FI115628B - Menetelmä ja laite orgaanisen aineen hapettamiseksi - Google Patents

Menetelmä ja laite orgaanisen aineen hapettamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI115628B
FI115628B FI20021727A FI20021727A FI115628B FI 115628 B FI115628 B FI 115628B FI 20021727 A FI20021727 A FI 20021727A FI 20021727 A FI20021727 A FI 20021727A FI 115628 B FI115628 B FI 115628B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
reaction vessel
air
oxidizing
vessel
organic material
Prior art date
Application number
FI20021727A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20021727A0 (fi
FI20021727A (fi
Inventor
Hannu L Suominen
Original Assignee
Hannu L Suominen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hannu L Suominen filed Critical Hannu L Suominen
Priority to FI20021727A priority Critical patent/FI115628B/fi
Publication of FI20021727A0 publication Critical patent/FI20021727A0/fi
Priority to US10/286,823 priority patent/US7160713B2/en
Priority to PCT/FI2003/000704 priority patent/WO2004028985A1/en
Priority to AU2003271781A priority patent/AU2003271781A1/en
Publication of FI20021727A publication Critical patent/FI20021727A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI115628B publication Critical patent/FI115628B/fi

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
  • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
  • C12M27/00Means for mixing, agitating or circulating fluids in the vessel
  • C12M27/02Stirrer or mobile mixing elements
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
  • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
  • C12M29/00Means for introduction, extraction or recirculation of materials, e.g. pumps
  • C12M29/06Nozzles; Sprayers; Spargers; Diffusers
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
  • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
  • C12M47/00Means for after-treatment of the produced biomass or of the fermentation or metabolic products, e.g. storage of biomass
  • C12M47/18Gas cleaning, e.g. scrubbers; Separation of different gases
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
  • Y02W30/00Technologies for solid waste management
  • Y02W30/40Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse

Description

115628
Menetelmä ja laite orgaanisen aineen hapettamiseksi
Keksinnön kohteena on menetelmä orgaanisen aineen biologiseksi hapettamiseksi. Menetelmällä orgaanista ainetta hapetetaan reaktioastiassa, jonka 5 sisään syötetään lämmön ja kosteuden suhteen säädettyä ilmaa ja josta poistetaan kuumaa kosteaa kaasua. Hapettumisen tehostamiseksi orgaaniseen aineeseen on lisätty kierrätettävä hapetuspinta. Orgaaninen aine on tyypillisesti juoksevaan muotoon saatettua hienojakoista jätettä.
10 Keksinnön kohteena on myös laite orgaanisen aineen hapettamiseksi kun orgaaninen aine on hienonnetussa muodossa olevaa jätettä, laitteeseen kuuluessa reaktioastia, laitteet hapetettavan aineen syöttämiseksi reaktioastiaan, laitteet hapetuspinnan kierrättämiseksi reaktioastiassa, laitteet hapetetun aineen erottamiseksi kierrätettävästä hapetuspinnasta ja biologisesti hapet-15 tumattomasta aineesta, laitteet lämmön ja kosteuden suhteen säädetyn ilman syöttämiseksi reaktoriastiaan, laitteet kuuman kostean poistokaasun imemiseksi reaktioastiasta, laitteet poistokaasun puhdistamiseksi ja lämmön j * ·.. talteenottolaite lämmön siirtämiseksi poistokaasusta sisäänsyöttöilmaan.
: '·· 20 Orgaanista ainetta syötetään reaktioastian yläpäähän ja esim. maanparan- :; nusaineeksi soveltuva arvokas lopputuote saadaan reaktioastian alapäästä.
Reaktioastiassa korkean lämpötilan mikro-organismit käyttävät orgaanisen aineen ravinnokseen. Kasvaessaan ja lisääntyessään mikrobit tarvitsevat ravintoa ja valtavasti happea. Samalla ne tuottavat lämpöenergiaa, vettä, hiili-25 dioksidia ja hyödyllistä biomassaa.
;‘ Kun orgaanisen aineen kuiva-ainepitoisuus (ka) on pieni, esim. orgaanisissa : · lietteissä ka < 20%, on ongelmana riittävän tehokkaan hapetuksen aikaan saaminen sellaista mikrobitoimintaa varten, joka tarvitaan orgaanisen aineen 30 täydelliseen hapetukseen. Tätä ongelmaa on pyritty helpottamaan lisäämällä : ’·· lietemassaan erilaisia rakennemateriaaleja kuten puunlastuja, turvetta yms., 115628 2 mutta tunnettujen rakennemateriaalien muoto ja rakenne ei anna optimaalista hapetustehoa.
Keksinnön kohteena on menetelmä ja laite, joilla voidaan maksimoida biolo-5 gisen hapetusprosessin hapetustehoa eli mikrobien hapensaantia siten, että koko hapettumisprosessi nopeutuu, kaikki orgaaninen aine hapettuu ja aikaansaadaan olennainen tuotantokapasiteetin kasvu edullisemmin kuin tunnetuilla menetelmillä.
10 Tämä tarkoitus saavutetaan oheisessa patenttivaatimuksessa 1 esitetyllä menetelmällä ja patenttivaatimuksessa 3 esitetyllä laitteella. Epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa on esitetty keksinnön edullisia sovellutusmuotoja.
Seuraavassa keksinnön yhtä suoritusesimerkkiä selostetaan lähemmin viit-15 taamalla oheiseen piirustukseen, joka esittää kaaviollisena pystyleikkauksena keksinnön mukaista laitetta.
Lämpöeristetty reaktioastia 1 on pystysuuntainen sylinteri, jonka korkeus on suurempi kuin halkaisija. Sylinterin 1 keskellä on pyöritettävä akseli 2, jota :' \. 20 moottori 3 pyörittää säädettävällä nopeudella alennusvaihteen 4 välityksellä.
V Putkirenkaista ja niitä yhdistävistä säteittäisistä putkiosista muodostuva jaka- i '·· japutki tai jakajalevy 9 levittää orgaanista ainetta tasaisesti astian 1 yläpää- *:: hän. Orgaaninen aine johdetaan putkella 8 jakajaputkeen tai levyyn 9. Or- :*i gaaninen aine voi olla esim. jäteveden puhdistamon lietettä, sian lietelantaa ' 25 tai muuta maatalouden lietelantaa tai muuta orgaanista jätettä. Laitteella käsiteltävän orgaanisen aineen kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti ;;; 1 - 30%, jolloin se on yleensä juoksevassa muodossa kun ka < 15%. Kun • | ka > 15%, voi olla edullista liettää aine veteen ennen hapetusta. Kuiva jäte : voidaan myös jauhaa hienojakoiseksi ja liettää veteen, jolloin jäte saadaan * * 30 juoksevaan muotoon ja hapettumaton osa saadaan helpommin erotettua ha- : i petetusta tuotteesta ja hapetuspinnasta.
• * 115628 3
Astia 1 on täytetty olennaisesti kokonaan biologisesti hapettumatonta ainetta olevilla, oleellisesti pyöreillä kappaleilla, esim. palloilla 7, joiden halkaisija on alueella 1-5 cm, sopivimmin noin 2 - 3 cm ja joiden pinta on tehty sellaiseksi, että orgaaninen aine tarttuu hyvin pallojen pintaan. Jos orgaaninen aine 5 on liian kuivaa, voidaan siihen lisätä sekoittajan 35 kautta vettä, jotta se saadaan ohuena kerroksena tarttumaan pallojen 7 pintaan. Tavoitteena on, että pallojen pintaan muodostuu niin ohut kerros hapetettavaa ainetta, että säädetystä ilmasta saatava happi läpäisee ainekerroksen pallon pinnalla. Aine-kerroksen paksuus on tyypillisesti alle 2 mm.
10
Akselille 2 on kiinnitetty siipimäisiä sekoituselimiä 5, jotka ulottuvat kohti re-aktioastian 1 seinämää. Kuljetin 6 siirtää palloja reaktioastian 1 alapäästä sen yläpäähän. Tästä taas seuraa, että astiassa 1 pallovirta suuntautuu alaspäin.
Kun pallot yleensä ovat olennaisesti hapetettavaa ainetta kevyempiä, omi-15 naispainoltaan esim. noin 0,5 kg/dm3 tai vähemmän, pyrkivät palloja ti- heämmällä aineella pinnoitetut pallot nopeammin alaspäin, kuin puhtaammat pallot, jolloin olennaisesti kaikki pallot saavat pinnoitteen hapetettavasta aineesta. Pallot 7 palautetaan astian 1 kannen kautta ja hapatettava aine ohjataan niiden alle aerosolien muodostumisen estämiseksi.
20 Säädettyä hapetusilmaa puhalletaan reaktioastiaan 1 yleensä sen keskialueen alapuolelta. Tätä varten on reaktioastian 1 sisäseinään kiinnitetty putkikehik-: ’ ^ ko 12, jossa on suutinreikiä ja johon ilmaa johdetaan pumpulla 17 putken 18 kautta tyypillisesti lämmön talteenottolaitteesta 16. Putkikehikko 12 muodos-25 tuu esim. rengasmaisista ja säteittäisistä putkista. Putkikehikon 12 korkeusasema on edullisesti säädettävissä. Säätö voidaan toteuttaa astian 1 sisäpuo-: ’ listen ripustimien korkeusaseman säädöllä.
:. Reaktioastian 1 korkeutta voidaan säätää lisäämällä tai poistamalla siitä sylin- : 30 terimäisiä lohkoja la, joita päällekkäin asettamalla reaktioastia on kasattu kuin legotorni.
115628 4
Ilman poistuminen astian alapäästä on estetty esim. siten, että hapetetun aineen vastaanottotilalla 21 on muutoin suljettu pohja 23, mutta rako 24 yhdistää tilan 21 kuljettimeen 25, joka voi olla tarvittaessa sulkusyöttimen 33 kautta yhdistetty toiseen kuljettimeen 34, joka syöttää valmiin tuotteen asti-5 aan 26. Ilma pakotetaan siis virtaamaan reaktioastiassa 1 ylöspäin kohti re-aktioastian yläpäätä. Reaktioastian yläpäässä on imuripuhallin 15, joka imee reaktioastian sisään syötetyn ilman ja ohjaa sen ilmanpuhdistimen 14 ja lämmön talteenotti men 16 ja ilmanpuhdistimen 27 kautta ulos. Pallot 7 muodostavat kaikkialle reaktioastiaan 1 jakautuneen tiheän homogeenisen vir-10 tauskanaviston, jonka yhteydessä on suuri pinta-ala hapetettavaa ainetta. Reaktioastian korkeuden keskialueelle muodostetaan ns. hapetusvyöhyke, jossa kosteus ja happiolosuhteet sekä lämpötila ovat sopivia mikrobitoimin-nalle. Mikrobien hapetustoiminnasta tulee erityisen tehokasta, koska koko ilmamäärä menee jatkuvasti koko hapetusvyöhykkeen ja hapetettavan ai-15 neen läpi. Biologisessa hapetuksessa kuumentunut ilma ja astian yläosaan tarvittaessa syötettävä kuiva kuuma ilma kuivattaa ainetta astian yläosassa niin, että se on kuivunut sopivasti tullessaan hapetusvyöhykkeelle, joka muodostuu itsestään aina johonkin kohtaan ilmansyöttökohdan 12 ja reaktioastian yläpään väliin. Pallokuljettimella 6 säädetään hapetettavan aineen viipy-20 mäaikaa ja reaktioastian yläpäähän lisätään vain sen verran ainetta, että ·.··:' saadaan sopiva ainekerros pallojen pintaan. Säätöparametreina ovat myös : ·. ilman virtausmäärä, sen lämpötila ja kosteus.
Viitenumerolla 14 on merkitty poistoilmanpuhdistin. Käytännössä poistoilma 25 voidaan puhdistaa parhaiten ionipuhdistimilla 14 ja singlettihappigeneraatto-reilla 27 (patenttihakemus FI 20020304). Poistoilma voidaan puhdistaa ioni-• · puhdistimilla, jotka ovat sinänsä tunnettuja esim. julkaisuista EP-1178860 ja EP-1165241. Ionipuhdistimen eli ionisoivan hiukkaserottimen 14 toiminta pe-v rustuu siihen, että tyhjän erotinkammion läpi viilaavassa ilmassa olevat hiuk- 30 kaset varataan ja varatut hiukkaset kerätään sähkökentän avulla maadoite-’ .. tuille tai jännitteellisille keruupinnoille, joilta hiukkaset huuhdotaan vedellä ja . \ huuhteluvesi kierrätetään edullisimmin takaisin hapetusprosessiin ja poiste- 115628 5 taan lämmönvaihtajan 16 kautta kondenssivetenä. Ionipuhdistimia 14 on tyypillisesti kaksi tai useampia (vain 1 esitetty) ja niiden välillä ilmavirtaus kulkee suuressa määrässä rinnakkaisia ionipuhallusputkia, joihin on asennettu singlettihappigeneraattoreita 27. Hakijan patenttihakemuksessa FI 5 20020304 on esitetty esimerkki sopivasta ionipuhdistimesta 14 ja singletti- happigeneraattorista 27. Esitetyssä tapauksessa singlettihappigeneraattori 27 on sijoitettu lämmönvaihtimen 16 jälkeen, jossa voi olla myös erillinen jäähdytin vesihöyryn lauhduttamiseksi. Singlettihappigeneraattorissa 27 on lasiputken sisällä sähköä johtava elektrodi ja lasiputken ulkopuolella on spiraali-10 mainen elektrodi eristeen sisässä. Näiden elektrodien päiden välille on kytketty suurtaajuinen korkeajännitelähde. Putki ja elektrodit on sijoitettu vaippa-putkeen, jonka läpi puhaltimella puhalletaan ilmaa, joka ottaa mukaansa singlettihappea, jota spiraalimaisen elektrodin synnyttämä koronailmiö tuottaa hajottamalla virtaavan ilman happimolekyylejä.
15
Puhallin 15 painaa puhdistetut kaasut lämmönvaihtimen 16 kautta ulos ja puhallin 17 painaa lämmönvaihtimessa 16 säädetyllä tavalla lämmennyttä kuivaa puhdasta ulkoilmaa putken 18 kautta reaktioastiaan 1 ja/tai erillisen : lämmittimen 28 ja jakajan 29 kautta reaktioastian 1 yläosaan. Jos yläosan ; 20 kuivauspuhallusta ei tarvita, se voidaan sulkea säätöventtiilillä 30.
Isommissa laitoksissa on edullista rakentaa monelle reaktioastialle 1 yhteinen · ’ ' ilman käsittelykeskus.
25 Reaktioastiassa 1 on rei'itetty välipohja 20, jonka reikäkoko on oleellisesti pienempi kuin pallojen 7 halkaisija ja jonka alapuolella on hapetetun aineen • ‘ vastaanottotila 21. Akselin 2 käyttämä kaavinsiipi 19 kaapii revitettyä pohjaa 20, painaa hapetetun jauhemaisen tuotteen reikien läpi ja estää pohjareikien ν' tukkeutumisen ja samalla syöttää palloja poistokanavan 11 sulkusyöttimen 30 32 kautta kuljettimelle 6. Rei'itetty välipohja 20 muodostaa siis seulan, jonka yläpuolella tapahtuu tehokasta sekoitusta kaapimen 19 ja sekoitussiivekkei-den 5 avulla, jotta hapettunut aine saadaan irtoamaan palloista 7. Välipohjan 115628 6 20 ja puhallusputkiston 12 väliin muodostuu siis irrotusvyöhyke, jossa sekoi-tussiivekkeiden 5 lavat ovat tiheämmässä kuin muualla putkiston 12 yläpuolella.
5 Pallot 7 ovat edullisesti homogeenistä materiaalia, jolloin niiden kuluessa niille muodostuu jatkuvasti sama hyvä tartuntapinta, johon aine tarttuu hyvin.
Vaikka kappaleiden 7 muoto on edullisesti pallo ja tässä yhteydessä niistä käytetään nimitystä "pallo", on ymmärrettävää, että ne voivat olla muunkin muotoisia kappaleita tai materiaalia, joilla pinta-alan suhde tilavuuteen on 10 suuri.
Keksintö ei ole rajoittunut edellä esitettyyn suoritusmuotoon, vaan sen rakenteelliset yksityiskohdat voivat monin tavoin vaihdella. Esimerkiksi pallokuljetin 6 voi olla rakennettu astian 1 sisään nostoruuviksi. Sekoituselimet 5 eivät 15 välttämättä ole liikkuvia, vaan voivat olla kiinteitä ohjaimia.
Reaktioastiaan 1 voidaan syöttää paitsi lietettä, myös kuivaa jätettä kunhan :· se on hienonnettu etukäteen. Kosteuden säätöön käytetään kondenssivettä 16w ja ionipuhaltimien 14 huuhteluvettä 14w, joka aina palautetaan kiertoon.
; . 20 *:·· Jätemateriaalit voidaan esi-ilmastaa ja lietteiden pH tarvittaessa säätää niin happamaksi, ettei ammoniakki haihdu ja aiheuta N-tappioita lannoitevalmis-tuksessa.
25 Roskia sisältävää biojätettäkin voidaan hapettaa kun pallokuljettimen 6 eteen asennetaan seula 31 roskien poistoon. Laite soveltuu siis yleishapettimeksi kaikenlaiselle orgaaniselle aineelle. Laite voidaan rakentaa hyvin pieneksi tai ·; , erittäin suureksi.
30 Sulkusyöttimien 32 ja 33 tehtävänä on estää ilman virtaaminen ulos reaktio-astiasta 1 muualta kuin päältä imuripuhaltimen 15 avulla.
J 115628 f ί 7 j
Reaktioastia 1 ja kaikki putket, kuljettimet ja muut laitteet ovat lämpöeristet-tyjä.

Claims (11)

115628
1. Menetelmä orgaanisen aineen biologiseksi hapettamiseksi kun orgaaninen aine on hienojakoista jätettä, jossa menetelmässä 5. orgaanista ainetta hapetetaan reaktioastiassa (1), - reaktioastian (1) sisään syötetään lämmön ja kosteuden suhteen säädettyä hapetusilmaa - reaktioastiasta (1) poistetaan kuumaa kosteaa kaasua, - hapettumisen tehostamiseksi orgaaniseen aineeseen lisätään kierrätettävä 10 hapetuspinta, joka muodostuu biologisesti hapettumattomista palloista (7), - johdetaan jäte reaktioastian (1) yläpäähän, - reaktioastiassa sekoitetaan ja/tai siirrellään palloja (7), jotka olennaisesti täyttävät reaktioastian ja joiden pinnoilla hapetettava aines on ohuina kerroksina ja 15. poistetaan hapetettua orgaanista ainetta reaktioastian alapäästä, tunnettu siitä, että palloja (7) siirretään reaktioastian (1) alapäästä sen yläpäähän siten, että reaktioastiaan muodostuu pallovirta alaspäin, että reaktio-astiaan puhalletaan hapetusilmaa reaktioastian hapetusvyöhykkeen alapuolelle ja tarvittaessa hapetusvyöhykkeeseen ja/tai sen yläpuolelle, että este- I · ; 20 tään ilman poistuminen reaktioastian alapäästä ja poistetaan ilmaa reaktioas tian yläpäästä imun avulla, puhdistetaan poistoilmaa, ja siirretään poistoil-<; masta lämpöä reaktioastiaan puhallettavaan ilmaan.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pois-25 toilmaa puhdistetaan ionipuhdistimilla (14) ja/tai singlettihappigeneraattoreil- i > la (27).
. ·' : 3. Laite orgaanisen aineen hapettamiseksi kun orgaaninen aine on hienonne- ; : tussa muodossa olevaa jätettä, laitteeseen kuuluessa reaktioastia (1), laitteet v · 30 (8, 9) hapetettavan aineen syöttämiseksi reaktioastiaan, laitteet (12) lämmön : ja kosteuden suhteen säädetyn hapetusilman syöttämiseksi reaktioastiaan, 115628 laitteet (13,15) kuuman kostean poistokaasun imemiseksi reaktioastiasta, hapetettavan aineen levityselimet (9) reaktioastian (1) yläpäässä hapetettavan aineen levittämiseksi reaktioastian (1) yläpäähän, hapetuspintana toimivat biologisesti hapettumattomat pallot (7), jotka pääasiallisesti täyttävät 5 reaktioastian ja joiden pinnalle hapetettava aine kerrostuu ohueksi kerrokseksi, elimet (5), pallojen (7) sekoittamiseksi ja/tai siirtelemiseksi reaktioasti-assa (1), ja elimet (19, 20) hapetetun orgaanisen aineen poistamiseksi reaktioastian alapäästä, tunnettu siitä, että reaktioastia (1) on pystysuuntainen, halkaisijaansa korkeampi astia, ja että laitteeseen kuuluu lisäksi 10 - elimet (6) pallojen (7) siirtämiseksi reaktioastian alapäästä sen yläpää hän siten, että reaktioastiaan (1) muodostuu pallovirta alaspäin, - elimet (12, 29) hapetusilman puhaltamiseksi reaktioastiaan sen hapetusvyöhykkeen alapuolelle ja tarvittaessa hapetusvyöhykkeeseen ja/tai sen yläpuolelle, 15. sulkuelimet (23, 32, 33), jotka estävät hapetusilman poistumisen muu alta kuin reaktioastian (1) yläpäästä, - elimet (13,15) kuuman kostean kaasun poistamiseksi reaktioastian yläpäästä, - elimet (14, 27) poistokaasun puhdistamiseksi, ja 20. elimet (16) lämmön siirtämiseksi poistokaasusta reaktioastiaan puhallet tavaan ilmaan.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että reaktioastia (1) on lieriömäinen ja astian keskellä on säädettävällä tavalla pyöritettävä 25 akseli (2), johon elimet (5) pallojen sekoittamiseksi ja/tai siirtelemiseksi ovat ·* kiinnitetyt. • t v
: 5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite, tunnettu siitä, että hapetusilman ' · ·: puhalluselimiin (12) kuuluu putkikehikko, jossa on suutinreikiä ja johon ilmaa v : 30 johdetaan. 115628 ίο
6. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että reaktioastian (1) ulkopuolella on kuljetin (6) pallojen kuljettamiseksi reaktioastian (1) ala-päästä sen yläpäähän samalla kun pallot laskeutuvat painovoimaisesti alaspäin reaktioastiassa (1), jossa hapetusilma virtaa pääasiassa ylöspäin. 5
7. Jonkin patenttivaatimuksen 3 - 6 mukainen laite, tunnettu siitä, että reaktioastialla (1) on revitetty välipohja (20), jonka reikäkoko on pienempi kuin pallojen (7) halkaisija ja jonka alapuolella on hapetetun aineen vastaanottotila (21), ja että välipohjan (20) päällä on kaavin (19).
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, tunnettu siitä, että elimet (12) hapetusilman puhaltamiseksi sijaitsevat välipohjan (20) yläpuolella, pystysuuntaisen välimatkan päässä siitä.
9. Jonkin patenttivaatimuksen 3 - 8 mukainen laite, tunnettu siitä, että ha patetun aineen vastaanottotilan (21) pohjassa (23) on rako (24), jonka kautta vastaanottotila (21) on yhteydessä poistokuljettimeen (25) ja että pohjan (23) päällä on kaavin (22).
10. Jonkin patenttivaatimuksen 3-9 mukainen laite, tunnettu siitä, että ; * ·,, hapetuspintana toimivat kappaleet (7) tai materiaali erotetaan hapettumat- ·:··· tomasta aineesta (roskista) seulalla (31) ennen kappaleiden palautusta reak- ; ’ ,: tioastian (1) yläpäähän.
11. Jonkin patenttivaatimuksen 3-10 mukainen laite, tunnettu siitä, että : V poistoilman puhdistuselimiin kuuluu ionipuhdistin (14) ja/tai singlettihappi- I · generaattori (27). * » t » > 115628
FI20021727A 2002-09-27 2002-09-27 Menetelmä ja laite orgaanisen aineen hapettamiseksi FI115628B (fi)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20021727A FI115628B (fi) 2002-09-27 2002-09-27 Menetelmä ja laite orgaanisen aineen hapettamiseksi
US10/286,823 US7160713B2 (en) 2002-09-27 2002-11-04 Method and apparatus for oxidizing organic matter
PCT/FI2003/000704 WO2004028985A1 (en) 2002-09-27 2003-09-26 Method and apparatus for oxidizing organic matter
AU2003271781A AU2003271781A1 (en) 2002-09-27 2003-09-26 Method and apparatus for oxidizing organic matter

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20021727 2002-09-27
FI20021727A FI115628B (fi) 2002-09-27 2002-09-27 Menetelmä ja laite orgaanisen aineen hapettamiseksi

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20021727A0 FI20021727A0 (fi) 2002-09-27
FI20021727A FI20021727A (fi) 2004-03-28
FI115628B true FI115628B (fi) 2005-06-15

Family

ID=8564662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20021727A FI115628B (fi) 2002-09-27 2002-09-27 Menetelmä ja laite orgaanisen aineen hapettamiseksi

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7160713B2 (fi)
AU (1) AU2003271781A1 (fi)
FI (1) FI115628B (fi)
WO (1) WO2004028985A1 (fi)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI115904B (fi) * 2002-01-25 2005-08-15 Bcde Group Waste Man Ltd Oy Menetelmä ja laite epäpuhtauksien poistamiseksi jätevedestä elektroflotaatiolla
US7144507B2 (en) * 2002-12-11 2006-12-05 Paul Baskis Dry cycle anaerobic digester
US7387733B2 (en) * 2003-12-11 2008-06-17 Baswood, Llc System and method for processing organic waste material
WO2006095246A1 (en) * 2005-03-08 2006-09-14 Pinheiro Jose Joaquim Da Costa Multifunctions ceiling drying rack
DE202007009095U1 (de) * 2007-06-26 2008-11-13 Agratec Ag Fermentationsanlage
US20090145188A1 (en) * 2007-12-07 2009-06-11 Halton Recycling Limited Apparatus and methods for generating compost
IT1393329B1 (it) 2009-01-21 2012-04-20 Brondolin S P A Pistone e anello di tenuta per pressofusione
US8968557B2 (en) 2011-05-26 2015-03-03 Paul T. Baskis Method and apparatus for converting coal to petroleum product
CN105157040B (zh) * 2015-08-31 2017-08-11 山东省环能设计院股份有限公司 污泥焚烧利用系统
RU186347U1 (ru) * 2018-09-18 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина" Установка биологической переработки птичьего помета

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2541070B2 (de) 1975-09-15 1980-03-06 Gebrueder Weiss Kg, 6340 Dillenburg Verfahren zum kontinuierlichen Kompostieren von organischen Abfällen und/oder Klärschlamm und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens
WO1991011396A1 (en) * 1990-01-23 1991-08-08 Kaldnes Miljøteknologi A/S Method and reactor for purification of water
FI88609B (fi) 1990-04-12 1993-02-26 Biodata Oy Kompostor
DE4102210A1 (de) 1991-01-25 1992-07-30 Licencia Holding Sa Vefahren und vorrichtung zum kompostieren von organischen abfaellen oder klaerschlaemmen
EP0566256B1 (en) 1992-04-13 1997-08-27 Texaco Development Corporation Process for treating oily sludge and organic wastes
JPH0829320B2 (ja) * 1992-08-31 1996-03-27 株式会社東洋製作所 高濃度有機排水処理装置
GB9705349D0 (en) * 1997-03-14 1997-04-30 Ici Plc Treatment of effluent streams
DE19932903A1 (de) * 1999-04-12 2000-10-26 Volker Harbs Verfahren zur biologischen Abwasserreinigung unter Verwendung eines Wirbelbettes in einem Bioreaktor
JP2002210439A (ja) 2001-01-19 2002-07-30 Mitsuru Suzuki 生ゴミ分解処理装置

Also Published As

Publication number Publication date
FI20021727A0 (fi) 2002-09-27
US20040063193A1 (en) 2004-04-01
US7160713B2 (en) 2007-01-09
AU2003271781A1 (en) 2004-04-19
WO2004028985A1 (en) 2004-04-08
FI20021727A (fi) 2004-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI115628B (fi) Menetelmä ja laite orgaanisen aineen hapettamiseksi
US8869420B1 (en) Energy-efficient process and apparatus for drying feedstock
JP6053252B2 (ja) 固形燃料の製造方法及び製造プラント
JPH0679997B2 (ja) 鶏糞または類似のペースト状物質を乾燥および状態調節することによって肥料を製造する方法および装置
CN101671106A (zh) 一种污泥滤饼好氧风干的方法及装置
KR101703490B1 (ko) 가축분뇨 및 유기성 슬러지의 퇴비화 및 고형연료화 시스템
CN108627005A (zh) 太阳能集热式垃圾干化筛选系统及其使用方法
CN108033813A (zh) 一种畜禽粪便快速生产有机肥的生产工艺及生产设备
CN208743339U (zh) 一种用于养殖场的废弃物清除装置
CN101900479B (zh) 禽粪干燥设备
CN110723993A (zh) 一种湿垃圾制取有机肥系统
KR100409230B1 (ko) 음식물쓰레기 초고속 유동 건조 및 발효장치
CN201517065U (zh) 污泥滤饼低温风干装置
CN207013435U (zh) 生活固体垃圾综合处理分选设备
JP2003088838A (ja) 食品廃棄物の再資源化システム
CN208091121U (zh) 一种鸡粪烘干机
CN205774029U (zh) 污泥烘干减量化系统
KR100485223B1 (ko) 공기 이송을 이용한 슬러지 건조 장치 및 그 방법
JP5901809B2 (ja) 固形燃料の製造方法及び製造プラント
CN111518679A (zh) 一种农村易腐有机垃圾无害化处理系统及方法
CN107270673A (zh) 一种医用制药及化工原料用搅拌干燥装置
KR100320367B1 (ko) 유기질 쓰레기의 가공방법 및 장치
CN207143068U (zh) 用于污泥干燥的干化系统
CN210620577U (zh) 一种高效污泥烘干装置
JP4000964B2 (ja) コンポスト様物の製造装置

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 115628

Country of ref document: FI

PC Transfer of assignment of patent

Owner name: SUOMINEN

MM Patent lapsed