatekappale, laukku, matkustusasiakirja tai lelu.
22. Jonkin aikaisemman patenttivaatimuksen 11 - 21 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että lähetin (204, 308, 406, 512) on radiotaajuinen etätun-nistin ja/tai langaton lyhyen kantaman radiolähetin. 9 9 9 9 9 9 9 999 999 9 9 9 9 999 999 9 9 9 9 9 9 9 999 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 9 9 999 999 9 9 9 9 999 • · • · · • · · • · 999 9 9 9 $ 999 9 9 9 9 999 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 118833 34
FI20060906A 2006-10-12 2006-10-12 Seurantajärjestelmä FI118833B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20060906 2006-10-12
FI20060906A FI118833B (fi) 2006-10-12 2006-10-12 Seurantajärjestelmä

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20060906A FI118833B (fi) 2006-10-12 2006-10-12 Seurantajärjestelmä
CN 200780038228 CN101523457B (zh) 2006-10-12 2007-09-20 跟踪系统
EP07823095A EP2080178A4 (en) 2006-10-12 2007-09-20 Tracking system
PCT/FI2007/000234 WO2008043878A1 (en) 2006-10-12 2007-09-20 Tracking system
US12/421,864 US8115633B2 (en) 2006-10-12 2009-04-10 Tracking system
HK09111562A HK1132080A1 (en) 2006-10-12 2009-12-10 Tracking system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20060906A0 FI20060906A0 (fi) 2006-10-12
FI118833B true FI118833B (fi) 2008-03-31

Family

ID=37232173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20060906A FI118833B (fi) 2006-10-12 2006-10-12 Seurantajärjestelmä

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8115633B2 (fi)
EP (1) EP2080178A4 (fi)
CN (1) CN101523457B (fi)
FI (1) FI118833B (fi)
HK (1) HK1132080A1 (fi)
WO (1) WO2008043878A1 (fi)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4747218B2 (ja) * 2009-04-15 2011-08-17 東芝テック株式会社 Rfidシステムおよび制御プログラム
CN102483809B (zh) * 2009-09-10 2015-01-21 Rf控制有限责任公司 用于射频识别对象监视系统的校准和操作保证方法和设备
US8159367B2 (en) * 2009-10-16 2012-04-17 Rf Controls, Llc Methods for noise validated phase ranging RFID location
US8493182B2 (en) * 2009-10-16 2013-07-23 Rf Controls, Llc Phase ranging RFID location system
CN106504483B (zh) * 2016-09-13 2018-09-04 广东小天才科技有限公司 一种应用于校园的报警方法及报警设备、报警系统

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5051741A (en) 1990-03-28 1991-09-24 Wesby Philip B Locating system
US5914671A (en) * 1997-02-27 1999-06-22 Micron Communications, Inc. System and method for locating individuals and equipment, airline reservation system, communication system
FR2764390B1 (fr) 1997-06-06 1999-07-16 Gec Alsthom T D Balteau Capteur electro-optique a diviseur de tension massif
GB2332547B (en) 1997-12-20 2001-08-22 Oxley Dev Co Ltd Improvements in radio tagging security systems
US6204813B1 (en) * 1998-02-20 2001-03-20 Trakus, Inc. Local area multiple object tracking system
AT224082T (de) * 1998-03-02 2002-09-15 Konisa Ltd Überwachungssystem
US6211781B1 (en) * 1999-05-24 2001-04-03 United States Postal Service Method and apparatus for tracking and locating a moveable article
JP2004093423A (ja) 2002-09-02 2004-03-25 Totoku Electric Co Ltd 存在確認システム
US7151454B2 (en) * 2003-01-02 2006-12-19 Covi Technologies Systems and methods for location of objects
EP1616288A4 (en) * 2003-04-07 2008-02-27 Silverbrook Res Pty Ltd Laser scanning device for printed product identification codes
FI115521B (fi) * 2004-06-28 2005-05-31 Kone Corp Hissijärjestely
US7142119B2 (en) * 2004-06-30 2006-11-28 Sap Ag Monitoring and alarm system
BRPI0402948B1 (pt) 2004-07-08 2017-01-17 Br Indústria E Comércio De Produtos E Tecnologia Em Automação S A sistema e método de detecção automática da associação entre objetos

Also Published As

Publication number Publication date
EP2080178A4 (en) 2011-06-01
CN101523457B (zh) 2011-06-15
CN101523457A (zh) 2009-09-02
HK1132080A1 (en) 2012-03-16
US8115633B2 (en) 2012-02-14
EP2080178A1 (en) 2009-07-22
FI118833B1 (fi)
WO2008043878A1 (en) 2008-04-17
US20090224873A1 (en) 2009-09-10
FI20060906D0 (fi)
FI20060906A0 (fi) 2006-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2535962C (en) Use of location awareness to request assistance for a medical event occurring in a healthcare environment
US7248933B2 (en) Article locating and tracking system
CN101027700B (zh) 用于检测和跟踪所限定的区域内的对象的方法和设备
US8441354B2 (en) RFID-based enterprise intelligence
JP4222949B2 (ja) ワイヤレス家庭内サーバおよび該ワイヤレス家庭内サーバと通信する方法
Hazas et al. Location-aware computing comes of age
CA2535994C (en) Use of location awareness to transfer communications sessions between terminals in a healthcare environment
US7243845B2 (en) Systems and methods for event driven baggage management
US20020070863A1 (en) Tagging system and method
US8253557B2 (en) System and method for tracking luggage
JP4705107B2 (ja) 旅行バッグの追跡および位置確認を行うためのrfタグ
US8334775B2 (en) RFID-based asset security and tracking system, apparatus and method
US6900731B2 (en) Method for monitoring and tracking objects
US20090291672A1 (en) System And Method For Providing Personalized Automated And Autonomously Initiated Information Delivery And Chaperone Service
US7088242B2 (en) Collective personal articles tracking
US6750765B1 (en) Tracing of transponder-tagged objects
US7123149B2 (en) Tagging and tracking system for assets and personnel of a commercial enterprise
US8595161B2 (en) Method and system for determining a potential relationship between entities and relevance thereof
US20020014955A1 (en) Object detection system
US20040034466A1 (en) Ambulatory navigation system
EP2355050A2 (en) Method and system for permitting remote check-in and coordinating access control
US20080284600A1 (en) Location management for radio frequency identification readers
Boulos et al. Real-time locating systems (RTLS) in healthcare: a condensed primer
US6996402B2 (en) Rules based methods and apparatus for generating notification messages based on the proximity of electronic devices to one another
US6650240B2 (en) Apparatus and method for tracking articles during travel