FI118823B - Combustion process and combustion device - Google Patents

Combustion process and combustion device Download PDF

Info

Publication number
FI118823B
FI118823B FI20060094A FI20060094A FI118823B FI 118823 B FI118823 B FI 118823B FI 20060094 A FI20060094 A FI 20060094A FI 20060094 A FI20060094 A FI 20060094A FI 118823 B FI118823 B FI 118823B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
fuel
combustion
space
grate
furnace
Prior art date
Application number
FI20060094A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20060094A (en
FI20060094A0 (en
Inventor
Juhani Lehikoinen
Tapani Keronen
Johannes Uusitalo
Mikko Tuovinen
Original Assignee
Nunnauuni Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nunnauuni Oy filed Critical Nunnauuni Oy
Priority to FI20060094A priority Critical patent/FI118823B/en
Priority to FI20060094 priority
Publication of FI20060094A0 publication Critical patent/FI20060094A0/en
Publication of FI20060094A publication Critical patent/FI20060094A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI118823B publication Critical patent/FI118823B/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
  • F23B50/00Combustion apparatus in which the fuel is fed into or through the combustion zone by gravity, e.g. from a fuel storage situated above the combustion zone
  • F23B50/02Combustion apparatus in which the fuel is fed into or through the combustion zone by gravity, e.g. from a fuel storage situated above the combustion zone the fuel forming a column, stack or thick layer with the combustion zone at its bottom
  • F23B50/04Combustion apparatus in which the fuel is fed into or through the combustion zone by gravity, e.g. from a fuel storage situated above the combustion zone the fuel forming a column, stack or thick layer with the combustion zone at its bottom the movement of combustion air and flue gases being substantially transverse to the movement of the fuel
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24BDOMESTIC STOVES OR RANGES FOR SOLID FUELS; IMPLEMENTS FOR USE IN CONNECTION WITH STOVES OR RANGES
  • F24B1/00Stoves or ranges
  • F24B1/02Closed stoves
  • F24B1/08Closed stoves with fuel storage in a single undivided hopper within stove or range
  • F24B1/14Closed stoves with fuel storage in a single undivided hopper within stove or range with predistillation in the hopper
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
  • F23B50/00Combustion apparatus in which the fuel is fed into or through the combustion zone by gravity, e.g. from a fuel storage situated above the combustion zone
  • F23B50/02Combustion apparatus in which the fuel is fed into or through the combustion zone by gravity, e.g. from a fuel storage situated above the combustion zone the fuel forming a column, stack or thick layer with the combustion zone at its bottom
  • F23B50/10Combustion apparatus in which the fuel is fed into or through the combustion zone by gravity, e.g. from a fuel storage situated above the combustion zone the fuel forming a column, stack or thick layer with the combustion zone at its bottom with the combustion zone at the bottom of fuel-filled conduits ending at the surface of a fuel bed
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
  • F23B80/00Combustion apparatus characterised by means creating a distinct flow path for flue gases or for non-combusted gases given off by the fuel
  • F23B80/04Combustion apparatus characterised by means creating a distinct flow path for flue gases or for non-combusted gases given off by the fuel by means for guiding the flow of flue gases, e.g. baffles
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
  • F23B90/00Combustion methods not related to a particular type of apparatus
  • F23B90/04Combustion methods not related to a particular type of apparatus including secondary combustion
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
  • F23B90/00Combustion methods not related to a particular type of apparatus
  • F23B90/04Combustion methods not related to a particular type of apparatus including secondary combustion
  • F23B90/06Combustion methods not related to a particular type of apparatus including secondary combustion the primary combustion being a gasification or pyrolysis in a reductive atmosphere
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
  • F23K3/00Feeding or distributing of lump or pulverulent fuel to combustion apparatus
  • F23K3/22Controlling thickness of fuel bed
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
  • F23L9/00Passages or apertures for delivering secondary air for completing combustion of fuel 
  • F23L9/04Passages or apertures for delivering secondary air for completing combustion of fuel  by discharging the air beyond the fire, i.e. nearer the smoke outlet
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
  • F23B2700/00Combustion apparatus for solid fuel
  • F23B2700/012Combustion apparatus for solid fuel with predrying in fuel supply area
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
  • F23B2900/00Special features of, or arrangements for combustion apparatus using solid fuels; Combustion processes therefor
  • F23B2900/00001Combustion chambers with integrated fuel hopper

Description

118823118823

POLTTOMENETELMÄ JA POLTTOLAITE KEKSINNÖN ALAFIELD OF THE INVENTION FIELD OF THE INVENTION

Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen X 5 johdanto-osassa määritelty menetelmä sekä patenttivaatimuksen 10 johdanto-osassa määritelty laite rakeisen polttoaineen polttamiseksi tulisijoissa.The invention relates to a method as defined in the preamble of claim X and to a device for the combustion of granular fuel in fireplaces as defined in the preamble of claim 10.

KEKSINNÖN TAOSTATHE INVENTION OF THE INVENTION

10 Rakeisia polttoaineita, kuten pellettejä, viljaa tai sopivaa puuhaketta, on tunnettua polttaa erilaisissa automaattisyöttöisissä polttokattiloissa, joissa ruuvilla tai vastaavalla polttoainetta syötetään palotapahtumaan. Tällaiset lämmityslaitteet vaa-15 tivat kuitenkin jatkuvaa sähköä, joten ne ovat yhtä haavoittuvia kuin öljylämmitys ja sähkölämmitys, toisin kuin kiinteätä polttoainetta käyttävät perinteiset tulisijat.Granular fuels such as pellets, grain or suitable wood chips are known to be burned in various auto-fueled combustion boilers in which a screw or the like is fed to the combustion process. However, such heaters require continuous electricity, making them as vulnerable as oil and electric heating, unlike traditional solid fuel fireplaces.

Pellettien polttoon tulisijoissa on myös ke-20 hitetty erilaisia pellettikoreja, jotka osittain päältä ja sivuilta avoimina ja täynnä pellettejä asetetaan i·· ···? tulisijan tulipesään. Korissa pelletit palavat päältä ··» :.· · päin saaden paloilman sivuilta.The pellet burning fireplaces also have welded pellet baskets, which are partially open and full of pellets placed i ·· ···? fireplace in the fireplace. In the basket, the pellets burn on the top ·· »: · · · · · · · · · ·.

*··* ··

Patentista US6397833 tunnetaan myös luonnol- :***: 25 lisella vedolla ja painovoimaisella pellettien syötöl- ·· ; ·'; lä toimiva pellettipoltin. Alaan liittyvää tunnettua ··· .·*·. tekniikkaa on esitetty myös julkaisuissa BE904502 sekä FIU6301.US6397833 is also known from natural: ***: 25 pull and gravity pellet feed; ···; · '; pellet burner. Well-known ···. · * ·. the technology is also disclosed in BE904502 and FIU6301.

.. Tunnetuissa pellettien polttolaitteissa on • · 30 lähtökohtana ollut pitkä ja tasainen palaminen ja sen • · *···* myötä pitkä ja tasainen lämmönluovutus. Tällöin kui- tenkin palamislämpötila ja itse palaminen ei ole vält- ;***. tämättä optimaalista. Palamisessa syntyy epäpuhtauk- ··· •t siä, jotka voitaisiin välttää paremmalla palamispro- ··· ···· 35 sessilla. Erityisesti tunnetut polttolaitteet eivät »*i sovellu hyvin tai niitä ei kannata käyttää lämpöä va- 2 118823 raavissa tulisijoissa, koska ne pystyisivät paremmin varastoimaan lämpöä, jos palamisprosessi olisi kuumempi ja nopeampi... The well-known pellet burners have been based on • · 30 long and steady combustion and consequently • · * ··· * long and steady heat release. However, in this case, the combustion temperature and the combustion itself are not necessarily ***; without this being optimal. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · In particular, known combustion apparatuses are not well suited or desirable for use in heat-releasing fireplaces because they would be better able to store heat if the combustion process were hotter and faster.

5 KEKSINNÖN TARKOITUS5 PURPOSE OF THE INVENTION

Keksinnön lähtökohtana on ollut rakeisen polttoaineen, kuten pellettien, viljan ja sopivan puu-hakkeen, polttaminen mahdollisimman täydellisesti ja puhtaasti.The starting point of the invention is the combustion of granular fuel such as pellets, cereals and suitable wood chips as completely and cleanly as possible.

10 Lisäksi tarkoituksena on tuoda esiin menetel mä ja laite, jotka ovat riippumattornia ulkopuolisesta energiasta eli toimivat täydellisesti myös sähköttömissä olosuhteissa.10 It is also intended to disclose a method and apparatus which are independent of external energy, that is to say, operate perfectly even in non-electrical conditions.

Erityisesti keksinnön tarkoituksena on tuoda 15 esiin menetelmä ja laite, jotka mahdollistavat helpon ja yksinkertaisen lämmitystapahtuman, joka jakaa lämpöä tasaisesti ja pitkän aikaa lämmitettävään tilaan.In particular, it is an object of the present invention to provide a method and apparatus for providing an easy and simple heating operation that distributes heat evenly over a period of time to a space to be heated.

Edelleen keksinnön tarkoituksena on mahdollistaa rakeisen polttoaineen polttaminen varaavissa 20 tulisijoissa, erityisesti vuolukivitulisijoissa, mahdollisimman puhtaasti ja tehokkaasti korkealla hyö-tysuhteella.It is a further object of the invention to enable the combustion of granular fuel in the charging fireplaces 20, in particular soapstone fireplaces, with the highest possible efficiency and purity.

Keksinnön tarkoituksena on myös tuoda esiin « « · I.. tulisija, jossa voidaan polttaa vuorotellen tai jopa • · *”;* 25 samanaikaisesti sekä puuta että rakeista polttoainet- 1 ta.It is also an object of the invention to provide a fireplace in which it is possible to burn alternately or even • · * ”; * 25 both wood and granular fuels simultaneously.

• · * • · · »» • •t • ·• · * • · · »» • • t • ·

'···* KEKSINNÖN YHTEENVETOSUMMARY OF THE INVENTION

.. Keksinnön mukaiselle menetelmälle rakeisen • · • «· 3 0 polttoaineen polttamiseksi on tunnusomaista se, mitä • · *·”’ on esitetty patenttivaatimuksessa 1.The process for burning granular fuel according to the invention is characterized in what is set forth in claim 1.

Keksinnön mukaisessa polttomenetelmässä ra- • **“; keisen polttoaineen polttamiseksi voidaan käyttää ra- • · · *. kenteeltaan erilaisia sekä varaavia että kamiinatyyp- • « · 35 pisiä tulisijoja. Keksintö toimii kuitenkin paremmin • « *···* ja tehokkaammin varaavissa tulisijoissa, joten edulli- 3 118823 sesti tulisijan tulipesä samoin kuin sen jälkeiset kuumien savukaasuvirtausten virtauskanavat ovat hyvin lämpöä varaavaa vuolukiveä, vaikka myös muut lämpöä riittävän hyvin varaavat materiaalit voivat tulla ky-5 seeseen. Tulisijaan kuuluu tulipesä palokaasujen pois-tokanavineen, arina, jolle johdetaan paloilmaa sekä tulipesässä alaspäin kohti arinaa kapeneva olennaisesti kaasutiiviillä kannella varustettu polttoainetila, joka jakaa tulipesän polttoainetilaksi ja palotilaksi 10 ja jonka alaosassa on virtausaukko, josta polttoaine painovoimaisesti valuu arinan päälle palaen siinä. Keksinnön mukaisesti polttoainetta kaasutetaan poltto-ainetilassa ja saatuja palavia kaasuja johdetaan polt-toainetilasta palotilaan, jossa ne poltetaan. Näin 15 keksinnössä tapahtuu tehokas kaksivaiheinen palaminen rakeisen polttoaineen palaessa arinan päällä ensimmäisessä vaiheessa ja arinalta ylöspäin nousevien vielä palamattomien kaasujen ja polttoainetilasta virtaavien kaasujen sekoittuessa ja palaessa toisessa vaiheessa 20 ylempänä palotilassa polttoainetilan etuseinän läheisyydessä.In the incineration process according to the invention, the • ** “; • · · * can be used to burn fossil fuel. • fireplaces of different types, both of reserve and fireplace type. However, the invention works better in the case of fireplaces that are more efficient and efficient, so the fireplace furnace and subsequent hot flue gas flow channels are very heat-storing soapstone, although other heat-storing materials may also be capable of being heat-storing. in balance sheet. The furnace includes a furnace with exhaust gas exhaust ducts, a grate to direct the combustion air and a fuel space with a substantially gas-tight lid narrowing downwardly towards the grate in the furnace, dividing the furnace into a fuel space and a combustion chamber 10. According to the invention, the fuel is gasified in the fuel space and the resulting combustible gases are led from the fuel space to the combustion space where they are burned. Thus, in the present invention, an effective two-stage combustion occurs when the granular fuel burns on the grate in the first stage and the asbestos gas flowing up from the grate and the gas flowing from the fuel space is blended and burns in the second stage 20 above the combustion chamber near the front wall.

Edullisesti tähän toisen vaiheen palamiseen • · · ··»! johdetaan lisää paloilmaa ja se voi tapahtua ohjaamal- M· V · la osa arinan läpi virranneesta paloilmasta polttoai- • · ϊ,,.ί 25 netilan sivuitse tai läpi ohi ensimmäisen palovaiheen.Preferably for this second stage burn • · · ·· »! additional fire air is supplied and can be controlled by controlling M · V · a portion of the fire air flowing through the grate to the fuel side or through the first fire stage.

Toisen vaiheen paloilma voidaan myös ohjata sisään tu- • lisijaan luukun kautta tai luukun läheisyydestä.The second-stage combustion air can also be supplied to the • entrant through the hatch or in the vicinity of the hatch.

·» .**·. Edullisessa keksinnön sovelluksessa palamisen puhtautta voidaan edelleen lisätä kolmannessa vaihees-30 sa johtamalla paloilmaa myös polttoainetilan yläpuo- • · · lelle poistokanavan alkuun niin kutsuttuun yläpaloti- • · *;·* laan, jossa lisähappi tulisijan kuumimmassa osassa ta- :T: kaa täydellisen ja puhtaan palamisen.· ». ** ·. In a preferred embodiment of the invention, the purity of combustion can be further increased in the third stage by also supplying the combustion air above the fuel space to the beginning of the exhaust duct to a so-called upper combustion chamber whereby additional oxygen in the hottest part of the fireplace clean combustion.

•***: Keksinnön mukaisessa menetelmässä polttoaine- ··· *. 35 tila on edullisesti mitoitettu siten, että yksi polt- ··· •“j toaineen täyttökerta riittää varaamaan tulisijan läm- • · *·*·* mönvarauskapasi teetin täyteen. Näin kuumaa uunia ei 4 118823 jouduta käsittelemään, vaan polttoaineen loputtua ja tulen sammuttua riittää peltien sulkeminen.***: In the process of the invention, the fuel ··· *. The space is preferably dimensioned such that a single refill of fuel is sufficient to fully fill the heat capacity of the fireplace. It is not necessary to handle such a hot oven, it is enough to close the dampers after the fuel runs out and the fire has gone out.

Jotta palamisen loppuvaiheestakin saadaan mahdollisimman tehokas ja puhdas prosessi, on edullis-5 ta keksinnössä käyttää neljättä polttovaihetta. Tällöin polttoainetilan polttoaineen määrän laskiessa tietyn rajan alapuolelle syötetään polttoainetilaan paloilmaa, jolloin polttoainetilassa syntyvät palokaasut syttyvät jo polttoainetilassa. Ne palavat osittain 10 tai kokonaan jo polttoainetilassa ja näin varmistetaan, että vähällä paloilmalla polttamisesta mahdollisesti syntyvää pikeä ei pääse syntymään polttoainetilaan ja se saadaan jäämään puhtaaksi seuraavaa poltto-kertaa varten.In order to make the final combustion process as efficient and clean as possible, it is preferable to use a fourth incineration step in the invention. In this case, when the amount of fuel in the fuel space falls below a certain limit, combustion air is supplied to the fuel space, whereby the combustion gases produced in the fuel space are already ignited in the fuel space. They burn partially 10 or completely already in the fuel space, thereby ensuring that the pitch that may be generated by burning with low combustion air does not enter the fuel space and remains clean for the next combustion.

15 Hyvin lämpöä varaavaa tulisijaa, kuten vuolu- kivitulisijaa käytettäessä, ei palotapahtumaa tarvitse hillitä, vaan rakeinen polttoaine voidaan polttaa tehokkaasti ja nopeasti kuumissa olosuhteissa, mikä takaa palamisen puhtauden ja lämmönvarautumisen hyvän 20 hyötysuhteen. Palotapahtumaa voidaan keksinnössä säätää säätämällä virtausaukon kautta arinalle painovoi-maisesti tapahtuvaa polttoainevirtausta. Se tapahtuu • · * ··.! yksinkertaisesti muuttamalla virtausaukon kokoa tai ··· V · säätämällä virtausaukkoa kohti kapenevan polttoaineti- • ί 25 lan pohjan kallistusta.When using a highly heat-storing fireplace, such as a soapstone fireplace, there is no need to control the combustion process, but the granular fuel can be burned efficiently and rapidly under hot conditions, which ensures a good combustion purity and heat storage efficiency. In the invention, the combustion event can be controlled by controlling the gravitational flow of fuel through the opening. It's happening • · * ··.! simply by changing the size of the flow opening, or ··· V · adjusting the pitch of the flow opening towards the tapered • fuel bottom.

Myös on mahdollista, että palotapahtumaa sää- : ·’; detään säätämällä polttoaineen kaasuuntumista poltto- • · · .···. ainetilassa. Tämä säätö tapahtuu parhaiten muuttamalla palotilasta polttoainetilaan johdettavan lämmön mää-.. 30 rää. Palotapahtumaa voidaan myös säätää säätämällä pa- j · ·,,!* loilman virtausta polttoainetilaan sekä säätämällä • « *···* kaasuuntuneiden aineiden pääsyä polttoainetilasta pa- lotilaan virtausaukkojen kokoa tai määrää muuttamalla.It is also possible that: · '; is determined by adjusting the gasification of the fuel in the • · ·. ···. agent mode. This adjustment is best accomplished by varying the amount of heat from the combustion chamber to the fuel chamber. The combustion event can also be controlled by adjusting the flow of air into the fuel space and by adjusting the size of the orifices to allow gasified materials to enter the fuel space from the fuel space.

:***· Keksinnön mukaiselle polttolaitteelle rakei- • · · *, 35 sen polttoaineen polttamiseksi on tunnusomaista se, ··· *·*! mitä on esitetty patenttivaatimuksessa 10.: *** · The combustion device according to the invention for combustion of granular fuel · 35 is characterized by ··· * · *! as claimed in claim 10.

*·· 5 118823* ·· 5 118823

Keksinnön mukainen polttolaite on tarkoitettu käytettäväksi ennen kaikkea hyvin lämpöä varaavissa massiivisissa tulisijoissa, kuten vuolukivitulisijoissa, vaikka se soveltuu käytettäväksi myös muunlaisissa 5 tulisijoissa, jopa kamiinoissa. Täten edullisesti tulisijan tulipesä samoin kuin sen jälkeiset kuumien sa-vukaasuvirtausten virtauskanavat ovat hyvin lämpöä va-raavaa vuolukiveä, vaikka myös muut materiaalit voivat tulla kyseeseen.The burner according to the invention is intended to be used primarily in massive heat-storing massive fireplaces, such as soapstone fireplaces, although it is also suitable for use in other types of fireplaces, even in fireplaces. Thus, preferably, the hearth furnace as well as subsequent hot flue gas flow channels are soapstone that is very heat-damaging, although other materials may also be involved.

10 Keksinnön mukaiseen tulisijaan kuuluu tulipe sä palokaasujen poistokanavineen, arina, jolle johdetaan paloilmaa sekä tulipesässä alaspäin kohti arinaa kapeneva olennaisesti kaasutiiviillä kannella varustettu polttoainetila, joka jakaa tulipesän polttoaine-15 tilaksi ja palotilaksi ja jonka alaosassa on vir- tausaukko, josta polttoaine painovoimaisesti valuu arinan päälle. Keksinnön mukaisesti polttolaitteeseen kuuluu lämmönsiirtoelin palotilan lämmön ohjaamiseksi osittain polttoaineillaan polttoaineen kaasuunnuttami-20 seksi sekä ohjauselimet polttoainetilassa kaasuuntu neiden palokaasujen johtamiseksi polttoainetilasta pa-lotilaan poltettavaksi. Näin polttoaineen kaasuuntumi-nen alkaa jo osittain polttoainetilassa, minkä ansios-The fireplace according to the invention includes a combustion chamber with exhaust gas exhaust ducts, a grate to direct combustion air and a fuel space with a substantially gas-tight lid narrowing downwardly towards the grate in the furnace, dividing the furnace into a fuel space and a combustion chamber. . According to the invention, the combustion device comprises a heat transfer means for partially controlling the heat of the combustion chamber with its fuels for gas degassing the fuel, and control means for guiding the combustion gases flared from the fuel chamber to the combustion chamber. Thus, gasification of the fuel already starts partially in the fuel space, which

»M»M

Vi ta koko palotapahtumasta saadaan korkeammassa lämpöti- 25 lassa tapahtuva puhdas ja nopea prosessi.A clean and fast process at a higher temperature is obtained from the entire combustion event.

:***: Edullisesti polttolaitteessa on sopivat lisä-: ***: Preferably the burner has the right accessories

Mf . .·. kanavat, joilla uutta paloilmaa johdetaan arinan ylä- *··** .···. puolelle tulipesän palotilaan polttoainetilasta joh- • * dettavien kaasuuntuneiden palokaasujen polttamiseksi ,, 30 puhtaasti ja täydellisesti. Lisäkanavat voivat johtaa • · • I* paloilmaa arinan alta tuhkatilasta esimerkiksi poltto- ainetilan sivuitse palotapahtumaan. Lisäkanavat voivat ·*·*. myös olla tulipesän luukussa tai muussa sopivassa pai- ,·*·. kassa.Mf. . ·. channels to direct new fire air to the upper * ·· **. ···. half of the furnace combustion chamber to burn gaseous flue gases from the fuel compartment, * 30 clean and complete. Additional ducts can lead • · • I * combustion air from the ash space underneath the grate, for example to the side of the fuel space, to the combustion event. Additional channels may · * · *. also be in the fire door or other suitable pressure · · ·. cash.

·[ 35 Riittävän lämpömäärän siirtäminen palotilasta ·..! polttoainetilaan polttoaineen sopivan kaasuuntumisen ··» toteuttamiseksi voidaan tehdä usealla eri tavalla. Yk- 6 118823 sinkertaisinta se on lämmönsiirtoelimellä, jonka muodostaa polttoainetilan metallia oleva seinä tai sen osa. Näin tulipesän kuumuus lämmittää seinää, joka johtaa lämmön suoraan sen toisella puolella olevaan 5 polttoaineillaan. Lämmön siirtymistä voidaan säätää peittämällä seinä osittain lämpöä eristävällä materiaalilla, jolloin vain osa seinästä toimii lämmönsiir-toelimenä. Myös erilaiset liikutettavat eriste-elementit ovat mahdollisia, mikäli säätö halutaan käy-10 tön yhteydessä toimivaksi.· [35 Transferring sufficient heat from the combustion chamber · ..! There are several ways to accomplish the appropriate gasification of fuel in the fuel space ·· ». The most common one is the heat transfer element formed by the metal wall of the fuel compartment or a part thereof. In this way, the heat of the furnace warms the wall, which conducts heat directly to the fuel 5 on one side. The heat transfer can be controlled by partially covering the wall with a heat insulating material, whereby only a portion of the wall acts as a heat transfer means. Various movable insulation elements are also possible if the adjustment is to be operative in operation.

Samoin on mahdollista, että lämmönsiirtoeli-men muodostaa polttoainetilan läpi kulkeva yksi tai useampi putkimainen palokanava, jota pitkin arinapol-ton kuumia palokaasuja virtaa tulipesästä joko tulipe-15 sän yläosaan tai polttoainetilan yläpuolelle. Säätö tässä sovelluksessa on yksinkertaista toteuttaa järjestämällä palokanavaan sopiva kaasuvirtauksen säädin tai suljin.It is likewise possible that the heat transfer element is formed by one or more tubular combustion ducts passing through the fuel space through which the hot combustion gases of the grate burner flow from the furnace either to the top of the furnace or above the fuel space. The adjustment in this embodiment is simple to implement by providing a suitable gas flow regulator or shutter in the fire duct.

Edullisessa keksinnön sovelluksessa ohjaus-20 elimet, joilla palokaasuja ohjataan polttoainetilasta palotilaan, ovat polttoainetilan seinässä olevia reikiä. Reikien muoto, määrä ja sijainti voivat suuresti-kin vaihdella eri sovelluksissa. Reiät voivat jopa ^ϊ'ϊ muodostaa seinään, etenkin tulisijan luukusta näkyvään ;***· 25 etuseinään, erilaisia kuvioita, tunnuksia tai vastaa- ··· .*··. via, jotka näkyvät tulisijan lasiluukun läpi palavien ?·· . .·, kaasuvirtausten purkautuessa reikien läpi palotilaan Φ · « tai kaasujen palaessa polttoainetilassa. Rei'issä voi • * *** olla myös säätö, jolla ne osittain tai kokonaan voi- 30 daan sulkea haluttaessa.In a preferred embodiment of the invention, the control means 20 for guiding the combustion gases from the fuel chamber to the combustion chamber are holes in the wall of the fuel chamber. The shape, number and position of the holes can vary greatly from application to application. Holes can even ^ ϊ'ϊ form a wall, especially the fireplace door visible; *** · 25 front wall, various patterns, emblems or the like ···. * ··. via that appear through the glass door of the fireplace? ··. ., When gas flows through the holes in the combustion chamber Φ · «or when the gases burn in the fuel space. The holes may also have a * * *** adjustment to partially or completely close them if desired.

• · ϊ ** Toisessa sovelluksessa ohjauselimet ovat ··· ·...· polttoainetilan seinän tai virtausaukon läpi polttosi- netilasta palotilaan johdettuja virtausputkia. Vir- ,···, tausputket voivat lähteä eri alueilta polttoainetilas- • · *" 35 sa, mutta pääasiassa sen yläosasta. Samoin erillisillä ..ΙΓ virtausputkilla palavat kuumat kaasut voidaan helposti «I· ϊ,,.ϊ johtaa palotilaan puhtaan ja täydellisen palamisen 7 118823 kannalta parhaaseen mahdolliseen paikkaan. Tämä paikka voi olla jopa säädettävissä kulloinkin käytettävän pa-1amistehon mukaan.• · ϊ ** In another embodiment, the control means are · · · · · · · · · · · · · kia ettuja johd ettuja put put put put läpi put put · · · · · · · · · · · · · · · ϊ ϊ ϊ ϊ virta ϊ **. · ···, tailpipes can leave different areas in the fuel space, but mainly at the top. Also, with separate ..ΙΓ flowpipes, hot gases that can be burned can be easily «I · ϊ ,,. Ϊ lead to a clean and complete combustion chamber This can even be adjustable to the actual recovery power used.

Eräässä keksinnön sovelluksessa polttolait-5 teeseen kuuluu toisiopaloilmakanavat, jotka on järjestetty johtamaan paloilmaa polttoainetilan yläpuolelle palotilaan eli poistokanavan alkuun niin kutsuttuun yläpalotilaan. Lopullisen ja puhtaan palamisen varmistava lisähappi tulisijan kuumimpaan osaan voidaan joh-10 taa tulisijan sisällä esimerkiksi arinan läpi ja polttoainetilan sivuilla ylös. Myös voidaan käyttää erillisiä ilmakanavia, jotka lähtevät arinan alta, tulisijan luukun läheisyydestä tai tulisijan ulkopuolelta sopivasta kohdasta. Ne voivat kulkea polttoainetilan 15 reunoilla, takana tai jopa polttoainetilan läpi.In one embodiment of the invention, the combustion apparatus 5 comprises secondary combustion air ducts arranged to direct the combustion air above the fuel space to the combustion chamber, i.e. to the top of the exhaust duct, the so-called upper combustion chamber. Additional oxygen to ensure final and clean combustion can be led into the hottest part of the fireplace, for example through a grate and up the sides of the fuel space. Separate air ducts that run from under the grate, near the fireplace door or at a convenient location outside the fireplace can also be used. They may pass through the edges of the fuel compartment 15, at the rear, or even through the fuel compartment.

Eräässä keksinnön sovelluksessa polttolaitteeseen kuuluu puhdistuspaloilmakanavat, jotka on järjestetty avautumaan polttoaineillaan. Niissä voi olla sopivat sulkuelimet, jotka pitävät kanavat suljettuina 20 täydessä polttoainesäiliössä, mutta avaavat ne ja päästävät paloilmaa polttoainetilaan polttoaineen määrän laskiessa tietyn rajan alapuolelle. Edullisesti kuitenkin puhdistuspaloilmakanavat on siten mitoitettu ··» ϊ,ϊ ί ]a sijoitettu avautumaan polttoainetilaan, että rakei- 25 nen polttoaine itsessään pitää kanavat suljettuina *·· ·***; riittävän tiiviisti, kun polttoainetta on tietty mää- M» . .·. rä. Kun sitten polttoaineen pinta laskee polttoaineti- *·* * .···. lassa, avautuu kanavien päät tietyssä vaiheessa ja • · polttoainetilaan pääsee virtaamaan hapekasta ilmaa, 30 joka sytyttää tilassa olevat kaasut palamaan. Tämä • · • ** neljäs polttovaihe nostaa lämpötilaa merkittävästi ·· · polttoainetilassa, jolloin mahdollinen pien syntyminen ;*j*. tilaan estyy ja tilasta poltetaan pois mahdollisesti .···. sinne kaasutusvaiheessa syntynyt piki. Laite on aina • · *·] 35 käytön jälkeen joka puolelta puhdas, turvallinen ja ··.· valmis uuteen polttoainetäyttöön ja lämmitykseen.In one embodiment of the invention, the combustion device includes purge air ducts arranged to open with their fuels. They may have suitable shut-off members which keep the ducts closed in a full fuel tank but open and allow combustion air into the fuel space when the amount of fuel falls below a certain limit. Preferably, however, the purge air ducts are sized so as to open into the fuel space so that the granular fuel itself keeps the ducts closed * ·· · ***; sufficiently tight when there is a certain amount of fuel M ». . ·. curve. Then when the fuel level drops, the fuel * * *. ···. When open, the ends of the channels will open at a certain point and oxygen fuel air will flow into the fuel space, 30 which will ignite the gases in the space. This • · • ** fourth stage of combustion raises the temperature significantly ·· · in the fuel space, resulting in possible small-scale formation; * j *. is blocked and possibly burned out. the pitch formed during the gasification phase. The unit is always • · * ·] clean, safe and ·· · after 35 uses, ready for new refueling and heating.

··· • · • · ·«· 8 118823··· • · • · · «· 8 118823

Keksinnön mukaisessa polttolaitteessa poltto-ainetila voi muodostua etuseinän lisäksi ainakin osittain tulisijan tulipesän rakenteista eli esimerkiksi sen taka- ja sivuseinistä. Näin tulipesään tarvitsee 5 mahdollisesti asentaa vain viisto takaseinän osa, joka ohjaa polttoaineen arinalle, etuseinä, joka jakaa tulipesän polttoainetilaksi ja palotilaksi sekä kansi, jolla polttoainetila peitetään olennaisen kaasutii-viisti.In the combustion apparatus according to the invention, the fuel space may comprise at least in part, in addition to the front wall, the structures of the fireplace insert, e.g., its rear and side walls. Thus, only a beveled part of the rear wall that directs the fuel to the grate, a front wall that divides the furnace into a fuel space and a combustion chamber, and a lid for covering the fuel space with a substantially gas-tight obverse need only be installed.

10 Toisessa keksinnön sovelluksessa polttoaine- tila muodostuu etuseinän, takaseinän, sivuseinät sekä kannen käsittävästä erillisestä tulenkestävästä laatikosta, jonka alaosassa on virtausaukko, josta polttoaine valuu arinalle. Erillinen laatikko on edulli-15 sesti irtonainen niin, että se on vapaasti nostettavissa tulipesään ja sieltä pois tarpeen mukaan. Näin samaa tulisijaa voidaan lämmittää vaihtoehtoisesti sekä puilla että rakeisella polttoaineella.In another embodiment of the invention, the fuel space consists of a separate refractory box comprising a front wall, a rear wall, a sidewall, and a lid, the lower portion having a flow port from which fuel flows to the grate. The separate box is preferably loose so that it can be freely lifted in and out of the furnace as needed. Alternatively, the same fireplace can be heated with both wood and granular fuel.

Erillisen tulenkestävän laatikon muoto voi 20 suhteellisen vapaasti vaihdella. Laatikko voi yksipuolisesti ohjata polttoaineen arinalle vain sen toiseen reunaan, jolloin polttoainetila voi tukeutua tulipesän reunoihin. Polttoaine voi myös valua polttoainetilasta !'! : kahteen vastakkaiseen suuntaan, esimerkiksi tulipesän :***: 25 reunoja kohti. Myös on mahdollista sovellus, jossa • « · .***. polttoainetilan muodostaa arinan päälle asetettava ··· . .·. säiliö, esimerkiksi lieriön muotoinen säiliö, jota • · · alaosastaan ympäröi arina niin, että polttoaine valuu • · *** joka puolelle säiliötä arinan päälle. Näin palavat 30 liekit ympäröivät polttoainetilaa joka sivulta.The shape of a separate refractory box may vary relatively freely. The box can only unilaterally guide the fuel grate to one side, allowing the fuel space to rest on the edges of the furnace. Fuel can also run out of fuel space! '! : in two opposite directions, for example, towards the sides of the furnace: ***: 25. Also possible is an application where • «·. ***. the fuel space is formed by ··· placed on the grate. . ·. a tank, for example a cylindrical tank, surrounded by a grate at its bottom so that the fuel is flushed across the grate. In this way, the flames 30 surround the fuel space on each side.

• " Yleensä tulisijojen rakoarinoissa raot ovat »·· niin suuria, että pelletit ja muut raemaiset polttoai- 9 .*!*. neet valuisivat suoraan tuhkatilaan. Tämän vuoksi • · · .···. edullisesti polttoainetilan virtausaukon alapuolelle • ♦ 35 on järjestetty tulipesän arinan päälle sijoittuva li- 9 ...T säärinä, jossa ilmarakojen koko on muutaman mi 11 imet- «·· rin luokkaa niin, että rakeinen polttoaine ei pääse 9 118823 valioinaan niiden läpi. Näin rakeinen polttoaine palaa lisäarinalla saaden paloilman arinan ja lisäarinan läpi syntyvän vähäisen tuhkamäärän valuessa arinoiden läpi tuhkatilaan.• "Generally, in openings in fireplaces, the gaps are» ·· so large that pellets and other granular fuels would flow directly into the ash space. Therefore, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9 ... T in the lower part of the furnace grate, where the size of the air gaps is in the order of a few millimeters so that the granular fuel cannot pass through them 9 118823, thus returning the granular fuel to the grate and the additional grate through the small amount of ash generated through the grate to the ash space.

5 Eräässä keksinnön sovelluksessa erillinen laatikkomainen polttoainetila on kääntyvästi tuettu tulipesän pohjaan, kuten arinaan. Kun sen kannessa on avattava luukku, voidaan polttoainetila täyttää uudella polttoaineella yksinkertaisesti vain kääntämällä se 10 ulospäin tulipesästä niin, että luukun peittämä täyt-töaukko tulee näkyviin. Näin polttoainetilaa ei tarvitse nostaa pois tulipesästä, mikä tekee polttoaine-lisäyksestä yksinkertaisen, puhtaan ja nopean. Myös muun malliset polttoainetilat suunnitellaan edullises-15 ti siten, että ne voidaan täyttää poistamatta niitä tulipesästä.5 In one embodiment of the invention, the discrete box-like fuel space is pivotally supported on the bottom of the furnace, such as a grate. With its lid openable, the fuel space can be filled with new fuel simply by turning it 10 outward from the furnace so that the filler hole covered by the door is exposed. This eliminates the need to lift the fuel chamber out of the furnace, which makes refueling simple, clean and fast. Other types of fuel spaces are also preferably designed so that they can be filled without removing them from the furnace.

Keksinnön mukaisella polttomenetelmällä ja polttolaitteella on merkittäviä etuja tunnettuun tekniikkaan verrattuna: 20 - Keksinnön mukainen jopa nelivaiheinen polt- totapahtuma saa aikaan tasaisen palamisen ja erittäin pienet päästöt.The incineration method and the combustion apparatus according to the invention have significant advantages over the prior art: 20 - The incineration process according to the invention, even up to four stages, produces uniform combustion and very low emissions.

- Se sopii kaikkiin rakenteeltaan ja toimin-- It fits into any structure and function

«M«M

V ! naitaan erialisiin tulisijoihin.V! are put in specialty fireplaces.

25 - Keksintö erityisesti parantaa rakeisen ·*"; polttoaineen käyttömahdollisuuksia varaa- • ·« . .·. vissa tulisijoissa.25 - In particular, the invention improves the availability of granular fuel in storage fireplaces.

,*··. - Samassa tulisijassa voidaan polttaa sekä • · puita että rakeisia polttoaineita jopa an- .. 30 tamalla keksinnöllisen polttolaitteen olla • · :βί” tulipesässä koko ajan. Näin käyttö on help- poa ja puhdasta riippumatta käytettävästä :*·*. polttoaineesta.* ··. - You can burn both wood and granular fuels in the same fireplace even by allowing the inventive burner to be in the firebox all the time. This makes the operation easy and clean no matter what: * · *. the fuel.

• ' .**·. - Oikealla mitoituksella kertatäyttö riittää ·* 35 varaamaan tulisijan lämmönvarauskapasitee- «·· •••Σ tin täyteen, joten koskaan polttoaineen li- säystä ei tarvitse tehdä kuumaan tulisi- 10 118823 jaan, mikä on merkittävä turvallisuustekijä.• '. ** ·. - With proper dimensioning, one-time refilling is enough to * * 35 fill up the heat storage capacity of the fireplace, so you never have to add fuel to the hot air, which is a significant safety factor.

- Keksinnön mukainen polttolaite voidaan sytyttää helposti perinteisen takan tavoin 5 syttymisen ollessa nopeaa niin, että välte tään tietyissä tunnetuissa pelletinpoltto-laitteissa esiintyvä hitaan syttymisen aiheuttama kosteuden tiivistymisongelma.The combustion apparatus according to the invention can be easily ignited, like a traditional fireplace 5, with a rapid ignition so as to avoid the problem of condensation caused by slow ignition in certain known pellet burning devices.

- Keksinnön mukaisessa palamisessa ei tarvita 10 mitään säätöjä palamisen aikana.In the combustion according to the invention, no adjustments are needed during combustion.

- Keksinnön mukainen polttolaite on helposti asennettavissa jo olemassa oleviin tulisijoihin.The combustion apparatus according to the invention is easily installed in existing fireplaces.

15 KUVALUETTELO15 PHOTO LIST

Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti esimerkkien avulla viittaamalla oheisiin piirustuksiin, joissa kuva 1 esittää kaaviomaisesti sivulta nähtynä 20 erästä keksinnön mukaista polttolaitetta, kuva 2 esittää kaaviomaisesti sivulta nähtynä toista keksinnön mukaista polttolaitetta ja • M· kuva 3 esittää leikkauskuvana kaaviomaisesti * · · kolmatta keksinnön mukaista polttolaitetta,The invention will now be described in more detail by way of example with reference to the accompanying drawings, in which Figure 1 is a schematic side view of 20 burners according to the invention, Figure 2 is a schematic side view of another burner according to the invention;

• I• I

25 kuva 4 esittää neljättä keksinnön mukaista • · *·"* polttolaitetta ja • · i *·ί·* kuva 5 esittää kuvan 4 polttolaitetta sivul- ··· ta.Fig. 4 shows a fourth burner according to the invention, and Fig. 5 shows a side view of the burner of Fig. 4.

·*·.. 3 0 KEKSINNÖN YKSITYISKOHTAINEN SELOSTUSDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

• · ·• · ·

Kuvassa 1 on tulisijaan asennettu keksinnön mukainen polttolaite. Tulisijaan kuuluu arina 1, tuli- • · · pesä 2, tulipesän luukku 3, tulipesän takaseinä 4, • * *" tuhkatila 5 ja tuhkaluukku 6. Polttolaitteeseen kuuluu 35 metallilevystä tehty laatikko, jossa on tulipesän ta- • ·· ί ! kaseinää 4 vasten tukeutuva takaseinä 7, viistosti ··· ' 11 118823 eteenpäin ja ylöspäin kohti luukkua 3 kallistettu etuseinä 8, kansi 9, sivuseinät (piirustuksen tasossa) sekä takaseinästä 7 viistosti alaspäin ja eteenpäin suuntautuva pohja 10, jotka yhdessä muodostavat alas-5 päin kohti arinaa 1 kapenevan polttoainetilan 11.Figure 1 shows a combustion apparatus according to the invention mounted in a fireplace. The fireplace includes a grate 1, a firebox 2, a firebox hatch 3, a firebox rear wall 4, a * * * "ashtray 5 and an ashtray 6. The burner includes a box of 35 metal plates with a firebox • ·· ί! rear wall 7 leaning against, ··· '11 118823 forward and upward facing hatch 3 inclined front wall 8, lid 9, side walls (in the plane of the drawing) and rear wall 7 sloping downwards and forwards bottom 10 which together form a downward-facing 5 grate 1 tapered fuel space 11.

Pohjan 10 ja etuseinän 8 väliin muodostuu virtausaukko 12, josta rakeinen polttoaine pääsee pai-novoimaisesti valumaan alas lisäarinalle 13, joka on pohjan 10 vaakasuorana jatkeena arinan 1 päällä. Etu-10 seinä 8 on eristämätön metallilevy ja se toimii läm-mönsiirtoelimenä 14, joka johtaa lämpöä palotilasta 2 polttoainetilaan 11. Etuseinässä on lisäksi ohjauseli-met 15 eli reiät, jotka ohjaavat polttoainetilassa syntyviä kaasuja palotilaan.A flow orifice 12 is formed between the bottom 10 and the front wall 8, from which the granular fuel can be emptied by weight down to an additional grate 13, which is a horizontal extension of the bottom 10 over the grate 1. The front wall 10 is a non-insulated metal plate and acts as a heat transfer means 14 for transferring heat from the combustion chamber 2 to the fuel chamber 11. The front wall further comprises control elements 15 or holes that direct the gases generated in the fuel chamber into the combustion chamber.

15 Paloilman 16 palotapahtuma saa tuhkaluukun 6 ja arinan 1 kautta seuraavasti. Osa paloilmasta tulee arinan 1 läpi lisäarinalle 13, jolloin sen päällä oleva polttoaine palaa. Polttoainetilan 11 sivuitse kulkee lisäkanavia 17, jotka ohjaavat osan arinan 1 läpi 20 tulleesta paloilmasta arinan 1 yläpuolelle lähelle reikiä 15. Polttoainetilan 11 sivuitse kulkee myös toisiopaloilmakanavat 18, jotka ohjaavat osan paloil- t masta polttoainetilan päälle. Edelleen pohjaan 10 kuu- luu puhdistuspaloilmakanavat 19 eli reiät, jotka oh- ·***. 25 jaavat paloilmaa suoraan polttoainetilaan 11 suhteel- *·· ,··*, lisen lähelle virtausaukkoa 12.15 The combustion air 16 is obtained through the ash hatch 6 and grate 1 as follows. Part of the combustion air comes through the grate 1 to the auxiliary grate 13, whereupon the fuel over it burns. Auxiliary ducts 17 run on the side of the fuel compartment 11 which direct a portion of the combustion air entering through the grate 1 above the grate 1 close to the holes 15. The fuel compartment 11 also passes secondary combustion air ducts 18 which direct a portion of the combustion onto the fuel compartment. Further, the bottom 10 includes cleaning fire air channels 19, i.e. holes that deflect. 25 distributes the combustion air directly to the fuel compartment 11 relative to the flow opening 12.

• · , ,·, Kuvan 1 mukainen polttolaite toimii seuraa- II! vasti. Kun polttoainetila on täytetty pelleteillä tai • m *·*·* muulla rakeisella polttoaineella, osa siitä valuu li- 30 säarinan 13 päälle. Siinä se voidaan sytyttää esimer-Ϊ *·· kiksi sytytysnesteellä tai muilla sytytysaineilla. Pa- • •e ·...· lotapahtuma alkaa lämmittää palotilan 2 lisäksi polt- toainetilan 11 etuseinää 8 eli lämmönsiirtoelintä 14, • la jolloin myös polttoaine polttoainesäiliössä 11 alkaa • · 35 lämmetä ja kaasuuntua. Kaasut purkautuvat ohjauselin-.,*·* ten 15 kautta palotilaan ja lisäkanavien 17 antaman lisäpaloilman avulla palavat varmistaen myös arinalta 12 118823 1 ja lisäarinalta 13 nousevien palokaasujen täydellisen palamisen. Kuumat kaasut nousevat vielä polttoai-netilan yläpuolelle, johon toisiopaloilmakanavat 18 vielä ohjaavat lisää paloilmaa ja näin tulipesän ylä-5 osassa polttoainetilan päälle ohjatulla lisähapella vielä varmistutaan puhtaasta ja täydellisestä palota-pahtumasta. Edelleen palamisen loppuvaiheessa, kun polttoaine alkaa loppua polttoainetilasta 11, puhdis-tuspaloilmakanavat 19 avautuvat ja ohjaavat paloilmaa 10 suoraan tyhjenevään polttoainetilaan 11. Näin polttoaineesta kaasuuntuvat kaasut palavat jo polttoaineti-lassa, mikä palotapahtuman lopussa varmistaa sen, että polttoainetila pysyy puhtaana ja sinne ei jää mitään epäpuhtauksia.• ·,, ·, The burner according to Fig. 1 operates as follows! II! accordingly. When the fuel space is filled with pellets or • m * · * · * other granular fuel, some of it will flow over the additional grate 13. Therein, it can be ignited, for example, by ytys * ·· lighter fluid or other ignition media. In addition to the combustion chamber 2, the combustion chamber begins to heat the front wall 8 of the fuel chamber 11, i.e. the heat transfer element 14a, whereby the fuel in the fuel tank 11 also begins to heat and gasify. The gases are discharged through the control means -., * · * 15 into the combustion chamber and, by means of the additional fire air provided by the auxiliary channels 17, also ensure complete combustion of the flue gases emanating from grate 12 The hot gases still rise above the fuel space, where the secondary combustion air ducts 18 still direct additional combustion air, thus providing additional clean oxygen in the upper part of the furnace to ensure a clean and complete combustion of the fire. Further, in the final stage of combustion, when the fuel begins to run out of fuel space 11, the purge air ducts 19 open and direct the combustion air 10 directly to the deflated fuel space 11. Thus, the gassed gasses are already burned in the fuel state. impurities.

15 Kuvassa 2 on esitetty keksinnön toinen sovel lus, jossa on vielä katkoviivoilla esitetty vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja. Laitteen periaatteellinen toiminta on sinänsä samanlainen kuin kuvan 1 laitteen toiminta. Kuvassa 2 tulisijan tulipesään on sijoitettu 20 vain pohjan 20 ja lisäarinan 21 muodostava kokonaisuus sekä näihin ja tulipesän takaseinään tukeutuvat polttoainetilan etuseinä 22 ja kansi 23. Jopa lisäarina 21 voi olla pois, jos varsinainen arina on niin pieni- • · · V · reikäinen, että rakeinen polttoaine ei pääse palamatta*: 25 tomana valumaan sen läpi. Arinapalamisen paloilma 24 ;***; otetaan arinan 25 alta tuhkatilasta. Tulipesän luukus- *·» . sa 26 tai sen sivuilla on lisäkanavia 27, jotka ohjaa- .···. vat paloilmaa lisäarinan 21 yläpuolelle lähelle etu- • · seinässä 22 olevia reikiä 28. Samoin tulipesän luukus- .. 30 sa 26, sen reunoilla tai yläpuolella on toisiopaloil- ♦ makanavia 29, jotka ohjaavat paloilmaa polttoainetilan päälle. Lisäksi puhdistuspaloilmakanavat 30 eli tu- m lisijan takaseinässä olevat reiät ohjaavat paloilmaa ;***. suoraan polttoainetilan alaosaan niiden auetessa sil- • · · ·. 35 loin, kun polttoaineen pinta on laskenut niiden tason «·· *··ί alapuolelle.Figure 2 illustrates another embodiment of the invention, in which alternative structural solutions are shown in broken lines. The operation of the device in principle is similar to the operation of the device of Figure 1. In Figure 2, the furnace furnace 20 is provided with only the assembly 20 forming the base 20 and the auxiliary grate 21, and the fuel chamber front wall 22 and lid 23 resting on these and the rear wall of the furnace, even the auxiliary grate 21 may be removed. granular fuel cannot be burnt *: 25 through it. Grate Burning Air 24; ***; taken from under the grate 25 ashes. Firebox Hatch- * · ». or 26 has additional channels 27 that control. ···. • provide combustion air above the auxiliary grate 21 near the holes 28 in the front wall 22. Likewise, there are secondary fire ducts 29 on the edges of the furnace door 26, at its edges or above, which direct the combustion air over the fuel compartment. In addition, the purge air ducts 30, i.e. the holes in the rear wall of the furnace, direct the combustion air; ***. directly to the bottom of the fuel compartment as they open • · · ·. 35 created when the fuel level had fallen below the level of · ·· * ···.

• · · * · • · • · · 13 118823• · · * · • · · · 13 118823

Vaihtoehtoisena sovelluksena kuvassa 2 on esitetty katkoviivoilla putkimaisia ohjauselimiä 31, jotka kulkevat polttoainetilasta virtausaukon 32 kautta lisäarinan 21 yläpuolelle. Ne voivat reikien 28 si-5 jasta samalla tavoin ohjata polttoaineesta kaasuuntuvia kaasuja haluttuun kohtaan palotilassa 33.As an alternative embodiment, Figure 2 shows dashed tubular control members 31 passing from the fuel space through the flow opening 32 above the auxiliary grate 21. They may similarly direct gas-gaseous from the holes 28 within the combustion chamber 33 to the desired location in the combustion chamber 33.

Vaihtoehtoisena rakenteena on myös esitetty lämmönsiirtoelimen 22 eli etuseinän sijaan tai sen lisäksi yksi tai useampi putkimainen palokanava 34, joka 10 alkaa läheltä lisäarinaa sen yläpuolelta. Palokanava ohjaa kuumia palokaasuja palotilan yläosaan kulkien polttoainetilassa. Näin kaasuista siirtyy lämpöä polttoaineeseen sen kaasuunnuttamiseksi. Palokanaviin 34 on tietenkin helppoa järjestää tarvittaessa säätö, 15 jolla polttoaineen kaasuuntumista voidaan säätää. On jopa mahdollista, että etuseinä eristetään, jolloin kaasuuntumislämpö polttoaineeseen siirretään vain pa-lokanavilla.Alternatively, instead of or in addition to the heat transfer element 22, i.e. the front wall, one or more tubular fire ducts 34, 10 which start near the additional grate above it, are also shown. The combustion duct directs the hot combustion gases to the top of the combustion chamber by passing through the fuel space. In this way, the gases transfer heat to the fuel to gasify it. It is, of course, easy to arrange in the fire ducts 34, if necessary, a control 15 for controlling the gasification of the fuel. It is even possible for the front wall to be insulated so that the gasification heat to the fuel is transferred only through the combustion ducts.

Kuvan 3 sovelluksessa polttoainetila on lie-20 riömäinen säiliö, joka asetetaan tulisijan tulipesän keskelle arinan päälle. Vaikka tämän sovelluksen rakenne on erilainen, sen eri osien toiminta on vastaava • · t ··*: kuin kuvien 1 ja 2 sovelluksissa. Polttoainetilan 35In the embodiment of Figure 3, the fuel space is a lie-20 reed tank that is placed in the center of the hearth on the grate. Although the structure of this application is different, the operation of its various parts is similar to that of the applications in Figures 1 and 2. Fuel compartment 35

»M»M

V * pohjalla on ohjauskartio 36, joka ohjaa polttoaineen • · · 25 tasaisesti ja joka puolelle ympäröivän rengasmaisen :***; lisäarinan 37 päälle. Säiliötä peittää kansi 38, joka ··· ; .*. avaamalla säiliö on täytettävissä. Säiliön lieriömäi- .···. nen vaippa toimii lämmönsiirtoelimenä johtaen lisäari- • · nan päällä tapahtuvassa palamisessa kehittyvästä läm- .. 3 0 itiöstä osan polttoaineillaan polttoaineen kaasuunnutta- • · !>t|* miseksi. Ohjauselimet eli reiät 39 ympäriinsä vaipassa 4 4 *···* ohjaavat palavat kaasut palotilaan lisäarinan päälle.V * at the bottom is a guide cone 36 which guides the fuel evenly and to all sides of the surrounding annular: ***; on top of grate 37. The tank is covered by a lid 38 which ···; . *. Opening the container is refillable. Container cylindrical ···. The casing acts as a heat transfer element, deriving • •!> t | * of a part of the fuel from the heat generated during combustion on the additional arc. The control members, or holes 39, around the jacket 4 4 * ··· * direct the combustible gases into the combustion chamber on the additional grate.

4 :*·*· Kaikki tarvittava lisäpaloilma tässä sovel- .**·. luksessa voidaan ottaa arinan läpi johtamalla se ha- • · · \ 35 luttuihin paikkoihin polttoainetilan kautta kulkevalla • ♦ · ···· keskuskanavalla 40. Keskuskanava 40 johtaa osan pa- *«· loilmasta polttoainetilan päälle toisiopaloilmaksi 41, 14 118823 osan paloilmasta lisäkanavia 42 pitkin rei'ista 39 virtaavien kaasujen polttoon ja osan paloilmasta puh-distuspaloilmakanavien eli keskuskanavan alaosassa olevien reikien 43 kautta polttoainetilaan.4: * · * · All required additional fire air here **. The central channel 40 leads a portion of the air into the fuel space into secondary fire air 41, 14 118823 a portion of additional combustion air 42 gas for flowing along the holes 39 and a portion of the combustion air through the purge air ducts, i.e. holes 43 in the lower portion of the central duct, into the fuel space.

5 Säiliön alaosassa olevan virtausaukon kautta painovoimaisesti tapahtuvaa polttoainevirtausta voidaan säätää nostamalla ja laskemalla koko säiliötä kartiomaisen pinnan suhteen, jolloin virtausaukko kasvaa tai pienenee. Säätö on myös mahdollista nostamalla 10 tai laskemalla kartiomaista pintaa 36 tai säätämällä kartiomaisen pinnan jyrkkyyttä. Vaikka kuva 3 esittää pyöreää lieriömäistä rakennetta, on selvää, että sama keksinnöllinen rakenne toimii myös vaakapoikkileikkauksiltaan soikeissa, kulmikkaissa yms. rakenteissa. 15 Samoin lisäarinan ei välttämättä tarvitse ympäröidä koko polttoainetilaa, vaan se voi ulottua vain osalle polttoainetilan ympärysmitasta, kuten vastakkaisille puolille tilaa, puolet ympäröivästä kehästä yms. Tällöin tietenkin kartiomainen tai viisto pinta on ohjat-20 tu siten, että se tasaisesti jakaa polttoaineen käytettävän arinan pituudelle.5 The gravity flow of fuel through the flow opening at the bottom of the tank can be adjusted by raising and lowering the entire tank relative to the conical surface, thereby increasing or decreasing the flow opening. Adjustment is also possible by raising 10 or lowering the conical surface 36 or adjusting the steepness of the conical surface. Although Fig. 3 shows a circular cylindrical structure, it is clear that the same inventive structure also works in oval, angular, etc. structures of a horizontal cross section. Similarly, the grate need not necessarily surround the entire fuel space, but may extend only to a portion of the fuel space circumference, such as opposite sides of the space, half of the surrounding circumference, etc. Of course, the conical or bevelled surface is guided to distribute the fuel grid length uniformly. .

Kuvissa 4 ja 5 on esitetty yksityiskohtaisem- ...i* min eräs keksinnön sovellus, joka rakenteeltaan ja • » · V * toiminnaltaan vastaa kuvan 1 sovellusta eli siinä on 25 olennaisesti umpinainen metallisäiliö 44, joka muodos- ;***; taa polttoainetilan. Sen yläosassa on avattava kansi *·· . 45 ja alaosassa virtausaukko 46, josta polttoaine pää- • it .···. see valumaan painovoimaisesti lisäarinalle 47. Tässä • · sovelluksessa lisäarinan ja polttoainetilan välillä on .. 30 kääntyvä niveltuenta 49. Täten lisäarina 47 voi pysyä • · tulipesässä paikallaan samalla kun polttoainetila voi- • · *··.* daan kääntää osittain ulostulipesästä niin, että kansi :*·*: 45 voidaan avata ja säiliö täyttää uudella polttoa!- »·". neella ottamatta säiliötä kuitenkaan pois tai irti ·φ 35 paikaltaan. Lisäksi tässä sovelluksessa on kääntökahva ··· ···· 48, josta säiliön kääntö täyttöasentoon ja takaisin ·..«· käyttöasentoon on helppo tehdä. On jopa mahdollista, 15 118823 että kääntökahva on irrotettava niin, että se asetetaan paikalleen vain käytettäessä ja pidetään normaalisti pois tulipesästä. Näin se pysyy puhtaana eikä ole koskaan kuuma käytettäessä. Käyttökahvan liikera-5 taan voidaan myös helposti lisätä säätö, jolla vir-tausaukon suuruutta säädetään.Figures 4 and 5 illustrate in more detail an embodiment of the invention which, in structure and function, corresponds to that of Figure 1, that is to say, has a substantially solid metal container 44 which forms; provide fuel space. It has an opening lid at the top * ··. 45 and a flow port 46 at the bottom for fuel main •··. see to gravitationally drain onto the auxiliary grate 47. In this application, there is .. 30 pivotable articulated supports 49. Thus, the auxiliary grate 47 may remain • · in place in the furnace while the fuel space may be partially • rotated from the outlet so that lid: * · *: 45 can be opened and the tank refilled! - »·". without removing or removing the tank · φ 35. In addition, this application has a swivel handle ··· ···· 48 for swiveling the tank to the filling position and again · .. «· is easy to operate in the operating position. It is even possible that the swivel handle is detached so that it is only inserted during use and is normally kept out of the furnace so that it remains clean and never hot during operation. an adjustment to adjust the size of the flow opening can also be easily added.

Keksintöä ei rajata pelkästään edellä esitettyjä esimerkkejä koskevaksi, vaan monet muunnokset ovat mahdollisia pysyttäessä patenttivaatimusten mää-10 rittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa.The invention is not limited to the above examples only, but many modifications are possible within the scope of the inventive idea defined in the claims.

»«·»« ·

»tM»tM

··· * · · • f · ··« • « • 4 • 94 ··· • · • · »·· 4 • · f • · · • · · • · · • « • 4 • 49 4 4 • 4··· * · · • f · ·· «•« • 4 • 94 ··· • · · · · · 4 · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4

• M• M

• » · · • · * · ··« • ·· • · « • 4 4 4 4 94 4 4 4 I 444 4 4 • 4 · ···· *«* • · • · • f·• »· · • • * · ··« • ·· • · «• 4 4 4 4 94 4 4 4 I 444 4 4 • 4 · ···· *« * • · • · • f ·

Claims (27)

118823118823 1. Polttomenetelmä rakeisen polttoaineen polttamiseksi tulisijassa, johon kuuluu tulipesä palo-5 kaasujen poistokanavineen, arina (1) , jolle johdetaan paloilmaa sekä tulipesässä alaspäin kohti arinaa kape-neva olennaisesti kaasutiiviillä kannella varustettu polttoainetila (11) , joka jakaa tulipesän polttoaine-tilaksi ja palotilaksi (2) ja jonka alaosassa on vir-10 tausaukko (12), josta polttoaine painovoimaisesti valuu arinan (1) päälle palaen siinä, tunnettu siitä, että polttoainetta kaasutetaan polttoainetilassa (11) ja saatuja palavia kaasuja johdetaan polttoaine-tilasta palotilaan (2), jossa ne poltetaan.A combustion method for combusting granular fuel in a fireplace comprising a furnace with combustion exhaust ducts, a grate (1) for supplying the combustion air and a fuel space (11) having a substantially gas-tight lid narrowing downwardly in the furnace and dividing the furnace fuel space (2) and having at its lower end a flow opening (12) from which the fuel is gravitatively discharged onto the grate (1), characterized in that the fuel is gasified in the fuel space (11) and the combustible gases obtained are led from the fuel space to the combustion space (2); where they are burned. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että paloilmaa johdetaan arinan päällä olevan palavan polttoaineen yläpuolelle.Method according to claim 1, characterized in that the combustion air is conducted above the combustible fuel on the grate. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että paloilmaa johdetaan 20 myös polttoainetilan yläpuolelle poistokanavan alkuun täydellisen, puhtaan palamisen varmistamiseksi.A method according to claim 1 or 2, characterized in that the combustion air is also conducted above the fuel space to the beginning of the exhaust duct to ensure complete, clean combustion. ... 4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukainen **I* menetelmä, tunnettu siitä, että osa palavista ♦ · » *·[.* kaasuista poltetaan polttoainetilassa. • * *···* 25... 4. The ** I * method according to any one of claims 1 to 3, characterized in that some of the combustible ♦ · »* · [. * Gases are burned in the fuel space. • * * ··· * 25 5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukainen *...· menetelmä, tunnettu siitä, että polttoainetilan (11) polttoaineen määrän laskiessa tietyn rajan ala- puolelle syötetään polttoainetilaan paloilmaa, jolloin polttoainetilassa syntyvät palokaasut poltetaan osit- :*. 30 tain jo polttoainetilassa ja osittain palotilassa.The * ... · method according to any one of claims 1 to 4, characterized in that when the amount of fuel in the fuel compartment (11) falls below a certain limit, combustion air is supplied to the fuel compartment, whereby the combustion gases generated in the fuel compartment are partially burned. 30 already in fuel mode and partially in combustion mode. • ·· .···, 6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen « · *!* menetelmä, tunnettu siitä, että palotapahtumaa ·«· V * säädetään säätämällä virtausaukon (12) kautta arinalle • · · ί.,.ί tapahtuvaa polttoainevirtausta.A method according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the fire event · «· V * is controlled by adjusting the flow through the opening (12) to the grate • · · · · *. the fuel flow. 7. Jonkin patenttivaatimuksista 1-6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että palotapahtumaa • · *·· 118823 säädetään säätämällä polttoaineen kaasuuntumista polt-toainetilassa (11).Method according to one of Claims 1 to 6, characterized in that the combustion event • · * ·· 118823 is controlled by controlling the gasification of the fuel in the fuel space (11). 8. Jonkin patenttivaatimuksista 1-7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä 5 poltetaan pellettejä, viljaa tai sopivaa puuhaketta.Process according to one of Claims 1 to 7, characterized in that the process 5 burns pellets, cereals or suitable wood chips. 9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että polttaminen suoritetaan hyvin lämpöä varaavassa, massiivisessa tulisijassa, kuten vuolukivitulisijassa.Method according to one of Claims 1 to 8, characterized in that the burning is carried out in a heat-storing massive fireplace, such as a soapstone fireplace. 10. Polttolaite rakeisen polttoaineen poltta miseksi tulisijassa, johon kuuluu tulipesä palokaasujen poistokanavineen, arina (1,25), jolle johdetaan paloilmaa sekä tulipesässä alaspäin kohti arinaa kape-neva olennaisesti kaasutiiviillä kannella (9,23,38,45) 15 varustettu polttoainetila (11,35,44), joka jakaa tuli-pesän polttoainetilaksi ja palotilaksi (2,33) ja jonka alaosassa on virtausaukko (12,32,46), josta polttoaine painovoimaisesti valuu arinan päälle, tunnettu siitä, että polttolaitteeseen kuuluu lämmönsiirtoelin 20 (14,22,34) palotilan (2,33) lämmön ohjaamiseksi osit tain polttoainetilaan (11,35,44) polttoaineen kaasuun-nuttamiseksi sekä ohjauselimet (15,28,31,39) polttoai- ..." netilassa kaasuuntuneiden palokaasujen johtamiseksi »·· V* polttoainetilasta palotilaan poltettavaksi.10. A combustion apparatus for burning granular fuel in a fireplace comprising a furnace with exhaust gas exhaust ducts, a grate (1,25) for supplying combustion air and a fuel space (11,23,38,45) 15 having a substantially gas-tight cover (11,23,38,45) tapering downwardly towards the grate. , 35,44), which divides the fire chamber into a fuel space and a combustion space (2,33), and having a flow opening (12,32,46) at its lower end, from which the fuel is gravitatively discharged onto the grate, characterized in that the combustion device comprises a heat transfer means 20 (14, 22,34) for partially controlling the heat of the combustion chamber (2,33) to the fuel space (11,35,44) for gas injection, and the control means (15,28,31,39) for conducting "flue gases that have been gaseous in the fuel" ··· V * from fuel to combustion. 11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen poltto- ··« ;***; laite, tunnettu siitä, että polttolaitteeseen §· · . kuuluu lisäkanavat (17) , joilla uutta paloilmaa johde- ··· .···, taan arinan (1) yläpuolelle palotilaan (2) polttoaine- • · tilasta johdettavien kaasuuntuneiden palokaasujen .. 30 polttamiseksi. • *The combustion of claim 10; device, characterized in that the combustion device § · ·. includes additional ducts (17) for introducing new combustion air into the combustion chamber (2) above the grate (1) for combustion of gaseous combustion gases .. 30 from the fuel space. • * 12. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen • · *···* polttolaite, tunnettu siitä, että lämmönsiir- :T: toelimen (14) muodostaa polttoainetilan metallia oleva ;***. seinä tai sen osa. • · · *, 35A combustion device according to claim 10 or 11, characterized in that the heat transfer means (14) is formed by a metal space in the fuel space; ***. a wall or part thereof. • · · *, 35 13. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen ··* *”j polttolaite, tunnettu siitä, että lämmönsiir- • ♦ 118823 toelimen muodostaa polttoainetilan läpi kulkeva yksi tai useampi putkimainen palokanava (34).A burner according to claim 10 or 11, characterized in that the heat transfer • • member 118823 is formed by one or more tubular fire ducts (34) passing through the fuel space. 14. Jonkin patenttivaatimuksista 10-13 mukainen polttolaite, tunnettu siitä, että ohjaus- 5 elimet (15) ovat polttoainetilan seinässä olevia reikiä .Combustion device according to one of Claims 10 to 13, characterized in that the guide elements (15) are holes in the wall of the fuel chamber. 15. Jonkin patenttivaatimuksista 10-13 mukainen polttolaite, tunnettu siitä, että ohjaus- elimet ovat polttoainetilan seinän tai virtausaukon 10 läpi polttoainetilasta palotilaan johdettuja virtaus-putkia (31) .Combustion device according to one of Claims 10 to 13, characterized in that the control means are flow pipes (31) conducted from the fuel space to the combustion chamber through the wall of the fuel chamber or the flow opening 10. 16. Patenttivaatimuksen 14 tai 15 mukainen polttolaite, tunnettu siitä, että ohjauselimiin kuuluu säätö, jolla kuumien palokaasujen virtausta 15 voidaan säätää tai kokonaan sulkea.Combustion device according to Claim 14 or 15, characterized in that the control means include an adjustment by means of which the flow of hot combustion gases 15 can be regulated or completely shut off. 17. Jonkin patenttivaatimuksista 10-16 mukainen polttolaite, tunnettu siitä, että poltto- laitteeseen kuuluu toisiopaloilmakanavat (18), jotka on järjestetty johtamaan paloilmaa polttoainetilan 20 (11) yläpuolelle palotilaan.Combustion device according to one of Claims 10 to 16, characterized in that the combustion device comprises secondary combustion air ducts (18) arranged to conduct combustion air above the combustion chamber 20 (11). 18. Jonkin patenttivaatimuksista 10-17 mukainen polttolaite, tunnettu siitä, että polt- ..II* tolaitteeseen kuuluu puhdistuspaloilmakanavat (19) , »*t V · jotka on järjestetty avautumaan polttoainetilaan (11) :#”i 25 polttoaineen määrän laskiessa tietyn rajan alapuolelle ja johtamaan paloilmaa polttoainetilaan. i«· .Combustion device according to one of Claims 10 to 17, characterized in that the combustion device comprises purge air ducts (19), which are arranged to open in the fuel compartment (11): when the amount of fuel falls below a certain limit. below and lead the combustion air into the fuel space. i «·. 19. Jonkin patenttivaatimuksista 10-18 mu- ··* .···. kainen polttolaite, tunnettu siitä, että polt- • · toainetila muodostuu etuseinän (22) lisäksi ainakin .. 30 osittain tulisijan tulipesän taka- ja sivuseinistä.The process of any one of claims 10 to 18. burner, characterized in that, in addition to the front wall (22), the fuel compartment comprises at least .. 30 partially of the rear and side walls of the furnace furnace. 20. Jonkin patenttivaatimuksista 10-18 mu- • · *···’ kainen polttolaite, tunnettu siitä, että polt- :*·*; toainetila (11) muodostuu etuseinän (8), takaseinän ,*·*. (7) , sivuseinät sekä kannen (9) käsittävästä erilli- ··»* *# 35 sestä laatikosta, jonka alaosassa on virtausaukko —T (12). «ti : : ·*· 118823An incinerator according to any one of claims 10 to 18, characterized in that the incinerator: * · *; the material space (11) is formed by a front wall (8), a rear wall, * · *. (7), a separate box with sidewalls and a lid (9) ·· »* * # 35 with a flow opening —T (12) at the bottom. «Ti:: · * · 118823 21. Patenttivaatimuksen 20 mukainen poltto-laite, tunnettu siitä, että polttoainetilan (11) virtausaukon (12) alapuolelle kuuluu tulipesän arinan (1) päälle sijoittuva lisäarina (13), jossa ra- 5 keinen polttoaine palaa.A combustion device according to claim 20, characterized in that an additional grate (13) located above the furnace flow opening (12) is located on top of the furnace grate (1), in which the granular fuel burns. 22. Patenttivaatimuksen 20 tai 21 mukainen polttolaite, tunnettu siitä, että polttoaineilla (44) on kääntyvästä tuettu tulipesän pohjaan, kuten arinaan (47), siten että sen yläosa on osittain kään- 10 nettävissä ulos tulipesästä polttoainetilan täyttämiseksi .Combustion device according to claim 20 or 21, characterized in that the fuel (44) is pivotally supported on the bottom of the furnace, such as a grate (47), so that the upper portion thereof is partially pivotable out of the furnace to fill the fuel space. 23. Patenttivaatimuksen 20 tai 21 mukainen polttolaite, tunnettu siitä, että polttoaineti-la (35) on tulisijan arinan päälle tukeutuva säiliö, 15 jota palotila vaakasuunnassa ympäröi.Combustion device according to Claim 20 or 21, characterized in that the fuel space (35) is a container leaning on the hearth of the hearth and surrounded by the combustion chamber in a horizontal direction. 24. Patenttivaatimuksen 23 mukainen poltto-laite, tunnettu siitä, että lisäarina (37) on rengasmainen rakenne, jonka keskellä polttoainetila on.Combustion device according to Claim 23, characterized in that the additional grate (37) is an annular structure with a fuel space in the center. 25. Patenttivaatimuksen 23 mukainen poltto- laite, tunnettu siitä, että polttoainetilan (35) läpi kulkee keskuskanava (40), joka arinan päältä ..Γι' lähtien ohjaa arinan läpi virrannutta paloilmaa polt- ··· V : toainetilan päälle toisiopaloilmaksi, palavan poltto- 25 aineen päälle palotilaan ja/tai polttoainetilaan.A combustion device according to claim 23, characterized in that a central duct (40) passes through the fuel space (35), which from the grate ..Γι 'directs the combustion air flowing through the grate to the combustion space for secondary fire air, combustible combustion. - 25 substances on the combustion chamber and / or in the fuel chamber. :*"· 26. Patenttivaatimuksen 23 mukainen poltto- • •e . laite, tunnettu siitä, että polttoainetilan ,···, pohjalle kuuluu ohjauskartio (36) , joka jakaa poltto- • · aineen tasaisesti osittain tai kokonaan polttoaineti-.. 3 0 laa ympäröivälle arinalle.Fuel assembly according to claim 23, characterized in that the bottom of the fuel space ··· comprises a guide cone (36) which distributes the fuel evenly or partially. 0 laa for the surrounding grate. 27. Jonkin patenttivaatimuksista 23 - 26 mu- • * *···' kainen polttolaite, tunnettu siitä, että polt- toainetilan (35) alapäässä olevan virtausaukon läpi • .*··. tapahtuvaa polttoainevirtausta säädetään säätämällä • · · •t 35 polttoainetilan vaipan korkeutta lisäarinan (37) suh- ··* •••ϊ teen, säätämällä ohjauskartion (36) korkeutta ja/tai «M säätämällä ohjauskartion kaltevuutta. ,n 1 1 8823Burner according to one of Claims 23 to 26, characterized in that it passes through a flow opening at the lower end of the fuel chamber (35). the fuel flow rate is adjusted by adjusting the height of the fuel tank jacket to the additional grate (37) by adjusting the height of the cone (36) and / or by adjusting the inclination of the cone. , n 1 1 8823
FI20060094A 2006-01-31 2006-01-31 Combustion process and combustion device FI118823B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20060094A FI118823B (en) 2006-01-31 2006-01-31 Combustion process and combustion device
FI20060094 2006-01-31

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20060094A FI118823B (en) 2006-01-31 2006-01-31 Combustion process and combustion device
EP06396022.3A EP1826483A3 (en) 2006-01-31 2006-12-20 Combustion method and combustion device

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20060094A0 FI20060094A0 (en) 2006-01-31
FI20060094A FI20060094A (en) 2007-08-01
FI118823B true FI118823B (en) 2008-03-31

Family

ID=35883903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20060094A FI118823B (en) 2006-01-31 2006-01-31 Combustion process and combustion device

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP1826483A3 (en)
FI (1) FI118823B (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2973481B1 (en) * 2011-03-30 2018-04-20 Oliger France DEVICE FOR FEEDING, BY GRAVITY AND WITH WOOD PELLETS, THE BURNER OF A FIREPLACE OF A HEATING PLANT.
DE102013103205A1 (en) 2013-03-08 2014-09-11 Thomas Blank Heater, heater storage insert, and heater operating procedure
CN104896467A (en) * 2014-03-05 2015-09-09 车战斌 Solid fuel combustion device
CN104949108A (en) * 2014-03-25 2015-09-30 车战斌 Combustion device for solid fuel
CN104976613A (en) * 2014-04-04 2015-10-14 车战斌 Solid fuel combustion apparatus
WO2016119214A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 车战斌 Combustion equipment for solid fuel
WO2016119195A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 车战斌 Combustion equipment for solid fuel

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE464185C (en) * 1928-08-09 Franz Hof Grate furnace with built-in drying and smoldering shaft
DE396954C (en) * 1923-03-21 1924-06-23 Uhlmann Johannes Sectional boiler with lower combustion for raw lignite combustion
FR613067A (en) * 1926-03-20 1926-11-08 Solid fuel furnace hearth

Also Published As

Publication number Publication date
FI20060094A (en) 2007-08-01
EP1826483A2 (en) 2007-08-29
EP1826483A3 (en) 2013-09-04
FI20060094A0 (en) 2006-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI118823B (en) Combustion process and combustion device
CA2464490C (en) Combustion apparatus for solid fuel
KR101524436B1 (en) Firewood and pellet combination stove
KR101587377B1 (en) Reverse combustion firewood stove
EP0401205A1 (en) Device for supply of secondary air, and boiler with the device.
US10197286B2 (en) Combustion system
EP1402217B1 (en) Burner for solid fuel
WO2008043920A2 (en) Cereal burner
HU0600848A2 (en) Fireplace with gravitational feeding for pellet
EP2537912B1 (en) Apparatus and method for the continuous-cycle thermo-chemical decomposition of a biomass
LT5542B (en) Sildymo katilas
RU2268443C2 (en) Heater-boiler prolonged burning furnace
FR2707104A1 (en) Range or boiler with demountable hearth, and a supply of preheated primary air via a demountable duct
KR200481740Y1 (en) Stove capable for using both firewood and pellet
US20110303132A1 (en) Method and apparatus for cascaded biomass oxidation with thermal feedback
US4532913A (en) Combustion means for solid fuel of low ash content
KR20160067328A (en) Wood pellet stove
US4607610A (en) Downdraft stove with tubular grating
FI117605B (en) Burner
Obernberger Guidelines and relevant issues for stove development
JP6471395B2 (en) Gas generator
FI20200053A1 (en) Fireplace intended for solid fuels, where a multi-fuel device is arranged in the combustion chamber
WO2021116538A1 (en) A fireplace, an arrangement for a fireplace and a method for the secondary air supply of a fireplace
JP2010133697A (en) Granular fuel combustor
JP2018200158A (en) Combustion apparatus and combustion method

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: NUNNAUUNI OY

Free format text: NUNNAUUNI OY