FI116750B - Förfarande och arrangemang av medicinsk röntgenfotografering - Google Patents

Förfarande och arrangemang av medicinsk röntgenfotografering Download PDF

Info

Publication number
FI116750B
FI116750B FI20021532A FI20021532A FI116750B FI 116750 B FI116750 B FI 116750B FI 20021532 A FI20021532 A FI 20021532A FI 20021532 A FI20021532 A FI 20021532A FI 116750 B FI116750 B FI 116750B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
ray
medical
object
characterized
dimensional
Prior art date
Application number
FI20021532A
Other languages
English (en)
Finnish (fi)
Other versions
FI20021532A0 (sv
Inventor
Samuli Siltanen
Erkki Somersalo
Ville Kolehmainen
Matti Lassas
Jari Kaipio
Original Assignee
Instrumentarium Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Instrumentarium Corp filed Critical Instrumentarium Corp
Priority to FI20021532A priority Critical patent/FI116750B/sv
Priority to FI20021532 priority
Publication of FI20021532A0 publication Critical patent/FI20021532A0/sv
Application granted granted Critical
Publication of FI116750B publication Critical patent/FI116750B/sv

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
  • G06T11/002D [Two Dimensional] image generation
  • G06T11/003Reconstruction from projections, e.g. tomography
  • G06T11/006Inverse problem, transformation from projection-space into object-space, e.g. transform methods, back-projection, algebraic methods
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
  • A61B6/02Devices for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
  • A61B6/03Computerised tomographs
  • A61B6/032Transmission computed tomography [CT]
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
  • G06T2211/00Image generation
  • G06T2211/40Computed tomography
  • G06T2211/424Iterative
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
  • G06T2211/00Image generation
  • G06T2211/40Computed tomography
  • G06T2211/436Limited angle
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10S378/00X-ray or gamma ray systems or devices
  • Y10S378/901Computer tomography program or processor

Claims (28)

1. Förfarande för alstring av tredimensionell information av ett objekt (4 cinsk röntgenfotografering, i viiket objektet röntgenfotograferas fr§n Strr 5 olika riktningar och nämnda röntgenbesträlning identifieras för att alstra tionsdata av objektet (4), kännetecknat därav, att - av objektet görs en model) matematiskt oberoende av röntgenbilderna - och nämnda projektionsdata och nämnda objektets matematiska mode förts i Bayes inversion baserad pä Bayes forme! , . , Ppr(x)p(m\x) 10 /**!«) =-- p(m) för att alstra tredimensionell information av objektet, prioridistributionen presenterar objektets matematiska modell, x representerar objektets bil som omfattar värden av röntgensträlningens dämpningskoefficient inne i m representerar projektionsdata, varvid likhetsfördelning p(m|x) represe 15 gensträlnings dämpningsmodell mellan objektet bildvektor x och projekti vilken p(m) utgörs av en normaliseringskonstant och posterioridistributio representerar den tredimensionella informationen av objektet (4). * * V·: 2. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den tred ·* * : V 20 neliä informationen av objektet (4) är en eller flera tvädimensionella bildi • » : representerar röntgensträlningens dämpningskoefficient utmed skivor lär objektet • » * * · * *« • ·
3. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den tred 25 neliä informationen av objektet (4) är en tredimensionell voxel represent • · :.: : röntgensträlningens dämpning i objektet. ··· • * ·** 25 1
5. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att nämnda ska modell innehäller det, att röntgenbesträlningen dämpas när den pas tet (4), vilket betyder att varje bild voxel är icke-negativ. 5
6. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den ma modellen uttrycks av formeln: ΡΡΛΧ) = exp(-a Σ UN(x))
10 N där summan tas av en sammansättning av 3D-grannskap N och värdet i ror endast pä värdena av voxels, som hör tili grannskapet N, och a är er regulatorparameter, som utnyttjas för att reglera bredden av prioridistrit 15 7. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att the det grafiska problemet delas i en stack av 2D-tomografiska problem och för dant 2D-problem, yttrycks den matematiska modellen av formeln: 20 ppr(x) = exp(-a^2UN(x)) N ·· « • ♦ » • * I 1' där summan tas av en sammansättning av 2D-grannskap N och värdet t * · « • •f · ror endast pä värdena av pixels hörande tili grannskapet N, och a är en | gulatorparameter, som utnyttjas för att reglera bredden av prioridistribut * · ;···; 25 2D-tomografiska problemen är beroende av varandra enligt formeln s pr3D(x(j)) = exp(- γ ΣΣ I x(j)[Mj] - x(j-l)[k,q] |), ··· · ♦ ·· • · ♦ · · · 26 11 K-1 Q — exp ^ — α ( ΣΣΙ «]-1<%+ 1,9^ + k=1 9=1 +ΣΣ Ι1ω[1»9ΐ-1ω[Μ+ιΐΓ)) 5 k=\ 9=1 där s är ett positivt reellt tai.
9. Förfarande enligt patentkravet 8, kännetecknat därav, att s=l mot talvariationen (TV) för beskrivningen av objekten (4) bestäende av olika 10 med väldefinierade gränser.
10. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den me modellutförandet utgörs av kvalitativ strukturinformation av objektet där turala informationen är kodad i prioridistributioner, som är koncentrerad< 15 jektets bildvektor x, som motsvarar objektets (4) fysiologiska strukturer.
11. Förfarande enligt patentkravet lf kännetecknat därav, att den me modellen bestär av en lista av möjliga distributioner av dämpningskoeffic i objektet (4). 20 • 1 : : 12. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att röntger • ·1 geometri, säsom ett okänt fel för röntgensträlkällans position, har inmod • 1 *··'· : distributionen p(m|x). • 1 • · “ 25 13. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att röntger * 1 ’ ·«’ gens mätbrus är Poisson-distri buerad. ·
14. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den me * · * ·· 1 röntgenbilden utgörs av dental radioqrafi.
16. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den mi röntgenbildema utgörs av mammografi.
17. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den tre 5 sionella informationen av objektet (4) alstras pä basis av maximal poster mator (MAP), som kalkyleras med ekvationen: p(%map | m) - maxp(x | m), 10. representerar projektionsdata och x representerarobjektets bildvektor maximet pä höger sida av ekvationen tas av alla x.
18. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den tre neliä informationen av objektet (4) alstras pä basis av den villkorliga mec 15 matorn (CM), som kalkyleras med ekvationen: xCM = J xp(x | m) dx där m representerar projektionsdata och x representerar objektets bildve 20 * ·
19. Arrangemang för en medicinsk röntgensträlsanordning (5) för alstrinc · ♦ i \* mensionell information av ett object (4) i en medicinsk röntgenfotografer * · i arrangemang för den medicinska röntgensträlsanordningen omfattar en r * : strälkälla (2) med vilken objektet röngenbestrllas frän ätminstone tvä oli * · 25 gar och en detektor (6) för detektering av röntgenstrllningen för att aisti * * '···' tionsdata av objektet (4), kännetecknat därav, att arrangemanget för cinska röntgensträlsanordningen (5) omfattar: • * 1 2 3 · - medel (15) för att utföra en modell av objektet (4) matematiskt ober< 2 • ♦ 3 röntgenbildema 28 1 1 , , , Ppr(x)p(m\x) p{x\m) =-—- p(m) för att alstra tredimensionell information av objektet, prioridistributioner 5 presenterar objektets matematiska model I, x representerar objektets bill som omfattar värdena för röntgensträlningens dämpningskoefficient inn; tet, m representerar projektionsdata, likhetsföndelning p(m|x) represent genbesträlnings dämpningsmodell mellan objektets bildvektor x och proj m, p(m) är normaliseringskonstant och posterioridistributionen p(x|m) n 10 den tredimensionella information av objektet (4).
20. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkr kännetecknat därav, att den tredimensionella informationen av objek görs av en eller flera tvädimensionella bilder representerande röntgenstr 15 dämpningskoefficient utmed skivor längsmed objektet.
21. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkr; kännetecknat därav, att den tredimensionella informationen av objek :/.: görs av en tredimensionell voxelpresentation av röntgensträlningens dan {*·/ 20 objektet. • ¥ • Ψ · • · * t *:*·: 22. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkr; :/·{ kännetecknat därav, att arrangemanget för den medicinska röntgens ordningen innefattar medel (15) för modellutföring av mätningen säsom 25 m = Ax+e, :.f: där matrisen A innehäller längden av röntgensträlningens bana inne i vai ί.,.ί och bruset är oberoende av objektets bildvektor x, som leder tili likhetsd
23. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkr kännetecknat därav, att arrangemanget för en medicinsk röntgenanc fattar medel (15) för modellutföring av objektet (4) matematiskt sä, att i strälningen dämpas dä den passerar objektet (4), vilket betyder att varje 5 är icke-negativ.
24. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkn kännetecknat därav, att arrangemanget för en medicinsk röntgenano fattar medel (15) för modellutföring av objektet (4) matematiskt genom 10 Ppr(x) = exp (-a^2uN(x)) N där summan tas av koliektionen av 3D-grannskaper N och värdet UN{x) beror pä voxel-värdena avseende grannskapet N, och a är en positiv reg 15 meter använd för att reglera bredden av prioridistributionen.
25. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkr* kännetecknat därav, att the 3D-tomografproblemet är indelat i en sta tomografproblem och vaije sädant 2D-problem och arrangemanget för d . . 20 cinska röntgensträlsanordningen omfattar medel (15) för att modeiEutfön * * · / (4) matematiskt enligt formeln: • * · • » ♦ · • · pPr(®) = exp(-a ν' uN{x)) * · ^ . . N • · · • ·· 25 där summan tas av koliektionen av 2D-grannskap H och värdet UN{x) b 9 9 999 pä värdet av pixels hörande tili grannskapet N, och a är en positiv regula : meter utnyttjad för att reglera bredden av prioridistributionen, och 2D-to ··« * .***. problemen är anknutna tili varandra enligt formeln • · · m
26. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patent* kännetecknat därav, att the grannskapssystemen bestär av tvä granr xj, xk eller voxels xj, xk och UN (λ) kalkylerar potensen k-ι Q
5 Pp r(^0))= exp(-a(^^|ar(i)[Är,9]-a;Cj)[fc + l,?]|s + k—1q—1 + Σ Σ Ι*0)[Μ - *ω1*’ i + !ΐΓ fc=l g—1 av skillnadens absoluta värde, som leder tili formeln, där s är ett positivt 10 och a är en regulatorparameter utnyttjad att reglera bredden av prioridii
27. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkr; kännetecknat därav, att arrangemanget för den medidnska röntgena omfattar medel (15) för modellutföring av objektet (4) matematiskt genc 15 ställningen s=l att motsvara den totala variationen (TV) före objektens I omfattande oli ka regioner med väl definierade gränser.
28. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkr* kännetecknat därav, att arrangemanget för en medicinsk röntgenanoi #.e . 20 fattar medel (15) för modellutföring av objektet (4) matematiskt genom * t« den matematiska modellen utgör kvalitatlv strukturinformation av objekti * · | strukturala informationen är kodad i prioridistributioner, som är koncentr * · bildvektorer x, som motsvarar objektets fysiologisia strukturer. • * • * · • ·*
29. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkrc * * kännetecknat därav, att arrangemanget för en medicinsk röntgenanoi : fattar medel (15) för modellutföring av objektet (4) matematiskt genom i • · * "·/ den matematiska modellen omfattar en lista av möjliga dämpningskoeffic • · !# x/ärrlpn i nhiplffpl· 11 att röntgenfotograferingens geo metri n, säsom ett okänd fei för positione gensträlkällans har inmodellerats i distributionen p(m|x).
31. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkn 5 kännetecknat därav, att arrangemanget för en medicinsk röntgenano omfattar medel (15) för modellutföring av objektet (4) matematiskt genc att bruset för röntgensträlmätningen är Poisson-distribuerad.
32. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkrc 10 kännetecknat därav, att den medicinska röntgenfotograferingen utgö radiografi.
33. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkrc kännetecknat därav, att den medicinska röntgenfotograferingen utgöi 15 gisk C-bägsfotografering.
34. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkrc kännetecknat därav, att den medicinska röntgenfotograferingen av m
35. Arrangemang för en medicinsk röntgenanordning (5) enligt patentkre • · • · · ]· 1: kännetecknat därav, att arrangemanget för en medicinsk röntgenanoi • ·1 omfattar medel (15) för aistring av tredimensionell information av objekti :·ϊ : basis av maximal posterioriestimator (MAP), som kalkyleras med ekvatior * 1 V;: 25 fK#MAP I m) = maxp(x | m), • 1 • « ·· · m representerar projektionsdata och x representerar objektets bildvektor • 1 1 · maximum för den högra sidan av ekvationen tas för alla x. ·«« ^ • · • t • · · ^CM = / xp(x | m) dx 5 där m representerar projektionsdata och x represented objektets bildv< • ♦ * · ♦ • ♦ · • * ·· « « · I • « 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999 9 • 9 9 9 9 9 9 9 99 • 9 9 99 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 9 99
FI20021532A 2002-08-28 2002-08-28 Förfarande och arrangemang av medicinsk röntgenfotografering FI116750B (sv)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20021532A FI116750B (sv) 2002-08-28 2002-08-28 Förfarande och arrangemang av medicinsk röntgenfotografering
FI20021532 2002-08-28

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20021532A FI116750B (sv) 2002-08-28 2002-08-28 Förfarande och arrangemang av medicinsk röntgenfotografering
DE2003193159 DE10393159T5 (de) 2002-08-28 2003-08-27 Verfahren und Anordnung zum medizinischen Röntgen
PCT/FI2003/000625 WO2004019782A1 (en) 2002-08-28 2003-08-27 Method and arrangement for medical x-ray imaging and reconstruction from sparse data
AU2003255550A AU2003255550A1 (en) 2002-08-28 2003-08-27 Method and arrangement for medical x-ray imaging and reconstruction from sparse data
US10/526,235 US7269241B2 (en) 2002-08-28 2003-08-27 Method and arrangement for medical X-ray imaging and reconstruction from sparse data
JP2004532197A JP4339255B2 (ja) 2002-08-28 2003-08-27 医療用x線撮影方法及び装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20021532A0 FI20021532A0 (sv) 2002-08-28
FI116750B true FI116750B (sv) 2006-02-15

Family

ID=8564482

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20021532A FI116750B (sv) 2002-08-28 2002-08-28 Förfarande och arrangemang av medicinsk röntgenfotografering

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7269241B2 (sv)
JP (1) JP4339255B2 (sv)
AU (1) AU2003255550A1 (sv)
DE (1) DE10393159T5 (sv)
FI (1) FI116750B (sv)
WO (1) WO2004019782A1 (sv)

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7978887B2 (en) * 2003-06-17 2011-07-12 Brown University Methods and apparatus for identifying subject matter in view data
FI20031662A0 (sv) 2003-11-14 2003-11-14 Instrumentarium Corp Förfarande och anordning för medicinsk röntgenavbildning
US7609910B2 (en) * 2004-04-09 2009-10-27 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method for creating a panoramic view of a volumetric image
US7274766B2 (en) * 2004-12-30 2007-09-25 Instrumentarium Corporation Method and arrangement for three-dimensional medical X-ray imaging
WO2006116316A2 (en) * 2005-04-22 2006-11-02 University Of Chicago Open source trajectory method and apparatus for interior imaging
FR2887058B1 (fr) * 2005-06-10 2007-08-31 Daniel Ackerman Procede et dispositif de reconstruction 3d d'un objet a partir de plusieurs images 2d
DE102005031123B4 (de) * 2005-07-04 2010-12-30 Siemens Ag Verfahren zur Röntgenbildgebung
US7792769B2 (en) * 2006-05-08 2010-09-07 Cognika Corporation Apparatus and method for learning and reasoning for systems with temporal and non-temporal variables
US8335358B2 (en) 2007-03-29 2012-12-18 Palodex Group Oy Method and system for reconstructing a medical image of an object
US8019151B2 (en) 2007-06-11 2011-09-13 Visualization Sciences Group, Inc. Methods and apparatus for image compression and decompression using graphics processing unit (GPU)
US8831302B2 (en) 2007-08-17 2014-09-09 Mohamed Rashwan Mahfouz Implant design analysis suite
US8392529B2 (en) 2007-08-27 2013-03-05 Pme Ip Australia Pty Ltd Fast file server methods and systems
EP2162086B1 (en) * 2007-10-01 2019-02-27 Orthosoft Inc. Construction of a non-imaged view of an object using acquired images
US9904969B1 (en) 2007-11-23 2018-02-27 PME IP Pty Ltd Multi-user multi-GPU render server apparatus and methods
US9019287B2 (en) 2007-11-23 2015-04-28 Pme Ip Australia Pty Ltd Client-server visualization system with hybrid data processing
US10311541B2 (en) 2007-11-23 2019-06-04 PME IP Pty Ltd Multi-user multi-GPU render server apparatus and methods
US8548215B2 (en) 2007-11-23 2013-10-01 Pme Ip Australia Pty Ltd Automatic image segmentation of a volume by comparing and correlating slice histograms with an anatomic atlas of average histograms
US8319781B2 (en) 2007-11-23 2012-11-27 Pme Ip Australia Pty Ltd Multi-user multi-GPU render server apparatus and methods
EP2400934A4 (en) 2009-02-25 2015-07-08 Zimmer Inc Customized orthopaedic implants and related methods
US9078755B2 (en) 2009-02-25 2015-07-14 Zimmer, Inc. Ethnic-specific orthopaedic implants and custom cutting jigs
JP5507682B2 (ja) * 2009-06-30 2014-05-28 アナロジック コーポレーション Ctスキャナのための、効率的な準厳密3d画像再構成のアルゴリズム
US20110052023A1 (en) * 2009-08-28 2011-03-03 International Business Machines Corporation Reconstruction of Images Using Sparse Representation
CN102781327B (zh) * 2009-12-10 2015-06-17 皇家飞利浦电子股份有限公司 相衬成像
JP5590548B2 (ja) * 2010-02-03 2014-09-17 国立大学法人京都大学 X線ct画像処理方法,x線ctプログラムおよび該プログラムが搭載されたx線ct装置
DE102010011911B4 (de) * 2010-03-18 2019-09-26 Siemens Healthcare Gmbh Tomosyntheseverfahren mit einer iterativen Maximum-A-Posteriori-Rekonstruktion
JP4598880B1 (ja) * 2010-04-23 2010-12-15 東芝Itコントロールシステム株式会社 Ct装置およびct装置の撮影方法
FR2972551B1 (fr) * 2011-03-08 2013-04-19 Gen Electric Procede de traitement tomographique a faible nombre de projections d'un objet contraste
RU2013150999A (ru) * 2011-04-18 2015-05-27 Конинклейке Филипс Н.В. Динамическая визуализация перфузии
US8670521B2 (en) * 2011-06-02 2014-03-11 Carestream Health, Inc. Method for generating an intraoral volume image
GB201113683D0 (en) * 2011-08-09 2011-09-21 Imorphics Ltd Image processing method
EP2587453A1 (en) * 2011-10-31 2013-05-01 Eigenor Oy Method and apparatus for performing tomographic reconstruction
KR101284569B1 (ko) * 2012-06-05 2013-07-11 광주과학기술원 유한체의 희소 신호 복구 방법 및 장치
US9091628B2 (en) 2012-12-21 2015-07-28 L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc. 3D mapping with two orthogonal imaging views
KR20140087213A (ko) 2012-12-28 2014-07-09 삼성전자주식회사 엑스선 촬영 장치 및 입체 영상 생성 방법
US8976190B1 (en) 2013-03-15 2015-03-10 Pme Ip Australia Pty Ltd Method and system for rule based display of sets of images
US9509802B1 (en) 2013-03-15 2016-11-29 PME IP Pty Ltd Method and system FPOR transferring data to improve responsiveness when sending large data sets
US10070839B2 (en) 2013-03-15 2018-09-11 PME IP Pty Ltd Apparatus and system for rule based visualization of digital breast tomosynthesis and other volumetric images
US8861655B1 (en) 2013-06-11 2014-10-14 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Method of performing structure-based bayesian sparse signal reconstruction
JP6342128B2 (ja) * 2013-08-23 2018-06-13 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 画像処理装置、方法、及びプログラム、並びに、立体画像表示装置
US9984478B2 (en) 2015-07-28 2018-05-29 PME IP Pty Ltd Apparatus and method for visualizing digital breast tomosynthesis and other volumetric images
WO2019040056A1 (en) 2017-08-23 2019-02-28 Carestream Dental Technology Topco Limited Dental chair-side tomosynthesis system

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6353688B1 (en) 1993-06-08 2002-03-05 The Regents Of The University Of California Accelerated signal encoding and reconstruction using pixon method
FI20031662A0 (sv) * 2003-11-14 2003-11-14 Instrumentarium Corp Förfarande och anordning för medicinsk röntgenavbildning

Also Published As

Publication number Publication date
FI20021532D0 (sv)
US20060104406A1 (en) 2006-05-18
JP2005536308A (ja) 2005-12-02
AU2003255550A1 (en) 2004-03-19
JP4339255B2 (ja) 2009-10-07
US7269241B2 (en) 2007-09-11
WO2004019782A1 (en) 2004-03-11
FI20021532A0 (sv) 2002-08-28
DE10393159T5 (de) 2005-09-15
FI116750B1 (sv)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dougherty Digital image processing for medical applications
Gong et al. A computer simulation study comparing lesion detection accuracy with digital mammography, breast tomosynthesis, and cone‐beam CT breast imaging
Saba et al. Maximizing quantitative accuracy of lung airway lumen and wall measures obtained from X-ray CT imaging
Zbijewski et al. Efficient Monte Carlo based scatter artifact reduction in cone-beam micro-CT
Zhou et al. A computer simulation platform for the optimization of a breast tomosynthesis system
Li et al. Adaptive nonlocal means filtering based on local noise level for CT denoising
Gordic et al. Ultralow-dose chest computed tomography for pulmonary nodule detection: first performance evaluation of single energy scanning with spectral shaping
US7187794B2 (en) Noise treatment of low-dose computed tomography projections and images
Sidky et al. Enhanced imaging of microcalcifications in digital breast tomosynthesis through improved image‐reconstruction algorithms
Zhang et al. A comparative study of limited‐angle cone‐beam reconstruction methods for breast tomosynthesis
Duryea et al. Digital tomosynthesis of hand joints for arthritis assessment
US6810102B2 (en) Methods and apparatus for truncation compensation
EP1398722A2 (en) Computer aided processing of medical images
Zhao et al. Experimental validation of a three‐dimensional linear system model for breast tomosynthesis
US20040101104A1 (en) Method and apparatus for soft-tissue volume visualization
US7356113B2 (en) Tomosynthesis imaging system and method
US9135706B2 (en) Features-based 2D-3D image registration
US6507633B1 (en) Method for statistically reconstructing a polyenergetic X-ray computed tomography image and image reconstructor apparatus utilizing the method
US6707878B2 (en) Generalized filtered back-projection reconstruction in digital tomosynthesis
US7142633B2 (en) Enhanced X-ray imaging system and method
JP2007512034A (ja) 発散ビームスキャナのための画像再構成方法
EP1741062B1 (en) Cone beam ct apparatus using truncated projections and a previously acquired 3d ct image
Hu et al. Image artifacts in digital breast tomosynthesis: Investigation of the effects of system geometry and reconstruction parameters using a linear system approach
US20060210131A1 (en) Tomographic computer aided diagnosis (CAD) with multiple reconstructions
EP2410491B1 (en) System and method for reconstruction of X-ray images

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 116750

Country of ref document: FI