FI110675B - Menetelmä orgaanisen valoa emittoivan diodin muokkaamiseksi - Google Patents

Menetelmä orgaanisen valoa emittoivan diodin muokkaamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI110675B
FI110675B FI20011483A FI20011483A FI110675B FI 110675 B FI110675 B FI 110675B FI 20011483 A FI20011483 A FI 20011483A FI 20011483 A FI20011483 A FI 20011483A FI 110675 B FI110675 B FI 110675B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
structure
method
oled
light emitting
forming
Prior art date
Application number
FI20011483A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20011483A0 (fi
Inventor
Heikki Isotalo
Tapio Maekelae
Jukka Lappalainen
Original Assignee
Valtion Teknillinen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Valtion Teknillinen filed Critical Valtion Teknillinen
Priority to FI20011483A priority Critical patent/FI110675B/fi
Priority to FI20011483 priority
Publication of FI20011483A0 publication Critical patent/FI20011483A0/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI110675B publication Critical patent/FI110675B/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
  • B29C51/00Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor
  • B29C51/10Forming by pressure difference, e.g. vacuum
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H01L51/00Solid state devices using organic materials as the active part, or using a combination of organic materials with other materials as the active part; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of such devices, or of parts thereof
  • H01L51/50Solid state devices using organic materials as the active part, or using a combination of organic materials with other materials as the active part; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of such devices, or of parts thereof specially adapted for light emission, e.g. organic light emitting diodes [OLED] or polymer light emitting devices [PLED];
  • H01L51/56Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of such devices or of parts thereof
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
  • B29C2791/00Shaping characteristics in general
  • B29C2791/004Shaping under special conditions
  • B29C2791/006Using vacuum
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
  • B29C2791/00Shaping characteristics in general
  • B29C2791/004Shaping under special conditions
  • B29C2791/007Using fluid under pressure
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
  • B29C51/00Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
  • B29L2031/00Other particular articles
  • B29L2031/30Vehicles, e.g. ships or aircraft, or body parts thereof
  • B29L2031/3055Cars
  • B29L2031/3061Number plates
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
  • B29L2031/00Other particular articles
  • B29L2031/34Electrical apparatus, e.g. sparking plugs or parts thereof
  • B29L2031/3431Telephones, Earphones

Description

110671

Menetelmä orgaanisen valoa emittoivan diodin muokkaamiseksi Förfarande för att forma en organisk ljusemitterande diod 5 Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukainen menetelmä orgaanisen, valoa emittoivan diodin muokkaamiseksi.

Keksintö liittyy orgaanisiin valoa-emittoiviin LED-rakenteisiin (OLED, Organic Light Emitting Diode), joita käytetään yleisesti esimerkiksi passiivi-10 /aktiivimatriisinäytöissä. OLED-komponentin rakenne käsittää tyypillisesti läpinäkyvän elektrodin (anodi), emittoivan materiaalikerroksen, toisen elektrodin (katodi) sekä läpinäkyvän alustasubstraatin. Alustasubstraattina käytetään usein lasia, mutta myös muut materiaalit ovat mahdollisia. Orgaaniset LEDit tunnetaan esimerkiksi julkaisuista US-5,059,861, US-5,970,318 ja US-5,998,803.

15

Kerrosmaisista OLED-rakenteista voidaan muodostaa laajoja yhtenäisiä pintoja, jotka kestävät taivutusta yhteen suuntaan kerrallaan. Tällaisia rakenteita voidaan käyttää esim. taustavalaistuksessa. Tällä tavalla niistä voidaan muodostaa kaksi-ulotteisia kaarevia pintoja. Tällaisia taivutettuja rakenteita ei kuitenkaan voida : : : 20 muodostaa kolmiulotteisesti kaartuvien pintojen päälle siten, että OLED-rakenne säilyisi yhtenäisenä ja rikkoutumatta. Myöskään tunnetuista OLED-rakenteista ei ': : ole onnistuttu leikkaamalla tai muuten prosessoimalla muokkaamaan halutun- " ‘ · muotoisia kappaleita siten, että niiden toimivuus ja valoteho säilyisi.

25 Keksinnön päämääränä on aikaansaada menetelmä kolmiulotteisesti muotoutuvan OLED-rakenteen synnyttämiseksi.

;/ Keksinnön päämääränä on myös aikaansaada menetelmä 3D-OLED-rakenteen synnyttämiseksi, joka rakenne yhdistää OLED-tuotteen osaksi muovituotetta val-:.· 30 mistusprosessin yhteydessä.

2 1 1067:.

Keksinnön päämääränä on lisäksi aikaansaada menetelmä kuvioidun 3D-OLED-rakenteen synnyttämiseksi.

Keksinnön päämääränä on vielä lisäksi aikaansaada menetelmä, jolla OLED-5 rakennetta voidaan leikata valmistusprosessin yhteydessä siten, että rakenteen valoa emittoiva ominaisuus ja siten myös toiminnallisuus säilyy.

Keksinnön mukaiselle menetelmälle orgaanisen valoa emittoivan diodin muokkaamiseksi on pääasiallisesti tunnusomaista se mitä on esitetty patenttivaatimuk-10 sen 1 tunnusmerkkiosassa.

Keksinnön mukaisella menetelmällä voidaan aikaansaada OLED-rakenne minkä tahansa jatkuvan kolmedimensionaalisen pinnan päälle. Rakenne aikaansaadaan muodostamalla uudenlainen 3D-OLED-rakenne, joka kestää muovausta, lämpöti-15 lakuormitusta ja mekaanista rasitusta sekä soveltamalla siihen ennalta tunnettuja muovinmuovausmenetelmiä, esimerkiksi alipainemuovausta, korkeapainemuova-usta, IMD-muovausta (In Mold Decoration) tai puristusta muovikoneessa. Tällaisen muovauksen yhteydessä syntynyt OLED-rakenne voidaan liittää osaksi muovikappaletta. Näin aikaansaadulla OLED-rakenteella voidaan esim. synnyttää va-, · 20 loa halutunmuotoisella pinnalla tai käyttää syntynyttä rakennetta kuviointitarkoi- , ' tukseen. Näin voidaan hyödyntää käyttämätöntä ei-tasaista pintaa tai tilaa esim.

kannettavissa elektroniikkatuotteissa. Mahdollisia muita käyttökohteita keksinnön mukaisille rakenteille ovat esim. integroidut taustavalot 3D-tuotteisiin ja kaksois-..' kaarevat valoa emittoivat pinnat.

25

Keksintöä selostetaan seuraavassa yksityiskohtaisesti viittaamalla oheisiin kuvioihin, joissa: ‘. Kuvio 1 esittää tekniikan tason mukaista OLED-rakennetta.

V 30 11067:..

3

Kuvio 2A esittää kuviossa 1 esitetyn keksinnön mukaisella menetelmällä aikaansaadun OLED-rakenteen poikkileikkausta.

Kuvio 2B esittää keksinnön mukaisella menetelmällä aikaansaadusta OLED-5 rakenteesta korkeuskäyrästöä.

Kuvio 1 esittää esimerkkiä tekniikan tason mukaisesta OLED-rakenteesta, joka on kerrosrakenne. Tässä rakenteessa alustasubstraattina 10 käytetään yleensä lasi-materiaalia, jonka päällä on läpinäkyvä elektrodi 20 ja seuraava kerros on emit-10 toiva materiaali 30. Päällimmäisenä on toinen elektrodi 40. Negatiivinen napa kytketään toiseen elektrodiin 40 ja positiivinen napa läpinäkyvään elektrodiin 20. Läpinäkyvä elektrodi 20 on esim. indiumtinaoksidia (ITO) ja toisena elektrodina 40 voidaan käyttää esim. alumiinia. Tällainen kuviossa 1 kuvattu rakenne voi olla esim. matriisinäytön yhden pikselin kokoinen elementti tai se voi olla laaja pinta, 15 jota käytetään taustavalaistukseen.

Kuviot 2A ja 2B esittävät keksinnön mukaista OLED-rakennetta, joka on muokattu kolmedimensionaaliseksi rakenteeksi 100 keksinnön mukaisella menetel-: ’ · ’: mällä. Kuvio 2B esittää kuviossa 2A esitetyn OLED-rakenteen korkeuskäyrästöä 20 ylhäältä katsottuna. Kuvioissa 2 A ja 2B esiintyy vastaavat rakennekerrokset kuin kuviossa 1. Tällainen kaksoiskaareva OLED-rakenne aikaansaadaan keksinnön mukaisella menetelmällä, jota sovellettaessa kerrosmateriaalit valitaan siten, että 1 ’ · ne kestävät muokkausta.

25 Kolmedimensionaalinen rakenne voi olla muodoltaan esim. puolipallon muotoinen. 3D-rakenne aikaansaadaan keksinnön mukaisella menetelmällä muovaamalla tasomainen OLED-rakenne muovinmuokkauskoneessa ja tarvittaessa leikkaamalla muovauksessa syntynyt kappale halutun muotoiseksi. Leikkaus voidaan suorittaa esim. leikkaavilla terillä tai stanssausmenetelmällä. Muovautuvuusomi-30 naisuuden aikaansaamiseksi rakennekerrosten tulee säilyä toimintakykyisinä, jolloin virrankulkuyhteys rakenteessa säilyy. Muovautuvuutta voidaan soveltaa siten, 11067:, 4 että valmistetaan tasainen OLED-rakenne, jota voidaan muovata tähän soveltuvilla muovinmuokkausmenetelmillä. Tekniikan tason mukaisesti 3D-OLED-rakenne voitaisiin rakentaa suoraan pinnoittamalla ei-tasaiselle pinnalle (3D-pinnalle), mutta tämä vaihtoehto ei ole käytännöllinen eikä tuotannollinen.

5

Keksinnön mukaisella menetelmällä voidaan myös saada aikaiseksi rajoitettu valoa tuottava alue, jolloin syntyy mahdollisuus kuviointiin. Keksinnön mukaisesti syntyvä 3D-rakenne on myös leikattavissa halutun muotoiseksi. Sovellettaessa valmistuksessa ruiskupuristusta, saadaan samalla aikaiseksi tuotteen kotelointi tai 10 suojaus.

Anodin toiminnallisena säilymisellä tarkoitetaan myös sitä mahdollisuutta että esim. ITO pilkkoutuu, mutta ITOn päällä oleva johdepolymeerikerros pitää anodin edelleen johtavana läpi koko kalvon. Sekä anodi että katodi voivat olla tässä 15 tilanteessa pilkkoutuneita, mutta silti toimintakykynsä säilyttäviä.

Substraatti on keksinnön mukaisessa rakenteessa myös muokkaamista kestävää materiaalia esim. polyesteria, polykarbonaattia, amorfista lasia tai muovisubst-: ' · raattia. Substraattina voidaan käyttää myös verkkomaista materiaalia, johon on 20 imeytetty johdepolymeeriä anodiksi (esim. paperi) tai itsessään johdepolymeeri-..kalvo esim. Pani/PMMA, polyaniliini, polytiofeeni ja niiden johdannaiset.

Keksinnön mukainen 3D-OLED-rakenne saadaan aikaiseksi valitsemalla anodi-’ · · ·' materiaali eli anodiosa sellaiseksi, että se kestää muokkausta ja muovausta, jolloin 25 se koostuu esim. ITOsta ja johdepolymeeristä. Sopivia materiaaleja ovat mm. seu-raavat: - ITO+johdepolymeeri (esim. ITO+polytiofeeni ja sen johdannaiset tai ‘ ITO+polyaniliini ja sen johdannaiset) - Polyaniliini 30 - yhdistelmä, jossa on polyaniliinia ja polytiofeenia ’ *; *, - ohuen läpinäkyvän metallikalvon ja johdepolymeerin yhdistelmä.

5 11067:.

Muovattava OLED-rakenne mahdollistaa muovattavan OLED-kalvon tai -rullan valmistamisen ja lisäämisen jo valmiiksi muotoiltuun tuotteeseen.

5 Keksinnön mukaisen OLED-rakenteen valotehoa (luminance) mitattiin syöttöjän-nitteen funktiona. Tehdyissä kokeissa havaittiin, että muovauksen jälkeen OLED-rakenteen valoteho oli vähentynyt vain noin 10-20 % eli valoteho riittää hyvin monenlaisiin sovellutuksiin. Tällaista OLED-rakenteen käyttäytymistä ei ole aiemmin havaittu. Syitä valotehon vähenemiseen ovat esim. ITO-kerroksen pilk-10 koutuminen muovauksessa, emittoivassa materiaalissa lämpökäsittelyn yhteydessä tapahtuva muutos sekä koko rakenteen dimensioiden muutos. Muovauksen yhteydessä muodostuneet silmälle näkymättömät mikrohalkeamat eli ns. pimeät alueet eivät siis vaikuta itse tuotteen toiminnallisuuteen. Käytetyt muovausparametrit olivat: alipainemuovaus, lämpötila 150-180 °C ja aika n. 3 minuuttia.

15

Keksinnön mukaisella menetelmällä voidaan valmistaa tuotteita, joiden käyttöjän-nitetaso on esim. alueella 1 - 5 V. Tällä alueella jännitelähteenä voidaan käyttää esim. painettavia paristoja, jotka tunnetaan esim. julkaisusta US-5,652,043. Kek-• ' 4 sinnön mukaisella menetelmällä valmistetut tuotteet ovat rakenteeltaan yksinker- *·.:. 20 täisiä, jolloin niiden valmistus on edullista ja ne soveltuvat hyvin esim. kuluttaja- tuotteisiin.

j i

Claims (4)

11067:,
1. Menetelmä orgaanisen, valoa emittoivan diodin (OLED, Organic, Light Emitting Diode) muokkaamiseksi, joka tasomainen OLED-rakenne käsittää alus- 5 tasubstraatin (10), läpinäkyvän elektrodin (20), emittoivan materiaalin (30) ja toisen elektrodin (40), tunnettu siitä, että tasomainen OLED-rakenne muovataan muovinmuokkauskoneessa korkeapa! nemuovausmenetelmällä tai alipainemuo-vausmenetelmällä tai IMD-muovausmenetelmällä tai puristusmuovausmenetel-mällä 3D-rakenteen aikaansaamiseksi ja liitetään osaksi muovikappaletta. 10
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että muodostettu muovikappale muovataan ja leikataan halutun muotoiseksi.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että muovi-15 kappale leikataan halutun muotoiseksi leikkaavilla terillä tai stanssausmenetelmäl- lä.
4. Patenttivaatimuksen 1-3 mukaisen menetelmän käyttö kaksoiskaarevien valoa • · · ’ _emittoivien pintojen valmistamiseksi. 20 < t I t I t » 1 · • t 7 11067::,
FI20011483A 2001-07-06 2001-07-06 Menetelmä orgaanisen valoa emittoivan diodin muokkaamiseksi FI110675B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20011483A FI110675B (fi) 2001-07-06 2001-07-06 Menetelmä orgaanisen valoa emittoivan diodin muokkaamiseksi
FI20011483 2001-07-06

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20011483A FI110675B (fi) 2001-07-06 2001-07-06 Menetelmä orgaanisen valoa emittoivan diodin muokkaamiseksi
JP2003510243A JP2004533351A (ja) 2001-07-06 2002-06-20 Oledフィルムの成形方法およびoledフィルム
PCT/FI2002/000547 WO2003004252A1 (en) 2001-07-06 2002-06-20 Method for forming an oled film and an oled film
EP20020743307 EP1404507B1 (en) 2001-07-06 2002-06-20 Oled film and method for its forming
KR10-2004-7000091A KR20040025694A (ko) 2001-07-06 2002-06-20 유기 발광 다이오드(oled) 필름 및 그것의 성형 방법
US10/482,920 US20040238856A1 (en) 2001-07-06 2002-06-20 Method for forming an oled film and an oled film
DE2002632514 DE60232514D1 (de) 2001-07-06 2002-06-20 Oled-folie und verfahren zu ihrer herstellung
AT02743307T AT432809T (de) 2001-07-06 2002-06-20 Oled-folie und verfahren zu ihrer herstellung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20011483A0 FI20011483A0 (fi) 2001-07-06
FI110675B true FI110675B (fi) 2003-03-14

Family

ID=8561608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20011483A FI110675B (fi) 2001-07-06 2001-07-06 Menetelmä orgaanisen valoa emittoivan diodin muokkaamiseksi

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20040238856A1 (fi)
EP (1) EP1404507B1 (fi)
JP (1) JP2004533351A (fi)
KR (1) KR20040025694A (fi)
AT (1) AT432809T (fi)
DE (1) DE60232514D1 (fi)
FI (1) FI110675B (fi)
WO (1) WO2003004252A1 (fi)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7259391B2 (en) * 2004-12-22 2007-08-21 General Electric Company Vertical interconnect for organic electronic devices
US20090163256A1 (en) * 2007-12-21 2009-06-25 Motorola, Inc. Translucent single layer touch screen devices having vertically oriented pattern traces
KR20110000744A (ko) * 2008-03-26 2011-01-05 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 발광 다이오드 디바이스
US20120051067A1 (en) * 2010-08-24 2012-03-01 Key Plastics L.L.C. Lighting display and method of manufacturing same
DE102013020782A1 (de) * 2013-12-13 2015-06-18 GM Global Technology Operations, LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware) Fahrzeug mit Leuchtanzeigeinstrument
CN104112823A (zh) * 2014-06-30 2014-10-22 上海天马有机发光显示技术有限公司 一种白色有机发光器件
DE102017214388A1 (de) * 2017-08-18 2019-02-21 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung eines Funktions-Interieurbauteils für ein Fahrzeug

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5059861A (en) * 1990-07-26 1991-10-22 Eastman Kodak Company Organic electroluminescent device with stabilizing cathode capping layer
US6465951B1 (en) * 1992-12-16 2002-10-15 Durel Corporation Electroluminescent lamp devices and their manufacture
US5719467A (en) * 1995-07-27 1998-02-17 Hewlett-Packard Company Organic electroluminescent device
US5652043A (en) * 1995-12-20 1997-07-29 Baruch Levanon Flexible thin layer open electrochemical cell
US5806389A (en) * 1996-06-13 1998-09-15 Durel Corporation EL lamp with beveled edge
US5834893A (en) * 1996-12-23 1998-11-10 The Trustees Of Princeton University High efficiency organic light emitting devices with light directing structures
US6046543A (en) * 1996-12-23 2000-04-04 The Trustees Of Princeton University High reliability, high efficiency, integratable organic light emitting devices and methods of producing same
KR100248392B1 (ko) * 1997-05-15 2000-09-01 정선종 유기물전계효과트랜지스터와결합된유기물능동구동전기발광소자및그소자의제작방법
US5998803A (en) * 1997-05-29 1999-12-07 The Trustees Of Princeton University Organic light emitting device containing a hole injection enhancement layer
US6013538A (en) * 1997-11-24 2000-01-11 The Trustees Of Princeton University Method of fabricating and patterning OLEDs
FI109944B (fi) * 1998-08-11 2002-10-31 Valtion Teknillinen Optoelektroninen komponentti ja valmistusmenetelmä
KR100683050B1 (ko) * 1999-06-28 2007-02-15 모토로라 인코포레이티드 유기 전계발광 장치
US6566808B1 (en) * 1999-12-22 2003-05-20 General Electric Company Luminescent display and method of making
US6580090B2 (en) * 2001-06-22 2003-06-17 International Business Machines Corporation Organic light-emitting devices
US6583189B1 (en) * 2002-05-07 2003-06-24 Nien Made Enterprise Co., Ltd. Strengthened thermoplastic

Also Published As

Publication number Publication date
EP1404507B1 (en) 2009-06-03
KR20040025694A (ko) 2004-03-24
JP2004533351A (ja) 2004-11-04
DE60232514D1 (de) 2009-07-16
FI110675B1 (fi)
FI20011483A0 (fi) 2001-07-06
AT432809T (de) 2009-06-15
EP1404507A1 (en) 2004-04-07
FI20011483D0 (fi)
WO2003004252A1 (en) 2003-01-16
US20040238856A1 (en) 2004-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100249784B1 (ko) 고분자복합막을이용한유기물혹은고분자전기발광소자의패키징방법
US5929562A (en) Organic light-emitting devices
EP1943881B1 (en) Method of manufacturing device having flexible substrate
US6246169B1 (en) Electroluminescent lamp and having a flexible dome-shaped substrate
KR101081710B1 (ko) 적어도 하나의 유기층을 갖는 상부-발광 전계발광 컴포넌트
US8889216B2 (en) Method of manufacturing addressable and static electronic displays
JP2007536697A (ja) フレキシブルエレクトロルミネッセンスデバイス
US20050242721A1 (en) Large organic light-emitting diodes and methods of fabricating large organic light-emitting diodes
JP4577852B2 (ja) 有機デバイスのための可撓性基体、有機デバイスおよびその製造方法
EP1987539B1 (en) A light emitting device
EP1848050A2 (en) Organic electroluminescent element having a microstructure between a transparent substrate and an electrode
US9459446B2 (en) Local seals for encapsulation above and below electro-optical element on a substrate
JP5037344B2 (ja) 有機発光ダイオードに基づいたディスプレイおよびその製造方法
JP2012204103A (ja) 有機電界発光素子、表示装置および照明装置
TW587348B (en) Multi substrate organic light emitting devices
TWI393241B (zh) 發光裝置、顯示器及其製造方法
TW463392B (en) Organic electroluminescence element and its manufacturing process
CN100557853C (zh) 制造oled的方法
US20030203235A1 (en) Organic EL panel and filter for same
US20040189185A1 (en) Light emitting display panel and method of manufacturing the same
US20110241539A1 (en) Light-Emitting Device and Article
TW200526068A (en) Segmented organic light emitting device
EP0734078A3 (en) Full color organic light emitting diode array
KR20060089839A (ko) 패터닝된 유기전계발광소자의 제조 방법
CN104115561B (zh) 电致发光装置及其制造

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed