FI115813B - Järjestelmä ryhmäviestin lähettämiseksi - Google Patents

Järjestelmä ryhmäviestin lähettämiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI115813B
FI115813B FI20010880A FI20010880A FI115813B FI 115813 B FI115813 B FI 115813B FI 20010880 A FI20010880 A FI 20010880A FI 20010880 A FI20010880 A FI 20010880A FI 115813 B FI115813 B FI 115813B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
group
system
messages
characterized
terminal
Prior art date
Application number
FI20010880A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20010880A (fi )
FI20010880A0 (fi )
Inventor
Kimmo Kinnunen
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/487Arrangements for providing information services, e.g. recorded voice services, time announcements
  • H04M3/4872Non-interactive information services
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W76/00Connection management
  • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast
  • H04W76/45Connection management for selective distribution or broadcast for Push-to-Talk [PTT] or Push-to-Talk over cellular [PoC] services
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L12/00Data switching networks
  • H04L12/02Details
  • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations contains provisionally no documents
  • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations contains provisionally no documents for broadcast or conference, e.g. multicast
  • H04L12/185Arrangements for providing special services to substations contains provisionally no documents for broadcast or conference, e.g. multicast with management of multicast group membership
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L12/00Data switching networks
  • H04L12/02Details
  • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations contains provisionally no documents
  • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations contains provisionally no documents for broadcast or conference, e.g. multicast
  • H04L12/189Arrangements for providing special services to substations contains provisionally no documents for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2203/00Aspects of automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M2203/35Aspects of automatic or semi-automatic exchanges related to information services provided via a voice call
  • H04M2203/353Aspects of automatic or semi-automatic exchanges related to information services provided via a voice call where the information comprises non-audio but is provided over voice channels
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2207/00Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place
  • H04M2207/18Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place wireless networks
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M7/00Interconnection arrangements between switching centres
  • H04M7/006Networks other than PSTN/ISDN providing telephone service, e.g. Voice over Internet Protocol (VoIP), including next generation networks with a packet-switched transport layer
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
  • H04W4/08User group management
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W8/00Network data management
  • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data
  • H04W8/186Processing of subscriber group data
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
  • H04W92/02Inter-networking arrangements
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
  • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
  • H04W92/06Interfaces between hierarchically different network devices between gateways and public network devices
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
  • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
  • H04W92/24Interfaces between hierarchically similar devices between backbone network devices

Description

JÄRJESTELMÄ RYHMÄVIESTIEN LÄHETTÄMISEKSI 115 813

Keksinnön kohteena on järjestelmä ryhmäviestien lähettämiseksi verkkoinfrastruktuurissa, jossa on osapuolina lähettäjä, edul-5 lisemmin operaattori, jolla on välineet ryhmäviestien lähettämiseksi, ja useita vastaanottajia, joilla kullakin on päätelaite ryhmäviestien vastaanottamiseksi ja joka sanottu verkkoinfrastruktuuri käsittää päätelaitteen, joka käsittää välineet valitun ryhmän 10 asettamiseksi kuuntelulle, verkkoinfrastruktuuriin sovitetut välineet ryhmää vastaavan tunnisteen lähettämiseksi, päätelaitteeseen sovitetut välineet sanotun tunnisteen vastaanottamiseksi ja asettamiseksi itsensä tunnis- 15 teessä määriteltyjä lähetystietoja vastaavaan tilaan, verkkoinfrastruktuuriin sovitetut välineet ryhmäviestin lähettämiseksi tunnisteessa esitetyillä asetuksilla, päätelaitteeseen sovitetut välineet ryhmäviestin vas-20 taanottamiseksi ja sen saapumisen ilmaisemiseksi ja yhdyskäytävän ryhmäviestipalvelun järjestämiseksi.

Joukkoviestintä on yksi tehokkaimmista tavoista jakaa informaa-; ; tiota suurillekin ihmisjoukoille. Esimerkkejä tällaisista suu- 25 rille ryhmille kohdistetuista tiedonvälitystavoista ovat *·’ internet-verkossa globaalisti toteutettu tekstipohjainen NEWS- viestijärjestelmä, jossa kukin vastaanottaja tilaa kiinnostuk-sensa kohteena olevien aiheryhmien viestejä luettavakseen ja osallistuu halutessaan keskusteluun. Toinen ryhmälle kohdennet-30 tu viestipalvelu on esimerkiksi teleoperaattorin urheilutulos-*···’ palvelu-järjestelmä, jonka kautta välitetään esimerkiksi auto- :kilpailujen väliaikatuloksia kilpailun aikana hyödyntäen teks-tipohjaista GSM-SMS -tekniikkaa. Tällaiset tekstimuotoiset, vastaanottajan päätelaitteeltaan luettavat joukkoviestipalvelut ’iit; 35 ovat käyttökelpoisia tosiaikaiseen tiedonjakeluun (kuten NEWS-järjestelmä) tai lyhyiden tietoiskumuotoisten viestien jakeluun (kuten SMS-urheilutulospalvelu).

2 115813

Nykyisin julkisessa käytössä olevat matkaviestinpäätelaitteet perustuvat pitkälti GSM-standardiin, jossa välitettävät SMS-viestit (Short Message Service) ovat tekstipohjaisia ja vaativat käyttäjältä aina päätelaitteeseen kohdistuvia toimenpiteitä 5 viestien purkamiseksi. GSM-tekniikka ei näin ollen kykene tarjoamaan tekstiviestejä tehokkaampia ryhmäviestien lähe-tysominaisuuksia. Nykyisin on esimerkiksi jääkiekko-otteluiden ja rallikilpailuiden väliaikatuloksien vastaanottaminen mahdollista SMS-viesteinä. Tämän tyyppisten viestien jatkuva tosiai-10 kainen vastaanottaminen on kuitenkin käyttäjän kannalta epämukavaa, koska tämä joutuu joka kerta viestin saapuessa purkamaan sen päätelaitteensa näytölle. Samoin nopeaan tahtiin saapuvat viestit kuluttavat tarpeettomasti päätelaitteiden pientä ja rajallista muistikapasiteettia. Tällaisten uutisluontoisten ja 15 "kertakäyttöisten" viestien tallentaminen ei ole yleensä käyttäjän kannalta relevanttia, vaan niiden saattaminen vastaanottajan tietoisuuteen välittömästi viestin saavuttua lisäisi oleellisesti palvelun käyttömukavuutta esimerkiksi liikennetilanteissa tai vastaavissa, joissa vastaanottajalla ei ole mah-20 dollisuutta päätelaitteen jatkuvaan operointiin.

.·/. Yksinkertaiset ja nopeasti vaihtuvia tilanteita koskevat täsmä- viestit ovat tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä. Esimerkkejä _··', tällaisista täsmäviesteistä ovat sää- ja liikenneruuhkatiedot- ”\ 25 teet, uutiset, rahamarkkinatiedot ja yleensäkin kaikenlainen ... informaatio, jota nykyisin lähetetään radioteitse tosiaikaisina uutisina. Tällaisen informaation käytettävyys riippuu viivees-. tä, joka kuluu sen saattamiseen vastaanottajan tietoisuuteen ja vastaanottajan maantieteellisestä sijainnista siihen rajattuun • » 30 alueeseen nähden, jota lähetetty informaatio koskee. Vastaanot-tajan on kyettävä saamaan informaatiota ajasta riippumatta ja ·...· toisaalta mihinkään tiettyyn paikkaan sitoutumatta. Vastaanot- tajalla tulee lisäksi olla mahdollisuus valita, mitä viestejä *;·*! tämä haluaa ajasta ja sijainnistaan riippuen vastaanottaa.

35 3 115813 Tällaiset määritellyille ja rajoitetuille ryhmille kohdistetut ryhmäviestit ovat nykyisin tunnettuja esimerkiksi TETRA-standardin mukaisesta järjestelmästä, jossa päätelaitteella voidaan asettaa kuuntelemaan useita ryhmiä samanaikaisesti. Edelleen 5 ryhmiä voidaan priorisoida kuuluvuusjärjestykseen, joka mahdollistaa kulloinkin tärkeimmäksi asetetun ryhmän kuuntelemisen. TETRA-järjestelmä mahdollistaa dynaamisen ryhmien käsittelyn ja vastaavaa standardia noudattavalla päätelaitteella on mahdollista vastaanottaa dynaamisia ryhmäosoitteita ja kuunnella ίο näitä vastaavia ryhmiä. Tetra-järjestelmässä, joka on yleisesti viranomais- ja julkisen sektorin käytössä, keskitettyyn viesti-keskukseen sijoitettu päivystävä operaattori kokoaa kentällä liikkuvista yksiköistä, kuten esimerkiksi poliisipartioista, ryhmiä kulloisenkin tarpeen mukaan. Toiminta tapahtuu tunnetus-15 ti TETRA-verkon sisällä ollen keskusjohtoista ja suljettua.

Vielä erästä tekniikan tasoa edustavaa ratkaisua ryhmäviestien tilaamiseksi kuvataan US-patentissa 6,144,673. Siinä käyttäjä voi suorittaa yksittäisiä On-demand -kyselyitä, joiden vastauk-20 set voidaan osoittaa yhteen tai useampaan päätelaitteeseen. ,·*·, Järjestelmään kuuluu yhdyskäytävä, joka hoitaa ryhmäviestien välitystä.

• · .···, Tämän keksinnön tarkoituksena on saada aikaan järjestelmä, t"’; 25 jolla vastaanottaja voi tilata ryhmäviestipalveluja, joilla ... tarkoitetaan sekä ryhmäpuhepalveluja että ryhmädatapalveluja, omaan päätelaitteeseensa. Keksinnön mukaiselle järjestelmälle . on tunnusomaista, että järjestelmään kuuluu verkkoinfrastruk- I * · ’111 tuurista oleellisesti erillään toisessa verkossa (IP) oleva • * *!' 30 ryhmäviestien tilaussovellus sekä verkkoinfrastruktuuriin kuu- luva ryhmälähetysrajapinta (Group Communication API) ja yhdys-käytävä (gateway) , joka luo yhteyden IP-verkkoon kytketyn ryh-mäviestien tilaussovelluksen ja sanotun ryhmälähetysrajapinnan ;·*! välille. Muut keksinnön mukaiselle järjestelmälle ominaiset 35 piirteet käyvät ilmi oheisista patenttivaatimuksista.

4 115813

Keksinnön mukainen järjestelmä mahdollistaa organisaatio- tai henkilökohtaisten, tosiaikaisina ääniviesteinä vastaanotettavien ryhmäviestipalvelujen tilaamisen ja käyttämisen. Järjestelmän mukaisen keksinnön mahdollistaa päätelaite, jolla on nopeat 5 hakuominaisuudet (esimerkiksi TETRA-puhelin). Lisäksi järjestelmän mukainen verkkoinfrastruktuuri edellyttää dynaamisten ryhmäosoitteiden käyttöä ja tilaajatiedon välitystä. Tällaiset ominaisuudet löytyvät ainakin EDGE-, 3G- (esim. UMTS), ja TETRA-verkoista, joissa voidaan hyödyntää yksisuuntaista ryhmä -10 lähetystä (Multicast IP) ja VOIP tekniikkaa ryhmäosoitetun puhepalvelun tehokkaaseen toteutukseen. Keksinnön mukaisessa järjestelmässä erään ensimmäisen edullisen sovellusmuodon mukaan ryhmäviestien sisältö voidaan tuottaa keskusjohtoisesti yhdestä paikasta (kuten ruuhkatieto- tai sääpalvelu) tai erään 15 toisen edullisen sovellusmuodon mukaan, jossa kukin ryhmään liittyneistä vastaanottajista, jossa ryhmä koostuu esimerkiksi yritysorganisaation jäsenistä, voi tuottaa lyhyitä tiedotuksia (esimerkiksi liikenneruuhkista) ollessaan kenttäolosuhteissa. Keksinnön mukaisella järjestelmällä voidaan nykytekniikkaan 20 nähden välittää merkittävästi tehokkaammin ilmateitse tosiai-kaisia viestejä ja uutisia. Yritysorganisaatio voi suorittaa !'! ryhmäviestien tilauksen edullisesti WWW-selaimella IP-verkon kautta (esimerkiksi internet) työntekijöidensä päätelaitteille. !.! Yksittäinen vastaanottaja voi tilata palvelun helposti esim.

25 päätelaitteensa WAP-selaimella tai muulla tunnetulla tavalla.

Keksinnön mukaisella järjestelmällä vastaanotettavat äänimuo-, toiset ryhmäviestit eivät kuluta päätelaitteen rajallista muis- j tia eivätkä vaadi vastaanottajalta toimenpiteitä viestien pur-*“ 30 kamiseksi. Tämän lisäksi verkkoinfrastruktuurin käyttö tehos- tuu, koska useammalle vastaanottajalle voidaan välittää sama viesti varaamalla käyttöön vain yksi taajuus.

Keksinnön mukaista järjestelmää, jonka toimintaa ei ole rajoi-35 tettu seuraavassa esimerkissä käytettyyn verkkoinfrastruktuuriin, selostetaan tarkemmin viittaamalla oheiseen kuvaan, jossa » 5 115813

Kuva 1 esittää keksinnön mukaista järjestelmää kaaviokuvana.

Kaaviokuva keksinnön mukaisesta järjestelmästä on esitetty kuvassa 1. Oleellisena osana järjestelmän toiminnassa on verk-5 koinfrastruktuuri 10, joka on edullisesti esimerkiksi EDGE- tai 3G-standardin mukainen tai vastaava. Esimerkkinä 3G-standardin mukaisesta verkosta voidaan mainita UMTS-verkko. Oleellista verkkoinfrastruktuurille 10 on, että siinä on ominaisuudet dynaamisten ryhmien käsittelemiseksi, eli esimerkiksi mahdolli-10 suus ryhmien luontiin ja poistamiseen sekä vastaanottajien lisäämiseen ja poistamiseen sanotuista dynaamisista ryhmistä sekä tilaajatiedon välittämiseksi rajapinnan 12 kautta, jonka toimintaa selostetaan tuonnempana. Edelleen dynaaminen ryhmien-käsittely mahdollistaa dynaamisten ryhmäosoitteiden käytön, is joiden perusteella ryhmäviestit välitetään ne tilanneille vastaanottajilleen. Keksinnön toimintaa selostetaan seuraavassa sekä yleisellä tasolla mihinkään tiettyyn spesifiseen verkkoinfrastruktuuriin sitoutumatta että yksittäisenä sovellusesimerkkinä, missä ryhmäviestien vastaanotossa käytetään TETRA-stan-20 dardin mukaista verkkoinfrastruktuuria 10, jolla on myös sano-tut dynaamiset ryhmienkäsittelyominaisuudet.

t Verkkoinfrastruktuurista esimerkkinä käytetyssä TETRA-verkossa 10 on rajapinnat, jotka mahdollistavat keksinnön mukaisen jär-25 jestelmän käytön. Ensimmäinen rajapinta on ns. ryhmärajapinta GCAPI 12 (Group Communication API) , jonka kautta TETRA-verkko 10 liittyy yhdyskäytävän (GATEWAY) 17 välityksellä TCP/IP-verk-. koon 20, joka on oleellisesti TETRA-verkosta 10 erillään.

TCP/lP-verkon 20 tilalla voi olla mikä tahansa IP-verkko. GCAPI

• I

T 30 12 voi olla tapauksessa, jossa verkkoinfrastruktuuri 10 on IP- \i,: pohjainen (VOIP-palvelu käytössä) Multicast lähetyksestä vas- taava sovellus. TCP/IP-verkkoon 20 on kytketty HTML- tai vas-j\. taavalla (esim. XML-) tekniikalla toteutettu hypertekstipohjai- nen ryhmäviestien tilaus sovellus 19, joka sisältää linkitettyjä 35 elementtejä. GCAPI-ryhmälähetysrajapinta 12 mahdollistaa mm. dynaamisten ryhmien käsittelyn (DGNA) ja tilaajatietojen 6 115813 (subscriber) välittämisen. Yhdyskäytävällä 17 hoidetaan TETRA-verkon 10 ja TCP/lP-verkon 20 välinen dataformaatin muunnos. TCP/IP-verkko 20 voi olla edullisesti esimerkiksi internet-, intranet- tai extranet-verkko.

5

Edullisesti käytetään toista TETRA-verkon 10 rajapintaa LAN/IP, jota merkitään viitenumerolla 15, jonka kautta hoidetaan TETRA-verkossa 10 olevien päätelaitteiden 16.1', 16.21', 16.22' ja 16.3' WAP-liikenne TCP/IP-verkkoon 20. TETRA-verkon 10 ja ίο TCP/lP-verkon 20 välisen dataformaattimuutoksen suorittaa näiden välinen WAP-yhdyskäytävä 18.

TCP/lP-verkon 20 välityksellä tilaussovellus 19 vastaanottaa ryhmäviestitilauksia, joita tekee esimerkiksi ryhmäviestipalve-15 luita haluava organisaatio 21, edullisesti TCP/IP-verkkoon 20 yhdistetyllä päätelaitteellaan olevalla WWW-selaimella. Tilaus voidaan välittää koko järjestelmää ylläpitävälle operaattorille yhtä lailla myös puhelimitse tai muilla tunnetuilla tavoilla (eivät esitetty).

20 ...i TETRA-verkossa 10 on keskus 11, joka ohjaa verkossa 10 tapahtu- t!”t vaa liikennöintiä tunnetulla tavalla. Keskukseen 11 on allokoi- tu kulloinkin käytössä olevat dynaamiset ryhmäosoitteet (DGNA) !,! 11.1 ja sinne välitetään tilaussovellukselta 19 tiedot kuhunkin 25 ryhmiin kuuluvista vastaanottajista 11.2. Tietojen välittäminen ,,, tapahtuu käyttämällä yhdyskäytävää 17 ja GCAPI-rajapintaa 12.

* · * , Kuvatunlaisen järjestelmän toiminnasta vastaa esimerkiksi pal- ·;;; veluntarjoaja, edullisemmin teleoperaattori, joka operoi kuvas- 30 sa 1 esitettyä järjestelmää informaation tuottamista lukuun ottamatta. Operaattorille palvelun tuottamiseksi tarvittavia informatiivisia tietoja välittävät esimerkiksi sää-, ruuhka- ja ί'.(> uutistietoja tuottavat yritykset 22. Erään edullisen sovellus- » ... ! muodon mukaan myös yksittäinen organisaatio voi koota työnteki- 35 jöistään oman ryhmänsä ja välittää haluamastaan aiheestaan ryhmäviesteinä tiedotteita työntekijöilleen (ei esitetty).

7 115813

Keksinnön mukaista järjestelmää selostetaan seuraavassa yksittäisenä sovellusesimerkkinä kaupunkialueella operoivan KURIIRI-nimisen yrityksen 21 näkökulmasta, joka haluaa autoileville läheteilleen 16.1, 16.21 ja 16.22 välittää kaupunkialueen ruuh-5 katietoja keksinnön mukaisella järjestelmällä. Yrityksestä 21 ollaan yhteydessä ryhmäviestipalveluja tarjoavaan teleoperaattoriin, joka voi tuottaa joko itse ryhmäviestipalveluj a tai tilata ne ulkopuoliselta palveluntuottajalta 22 (RUUHKATIETO-PALVELU). Yritys 21 ilmoittaa operaattorille haluamansa ryhmä-io viestipalvelun ja vastaanottajien päätelaitteiden 16.1', 16.21', 16.22' tunnisteet, joihin kyseisiä ruuhkatiedoista kertovia ryhmäviestejä halutaan vastaanottaa. Palvelun tilaaminen suoritetaan esimerkin mukaisessa tapauksessa TCP/lP-verkon (internet) välityksellä teleoperaattorin tilaussovelluksessa 15 19.

TETRA-keskus 11 lähettää allokoidun ruuhkatietoja vastaavan ryhmäosoitteen (TETRA DGNA, [Dynamic Group Number Assignment]) kullekin ryhmään ilmoitetulle vastaanottajalle 16.1, 16.21, 20 16.22, jolloin vastaanottajien 16.1, 16.21, 16.22 päätelaitteet ...( 16.1', 16.21', 16.22' tallentavat nämä muistiinsa. Ryhmäosoit- teen vastaanottaneet lähetit aktivoivat päätelaitteestaan ky- « * · ! seisen ryhmäosoitteen ja alkavat vastaanottamaan ruuhkatietoj a, !.! joita esimerkiksi ruuhkatietoj en välittämiseen erikoistunut 25 yritys RUUHKATIETOPALVELU 22 välittää keskuksen 11 kautta.

Jos vastaanottajalle 16.1, 16.21, 16.22 tilattiin useita ryh miä, esimerkiksi ruuhka- ja säätietoja vastaavat ryhmät, niin ·;;; tällöin vastaanottaja 16.1, 16.21, 16.22 voi asettaa päätelait- ’;·* 30 teensä 16.1', 16.21', 16.22' hakutoiminnon aktiiviseksi, jol- !,·/· loin tunnistettaessa lähetystoimintaa jossain tilatussa ja :jt>: aktivoidussa ryhmässä, päätelaite virittyy ryhmän tunnistetta vastaaviin asetuksiin ja vastaanottaa ryhmäviestin. Jos vas-taanottajalle 16.1, 16.21, 16.22 on tilattu useita ryhmiä, niin 35 tällöin on mahdollisuus tunnetun TETRA-standardin mukaisesti priorisoida tilattuja ryhmiä tärkeysjärjestykseen, jolloin 115813 korkeammalle prioriteetille asetettu ryhmäosoite siirtää vastaanottajan 16.1, 16.21, 16.22 päätelaitteen 16.1', 16.21', 16.22' vastaanottamaan kyseiselle ryhmälle osoitettua viestiä.

5 Kutakin ryhmäviestiä vastaavan tunnisteen keskus 11 lähettää ns. kutsukanavalle, jossa kaikki päätelaitteet 16.1', 16.21', 16.22' normaalitoiminnassa päivystävät. Tunnisteeseen sisältyy mm. ainakin tiedot lähetettävän ryhmäviestin lähetysajasta ja ryhmäosoitteesta, johon ryhmäviesti lähetetään. Tällöin tunnis- 10 teessä ilmoitetun ryhmän tilanneiden asiakkaiden päätelaitteet 16.1', 16.21', 16.22' siirtyvät tunnisteessa ilmoitetulle lähetystaajuudelle, vastaanottavat tilatun ryhmäviestin ja kaiuttavat sen vastaanottajan tietoisuuteen ajoneuvoon asennetuilla kaiutinvälineillä.

15

Edelleen vastaanottajilla 16.1, 16.21, 16.22 on tunnetun TETRA -standardin mukaisesti kyky lopettaa tietylle ryhmälle lähetettyjen ryhmäviestien vastaanottaminen sekä väliaikaisesti että lopullisesti. Väliaikaisesti kielletyn ryhmän vastaanottoase- 20 tukset säilyvät päätelaitteen muistissa, mutta päätelaite ei asetuksen ollessa aktiivisena reagoi, jos kyseiselle kielletylle ryhmälle lähetetään viesti. Ryhmäviestien kieltämisestä , ! huolimatta SMS-viestien vastaanotto voidaan säilyttää edelleen aktiivisena. Kielletyn ryhmän vastaanotto voidaan jälleen akti-

• I

25 voida päätelaitteen asetuksia muuttamalla vastaanoton sallivak- I I M · ... si. Myös kaikki muut TETRA-päätelaitteiden tunnetut ominaisuu det ovat käytettävissä ryhmäviestejä vastaanotettaessa (yksittäisen viestin estäminen (blocking), kaiutinlaitteiden pääl-;;; le/pois asettaminen, ja ryhmien hakupalvelun päällä/pois asetus *·;·’ 30 (pysyvä)). Vastaanottajan on lisäksi oltava tietoinen, milloin ryhmäviestipalvelu on käytettävissä ja milloin ei. TETRA-ver-kossa 10 ryhmien käytettävyystieto annetaan edullisesti pääte-:*. laitteelle, jolloin se näytetään myös vastaanottajalle.

* 111 » 35 Myös liikenteessä oleva vastaanottaja 16.3 voi tilata haluamansa palvelun helposti esim. omalla päätelaitteellaan 16.3', joka 9 115813 on varustettu edullisesti esimerkiksi WAP-selaimella, tai muulla vastaavalla WAP-standardin kaltaisesti kommunikoimaan kykenevällä laitteella. Tilaus kulkee TETRA-tukiaseman 13.3 kautta keskukseen 11, josta se edelleen välitetään LAN/lP-rajapin-5 nan 15 kautta toisella WAP-yhdyskäytävällä 18 TCP/IP-verkkoon 20 kytketylle tilaussovellukselle 19. Operaattori liittää tilaavan vastaanottajan 16.3 tiedot tilaussovelluksessa 19 tilattuun ryhmään ja lähettää vastaanottajan 16.3 päätelaitteeseen 16.3' vahvistuksena palvelun tilaamisesta toimivan ryhmäosoit-10 teen, joka mahdollistaa tilatulle ryhmälle tarkoitettujen ryh-mäviestien vastaanottamisen. Tämän jälkeen vastaanottaja 16.3 aktivoi päätelaitteeseensa 16.3' palvelun ja voi aloittaa ryh-mäviestien vastaanoton edellä esitetyllä tavalla. WAP-selaimella voivat vastaanottajat myös itse muodostamiensa ryhmien ta-15 pauksessa lisätä/poistaa jäseniä.

Ryhmäviestipalvelu on käytettäessä sovellusesimerkin mukaista TETRA-verkkoa nopea ja reaaliaikainen, koska TETRA-päätelait-teen asetusaika on lyhyt (noin 300 ms) . Järjestelmä on myös 20 tehokas, koska TETRA-verkossa ryhmäkutsu lähetetään perustaa-juudella. Ryhmäviestien lähettäminen voidaan myös rajata tie-tylle maantieteelliselle alueelle, koska välitettävät ryhmä-viestit (esim. sää- ja ruuhkatietojen tapauksissa) koskettavat usein vain yhden tukiaseman piirissä olevia vastaanottajia.

• » 25 Jako voi tapahtua edullisesti joko tukiasemien 13.1, 13.2, 13.2 ... mukaan tai pienimmän osoitettavan yksikön (Location Area LA) , • · • · joka voi sisältää useita tukiasemia. Vastaanottajan 16.22 vaih- , taessa sijaintiaan nykyisen tukiaseman 13.2 piiristä esimerkik- • » · *;;; si tukiaseman 13.3 piiriin, tämän päätelaite 16.22' vaihtaa 30 vastaanottavaksi tukiasemakseen 13.3, jolloin päätelaitteeseen 16.22' vastaanotettavat viestit vaihtuvat myös maantieteelli-• sesti relevanteiksi. Järjestelmässä on näin mahdollista muokata ryhmäviestien lähetysalueita siten, että tietyt ryhmäviestit välitetään valituille tukiasemille 13.1, 13.2, 13.2. Jollei 35 tukiaseman piirissä ole ketään kyseisen ryhmäviestipalvelun tilannutta vastaanottajaa, tällöin kyseiselle ryhmälle ja alu- 10 115813 eelle välitettäväksi tarkoitettuja viestejä ei lähetetä lainkaan kyseiselle tukiasemalle. Tämä tekee järjestelmästä tehokkaamman, koska rajallista taajuusspektriä ei varata tarpeettomasti viestien lähettämiseen, joilla ei ole vastaanottajia 5 kyseisen tukiaseman piirissä. TETRA-järjestelmä tekee mahdolliseksi järjestää ryhmäalueen joko maantieteellisesti kiinteäksi kokonaisuudeksi tai muuttuvaksi perustuen vastaanottajien kulloiseenkin sijaintiin tukiasemiin 13.1, 13.2, 13.2 nähden.

Keksinnön mukaisessa järjestelmässä on lisäksi mahdollisuus ίο rajoittaa vastaanottajien lukumäärää valitun kriteerin perusteella (suljettu ryhmä), esimerkiksi yksityishenki-lö/organisaatiokohtaisesti. Rajoituksia voidaan edullisesti asettaa myös vastaanottajien taholta käyttäen WAP:ia tai WEB:-iä.

15

Vastaanottajien päätelaitteet ovat edullisesti kytketty kai-utinvälineisiin tai vastaaviin puheviesteinä vastaanotettavien ryhmäviestien tosiaikaiseksi kuuntelemiseksi. Palvelun laskutus voidaan suorittaa tasataksa-periaatteella, jolloin palvelun 20 tilaavaa organisaatiota laskutetaan tilattujen vastaanottajien ,···, lukumäärän mukaan. Toinen laskutusvaihtoehto voi olla liiken- teeseen perustuva laskutustapa (organisaatio/loppukäyttäjä) , joka perustuu lähetettyjen viestien lukumäärään ja/tai maantie-,···, teellisiin kriteereihin, kuinka laajalle alueelle viestejä on 25 vastaanottajien sijainnista riippuen lähetetty. Laskuttaminen ... tapahtuu edullisesti siten, että operaattori laskuttaa edellis ten kriteerien mukaisesti asiakasta joko verkkoinfrastruktuurissa 10 tai TCP/IP-verkossa 20, ja edelleen ryhmäviestejä tuottava yritys laskuttaa operaattoria perustuen välitettyjen 30 ryhmäviestien lukumäärään.

Keksinnön mukainen järjestelmä on tehokas sekä operaattorille ja vastaanottajalle. Keksinnön mukaista järjestelmää voivat edullisesti käyttää esimerkiksi kuriiripalvelut, taksit ym. 35 Ryhmäosoitteiden käyttäminen on tehokasta liikenteellisesti ja puheviestien vastaanottaminen on käyttäjäystävällistä ja tur- 11 115813 vallista esimerkiksi liikennetilanteissa. Keksinnön mukaisen järjestelmän toteuttavat verkkoinfrastruktuurit mahdollistavat yksisuuntaisen tiedonvälityksen, jossa voidaan liikennöidä ilman vastaanottajan antamaa kuittausta viestin vastaanottami-5 sesta. Tehokkuutta lisää myös se, että jos tukiaseman alueella ei ole palvelun tilanneita vastaanottajia viestiä ei lähetetä tälle tukiasemalle. Järjestelmän toteuttava päätelaite mahdollistaa monipuoliset tunnetut toiminnot viestien kuuntelemiseksi .

10

Keksinnön mukainen järjestelmä soveltuu erinomaisesti tosiaikaisten viestien välittämiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi liikenneruuhkista, säätiedoista tai urheilutuloksista kertovat viestit, joiden informatiivinen arvo on hetkellinen. Tämäntyyp-15 pisten viestien tallentaminen päätelaitteeseen on vastaanottamisen jälkeen tarpeetonta.

Claims (12)

12 115813
1. Järjestelmä ryhmäviestien lähettämiseksi verkkoinfrastruktuurissa (10) , jossa on osapuolina lähettäjä, edullisemmin 5 operaattori, jolla on välineet ryhmäviestien lähettämiseksi, ja useita vastaanottajia (16.1, 16.21, 16.22, 16.3), joilla kullakin on päätelaite (16.11, 16.21', 16.22', 16.3') ryhmäviestien vastaanottamiseksi ja joka sanottu verkkoinfrastruktuuri (10) käsittää ίο - päätelaitteen (16.1'), joka käsittää välineet valitun ryhmän asettamiseksi kuuntelulle, verkkoinfrastruktuuriin (10) sovitetut välineet ryhmää vastaavan tunnisteen lähettämiseksi, päätelaitteeseen (16.1') sovitetut välineet sanotun 15 tunnisteen vastaanottamiseksi ja asettamiseksi itsensä tunnisteessa määriteltyjä lähetystietoja vastaavaan tilaan, verkkoinfrastruktuuriin (10) sovitetut välineet ryhmä-viestin lähettämiseksi tunnisteessa esitetyillä ase-20 fuksilla, ·, - päätelaitteeseen (16.1') sovitetut välineet ryhmävies tin vastaanottamiseksi ja sen saapumisen ilmaisemisek-,·, si ja .1 - yhdyskäytävän (17) ryhmäviestipalvelun järjestämisek- 25 si, ... tunnettu siitä, että järjestelmään kuuluu > » - sanotusta verkkoinfrastruktuurista (10) oleellisesti erillään toisessa verkossa (20) oleva HTML- tai vas- ·;;; taavalla tekniikalla toteutettu ryhmäviestien tilaus- • » *·;*’ 30 sovellus (19) , 1,1,1 - verkkoinfrastruktuuriin (10) kuuluva ryhmälähetysraja- ι,,.ι pinta (12) (Group Communication API) ja ;·. - yhdyskäytävä (17) (gateway) , joka on sovitettu luomaan yhteyden ryhmäviestien tilaussovelluksen (19) ja sano-35 tun ryhmälähetysrajapinnan (12) välille. 13 115813
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että sanotulla verkkoinfrastruktuurilla (10) on ominaisuudet ainakin dynaamisten ryhmien (DGNA) käsittelemiseksi ja tilaajatiedon (subscriber) välittämiseksi sanotun rajapinnan (12) 5 kautta.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että sanottu toinen verkko (20) on IP-verkko. ίο
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että vastaanottajan (16.1) päätelaite (16.1') on kykenevä kommunikoimaan esimerkiksi WAP-standardin mukaisesti ja siihen kuuluu LAN/IP -rajapinta (15) toisen yhdyskäytävän (18) (gateway) sanottuun toiseen verkkoon (20) kytketylle ti-15 laussovellukselle (19) .
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että vastaanottaja (16.1) on sovitettu tilaamaan ja poistamaan ryhmiä päätelaitteellaan (16.1'). 20
• 6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen järjestelmä, tun-nettu siitä, että ryhmäviestien välittäminen on sovitettu ta- * » !! pahtumaan tukiasemakohtaisesti (13.1, 13.2, 13.3). • ·
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen järjestelmä, tun-... nettu siitä, että vastaanottajan (16.1) päätelaitteeseen (16.1') on järjestetty kaiutinvälineet puheviestien vastaanottamiseksi. i i * f • 1 » • » ‘y* 30
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen järjestelmä, tun- yy: nettu siitä, että ryhmäviestien vastaanottajien (16.1, 16.21, : _y 16.22, 16.3) lukumäärää voidaan säädellä valitun kriteerin perusteella. » • » I > » 14 115813
9. Jonkin patenttivaatimuksen 1-8 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että vastaanottaja (16.1) voi päätelaitteellaan (16.1') säädellä ryhmäviestien vastaanottamista.
10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että ulkoinen palveluntarjoaja (22) on sovitettu tuottamaan ryhmäviestit verkkoinfrastruktuuriin (10).
11. Jonkin patenttivaatimuksen 1-10 mukainen järjestelmä, 10 tunnettu siitä, että ryhmäviestien tilaaminen vastaanottajille (16.1) on sovitettu tapahtumaan ulkoisesti sanotussa toisessa verkossa (20) .
12. Jonkin patenttivaatimuksen 1-11 mukainen järjestelmä, 15 tunnettu siitä, että operaattori on sovitettu suorittamaan laskutus joko verkkoinfrastruktuurissa (10) tai sanotussa toisessa verkossa (20). « * 15 115813
FI20010880A 2001-04-27 2001-04-27 Järjestelmä ryhmäviestin lähettämiseksi FI115813B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010880 2001-04-27
FI20010880A FI115813B (fi) 2001-04-27 2001-04-27 Järjestelmä ryhmäviestin lähettämiseksi

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010880A FI115813B (fi) 2001-04-27 2001-04-27 Järjestelmä ryhmäviestin lähettämiseksi
JP2002116254A JP2003087249A (ja) 2001-04-27 2002-04-18 グループメッセージの送信システム
US10131325 US20020161841A1 (en) 2001-04-27 2002-04-24 System for sending group messages
DE2002617990 DE60217990D1 (de) 2001-04-27 2002-04-26 System zur Gruppenansagenübertragung
EP20020396059 EP1253770B1 (en) 2001-04-27 2002-04-26 System for sending group announcements

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20010880A0 true FI20010880A0 (fi) 2001-04-27
FI20010880A true FI20010880A (fi) 2002-10-28
FI115813B true true FI115813B (fi) 2005-07-15

Family

ID=8561074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20010880A FI115813B (fi) 2001-04-27 2001-04-27 Järjestelmä ryhmäviestin lähettämiseksi

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20020161841A1 (fi)
EP (1) EP1253770B1 (fi)
JP (1) JP2003087249A (fi)
DE (1) DE60217990D1 (fi)
FI (1) FI115813B (fi)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6999565B1 (en) 2000-02-01 2006-02-14 Envoyworldwide, Inc. Multi-mode message routing and management
US6842772B1 (en) 2000-03-14 2005-01-11 Envoy World Wide, Inc Application program interface for message routing and management system
US8516047B2 (en) 2000-11-06 2013-08-20 Rick Castanho System and method for service specific notification
US20020087740A1 (en) * 2000-11-06 2002-07-04 Rick Castanho System and method for service specific notification
WO2002087095B1 (en) 2001-04-25 2003-07-10 Envoy Worldwide Inc Wireless messaging system to multiple
US7177654B2 (en) * 2002-10-24 2007-02-13 Eads Secure Networks Oy Apparatus and method for delivering paging messages
US7415243B2 (en) 2003-03-27 2008-08-19 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha System, method and computer program product for receiving data from a satellite radio network
US8121057B1 (en) 2003-10-31 2012-02-21 Twisted Pair Solutions, Inc. Wide area voice environment multi-channel communications system and method
US8041779B2 (en) 2003-12-15 2011-10-18 Honda Motor Co., Ltd. Method and system for facilitating the exchange of information between a vehicle and a remote location
US7818380B2 (en) 2003-12-15 2010-10-19 Honda Motor Co., Ltd. Method and system for broadcasting safety messages to a vehicle
GB2411316B (en) * 2004-02-19 2006-05-24 Motorola Inc Mobile communications systems,methods and terminals
JP2007533004A (ja) * 2004-04-06 2007-11-15 本田技研工業株式会社 アプリケーション情報に関する車両関連のメッセージの交換を制御するための方法及びシステム
US7680594B2 (en) 2004-04-06 2010-03-16 Honda Motor Co., Ltd. Display method and system for a vehicle navigation system
US7680596B2 (en) 2004-04-06 2010-03-16 Honda Motor Co., Ltd. Route calculation method for a vehicle navigation system
US7643788B2 (en) 2004-09-22 2010-01-05 Honda Motor Co., Ltd. Method and system for broadcasting data messages to a vehicle
DE102005011178A1 (de) * 2005-03-09 2006-09-14 Vodafone Holding Gmbh Verfahren und Einrichtung zur Zuordnung von Funknetzzellen
US8145262B2 (en) 2005-05-17 2012-03-27 Pine Valley Investments, Inc. Multimode land mobile radio
US8279868B2 (en) * 2005-05-17 2012-10-02 Pine Valley Investments, Inc. System providing land mobile radio content using a cellular data network
US7949330B2 (en) 2005-08-25 2011-05-24 Honda Motor Co., Ltd. System and method for providing weather warnings and alerts
US8046162B2 (en) 2005-11-04 2011-10-25 Honda Motor Co., Ltd. Data broadcast method for traffic information
US20070124306A1 (en) * 2005-11-09 2007-05-31 Honda Motor Co., Ltd. Method and system for transmitting data to vehicles over limited data links
FI119314B (fi) 2006-02-01 2008-09-30 Teliasonera Ab Järjestelmien välinen viestintä matkaviestintäjärjestelmässä
US8194682B2 (en) * 2006-08-07 2012-06-05 Pine Valley Investments, Inc. Multiple protocol land mobile radio system
US20080240096A1 (en) 2007-03-29 2008-10-02 Twisted Pair Solutions, Inc. Method, apparatus, system, and article of manufacture for providing distributed convergence nodes in a communication network environment
US7668653B2 (en) * 2007-05-31 2010-02-23 Honda Motor Co., Ltd. System and method for selectively filtering and providing event program information
US20090059922A1 (en) * 2007-08-30 2009-03-05 Barry Appelman Systems and Methods for Multicast Communication
US8099308B2 (en) 2007-10-02 2012-01-17 Honda Motor Co., Ltd. Method and system for vehicle service appointments based on diagnostic trouble codes
WO2010002844A3 (en) 2008-07-01 2010-04-01 Twisted Pair Solutions, Inc. Method, apparatus, system, and article of manufacture for reliable low-bandwidth information delivery across mixed-mode unicast and multicast networks
US8406168B2 (en) 2009-03-13 2013-03-26 Harris Corporation Asymmetric broadband data radio network
US8135804B2 (en) 2009-07-07 2012-03-13 Honda Motor Co., Ltd. Method for scheduling and rescheduling vehicle service appointments
US20110045851A1 (en) * 2009-08-21 2011-02-24 Gabber Communications, Inc. Ad-hoc group formation for users of mobile computing devices
WO2011155996A3 (en) * 2010-06-09 2012-02-16 Maxx Wireless, Incorporated Group messaging integration system, method and apparatus
US20110317684A1 (en) * 2010-06-24 2011-12-29 Lazzaro Nicholas P Systems and methods for terminating communication requests
EP2541475A1 (en) * 2011-06-29 2013-01-02 France Telecom Notification engine
US20140006497A1 (en) * 2012-06-29 2014-01-02 Google Inc. System and method for event creation
JP2016146545A (ja) * 2015-02-06 2016-08-12 日本電気株式会社 近接サービス通信のための装置及び方法
US9900354B1 (en) 2015-02-11 2018-02-20 Allstate Insurance Company Virtual carpooling

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5761193A (en) * 1996-05-31 1998-06-02 Derango; Mario F. Method for pre-establishing communications in a wireless communication network
US6144673A (en) * 1997-10-24 2000-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing broadcast group data
JP3724940B2 (ja) * 1998-01-08 2005-12-07 株式会社東芝 Ofdmダイバーシチ受信装置
US6385461B1 (en) * 1998-11-16 2002-05-07 Ericsson Inc. User group indication and status change in radiocommunications systems
EP1254573A2 (en) * 2000-01-26 2002-11-06 Invertix Corporation Method and apparatus for sharing mobile user event information between wireless networks and fixed ip networks
JP3678119B2 (ja) * 2000-06-01 2005-08-03 株式会社デンソー Ofdm用通信システムおよびその通信システムに用いられる基地局並びに端末
US20020123359A1 (en) * 2000-12-01 2002-09-05 Multiscience System Pte Limited Network for information transfer for mobile stations
JP3628987B2 (ja) * 2001-07-31 2005-03-16 松下電器産業株式会社 無線通信装置および無線通信方法

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP1253770A2 (en) 2002-10-30 application
JP2003087249A (ja) 2003-03-20 application
FI115813B1 (fi) grant
EP1253770B1 (en) 2007-02-07 grant
FI20010880A (fi) 2002-10-28 application
FI20010880A0 (fi) 2001-04-27 application
FI20010880D0 (fi) grant
EP1253770A3 (en) 2003-12-03 application
US20020161841A1 (en) 2002-10-31 application
DE60217990D1 (de) 2007-03-22 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6175743B1 (en) System and method for delivery of short message service messages to a restricted group of subscribers
US6085100A (en) Routing a short message reply
US6993325B1 (en) Method for facilitating electronic communications
US6882843B1 (en) Multiple wireless data transport transceiver system
US6112090A (en) System and method for forwarding calling party information
US5928325A (en) Method of dynamically establishing communication of incoming messages to one or more user devices presently available to an intended recipient
US20020187794A1 (en) SMS automatic reply and automatic handling
US20140011505A1 (en) Method of group based mtc messaging through cell broadcast and apparatuses using the same
US6097949A (en) Method for providing closed user group service in mobile communication network
US6892074B2 (en) Selective message service to primary and secondary mobile stations
US20070159322A1 (en) Location, tracking and alerting apparatus and method
US20090221263A1 (en) First responder wireless emergency alerting with automatic callback and location triggering
US5898904A (en) Two-way wireless data network having a transmitter having a range greater than portions of the service areas
EP1213939A1 (en) Communication system having implemented point-to-multipoint-multicast function
US8019362B2 (en) Universal short code administration facility
US6944443B2 (en) Method, apparatus and system for notifying a user of a portable wireless device
US20060031369A1 (en) Method, system, and edge multimedia messaging service (MMS) relay/server for multi-staged MMS
US6405050B1 (en) System, method, and apparatus for distinguishing between different group calls
US6947396B1 (en) Filtering of electronic information to be transferred to a terminal
US20030236769A1 (en) Method and device for mobile communication
US20060019698A1 (en) Method and apparatus for radio system with multiple communication modes
US6515989B1 (en) Collecting per-packet billing data in a packet data service
US20070060137A1 (en) Methods, systems, and computer program products for call/message routing based on determined subscriber activity
US6501957B2 (en) Method and network element for forwarding multicast messages
US20040153518A1 (en) Intelligent selection of message delivery mechanism

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 115813

Country of ref document: FI

MA Patent expired