FI111590B - Förfarande och anordning för lokalisering av data - Google Patents

Förfarande och anordning för lokalisering av data Download PDF

Info

Publication number
FI111590B
FI111590B FI20010822A FI20010822A FI111590B FI 111590 B FI111590 B FI 111590B FI 20010822 A FI20010822 A FI 20010822A FI 20010822 A FI20010822 A FI 20010822A FI 111590 B FI111590 B FI 111590B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
data
digital
characterized
stream
means
Prior art date
Application number
FI20010822A
Other languages
English (en)
Finnish (fi)
Other versions
FI20010822A0 (sv )
FI20010822A (sv )
Inventor
Marcus Wiklund
Original Assignee
Swelcom Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
  • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
  • H04N21/234Processing of video elementary streams, e.g. splicing of content streams, manipulating MPEG-4 scene graphs
  • H04N21/23424Processing of video elementary streams, e.g. splicing of content streams, manipulating MPEG-4 scene graphs involving splicing one content stream with another content stream, e.g. for inserting or substituting an advertisement
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
  • H04N21/21Server components or server architectures
  • H04N21/222Secondary servers, e.g. proxy server, cable television Head-end
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
  • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
  • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a Uniform Resource Locator [URL] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
  • H04N21/2362Generation or processing of Service Information [SI]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
  • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
  • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a Uniform Resource Locator [URL] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
  • H04N21/2365Multiplexing of several video streams
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
  • H04N21/81Monomedia components thereof
  • H04N21/812Monomedia components thereof involving advertisement data
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
  • H04N21/83Generation or processing of protective or descriptive data associated with content; Content structuring
  • H04N21/845Structuring of content, e.g. decomposing content into time segments
  • H04N21/8455Structuring of content, e.g. decomposing content into time segments involving pointers to the content, e.g. pointers to the I-frames of the video stream
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
  • H04N21/85Assembly of content; Generation of multimedia applications
  • H04N21/858Linking data to content, e.g. by linking an URL to a video object, by creating a hotspot

Claims (58)

1. Ett förfarande för lokalisering av data i digitalnäts-miljö, kännetecknat av, att det omfattar steg där man: 5. vid ett fjärrsändningsdon (101) ästadkommer en digital dataström, - ästadkommer utlösningsdata kopplat tili orderinformation som förmär förändra den digitala dataströmmen, - mottar den digitala dataströmmen och det tili orderinfor-10 mationen kopplade utlösningsdatat vid ett lokalt mottagnings- don (109, 110), - i ett detektionsdon i det lokala mottagningsdonet (109, 110. detekterar utlösningsdatat, - som svar pä eventuellt detekterat utlösningsdata sänder 15 orderinformationen tili ett orderbehandlingsdon (111), - sänder information frän orderbehandlingsdonet (111) tili ett eller flera operativa processdon för att utföra en order (order) enligt orderinformationen, - förändrar den mottagna digitala dataströmmen i enlighet med 20 ordern(a).
2. Förfarande enligt patentkrav 1, kännetecknat av, att man sänder det tili orderinformationen kopplade utlösningsdatat och den digitala dataströmmen tillsammans frän fjärrsänd- 25 ningsdonet (101).
3. Förfarande enligt patentkrav 1, kännetecknat av, att man sänder det tili orderinformationen kopplade utlösningsdatat frän ett separat sändningsdon. 30
4. Förfarande enligt patentkrav 1, kännetecknat av, att den digitala dataströmmen, som skall lokaliseras, omfattar ut-sändningsdata säsom en tjänstström i ett digitalt video- 111590 utsändningsnät (DVB-nät) eller i ett digitalt audio-utsändningsnät (DAB-nät) eller multiutsändningsdata säsom en tjänstström i ett kommunikationsnät.
5 5. Förfarande enligt patentkrav 1, kannetecknat av, att den digitala dataströmmen, som skall lokaliseras, omfattar information som kan framtas ur ett informationsnät, säsom Internet . 10
6. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 4, kännetecknat av, att man inför det tili orderinformationen kopplade ut-lösningsdatat i en privat tabell som man kombinerar med den digitala dataströmmen. 15
7. Förfarande enligt patentkrav 6, kännetecknat av, att man inför det tili orderinformationen kopplade utlösningsdatat i tabellen med hjälp av ett automatiseringsdon (108).
8. Förfarande enligt patentkrav 1, 4 eller 5, kännetecknat 20 av, att det tili orderinformationen kopplade utlösningsdatat omfattar hjälpdata som man kombinerar med eller inför i den digitala dataströmmen.
9. Förfarande enligt patentkrav 1, kännetecknat av, att den 25 digitala dataströmmen omfattar en ström för en enskild tjänst eller en del därav i en multipeltjänstström, som bestär av ett flertal sinsemellan oberoende tjänster i ett DVB- eller DAB-nät, varvid multipeltjänstströmmen utsänds av en fjärr-sändningsenhet (105) . 30
10. Förfarande enligt patentkrav 1, kännetecknat av, att den digitala dataströmmen omfattar en enskild tjänst- eller kom- 111590 munikationsdataström bland multipla data i ett multiutsänd-nings- eller kommunikationsnät.
11. Förfarande enligt patentkrav 9 eller 10, varvid 5 multipeltjänst- eller multipeldataströmmen omfattar kodat data som man i ett multiplexeringsdon (107) kombinerar med det tili orderinformationen kopplade utlösningsdatat.
12. Förfarande enligt patentkrav 11, kännetecknat av, att 10 man sänder den kodade och multiplexerade tjänst- eller data- strömmen som en överföringsström frän ett fjärrsändningsdon (101) genom ett nät (102) tili det lokala mottagningsdonet (109, 110) där man demultiplexerar den för att ästadkomma ett flertal oberoende tjänst- eller dataströmmar. 15
13. Förfarande enligt patentkrav 12, kännetecknat av, att man dekodar ätminstone den enskilda tjänst- eller dataström-men efter demultiplexeringen. 20
14. Förfarande enligt nägot av de föregäende patentkraven, kännetecknat av, att utlösningsdatat omfattar en utlösnings-titel som omfattar en grupp av tecken som en utlösningsanord- * ning kan igenkänna som en order för att päbörja en ätgärd som definieras av orderinformationen. 25
15. Förfarande enligt nägot av de föregäende patentkraven, kännetecknat av, att orderinformationen förmär ästadkomma ett förändrande av den digitala dataströmmen och innefattar en eller flera order som skall utföras för att förorsaka dylikt 3. förändrande.
16. Förfarande enligt patentkrav 15, kännetecknat av, att man väljer orderna bland direkta order och sammansatta order. 111590
17. Förfarande enligt patentkrav 16, kännetecknat av, att de direkta orderna innefattar digital information, säsom identi-fikation av den operativa processorn, ätgärdsidentifikation, 5 ätgärdsparametrar, fördröjningstid och/eller liknande para-metrar.
18. Förfarande enligt patentkrav 16, kännetecknat av, att de sammansatta orderna innefattar digital information, säsom 10 identifikation av den operativa processorn, ätgärdsidentifi-kation, ätgärdsparametrar, fördröjningstid och/eller liknande parametrar.
19. Förfarande enligt patentkrav 12 eller 13, kännetecknat 15 av, att man inför utlösningsdatat i en privat tabell i en multiplexerad dataström och avläsning av utlösningsdatat för-anleder att man sänder ordern(a), som ingär i orderinforma-tionen, till orderbehandlingsdonet (111) för att utföras.
20 20. Förfarande enligt patentkrav 19, kännetecknat av, att orderbehandlingsdonet (111) sänder en direkt och eller sammansatt order (direkta och/eller sammansatta order) till ett eller flera operativa processdon som identifieras i orderinformationen. 25
21. Förfarande enligt patentkrav 20, kännetecknat av, att det operativa processdonet omfattar en demultiplexerings-anordning (110), en dekoder (115), en koder (116), en remultiplexeringsanordning (117), en server (113), en mixer 30 (114), en textgenerator, en datakarusell eller liknande anordning som päverkar tjänsten. 111590
22. Förfarande enligt patentkrav 21, kännetecknat av, att den enskilda tjänstströmmen omfattar en programström i ett DVB- eller DAB-nät och man dirigerar den enskilda strömmen genom en första port i en video- eller audioströmmixer och 5 som svar pä en order, som mottagits frän orderbehandlings-donet (111), stänger den första porten och öppnar en andra port, som läter en annan video- eller audioprogramström förändra och/eller ersätta den enskilda tjänstströmmen. 10
23. Förfarande enligt patentkrav 22, kännetecknat av, att man samtidigt mottar en order i en video- eller audioserver för att sända en utvald video- eller audioprogramström tili nämnda andra port för att ersätta den enskilda tjänst-strömmen. 15
24. Förfarande enligt patentkrav 21 eller 22, kännetecknat av, att man äter öppnar nämnda första port i mixer (114) och stänger nämnda andra port efter en fördröjningstid, som be-stämts av orderinformationen, för att tilläta att man äter- 20 upptar den enskilda tjänstströmmen.
25. Förfarande enligt patentkrav 24, kännetecknat av, att man dirigerar tjänstströmmen efter mixern (114) för att koda och remultiplexera strömmen för att vidare bli sänd tili 25 lokala användare.
26. Förfarande enligt patentkrav 21, kännetecknat av, att « « den enskilda tjänstströmmen omfattar en applikations- eller dataström i ett nät och man utraderar den enskilda strömmen i 30 en remultiplexeringsanordning (117) fullständigt eller för en fördröjningstid som svar pä en order som mottagits frän orderbehandlingsdonet (111). 1 * 111590
27. Förfarande enligt patentkrav 26, kännetecknat av, att man samtidigt mottar en order i en datakarusell för att sända en utvald dataström eller ett utvalt .datapaket tili re-multiplexeringsanordningen (117) för att ersätta den enskilda 5 tjänstströmmen.
28. Förfarande enligt patentkrav 21, kännetecknat av, att den enskilda tjänstströmmen omfattar en tjänst- eller dataström i ett nät och varvid man förändrar den enskilda 10 strömmen genom att man kombinerar en tilläggsdataström med den enskilda strömmen i en remultiplexeringsanordning (117) som svar pä en order som mottagits frän orderbehandlingsdonet dll) . 15
29. Förfarande enligt patentkrav 21, kännetecknat av, att den enskilda strömmen omfattar en tjänst- eller kommunika-tionsdataström i ett kommunikationsnät och man som svar pä en order, som man mottagit frän orderbehandlingsdonet (111), förändrar den enskilda strömmen medelst en utvald dataström 2 0 som man infört frän en server (113) .
30. Förfarande enligt patentkrav 23, 26, 27 eller 29, kännetecknat av, att den utvalda strömmen omfattar en lokal Ström säsom lokal reklam, lokala nyheter, lokal dubbning, 25 lokal textning, lokalt textinnehäll, substitut genom lokal censur, lokal identifikation eller lokal applikation. » c
31. Ett digitalt överföringssystem för lokalisering av data i digitalnätsmiljö, varvid det digitala överföringssystemet 30 omfattar ett fjärrsändningsdon (101) för att sända digitala dataströmmar, kännetecknat av, att det digitala över-föringssystemet ytterligare omfattar: 111590 - ett don för att ästadkomma tili orderinformation kopplat utlösningsdata, - ett lokalt mottagningsdon (109, 110) för att motta den digitala dataströmmen och det tili orderinformationen 5 kopplade utlösningsdatat, - ett don vid det lokala mottagningsdonet (109, 110) för att detektera utlösningsdatat, - ett utlösningsdon arrangerat att som svar pä eventuellt detekterat utlösningsdata sända orderinformationen tili ett 10 orderbehandlingsdon (111), - ett informationssändningsdon för att sända information frän orderbehandlingsdonet (111) tili ett eller flera operativa processdon för att utföra en order (order) i enlighet med orderinformationen, 15. ett don (114 eller 117) för att förändra den mottagna digitala dataströmmen i enlighet med ordern(a).
32. Digitalt överföringssystem enligt patentkrav 31, käxmetecknat av, att donet för att ästadkomma tili order- 20 information kopplat utlösningsdata utgörs av fjärrsändnings-donet (101).
33. Digitalt överföringssystem enligt patentkrav 31, käxmetecknat av, att donet för att ästadkomma tili order- 25 information kopplat utlösningsdata är ett separat sändnings-don.
34. Digitalt överföringssystem enligt patentkrav 31, käxmetecknat av, att nätet omfattar ett digitalt video- 30 utsändningsnät (DVB-nät) eller ett digitalt audioutsändnings-nät (DAB-nät), ett multiutsändningsnät eller ett kommunika-tionsnät. 111590
35. Digitalt överföringssystem enligt patentkrav 31, kännetecknat av, att det ytterligare omfattar ett don (107) för att addera det tili orderinformationen kopplade utlösningsdatat tili eller i kombination med den digitala 5 dataströmmen.
36. Digitalt överföringssystem enligt patentkrav 31, kännetecknat av, att det ytterligare omfattar ett automatise-ringsdon (108) för att införa det tili orderinformationen 10 kopplade utlösningsdatat i en privat tabell i en digital utsändnings- eller multiutsändningssignal.
37. Digitalt överföringssystem enligt patentkrav 31, kännetecknat av, att fjärrsändningsdonet (101) innefattar ett 15 kodningsdon (106) för att koda digitala dataströmmar och ett multiplexeringsdon (107) för att multiplexera digitala dataströmmar med en eller flera andra dataströmmar som skall sändas.
38. Digitalt överföringssystem enligt patentkrav 31, kännetecknat av, att det ytterligare omfattar don (110, 115) för demultiplexering och dekodning av. dataströmmar som mottagits i mottagningsdonet.
39. Digitalt överföringssystem enligt patentkrav 31, kännetecknat av, att det operativa processdonet omfattar en demultiplexeringsanordning (110), en dekoder (115), en 4 l remultiplexeringsanordning (117), en koder (116), en mixer (114), en server (113), en textgenerator, en datakarusell 30 eller liknande processanordning.
40. Ett datasändningsdon för lokalisering av data i ett digitalnät, varvid datasändningsdonet omfattar en sändnings- 111590 enhet för att sända digitala dataströmmar, kännetecknat av att datasändningsdonet ytterligare omfattar: - ett don (105 eller 107) för att kombinera en digital dataström, som skall sändas, med tili orderinformation 5 kopplat utlösningsdata, varvid orderinformationen förmär ästadkomma ett förändrande av den digitala dataströmmen vid ett lokalt mottagningsdon (109, 110).
41. Datasändningsdon enligt patentkrav 40, kännetecknat av, 10 att nätet omfattar ett utsändningsnät, säsom ett digitalt videoutsändningsnät (DVB-nät) eller ett digitalt audio-utsändningsnät (DAB-nät), ett multiutsändningsnät eller ett kommunikationsnät, säsom Internet.
42. Datasändningsdon enligt patentkrav 40, kännetecknat av, att det ytterligare omfattar ett don (107) för att addera det tili orderinformationen kopplade utlösningsdatat tili eller i kombination med den digitala dataströmmen.
43. Datasändningsdon enligt patentkrav 40, kännetecknat av, att det ytterligare omfattar ett automatiseringsdon (108) för att införa det tili orderinformationen kopplade utlösningsdatat i en privat tabell i en digital utsändnings- eller multiutsändningssignal. 25
44. Datasändningsdon enligt patentkrav 40, kännetecknat av, att sändningsenheten innefattar ett kodningsdon (106) för att ’ koda den digitala dataströmmen och ett multiplexeringsdon (107) för att multiplexera den digitala dataströmmen med en 30 eller flera andra dataströmmar, som skall sändas, och med det tili orderinformationen kopplade utlösningsdatat. 111590
45. Ett datalokaliseringsdon för att lokalisera data i digi-talnätsmiljö, kännetecknat av att det omfattar: - ett lokalt mottagningsdon (109, 110) för att motta en digital dataström och tili orderinformation kopplat 5 utlösningsdata frän ett fjärrsändningsdon (101), - ett don vid det lokala mottagningsdonet (109, 110) för att detektera utlösningsdatat, - ett utlösningsdon, som anordnats att som svar pä eventuellt detekterat utlösningsdata sända orderinformationen tili ett 10 orderbehandlingsdon (111), - ett informationssändningsdon för att sända information frän orderbehandlingsdonet (111) tili ett eller flera operativa processdon för att utföra ordern(a) i enlighet med orderinf ormationen, 15. ett don för att förändra den mottagna dataströmmen i en lighet med ordern(a).
46. Datalokaliseringsdon enligt patentkrav 45, kännetecknat av, att det omfattar separata lokala mottagningsdon och/eller 20 separata fjärrsändningsdon för den digitala dataströmmen respektive utlösningsdatat.
47. Datalokaliseringsdon enligt patentkrav 45, kännetecknat av, att det ytterligare omfattar don (110, 115) för 25 demultiplexering och/eller dekodning av mottagna kodade dataströmmar.
*’ 48. Datalokaliseringsdon enligt patentkrav 45, kännetecknat av, att det operativa processdonet omfattar en demulti-30 plexeringsanordning (110), en dekoder (115), en koder (116), en remultiplexeringsanordning (117), en mixer (114), en server (113), en textgenerator, en datakarusell eller liknande. 111590
49. Datalokaliseringsdon enligt patentkrav 48, kännetecknat av, att mixern (114) är en video- eller. audioströmmixer och omfattar en första och en andra port, vilka portar kan öppnas 5 och stängas för att tilläta en video- eller audioprogramström att förändra och/eller ersätta en annan programström.
50. Datalokaliseringsdon enligt patentkrav 48, kännetecknat: av, att remultiplexeringsanordningen (117) omfattar en 10 remultiplexer för att utradera den digitala dataströmmen, att förändra den digitala dataströmmen och/eller att addera data till eller i kombination med den digitala dataströmmen.
51. Ett nyttjande av ett system för lokalisering av data i 15 digitalnätsmiljö, kännetecknat av att nyttjandet omfattar: styrning av lokalt data i en fjärröverförd digital dataström i ett datalokaliseringsdon (103) pä basen av tili orderinformation kopplat utlösningsdata som levererats frän ett sändningsdon (101), varvid orderinformationen förmär 20 ästadkomma ett förändrande av den digitala dataströmmen vid lokala mottagningsdon (109, 110).
52. Nyttjande enligt patentkrav 51, kännetecknat av, att den digitala dataströmmen, som skall lokaliseras, omfattar multi- 25 utsändningsdata eller utsändningsdata säsom en programström i ett digitalt videoutsändningsnät (DVB-nät) eller ett digitalt audioutsändningsnät (DAB-nät) eller information som kan hämtas ur ett informationsnät, säsom Internet.
53. Nyttjande enligt patentkrav 51, kännetecknat av, att det lokala datat omfattar inläggs- eller ersättningsdata som in-förs i den digitala dataströmmen som svar pä order som ingär i orderinformationen. 111590
54. Nyttjande enligt patentkrav 51, kännetecknat av, att det lokala datat omfattar lokalreklam, lokala nyheter, lokal dubbning, lokal textning, lokalt textinnehäll, substitut 5 genom lokal censur, lokal identifikation eller lokala appli-kationer.
55. Nyttjande enligt patentkrav 51, kännetecknat av, att det omfattar att man förser en internationell DVB- eller DAB- 10 sändning med lokala nyheter och/eller lokala inlägg.
56. Nyttjande enligt patentkrav 51, kännetecknat av, att det omfattar att man förser en internationell nyhetstjänst pä Internet med lokala nyheter och/eller lokala inlägg. 15
57. Nyttjande enligt patentkrav 51, kännetecknat av, att det omfattar att man ästadkommer att selektiv avbrytande lokal information införs i sändnings- och/eller kommunikätionsnät.
58. Nyttjande enligt patentkrav 51, kännetecknat av, att det omfattar att man förhindrar att utvalda tjänster sänds tili lokala mottagare i ett sändnings- och/eller kommunikations-nät. 1 « · l
FI20010822A 2001-04-20 2001-04-20 Förfarande och anordning för lokalisering av data FI111590B (sv)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010822 2001-04-20
FI20010822A FI111590B (sv) 2001-04-20 2001-04-20 Förfarande och anordning för lokalisering av data

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010822A FI111590B (sv) 2001-04-20 2001-04-20 Förfarande och anordning för lokalisering av data
EP20020716863 EP1391117A1 (en) 2001-04-20 2002-04-22 A method and apparatus for localizing data
US10474209 US20040179553A1 (en) 2001-04-20 2002-04-22 Method and apparatus for localizing data
PCT/FI2002/000331 WO2002087242A1 (en) 2001-04-20 2002-04-22 A method and apparatus for localizing data

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20010822A0 true FI20010822A0 (sv) 2001-04-20
FI20010822A true FI20010822A (sv) 2002-10-21
FI111590B true true FI111590B (sv) 2003-08-15

Family

ID=8561025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20010822A FI111590B (sv) 2001-04-20 2001-04-20 Förfarande och anordning för lokalisering av data

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20040179553A1 (sv)
EP (1) EP1391117A1 (sv)
FI (1) FI111590B (sv)
WO (1) WO2002087242A1 (sv)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070294721A1 (en) * 2006-06-20 2007-12-20 Sbc Knowledge Ventures, Lp System and method of providing supplemental video content related to targeted advertisements in a video stream
JP5757075B2 (ja) * 2010-09-15 2015-07-29 ソニー株式会社 送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、プログラム、および放送システム
JP6207340B2 (ja) * 2013-10-18 2017-10-04 キヤノン株式会社 画像形成装置及びその制御方法、並びにプログラム

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5600364A (en) * 1992-12-09 1997-02-04 Discovery Communications, Inc. Network controller for cable television delivery systems
EP0742670B1 (en) * 1995-05-08 2002-04-03 The Box Worldwide, Inc. Interactive video system
US5684877A (en) * 1995-05-22 1997-11-04 Sidik; Kaled Method of preventing videotape piracy
US6038000A (en) * 1997-05-28 2000-03-14 Sarnoff Corporation Information stream syntax for indicating the presence of a splice point
JP3216531B2 (ja) * 1996-07-24 2001-10-09 三菱電機株式会社 再多重化装置および再多重化方法
US5917830A (en) * 1996-10-18 1999-06-29 General Instrument Corporation Splicing compressed packetized digital video streams
JP3750760B2 (ja) * 1996-10-24 2006-03-01 ソニー株式会社 繰返し使用データ挿入装置およびディジタル放送送信システム
WO1999005864A1 (fr) * 1997-07-25 1999-02-04 Sony Corporation Dispositif d'edition, procede d'edition, dispositif d'epissage, procede d'epissage, dispositif de codage et procede de codage
JP3709721B2 (ja) * 1997-10-03 2005-10-26 ソニー株式会社 符号化ストリームスプライシング装置及び符号化ストリームスプライシング方法、符号化ストリーム生成装置及び符号化ストリーム生成方法、並びに情報処理装置及び方法
US6487721B1 (en) * 1998-01-30 2002-11-26 General Instrument Corporation Apparatus and method for digital advertisement insertion in a bitstream
US6327275B1 (en) * 1998-05-19 2001-12-04 General Instrument Corporation Remultiplexing variable rate bitstreams using a delay buffer and rate estimation
US6219358B1 (en) * 1998-09-11 2001-04-17 Scientific-Atlanta, Inc. Adaptive rate control for insertion of data into arbitrary bit rate data streams
US6295647B1 (en) * 1998-10-08 2001-09-25 Philips Electronics North America Corp. Context life time management of a user interface in a digital TV broadcast
US7099348B1 (en) * 1998-11-03 2006-08-29 Agere Systems Inc. Digital audio broadcast system with local information
JP3408469B2 (ja) * 1999-09-14 2003-05-19 松下電器産業株式会社 受信システム
US6771657B1 (en) * 1999-12-09 2004-08-03 General Instrument Corporation Non real-time delivery of MPEG-2 programs via an MPEG-2 transport stream
US7489685B2 (en) * 2000-02-21 2009-02-10 Panasonic Corporation Digital broadcast receiving apparatus
US7426558B1 (en) * 2000-05-11 2008-09-16 Thomson Licensing Method and system for controlling and auditing content/service systems
WO2002047384A1 (en) * 2000-12-05 2002-06-13 Starguide Digital Networks, Inc. Method and apparatus for ip multicast content distribution system having national and regional demographically targeted advertisement insertion
US7068385B2 (en) * 2001-02-22 2006-06-27 Hewlett-Packard Development Company, L.P. User configurable control panel capable of displaying Internet-derived information

Also Published As

Publication number Publication date Type
US20040179553A1 (en) 2004-09-16 application
FI20010822D0 (sv) grant
FI20010822A0 (sv) 2001-04-20 application
WO2002087242A1 (en) 2002-10-31 application
FI111590B1 (sv) grant
FI20010822A (sv) 2002-10-21 application
EP1391117A1 (en) 2004-02-25 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5633683A (en) Arrangement and method for transmitting and receiving mosaic video signals including sub-pictures for easy selection of a program to be viewed
US7490344B2 (en) System and method for seamless switching
US6615039B1 (en) Advertisement subgroups for digital streams
US5917830A (en) Splicing compressed packetized digital video streams
US20060075449A1 (en) Distributed architecture for digital program insertion in video streams delivered over packet networks
US20070040933A1 (en) Transport stream reprocessing device and data broadcasting system using the device
US8572646B2 (en) System and method for simultaneous broadcast for personalized messages
KR100565089B1 (ko) 디지털 오디오 방송(dab)에서의 비디오 서비스 제공 및수신방법 및 그 장치
US20060062200A1 (en) Method and an apparatus for mapping an mpeg transport stream into ip packets for wlan broadcast
US5594492A (en) Method and apparatus for rapid channel selection
US20050081143A1 (en) URI pointer system and method for the carriage of MPEG-4 data in an MPEG-2 transport stream
US20070136777A1 (en) Caption data delivery apparatus and methods
US20100141738A1 (en) Method and system for transmitting/receiving 3-dimensional broadcasting service
US20050068977A1 (en) Apparatus and method for servicing both wide area broadcasting and local area broadcasting in a digital multimedia broadcasting system and terminal for receiving the broadcast
KR20050117314A (ko) 데이터 패킷의 접근 지연 시간 단축을 위한 송/수신 장치및 그 방법
JP2003032640A (ja) 番組特定情報送出装置、及び番組特定情報伝送システム
EP0751640A2 (en) Method for meging supplementary broadcast programmes into a main broadcast programme
US20060008254A1 (en) Method of synchronizing still picture with moving picture stream
US20050048916A1 (en) Service system of thumbnail image and transmitting/receiving method thereof
US20140160238A1 (en) Transmission apparatus and method, and reception apparatus and method for providing 3d service using the content and additional image seperately transmitted with the reference image transmitted in real time
KR20030062138A (ko) 디지털 지상파 데이터 방송을 위한 데이터 부호화 장치 및그 방법
KR20070030739A (ko) 네트워크를 통해 디지털 서비스를 송신하는 방법과 그러한송신 방법을 구현하는 디바이스
US20030097663A1 (en) Method and apparatus for dynamic provisioning of IP-based services in a DVB network
WO2004057874A1 (en) Method and system for delivering dual layer hdtv signals through broadcasting and streaming
US20040181810A1 (en) Recasting DVB video system to recast digital broadcasts

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed