FI116021B - Method for billing for the telephone connection - Google Patents

Method for billing for the telephone connection Download PDF

Info

Publication number
FI116021B
FI116021B FI991627A FI991627A FI116021B FI 116021 B FI116021 B FI 116021B FI 991627 A FI991627 A FI 991627A FI 991627 A FI991627 A FI 991627A FI 116021 B FI116021 B FI 116021B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
billing
subscriber
telephone
information
service
Prior art date
Application number
FI991627A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI991627A (en )
Inventor
Lauri Isotalo
Original Assignee
Elisa Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/08Payment architectures
  • G06Q20/16Payments settled via telecommunication systems
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/04Payment circuits
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/30Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices
  • G06Q20/305Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices using a wired telephone network to facilitate payment
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
  • H04M15/44Augmented, consolidated or itemized billing statement or bill presentation
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
  • H04M15/68Payment of value-added services
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04QSELECTING
  • H04Q3/00Selecting arrangements
  • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
  • H04Q3/0029Provisions for intelligent networking
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2215/00Metering arrangements; Time controlling arrangements; Time indicating arrangements
  • H04M2215/01Details of billing arrangements
  • H04M2215/0104Augmented, consolidated or itemised billing statement, e.g. additional billing information, bill presentation, layout, format, e-mail, fax, printout, itemised bill per service or per account, cumulative billing, consolidated billing
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2215/00Metering arrangements; Time controlling arrangements; Time indicating arrangements
  • H04M2215/01Details of billing arrangements
  • H04M2215/0176Billing arrangements using internet
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2215/00Metering arrangements; Time controlling arrangements; Time indicating arrangements
  • H04M2215/01Details of billing arrangements
  • H04M2215/0196Payment of value-added services, mainly when their charges are added on the telephone bill, e.g. payment of non-telecom services, e-commerce, on-line banking

Description

1 116C21 1 116C21

Menetelmä puhelinliittymän laskuttamiseksi Method for billing for the telephone connection

Keksintö koskee patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukaista menetelmää puhelinyhteyden kautta tehdyn tilauksen laskutustiedon vastaanottamiseksi ja 5 käsittelemiseksi. The invention relates to a method according to the preamble of one of claims receipt of the order via the telephone connection and billing information 5 for processing.

Keksintö koskee myös patenttivaatimuksen 8 johdanto-osan mukaista menetelmää puhelinyhteyden kautta tehdyn tilauksen laskutustiedon käsittelemiseksi ja liittämiseksi puhelinlaskulle. The invention also relates to a method for processing and connecting the telephone bill through a telephone connection on the order of the billing information 8 to the preamble of the patent claim.

10 10

Tunnetun tekniikan mukaiset laskutusratkaisut perustuvat menetelmään, jossa asiakas soittaa joko tavalliseen puhelinverkon numeroon tai erityiseen lisämaksulliseen tai ilmaiseen palvelunumeroon. billing solutions according to the prior art based on a method in which the customer calls a telephone number in either the normal or special premium or free service number. Asiakkaan soittaessa tavalliseen puhelinverkon numeroon tai ilmaiseen palvelunumeroon, puhelu yhdistetään tuotteiden tai palvelujen taijoajalle. When a customer calls to normal telephone number or a free number, the call is connected taijoajalle products or services. Tämän 15 jälkeen asiakas tekee tilauksensa joko ennalta, esimerkiksi tuoteluettelosta, saadun tuotetiedon tai puhelinkeskustelun perusteella. After the customer makes a subscription to 15, either in advance, for example, product catalog, product data or on the basis of the telephone conversation received. Tuotteen tai palvelun maksaminen voi tapahtua esim. postiennakolla, pankkisiirrolla, luottokortin avulla tai tavaran toimituksen yhteydessä. Product or service payment can be done eg. Cash on delivery, bank transfer, credit card or upon delivery of the goods.

• : *.! •: *.! 20 Kun asiakas soittaa erityiseen lisämaksulliseen palvelunumeroon, palvelun tai tuotteen ·',·.·* hinta veloitetaan kyseisen palvelunumeron taksan mukaan. 20 When a customer calls a special premium rate service number, service or product · '·. · * The price charged for the service number rate. Hinta voi olla kertaperusteinen (hinta/puhelu) tai minuuttiperusteinen (hinta/minuutti). Price can be a time-based (price / call) or minute-based (price / minute). Palvelu tai tuote maksetaan : puhelinlaskulla, jossa se on yleensä kyseisen palvelunumerosuunnan mukaisella * * · ' ' ' summarivillä yhdessä muiden tämän palvelunumerosuunnan puhelujen kanssa. A product or service is paid telephone bill, where it is usually in accordance with the direction of the service number * · * '' 'The sum of the line together with the other direction of this service number calls. Tunnetuissa 2 5 puhelimitse tarjottavissa ja puhelinverkon välityksellä laskutettavissa palveluissa A-tilaaja * » · ;; In the known 2 May by telephone via the offered services and the telephone number of billable subscriber A * »· ;; on yleensä ostava osapuoli. is usually the purchasing party. Jos ostaja on muun kuin palvelusykäykset lähettävän ! If the buyer is a non-palvelusykäykset sending! ' operaattorin verkossa, tarvitaan lisäksi operaattorien välinen sykäysclearing-menettely, * ♦ ' jossa sykäyksiä vastaanottava operaattori hyvittää sykäyksiä lähettävää operaattoria • ' * » t , sykäysten arvolla, josta sykäyksiä vastaanottava operaattori vähentää laskutuspalkkion. wherein receiving the pulses operator compensate for emitting pulses of an operator • '* »t, the value of pulses, which pulses of the receiving operator, reducing the premium billing" operator's network, in addition to sykäysclearing procedure between the operators needed ♦ * ".

' * 30 Sykäyksiä lähettävä operaattori vastaavasti tilittää osan näin saaduista rahoista * * ' palveluntuottajalle ja pitää loput itse. '* 30. Fig transmitting operator to that distributes some of the money thus obtained * *' to a service provider and keep the rest itself. Sykäyksiä vastaanottava operaattori taas veloittaa sykäysten arvon soittavalta liittymältä. Heartbeats while receiving operator will charge the value of pulses calling connection.

2 116C21 2 116C21

Tavallisen puhelinverkon numeron tai ilmaisen palvelunumeron tapauksessa tuotteen tai palvelun taqoaja laskuttaa asiakasta jälkikäteen perinteisin puhelinmyynnin laskutusmenetelmin. the case of the standard telephone number or free service number, product or service taqoaja invoices the customer in arrears to the conventional phone sales billing methods. Tällöin postiennakko tai erillinen kotiin lähetettävä lasku on kallis tapa laskuttaa erityisesti halvoista palveluista tai tuotteista. In this case, cash on delivery or a separate invoice sent to the home is an expensive way to charge particularly cheap services or products. Toisaalta asiakkaat tuntevat 5 epäluuloa antaa luottokorttinumeroaan palvelun tai tuotteen maksamiseksi, koska pelkäävät väärinkäytöksiä. On the other hand customers feel distrust of 5 luottokorttinumeroaan to provide a service or product for payment, because of the fear of abuse. Pankkisiirto sopii huonosti palvelun tai tuotteen laskuttamiseen, koska tili-ja viitetiedot täytyy antaa soittajalle suusanallisesti puhelun aikana, eikä laskun maksaminen ole riittävän varmaa tuottajan kannalta. Bank transfer is poorly suited for charging a service or product, as financial and reference data must be given to the caller during the call word of mouth, and the payment of the invoice is not sufficiently certain producer's point of view. Tuotteen toimituksen yhteydessä tapahtuva laskutus on tietyissä tapauksissa kuten pizzatilauksissa varsin helppoa, mutta se 10 mahdollistaa myös väärinkäytökset kuten turhat tilaukset, ilkivaltasoitot ja vaatii aina tilauksen toimittajalta vaihtorahaa. Occur in the context of product delivery, billing, in certain cases, such as pizza orders quite easy, but it is 10 also allows abuses such as unnecessary orders, vandalism calls and always requires an order from the supplier exchange money.

Lisämaksullisen palvelunumeron tapauksessa asiakas maksaa palvelun tai tuotteen hinnan kertaperusteisena (mk/puhelu) tai minuuttiperusteisena (mk/minuutti) puhelinlaskullaan. case, the additional paid service number the customer pays for the service or product price kertaperusteisena (FIM / call) or minuuttiperusteisena (mk / minute) phone laskullaan.

15 Tällöin ostettavien palvelujen tai tuotteiden veloittaminen siten, että niiden loppusumma vastaisi puhelun aikana lähetettävien sykäysten määrää tai jotain puhelunpituuteen sopivaa taksaluokkaa, on käytännössä mahdotonta. 15 In this case, it is practically impossible purchased services or products charging, so that their assets would correspond to the number of transmitted pulses during a call, or a call to the length of something appropriate fare classes. Koska tuotteiden ja palvelujen hintaa tulee voida muuttaa joustavasti ja ostoskoriin tulee voida lisätä mielivaltainen kombinaatio eri tuotteita ja palveluita, vaatisi tämä perinteinen laskentasykäyksiin pohjautuva laskutustapa • * * , 20 valtavan määrän erilaisia taksatapauksia, jotta kaikki ostosvariaatiot voitaisiin aina • · * • » · laskuttaa. Since the cost of goods and services must be changed flexibly and the basket will be able to add an arbitrary combination of different products and services that would require this traditional-based metering pulses billing method • * *, 20 huge number of different rate cases, so that all the shopping variations could always be • · * • »· charge. Yleisesti käytössä olevissa sovelluksissa ei ole mahdollista maksaa useita • · · tuotteita tai palveluita saman puhelun aikana. Commonly used in applications it is not possible to pay for several • · · products or services during the same call.

• · I · · * I · , ·: ·. • · I · * · I · · ·. Lisäksi, koska perinteinen palvelunumerolaskutus ei mahdollista ostoskorin ''tyhjennystä” • · * 25 tai ostotapahtuman peruuttamista kesken puhelun ilman, että asiakkaalle on jo lähetetty sykäyksiä, perinteinen laskutustapa johtaa tilanteisiin, joissa asiakkaalle joudutaan usein ;*·*: hyvittämään manuaalisesti osittain tai kokonaisuudessaan kustannukset ko. In addition, because the traditional service number billing is not possible to a shopping cart '' emptying '• · * 25 or purchase transaction between the withdrawal of a call without the customer has already been transmitted pulses, the traditional billing method leads to situations where the customer often needs to be; * · *: compensate manually, in part or in full the cost of co.

. . · ' palvelunumeroon soittamisesta. · 'Service number being dialed.

,;. ,;. 30 Nykyinen palvelunumerolaskutus ei mahdollista joustavaa, tuottajan ohjaamaa palvelujen ja tuotteiden hinnoittelua. 30 Current service number does not enable flexible billing, producer-driven pricing of services and products. Asiakas ei pysty näkemään puhelinlaskullaan yksittäistä ostostapahtumaa, ostamiaan tuotteita ja niiden hintoja, koska palvelunumeropuhelut on yleensä niputettu palvelunumerosuuntakohtaiseksi summariviksi. Guest did not see a single shopping event laskullaan phone, purchases of products and their prices, because calls to service number is usually bundled palvelunumerosuuntakohtaiseksi summariviksi. Vastaavasti myöskään 3 11CC21 palveluntuottajalla ei ole mahdollisuutta jälkeenpäin nähdä asiakkailleen toimittamiensa palvelujen ja tavaroiden erittelyä. Similarly, even 3 11CC21 the service provider has the opportunity afterwards to see the customers they supply a breakdown of services and goods. Tästä on erityisesti haittaa ongelmatilanteissa, joissa asiakas ja palveluntuottaja selvittävät vastasiko toimitettu tuote tai palvelu tehtyä tilausta ja perittyä hintaa. This is particularly detrimental problem in situations where the customer and the service provider explain your product or service corresponded delivered an order is placed and recovered in the price. Tunnettu tekniikka ei myöskään mahdollista B-tilaajan laskutusta 5 puhelinlaskulla A-tilaajan tarjoamasta palvelusta. The prior art does not enable the B-subscriber billing 5 phone bill of the subscriber A service provided.

Myös yleisen puhelinverkon kannalta laskentasykäysten lähettäminen, joka tapahtuu tyypillisesti yksi laskentasykäys yhdessä merkinantosanomassa kerrallaan, kuormittaa turhaan puhelinverkon merkinantokanavia ja -järjestelmiä, erityisesti veloitettaessa 10 suurehkoja rahamääriä soittavalta liittymältä. Also, the public telephone network for the transmission of metering pulses, which is typically one laskentasykäys a single signaling message at a time, unnecessarily burden the telephone network signaling channels and systems, in particular when invoicing 10 larger amounts calling connection. Laskentasykäyksiä on mahdollista pakata yhteen sanomaan jopa 15 kpl, mutta tätä vältetään yleisesti, koska laskentasanoman mahdollinen katoaminen matkalla aiheuttaisi vastaavan rahallisen menetyksen operaattorille. Metering pulses, it is possible to pack a single message up to 15 pieces, but this is generally avoided, because of the possible disappearance of the calculation of the message on the road would result in a monetary loss of the corresponding operator.

15 US Patenttijulkaisussa 5.872.833 on esitetty järjestely, joka mahdollistaa luottokortin käytön kahden tilaajan välisessä laskutuksessa. 15 U.S. Patent No. 5,872,833 discloses an arrangement that enables billing of the credit card between the two subscribers. Kahden tilaajan välisen puhelun aikana muodostetaan kumman tahansa tilaajan herätettävissä oleva agentti, joka kuuntelee puhelinliittymistä lähetettyjä äänitaajuussignaaleja tai puheyhteyden päällä lähetettyä dataa. During a call between two subscriber is formed of either agent in the subscriber's arousal, who listens to audio frequency signals or transmitted on the voice connection of telephone lines transmitted data. Tämä mahdollistaa sen, että ostava tilaaja voi syöttää luottokorttinsa numeron • _ [ 20 puhelinliittymästään maksujärjestelmälle ja myyvä tilaaja voi syöttää maksujärjestelmälle ' / maksutapahtumaan liittyviä yksilöityjä hinta- ja muita tietoja. This allows the purchasing subscriber can make a credit card number _ • [20 voice service payment system and selling subscriber is able to make the payment system '/ identified in the price of the payment transaction and other data. Tiedot ovat ostavan • · · • t · '' *. Details are buying • · · · • t '' *. osapuolen luettavissa ja tämä voi halutessaan hylätä kaupan. read this party, and may choose to reject the trade.

• · · * · • » 1 t * t :. • · · · • * »* t 1 t. US Patenttijulkaisun 5.872.833 mukaisessa järjestelyssä on ongelmana se, että ostaminen t 25 edellyttää luottokortin hallintaa. In the arrangement according to publication US 5,872,833 has a problem that it requires the purchase of s 25 credit card management. Lisäksi kyseinen järjestely edellyttää luottokortinnumeron ; Furthermore, this arrangement requires a credit card number; . . , sekä sellaisten luottokorttiin tai sen haltijaan liittyvien varmistustietojen syöttämistä, joilla * * » · .' , As well as entering the backup information related to the credit of the card or its holder with * * »·. ' * \ vähennetään vaaraa, että luottokorttinumeroa käytettäisiin luvatta. * \ To reduce the risk that the credit card number would be used without permission.

I · * t F 1 Tämän keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä kuvatut tunnetun tekniikan • 30 puutteellisuudet ja aikaansaada aivan uudentyyppinen menetelmä puhelimen välityksellä r » » ;;; I · t * F 1 of the present invention is to eliminate the above-described prior art • 30 and to achieve an entirely new type of method by telephone r "" ;;; ' tehtävän kauppatapahtuman laskuttamiseksi. 'The task of transaction billing.

Keksintö perustuu siihen, että muodostetaan puhelukohtainen tunniste esim. puhelinverkon 4 11CC 21 SCP:ssä (Service Control Point) ja toimitetaan se tuotteen tai palvelun tarjoavalle tilaajalle tietoverkon tai puhelinverkon välityksellä valintaista yhteyttä muodostettaessa. The invention is based on forming a specific identifier eg 4 11CC telephone network 21 SCP. Journal (Service Control Point) and forwarded to the subscriber providing the product or service in an information network or a telephone dial-up connection. Tavaran tai palvelun tarjoava tilaaja voi liittää tunnisteen avulla tikettiin laskutustietoja ja SCP välittää tiedot sekä A-tilaajalle liittymän tarjoavan operaattorin että B-tilaajalle liittymän taijoavan 5 operaattorin laskutusjärjestelmille. the subscriber or the service provider of the goods can be attached to tag Tiketti billing information, and the SCP communicates with both the A-subscriber connection to provide the operator that the B-subscriber connection 5 taijoavan carrier billing systems.

Täsmällisemmin sanottuna keksinnön mukaiselle menetelmälle puhelinyhteyden kautta tehdyn tilauksen laskutustiedon vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi on tunnusomaista se, mikä on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. More specifically, the method according to the invention for receiving and processing the telephone connection on the subscription billing information is characterized by what is set forth in the characterizing part of claim 1.

Keksinnön mukaiselle menetelmälle puhelinyhteyden kautta tehdyn tilauksen 10 laskutustiedon käsittelemiseksi ja liittämiseksi ensimmäisen puhelinliittymän puhelinlaskulle on tunnusomaista se mikä on esitetty patenttivaatimuksen 8 tunnusmerkkiosassa. 10 for connecting the processing and billing information on the method of the invention via a telephone connection order of the first telephone subscribers telephone bill is characterized by what is disclosed in the characterizing part of claim 8.

Keksinnöstä on etua puhelimitse myytävien tuotteiden joustavassa ja kustannustehokkaassa laskutuksessa sekä järjestelyssä, jossa tiedot asiakkaan valitsemista tuotteista ja palveluista 15 siirretään myös ostajan operaattorin laskutusjärjestelmään. The invention has advantages in the flexible products sold by telephone and invoicing, as well as a cost-effective arrangement where information about products and services chosen by the client 15 is also transferred to the buyer the operator's billing system.

• · • · ·' * ' Keksinnön avulla saadaan aikaan joustava laskutusjäijestely, jossa tavaroista tai palveluista · · • '· veloitettava hinta on vapaasti valittavissa, eikä se enää määrity puhelun pituuden tai • · a • t · lähetettävien sykäysten määrän perusteella. • • · · · "*" The invention provides a flexible laskutusjäijestely in which the goods or services · · • '· price to be charged is freely selectable and does not result from the longer the length of the call, or • a • · T · the number of transmitted pulses. Tällöin asiakkaalta ei veloiteta turhaan t · ... palveluista, joihin hän ei ole kenties tyytyväinen, tai tuotteista, joita hän ei lopulta i · • · · 2 0 haluakaan tilata. In this case, the customer will be charged for nothing t ... · services to which he is not satisfied, perhaps, or the products which he did not in the end i · • · · 2 0 do not want to subscribe.

• * · • · ,;> Vaikka keksinnön mukainen menetelmä on hyvin joustava, se on samalla ·. • * • · ·,;> Although the method according to the invention is very flexible, it is also ·. kustannustehokas, koska vahvistetun ostostapahtuman tiedot erittelyineen siirretään sekä , taksoittavan operaattorin että tilaajaoperaattorin laskutusjärjestelmään ilman ' J laskentasykäysten lähettämistä, jolloin minkäänlaista sykäyshävikkiäkään ei enää synny. cost-effective, because the shopping event with specifications set out in the information transferred and, taksoittavan operator that the subscriber operator's billing system without the 'J transmission of metering pulses, in which case any sykäyshävikkiäkään will not be repeated.

I > •; I> •; * ·: 25 Puhelinlaskulle voidaan helposti saada ostostapahtuman tarkka erittely, jossa ilmenee oston : : ajankohta, ostetut tuotteet ja palvelut, niiden kappalemäärät, yksikköhinnat ja loppusummat. * · 25 telephone bill can easily get the exact specification of the shopping event where any purchase: the time, the products and services purchased, their quantity, unit prices and totals. On myös mahdollista lisätä laskuerittelyyn tuottajaa, palveluja tai tuotteita 116021 5 koskevaa lisäinformaatiota. It is also possible to add laskuerittelyyn producers, services or products 116 021 5 Additional information on. Keksintö ei rajoitu vain yhden maan sisäiseksi, vaan sen avulla voidaan siirtää maksutapahtumia ja laskuerittelyjä useiden maiden ja operaattorien välillä kunhan A-tilaajaidentiteetti on siirrettävissä luotettavasti operaattorien kesken. The invention is not limited to the internal one, but it makes it possible to transfer transactions and billing details from several countries and operators, as long as the subscriber A-identity is reliably moved between operators.

5 Keksinnön mukainen menetelmä mahdollistaa palvelun tai tuotteen myyjän ja ostajan välisen yhteydenpidon itse maksutapahtuman jälkeen, mikäli ostettu palvelu tai tuote ei tyydytäkään ostajaa. A process according 5 to the invention enables a service or product seller and the buyer then contacts the payment transaction itself, if the purchased service or product is not satisfactory buyer. Sekä ostajalle että myyjälle jää eritelty tosite maksutapahtumasta. Both the buyer and the seller retains the document specified in the transaction. Tositteelle talletettujen tietojen kuten puhelun päivämäärän, kellonajan, valittujen palveluiden ja niiden hintojen perusteella erilaiset erimielisyydet on helpompi ratkaista. on the basis of the data stored in the voucher, such as the call date, time, selected services and their prices will be easier to resolve various disputes.

10 10

Keksinnön mukaisessa jäijestelyssä B-tilaaja voi laskuttaa A-tilaajaa tai A-tilaaja B-tilaajaa. the arrangement presented in accordance with the invention, the B-subscriber can be billed to the subscriber A, or A-subscriber B-subscriber. Keksinnön mukainen maksujärjestely ei edellytä puhelinliittymän haltijalta luottokortin hallintaa. charging arrangement according to the invention does not require the telephone to the holder of the credit card management.

15 Keksintöä ryhdytään seuraavassa lähemmin tarkastelemaan oheisten kuvioiden mukaisten suoritusesimerkkien avulla. 15 The invention is next examined in detail with embodiment examples according to the accompanying figures.

Kuvion 1 mukainen ensimmäinen suoritusesimerkki kuvaa toimenpidekaaviona tapausta, . A first embodiment example of Figure 1 illustrates an operational case. ( jossa B-tilaaja laskuttaa A-tilaajaa operaattorirajapinnan yli. (The B-subscriber to charge the A-subscriber over an operator interface.

\ 20 • · · • * » /_·' Kuvion 2 mukainen toinen suoritusesimerkki kuvaa toimenpidekaaviona tapausta, jossa A- • « · * « « ,,,,: tilaaj a laskuttaa B-tilaaj aa operaattoriraj apinnan yli. \ 20 · · • • * »/ _ ·" Fig second embodiment example of an operational 2 illustrates the case in which A • «· *« «,,,,: charge the subscriber a B-subscriber aa operaattoriraj over apinnan.

• * iit % $ * . • iit *% $ *. ':'. ':'. Kuvion 3 mukainen kolmas suoritusesimerkki kuvaa toimenpidekaaviona tapausta, jossa » 25 B-tilaaj a laskuttaa A-tilaaj aa saman operaattorin verkossa. Example 3 A third embodiment according to the figure illustrates an operational case in which the "25 B-subscriber a charge for the A-subscriber aa same operator's network.

II » I * ti· ;': ': Kuvion 4 mukainen neljäs suoritusesimerkki kuvaa toimenpidekaaviona tapausta, jossa A- » tilaaj a laskuttaa B-tilaaj aa saman operaattorin verkossa. II »I * t ·; ':': fourth exemplary embodiment according to Figure 4 describes an operational case in which A" to charge the subscriber a B-subscriber aa same operator's network.

t * * i III * T * i III

... 30 Kaikissa kuvioiden mukaisissa suoritusesimerkeissä on käytetty seuraavia numeroituja elementtejä: 30 ... In all of the embodiments of Figs, the following numbered elements are used:

I 4 I I 4 I

Suoritusesimerkeissä käytetyissä järjestelmissä on ensimmäinen operaattori 11, joka tarjoaa 116021 6 kaikissa suoritusesimerkeissä liittymän B-tilaajalle eli puhelun vastaanottavalle tilaajalle. used in the embodiments, the first system operator 11, that provides all of the embodiments 6 116 021 B-subscriber interface that is the called subscriber. Suoritusesimerkeissä 3 ja 4 ensimmäinen operaattori 11 taijoaa liittymän myös A-tilaajalle eli soittavalle tilaajalle. In examples 3 and 4, the first operator interface 11 taijoaa the A-subscriber, i.e. the calling subscriber. Suoritusesimerkeissä käytetyissä järjestelmissä on ensimmäisen operaattorin 11 hallinnassa oleva ensimmäinen SSP-keskus 4 (Service Switching Point), 5 joka huolehtii äly verkkopalveluista ja siihen liittyvä ohjaustietokanta ensimmäinen SCP1 (Service Control Point). systems used in the embodiments of the first carrier 11 under control of the first SSP exchange 4 (Service Switching Point) 5 which provides intelligence in the cloud and its associated control SCP1 first database (Service Control Point). Ensimmäinen laskutustieto 8 suoritusesimerkissä 1, toinen laskutustieto 42 suoritusesimerkissä 2 kolmas laskutustieto 43 suoritusesimerkissä 3 ja neljäs laskutustieto 44 suoritusesimerkissä 4 sisältävät kukin laskuttavan tilaajan määrittelemät tiedot tältä tilatusta tuotteesta tai palvelusta. The first embodiment of the billing information 8 in Example 1, a second embodiment of the billing information 42 in Example 2, the third embodiment, the billing information 43 in Example 3 and the fourth embodiment, the billing information 44 in Example 4 include each subscriber's invoicing data defined in that the ordered product or service. Laskutustieto sisältää vapaasti 10 myyvän tilaajan määriteltävissä olevia tietoja, jotka voivat liittyä esim. tilattuun tuotteeseen tai palveluun, palveluntarjoajaan, palvelu- tai ostotapahtumaan, toimitusehtoihin, tuotteen takuuseen tai palautusehtoihin. Billing information includes 10 freely selling subscriber-definable information that can be related e.g. the ordered product or service, service provider, service, or purchase transaction, delivery terms, warranty or return of the product terms. Suoritusesimerkeissä käytetyissä järjestelmissä on laskutusjärjestelmä 12, joka tuottaa laskutustiedosta merkinnän puhelinlaskulle ja/tai palveluntuottajatilitykseen tai erillisen laskun tai palveluntuottajatilityksen. systems used in the embodiments is a billing system 12 which generates the billing data entry for the telephone bill and / or palveluntuottajatilitykseen or a separate invoice or statement of the service provider.

15 15

Kuvioiden 1 ia 2 mukaisissa vastaavissa ensimmäisessä ia toisessa suoritusesimerkissä on käytetty muutamia elementtejä edellisten lisäksi: Figures 1 and 2 The respective according to the second embodiment of the first Example IA is used in addition to the above a number of elements:

On toinen operaattori 13, joka taijoaa A-tilaajaliittymän suoritusesimerkeissä 1 ja 2. There is a second carrier 13 which taijoaa A subscriber interface embodiments 1 and 2.

Operaattoriclearingserveri 14 huolehtii laskutustiedon välityksestä operaattoreiden välillä. The operator Clearinghouse server 14 takes care of the transmission of billing information between network operators.

: ' · · 20 Puhelutapahtumasta voidaan muodostaa toisen operaattorin 13 hallitseman toisen SCP:n 2 • · · *· " ohjauksella puhelutiketti toisen operaattorin 13 hallitsemassa toisessa SSP-keskuksessa 16. '· 20 · call events can be formed by the second operator 13 controlled by the second SCP • 2 · · · * ", the call ticket for the second operator 13 in the second ruled by the SSP exchange 16.

• · * ' · · · ' Sen perusteella voidaan tuottaa laskutustiedosta toisen operaattorin 13 hallinnassa olevalla toisella laskutusjärjestelmällä 18 merkintä tilaajaliittymän puhelinlaskulle tai • · | • · * '· · ·' On the basis of the billing data can be produced a second operator 13 controlled by the second billing system 18 of the subscription subscriber line telephone bill, or • · | !.. palveluntuottaj atilitykseen. ! .. Service provider atilitykseen.

25 : Kuvion 1 mukaisessa ensimmäisessä suoritusesimerkissä on käytetty joitakin elementtejä. 25, according to Figure 1 in the first exemplary embodiment, some of the elements have been used.

t · · joita muissa suoritusesimerkeissä ei ole käytetty: i * i '. t · · that the other embodiments is not used: i * i '. Ensimmäinen A-tilaajaliittymä 3 on kytketty yleiseen tai yksityiseen puhelinverkkoon tai , · ·, matkaviestinverkkoon. The first A-subscriber interface 3 is connected to a public or private telephone network or, · ·, a mobile communication network. Ensimmäinen B-tilaajaliittymä 5 on myös kytketty yleiseen tai •, 30 yksityiseen puhelinverkkoon tai matkaviestinverkkoon ja on eri operaattorin verkossa kuin !!! The first B-subscriber interface 5 is also connected to a public or • 30 private telephone network or a mobile network and is different operator's network than !!! ensimmäinen A-tilaajaliittymä. A first subscriber connection. Ensimmäiseen B-tilaajaliittymään 5 kytketty ensimmäisen B-tilaajan verkkopäätelaite 6 voi olla esim. IVR-laite, vaihde, sarjapuhelinjäijestelmä tai 7 116C21 yksittäinen puhelinkone, joka voi myös olla matkaviestin. The first B-subscriber connection 5 connected to the first B-subscriber's terminal 6 can be e.g. IVR unit, gear, or 7 sarjapuhelinjäijestelmä 116C21 individual telephone unit, which may also be a mobile station. Ensimmäinen yksilöintitunniste 7 yksilöi ensimmäisen A-tilaajaliittymän 3 ja ensimmäisen B-tilaajaliittymän 5 välisen tietyn puhelinyhteyden. 7 The first identifier identifies a specific call connection between the first 5 A subscriber line 3 and the first B-subscriber connection. Lisäksi on toinen tilaajalaskutusserveri 15, joka ylläpitää tilaajatietoja ja huolehtii laskutustiedon välittämisestä laskutusjäijestelmälle 18. It is also another subscriber billing server 15, which maintain subscriber data and takes care of the billing data laskutusjäijestelmälle 18.

5 Ensimmäinen puhelutiketti 9 ja viides puhelutiketti 19 sisältävät määrämuotoista laskutustietoa. 5 The first call ticket 9 and the fifth call ticket 19 contains fixed-format charging information.

Kuvion 2 mukaisessa toisessa suoritusesimerkissä on käytetty muutamia elementtejä, joita muissa suoritusesimerkeissä ei ole kävtettv: 10 Toinen A-tilaajaliittymä 26 on kytketty yleiseen tai yksityiseen puhelinverkkoon tai matkaviestinverkkoon. A 10 second subscriber interface 26 is connected to a public or private telephone network or a mobile communication network: 2 according to the second embodiment, the example of Figure few elements which, in other embodiments does not kävtettv is used. Toinen B-tilaajaliittymä 27 on myös kytketty yleiseen puhelinverkkoon tai matkaviestinverkkoon ja on eri operaattorin verkossa kuin toinen A-tilaajaliittymä 26. Toisen A-tilaajan verkkopäätelaite 20 on toisen A-tilaajaliittymän 26 läheisyydessä oleva tietoverkkoyhteyteen kykenevä päätelaite, joka kykenee 15 kommunikoimaan tietoverkon välityksellä ensimmäisen SCP:n 1 kanssa. Another B-subscriber interface 27 is also connected to the public telephone network or mobile communication network and a different operator's network than the one of the A-subscriber interface 26. The second A-subscriber's terminal 20 is in the 26 vicinity of the second A-subscriber interface capable data network connection terminal, which is capable of 15 to communicate via the data network, the first SCP the one with. Lisäksi on toisen operaattorin 13 hallinnassa oleva toinen palveluntuottajalaskutusserveri 24, joka ylläpitää palveluntuottajatietoja ja huolehtii laskutustiedon välittämisestä toiselle laskutusjärjestelmälle 18. Toinen puhelutiketti 22 ja kuudes puhelutiketti 25 sisältävät määrämuotoista laskutustietoa. In addition, the second operator 13 controlled by the service provider second billing server 24, which maintains the service provider information, and takes care of the billing information to the other billing system 18. The second call ticket 22 and the sixth call ticket 25 containing billing data in the specified format.

20 ' Kuvion 3 mukaisessa kolmannessa suoritusesimerkissä on kävtettv elementtejä, joita muissa suoritusesimerkeissä ei ole kävtettv: . 20 'of Figure 3 in a third embodiment example is kävtettv elements which, in other embodiments does not kävtettv. . . · _ Kolmas A-tilaajaliittymä 28 ja kolmas B-tilaajaliittymä 29 ovat yleisen tai yksityisen . · _ A third-party interface 28 and a third B-subscriber interface 29 are public or private. ·; ·; ·. ·. puhelinverkon tai matkaviestinverkon liittymiä, jotka ovat saman operaattorin verkossa. telephone network or mobile network connections, which are of the same operator's network.

25 Kolmannen B-tilaajan verkkopäätelaite 30, joka kykenee kommunikoimaan ensimmäisen ;'; 25 of the third B-subscriber's terminal 30, which is able to communicate with the first; '; SCP:n 1 kanssa. SCP 1 with. Kolmas puhelutiketti 32 sisältää määrämuotoista laskutustietoa ja kolmas :' i ': yksilöintitunniste yksilöi kolmannen A-tilaaj aliittymän 28 ja kolmannen B-tilaaj ahittymän , ·, 29 välisen tietyn puhelinyhteyden. The third call ticket 32 ​​includes a number of scale billing information, and the third, 'i' of the third identifier identifies the A-subscriber 28 and the third aliittymän B-subscriber ahittymän, ·, 29 of a particular call connection between them.

> i · 30 Kuvion 4 mukaisessa neljännessä suoritusesimerkissä on kävtettv elementtejä, joita muissa ! > I · 30 of Figure 4 according to the fourth embodiment is kävtettv elements, the other! ' '. ''. suoritusesimerkeissä ei ole kävtettv: II » exemplary embodiments is not kävtettv: II »

Neljäs A-tilaajaliittymä 33 ja neljäs B-tilaajaliittymä 36 ovat yleisen tai yksityisen 8 116021 puhelinverkon tai matkaviestinverkon liittymiä, jotka ovat saman operaattorin verkossa. A fourth subscriber line 33 and the fourth B-subscriber interface 36 are interfaces of public or private telephone network 8 116 021 or in the mobile network of the same operator's network. Neljännen A-tilaajan verkkopäätelaite 34 voi olla esim. IVR-laite, vaihde, sarjapuhelinjäijestelmä tai yksittäinen puhelinkone, joka kykenee kommunikoimaan ensimmäisen SCP:n 1 kanssa. A fourth terminal of the subscriber network 34 may be, e.g., the IVR device is changed, or sarjapuhelinjäijestelmä individual telephone apparatus which is capable of communicating the first SCP. With one. Neljäs puhelutiketti 38 sisältää määrämuotoista 5 laskutustietoa ja neljäs yksilöintitunniste 37 yksilöi neljännen A-tilaajaliittymän 33 ja neljännen B-tilaajaliittymän 36 välisen tietyn puhelinyhteyden. The fourth call ticket 38 includes a number of scale 5 billing information, and the fourth identifier 37 uniquely identifies a particular telephone connection 36 between the fourth A-subscriber interface 33 and a fourth B-subscriber connection.

Kuvioiden 1.3, ia 4 mukaisissa vastaavissa ensimmäisessä, kolmannessa ia neljännessä suoritusesimerkissä on käytetty elementtiä, iota ei ole käytetty kuvion 2 mukaisessa toisessa 10 suoritusesimerkissä: FIGURES 1.3, 4 ia the like according to the first, third, fourth embodiment is used in Example IA element iota not been used in Figure 2 according to the second embodiment 10 Example:

Ensimmäisen operaattorin 11 hallitsema ensimmäinen palveluntuottajalaskutusserveri, on järjestelmä jolla ensimmäinen operaattori 11 ylläpitää palveluntuottajatietoja ja huolehtii laskutustiedon välittämisestä ensimmäiselle laskutusjärjestelmälle 12. The first operator 11 controlled by first billing service provider server, the system by which the first operator 11 to maintain the service provider information, and takes care of the billing information to the first billing system 12.

15 Kuvioiden 2, 3. ia 4 mukaisissa vastaavissa toisessa, kolmannessa ia neljännessä suoritusesimerkissä on käytetty elementtiä, iota ei ole käytetty kuvion 1 mukaisessa ensimmäisessä suoritusesimerkissä: 15 of Figures 2, 3 and 4 Preparation according to the respective second, third, fourth embodiment is used in Example IA element iota not been used in Figure 1 according to the first embodiment:

Ensimmäisen operaattorin 11 hallitsema ensimmäinen tilaajalaskutusserveri 23, on järjestelmä, jolla ensimmäinen operaattori 11 ylläpitää tilaajatietoja ja huolehtii • * The first operator 11 dominated the first subscriber billing server 23, is a system in which the first operator 11 maintains subscriber information and care • *

» M »M

. . 20 laskutustiedon välittämisestä ensimmäiselle laskutusjärjestelmälle 12. 20 the billing information for the first transmission of the billing system 12.

• c · • ia • · aa· a · at ]' *: Suoritusesimerkki 1) B-tilaa ja laskuttaa A-tilaajaa operaattorirajapinnan yli. • c • · ia • · aa · a · at] '* Working Example 1) B-subscriber and to charge the A-subscriber over an operator interface.

aa « · * • » aaaa . aa «· * •» aaaa. ·: ·. ·: ·. Tässä menetelmässä tehdään seuraavia toimenpiteitä (101-103) puhelinyhteyden 2 5 muodostamiseksi ja yksilöimiseksi: » » In this method, the following measures are carried out (101-103) a telephone Connection 2 5 for producing and identifying, ""

• # I • I #

i * » : 101) Vastaanotetaan ensimmäisestä A-tilaajaliittymästä 3 lähetetty joko . i * ": 101) received from the first subscriber A-3 interface referred to either. palvelunumeroon tai tavalliseen yleisen puhelinverkon numeroon suunnattu . a service number or a conventional public switched telephone number directed. '. '. numerovalinta. number selection.

1 » '·. 1 » '·. 30 it 102) Ohjataan puhelu ensimmäiseen SSP-keskukseen 4. Puhelu kulkee tässä myös operaattorirajapinnan yli. 30 it 102), the call is directed to the first SSP 4. The call passes this over to the operator interface.

116021 9 103) Ensimmäinen SSP-keskus 4 hipaisee valittuun numeroon ja kysyy puhelun ohjaukseen liittyviä ohjeita ensimmäiseltä S CP: Itä 1. Ensimmäinen SCP 1 käynnistää kyseiseen palvelu- tai puhelinnumeroon liitetyn logiikan. 116 021 9 103) The first SSP center 4 brushing against a selected number and requests call control instructions from the first S CP: Eastern 1. The first SCP 1 to start the service or telephone number logic. Ensimmäinen 5 SCP 1 havaitsee logiikassaan, että B-tilaajan liittymään 5 kytketty ensimmäisen B-tilaajan verkkopäätelaite 6. Ensimmäisen B-tilaajan verkkopäätelaite 6 tarvitsee kyseisen palvelun yhteydessä puhelun yksilöivän ensimmäisen yksilöintitunnisteen 7. Ensimmäinen SCP 1 generoi sopivalla tavalla tämän ensimmäisen yksilöintitunnisteen 7 ja yhdistää sen kyseiseen tulevaan puheluun. 5, the first SCP 1 detects the logic that the B-subscriber line 5 connected to the first B-subscriber's terminal 6. The first B-subscriber's terminal 6 in the course of the service call to the first identification code identifying 7. First SCP 1 generates an appropriate manner to this first identification code 7 and connects the the incoming call.

10 Tämän jälkeen ensimmäinen SCP 1 voi toimittaa ensimmäisen yksilöintitunnisteen 7 ensimmäisen B-tilaajan verkkopäätelaitteelle 6 joko erikseen tyypillisesti tietoverkkojen välityksellä (vaihe 104) tai puhelun muodostuksen yhteydessä (vaihe 105). 10 Subsequently, the first SCP 1 can transmit a first identification code for the first 7 B-subscriber's terminal device 6 either separately, typically via a computer network (step 104), or in connection with call set-up (step 105). Seuraavaksi ensimmäinen SCP 1 vastaanottaa B-tilaajalta ensimmäisellä yksilöintitunnisteella 7 15 yksilöidyn ensimmäisen laskutustiedon 8 (vaihe 106): 104) Ensimmäinen yksilöintitunniste 7 toimitetaan tietoverkon esim. Internetin tai erillisen tietoliikenneyhteyden välityksellä ensimmäisestä SCP 1 :stä ensimmäisen B-tilaajaan verkkopäätelaitteelle 6. Next, the first SCP 1 receives the B-mode by the first identifier of the first billing data July 15 identified 8 (step 106): 104) the first identifier 7 delivered to the data network, for example via the Internet or a dedicated communication link from the first SCP 1. To the first B-subscriber from the network to the terminal 6.

:**· 20 ·.·· 105) Ensimmäinen yksilöintitunniste 7 toimitetaan kytkettäessä puhelua ensimmäiseen •. . ** · 20 · ·· 105) The first identifier 7 is supplied to the first call is connecting •. ·. ·. ' B-tilaajaliittymään 5. Tällöin ensimmäinen yksilöintitunniste 7 voidaan toimittaa ' esim. osana B-numeroa, A-tilaajanumerokentässä tai osana sitä, tai jossain muussa • ' merkinantokentässä tai osana sitä (esim. REDI-ja OCA-kentät). 'B-subscriber line 5. Then, the first identifier 7 can be delivered' eg. As part of the B-number, subscriber A-number field or part of it, or some other • 'signaling field or part of it (eg. REDI-and OCA-fields).

*' 25 106) Puhelun kytkeydyttyä syntyy yhden tai useamman kerran tilanne, jossa B-tilaaja haluaa laskuttaa ensimmäistä A-tilaajaliittymää 3. Tällöin ensimmäinen SCP 1 vastaanottaa ensimmäisen B-tilaajan verkkopäätelaitteelta 6 ensimmäisellä : ' ' yksilöintitunnisteella 7 yksilöidyn ensimmäisen laskutustiedon 8 esim. * '25 106) The call is engaged, a situation occurs one or more times, the B-subscriber wants to charge for the first A-subscriber interface 3. Thus, the first SCP 1 receives the first B-subscriber's terminal device 6 on the first,' 'identifier of the first billing data 7 specified 8, for example.

» « > '···' 30 ylimääräisellä ISDN-yhteydellä. »«> '···' 30 with an additional ISDN connection. Pelkän maksettavan rahamäärän lisäksi ensimmäiseen laskutustietoon 8 sisältyy ostettuun tuotteeseen lisätietoa toimittavaksi eteenpäin aina lopulta ensimmäisen A-tilaajaliittymän 3 puhelinlaskulle tai puhelinlaskun liitteenä A-tilaajaliittymänhaltijalle ,0 116021 toimitettavaan tuote tai palvelulaskuun. In addition to the sum to be paid only to the first billing data to the purchased product 8 includes additional information about the lead as the forward end of the first always-A subscriber line 3 attached to the telephone bill or invoice A telephone subscribers, 0 116 021 provided to a product or a service invoice.

Ensimmäinen SCP 1 voi lähettää ensimmäisen laskutustiedon 8 ensimmäiselle laskutusjäijestelmälle 12 ainakin kahdella tavalla 107 ja/tai 108. Tämän jälkeen tuotetaan 5 palveluntuottajatilitys 109: 107) Välitetään (107 a) ensimmäinen laskutustieto 8 ensimmäiselle palveluntuottajalaskutuserverille 10 ja sieltä ensimmäiselle laskutusjäijestelmälle 12 (107b). First SCP 1 can transmit first billing information 8 to the first laskutusjäijestelmälle 12 in at least two ways 107 and / or 108. Subsequently a five service provider settlement 109: 107) transmitting (107a) the first billing information 8 to the first service provider bills the User gushing blood 10 to and from the first laskutusjäijestelmälle 12 (107b).

10 108) Välitetään ensimmäinen laskutustieto 8 ensimmäiseen SSP-keskukseen 4 (108a), jossa ensimmäisestä laskutustiedosta 8 tehdään ensimmäinen puhelutiketti 9 (108b) ja toimitetaan ensimmäisen tiketin 9 sisältämiä tietoja ensimmäiselle laskutusjärjestelmälle 12. (108c). 10 108) is transmitted to the first billing information 8 to the first SSP 4 (108a), wherein the first billing information 8 is first call ticket 9 (108b) and transmitted to the information contained in the first ticket to the first to the billing system 9 of 12 (108c).

15 109) Myöhemmin ensimmäisen palveluntuottajalaskutuserverin 10 maksutietoa tai ensimmäisen SSP-keskuksen 4 tekemän ensimmäisen puhelutiketin 9 tietoja tai molempia käytetään hyväksi, kun ensimmäinen laskutusjärjestelmä 12 suorittaa palveluntuottajatilityksen. 15 109) Subsequently, the first 10 palveluntuottajalaskutuserverin payment information or the first ticket to the first call of the SSP exchange 4, to the nine data or both are utilized, the first billing system 12 performs service provider accounts. Palveluntuottajatilitykseen voidaan tällä tavoin liittää : *·· 20 palveluntuottajalle arvokasta lisätietoa, joka helpottaa myöhemmin esim. Palveluntuottajatilitykseen can be connected in this way: * ·· 20 to the service provider valuable information that will facilitate such later date.

” asiakkaan ja palveluntuottajan välistä keskustelua ongelmatilanteissa. "Conversation between the customer and the service provider in problem situations.

Toimenpiteet 110-113 tehdään A-tilaajan laskuttamiseksi. Measures 110-113 are A-party billing. Nämä toimenpiteet voidaan suorittaa ennen toimenpiteitä 107 - 109, osittain tai kokonaisuudessaan samanaikaisesti t » » 25 vaiheiden 107 - 109 kanssa tai vaiheiden 107 - 109 jälkeen: *·, 110) Ensimmäinen SCP 1 välittää ensimmäisen laskutustiedon 8 myös toiselle operaattorille 13 (110a). These steps can be performed prior to steps 107 - 109, in part or in whole at the same time t "" 25 stages of 107 - to 109 or steps 107 - after 109 * ·, 110), the first SCP 1 transmits the first billing information 8 to the second operator 13 (110a). Jotta operaattorien välinen rahaclearing olisi mahdollista, tapahtuu tämä tyypillisesti erityisen operaattoriclearingserverin 14 kautta. In order to enable the clearing currency between operators, this is typically done by a specific operator server 14 via the clearing house. Mikäli 30 operaattoreilla ei ole yhteistä operaattoriclearingserveriä 14, voidaan kuvattu ' * · · ' serveri j akaa useaan osaan, jossa kullakin operaattorilla on rahaclearingiä varten ' · ': oma serverinsä. 30 If the operators do not have a common operaattoriclearingserveriä 14 can be described in the '* · "j ors server into several parts, where each operator has to rahaclearingiä' · 'own server. Tällöin voidaan myös pitää ”kaksinkertaista kiijanpitoa” kaikista 11 116C21 maksutapahtumista. In this case, can also be considered a "double kiijanpitoa" 116C21 all 11 transactions. Operaattoriclearingserveriltä 14 tieto maksutapahtumasta voidaan välittää joko toisen operaattorin 13 hallitsemaan toiseen SCP 2:een (110b), tilaajalaskutuserverille (110c) tai soveltuvilta osin molemmille. The operator server for 14 clearing transaction information can be transmitted either by the second operator 13 to control the second SCP 2 (110b), a subscriber bills user gushing blood (110c) or, where appropriate, either.

5 111) Tarvittaessa toinen SCP 2 voi välittää ensimmäisen laskutustiedon 8 tai osan siitä edelleen toiselle tilaajalaskutusserverille 15 (lila), ja antaa toiselle SSP-keskukselle 16 käskyn tehdä ensimmäisestä laskutustiedosta 8 puhelutietue (111 b), jonka j älkeen tietueesta tehdään viides puhelutiketti 19 j älkikäsittelyä ja laskutusta varten. 5 111) If necessary, the second, the SCP 2 can transmit the first billing information 8 or part of it continues to the second subscriber billing server 15 (IIIa), and outputs a second SSP 16 of a command to make the first billing information 8 of the call record (111 b) having the After the record is made fifth call ticket 19j älkikäsittelyä and billing purposes.

10 112) Toinen laskutusjärjestelmä 18 saa ensimmäisen laskutustiedon 8 joko toiselta tilaajalaskutusserveriltä 15 (112a) tai toisesta SSP-keskuksesta 16 viidenneltä puhelutiketiltä 19 (112b), 15 113) Vastaanottamansa tiedon perusteella toinen laskutusjärjestelmä 18 tuottaa A- tilaajalle laskun. 10 112) Another billing system 18 has the first billing information 8 on either one subscriber billing from the server 15 (112a) or a second SSP center 16 of the fifth targeting the mobile station 19 (112b), 15 113) based on the received information, second billing system 18 produces the A subscriber invoice. Laskussa voi olla veloitettavien palvelujen ja tuotteiden lisäksi erilaista lisätietoa joka liittyy esim. tuotteeseen, palveluntuottajaan, itse palvelu-tai ostotapahtumaan, toimitusehtoihin, tuotteen takuuseen tai mahdollisiin palautusehtoihin. The invoice may be charged for services and products, in addition to different types of additional information relating to eg. Product, a service provider, self-service or purchase transaction, terms of delivery, product warranty, or any refund conditions.

:'*·· 20 • * Suoritusesimerkki 2) A-tilaaja laskuttaa B-tilaajaa operaattorirajapinnan yli. '·· 20 * • * Working Example 2) A subscriber invoices the subscriber over an operator interface.

• * · Tässä menetelmässä tehdään seuraavia toimenpiteitä puhelinyhteyden muodostamiseksi, ;,, yksilöimiseksi ja yksilöidyn laskutustiedon vastaanottamiseksi A-tilaajalta (201 - 206) : • * * 25 .. 201) Vastaanotetaan toisesta A-tilaajaliittymästä 26 lähetetty soittopyyntö B-tilaajan '. • * · In this method, the following measures are carried out for establishing a telephone connection; ,, identifying and identified in the billing information for receiving the A-subscriber (201 - 206): • * * 25 .. 201) is received from the second transmitted A-subscriber interface 26 of the call request to subscriber B '. · numeroon. · Number.

, I » 202) Puhelu ohjataan ensimmäiseen SSP-keskukseen 4. Puhelu kulkee myös tässä , · 30 operaattorirajapinnan yli. , I "202) The call is routed to the first SSP 4. The call passes also here, more than 30 · operator interface.

' · ': 203) Ensimmäinen SSP-keskus 4 hipaisee valittuun numeroon ja kysyy puhelun 116021 12 '·': 203) The first SSP central four brushing against a selected number and requests a call 116 021 12

ohjaukseen liittyviä ohjeita ensimmäiseltä SCP:ltä 1. Ensimmäinen SCP 1 käynnistää kyseiseen palvelu- tai puhelinnumeroon liitetyn logiikan. instructions for controlling the first SCP, the SCP 1. The first one to start the service or telephone number logic. Ensimmäinen SCP 1 havaitsee logiikassaan, että toisen A-tilaajaliittymän 26 yhteydessä oleva toisen A-tilaajan verkkopäätelaite 20 tarvitsee kyseisen palvelun yhteydessä 5 puhelutapahtuman yksilöivän toisen yksilöintitunnisteen 21. Ensimmäinen SCP First SCP 1 detects the logic that a second connection 26 a second subscriber interface A-subscriber's terminal 20 requires connection of the second service identification code identifying the call event five 21. The first SCP

1 generoi sopivalla tavalla tämän tunnisteen ja yhdistää sen kyseiseen tulevaan puheluun. 1 generates an appropriate manner and this identifier associated with that incoming call.

204) Toinen yksilöintitunniste 21 välitetään tietoverkkojen yli toisen A-tilaajaliittymän 10 26 yhteydessä olevaan toisen A-tilaajan verkkopäätelaitteeseen 20. Tämä voi olla esim. tietoverkkoon liitetty PC ja siinä toimiva WWW-pohjainen käyttöliittymä, ja/tai WAP-tekniikalla toimiva matkaviestin. 204) The second identifier 21 is transmitted to the data network over a second calling connection October 26 into the second A-subscriber's terminal 20. This can be e.g. connected to the data network PCs and operating in a Web-based interface, and / or functional WAP technology, a mobile station.

205) Kytketään puhelu toiseen B-tilaajaliittymään 27. 205) Connect call to another B-subscriber interface 27.

15 206) Kun A-tilaajan liittymästä halutaan tehdä sopivassa vaiheessa puhelua laskutusmääräys, Ensimmäinen SCP 1 vastaanottaa toisen A-tilaajan verkkopäätelaitteelta 20 toisen laskutustiedon 42 ja samassa yhteydessä toisen yksilöintitunnisteen 21 tietoverkon välityksellä tai esim. ylimääräisellä ISDN- i *' 20 yhteydellä. 15 206) When the A-subscriber connection is to be made in a suitable stage of the call billing control, first, the SCP 1 receives the second A-subscriber's network terminal device 20 of the second billing information 42 and the same connection through the second identification code 21, a computer network or e.g. an additional ISDN i * '20 connection. Pelkän maksettavan rahamäärän lisäksi toiseen laskutustietoon 42 * · ': sisältyy lisätietoa toimittavaksi eteenpäin aina lopulta asiakkaan puhelinlaskulle • · · " · ' · ' tai puhelinlaskun liitteenä asiakkaalle toimitettavaan tuote- tai palvelulaskuun. In addition to the sum to be paid only to the second billing information 42 * · 'is included in the additional information supplied habit always ahead in the end customer's telephone bill • · ·' · '·' attached to the phone bill or delivery to the customer the product or service decline.

I » » I »»

Ensimmäinen SCP 1 voi lähettää toisen laskutustiedon 42 ensimmäiselle 25 laskutusjärjestelmälle 12 ainakin kahdella tavalla (207 ja/tai 208). First SCP 1 can transmit the second billing data 42 for the first 25 to the billing system 12 for at least two methods (207 and / or 208). Tämän jälkeen tuotetaan •; Subsequently a •; , B-tilaajalle lasku (209): > · · 207) Välitetään toinen laskutustieto 42 ensimmäisen operaattorin ensimmäiselle ... tilaajalaskutuserverille 23 (207a) ja sieltä ensimmäiselle laskutusjärjestelmälle ''l* 30 12 (207b). B-subscriber drop (209)> · 207) billing data transmitted over the second 42 ... of the first operator to the first user subscriber bills kept bleeding 23 (207a) and a first billing system '' * l December 30 (207b).

116021 13 208) Välitetään tiedot ensimmäisen operaattorin 11 hallitsemaan ensimmäiseen SSP-keskukseen 4 (208a), jossa toisesta laskutustiedosta 42 tehdään toinen puhelutiketti 22 ja toimitetaan toisen puhelutiketin 22 sisältämiä tietoja ensimmäiselle laskutusjäqestelmälle 12 (208b). 13 116 021 208) is transmitted to the information of the first operator 11 to control the first SSP switching center 4 (208a), wherein the second billing data 42, a second call ticket 22 and transmitted to the information contained in the second call ticket 22 to a first laskutusjäqestelmälle 12 (208b).

5 209) Näiden tietojen perusteella ensimmäinen laskutusjäq estelmä 12 tuottaa B-tilaaj alle laskun. 5 209) on the basis of this data laskutusjäq System The first 12 generates the B-subscriber to the bill. Laskussa voi olla veloitettavien palvelujen ja tuotteiden lisäksi erilaista lisätietoa, joka liittyy esim. tuotteeseen, palveluntuottajaan, itse palvelu- tai ostotapahtumaan, toimitusehtoihin, tuotteen takuuseen, mahdollisiin 10 palautusehtoihin. The invoice may be charged for services and products in addition to the kinds of additional information related to eg. Product, a service provider, self-service or purchase transaction, terms of delivery, product warranty, 10 potential refund conditions.

Menetelmän toimenpiteet 210 - 213 tehdään A-tilaajan palveluntuottajatilityksen suorittamiseksi. The method steps 210 - 213 are made to perform the A-subscriber, the service provider accounts. Nämä toimenpiteet voidaan suorittaa ennen toimenpiteitä 207 - 209, osittain tai kokonaisuudessaan samanaikaisesti toimenpiteiden 207 - 209 kanssa tai 15 toimenpiteiden 207 - 209 jälkeen: 210) Ensimmäinen SCP 1 välittää tiedon maksutapahtumasta myös toiselle operaattorille 13 (210a). These steps can be performed prior to steps 207 - 209, in part or in whole at the same time measures 207 - 209 or 15 with the measures 207 - after 209 to 210) for the first one, the SCP transmits the information of the transaction to another operator 13 (210a). Jotta operaattorien välinen rahaclearing olisi mahdollista, tapahtuu tämä tyypillisesti erityisen operaattoriclearingserverin 14 kautta. In order to enable the clearing currency between operators, this is typically done by a specific operator server 14 via the clearing house. Mikäli • '·· 20 operaattoreilla ei ole yhteistä operaattoriclearingserveriä 14, voidaan kuvattu :: serveri jakaa useaan osaan, jossa kullakin operaattorilla on rahaclearingiä varten oma serverinsä. • If the "·· 20 operators do not have a common operaattoriclearingserveriä 14 can be described in :: server divided into several parts, where each operator has its own rahaclearingiä for the server. Tällöin voidaan pitää "kaksinkertaista kiqanpitoa” kaikista maksutapahtumista. Operaattoriclearingserveriltä 14 tieto toisesta laskutustiedosta ' 42 voidaan välittää joko toisen operaattorin 13 hallitsemalle toiselle SCP:lle 2 ' ' " 25 (210b), toiselle palveluntuottajalaskutusserverille 24 (210c) tai soveltuvilta osin molemmille. In this case can be considered a "double kiqanpitoa" all transactions operator Clearinghouse server for 14 data from the second billing data '42 can be mediated by either controlled by a second operator 13 to another SCP 2'. '' 25 (210b), to another service provider billing server 24 (210c) or, where appropriate, either.

• I · 211) Tarvittaessa toinen SCP 2 voi välittää tiedon maksutapahtumasta tai osan siitä t » : edelleen toiselle palveluntuottaj alaskutusserverille 24 (211 a), ja/tai antaa toiselle 30 SSP-keskukselle 16 käskyn tehdä toisesta laskutustiedosta 42 puhelutietuetietue .., ' (211 b), j onka j älkeen tietueesta tehdään kuudes puhelutiketti 2 5 j älkikäsittelyä ja I » :. • I · 211) If necessary, the second, the SCP 2 can transmit information or part of the T transaction »the further one, the service provider alaskutusserverille 24 (211a), and / or provides another 30 to SSP 16 command to the second billing data 42 puhelutietuetietue .., '( 211 b) following upon subject whose record is made sixth call ticket May 2 älkikäsittelyä j and I ". ·: laskutusta varten. · For invoicing.

14 116C21 212) Toisen operaattorin 13 hallinnassa oleva toinen laskutusjärjestelmä 18 saa laskutuksen pohjana olevat tiedot joko toiselta palveluntuottajalaskutusserveriltä 24 (212a) tai toisesta SSP-keskuksesta 16 kuudennelta puhelutiketiltä 25 (212b). 14 116C21 212) in the second operator 13 controlled by second billing system 18 receives the billing information on the basis of either one billing service provider from the server 24 (212a) or a second SSP center 16 of the sixth targeting the mobile station 25 (212b).

5 213) Myöhemmin toisen palveluntuottajalaskutuserverin 24 toimittamaa laskutuksen pohjana olevia tietoja tai toisen SSP-keskuksen 16 tekemää kuudetta puhelutikettiä 25 tai molempia käytetään hyväksi toisen laskutusjärjestelmän 18 tekemän palveluntuottajatilityksen suorittamisessa. 213 5) Subsequently, the second palveluntuottajalaskutuserverin 24 provided the basis for the billing information or the second SSP center 16 by the sixth targeting the mobile station 25, or both, is utilized to perform the service provider's billing system of another statement by 18. Palveluntuottajatilitykseen 10 voidaan tällä tavalla liittää palveluntuottajalle arvokasta lisätietoa, joka helpottaa myöhemmin asiakkaan ja palveluntuottajan välistä keskustelua ongelmatilanteissa Palveluntuottajatilitykseen 10 can in this way be connected to the service provider valuable information, which will facilitate subsequent conversation between the client and the service provider in problem situations

Suoritusesimerkki 3) B-tilaaja laskuttaa A-tilaajaa saman operaattorin verkossa. Working Example 3) The B-subscriber to charge the A-subscribers of the same operator's network.

15 Tässä menetelmässä tehdään seuraavia toimenpiteitä (301 — 303) puhelinyhteyden muodostamiseksi: 301) Vastaanotetaan kolmannesta A-tilaajaliittymästä 28 lähetetty joko palvelunumeroon tai tavalliseen yleisen puhelinverkon numeroon suunnattu i '·· 20 numerovalinta. 15, the following steps in this method is performed (301 - 303) for establishing a telephone connection: 301) Receiving 28 sent from either a service number or a conventional public switched telephone network directed to I-thirds of the A-subscriber connection "20 ·· dialing.

» * • * · *.:.' »• * * * ·:.. ' 302) Ohjataan puhelu ensimmäiseen SSP-keskukseen 4. 302), the call is directed to the first SSP 4.

< I » * * I * • « · ' 303) Ensimmäinen SSP-keskus 4 hipaisee valittuun numeroon ja kysyy puhelun 25 ohjaukseen liittyviä ohjeita ensimmäiseltä SCP:ltä 1. Ensimmäinen SCP 1 käynnistää kyseiseen palvelu- tai puhelinnumeroon liitetyn logiikan. <I »* * I * •« · '303) The first SSP center 4 brushing against a selected number and requests a call-related control instructions 25 from the first SCP, the SCP 1. The first one to start the service or telephone number logic. Ensimmäinen I » t !.. SCP 1 havaitsee logiikassaan, että kolmanteen B-tilaajaliittymään 29 kytketty The first I "s! .. The SCP 1 detects the logic that a third B-subscriber interface 29 connected

Kolmannen B-tilaajan verkkopäätelaite 30 tarvitsee kyseisen palvelun yhteydessä ; Third B-subscriber's terminal 30 requires connection of the service; ' puhelutapahtuman yksilöivän kolmannen yksilöintitunnisteen 31. Ensimmäinen 30 SCP 1 generoi sopivalla tavalla tämän kolmannen yksilöintitunnisteen 31 ja ... · yhdistää sen kyseiseen tulevaan puheluun. "Third-identification code identifying the call event 31. The first 30 SCP 1 generates an appropriate manner to this third identification code 31 ... and · associated with that incoming call.

» » 116021 15 Tämän jälkeen ensimmäinen SCP 1 voi toimittaa kolmannen yksilöintitunnisteen 31 kolmannen B-tilaajan verkkopäätelaitteelle 30 joko erikseen tyypillisesti tietoverkkojen välityksellä (vaihe 304) tai puhelun muodostuksen yhteydessä (vaihe 305). "" 116 021 15 Subsequently, the first SCP may provide one third of the third identification code 31 of the B-subscriber's network terminal device 30, either separately, typically via a computer network (step 304), or in connection with call set-up (step 305). Seuraavaksi ensimmäinen SCP 1 vastaanottaa B-tilaajalta kolmannella yksilöintitunnisteella 31 5 yksilöidyn kolmannen laskutustiedon 43 (vaihe 306). Next, the first SCP 1 receives the B-mode by the third identifier May 31 identified in the third billing data 43 (step 306).

304) Kolmas yksilöintitunniste 31 toimitetaan tietoverkon esim. Internetin tai erillisen tietoliikenneyhteyden välityksellä ensimmäisestä SCP:stä 1 kolmannen B-tilaajaan verkkopäätelaitteelle 30. 304) The third identifier 31 delivered to the data network, eg the Internet or a dedicated communication link through the first SCP. 1 through the third subscriber B, the network terminal 30.

10 305) Kolmas yksilöintitunniste 31 toimitetaan kytkettäessä puhelua kolmanteen B-tilaajaliittymään 29. Tällöin kolmas yksilöintitunniste 31 voidaan toimittaa esim. osana B-numeroa, A-tilaajanumerokentässä tai osana sitä, tai jossain muussa merkinantokentässä tai osana sitä (esim. REDI-ja OCA-kentät). 10 305) The third identifier 31 is supplied when connecting a call to a third B-subscriber interface 29. In this case, the third identifier 31 can be supplied eg. As part of the B-number, subscriber A-number field or part of it, or some other signaling field or part of it (eg. REDI-and OCA fields).

15 306) Puhelun kytkeydyttyä syntyy yhden tai useamman kerran tilanne, jossa B-tilaaja haluaa laskuttaa kolmatta A-tilaajaliittymää 28. Tällöin ensimmäinen SCP 1 vastaanottaa kolmannen B-tilaajan verkkopäätelaitteelta 30 lähetetyn kolmannella yksilöintitunnisteella 31 yksilöidyn kolmannen laskutustiedon 43 : * 20 esim. ylimääräisellä ISDN-yhteydellä. 15 306) The call is engaged, a situation occurs one or more times, the B-subscriber wishes to charge the third A-subscriber interface 28. Thus, the first SCP 1 receives the third subscriber B transmitted from the network terminal device 30 in the third identifier 31 identified in the third billing information 43. * 20, for example by an additional ISDN connection. Pelkän maksettavan rahamäärän lisäksi kolmanteen laskutustietoon 43 sisältyy ostettuun tuotteeseen lisätietoa • * * *···“ toimittavaksi eteenpäin aina lopulta A-tilaaj aliittymänhaltij an puhelinlaskulle tai puhelinlaskun liitteenä A-tilaaj aliittymänhaltij alle toimitettavaan tuote- tai '; In addition to the sum to be paid only to the third billing information 43 includes additional information to the purchased product • * * * ··· "always lead as the forward end of the subscriber A aliittymänhaltij an telephone bill or a telephone bill attached to the A-subscriber aliittymänhaltij under delivered to the product, or '; ' / palvelulaskuun. '/ Service invoice.

25 25

Ensimmäinen SCP 1 voi lähettää kolmannen laskutustiedon 43 operaattorin 1 » » laskutusjärjestelmälle ainakin kahdella tavalla 307 ja/tai 308. Tämän jälkeen kolmatta laskutustietoa 43 käytetään hyväksi A-tilaajan laskuttamiseksi ja palveluntuottajatilityksen • _' * tuottamisessa B-tilaajalle 309. The first one, the SCP can send the billing data of the third carrier 43 1 "" to the billing system, at least two methods 307 and / or 308. Thereafter, the third billing information 43 used for the benefit of the A-subscriber and the service provider for billing statement • _ '* in the production of the B-subscriber 309.

30 307) Välitetään tiedot maksutapahtumasta ensimmäiselle ' > ' · palveluntuottajalaskutuserverille 10 ja/tai ensimmäiselle tilaajalaskutusserverille 23 (307a) ja sieltä ensimmäiselle laskutusjärjestelmälle 12 (307b). 30 307), the information is forwarded to the first transaction '>' · service provider bills kept bleeding user 10 and / or the first subscriber billing server 23 (307a) and a first billing system 12 (307b).

16 U6C21 308) Välitetään tiedot ensimmäiseen SSP-keskukseen 4 (308a), jossa maksutapahtuman tiedoista tehdään kolmas puhelutiketti 32 (308b) ja toimitetaan kolmas puhelutiketti 32 ensimmäiselle laskutusjäijestelmälle 12 (308c). 16 U6C21 308) is transmitted to the first information to the SSP 4 (308a), wherein the transaction information to make a third call ticket 32 ​​(308b) and the third call ticket is delivered to the first 32 laskutusjäijestelmälle 12 (308c).

5 309) Myöhemmin ensimmäisen palveluntuottajalaskutuserverin 10 maksutietoa tai ensimmäisen SSP-keskuksen 4 tekemää kolmatta puhelutikettiä 32 tai molempia käytetään hyväksi ensimmäisen laskutusjäijestelmän 12 tekemän palveluntuottajatilityksen suorittamiseksi. 309 5) Subsequently, the first 10 palveluntuottajalaskutuserverin payment information, or 4 by the first third of the SSP exchange targeting the mobile station 32, or both used to effect the first statement of the service provider by laskutusjäijestelmän 12. Palveluntuottajatilitykseen voidaan tällä 10 tavoin liittää palveluntuottajalle arvokasta lisätietoa, joka helpottaa myöhemmin asiakkaan ja palveluntuottajan välistä keskustelua ongelmatilanteissa. Palveluntuottajatilitykseen this can be 10 ways to connect to the service provider valuable information, which will facilitate subsequent conversation between the client and the service provider in problem situations. Näiden tietojen perusteella ensimmäinen laskutusjäqestelmä 12 tuottaa A-tilaajalle laskun. Based on these data first laskutusjäqestelmä 12 produces the A-subscriber invoice. Laskussa voi olla veloitettavien palvelujen ja tuotteiden lisäksi erilaista lisätietoa joka liittyy esim. tuotteeseen, palveluntuottajaan, itse palvelu- tai 15 ostotapahtumaan, toimitusehtoihin, tuotteen takuuseen, mahdollisiin palautusehtoihin. The invoice may be charged for services and products, in addition to different types of additional information relating to eg. Product, a service provider or the service itself 15 purchase transaction, terms of delivery, product warranty, any refund conditions.

Suoritusesimerkki 4) A-tilaaja laskuttaa B-tilaajaa saman operaattorin verkossa. Working Example 4) A charge the subscriber B-subscribers of the same operator's network.

; ; ' · · 20 Tässä menetelmässä tehdään seuraavia toimenpiteitä puhelinyhteyden muodostamiseksi, • · •. '· 20 · In this method, the following measures for establishing a telephone connection, the · • • are made. * · yksilöimiseksi ja yksilöidyn laskutustiedon vastaanottamiseksi A-tilaajalta (401 - 406) : • * * ' * 401) Vastaanotetaan neljännestä A-tilaajaliittymästä 33 lähetetty soittopyyntö B-tilaajan « · * ' ' ' numeroon. * · Identified in the identification and billing information for receiving the A-subscriber (401 - 406): • * * '* 401) is received from the fourth 33 to the A-subscriber connection to the call request for the B-subscriber «· *' '' number.

: 25 402) Puhelu ohjataan ensimmäiseen SSP-keskukseen 4. 25 402) The call is routed to the first SSP 4.

» · 403) Ensimmäinen SSP-keskus 4 hipaisee valittuun numeroon ja kysyy puhelun ; »· 403) The first SSP center 4 brushing against a selected number and requests a call; '* ohjaukseen liittyviä ohjeita ensimmäiseltä SCP:ltä 1. Ensimmäinen SCP 1 ' *; '* Instructions for controlling the first SCP 1. The first SCP 1' *; · * 30 käynnistää kyseiseen palvelu- tai puhelinnumeroon liitetyn logiikan. · * 30 to start the service or telephone number logic. Ensimmäinen SCP 1 havaitsee logiikassaan, että neljännen A-tilaajan verkkopäätelaite 34 . First SCP 1 detects the logic that the fourth subscriber A network terminal 34. ': tarvitsee kyseisen palvelun yhteydessä puhelutapahtuman yksilöintitunnisteen 35. 'Use in the course of the service call event identification code 35.

116021 17 116 021 17

Ensimmäinen SCP 1 generoi sopivalla tavalla tämän yksilöintitunnisteen 35 ja yhdistää sen kyseiseen tulevaan puheluun. The first one, the SCP generates a suitable manner and the identification code 35 associated with that incoming call.

404) Yksilöintitunniste 35 välitetään tietoverkkojen yli neljännen A-tilaajanliittymän 5 33 yhteydessä olevaan neljännen A-tilaajan verkkopäätelaitteeseen 34. Tämä voi olla esim. tietoverkkoon liitetty PC ja siinä toimiva WWW-pohjainen käyttöliittymä, ja/tai WAP-tekniikalla toimiva liikkuva matkaviestin. 404) the identifier 35 is transmitted to the computer networks of more than 5 33. The fourth A-subscriber connection fourth the A-subscriber's terminal 34. This can be e.g. connected to the data network PCs and operating in a Web-based interface, and / or moving mobile station operating in the WAP technology. Se voi myös olla neljänteen A-tilaajaliittymään 33 kytketty IVR-laite, vaihde, sarjapuhelinjärjestelmä tai yksittäinen puhelinkone. It may also be coupled to the fourth 33-A subscriber access the IVR device, the gear set of the telephone system or a single phone machine.

10 405) Kytketään puhelu neljänteen B-tilaajaliittymään 36. 10 405) connected to the call to the fourth B-subscriber interface 36.

406) Puhelun kytkeydyttyä syntyy yhden tai useamman kerran tilanne, jossa A-tilaaja haluaa laskuttaa neljättä B-tilaajaliittymää 36. Tällöin ensimmäinen SCP 1 15 vastaanottaa neljännen A-tilaajan verkkopäätelaitteelta 34 lähetetyn neljännellä yksilöintitunnisteella 37 yksilöidyn neljännen laskutustiedon 44 tietoverkon tai ylimääräisen ISDN-yhteyden välityksellä. 406) The call is engaged, a situation occurs one or more times, in which A-subscriber wants to charge for the fourth B-subscriber interface 36. Thus, the first SCP 1 15 receives the fourth subscriber A transmitted from the network terminal device 34 of the fourth identifier via a fourth billing information 37 identified in 44 of a network or an additional ISDN . Pelkän maksettavan rahamäärän lisäksi neljänteen laskutustietoon 44 sisältyy ostettuun tuotteeseen liittyvää lisätietoa toimittavaksi eteenpäin aina lopulta B-tilaajaliittymänhaltijan puhelinlaskulle tai ; In addition to the sum to be paid only to the fourth billing information 44 is related to the purchased product information further lead as the forward end always the B-subscriber connection of the holder or the telephone bill; '· 20 puhelinlaskun liitteenä B-tilaajaliittymänhaltijalle toimitettavaan tuote- tai :· palvelulaskuun: ♦ * » • * · ; '· Forth in the annexed 20 telephone bill the B-subscriber to the holder of the product or · service bill: ♦ * »• * ·; ' Ensimmäinen SCP 1 voi lähettää tiedot maksutapahtumasta ensimmäiselle I » * ' * ' laskutusjäqestelmälle 12 ainakin kahdella tavalla 407 ja/tai 408: : 25 407) Välitetään neljäs laskutustieto 44 ensimmäiselle palveluntuottajalaskutuserverille * · ;,, 10 ja/tai ensimmäiselle tilaajalaskutusserverille 23 (407a) ja sieltä ensimmäiselle t * · '. 'First, the SCP 1 can send data to the payment transaction to the first I "*' * 'laskutusjäqestelmälle 12 in at least two ways 407 and / or 408: 25 407) is transmitted to the fourth billing information 44 to the first service provider bills the User gushing blood * ·; ,, 10 and / or the first subscriber billing server 23 (407a ) and a first t * · '. laskutusjärjestelmälle 12 (407b). Billing system 12 (407b).

f '*··' 30 408) Välitetään tiedot ensimmäiseen SSP-keskukseen 4 (408a), jossa t,.: maksutapahtuman tiedoista tehdään neljäs puhelutiketti 38 (408b) ja toimitetaan . f '* ··' 30 408) is transmitted to the first information to the SSP 4 (408a), wherein T.,: the data of the transaction are made a fourth call ticket 38 (408b) and delivered. ' ·: neljäs puhelutiketti 38 ensimmäiselle laskutusjärjestelmälle 12 (408c). '· Fourth call ticket 38 to the first billing system 12 (408c).

18 116C21 409) Myöhemmin ensimmäisen palveluntuottajalaskutuserverin 10 maksutietoa tai ensimmäisen SSP-keskuksen 4 tekemää neljättä puhelutikettiä 38 tai molempia käytetään hyväksi, kun ensimmäinen laskutusjärjestelmä 12 suorittaa 5 palveluntuottajatilityksen. 18 116C21 409) Subsequently, the first 10 palveluntuottajalaskutuserverin payment information, or 4 by the first of the SSP exchange fourth targeting the mobile station 38 or both utilizing the first billing system 12 performs service provider 5 of the statement. Palveluntuottajatilitykseen voidaan tällä tavoin liittää palveluntuottajalle arvokasta lisätietoa, joka helpottaa myöhemmin esim. asiakkaan ja palveluntuottajan välistä keskustelua ongelmatilanteissa. Palveluntuottajatilitykseen can in this way be connected to the service provider valuable information, which will facilitate subsequent eg. A conversation between the client and the service provider in problem situations. Näiden tietojen perusteella ensimmäinen laskutusjärjestelmä 12 tuottaa B-tilaajalle laskun. Based on this information the first billing system 12 produces a B-subscriber invoice. Laskussa voi olla veloitettavien palvelujen ja tuotteiden lisäksi erilaista lisätietoa 10 joka liittyy esim. tuotteeseen, palveluntuottajaan, itse palvelu- tai ostotapahtumaan, toimitusehtoihin, tuotteen takuuseen, mahdollisiin palautusehtoihin. The invoice may be charged for services and products, in addition to 10 kinds of additional information related to eg. Product, a service provider, self-service or purchase transaction, terms of delivery, product warranty, any refund conditions.

Keksintöä voidaan myös soveltaa siten, että sopiva puhelinverkkoelementti, esim. 15 ensimmäinen SCP 1 huolehtii ensimmäisen yksilöintitunnisteen 7 ja myyvältä tilaajalta vastaanotetun neljännen laskutustiedon 44 yhdistämisestä toisiinsa puhelun aikana, jolloin ensimmäistä yksilöintitunnistetta 7 ei tarvitse toimittaa myyvälle tilaajalle. The invention can also be applied in such a way that a suitable telephone network element, e.g., the SCP 15 first takes care of one fourth of the billing data received first identifier 7 and 44 SELLING mode by combining to each other during a call, the first identifier 7 does not need to be transmitted to the selling subscriber.

Tässä hakemuksessa tarkoitetaan A-tilaajalla soittavaa(calling) tilaajaa, eli tilaajaa jonka t : ' · 20 liittymästä puhelinverkko vastaanottaa pyynnön muodostaa valintainen yhteys ainakin • * !,' Ί yhteen tiettyyn liittymään. In this application refers to the calling subscriber A (calling) subscriber, a subscriber by t '· telephone network interface 20 receives a request to establish a dial-up connection, at least • *!' Ί one specific interface.

* * * ' * Tässä hakemuksessa tarkoitetaan B-tilaajalla vastaavaa(called) tilaajaa, jonka liittymästä * » V * vastataan A-tilaaj an yhteydenmuodostuspyyntöön. * * * '* In this application refers to the B-subscriber from the (called) subscriber, a subscription * »V * is in the A-subscriber connection to an establishment request.

it 25 iT 25

Patenttivaatimuksissa mainitulla ensimmäisellä puhelinliittymällä voidaan tarkoittaa A-;,, tai B-tilaajaliittymää. In the claims, said first telephone connections can refer to A -; ,, or the B-subscriber connection.

tf * V < · : ' ' Patenttivaatimuksissa mainitulla toisella puhelinliittymällä voidaan tarkoittaa A- tai B- i * ;·* 30 tilaajaliittymää. tf * V <· '' the claims, said second telephone interface means can be A or B i *; * 30 · subscriber interface.

' I * > tt ) » t » » * "I *> tt)» t »» *

Claims (15)

19 116021 19 116021
1. Menetelmä puhelinyhteyden kautta tehdyn tilauksen laskutustiedon vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi, jossa menetelmässä 5 - otetaan vastaan (106) ensimmäisen puhelinliittymän (5) lähettämä laskutustieto (8), - toimitetaan (112) laskutustieto (8) edelleen laskutusjärjestelmälle toisen puhelinliittymän laskuttamista varten, 10. unne 11 u siitä, että - toisessa tilaajaliittymässä valittu (101) tilaajatunniste kuten puhelinnumero välitetään (102) puhelinverkon palvelunohjauspisteelle SCP (1), joka muodostaa yksilöintitunnisteen (7), joka annetaan puhelinyhteydelle, - vastaanotetaan (106 - 108, 110 - 111) laskutustieto (8) yksilöintitunnisteella (7) 15 yksilöitynä, ja - liitetään (106) ensimmäisen (5) ja toisen puhelinliittymän (3) yksilöintitiedot ja laskutustieto (8) yhteen yksilöintitunnisteen (7) avulla. 1. A method of receiving and processing, in which method 5 of the telephone connection order of the billing data - receiving (106) a first billing data transmitted by the telephone interface (5) to (8), - providing (112) the billing data (8) to the billing system for a second telephone subscription billing, 10. unne 11, characterized in that - the second subscriber line is selected (101) to the subscriber identifier such as a telephone number is transmitted (102) to the telephone network to the service control SCP (1), which forms the identification code (7), given the telephone link, - receiving (106 - 108, 110 - 111) billing data (8) identifier (7) 15 individualized, and - associating (106) the first (5) and a second telephone line (3) identification and billing information (8) to one identification code (7).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että laskutustieto • · : 20 (8) sisältää tiedon tilatun tuotteen tai palvelun tai tilattujen tuotteiden tai palveluiden • * · • / hinnasta/hinnoista ja/tai muuta ensimmäisen tilaajan määrittelemää tilattuun • « · " *. tuotteeseen tai palveluun tai tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvää informaatiota esim. sanallisen kuvauksen tilatusta tuotteesta tai palvelusta tai • · » , ; ·, tuotteista ja palveluista, tilattujen tuotteiden kappalemäärät ja yksikköhinnat. 2. A method, characterized in that the billing data • · in accordance with claim 1: 20 (8) contains information • * · • / price / prices and / or the other of the first subscriber as defined by the ordered ordered product or service, or the ordered products or services • «·" . * related product or service, or products or services subscribed information, for example the ordered product or service or a verbal description • · »,;. ·, products and services, quantities and unit prices of products ordered.
•; •; · 3. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 2 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että puhelinverkon SSP-keskus(4) lähettää (103) SCP:lle (1) käskyn muodostaa : yksilöintitunnisteen (7) vastaanotettuaan (102) tietyn tilaajatunnisteen kuten ....: puhelinnumeron. · 3. to any one of claims 1 - A process characterized in that the telephone network SSP center (4) transmits (103) the SCP according to claim 2 for (1) the instruction consists of: identification code (7) receiving (102) a particular subscriber identifier, such as a ....: a phone number. 30 . 30.
· · , 4. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että * * puhelinyhteyden yksilöintitunniste (7) välitetään (104) tilaajatunnisteen perusteella 116G21 valitulle ensimmäiselle tilaajaliittymälle (5) osana B-tilaajanumerokenttää, A-tilaajanumerokentässä, tai jossakin muussa merkinantokentässä esim. REDI ja/tai OCA-kentissä. · ·, 4 to any one of claims 1 - the method characterized in that * the telephone connection identifier (7) is transmitted (104) on the basis of the subscriber identifier 116G21 selected from the first subscriber connection (5) as part of the B-subscriber number field, the A-party number field, or any other signaling field to 3 e.g. REDI and / or the OCA fields.
5. Patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yksilöintitunniste (7) välitetään (204) ensimmäisen tilaajaliittymän (5) yhteydessä olevalle verkkopäätelaitteelle (20) tietoverkon esim. Internetin välityksellä. The method according to claim 4, characterized in that the identifier (7) is transmitted (204) (20) via the data network, for example the first subscriber connection (5) connected to a network terminal device, the Internet - 5. claimed in claim 1..
6. Patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lähetetään 10 (110a) laskutustieto (8) operaattoreiden välisestä rahaliikenteestä huolehtivalle palvelimelle (14). 6. claimed in claim 1 - The method of claim 5, characterized in that 10 is sent (110a) to the billing information (8) of the financial transactions between the operators to ensure a server (14).
7. Patenttivaatimuksen 1 - 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että - otetaan laskutusjärjestelmässä vastaan (107,110) ensimmäisen puhelinliittymän (5) 15 suunnasta lähetetty puhelinyhteyden yksilöintitunnisteella (7) yksilöity laskutustieto (8), joka sisältää laskutettavan summan ja kuvauksen laskutettavasta tuotteesta tai palvelusta sekä ensimmäisen (5) ja toisen (3) puhelinliittymän yksilöintitiedot - tuotetaan (113) laskutustiedon (8) perusteella toiselle tilaajaliittymälle(3) lasku tai .. tapahtuma laskulle, joka sisältää laskutustiedon (8) sisältämiä tietoja kuten kuvauksen ♦ · \ . 7. claimed in claim 1 to 6, characterized in that - taking the billing system of the (107.110) identified in the first telephone line (5) 15 sent in the direction of a telephone connection identifier (7) to the billing information (8), which includes the chargeable amount and the description invoiced for the product or service, and the first (5) and second (3) a telephone interface identification data - generating (113) on the basis of the billing information (8) to the second subscriber connection (3) .. bill or invoice transaction, including the billing information (8) the information contained in the description, such as ♦ · \. 20 laskutettavasta tuotteesta tai palvelusta. 20 be charged for the product or service. • * · • · *
8. Menetelmä puhelinyhteyden kautta tehdyn tilauksen laskutustiedon :' j käsittelemiseksi ja liittämiseksi toisen puhelinliittymän puhelinlaskulle, tunnettu siitä, että 25. otetaan laskutusjärjestelmässä (12) vastaan (107 - 112) ensimmäisen ,, ] · ' puhelinliittymän (5) suunnasta lähetetty palvelunohj auspisteen SCP muodostamalla "... * puhelun yksilöivällä yksilöintitunnisteella (7) yksilöity laskutustieto (8), joka sisältää : \ i laskutettavan summan ja kuvauksen laskutettavasta tuotteesta tai palvelusta sekä " ' ' · ensimmäisen (5) ja toisen (3) puhelinliittymän yksilöintitiedot, ja ·:··;· 30 - tuotetaan (113) laskutustiedon (8) perusteella operaattorin toiselle tilaajaliittymälle : ' * ': (3) lasku tai tapahtuma laskulle, joka sisältää laskutustiedon (8) sisältämiä tietoja kuten kuvauksen laskutettavasta tuotteesta tai palvelusta. 8. Method for laying via a telephone connection subscription billing information, 'j for processing and connecting the second telephone subscribers telephone bill, characterized in that 25 is received in the billing system (12) (107 - 112) a first ,,] · "referred to the direction of palvelunohj telephone interface (5) auspisteen SCP forming a "... * a call with a distinctive identifier (7) identified in the billing information (8) comprising: a chargeable to a product or service \ i of the chargeable amount and the description of the '' '· a first (5) and second (3) a telephone interface identification data, and · : ··, · 30 - generating (113) on the basis of the billing information (8) carrier to another subscriber connection, '*' (3) decreases or event bill, which includes billing information (8) contained in the information such as the chargeable to a product or a service description. 116021 116021
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmä, jossa tuotetaan (112-113) lasku tai tapahtuma laskulle operaattorin laskutusjärjestelmällä (12 tai 18) ja/tai kohdennetaan lasku operaattorin laskutusjärjestelmän (12 tai 18) käytössä olevien toisen puhelinliittymän (3) asiakastietojen avulla. 9. The method according to claim 8, wherein the generating (112-113) decreases in the invoice or the event the operator's billing system (12 or 18) and / or allocated to decrease the operator's billing system (12 or 18) by means of client data using the second telephone line (3). 5 5
10. Patenttivaatimuksen 8 - 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että laskutustiedon (8) perusteella operaattorin laskutusjärjestelmä (12 tai 18) tuottaa (109) ensimmäiselle tilaajaliittymälle (5) selvityksen tältä tilatusta tuotteesta tai palvelusta ja/tai tilittää tälle maksun tilatusta tuotteesta tai palvelusta. 10. claimed in claim 8 - a method characterized in that on the basis of the billing information (8), the operator's billing system (12 or 18) produces (109) to the first subscriber connection (5) report that the ordered product or service and / or distributes this charge the ordered product or service to 9 . 10 10
11. Jonkin patenttivaatimuksen 8-10 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että SSP-keskus (16) vastaanottaa (111b) SCP:ltä (2) laskutustiedon (8) ja käskyn tehdä laskutustiedosta (8) määrämuotoinen puhelutiketti (19) ja/tai tekee laskutustiedosta (8) määrämuotoisen puhelutiketin (19). 11. A method according to any one of claims 8-10 characterized in that the SSP center (16) receives (111b), the SCP (2) to the billing information (8) and the command to make the billing information (8) fixed in the shape of call ticket (19) and / or makes the billing information (8) the amount of shaped call ticket (19). 15 15
12. Jonkin patenttivaatimuksen 8-11 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vastaanotetaan (110b, 110c) laskutustieto (8) operaattoreiden välisestä rahaliikenteestä huolehtivalta palvelimelta (14). 12. A method according to any one of claims 8-11, characterized in that the receiving (110b, 110c) to the billing information (8) of the financial transactions between the operators ensure the power from the server (14). : ' * 20 '* 20
13. Jonkin patenttivaatimuksen 8-12 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että • · • · · * ': laskutusjärjestelmä (12) vastaanottaa laskutustiedon (3) tilaajalaskutusserveriltä (23) (207b), palveluntuottajalaskutusserveriltä (10) (107b), SSP-keskukselta (4)( 108c) tai operaattoreiden välisestä rahaliikenteestä huolehtivalta palvelimelta (14). 13. A method as claimed 8-12 to any one of claims, characterized in that • · • · * ": the billing system (12) receives the billing information (3) to the subscriber invoicing from the server (23), (207b), the service provider billing the server (10) (107b) The SSP switching center (4) (108c) or between the operators of the financial transactions to ensure the power to the server (14). * » · * »·
14. Jonkin patenttivaatimuksen 8-13 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ,:. 14. A method according to any one of claims 8-13, characterized in that,:. - otetaan vastaan (106) ensimmäisen puhelinliittymän (5) lähettämä laskutustieto (8) - toimitetaan (112) laskutustieto (8) edelleen laskutusjärjestelmälle (12) toisen : puhelinliittymän (3) laskuttamista varten ....: - annetaan (103) puhelinyhteydelle yksilöintitunniste (7) ' . - receiving (106) a first billing data transmitted by the telephone interface (5) to (8), - providing (112) the billing data (8) to the billing system (12) to the second for the charging of a telephone subscription (3) ....: - providing (103) a telephone connection identifier (7) ". 30 - liitetään (206) ensimmäisen ja toisen puhelinliittymän yksilöintitiedot ja . 30 - associating (206) a first and a second telephone connection and identification. · ·, laskutustieto (8) yhteen yksilöintitunnisteen (7) avulla. · ·, Billing information (8) to one identification code (7). ,, 116021 ,, 116021
FI991627A 1999-07-20 1999-07-20 Method for billing for the telephone connection FI116021B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI991627A FI116021B (en) 1999-07-20 1999-07-20 Method for billing for the telephone connection
FI991627 1999-07-20

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI991627A FI116021B (en) 1999-07-20 1999-07-20 Method for billing for the telephone connection
AU6284700A AU6284700A (en) 1999-07-20 2000-07-19 Method for billing a telephone subscription
EP20000949515 EP1196899A1 (en) 1999-07-20 2000-07-19 Method for billing a telephone subscription
PCT/FI2000/000655 WO2001009848A1 (en) 1999-07-20 2000-07-19 Method for billing a telephone subscription

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI991627A true FI991627A (en) 2001-01-21
FI116021B true true FI116021B (en) 2005-08-31

Family

ID=8555095

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI991627A FI116021B (en) 1999-07-20 1999-07-20 Method for billing for the telephone connection

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1196899A1 (en)
FI (1) FI116021B (en)
WO (1) WO2001009848A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2820854A1 (en) * 2001-02-13 2002-08-16 Sagem Method for electronic control products from a sales center

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5748711A (en) * 1995-06-07 1998-05-05 Matrixx Marketing Inc. Telephone transaction processing as a part of call transport
EP0780802A3 (en) * 1995-12-19 1999-08-18 AT&amp;T Corp. Wireless billing system
CA2305174C (en) * 1997-10-06 2005-01-25 Sonera Oyj Method for arranging transaction based billing for telephone services
FI106152B (en) * 1997-11-26 2000-11-30 Helsingin Puhelin Oyj Method for billing for a data network services and products purchased
FI108188B (en) * 1998-12-02 2001-11-30 Elisa Comm Oyj Method for providing exchange of goods and services through a telecommunications network

Also Published As

Publication number Publication date Type
WO2001009848A1 (en) 2001-02-08 application
EP1196899A1 (en) 2002-04-17 application
FI991627A (en) 2001-01-21 application
FI116021B1 (en) grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6584309B1 (en) Vending machine purchase via cellular telephone
US5982864A (en) Telephone billing with customized billing information
US6185545B1 (en) Electronic payment system utilizing intermediary account
US5899980A (en) Retail method over a wide area network
US7168615B2 (en) Keycard for automating transaction requests
US20040243477A1 (en) System and method for online commerce
US5844972A (en) Customer profile based telephone card billing
US20020046255A1 (en) System and method for providing prepaid services via an internet protocol network system
US7156300B1 (en) System and method for dispensing of a receipt reflecting prepaid phone services
US6526130B1 (en) System and method for distributing personal identification numbers over a computer network
US20050080634A1 (en) Method and network element for paying by a mobile terminal through a communication network
US6009154A (en) Process for flexible rate charging for existing connections
US20070118477A1 (en) Value Insertion Using Bill Pay Card Preassociated with Biller
US5148474A (en) Interactive value-added telecommunications system and method
US5949875A (en) Parallel data network billing and collection system
US20020052754A1 (en) Convergent communications platform and method for mobile and electronic commerce in a heterogeneous network environment
US6584183B2 (en) System and method for providing sponsored of universal telecommunications service and third party payer services
US20010025273A1 (en) Parallel data network billing and collection system
US6160874A (en) Validation gateway
US6351739B1 (en) Internet billing method
US6581827B2 (en) Universal prepaid telecommunication services card
US20020065774A1 (en) System and method for performing an electronic transaction using a transaction proxy with an electronic wallet
US5729594A (en) On-line secured financial transaction system through electronic media
US20040143545A1 (en) Method of accounting electronic transactions and method of effecting electronic transactions via phone
US5991381A (en) Method and apparatus for providing telephone calling card validation over a computer network

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: ELISA OYJ

Free format text: ELISA OYJ

FG Patent granted

Ref document number: 116021

Country of ref document: FI