FI112901B - A method for controlling communications in a telecommunications network - Google Patents

A method for controlling communications in a telecommunications network Download PDF

Info

Publication number
FI112901B
FI112901B FI20000606A FI20000606A FI112901B FI 112901 B FI112901 B FI 112901B FI 20000606 A FI20000606 A FI 20000606A FI 20000606 A FI20000606 A FI 20000606A FI 112901 B FI112901 B FI 112901B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
address
message
information
connection
network
Prior art date
Application number
FI20000606A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20000606A (en
FI20000606A0 (en
Inventor
Hannu Peltola
Lauri Isotalo
Original Assignee
Elisa Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Elisa Oyj filed Critical Elisa Oyj
Priority to FI20000606 priority Critical
Priority to FI20000606A priority patent/FI112901B/en
Publication of FI20000606A0 publication Critical patent/FI20000606A0/en
Publication of FI20000606A publication Critical patent/FI20000606A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI112901B publication Critical patent/FI112901B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L51/00Arrangements for user-to-user messaging in packet-switching networks, e.g. e-mail or instant messages
  • H04L51/14Arrangements for user-to-user messaging in packet-switching networks, e.g. e-mail or instant messages with selective forwarding
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/50Centralised arrangements for answering calls; Centralised arrangements for recording messages for absent or busy subscribers ; Centralised arrangements for recording messages
  • H04M3/53Centralised arrangements for recording incoming messages, i.e. mailbox systems
  • H04M3/537Arrangements for indicating the presence of a recorded message, whereby the presence information might include a preview or summary of the message
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04QSELECTING
  • H04Q3/00Selecting arrangements
  • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
  • H04Q3/0029Provisions for intelligent networking
  • H04Q3/005Personal communications services, e.g. provisions for portability of subscriber numbers
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/12Messaging; Mailboxes; Announcements
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L51/00Arrangements for user-to-user messaging in packet-switching networks, e.g. e-mail or instant messages
  • H04L51/38Arrangements for user-to-user messaging in packet-switching networks, e.g. e-mail or instant messages in combination with wireless systems
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2207/00Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place
  • H04M2207/20Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place hybrid systems
  • H04M2207/203Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place hybrid systems composed of PSTN and data network, e.g. the Internet
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2207/00Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place
  • H04M2207/20Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place hybrid systems
  • H04M2207/206Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place hybrid systems composed of PSTN and wireless network
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/50Centralised arrangements for answering calls; Centralised arrangements for recording messages for absent or busy subscribers ; Centralised arrangements for recording messages
  • H04M3/53Centralised arrangements for recording incoming messages, i.e. mailbox systems
  • H04M3/5307Centralised arrangements for recording incoming messages, i.e. mailbox systems for recording messages comprising any combination of audio and non-audio components
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M7/00Interconnection arrangements between switching centres
  • H04M7/12Interconnection arrangements between switching centres for working between exchanges having different types of switching equipment, e.g. power-driven and step by step, decimal and non-decimal, circuit-switched and packet-switched, i.e. gateway arrangements
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/12Messaging; Mailboxes; Announcements
  • H04W4/14Short messaging services, e.g. short message services [SMS] or unstructured supplementary service data [USSD]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W8/00Network data management
  • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support

Description

1 112901 1 112901

Menetelmä tietoliikenteen ohjaamiseksi televerkossa A method for controlling communications in a telecommunications network

Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon mukainen menetelmä tietoliikenteen ohjaamiseksi televerkossa, jossa menetelmässä asetetaan televerkkoon 5 asiakasidentiteettikohtaisiksi kohdeosoitteiksi ainakin kaksi eri osoitteiston osoitetta. The invention relates to a method according to the preamble of claim 1 for controlling communications in a telecommunications network, comprising: placing a telecommunications network 5 asiakasidentiteettikohtaisiksi destination addresses of at least two different types of address the address. Nämä osoitteet ovat televerkossa käytettäviä verkko-osoitteita. These addresses are used in the telecommunications network, the network addresses. Tällainen kohdeosoite voi olla esim. pakettiverkon, kuten IP-verkon, osoite tai piirikytkentäisen verkon osoite, kuten yleisen puhelinverkon (PSTN) tai matkaviestinverkon (PLMN) puhelinnumero. Such a target address can be e.g. a packet network such as an IP network address or a circuit switched network address, such as a public switched telephone network (PSTN) or a mobile communications network (PLMN), a telephone number.

Televerkossa toteutetaan erilaisia viestipalveluita. Telecommunication network is implementing various messaging services. Näissä viestipalveluissa televerkkoon 10 tallennetaan epäonnistuneesta tavoitusyrityksestä kertova tavoitusyritysviesti, jos televerkko ei saa halutunlaista vastesignaalia verkko-osoitteesta, joka on sidottu tietoliikenneyhteyden muodostuspyynnön kohdeidentiteettiin. In these message services, the telecommunications network 10 are stored in describing the failed tavoitusyrityksestä tavoitusyritysviesti, if the telecommunications network does not receive the response signal of the desired kind of network address that is linked to the communication connection establishment request to the destination identity. Olemassaolotieto tavoi-tusyritysviestistä, joka voi sisältää viestin ainakin osittain, toimitetaan myöhemmin tavoitettavuusprofiiliin määriteltyyn, ainakin yhteen verkko-osoitteeseen. The existence of the data tavoi-tusyritysviestistä, which may include a message at least in part, shipped later defined reachability profile, the at least one network address. Tavoitusyri-15 tysviesti voi esimerkiksi olla puheviesti, joka vastaanotetaan kutsun eli tietoliikenneyhteyden muodostuspyynnön, esim. puhelunyhdistämispyynnön lähettäneestä liittymästä. Tavoitusyri-15 probe message may for example be a voice message that is received by the call of the communication connection establishment request, e.g. puhelunyhdistämispyynnön transmitted the interface. Tavoitusyritysviesti voi myös olla televerkkoon tallennettu vakioviesti. Tavoitusyritysviesti can also be a telecommunications network is stored in the standard message.

Tavoitettavuuspalvelu on televerkkoon asetetun tavoitettavuusprofiilin avulla tarjottu . Presence Presence is a service profile set in the telecommunications network by means bid. palvelu tavoitettavuusprofiiliin määritellyn kohteen tavoittamiseksi. service reachability profile of the object defined to reach. Tavoitettavuus- !!! With Presence !!! 20 profiili on televerkkoon tallennettu ainakin yhden vastaanottavan liittymän verkko- " identiteetin, ts. verkko-osoitteen sisältävä määrittely, jonka perusteella televerkko ohjaa , · · · # tietoliikenneyhteyden muodostumaan ainakin yhden soittavan tilaajaliittymän ja ainakin ,··*. yhden vastaanottavan liittymän välillä. Tavoitettavuusprofiili voi myös rajoittaa . · · *. sallittuja soittavan tilaajaliittymän verkko-osoitteita. 20 profile is a telecommunications network stored in at least one of the host interface network "identity, i.e.. The definition of containing the network address, which the telecommunications network controls, · · · # communication connection formed between at least one of the calling subscriber connection and, at least, ·· *. One of the host interface. Reachability profile may also be limited. · *. allowed the calling subscriber line network addresses.

t » * 25 Yksi tavoitettavuusprofiili on tavoitettavuusketju. t »* 25 One of the reachability profile is reachability chain. Tällä tarkoitetaan televerkkoon ···' tallennettua sarjaa vastaanottavan liittymän verkkoidentiteettejä, joita vastaaville ·;' This refers to the telecommunications network ··· 'recorded a series of host interface internet identity, which are responsible for ·;' liittymille lähetetään yhteydenmuodostuspyyntöjä vasteena soittavasta tilaajaliittymästä : '.· vastaanotetulle yhteydenmuodostuspyynnölle. subscriptions are sent in response to the connection establishment request from the calling subscriber interface '· received to a connection.. Yhteydenmuodostuspyyntöjä lähetetään sarjan mukaisessa järjestyksessä. The connection setup request is transmitted by the series. Tätä jatketaan kunnes ainakin yhdestä kyseessä ; This is continued until at least one case; ; ; 30 olevaan tavoitettavuusketjuun kuuluvasta verkko-osoitteesta vastaanotetaan vaste- 2 112901 signaali, joka ohjaa televerkon muodostamaan tietoliikenneyhteyden soittavan tilaajaliittymän ja ainakin yhden kyseessä olevan tavoitettavuusketjun liittymän välille, tai kunnes tavoitettavuusketju on käyty kokonaisuudessaan läpi ilman että yhdestäkään siihen määritellystä liittymästä vastaanotetaan kuvatunlaista vastesignaalia. falling to 30 in the reachability chain, the network address received in the response 2 112 901 a signal which controls the telecommunication network to form a communication connection with the calling subscriber connection and at least one of the of the present reachability chain connection, or until the reachability chain is traversed in its entirety, without making one of either the specified interface receiving the type described response signal.

5 Tunnetun tekniikan ongelmana on tavoitusyritysviestin olemassaolotiedon levittäminen. 5 the prior art problem of the dissemination of the existence of tavoitusyritysviestin information. Halutaan, että viestipalvelua hyödyntävä asiakas voi lukea tavoitusyritysviestin olemassaolotiedon usealta päätelaitteelta. It is desired that the message service utilizing the customer to read tavoitusyritysviestin the existence of data from several terminals. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas käyttää työasemaa ja matkaviestintä ja halutaan asiakkaan saavaan tiedon tavoitusyritysviestin olemassaolosta siltä päätelaitteelta, jota hän sattuu käyttämään. This is the case, for example, in a situation where the customer uses the workstation and the mobile station and is to be in receipt of the existence of the customer information terminal device tavoitusyritysviestin so that they are currently using. 10 Tavoitusyritysviestin olemassaolotieto lähetetään tunnetussa tekniikassa kaikille päätelaitteille, joilta asiakkaan halutaan voivan se lukea, jolloin asiakkaalle aiheutuu ylimääräistä tavoitusyritysviestien olemassaolotietojen kuittaustarvetta. 10 Tavoitusyritysviestin existence information is transmitted to all terminals in the prior art, from which the client is to be able to read it to the customer due to the existence of an additional data acknowledgment tavoitusyritysviestien reference. Tunnetuissa tavoitettavuuspalveluissa yhteydenmuodostuspyyntöjä kohdeosoitteisiin lähettävä televerkon järjestelmä ei sisällä tietoa siitä, mistä tavoitettavuusprofiiliin määritellyistä 15 verkko-osoitteista ollaan halutunlaisella tietoliikenneyhteydellä yhteydessä televerkkoon. The known presence services connection requests to the target addresses of the sending telecommunications network, the system does not include information about where reachability profile defined 15 web addresses are desired termination in connection with a communication line telecommunications network. Näinollen käytetään tavoitettavuusketjuja ja puhelinverkkoon syntyy ylimääräistä kuormitusta yhteydenmuodostuspyynnöistä, jotka lähetetään sellaisiin verkko-osoitteisiin, joista ei ole edellytyksiäkään saada halutunlaista vastetta. Thus, reachability chain used in the telephone network and created an extra load on the connection establishment requests, which are sent to the network addresses, which does not qualify to receive any desired type of response. Lisäksi televerkon käyttäjän kokema yhteydenmuodostusaika pitenee. In addition, the telecommunications network experienced by the user connection set-up time is longer.

. . 20 Keksinnön tarkoituksena on ratkaista edellä kuvattu tunnetun tekniikan ongelma ja tätä ,···. 20 The purpose of the invention is to solve the above described problem of the prior art and that, ···. tarkoitusta varten aikaansaada aivan uudentyyppinen menetelmä tietoliikenteen . for the purpose create an entirely new type of method for data communication. ohjaamiseksi televerkossa. controlling a telecommunication network.

* · ·' Keksintö perustuu siihen, että pidetään yllä kohdeosoitetietokantaa, jossa ylläpidetään asiakasidentiteettikohtaisesti tietoa siitä, mistä kohdeosoitteiksi määritellyistä verkko-··' 25 osoitteista ollaan halutunlaisella tietoliikenneyhteydellä yhteydessä televerkkoon. * · "The invention is based on the destination address is maintained in a database that is maintained asiakasidentiteettikohtaisesti the information about the destination address specified in the network ·· '25 desired termination addresses being a communication line connected to a telecommunications network.

Kohdeosoitetietokannassa ylläpidetään myös kohdeosoitteiden prioriteettijärjestystä. The destination address in the database is also maintained in the priority order of destination addresses. Tietokannasta haetaan korkeimmalla prioriteetilla määritetty kohdeosoite, josta ollaan halutunlaisella tietoliikenneyhteydellä yhteydessä televerkkoon, minkä jälkeen tähän : ·' osoitteeseen lähetetään ohjattavaa tietoliikennettä. Retrieved from the database specified with the highest priority destination address, which is being desired termination in connection with a communication line telecommunications network, followed by this: · 'to be sent to controlled traffic.

3 112901 Täsmällisemmin sanottuna keksinnön mukaiselle menetelmälle tietoliikenteen ohjaamiseksi televerkossa on tunnusomaista se, mikä on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. The method for controlling traffic according to the 3 112901 More specifically, the invention in a telecommunications network is characterized by what is set forth in the characterizing part of claim 1.

Keksinnön avulla saavutetaan huomattavia etuja. The invention offers significant benefits. Ylimääräisten tavoitusyritysviestien 5 olemassaolotietojen kuittaustarve poistuu, jolloin tavoitettavuuspalvelun käyttäjän suoritettavien toimenpiteiden määrää saadaan vähennettyä ja televerkon kuormitusta tältä osin kevennettyä. 5 tavoitusyritysviestien the additional existence of data eliminates the need acknowledgment, wherein the number of steps carried out in presence of the service user and to reduce the load on the telecommunications network in that regard lighter. Tavoitettavuusketjujen käyttö saadaan korvattua keksinnön mukaisella menetelmällä tietoliikenteen ohjaamiseksi televerkossa, jolloin tavoitettavuusketjujen käytön aiheuttama ylimääräinen kuormitus saadaan poistettua ja 10 televerkon asiakkaan kokemaa yhteydenmuodostusaikaa lyhennettyä. Use of the reachability chain is able to replace the method of the invention for controlling communications in a telecommunications network, wherein the additional loading caused by the presence of the chains 10 can be removed and experienced customer telecommunications network connection establishment time is shortened.

Keksintöä tarkastellaan seuraavassa esimerkkien avulla ja oheiseen piirustukseen viitaten. The invention is discussed in the following by means of examples and with reference to the accompanying drawings.

Kuvio 1 esittää yhden keksinnön mukaisen menetelmän tietoliikenteen ohjaamiseksi televerkossa suoritettavassa viestipalvelussa. Figure 1 shows a message service, a method for controlling communications in a telecommunications network according to the executable of the invention.

15 Kuvion 1 menetelmässä televerkossa ylläpidetään kohdeosoitetietokantaa, jossa tavoitusyritysviestien mahdolliset kohdeosoitteet on määritelty asiakasidentiteetti-kohtaisiksi viestinhallintatietorakenteiksi. 15 in the method of Figure 1 the telecommunications network maintained by the destination address of the database, wherein any destination addresses tavoitusyritysviestien is defined as the customer's identity DETAILED viestinhallintatietorakenteiksi. Viestinhallintatietorakenteissa kohdeosoit-teille on määritelty tietokannassa prioriteettijäijestys sekä tieto siitä, onko kyseiseen , ,·, osoitteeseen liitetty päätelaite halutunlaisella tietoliikenneyhteydellä televerkossa. Message management data structure to the destination address, you prioriteettijäijestys defined in the database and the information on whether the,, ·, connected to the address terminal of the desired termination telecommunication connection in a telecommunications network.

.···, 20 Halutunlainen tietoliikenneyhteys on viestipalvelun tapauksessa sellainen yhteys, jonka aikana kohdeosoitteessa on edellytyksiä vastaanottaa tavoitusyritysviestin olemassaolo-tiedon sisältävä viesti. . ···, 20 of the desired kind of communication access in the case of a connection service message in which the destination address is the capacity for receiving a message containing information tavoitusyritysviestin to exist. Tällainen yhteys voi olla esimerkiksi matkaviestimen signalointiyhteys. Such a connection may for example be a signaling connection with the mobile station. Viestinhallintatietorakenne voi olla esimerkiksi seuraavanlainen "taulukko tai muu vastaavan toiminnallisuuden omaava tietorakenne: Message management data structure can be like the following "table or other data structure with similar functionality:

• t I • I t

4 112901 4 112901

Asiakasidentiteetti X Customer Identity X

Kohdeosoite Tietoliikenneyhteys Prioriteetti GSM-numero Y On/off 1 IP-osoite abcd On/off 2 The data connection destination address priority GSM-number Y on / off one IP address ABCD on / off 2

Varakohde efgh On/off 3 Sähköpostiosoite ij@k Vice target EFGH on / off three E-mail @ D ij

Kuviossa 1 on seuraavia numeroituja elementtejä. In Figure 1, the following numbered elements.

Matkaviestinliittymä 10 on liittymä GSM-verkossa. Mobile terminal 10 is connected with the GSM network. MSC-keskus 11 on eräs matkavies-5 tinverkon keskus ja HLR-keskuksessa 12 on matkaviestinliittymän 10 kotirekisteri. The MSC-center 11 is a 5-matkavies communication network center and the HLR 12 is the center of the mobile subscription 10 home location register. SMS-keskus 13 on lyhytsanomia matkaviestinverkossa välittävä keskus. The SMS center is 13 short messages to the mobile network transmitting center. Viestipalvelin The message server

14 on järjestelmä, jossa on tallennettuna tavoitusyritysviestejä. 14 is a system that stores tavoitusyritysviestejä. Ohjausjärjestelmä MC The control system MC

15 on järjestelmä, jossa ylläpidetään tiettyjä verkko-osoitteita ja tietoliikenneverkoissa olevien tiettyjen tietoliikenneyhteyksien tilatietoja. 15 is a system of maintaining a certain network addresses of the communication networks and communication links for certain status information. Tietyt tietoliikenneyhteydet ovat 10 tietyistä verkko-osoitteista muodostettuja tietoliikenneyhteyksiä, ja tietyt verkko-osoitteet on määritelty mahdollisiksi kohdeosoitteiksi tavoitusyritysviestien olemassa-olotiedoille. Certain data connections 10 are formed from certain network addresses of the communication links, and a number of network addresses is defined as potential exists for the destination address tavoitusyritysviestien-olotiedoille. MC 15 ja/tai viestipalvelin 14 voivat myös olla ohjelmistollisesti toteutettuja elementtejä. MC 15 and / or the message server 14 may also be elements implemented through software. IP-päätelaite 16 on IP-verkkoon liitetty työasema, matkaviestin . IP terminal 16 is connected to the IP network workstation, a mobile station. tai muu laite. or other device. IP-palvelin 17 on palvelin, joka on asetettu tarkkailemaan IP-päätelaitteen t I · 15 16 IP-osoitteeseen kohdennettua ja/tai IP-päätelaitteen 16 IP-osoitteesta lähetettyä ; The IP server 17 is a server that is configured to monitor the IP terminal T I · 15 16 targeted and / or the IP terminal 16 from the IP address transmitted from the IP address; tietoliikennettä. the data traffic.

Kuvion 1 mukaisessa menetelmässä on seuraavia vaiheita. the method of Figure 1 comprises the following steps. Vaihe 101 suoritetaan halutunlaisen ohjauslogiikan määrittelemiseksi viestipalvelulle: » 20 101) Asetetaan MC:n 15 viestinhallintatietorakenteeseen asiakasidentiteetti- kohtaisiksi kohdeosoitteiksi matkaviestinliittymän 10 identiteetti ja IP-päätelaitteen 16 IP-osoite. Step 101 is performed to determine a desired control logic for the message service, "20 101) The MC's 15 message management data structure asiakasidentiteetti--specific destination address, the identity of the mobile station connection 10, and the IP terminal 16 IP address. Tämän lisäksi asetetaan matkaviestinliittymän 10 identiteetti ensimmäiselle prioriteetille ja IP-päätelaitteen 16 IP-osoite toiselle , , prioriteetille viestinhallintatietorakenteeseen. In addition, the interface is set to the mobile station 10 to the first priority and the identity of the IP terminal 16 IP address to the second, and the priority of the message management data structure.

5 112901 5 112901

Vaiheet 102 - 104 suoritetaan ohjausjärjestelmä MC:n 15 asettamiseksi matkaviestin- liittymän 10 tietoliikenneyhteyden tilaa vastaavaan tilaan. Steps 102 - 104 are performed in the control system MC 15 to set the mobile communication interface 10 of the connection status to the corresponding state.

102) Vastaanotetaan HLR-keskuksessa 12 MSC-keskuksesta 11 tuleva signaali, joka ilmaisee matkaviestinliittymän kytkeytyneen signalointiyhteydelle matkavies- 5 tinverkkoon. 102) is received from the HLR 12 from the center of the MSC-center 11 a signal indicative of a signaling mobile subscription is connected to a mobile telecommunications network by five.

103) Välitetään HLR-keskuksesta 12 MC:lie 15 tieto matkaviestinliittymän 10 kytkeytymisestä signalointiyhteydelle. 103) is transmitted to the HLR center 12 to the MC 15 lie mobile data interface 10 connecting to a signaling.

104) Vasteena vastaanotetulle tiedolle asetetaan MC 15 sellaiseen tilaan, joka ilmaisee matkaviestinliittymän 10 olevan signalointiyhteydellä ja lähetetään 10 MC:ltä 15 viestipalvelimelle 14 tiedustelu tiettyyn asiakasidentiteettiin kohdennetuista tavoitusyritysviesteistä. 104) In response to information received from the MC 15 is set to a state indicating the mobile station connection 10 to the signaling connection 10 and sent from the MSC 15 a message to the server 14 an inquiry to a certain client identity of the targeted tavoitusyritysviesteistä. Kuvattu tila voidaan määritellä asettamalla matkaviestinliittymän 10 identiteettiin, kuten GSM-numeroon liitetty tietoliikenneyhteyselementti viestinhallintatietorakenteessa on-tilaan. The described mode can be determined by placing the identity of the mobile station interface 10, as connected to the GSM number of the communication link management message element data structure to an on-state.

Vaiheet 105 - 106 suoritetaan asiakasidentiteetille kohdennettujen tavoitusyritys-15 viestien olemassaolotietojen lähettämiseksi matkaviestinliittymän 10 suuntaan. Steps 105 - 106 is performed asiakasidentiteetille targeted tavoitusyritys 15 for transmitting the existence of data messages to the mobile station 10 in the direction of connection.

105) Vastaanotetaan MC:ssä 15 viestipalvelimelta 14 lähetetty olemassaolotieto ainakin yhdestä tavoitusyritysviestistä. 105) is received from the MC 15 in a message sent to the server 14 being the information of at least one tavoitusyritysviestistä.

106) Lähetetään (vaiheet 106a - 106c) MC:Itä 15 olemassaolotieto ainakin yhdestä tavoitusyritysviestistä SMS-keskuksen 13 ja MSC-keskuksen 11 kautta •.:.: 20 matkaviestinliittymän 10 suuntaan. 106) transmitting (steps 106a - 106c), MCs 15 of the existence of information of at least one tavoitusyritysviestistä SMS center 13 and the MSC-center 11 via •: 20 in the direction of the mobile station connection 10...

···. ···. Jos viestipalvelimelle 14 tämän jälkeen tallentuu sellaiselle asiakasidentiteetille kohdennettu tavoitusyritysviesti, jolle on asetettu keksinnön mukainen menetelmä viestipalvelun ohjaamiseksi suoritetaan menetelmän vaiheet 107 ja 108. If the message server 14 then saved to a targeted asiakasidentiteetille tavoitusyritysviesti on which the method according to the invention is set for controlling the messaging service, the method performed in steps 107 and 108.

107) Vastaanotetaan MC:ssä 15 olemassaolotieto tavoitusyritysviestistä ja haetaan ;·* 25 MC:llä 15 kohdeosoitetietokannasta prioriteettijärjestyksessä ensimmäinen sellainen kohdeosoite, jonka tietoliikenneyhteyselementti on viestinhallinta-,..: tietorakenteessa on-tilassa. 107) is received from the MC 15 in the existence of the data is requested and tavoitusyritysviestistä; · * 25 MC-15 destination address in the priority order from the database a first destination address, a communication connection element is a message management -, ..: a data structure in an on state. Näin ollen haettava kohdeosoite on matkaviestin- ; Thus, to apply for the destination address is a mobile communications; liittymän 10 identiteetti. 10 subscription identity.

6 112901 108) Lähetetään (vaiheet 108a - 108c) MC:Itä 15 olemassaolotieto tavoitusyritys-viestistä SMS-keskuksen 13 ja MSC-keskuksen 11 kautta matkaviestin-liittymän 10 suuntaan. 6 112901 108) transmitting (steps 108a - 108c) MCs 15 tavoitusyritys-existence of the data message via the SMS center 13 and the MSC-center 11, the mobile station 10 in the direction of connection.

Jos matkaviestinliittymän 10 signalointiyhteys televerkkoon katkeaa, suoritetaan 5 seuraavia menetelmän vaiheita. If the mobile station connection 10 signaling connection with the telecommunications network is turned off, carried out in the following 5 steps of the method.

109) Vastaanotetaan HLR-keskuksessa 12 MSC-keskuksesta 11 tieto signalointi-yhteyden katkeamisesta matkaviestinliittymään 10. 109) is received from the HLR, the MSC center 12, the information center 11, the signaling disconnect the mobile station connection 10.

110) Vastaanotetaan MC:ssä 15 HLR-keskuksen 12 suunnasta tieto signalointi-yhteyden katkeamisesta matkaviestinliittymään 10. Vasteena vastaanotetulle 10 tiedolle asetetaan MC 15 sellaiseen tilaan, joka ilmaisee, ettei matkaviestin- liittymä 10 ole signalointiyhteydellä. 110) is received from the MC 15 in the HLR switch 12 and the direction of the signaling information there from the mobile station interface 10. In response to the received knowledge 10 of the MC 15 is set to a state which indicates that mobile subscriber 10 is no signaling connection. Kuvattu tila voidaan määritellä asettamalla matkaviestinliittymän 10 identiteettiin, kuten GSM-numeroon, liitetty tietoliikenneyhteyselementti viestinhallintatietorakenteessa off-tilaan. The described mode can be determined by placing the identity of the mobile station connection 10, such as a GSM number, the connection element connected to a communication message management data structure to the off-state.

Tämän jälkeen viestipalvelimelle 14 tallennettavista tavoitusyritysviesteistä kertovat 15 olemassaoloviestit lähetetään sellaiselle asiakasidentiteettikohtaisessa viestinhallinta- tietorakenteessa määritellylle kohteelle, joka on on-tilaan asetetuista kohteista prioriteettijärjestyksessä ensimmäisenä. After this, the message server 14 recordable tavoitusyritysviesteistä tell 15 the existence of messages are forwarded to a asiakasidentiteettikohtaisessa communication management data structure defined target, which is set to the on state of the first order of priority. Jos kaikki viestinhallintatietorakenteessa määritellyt kohteet ovat off-tilassa, jätetään tavoitusyritysviestin olemassaolotiedot viestipalvelimelle 14 tai MC:hen 15 odottamaan viestinhallintatietorakenteeseen 20 määritellyn kohteen asettumista on-tilaan. If all the items specified in the message management data structure are in the off-state, leaving tavoitusyritysviestin the existence of the message data to the server 14, or MC in the specified ratio of 15 to wait for message management data structure 20 is a settling mode.

Viestinhallintatietorakenteessa kohteena määritellyn IP-päätelaitteen 16 kytkeytyessä televerkkoon suoritetaan seuraavia toimenpiteitä: 111) IP-palvelin 17 havainnoi IP-päätelaitteen 16 kytkeytymisen halutunlaiselle tietoliikenneyhteydelle. IP terminal specified in the message management data structure 16 engaging a telecommunications network, the following steps are taken: 111), IP server 17 senses the IP terminal 16 to engage with the desired communication connection.

25 112) Vastaanotetaan MC:ssä 15 IP-palvelimen 17 suunnasta viesti, joka ilmaisee IP- • ' ·, päätelaiteen 16 olevan halutunlaisella tietoliikenneyhteydellä. 25 112) is received from the MC 15 in the IP server 17, the direction of the message, which indicates the IP • '·, the terminal device 16 to the desired termination telecommunication connection.

113) Vasteena vastaanotetulle viestille MC 15 asettuu sellaiseen tilaan, joka ilmaisee, että IP-päätelaite 16 on halutunlaisella tietoliikenneyhteydellä. 113) In response to the received message, the MC 15 is set to a state indicating that the IP terminal 16 is a communication link with the desired termination. Tämän jälkeen 7 112901 MC:ltä 15 lähetetään viestipalvelimelle 14 tiedustelu tiettyyn asiakasiden-titeettiin kohdennetuista tavoitusyritysviesteistä. After this 7 112901 from the MSC 15 a message is sent to the server 14 an inquiry to a certain client-equipment identity of the targeted tavoitusyritysviesteistä. Kuvattu tila voidaan määritellä asettamalla IP-päätelaitteen 16 IP-osoitteeseen liitetty tietoliikenneyhteys-elementti viestinhallintatietorakenteessa on-tilaan. The described mode can be defined by placing a terminal connected to the IP-16 IP-address communication connection control message element data structure to an on-state.

5 114) Vastaanotetaan MC:ssä 15 viestipalvelimelta 14 lähetetty olemassaolotieto ainakin yhdestä tavoitusyritysviestistä. 5 114) is received from the MC 15 in a message sent to the server 14 being the information of at least one tavoitusyritysviestistä.

115) Lähetetään (vaiheet 115a - 115b) MC:ltä 15 olemassaolotieto ainakin yhdestä mahdollisesta tavoitusyritysviestistä IP-palvelimen 17 kautta IP-päätelaitteen 16 suuntaan. 115) transmitting (steps 115a - 115b) from the MSC 15 of the existence of information of at least one possible tavoitusyritysviestistä IP server 17 through the IP terminal 16 in the direction.

10 Tämän jälkeen viestipalvelimelle 14 tallennettavista tavoitusyritysviesteistä kertovat olemassaoloviestit lähetetään IP-päätelaitteelle 16, jos tämä on on-tilaan asetetuista kohteista viestinhallintatietorakenteessa prioriteettijärjestyksessä ensimmäisenä. Subsequently, 10 message to the server 14, recordable tavoitusyritysviesteistä indicate the existence of the messages transmitted from the IP terminal 16, if this is the first message management data structure to the priority order set in the ON state objects. Tieto IP-päätelaitteen 16 mahdollisesta poistumisesta halutunlaiselta tietoliikenneyhteydeltä toimitetaan ohjausjärjestelmä MC:lle 15 menetelmänvaiheiden 111 - 113 mukaisessa 15 järjestyksessä. Data of the 16 possible elimination of the IP terminal is supplied with the desired communication line control system for the MC for 15 steps of the method 111 - 113 according to the order of 15.

Telepalveluiden käyttäjälle voidaan tarjota mahdollisuus muokata tämän asiakasidentiteettiin sidottua viestinhallintatietorakennetta ohjausjärjestelmässä MC 15. Tällöin viestinhallintatietorakenteen kohdeosoitteita ja niiden prioriteetteja asetetaan t ' : <: DTMF-, WAP-, tai WWW-rajapinnan kautta vastaanotettavalla ohjauksella. Telecommunications services can be offered to the user the ability to edit bound to this client message identity management data structure of a control system of the MC 15. In this case, the message management data structure, the destination addresses and the priorities are set t '<: DTMF, WAP, or via a Web interface to a receive control.

20 Asiakasidentiteettikohtainen tavoitusyritysviesti voi muodostua viestipalvelimelle 14 suoran tai rekursiivisen tiettyyn kohdeosoitteeseen tai johonkin tietyistä kohdeosoit-. 20 Customer Identity Individual tavoitusyritysviesti may be formed message to the server 14 the direct or recursive to a specific destination address or to a certain destination addresses. · · ·, teista suunnatun tietoliikenneyhteyden muodostuspyynnön seurauksena. · · ·, As a result of you directed the communication link set-up request. Tavoitusyritys- viesti voidaan muodostaa viestipalvelimelle 14, jos kohdeosoitteesta ei saada halutunlaista vastetta televerkkoon. Tavoitusyritys- message may be formed by the message server 14, if the destination address does not obtain the desired type of response to the telecommunications network. Tämä edellyttää joissakin järjestelmissä aktiivisia : “'; This requires some systems active " '; 25 toimenpiteitä tietoliikenneyhteyden muodostuspyynnön lähettäneen elementin :' “: suunnasta. 25 measures the communication connection establishment requesting element: "" direction.

Keksinnön puitteissa voidaan ajatella myös yllä kuvatuista sovellusmuodoista ,.· poikkeavia ratkaisuja. within the scope of the invention may also think of the embodiments described above. · differing solutions. Tavoitettavuuspalvelu voidaan asettaa toimimaan keksinnön mukaisen menetelmän avulla. Presence service can be set to operate the process of the invention. Tällöin ohjataan tietoliikenneyhteyden muodostus- 8 112901 pyyntöjä kohdentumaan juuri haluttuun kohdeosoitteeseen vastaavalla toiminnallisuudella, mitä on esimerkissä käytetty tavoitusyritysviestien olemassaolotietojen kohdentamiseen. In this case, the communication is controlled by call set-up requests targeting 8 112901 in the desired functionality corresponding to the destination address, which is used to target tavoitusyritysviestien existence of data in the example. Yllä kuvattua viestinhallintatietorakennetta käytetään tavoitettavuus-profiilina ja asiakasidentiteetille kohdennettu tietoliikenneyhteydenmuodostuspyyntö 5 ohjataan viestinhallintatietorakenteessa korkeimmalla prioriteetilla olevalle aktiiviselle kohdeidentiteetille. message management data structure described above is used as a profile and presence-asiakasidentiteetille allocated to the communication connection request message is controlled by five control data structure to a highest priority active kohdeidentiteetille. Halutunlainen tietoliikenneyhteys on tavoitettavuuspalvelun tapauksessa sellainen, että tietoliikenneyhteyden tilan perusteella voidaan tulkita kohdeidentiteetin suunnassa toimivan logiikan olevan valmiudessa vastaanottamaan tavoitettavuusprofiilin mukaisen tietoliikenneyhteydenmuodostuspyynnön. Desired communication connection in the case of a presence service, on the basis of the communication connection condition can be construed as providing the identity of the target depth of logic to be ready to receive a communication connection establishment request of the reachability profile.

10 Keksintö on tarkoitettu pääasiassa kiinteämuotoisen tietoliikenteen ohjaamiseen kohdeosoitteeseen. 10 The invention is primarily intended for control of fixed-format data communication to the destination address. Kiinteämuotoisella tietoliikenteellä tarkoitetaan tässä lyhytsanomia, sähköpostiviestejä tai näiden kaltaisia viestejä. Kiinteämuotoisella data traffic refers to this, short messages, email messages, or the like.

Claims (9)

9 112901 9 112901
1. Menetelmä tietoliikenteen ohjaamiseksi televerkossa toteutettavan viestipalvelun yhteydessä, jossa menetelmässä - asetetaan (101) televerkkoon viestipalvelun asiakkaalle asiakasidentiteettikohtaisiksi 5 kohdeosoitteiksi ainakin kaksi eri osoitteiston osoitetta, - otetaan viestipalvelussa vastaan viestipalvelun asiakkaalle kohdistettu viesti, - lähetetään asiakkaalle asiakasidentiteettikohtaiseen kohdeosoitteeseen tietoliikennettä, joka sisältää (108) olemassaolotiedon tavoitusyritysviestistä, tunnettu siitä, että 10. asetetaan (101) kohdeosoitteet prioriteettijäijestykseen ja ylläpidetään tietoa siitä mihin kohdeosoitteista on halutunlainen tietoliikenneyhteys, ja - lähetetään (106) tietoliikennettä, joka sisältää (108) olemassaolotiedon tavoitusyritysviestistä, prioriteettij äestyksessä ensimmäiseen sellaiseen kohde-osoitteeseen, johon on halutunlainen tietoliikenneyhteys, jolloin: 15. vastaanotetaan (107) ohj ausj äqestelmässä (15) olemassaolotieto 1. A method for controlling a communication connection with the message service implemented in a telecommunications network, comprising: - setting (101) a telecommunications network with a message for asiakasidentiteettikohtaisiksi 5 for the destination address of at least two different types of address address, - the message from the service receiving a message service to the customer targeted message, - transmitting a customer asiakasidentiteettikohtaiseen the destination address of the data traffic that includes (108) the existence of information tavoitusyritysviestistä, characterized in that the 10 sets (101) the destination addresses prioriteettijäijestykseen and maintaining information on where the target addresses is the desired communication connection, and - sending (106) data traffic that includes (108) the existence of information tavoitusyritysviestistä, prioriteettij harrowing first to a destination address to which the is as desired in the communication link, wherein: 15 is received (107) of a control äqestelmässä (15) the existence of data ainakin , · *, yhdestä mahdollisesta tavoitusyritysviestistä viestipalvelimen (14) suunnasta, - haetaan (107) ohjausjäijestelmältä (15) prioriteettijäijestyksessä ensimmäinen ' · · · * sellainen kohdeosoite, johon on halutunlainen tietoliikenneyhteys, ja ;. at least · *, one possible tavoitusyritysviestistä the message server (14) in a direction - retrieving (107) ohjausjäijestelmältä (15) prioriteettijäijestyksessä first '· · · * a destination address, which is the desired communication link, and;. - ohjataan (108) televerkko lähettämään ohjattavaa tietoliikennettä, joka sisältää I « I 20 (106, 108) olemassaolotiedon tavoitusyritysviestistä, haettuun kohdeosoittee- : ' ': seen. - controlling (108) the telecommunications network to send controlled data communications, comprising I «I-20 (106, 108) the existence of information tavoitusyritysviestistä, requested kohdeosoittee- '' C.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ylläpidettäessä televerkossa toimivassa ohj ausj äijestelmässä (15) tietoa siitä niihin kohdeosoitteista on halutunlainen tietoliikenneyhteys, 25. asetetaan (101) asiakasidentiteettikohtaiseksi kohdeosoitteeksi matkaviestinliittymän identiteetti, kuten matkaviestinliittymän numero, 112901 - otetaan (103) ohjausjärjestelmässä (15) vastaan tieto matkaviestinliittymän (10) kytkeytymisestä signalointiyhteydelle matkaviestinverkkoon tai pois signalointi-yhteydeltä matkaviestinverkosta, ja - vasteena vastaanotetulle tiedolle asetetaan (104) ohj ausj ärjestelmä (15) sellaiseen 5 tilaan, joka ilmaisee matkaviestinliittymän (10) olevan signalointiyhteydellä tai pois signalointiyhteydeltä. 2. The method according to claim 1, characterized in that maintaining a telecommunications network serving of a control äijestelmässä (15) the information about the destination addresses is as desired in the communication link 25 is set (101) asiakasidentiteettikohtaiseksi the destination address of the mobile subscription identity, such as a mobile subscription number, 112 901 - receiving (103) a control system (15) for receiving information of the mobile subscription (10) the coupling of a signaling to the mobile network or from the signaling connection from the mobile network, and - in response to information received is set (104) of a control system which produces (15) a 5 to a state indicating the mobile station interface (10) of a signaling or out of a signaling connection.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ylläpidettäessä televerkossa toimivassa ohjausjärjestelmässä (15) tietoa siitä mihin kohdeosoitteista on 10 halutunlainen tietoliikenneyhteys, - asetetaan (101) tietty IP-osoite kohdeosoitteeksi, - vastaanotetaan (112) ohjausjärjestelmässä (15) IP-palvelimen (17) suunnasta tieto siitä, että tiettyyn IP-osoitteeseen on halutunlainen tietoliikenneyhteys tai siitä, että tiettyyn IP-osoitteeseen ei ole halutunlaista tietoliikenneyhteyttä, ja 15. vasteena vastaanotetulle tiedolle asetetaan (113) ohj ausj äij estelmä (15) sellaiseen tilaan, joka ilmaisee että tiettyyn IP-osoitteeseen on halutunlainen tietoliikenneyhteys tai että tiettyyn IP-osoitteeseen ei ole halutunlaista tietoliikenneyhteyttä. 3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the operating maintaining a telecommunications network management system (15) information on where the target addresses is 10 desired communication connection, - setting (101) a given IP address as the destination address, - receiving (112) a control system (15) of the IP server (17) the direction of the fact that a specific IP address of the desired type of connection or that a particular IP address is not the desired type of communication link, and 15 in response to information received is set (113) of a control gap arranged tubes (15) in such a state, which indicates that a particular IP address of the desired type of connection or that a particular IP address is not the desired type of communication link.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ohjataan • * * 20 tietoliikenneyhteys muodostumaan jonkin verkko-osoitteen ja kohdeosoitteen välille. 4. any one of claims 1 - A method according to claim 3, characterized in that the controlled • * * 20 communication link is established between one of the network address and the destination address.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että verkko-osoitteen ja kohdeosoitteen välille muodostumaan ohjattava tietoliikenneyhteys on puhelinyhteys. 5. any one of claims 1 - A method according to claim 4, characterized in that the formation of the network address and the destination address of the communication link is controlled telephone. ·;·: 25 112901 ·; ·: 25 112901
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että asetetaan ainakin yksi kohdeosoite vasteena ohjausjärjestelmään (15) asiakasrajapinnan, kuten DTMF-, WAP-, tai WWW-rajapinnan kautta vastaanotetulle ohjaukselle. 6. The method according to any one of claims 15, characterized in that the set of at least one target address in response to the control system (15) of the customer interface, such as DTMF, WAP, or via a Web interface to the received control.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että muokataan kohdeosoitteiden prioriteettijäijestystä vasteena asiakasrajapinnan, kuten DTMF-, WAP, tai WWW-rajapinnan kautta vastaanotetulle ohjaukselle. 7. in any one of claims 1 - A method according to claim 6, characterized in that the modified destination addresses prioriteettijäijestystä response to the client interface, such as DTMF, WAP, or via a Web interface to the received control.
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ainakin 10 yksi kohdeosoite on valintaisen puhelinverkon osoite ja ainakin yksi toinen kohdeosoite on muu kuin valintaisen puhelinverkon osoite esim. IP-osoite. 8. any one of claims 1 - to 7, characterized in that the at least one destination address 10 is switched telephone network address and at least one second destination address is other than the switched telephone network address, e.g. IP address..
9. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ohjattava tietoliikenne on kiinteämuotoista, kuten SMS-lyhytsanomamuotoista. 9 in any one of claims 1 - A method according to claim 8, characterized in that the controlled communication has a fixed format, such as SMS short message form. 15 et 20 112901 15 et 20 112 901
FI20000606A 2000-03-15 2000-03-15 A method for controlling communications in a telecommunications network FI112901B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20000606 2000-03-15
FI20000606A FI112901B (en) 2000-03-15 2000-03-15 A method for controlling communications in a telecommunications network

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20000606A FI112901B (en) 2000-03-15 2000-03-15 A method for controlling communications in a telecommunications network
AU4657101A AU4657101A (en) 2000-03-15 2001-03-09 Method in a messaging service provided via the telecommunication network
PCT/FI2001/000235 WO2001069902A1 (en) 2000-03-15 2001-03-09 Method in a messaging service provided via the telecommunication network

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20000606A0 FI20000606A0 (en) 2000-03-15
FI20000606A FI20000606A (en) 2001-11-08
FI112901B true FI112901B (en) 2004-01-30

Family

ID=8557941

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20000606A FI112901B (en) 2000-03-15 2000-03-15 A method for controlling communications in a telecommunications network

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU4657101A (en)
FI (1) FI112901B (en)
WO (1) WO2001069902A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1221803A1 (en) * 2001-08-30 2002-07-10 Siemens Aktiengesellschaft Coordination service for a Short Message Service

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5600704A (en) * 1994-08-30 1997-02-04 Ericsson Inc. Systems and methods for prioritized routing of telephone calls to a subscriber
FI104869B (en) * 1995-05-24 2000-04-14 Ericsson Telefon Ab L M A method for establishing a speech connection between the network and the intelligent network
CA2180684C (en) * 1996-07-08 2001-08-21 Paul Erb Automatic call forwarding
AU5075698A (en) * 1996-11-12 1998-06-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Device for routing information updates
US6118778A (en) * 1996-12-09 2000-09-12 At&T Wireless Services, Inc. Method and apparatus for data network call processing
DE19743201A1 (en) * 1997-09-30 1999-04-08 Siemens Ag Communication connection server arrangement
DE19843201A1 (en) * 1998-09-14 1999-08-12 Mannesmann Ag Setting-up telecommunication between caller and called subscriber
AU3341600A (en) * 1999-03-03 2000-09-21 Mediaring. Com Limited Universal internet voice addressing scheme

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001069902A1 (en) 2001-09-20
FI20000606A (en) 2001-11-08
AU4657101A (en) 2001-09-24
FI20000606A0 (en) 2000-03-15
FI20000606D0 (en)
FI112901B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3916004B2 (en) Method for transferring and storing the short message to the mobile subscriber in a cellular communication system
AU764728B2 (en) System and method of forwarding data calls in a radio telecommunications network
US5579375A (en) Call transfer within cellular communications system
JP4149656B2 (en) Voice mail service of closed user groups in a mobile communication system
FI106282B (en) A method and system for transmitting a short message in a telecommunication network
US7023855B2 (en) Method and device for performing a packet data communication
EP1033043B1 (en) Retention of radio resource connection for short message service message deliviery in a cellular telephone network
AU683163B2 (en) Call forwarding method and arrangement for a mobile terminating call
EP0985309B1 (en) Delivery of announcements to a user of a communications system when roaming in a network away from the user&#39;s home network
CN1119042C (en) Method for connecting mobile station within globe mobile communication network by route input calling and equipment for selecting mobile station in the same network
AU719420B2 (en) Optimized routing of terminating calls within a mobile telecommunications network
EP0900511B1 (en) Emergency call back using msc numbers
EP2357874B1 (en) Method and device for routing messages
FI109064B (en) Method for initiating a short message transmission to a cellular radio system, cellular radio system and the cellular radio system the subscriber register
DE19832290B4 (en) Communication system and method for establishing connections between terminals of a first and a second communication network
US8050274B2 (en) Changing a first subscriber identifier to a second identifier
US20070167167A1 (en) Network-based system for rerouting phone calls from phone networks to VoIP clients for roamers and subscribers who do not answer
EP0677232B1 (en) A system and method for routing messages in radio communication systems
EP1123626B1 (en) Ip roaming number gateway
AU756312B2 (en) Mobile communication system and alternative network gateway unit for processing a call
US9648051B2 (en) System and method for transitioning a communication session between networks that are not commonly controlled
EP0847174B1 (en) Method and apparatus for data network call processing
EP1595408B1 (en) Routing in a radio access network connected to a plurality of core networks
FI105743B (en) A method for transmitting multimedia messages and a multimedia message communication system
RU2129760C1 (en) Mobile radio link operating process