FI110560B - Ryhmän muodostaminen langattomille kommunikaatiopäätelaitteille - Google Patents

Ryhmän muodostaminen langattomille kommunikaatiopäätelaitteille Download PDF

Info

Publication number
FI110560B
FI110560B FI20002861A FI20002861A FI110560B FI 110560 B FI110560 B FI 110560B FI 20002861 A FI20002861 A FI 20002861A FI 20002861 A FI20002861 A FI 20002861A FI 110560 B FI110560 B FI 110560B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
wireless
group
terminal
user
signal
Prior art date
Application number
FI20002861A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20002861A0 (fi
FI20002861A (fi
Inventor
Kimmo Ollikainen
Niko Eiden
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Corp filed Critical Nokia Corp
Priority to FI20002861 priority Critical
Priority to FI20002861A priority patent/FI110560B/fi
Publication of FI20002861A0 publication Critical patent/FI20002861A0/fi
Publication of FI20002861A publication Critical patent/FI20002861A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI110560B publication Critical patent/FI110560B/fi

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
  • H04W4/08User group management
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04BTRANSMISSION
  • H04B13/00Transmission systems characterised by the medium used for transmission, not provided for in groups H04B3/00 - H04B11/00
  • H04B13/005Transmission systems in which the medium consists of the human body
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges
  • H04M1/72Substation extension arrangements; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selecting
  • H04M1/725Cordless telephones
  • H04M1/72519Portable communication terminals with improved user interface to control a main telephone operation mode or to indicate the communication status
  • H04M1/72522With means for supporting locally a plurality of applications to increase the functionality
  • H04M1/72527With means for supporting locally a plurality of applications to increase the functionality provided by interfacing with an external accessory
  • H04M1/7253With means for supporting locally a plurality of applications to increase the functionality provided by interfacing with an external accessory using a two-way short-range wireless interface
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W40/00Communication routing or communication path finding
  • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
  • H04W40/246Connectivity information discovery
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W40/00Communication routing or communication path finding
  • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
  • H04W40/26Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update for hybrid routing by combining proactive and reactive routing
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W40/00Communication routing or communication path finding
  • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
  • H04W40/32Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update for defining a routing cluster membership
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W8/00Network data management
  • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
  • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
  • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Description

110560

Ryhmän luominen langattomille kommunikaatiopäätelaitteille

Keksinnön tausta

Keksinnön alue 5 Keksintö liittyy ryhmäviestintämenetelmään ja laitteeseen ja menetelmään päätelaitteiden ryhmän muodostamiseksi.

Tekniikan tason kuvaus

Elektronisista laitteista tulee pienempiä, tehovaatimuksiltaan alhaisempia ja halvempia, runkoihin lisätään henkilökohtaisia tietoja ja viestintäsovelluksia. Tällaisiin 10 laitteisiin kuuluvat solukkopuhelimet, henkilökohtaiset digitaaliset apulaitteet (Personal Digital Assistant, PDA), taskuvideopelit ja hakulaitteet. PAN-konseptin (Personal Area Network) tiedetään havainnollistavan sitä, kuinka ihmiskeholla tai sen lähellä olevat elektroniset laitteet voivat vaihtaa digitaalista informaatiota kytkemällä kapasitiivisesti pieniä virtoja kehon läpi. Tässä käytetään matalataajuista kanto-15 aaltoa. PAN-prototyyppijärjestelmä mahdollistaa käyttäjille elektronisten käyntikorttien vaihtamisen kättelemällä.

PAN-laitteita käytetään päälle puettavissa esineissä. Näitä ovat kellot, luottokortit, :··: silmälasit, tunnistuskyltit, vyöt, vyötäröpakkaukset ja kenkiin liitettävät laitteet.

; ·/: Päässä pidettäviin PAN-laitteisiin kuuluvat kuulokkeet, kuulolaitteet, mikrofonit ja ·.·. 20 päässä pidettävät näytöt. Paidantasku-PAN-laitteet toimivat tunnistuskyltteinä. Ran- .·, : nekello toimii sijoituspaikkana näytölle, mikrofonille, kameralle ja kaiuttimelle.

PAN-laitteet, jotka sisältävät antureita, mahdollistavat kehontoimintojen (sydämen-lyönnit, verenpaine ja hengitystiheys) lääketieteellisen tarkkailun. Lompakko-PAN-laitteet tallentavat informaatiota ja identifioivat haltijan. Kenkiin liitettävillä laitteil-25 la on itsenäinen tehonsyöttö ja ne mahdollistavat datayhteyden PAN-etälaitteisiin, :jotka sijaitsevat työasemissa ja lattiatranspondereissa, jotka ilmaisevat ihmisten si-’...· jainnin ja henkilöllisyyden.

* ♦ * • ·· · Tietoliikennejärjestelmien teknologiakehityksen tuloksena järjestelmäkäyttäjien saa- * · · ·' tavilla on erilaisia järjestelmiä ja palveluita. Näihin järjestelmiin kuuluvat solukko-:**: 30 puhelinjärjestelmät, jotka tuottavat matkapuhelinpalveluita. Solukkopuhelinjärjes-.·.· telmät tuottavat palveluita, jotka mahdollistavat sen, että näiden järjestelmien tilaajat voivat parantaa saavutettavuuttaan, ja olla tavoitettavissa, potentiaalisesti kaikkina 110560 2 aikoina, ja niin kauan kuin käyttäjät pysyvät järjestelmiensä kattamilla palvelualueilla.

Solukkojärjestelmässä henkilö, joka haluaa ottaa yhteyttä solukkotilaajaan, yksinkertaisesti valitsee solukkotilaajan puhelinnumeron ottaakseen yhteyttä tilaajaan ti-5 laajan solukkopuhelimessa. Niin kauan kuin solukkotilaaja pitää solukkopuhelimen kytkettynä päälle, tilaaja on tavoitettavissa, kun hän on solukkojärjestelmän peitto-alueella.

Normaalisti järjestelmä yhdistää puhelun solukkopuhelimen tai niin kutsutun matka-viestinpäätelaitteen ja toisen matkaviestinpäätelaitteen tai yleisen puhelinverkon 10 PSTN tilaajan välille. Matkaviestinpäätelaitteen tai vastaavan tilaajanumeron valitseminen yhdistää puhelun tähän tiettyyn matkaviestinpäätelaitteeseen. Ryhmäpuhe-luissa koko ryhmää kutsutaan yhdellä valitulla numerolla, ts. lyhmänumerolla. Ryhmäpuhelu on konferenssipuhelu, jossa kaikki osanottajat voivat puhua vuorollaan ja kuulla toisiaan. Yksittäinen matkaviestinradio voi kuulua useisiin ryhmiin, 15 jotka on ohjelmoitu tähän radioon. Järjestelmä pitää yllä tiedostoa niistä tukiasemista, jotka liittyvät kunkin ryhmän ryhmänumeroon. Ryhmäpuhelu voi kattaa yhden, useita tai kaikki tukiasemat matkaviestinkeskuksen tai useiden matkaviestinkeskus-ten alueella.

Joihinkin matkaviestinverkkoihin kuuluu lyhytsanomapalvelulta, esim. SMS on kak-20 sisuuntainen palvelu GSM:ssä lyhyitä aakkosnumeerisia sanomia varten tai samanlaisessa muodossa olevaa dataa varten. SMS-palvelussa on mahdollista toimittaa sa-noma matkaviestinpäätelaitteelle jopa muodostetun puhelun aikana ja toimittaa sa-•. ·.: noma käyttäen niin kutsuttua store-and-forward-palvelua, jossa sanoma tallennetaan ' ,'·· verkkoon, jos matkaviestinpäätelaite on tavoittamattomissa, ja välitetään eteenpäin 25 vähän sen jälkeen kun matkaviestinpäätelaite voidaan jälleen tavoittaa. Perinteisessä ·,***: GSM-järjestelmässä datapalvelut perustuvat piirikytketyyn teknologiaan, joka tarjo- • · · aa 9,6 kbit/s maksimidatasiirtonopeuden transparenteille ja ei-transparenteille verk-; kopalveluille datasiirtoa varten. Kasvavan datamäärän mukana on syntynyt myös ··’. suurempien siirtonopeuksien tarve, niin että GSM-järjestelmä on kehitetty sisältä- 30 mään laajennuksena niin kutsutun GPRS-palvelun (General Packet Radio Service) i pakettikytkettynä datapalveluna.

I I

110560 3

Keksinnön yhteenveto Täten esillä olevan keksinnön tavoitteena on mahdollistaa käyttäjien ryhmäviestintä ja saada aikaan menetelmä ja päätelaite ryhmäviestintää varten ja ryhmämuodosta-miseen käyttäjien välille käyttäjien fyysisen kontaktin pohjalta.

5 Keksinnön mukaisesti on aikaansaatu langaton viestintäpäätelaite ja menetelmä ryhmän luomiseksi tai muodostamiseksi.

Keksinnön ensimmäisen piirteen mukaisesti on aikaansaatu menetelmä ainakin kahden langattoman päätelaitteen ryhmän muodostamiseksi näiden ainakin kahden langattoman päätelaitteen välillä tapahtuvaa langatonta ryhmäviestintää varten, käsittä-10 en vaiheet: saatetaan ainakin kahden langattoman päätelaitteen käyttäjät fyysiseen kontaktiin; ilmaistaan fyysinen kontakti ainakin kahden langattoman päätelaitteen käyttäjien välillä; ja muodostetaan näiden ainakin kahden langattoman päätelaitteen ryhmä ryhmäviestin-15 tää varten, joka tapahtuu tämän muodostetun ryhmän ainakin kahden langattoman päätelaitteen välillä langattoman yhteyden yli.

Keksinnön toisen piirteen mukaisesti aikaansaadaan langaton viestintäpäätelaite ai-: nakin yhden muun langattoman päätelaitteen kanssa tapahtuvaa ryhmäviestintää var- : : ten, joka päätelaite käsittää: 20 ilmaisuelementin fyysisen kontaktin ilmaisemiseksi langattoman päätelaitteen käyttäjän ja ainakin yhden muun langattoman päätelaitteen käyttäjän välillä; osallistumisvälineet langattoman päätelaitteen ja ainakin yhden muun langattoman päätelaitteen ryhmän muodostamiseksi ryhmäviestintää varten, joka tapahtuu langat-; toman yhteyden yli muodostetun ryhmän ainakin yhden muun langattoman pääte- /···. 25 laitteen kanssa; ja • lähetinvastaanottimen langattoman ryhmäviesiinnän toteuttamiseksi, jolloin viestin- .···. tään osallistuu ainakin langaton päätelaite ja muodostetun ryhmän ainakin yksi muu langaton päätelaite.

Tämä langaton viestintäyhteys on edullisesti pienitehoinen radiotaajuinen yhteys, 30 kuten Bluetooth-yhteys. Ryhmän muodostus tallennetaan ryhmän kunkin päätelait- 110560 4 teen muistiin, minkä jälkeen ryhmäviestinnän aktivointi, kuten ryhmäpuhelun tekeminen tai ryhmäsanoman vaihto koko ryhmälle lähetettävien tekstisanomien tai kuvien muodossa, voidaan tehdä aktivoimalla ryhmäviestinä tähän tiettyyn ryhmään. Muisti voi olla järjestetty samalla tavoin kuin puhelinhakemisto matkapuhelimessa 5 tai kuten on tunnettua Contacts-hakemistona esimerkiksi Nokia 9110 -kommuni-kaattoreissa.

Keksinnön eräässä suoritusmuodossa ilmaistaan myös langattomien päätelaitteiden läheisyys käyttäen langattoman yhteyden yli tapahtuvaa viestintää. Langattomien päätelaitteiden läheisyyden ilmaiseminen sisältää ryhmänluontitilaan siirtymisen ai-10 nakin kahdessa langattomassa päätelaitteessa. Sen jälkeen kun käyttäjä on siirtynyt tähän tilaan, menetelmä sisältää langattomien päätelaitteiden läheisyyden kysymisen käyttäen langatonta viestintää sanoman lähettämiseen langattomalta päätelaitteelta, joka on ensimmäisenä siirtynyt tähän tilaan, toiselle langattomalle päätelaitteelle, joka on siirtynyt tähän tilaan. Sanoma sisältää informaatiota ensimmäisestä langat-15 tomasta päätelaitteesta, joka aloittaa prosessin, ja se voi myös sisältää informaatiota ryhmän luomisesta. Ryhmänluontitilaan siirtyminen sisältää edullisesti päätelaitteelle sijoitetun tai siihen yhteydessä olevan elektrodin koskettamisen. Ryhmänluontitilaan siirtyminen voi myös sisältää tilan valitsemisen langattoman päätelaitteen valikosta tai tietyn painikkeen painamisen. 1 2 3 4 5 6

Keksinnön eräässä suoritusmuodossa käyttäjien välisen fyysisen kontaktin ilmaise-:··· minen sisältää edullisesti signaalin siirtämisen langattomien päätelaitteiden käyttäji- 2 ,·. en välisen fyysisen kontaktin kautta käyttäen ensimmäistä piiriä langattomissa 3 päätelaitteissa. Tämä siirretty signaali synnytetään signaalilähetinvastaanottimessa, 4 » 7 ♦ 5 kuten PAN-lähetinvastaanottimessa. Synnytetty signaali siirretään ensimmäisen 6 käyttäjän kehoon elektrodista, joka on kytketty signaalilähetinvastaanottimeen, ja toisen käyttäjän kehoon, kun käyttäjät ovat fyysisessä kosketuksessa. Toisen käyttä-··7' jän langattomassa päätelaitteessa oleva lähetinvastaanotin ilmaisee tämän synnyte tyn signaalin. Samalla tavoin signaali vastaanotetaan mahdollisesti muiden fyysisesti kosketuksessa olevien käyttäjien kehojen kautta heidän päätelaitteessaan oleviin ‘30 vastaaviin lähetmvastaanottimiin koskettamalla heidän päätelaitteissaan olevaa : elektrodia. Signaali on edullisesti matalataajuinen signaali, esim. vähemmän kuin yksi megahertsi. Fyysinen kontakti voi sisältää kättelyn. Se voi myös sisältää muuntyyppisen kontaktin käyttäjien välillä, joka mahdollistaa signaalin kulkemisen • käyttäjien välillä. Langattomien päätelaitteiden fyysisesti kosketuksessa olevien : 35 käyttäjien ryhmän muodostaminen voidaan vahvistaa käyttäen sanomaa, joka voi daan lähettää käyttäen langatonta viestintää.

7 110560 5

Keksinnön mukaisesti on aikaansaatu langaton päätelaite, joka mahdollistaa käyttäjille ryhmäviestinnän muodostamisen. Langaton päätelaite sisältää ensimmäisen piirin tai lähetinvastaanottimen, joka on kytketty päätelaitteen keskusohjaimeen. Tätä ensimmäistä piiriä käytetään viestintään langattoman päätelaitteen ainakin kahden 5 käyttäjän välillä ryhmän muodostamiseksi, kun näiden käyttäjien välillä on fyysinen kontakti. Langaton päätelaite sisältää toisen piirin tai lähetinvastaanottimen, joka on kytketty keskusohjaimeen. Tämä toinen piiri on muodostetun ryhmän ainakin kahden langattoman päätelaitteen välistä langatonta ryhmäviestintää varten.

Toinen piiri on edullisesti lyhyen etäisyyden radiolähetinvastaanotin. Ensimmäinen 10 piiri on edullisesti PAN-lähetinvastaanotin ja ryhmänluontielektrodi. Ensimmäinen piiri voi sisältää kytkimen viestinnän liipaisemiseksi. Kytkin voi olla myös liipaisin ryhmän luomiselle. Keskusohjain voi sisältää prosessorin (CPU), muistin, sisääntulon ja ulostulon. Fyysinen kontakti ainakin kahden käyttäjän välillä (ryhmän voi muodostaa monta käyttäjää) voi olla henkilöiden välinen kättely. Fyysinen kontakti 15 voi myös olla muun tyyppinen käyttäjien välinen kontakti, joka mahdollistaa signaalin kulkemisen käyttäjien välillä. Täten fyysinen kontakti voi olla mikä tahansa käyttäjien välinen kontakti, joka mahdollistaa pienen sähkövirran kulkemisen ensimmäisen käyttäjän ensimmäisestä kehosta toisen käyttäjän (käyttäjien) toiseen kehoon (kehoihin). Fyysinen kontakti voi olla myös mikä tahansa kontakti, jossa keho voi 20 vaihtaa digitaalista informaatiota kytkemällä kapasitiivisesti pieniä virtoja kehon kautta. Signaali voi olla pienitaajuinen signaali, joka voi olla sähkövirta.

• M

» , , ·. Esillä olevan keksinnön sekä sen muiden ja lisätavoitteiden parempaa ymmärtämistä varten viitataan seuraavaan selitykseen, tarkasteltuna yhdessä oheisten piirrosten * » · ; ’. kanssa, ja keksinnön suojapiiri esitetään oheisissa patenttivaatimuksissa.

25 Piirrosten lyhyt selostus t I f

Piirroksissa: , i

Keksinnön mukainen menetelmä ja laite selitetään yksityiskohtaisemmin edullisten • ”': suoritusmuotojen avulla viitaten oheisiin piirroksiin, joissa i.i kuvio 1 esittää keksinnön erään suoritusmuodon viestintäryhmän, jossa käyttäjät 30 voivat muodostaa ryhmän, 1 · ’ kuvio 2 esittää käyttäjien välisen fyysisen yhteyden, jota voidaan käyttää ryhmän muodostamisessa, 110560 6 kuvio 3 havainnollistaa keksinnön erään suoritusmuodon viestintäpäätelaitteen lohkokaaviota, kuvio 4A havainnollistaa keksinnön erään suoritusmuodon lohkokaaviota, jossa havainnollistetaan PAN-lähetinvastaanotinta, 5 kuvio 4B esittää keksinnön erään suoritusmuodon lohkokaavion, jossa on esitetty toinen PAN-lähetinvastaanotin, kuvio 5 havainnollistaa keksinnössä käytetyn ping-signaalin sisältöä, kuvio 6 havainnollistaa ryhmän muodostamisen vuokaaviota, kuvio 7 havainnollistaa ryhmän muodostamisen signalointikaaviota, 10 kuvio 8 esittää esimerkin valikosta, joka näytetään viestintäpäätelaitteen näytöllä, kun ryhmänluontitila valitaan, kuvio 9 esittää esimerkin siitä, kuinka näytöllä informoidaan niistä päätelaitteista, jotka ovat muodostamassa ryhmän.

Suositusmuotojen yksityiskohtainen selitys

15 Kuvion 1 esimerkissä langattomat päätelaitteet muodostavat viestintäryhmän. Käyttäjällä 100 on hallussaan langaton päätelaite 300. Ryhmässä on ainakin 2, mutta edullisesti useita, langattomia päätelaitteita, esimerkiksi langattomat päätelaitteet :.i.’ 300, 301 ja 302. Langaton päätelaite 300 voi olla esimerkiksi matkaviestin, PDA

•(Personal Digital Assistant), kannettava tietokone tai muu päätelaite, joka on varus-•: 20 tettu lyhyen kantaman radioviestintälähetinvastaanottimella tai pienitehoisella radio- viestintälähetinvastaanottimella. Käyttäjän 100 (110 ja 120) kättä 101 (111 ja 121) voidaan käyttää ryhmän luomisessa signaalin siirtämiseen käyttäjien välillä, kun käyttäjillä on fyysinen yhteys. Yksi langattomista päätelaitteista, esim. langaton pää-, ·. =. telaite 300, voi toimia masterina, jolla voi olla hallinnollisia tehtäviä ryhmän luomi- 25 sessa. Kun ryhmä on luotu, käytetään langatonta verkkoa tai linkkiä langattomaan ryhmäviestintään langattomien päätelaitteiden 300, 301 ja 302 välillä.

, | · · . * · ·. Kuvion 2 esimerkissä on havainnollistettu fyysistä kontaktia 200. Käyttäjät 100, 110 ja 120 koskettavat toisiaan käsillä, jolloin käyttäjien 100, 110 ja 120 välille muodos-: ·’ tuu fyysinen kontakti 200. Fyysinen yhteys 200 mahdollistaa edullisesti signaalin V*: 30 siirtämisen käyttäjien 100, 110 ja 120 välillä kytkemällä kapasitiivisesti pieniä virtoja (pikoampeereja) kehon läpi kosketuksen seurauksena. Signaalinlähde voi olla 110560 7 PAN-lähetinvastaanotin, joka on kosketuksessa elektrodin kanssa, jota joku käyttäjistä koskee (tai samalla tavoin signaalin voi vastaanottaa PAN-lähetinvastaanotin, johon toinen käyttäjä on kosketuksissa elektrodin kautta). Signaali tai signaalit voidaan lähettää esimerkiksi käyttäjän 100 ja käyttäjän 120 välisen fyysisen kontaktin 5 200 kautta, missä tapauksessa ainoastaan käyttäjät 100 ja 120 sisältyvät ryhmään, mutta käyttäjä 110 jätetään pois. Signaali tai signaalit voidaan myös lähettää kaikkien käyttäjien 100, 110 ja 120 välisen fyysisen kontaktin 200 kautta minkälaisena käyttäjien yhdistelmänä tahansa, kuten ketjukontaktin kautta. Esimerkiksi signaali voitaisiin siirtää käyttäjältä 100 käyttäjille 110 ja 120 samanaikaisesti. Toisessa esi-10 merkissä signaali voidaan siirtää käyttäjältä 120 fyysisen kontaktin 200 kautta käyttäjälle 100. Fyysinen kontakti 200 voi olla esimerkiksi kättely, toisen käyttäjän kehon koskeminen toisen käyttäjän iholla, tai jokin muu käyttäjien välinen kontakti, jossa ihmiskeho voi vaihtaa digitaalista informaatiota kytkemällä kapasitiivisesti pieniä virtoja (pikoampeereja) kehon läpi. Käyttäjä 100 voi pitää langatonta pääte-15 laitetta 300. Käyttäjä 100 voi myös painaa elektrodia, joka sijaitsee päätelaitteella 300 tai joka on kytketty päätelaitteeseen (esimerkiksi johdin on sormianturi, jota käyttäjä voi pitää sormessaan) sormellaan lähettääkseen signaalin kehoonsa ja edelleen muiden fyysisessä kosketuksessa olevien käyttäjien kehoihin. Vastaavasti käyttäjä 120 voi pitää langatonta päätelaitetta 302 ja pitää sormeaan elektrodilla tai antu-20 rilla, joka vastaanottaa päätelaitteen 300 elektrodilta lähetetyn signaalin. Vaihtoehtoisesti käyttäjällä 120 voi olla elektrodi tai anturi kytkettynä kehoonsa (esim. rintakehään), jolloin tämä elektrodi on kytketty johtimella päätelaitteeseen 302. lokaisen käyttäjän, jonka on tarkoitus osallistua muodostettavaan ryhmään, pitäisi koskea päätelaitteensa elektrodia samaan aikaan kun hän on kosketuksessa toisen käyttäjän ,v 25 kanssa, niin että signaali lähetetään yhdestä päätelaitteesta (elektrodista) ja vastaan-'·· otetaan muissa päätelaitteissa (niiden vastaavissa elektrodeissa) käyttäen käyttäjiä signaalin siirron väliaineena. Täten käyttäjän 110 täytyisi myös koskea päätelait-*“*: teensä elektrodia tullakseen ryhmän jäseneksi, kun hän on fyysisessä kontaktissa muiden käyttäjien 100 ja 120 kanssa.

'· 30 Kuvion 3 esimerkissä on esitetty langattoman päätelaitteen 300 lohkokaavio. Lan- \gattomien päätelaitteiden 310 ja 320 toteutus voi tietenkin olla sama. Langattomalla : päätelaitteella 300 voi olla lyhyen kantaman radioviestintäpiiri tai -lähetinvastaan- » » * *

,···. otin, jota tässä kutsutaan toiseksi piiriksi. Tämä toinen piiri on esimerkiksi LPRF

(Low Power Radio Frequency) -lähetinvastaanotin 310, kuten Bluetooth-lähetinvas- I * * : *’35 taanotin, joka käyttää lähetinvastaanottimeen 310 kytkettyä antennia 320 radiolinkin

» J

yli tapahtuvaa informaation radiolähetystä varten. Lisäksi langattomalla päätelaitteella voi olla toinen antenni (jota ei ole esitetty), jota voidaan käyttää lähettämään 110560 8 muuhun kuin lyhyen kantaman radioviestintään liittyvää informaatiota, se voi olla esimerkiksi antenni solukkomatkaviestinverkon yli tapahtuvaa viestintää varten. Tällä tavoin langaton ryhmäviestintä voisi tapahtua solukkoverkon yli tai lyhyen kantaman rf-viestinnän avulla. Jos lyhyen kantaman radioviestinnän ja solukkoradio-5 verkon taajuus on sama, voitaisiin käyttää yhteistä antennia. Keskusohjain CC 330 on kytketty LP-lähetinvastaanottimeen 310. Se voi sisältää komponentteja, joita käytetään ohjaamaan ja operoimaan langatonta päätelaitetta 300, kuten keskusyksikköä (CPU) 331, RAM-muistia 332, syöttö/tulostus (I/O) -elektroniikkaa 333, ja se on kytketty käyttöliittymään 334, joka käsittää esimerkiksi näppäimistön ja näytön.

10 Keskusohjaimeen 330 on lisäksi kytketty PAN-lähetinvastaanotin 340. Seuraavassa PAN-lähetinvastaanotinta kutsutaan ensimmäiseksi piiriksi. PAN-lähetinvastaanotti-men 340 lisäksi tämä ensimmäinen piiri voi sisältää ryhmänluontielektrodi 350. PAN-lähetinvastaanotinta 340 voidaan myös käyttää sellaisien signaalien lähettämiseen ja vastaanottamiseen, jotka siirretään ihmiskehojen kautta ja mahdollisesti fyy-15 sisen kontaktin 200 kautta. Ryhmänluontielektrodia 350 saatetaan käyttää kytkemään ihmiskehon pinta, kuten sormi, muodostamaan kytkentä esimerkiksi ensimmäisestä PAN-lähetinvastaanottimesta (joka sijaitsee esimerkiksi langattomassa päätelaitteessa 300 kuviossa 2) ja ensimmäisen käyttäjän kehosta toisen käyttäjän kehoon ja tällä tavoin toiseen PAN-lähetinvastaanottimeen (joka sijaitsee esimerkiksi 20 langattomassa päätelaitteessa 302 kuviossa 2). Maapohjaa saatetaan käyttää muodostamaan piiri, joka voi mahdollistaa signaalin (virran) siirron käyttäjien välillä.

, . Tämä paluureitti, maa, voi sisältää johtimia ja dielektrisiä välineitä ympäristössä, jotka ovat PAN-lähettimien välittömässä läheisyydessä. Maa voi olla sähköisesti I » ;·· erotettu, jotta estetään tämän viestintäpiirin oikosulku. Langaton päätelaite 300 v 25 sisältää edullisesti myös teholähteen, kuten ladattavan tai irrotettavan akun 370.

V >

Langattoman päätelaitteen 300 käyttöliittymä 334 sisältää edullisesti ohjauspainik-: keitä päätelaitteen muiden toimintojen ohjaamiseksi, esimerkiksi valikon selaami- seksi tai ikonien valitsemiseksi, sekä näytön ryhmän muodostamiseen sekä tapahtuvaan ryhmän viestintään liittyvien sanomien ja informaation näyttämiseksi.

'* * 30 Kuvion 4A esimerkissä on havainnollistettu PAN-lähetinvastaanottimen 340 erästä » > * a · suoritusmuotoa. Tässä esimerkissä ohjain 342 on kytketty lähetinvastaanottimeen • 343 ja kytkimeen 344. Ohjain 342 voi hipaista lähetinvastaanottimen 343 lähettä-mään signaalin ja se voi aktivoida lähetinvastaanottimen 343 joko lähettämään tai vastaanottamaan signaalin. Kytkintä 343 käytetään indikoimaan ohjaimelle 342, että » · * • ·’ 35 sen tulee hipaista lähetinvastaanotin 343 lähettämään ja vastaanottamaan. Kytkin *. *' 344 on kytketty elektrodiin 350. Elektrodi 350 voi olla kytkimeen 344 liitetty sukku la. Kun elektrodi 350 liikkuu kytkimen 344 liipaisutason yli, kytkin 344 ilmoittaa 110560 9 ohjaimelle 342, että sen tulee antaa lähetinvastaanottimelle 343 käsky kytkeytyä päälle signaalin lähettämistä ja vastaanottamista varten. Kytkimellä 344 voi olla palauttava voima, kuten jousi, joka asettaa elektrodin 350 standby-tilaan, esimerkiksi kun käyttäjä on nostanut sormensa pois elektrodilta 350.

5 Kuvion 4B esimerkissä on havainnollistettu PAN-lähetinvastaanottimen 340’ toista suoritusmuotoa. Tässä suoritusmuodossa ohjain 342 on kytketty lähetinvastaanotti-meen 343. Ohjain voi asettaa lähetinvastaanottimen 343 lähettämään signaali tai se voi aktivoida lähetinvastaanottimen 343 joko lähettämään tai vastaanottamaan signaali. Tässä suoritusmuodossa elektrodi 350 on kytketty suoraan lähetinvastaanotti-10 meen 343. Elektrodilla 350 voi myös olla yhteys (ei esitetty) ohjaimeen 342. PAN-lähetinvastaanotin 340’ voidaan nyt hipaista tai aktivoida lähettämään signaali, joka johdetaan henkilön kehoon elektrodin 350 kautta. Aktivointi voidaan tehdä ilmaisemalla käyttäjän kosketus elektrodiin, joka voitaisiin tehdä esimerkiksi ilmaisemalla kapasiteetin muutos elektrodissa ohjaimen 342 avulla. Elektrodilta 350 lähetetty 15 signaali on esimerkiksi ping-signaali. Ping-signaali on matalataajuinen signaali (vähemmän kuin yksi megahertsi), esimerkiksi noin 100 - 1000 kHz:n AC-pulssi. Signaalin pituus on sellainen, että se voidaan siirtää ja ilmaista. Matalataajuista kantoaaltoa käytetään siten, että energia ei lainkaan etene, mikä minimoi etäsalakuuntelun ja lähellä olevien PAN:ien aiheuttaman häiriön. 1 Lähetettyä ping-signaalia saatetaan käyttää informaation kyselyyn tai pinging- toimintoon lähettämällä se ensimmäisestä langattomasta käyttäjälaitteesta toiseen : : langattomaan käyttäjälaitteeseen (käyttäjiä ja päätelaitteita voi olla enemmän kuin .Y: vain kaksi). Ping-signaalin lähettämisen tarkoituksena on valmistautuminen toiseen ; viestintään, niin että toisen piirin viestintä, esimerkiksi Bluetooth-viestintä, ei vaatisi • · .··. 25 mitään kyselyä tai ylimääräistä kyselyä, kun viestintä aloitetaan. Tämä nopeuttaa ’·’··. Bluetooth-viestintää ja yhteyden pystyttäminen ei kuluta Bluetooth-taajuuden kaistaa. Kuvion 5 esimerkissä on havainnollistettu ping-signaalin sisältöä. Signaali sisältää lähettävän lähetinvastaanottimen tunnisteen, kuten toisen piirin osoitteen, esi-/ merkiksi Bluetooth-osoitteen 501. Tyypillisesti kullekin Bluetooth-lähetinvastaan-···' 30 ottimelle on allokoitu uniikki 48-bittinen Bluetooth-laiteosoite (BD ADDR). Tämä • signaali voi myös, vaikkakaan ei välttämättä, sisältää kello-offsetin 502. Kello- , , | · offsetia 502 käytetään synkronisoitumiseen muiden yksiköiden kanssa. Tämä signaali voi myös, vaikkakaan ei välttämättä, sisältää laiteluokan 503, kuten on tunnet-: ·' tua Bluetoothista. Laiteluokka 503 voi olla 24-bittinen kenttä, joka sisältää sen yksi-•, ’: 35 kön laiteluokan, joka lähettää Frequency Hop Synchronization (FHS) -paketin. Kel- 110560 10 lo-offsetia 502 ja laiteluokkia 503 käytetään tekemään viestintä tehokkaammaksi. Ne eivät kuitenkaan ole välttämättömiä proseduurille.

Kuvion 6 esimerkissä on esitetty vuokaavio, joka havainnollistaa ryhmänmuodosta-misen vaiheita. Käyttäjä 100 (esimerkin vuoksi on valittu kuvioissa 1 ja 2 esitetty 5 käyttäjä 100 ja päätelaite 300) voi siirtyä ryhmänluontitilaan langattomassa päätelaitteessa 300 (vaihe 600). Käyttäjä 100 siirtyy ryhmänluontitilaan koskettamalla tai painamalla elektrodia 350. Vaihtoehtoisesti käyttäjä 100 voi siirtyä ryhmänluontitilaan valitsemalla tilan langattoman päätelaitteen 100 valikosta. Käyttäjäpäätelaite 300 kysyy muita päätelaitteita, joita saattaa olla läsnä, esimerkiksi langattomat pää-10 telaitteet 301 ja 302 (katso kuvio 1), jotka ovat läheisyydessä (vaihe 610). Käyttäjä-päätelaite 300 lähettää sanoman päätelaitteille, jotka sijaitsevat päätelaitteen toiminta-alueen sisällä, kuten päätelaitteille 301 ja 302, toisen piirin lähetyksellä (ts. edullisesti Bluetoothin yli). Langaton käyttäjäpäätelaite 300, joka lähettää ensimmäisen kyselysanoman, voidaan nimetä isännäksi (master). Vaiheessa 620 isäntäpäätelaite 15 300 vastaanottaa vastaussanoman laitteilta, jotka kykenevät muodostamaan ryhmän ja jotka sijaitsevat kantaman sisäpuolella. Isäntäpäätelaite valitsee ainakin yhden päätelaitteista 301 ja 302 sekä lähettää langattoman linkin yli toisen piirin lähetyksen kautta sanoman, joka ilmoittaa valinnasta päätelaitteille 301 ja 302. Seuraavaksi käyttäjät vahvistavat ryhmänmuodostuksen käyttäjien (100, 110, 120) fyysisellä 20 kosketuksella 200 ja isäntäpäätelaite 300 lähettää langattomille päätelaitteille 301 ja . 302 (vaihe 630) signaalin, kuten ping-signaalin. Fyysinen kosketus 200 voi olla esi merkiksi kättely, toisen käyttäjän ihon koskeminen sormella, tai mikä tahansa muu *·’ käyttäjien välinen kontakti, joka voi aikaansaada virran (signaalin) kulkemisen v.: käyttäjien kehojen välillä. Tämän fyysisen kosketuksen kautta muodostetaan säh- 25 köinen piiri, joka mahdollistaa pikoampeeriluokkaa olevan signaalin kulkemisen • < · :...·· isäntäkäyttäjän (100) ensimmäisen piirin lähettimestä isäntäkäyttäjän (100) kehon läpi toisen käyttäjän (muiden käyttäjien) (110 ja/tai 120) kehoon ja toisen/muiden käyttäjän/käyttäjien päätelaitteen/päätelaitteiden (301 ja/tai 302) vastaanottimeen, : kuten PAN-lähetinvastaanottimeen 340 päätelaitteissa 301 ja 302. Tässä vaiheessa ,·>·. 30 käyttäjät 100, 110 ja 120 sekä elektrodit 350 ovat kytkeytyneinä. Osan käyttäjän ke- ‘T hosta, esimerkiksi sormen, tulisi koskettaa ryhmänluontielektrodeja 350 tässä koh- : dassa (vaihe 630). Tämä prosessivaihe voi todella vahvistaa, että ryhmän käyttäjien (tai ryhmää muodostavien käyttäjien) välillä on olemassa fyysinen kosketus 200. Käyttäjäpäätelaitteet ilmaisevat vastaanotetun signaalin ja rekisteröivät sen. Isäntä-35 päätelaite 300 lähettää kyselyn jokaiselle langattomalle päätelaitteelle (301 ja/tai 302) varmistaakseen, että jokainen päätelaite (joka osallistui ryhmän muodostamisen valmisteluun vaiheessa 610) on onnistuneesti vastaanottanut ping-signaalin (vaihe 110560 11 640). Jos jokin langaton päätelaite (301 ja/tai 302) ei ole vastaanottanut ping-signaalia, isäntä 300 lähettää tälle päätelaitteelle pyynnön lähettää signaali (vaihe 650) tai vahvistaa, että tämä päätelaite ei halua osallistua tähän ryhmään. Jos tietty päätelaite ei ole vastannut lähettämällä sanomaa (langattoman viestinnän avulla) 5 isännälle 300, tämä päätelaite suljetaan pois ryhmästä (tai voidaan erikseen sopia isännän ja tämän päätelaitteen välisellä erillisellä langattomalla viestinnällä, että se tulee ryhmän jäseneksi). Isäntä 300 voi jatkaa vaiheiden 640 ja 650 silmukkaa, kunnes pinging-prosessi on määritelty onnistuneeksi muilta päätelaitteilta tulleiden vastausten perusteella. Kun isäntä 300 on tehnyt kyselyn kaikille langattomille pääte-10 laitteille, ryhmä muodostetaan käyttäen toisen piirin yli tapahtuvaa viestintää (vaihe 660). Isäntä 300 informoi vaiheessa 670 muita langattomia päätelaitteita (310 ja/tai 302) onnistuneesta ryhmän luomisesta edullisesti käyttäen toisen piirin viestintää. Kun ryhmä on muodostettu, ryhmäinformaatio tallennetaan keskusohjaimen CC muistiin, kuten puhelinluettelon kaltaiseen ryhmähakemistoon.

15 Kuvion 7 esimerkissä on esitetty signalointikaavio ryhmän muodostamisesta. Tässä esimerkissä käyttäjäpäätelaitesolmu 700 (ts. ensimmäinen langaton käyttäjäpäätelai-te) lähettää sanoman 720 käyttäen päätelaitteen toista piiriä (esim. Bluetooth). Tämä sanoma sisältää informaatiota ryhmän muodostamisesta ja voi lisäksi sisältää informaatiota lähettimestä, protokollasta, laitteista, jne. Toinen käyttäjäpäätelaitesolmu 20 710 (ts. toinen langaton käyttäjäpäätelaite) vastaanottaa ja ilmaisee sanoman samalla . tavoin käyttäen toisen käyttäjäpäätelaitteen toista piiriä. Sitten käyttäjät muodostavat fyysisen kosketuksen 200 välilleen. Käyttäjäpäätelaitesolmu 710 lähettää sitten sig-naalin 740 käyttäjäpäätelaitesolmulle 700 muodostetun fyysisen kosketuksen 200 v.: kautta käyttäen ensimmäistä piiriä. Käyttäjäpäätelaitesolmu 700 vastaanottaa tämän :· · 25 signaalin 740 fyysisen kosketuksen kautta ja ilmaisee sen käyttäen ensimmäistä pii-riä (esim. PAN-lähetinvastaanotin). Käyttäjäpäätelaitesolmu 710 lähettää sitten sa-:''': noman 750 käyttäjäpäätelaitesolmulle 700 kuitatakseen ryhmän muodostuksen.

Eräässä suoritusmuodossa ryhmän muodostus ei tarvitse kaikkien käyttäjien fyysistä kosketusta samanaikaisesti, vaan vaiheittain. Olettakaamme esimerkiksi, että langa-’...· 30 ton päätelaite (a) lähettää ping-signaalin, joka vastaanotetaan langattomissa pääte- laitteissa (b) ja (d) mutta ei langattomassa päätelaitteessa (c). Seuraavaksi langaton . ’ * ·. päätelaite (c) lähettää ping-signaalin, joka vastaanotetaan ja ilmaistaan langattomissa päätelaitteissa (b) ja (d) mutta ei langattomassa päätelaitteessa (a), jolloin pääte- » · · • ·’ laitteiden (a) ja (c) väliltä puuttuu suora kosketus. Koska on kuitenkin olemassa yh-35 teys langattomista päätelaitteista (a) ja (c) langattomiin päätelaitteisiin (b) ja (d), päätelaitteiden (a) ja (c) välillä on epäsuora yhteys, joka ilmaisee ryhmän muodos- 110560 12 tamisen. Täten kaikki neljä päätelaitetta (a) - (d) ovat muodostamassa ryhmää vaikka kaikki käyttäjät eivät olekaan fyysisessä kontaktissa samanaikaisesti vaan eri aikoina.

Signaalien ja sanomien järjestys ja määrä voi vaihdella. Esimerkiksi käyttäjät voivat 5 tulla fyysiseen kosketukseen 200 toistensa kanssa, jolloin ensimmäinen langaton päätelaite lähettää signaalin ensimmäisellä piirillä (PAN) ja ryhmä voidaan muodostaa PAN-lähetinvastaanottimen lähettämän liipaisusignaalin perusteella. Vaihtoehtoisesti ensimmäinen langaton päätelaite voi lähettää sanoman käyttäen toista piiriä ja toinen langaton käyttäjäpäätelaite vastaanottaa sen langattoman viestinnän (Blue-10 tooth) kautta ja käyttäjät muodostavat sitten fyysisen kosketuksen 200 ja lähettävät ryhmänluontisignaalin ensimmäiselle langattomalle päätelaitteelle piirillä (PAN). Ensimmäinen langaton päätelaite vastaanottaa ryhmänluontisignaalin ja varmistaa ryhmän luomisen lähettämällä vahvistussignaalin toiselle langattomalle päätelaitteelle käyttäen toista piiriä (Bluetooth). Toisessa esimerkissä ensimmäinen langaton 15 päätelaite voi lähettää sanoman käyttäen toista piiriä ja toinen ja kolmas langaton päätelaite vastaanottavat sanoman ja vastaavat siihen. Toinen langaton päätelaite voi nyt lähettää signaalin ensimmäiselle ja kolmannelle langattomalle päätelaitteelle fyysisen kosketuksen 200 kautta, joka on muodostettu langattomien päätelaitteiden käyttäjien välille. Kun signaali on lähetetty, langattomat päätelaitteet voivat viestiä 20 useita sanomia välillään käyttäen toista piiriä ja lopulta ryhmä voi olla muodostettu ja viestintä voi alkaa.

i * » · : Kuvion 8 esimerkissä on esitetty langattoman päätelaitteen näytöllä esitettävä valik- ,Y: ko, kun käyttäjä valitsee ryhmänluontitilan. Langattomassa käyttäjälaitteessa 300 on ;γ: edullisesti käyttöliittymä 334’, jossa on näyttö, jossa valikko esitetään käyttäjälle.

• · .···. 25 Näytöllä voi olla esimerkiksi tekstivalikko, jossa ’’muodosta ryhmä” -käsky ilmoit-taa, että käyttäjä haluaa luoda ryhmän. Käsky ’’muut” voi ilmaista jonkin muun kuin ryhmän muodostukseen liittyvän käskyn valinnan, esimerkiksi lyhyen kantaman , . verkkoasetusten muokkaamisen.

· * Y Kun ’’muodosta ryhmä” valitaan valikossa ja käyttäjä painaa valintapainiketta (osa ; 30 käyttöliittymää 334’), langaton päätelaite 300 lähettää kyselysanoman ja ryhmän ‘ L, ‘ muodostus etenee kuten edellä kuvattiin,

Kuvion 9 esimerkissä on esitetty informaatiota päätelaitteista, jotka ovat muodosta-massa ryhmää. Tässä tilanteessa näytöllä voi olla teksti ”BT1 BT2 BT3” ’’muodosta ryhmä?”. Tämä teksti kertoo käyttäjälle, että langattomat päätelaitteet 1, 2 ja 3 voi-35 vat muodostaa ryhmän. Käyttäjä, joka toimii nyt isäntänä, voi päättää, haluaako hän 110560 13 muodostaa ryhmän. Käyttäjä voi myös päättää, haluaako hän sulkea jonkin päätelaitteen pois ryhmästä. Isäntäpäätelaitteen käyttäjällä voi myös olla oikeus perua ryhmän muodostus.

Vaikka tässä on kuvattu se, minkä uskotaan olevan keksinnön edullinen suoritus-5 muoto, alan ammattilaiset havaitsevat, että siihen voidaan tehdä muutoksia ja muunnelmia ilman, että keksinnön suojapiiristä poiketaan.

Esimerkiksi signaalissa käytetty tunniste voi olla puhelinnumero tai IMEI (International Mobile Equipment Identity) ja toinen piiri ja edelleen toisen piirin viestintä ryhmän sisällä voi olla GSM (Global Standard for Mobile / Groupe Speciale Mobi-10 le), GPRS (General Packet Radio) tai UMTS (Universal Mobile Telephone System).

t« · » • · • · · * · » · · • · · # · · • » • · » • · · » · » » »

Claims (25)

110560
1, Menetelmä ainakin kaksi langatonta päätelaitetta käsittävän ryhmän muodostamiseksi näiden ainakin kahden langattoman päätelaitteen välistä langatonta ryh-mäviestintää varten, joka menetelmä käsittää vaiheet: 5 saatetaan näiden ainakin kahden langattoman päätelaitteen käyttäjät fyysiseen kosketukseen; ilmaistaan näiden ainakin kahden langattoman päätelaitteen käyttäjien välinen fyysinen kosketus; ja muodostetaan näiden ainakin kahden langattoman päätelaitteen ryhmä langattoman 10 linkin ylitse näin muodostetun ryhmän ainakin kahden langattoman päätelaitteen välistä ryhmäviestintää varten.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, joka lisäksi käsittää ennen vaihetta, jossa käyttäjät saatetaan fyysiseen kosketukseen, vaiheen, jossa ilmaistaan näiden ainakin kahden langattoman päätelaitteen läheisyys langatonta viestintää käyttäen.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, jossa mainittu vaihe näiden aina kin kahden langattoman päätelaitteen läheisyyden ilmaisemiseksi käsittää vaiheet: , siirretään nämä ainakin kaksi langatonta päätelaitetta ryhmänluontitoimintatilaan; ja I · ♦ · • · • :*: tiedustellaan langattomien päätelaitteiden lähellä oloa lähettämällä ensimmäiseltä näistä ainakin kahdesta langattomasta päätelaitteesta sanoma toiselle näistä ainakin . ·. : 20 kahdesta langattomasta päätelaitteesta langattoman viestinnän kautta. • · I f I
'···' 4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, jossa sanoma sisältää informaa- ·...· tiota siitä ensimmäisestä langattomasta päätelaitteesta, joka aloittaa prosessin, sekä ryhmän luonnista.
.··’. 5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, jossa mainittu vaihe ryhmänluon- T 25 titoimintatilaan siirtymiseksi käsittää sen, että langattoman päätelaitteen käyttäjä :: suorittaa langattomalla päätelaitteella toimenpiteen, joka on jokin seuraavista: elekt- : rodin koskettaminen, mainitun ryhmän luontitoimintatilan valitseminen mainitun : ·. langattoman päätelaitteen valikosta ja painikkeen painaminen. 110560
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa mainittu vaihe mainitun fyysisen kosketuksen ilmaisemiseksi näiden ainakin kahden langattoman päätelaitteen käyttäjien välillä käsittää vaiheen: siirretään signaali mainitun fyysisen kosketuksen kautta näiden langattomien pääte-5 laitteiden välillä.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, jossa mainittu vaihe mainitun signaalin siirtämiseksi käsittää vaiheet: synnytetään mainittu signaali yhdessä näistä ainakin kahdesta langattomasta päätelaitteesta; 10 lähetetään mainittu synnytetty signaali ensimmäisen käyttäjän kehoon, jolloin ensimmäinen käyttäjä on signaalin synnyttämän langattoman päätelaitteen käyttäjä, ja edelleen ensimmäiseen käyttäjään fyysisesti kytkettynä olevan toisen käyttäjän kehoon; ja ilmaistaan lähetetty signaali toisen käyttäjän langattomassa päätelaitteessa.
8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, jossa mainittu signaali sisältää matalataajuisen signaalin.
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmä, jossa mainittu signaalitaajuus on t · · · pienempi kuin 1 megahertsi. » ♦ ♦ I « I
'; *: 10. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, jossa mainittu signaali sisältää ai- : 20 nakin lähettävän langattoman päätelaitteen osoitteen sekä vaihtoehtoisesti kello-• ·’ offset -informaation ja/tai -laiteluokan.
11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa mainittu fyysinen kosketus sisältää kättelyn tai minkä tahansa muun käyttäjien välisen kosketuksen, joka mah-:' ·.: dollistaa signaalin kulkemisen käyttäjien välillä. Ί' 25
12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa mainittu vaihe ainakin kah- : den langattoman päätelaitteen fyysisesti kytkettyjen käyttäjien ryhmän muodostami- : _'' : seksi käsittää vaiheen: I » » : · ‘ vahvistetaan mainitun ryhmän muodostaminen langattomien päätelaitteiden käyttäji-en välillä lähettämällä sanoma ryhmän langattomaan päätelaitteeseen langattoman 30 viestinnän kautta. 110560
13. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa jokainen langaton päätelaite käsittää pienitehoisen radiolähetinvastaanottimen langatonta viestintää varten sekä antennin.
14. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen menetelmä, jossa jokainen langaton 5 päätelaite käsittää PAN-lähetinvastaanottimen ja kosketuselektrodin mainitun signaalin synnyttämiseksi ja lähettämiseksi käyttäjän kehoon.
15. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa mainittu ryhmä käsittää ainakin kolme langatonta käyttäjäpäätelaitetta.
16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelmä, jossa mainittu fyysinen kosketus 10 on ketjukosketus, jossa yksi käyttäjistä on fyysisesti kytketty toiseen käyttäjistä, joka on edelleen fyysisessä kosketuksessa kolmannen käyttäjän kanssa.
17. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelmä, jossa jokainen ryhmän käyttäjistä on fyysisesti kosketuksessa toistensa kanssa ryhmää muodostettaessa.
18. Patenttivaatimuksen 1, 15, 16 tai 17 mukainen menetelmä, jossa käyttäjien 15 ollessa fyysisessä kosketuksessa jokainen käyttäjä on myös kosketuksessa elektrodiin, jolla edelleen on yhteys kunkin vastaavan käyttäjän langattomaan päätelaitteeseen.
19. Langattoman viestinnän päätelaite ainakin yhden muun langattoman päätelait- ,.,: teen kanssa tapahtuvaa ryhmäviestintää varten, joka päätelaite käsittää: • « \ iilmaisuelementin langattoman päätelaitteen käyttäjän ja ainakin yhden muun langat- * Λ: 20 toman päätelaitteen käyttäjän välisen fyysisen kosketuksen ilmaisemista varten; » » · I t · ,··.* osallistumisvälineet langattoman päätelaitteen ja ainakin yhden muun langattoman * i päätelaitteen ryhmän muodostamiseksi ryhmäviestintää varten, joka tapahtuu muodostetun ryhmän ainakin yhden muun langattoman päätelaitteen kanssa langattoman linkin yli; ja 1 lähetinvastaanottimen langattoman ryhmäviestinnän suorittamiseksi, johon osallis-, *, tuu langaton päätelaite ja muodostetun ryhmän ainakin yksi muu langaton päätelaite. Il*
· : : 20. Patenttivaatimuksen 19 mukainen langattoman viestinnän päätelaite, jossa ; v. mainittu lähetinvastaanotin käsittää lyhyen kantaman radiolähetinvastaanottimen se- ‘. kä antennin. t i * » > I 110560
21. Patenttivaatimuksen 19 mukainen langattoman viestinnän päätelaite, jossa mainittu ilmaisuväline käsittää PAN-lähetinvastaanottimen sekä elektrodin käyttäjän kehon koskettamista varten.
22. Patenttivaatimuksen 21 mukainen langattoman viestinnän päätelaite, jossa mai-5 nittu ilmaisuelementti lisäksi käsittää kytkimen, jolla Hipaistaan signaalin lähetys käyttäjän kehoon, kun ollaan mainitussa fyysisessä kosketuksessa.
23. Patenttivaatimuksen 19 mukainen päätelaite, jossa mainittu fyysinen kosketus sisältää kättelyn, minkä tahansa käyttäjien välisen kosketuksen, joka mahdollistaa pienen sähkövirran kulkemisen ensimmäisen käyttäjän ensimmäisestä kehosta toisen 10 käyttäjän toiseen kehoon, ja minkä tahansa kosketuksen, jossa kehot voivat vaihtaa digitaalista informaatiota kytkemällä kapasitiivisesti pieniä virtoja mainitun kehon läpi.
24. Patenttivaatimuksen 22 mukainen päätelaite, jossa mainittu signaali sisältää matalataajuisen signaalin.
25. Patenttivaatimuksen 24 mukainen päätelaite, jossa mainittu signaalitaajuus on noin 100 - 1000 kHz.
FI20002861A 2000-12-27 2000-12-27 Ryhmän muodostaminen langattomille kommunikaatiopäätelaitteille FI110560B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20002861 2000-12-27
FI20002861A FI110560B (fi) 2000-12-27 2000-12-27 Ryhmän muodostaminen langattomille kommunikaatiopäätelaitteille

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20002861A FI110560B (fi) 2000-12-27 2000-12-27 Ryhmän muodostaminen langattomille kommunikaatiopäätelaitteille
EP20010660224 EP1220501B1 (en) 2000-12-27 2001-12-07 Group creation for wireless communication terminals
DE2001634946 DE60134946D1 (de) 2000-12-27 2001-12-07 Gruppenerzeugung für drahtlose Kommunikationsendgeräte
US10/027,501 US7082316B2 (en) 2000-12-27 2001-12-20 Group creation for wireless communication terminal
JP2001396674A JP4065379B2 (ja) 2000-12-27 2001-12-27 ワイヤレス通信端末のグループを確立する方法及びワイヤレス通信端末

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20002861A0 FI20002861A0 (fi) 2000-12-27
FI20002861A FI20002861A (fi) 2002-06-28
FI110560B true FI110560B (fi) 2003-02-14

Family

ID=8559819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20002861A FI110560B (fi) 2000-12-27 2000-12-27 Ryhmän muodostaminen langattomille kommunikaatiopäätelaitteille

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7082316B2 (fi)
EP (1) EP1220501B1 (fi)
JP (1) JP4065379B2 (fi)
DE (1) DE60134946D1 (fi)
FI (1) FI110560B (fi)

Families Citing this family (160)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9269511B2 (en) * 2001-06-29 2016-02-23 Peter Ar-Fu Lam Hand controlled electronics toy article
JP4215968B2 (ja) * 2001-07-10 2009-01-28 シャープ株式会社 通信システム、その通信システムに用いられる端末、その端末における通信方法およびその端末において通信するためのプログラム
EP1466261B1 (en) 2002-01-08 2018-03-07 Seven Networks, LLC Connection architecture for a mobile network
US20030162556A1 (en) * 2002-02-28 2003-08-28 Libes Michael A. Method and system for communication between two wireless-enabled devices
US10111055B2 (en) 2004-11-23 2018-10-23 Kodiak Networks, Inc. Optimized methods for large group calling using unicast and multicast transport bearer for PoC
US10116691B2 (en) 2004-11-23 2018-10-30 Kodiak Networks, Inc. VoIP denial-of-service protection mechanisms from attack
US9485787B2 (en) 2005-05-24 2016-11-01 Kodiak Networks, Inc. Method to achieve a fully acknowledged mode communication (FAMC) in push-to-talk-over-cellular (PoC)
US10057105B2 (en) 2004-11-23 2018-08-21 Kodiak Networks, Inc. Architecture framework to realize push-to-X services using cloudbased storage services
US9137646B2 (en) 2004-11-23 2015-09-15 Kodiak Networks, Inc. Method and framework to detect service users in an insufficient wireless radio coverage network and to improve a service delivery experience by guaranteed presence
US10178513B2 (en) 2004-11-23 2019-01-08 Kodiak Networks, Inc. Relay-mode and direct-mode operations for push-to-talk-over-cellular (PoC) using WiFi-technologies
JP4156531B2 (ja) * 2003-02-03 2008-09-24 富士フイルム株式会社 通信機器
US7724705B2 (en) * 2003-03-14 2010-05-25 Nokia Corporation Wireless transfer of data
US20040242266A1 (en) * 2003-05-29 2004-12-02 Roberto Tagliabue Apparatus and method for communication of visual messages
US20040242210A1 (en) * 2003-05-29 2004-12-02 Roberto Tagliabue System and method for communication of visual messages
FR2860668B1 (fr) * 2003-10-06 2006-01-06 Valeo Securite Habitacle Systeme d'identification a badge a courant circulant a travers le corps a deux modes de detection
EP1695296B1 (en) * 2003-12-18 2009-02-18 Gemalto SA A system for identifying an individual in an electronic transaction
US8639819B2 (en) 2004-02-05 2014-01-28 Nokia Corporation Ad-hoc connection between electronic devices
US7769409B2 (en) * 2004-06-23 2010-08-03 Sony Computer Entertainment America Inc. Network participant status evaluation
US20060073856A1 (en) * 2004-09-09 2006-04-06 Lundberg Steven W Remoted vibrating element for a mobile phone
DE102004047759B3 (de) * 2004-09-30 2006-06-01 Siemens Audiologische Technik Gmbh Verwendung eines Hörhilfegerätesystems mit wenigstens zwei Hörhilfegeräten
JP4292212B2 (ja) * 2004-10-05 2009-07-08 高陽 関根 作業状態検知装置
WO2006045102A2 (en) 2004-10-20 2006-04-27 Seven Networks, Inc. Method and apparatus for intercepting events in a communication system
US8010082B2 (en) 2004-10-20 2011-08-30 Seven Networks, Inc. Flexible billing architecture
US7706781B2 (en) 2004-11-22 2010-04-27 Seven Networks International Oy Data security in a mobile e-mail service
FI117152B (fi) 2004-12-03 2006-06-30 Seven Networks Internat Oy Sähköpostiasetusten käyttöönotto matkaviestimelle
US20060136015A1 (en) * 2004-12-08 2006-06-22 Duck-Gun Park Human body communication device, human body communication system and method using the same
CN101120527B (zh) 2005-02-17 2012-09-05 皇家飞利浦电子股份有限公司 能在网络内部工作的设备、网络系统、在网络内部操作设备的方法
US7752633B1 (en) 2005-03-14 2010-07-06 Seven Networks, Inc. Cross-platform event engine
JP4586618B2 (ja) 2005-04-18 2010-11-24 ソニー株式会社 人体通信システム及び通信装置
US8438633B1 (en) 2005-04-21 2013-05-07 Seven Networks, Inc. Flexible real-time inbox access
US7684815B2 (en) * 2005-04-21 2010-03-23 Microsoft Corporation Implicit group formation around feed content for mobile devices
US7796742B1 (en) 2005-04-21 2010-09-14 Seven Networks, Inc. Systems and methods for simplified provisioning
AT464702T (de) 2005-04-25 2010-04-15 Sony Ericsson Mobile Comm Ab Elektronische vorrichtung für ein drahtloses kommunikationssystem und verfahren zum betreiben einer elektronischen vorrichtung für ein drahtloses kommunikationssystem
US20060282332A1 (en) * 2005-04-28 2006-12-14 Pfleging Gerald W Method for transmitting a wireless receipt to a personal digital device
US7577459B2 (en) * 2005-05-11 2009-08-18 Nokia Corporation Establishing a communication link
US9743266B2 (en) 2005-05-23 2017-08-22 Invention Science Fund I, Llc Device pairing via device to device contact
US7865140B2 (en) * 2005-06-14 2011-01-04 The Invention Science Fund I, Llc Device pairing via intermediary device
WO2006136660A1 (en) 2005-06-21 2006-12-28 Seven Networks International Oy Maintaining an ip connection in a mobile network
US8069166B2 (en) 2005-08-01 2011-11-29 Seven Networks, Inc. Managing user-to-user contact with inferred presence information
US7917468B2 (en) 2005-08-01 2011-03-29 Seven Networks, Inc. Linking of personal information management data
US7853563B2 (en) 2005-08-01 2010-12-14 Seven Networks, Inc. Universal data aggregation
US8468126B2 (en) 2005-08-01 2013-06-18 Seven Networks, Inc. Publishing data in an information community
US8224985B2 (en) 2005-10-04 2012-07-17 Sony Computer Entertainment Inc. Peer-to-peer communication traversing symmetric network address translators
KR100723307B1 (ko) * 2005-10-25 2007-05-30 한국전자통신연구원 통신 장치
KR100785769B1 (ko) * 2005-12-08 2007-12-18 한국전자통신연구원 보안 여부나 전송 거리에 따른 주파수를 사용하는 통신 장치
KR100772525B1 (ko) * 2005-12-08 2007-11-01 한국전자통신연구원 접촉 기반의 서비스 제공 방법, 장치 및 이를 이용하는시스템
US20090070472A1 (en) * 2006-01-18 2009-03-12 Koninklijke Philips Electronics N. V. Automatic and secure configuration of wireless medical networks
US7525425B2 (en) * 2006-01-20 2009-04-28 Perdiem Llc System and method for defining an event based on relationship between an object location and a user-defined zone
EP1988820B1 (en) 2006-02-24 2015-12-02 Koninklijke Philips N.V. Wireless body sensor network
US8594568B2 (en) * 2006-05-08 2013-11-26 Koninklijke Philips N.V. Method of transferring application data from a first device to a second device, and a data transfer system
US7769395B2 (en) 2006-06-20 2010-08-03 Seven Networks, Inc. Location-based operations and messaging
WO2008015627A1 (en) * 2006-07-31 2008-02-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and system for configuring a network and network management device
US20080120555A1 (en) * 2006-11-21 2008-05-22 Intermec Ip Corp. Wireless device grouping via common attribute
KR20080052373A (ko) * 2006-12-06 2008-06-11 한국전자통신연구원 인체통신을 이용한 미디어 광고 서비스 제공 장치 및 그방법
US7782890B2 (en) * 2006-12-22 2010-08-24 Magix Ag System and method for dynamic mobile communication
EP2127161A2 (de) * 2007-02-14 2009-12-02 Kaba AG System und portables gerät für die übertragung von identifikationssignalen
US7995478B2 (en) * 2007-05-30 2011-08-09 Sony Computer Entertainment Inc. Network communication with path MTU size discovery
US8693494B2 (en) 2007-06-01 2014-04-08 Seven Networks, Inc. Polling
US8805425B2 (en) 2007-06-01 2014-08-12 Seven Networks, Inc. Integrated messaging
WO2008151624A1 (en) * 2007-06-13 2008-12-18 Widex A/S Hearing aid system establishing a conversation group among hearing aids used by different users
CN101536550A (zh) * 2007-06-13 2009-09-16 唯听助听器公司 在多个助听器之间建立会话分组的系统和方法
US8838152B2 (en) 2007-11-30 2014-09-16 Microsoft Corporation Modifying mobile device operation using proximity relationships
US8171123B2 (en) 2007-12-04 2012-05-01 Sony Computer Entertainment Inc. Network bandwidth detection and distribution
US8364181B2 (en) 2007-12-10 2013-01-29 Seven Networks, Inc. Electronic-mail filtering for mobile devices
US9002828B2 (en) 2007-12-13 2015-04-07 Seven Networks, Inc. Predictive content delivery
US8793305B2 (en) 2007-12-13 2014-07-29 Seven Networks, Inc. Content delivery to a mobile device from a content service
EP2241031B1 (en) 2007-12-20 2018-02-21 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Switching between multiple coupling modes
US8421748B2 (en) * 2007-12-21 2013-04-16 Rohm Co., Ltd. Information exchange device
US8107921B2 (en) 2008-01-11 2012-01-31 Seven Networks, Inc. Mobile virtual network operator
US8862657B2 (en) 2008-01-25 2014-10-14 Seven Networks, Inc. Policy based content service
US20090193338A1 (en) 2008-01-28 2009-07-30 Trevor Fiatal Reducing network and battery consumption during content delivery and playback
WO2009105115A2 (en) * 2008-02-22 2009-08-27 T-Mobile Usa, Inc. Data exchange initiated by tapping devices
US7856506B2 (en) * 2008-03-05 2010-12-21 Sony Computer Entertainment Inc. Traversal of symmetric network address translator for multiple simultaneous connections
US20090233548A1 (en) * 2008-03-13 2009-09-17 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Skin-based information transfer between mobile devices
JP4666319B2 (ja) * 2008-03-31 2011-04-06 Necシステムテクノロジー株式会社 生体装着型データ通信装置
JP5131016B2 (ja) * 2008-04-30 2013-01-30 富士通株式会社 無線通信装置及び通信制御方法
US8179232B2 (en) * 2008-05-05 2012-05-15 Round Rock Research, Llc RFID interrogator with adjustable signal characteristics
US8787947B2 (en) 2008-06-18 2014-07-22 Seven Networks, Inc. Application discovery on mobile devices
US8078158B2 (en) 2008-06-26 2011-12-13 Seven Networks, Inc. Provisioning applications for a mobile device
WO2010001557A1 (ja) * 2008-06-30 2010-01-07 パナソニック株式会社 無線通信システム、通信端末、管理端末、通信方法、及び集積回路
US8060626B2 (en) * 2008-09-22 2011-11-15 Sony Computer Entertainment America Llc. Method for host selection based on discovered NAT type
US8909759B2 (en) 2008-10-10 2014-12-09 Seven Networks, Inc. Bandwidth measurement
ES2388488T3 (es) * 2008-12-23 2012-10-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Combinación de comunicación acoplada al cuerpo y comunicación por radiofrecuencia
KR101582686B1 (ko) * 2009-03-02 2016-01-05 엘지전자 주식회사 아이템 표시 방법 및 이를 적용한 이동 통신 단말기
US8498660B2 (en) * 2009-03-30 2013-07-30 Kodiak Networks, Inc. Enhanced group calling features for connected portfolio services in a wireless communications network
JP5195637B2 (ja) * 2009-05-21 2013-05-08 富士通株式会社 Ban用センサの無線通信装置及び方法
KR20100126958A (ko) * 2009-05-25 2010-12-03 삼성전자주식회사 멀티 디바이스 제어 방법 및 장치
US20100321159A1 (en) * 2009-06-18 2010-12-23 Authentec, Inc. Touch based data communication using biometric finger sensor and associated methods
US9571208B2 (en) 2009-08-18 2017-02-14 Rohm Co., Ltd. Input/output device, mobile device, and information displaying device
JP2013009019A (ja) * 2009-10-07 2013-01-10 Ad-Sol Nissin Corp データ通信システム
US8666812B1 (en) * 2009-11-10 2014-03-04 Google Inc. Distributing content based on transaction information
JP2011128809A (ja) * 2009-12-16 2011-06-30 Rohm Co Ltd 情報入力装置および情報出力装置
US9043731B2 (en) 2010-03-30 2015-05-26 Seven Networks, Inc. 3D mobile user interface with configurable workspace management
WO2011155996A2 (en) * 2010-06-09 2011-12-15 Maxx Wireless, Incorporated Group messaging integration system, method and apparatus
US9077630B2 (en) 2010-07-26 2015-07-07 Seven Networks, Inc. Distributed implementation of dynamic wireless traffic policy
WO2012018556A2 (en) 2010-07-26 2012-02-09 Ari Backholm Mobile application traffic optimization
US8838783B2 (en) 2010-07-26 2014-09-16 Seven Networks, Inc. Distributed caching for resource and mobile network traffic management
JP5620578B2 (ja) 2010-07-26 2014-11-05 セブン ネットワークス インコーポレイテッド 複数のアプリケーションにわたるモバイルネットワークトラフィック調整
KR101244016B1 (ko) * 2010-07-30 2013-03-14 주식회사 팬택 인체통신 네트워크 시스템에서 다중 접촉 패턴을 인식하는 장치 및 방법
KR101261687B1 (ko) * 2010-08-09 2013-05-06 주식회사 팬택 인체통신을 이용한 방송 시스템 및 그 방법
WO2012060995A2 (en) 2010-11-01 2012-05-10 Michael Luna Distributed caching in a wireless network of content delivered for a mobile application over a long-held request
WO2012061437A1 (en) 2010-11-01 2012-05-10 Michael Luna Cache defeat detection and caching of content addressed by identifiers intended to defeat cache
US8484314B2 (en) 2010-11-01 2013-07-09 Seven Networks, Inc. Distributed caching in a wireless network of content delivered for a mobile application over a long-held request
WO2012061430A2 (en) 2010-11-01 2012-05-10 Michael Luna Distributed management of keep-alive message signaling for mobile network resource conservation and optimization
US9330196B2 (en) 2010-11-01 2016-05-03 Seven Networks, Llc Wireless traffic management system cache optimization using http headers
WO2012060997A2 (en) 2010-11-01 2012-05-10 Michael Luna Application and network-based long poll request detection and cacheability assessment therefor
US8843153B2 (en) 2010-11-01 2014-09-23 Seven Networks, Inc. Mobile traffic categorization and policy for network use optimization while preserving user experience
US9060032B2 (en) 2010-11-01 2015-06-16 Seven Networks, Inc. Selective data compression by a distributed traffic management system to reduce mobile data traffic and signaling traffic
GB2499534B (en) 2010-11-01 2018-09-19 Seven Networks Llc Caching adapted for mobile application behavior and network conditions
GB2500327A (en) 2010-11-22 2013-09-18 Seven Networks Inc Optimization of resource polling intervals to satisfy mobile device requests
WO2012071283A1 (en) 2010-11-22 2012-05-31 Michael Luna Aligning data transfer to optimize connections established for transmission over a wireless network
KR101330262B1 (ko) * 2010-12-14 2013-11-15 주식회사 팬택 데이터 변환이 가능한 인체 통신 단말 장치 및 방법
GB2501416B (en) 2011-01-07 2018-03-21 Seven Networks Llc System and method for reduction of mobile network traffic used for domain name system (DNS) queries
US20120189140A1 (en) * 2011-01-21 2012-07-26 Apple Inc. Audio-sharing network
JPWO2012111251A1 (ja) * 2011-02-14 2014-07-03 パナソニック株式会社 グループ生成装置
EP2700019B1 (en) 2011-04-19 2019-03-27 Seven Networks, LLC Social caching for device resource sharing and management
WO2012149434A2 (en) 2011-04-27 2012-11-01 Seven Networks, Inc. Detecting and preserving state for satisfying application requests in a distributed proxy and cache system
US8832228B2 (en) 2011-04-27 2014-09-09 Seven Networks, Inc. System and method for making requests on behalf of a mobile device based on atomic processes for mobile network traffic relief
JP5936024B2 (ja) * 2011-06-07 2016-06-15 国立大学法人 筑波大学 生体間接触データ測定装置及び生体間接触データ測定システム及び生体間接触データ測定方法
US9239800B2 (en) 2011-07-27 2016-01-19 Seven Networks, Llc Automatic generation and distribution of policy information regarding malicious mobile traffic in a wireless network
US8736878B2 (en) 2011-11-23 2014-05-27 Canon U.S.A., Inc. System and method for obtaining an electronic document
US8934414B2 (en) 2011-12-06 2015-01-13 Seven Networks, Inc. Cellular or WiFi mobile traffic optimization based on public or private network destination
EP2789137A4 (en) 2011-12-06 2015-12-02 Seven Networks Inc A system of redundantly clustered machines to provide failover mechanisms for mobile traffic management and network resource conservation
US9277443B2 (en) 2011-12-07 2016-03-01 Seven Networks, Llc Radio-awareness of mobile device for sending server-side control signals using a wireless network optimized transport protocol
GB2498064A (en) 2011-12-07 2013-07-03 Seven Networks Inc Distributed content caching mechanism using a network operator proxy
US20130159511A1 (en) 2011-12-14 2013-06-20 Seven Networks, Inc. System and method for generating a report to a network operator by distributing aggregation of data
US9913300B2 (en) 2011-12-14 2018-03-06 Kodiak Networks, Inc. Push-to-talk-over-cellular (PoC)
WO2013090834A1 (en) 2011-12-14 2013-06-20 Seven Networks, Inc. Operation modes for mobile traffic optimization and concurrent management of optimized and non-optimized traffic
WO2013090821A1 (en) 2011-12-14 2013-06-20 Seven Networks, Inc. Hierarchies and categories for management and deployment of policies for distributed wireless traffic optimization
EP2801236A4 (en) 2012-01-05 2015-10-21 Seven Networks Inc Detection and management of user interactions with foreground applications on a mobile device in distributed caching
CA2804368C (en) 2012-02-01 2018-03-13 Kodiak Networks, Inc. Wifi interworking solutions for push-to-talk-over-cellular (poc)
WO2013116856A1 (en) 2012-02-02 2013-08-08 Seven Networks, Inc. Dynamic categorization of applications for network access in a mobile network
WO2013116852A1 (en) 2012-02-03 2013-08-08 Seven Networks, Inc. User as an end point for profiling and optimizing the delivery of content and data in a wireless network
US8812695B2 (en) 2012-04-09 2014-08-19 Seven Networks, Inc. Method and system for management of a virtual network connection without heartbeat messages
US10263899B2 (en) 2012-04-10 2019-04-16 Seven Networks, Llc Enhanced customer service for mobile carriers using real-time and historical mobile application and traffic or optimization data associated with mobile devices in a mobile network
US8775631B2 (en) 2012-07-13 2014-07-08 Seven Networks, Inc. Dynamic bandwidth adjustment for browsing or streaming activity in a wireless network based on prediction of user behavior when interacting with mobile applications
US9369606B2 (en) 2012-09-12 2016-06-14 Xerox Corporation Automated pairing of multifunction devices and external devices
US9161258B2 (en) 2012-10-24 2015-10-13 Seven Networks, Llc Optimized and selective management of policy deployment to mobile clients in a congested network to prevent further aggravation of network congestion
US9307493B2 (en) 2012-12-20 2016-04-05 Seven Networks, Llc Systems and methods for application management of mobile device radio state promotion and demotion
US9313609B2 (en) * 2012-12-28 2016-04-12 Joseph Nicholi Prencipe Contact information social exchange method and system
US9241314B2 (en) 2013-01-23 2016-01-19 Seven Networks, Llc Mobile device with application or context aware fast dormancy
US8874761B2 (en) 2013-01-25 2014-10-28 Seven Networks, Inc. Signaling optimization in a wireless network for traffic utilizing proprietary and non-proprietary protocols
US8750123B1 (en) 2013-03-11 2014-06-10 Seven Networks, Inc. Mobile device equipped with mobile network congestion recognition to make intelligent decisions regarding connecting to an operator network
EP2811770A1 (en) * 2013-06-07 2014-12-10 Gemalto SA Pairing device
KR20150001329A (ko) 2013-06-27 2015-01-06 삼성전자주식회사 전자장치 및 전자장치를 이용한 정보교환 방법
US9065765B2 (en) 2013-07-22 2015-06-23 Seven Networks, Inc. Proxy server associated with a mobile carrier for enhancing mobile traffic management in a mobile network
CA2917575C (en) 2013-07-23 2018-02-27 Kodiak Networks, Inc. Effective presence for push-to-talk-over-cellular (poc) networks
US20160173169A1 (en) * 2013-08-14 2016-06-16 Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Wearable device and data transmission method
US9860928B2 (en) 2013-12-05 2018-01-02 Sony Corporation Pairing consumer electronic devices using a cross-body communications protocol
US9351100B2 (en) 2013-12-05 2016-05-24 Sony Corporation Device for control of data transfer in local area network
US9332377B2 (en) 2013-12-05 2016-05-03 Sony Corporation Device and method for control of data transfer in local area network
EP3078157A1 (en) 2013-12-05 2016-10-12 Sony Corporation A wearable device and a method for storing credentials associated with an electronic device in said wearable device
CN103809750A (zh) * 2014-02-08 2014-05-21 北京智谷睿拓技术服务有限公司 一种基于穿戴式设备的信息交互方法及穿戴式设备
US9667353B2 (en) * 2014-07-11 2017-05-30 Sony Corporation Methods of providing body area network communications when a user touches a button of a wireless electronic device, and related wireless electronic devices and wearable wireless electronic devices
US9674883B2 (en) 2014-07-23 2017-06-06 Sony Mobile Communications Inc. System, an object and a method for grouping of objects in a body area network
WO2016030769A1 (en) * 2014-08-27 2016-03-03 Sony Corporation A system, an object and a method for grouping of objects in a body area network
US9842329B2 (en) 2015-02-13 2017-12-12 Sony Corporation Body area network for secure payment
CA3000202A1 (en) 2015-10-06 2017-04-13 Kodiak Networks, Inc. System and method for media encoding scheme (mes) selection
US10110342B2 (en) 2015-10-06 2018-10-23 Kodiak Networks Inc. System and method for tuning PTT over LTE according to QoS parameters
US10257669B2 (en) 2016-12-01 2019-04-09 Kodiak Networks, Inc. PTX data analytic engine notifying group list of detected risk event

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5471646A (en) * 1994-08-01 1995-11-28 Motorola, Inc. Method for establishing a user defined radio talk group in a trunked radio communication system
US5511232A (en) * 1994-12-02 1996-04-23 Motorola, Inc. Method for providing autonomous radio talk group configuration
GB9521241D0 (en) * 1995-10-17 1995-12-20 Robinson Alan W Personnel identification system
US5796827A (en) * 1996-11-14 1998-08-18 International Business Machines Corporation System and method for near-field human-body coupling for encrypted communication with identification cards
US6223018B1 (en) * 1996-12-12 2001-04-24 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Intra-body information transfer device
SE9604805L (sv) * 1996-12-27 1998-06-28 Ericsson Telefon Ab L M En mobil kommunikationsenhet
WO1998054870A2 (en) 1997-06-02 1998-12-03 Motorola, Inc. Method for authorizing couplings between devices in a capability addressable network
US6104913A (en) * 1998-03-11 2000-08-15 Bell Atlantic Network Services, Inc. Personal area network for personal telephone services
FI982490A0 (fi) * 1998-11-18 1998-11-18 Nokia Corp Menetelmä ja järjestelmä viestintää varten
US6542717B1 (en) 1999-01-20 2003-04-01 International Business Machines Corporation System and method for optimizing personal area network (PAN) electrostatic communication
EP1024626A1 (en) * 1999-01-27 2000-08-02 International Business Machines Corporation Method, apparatus, and communication system for exchange of information in pervasive environments
US6275500B1 (en) * 1999-08-09 2001-08-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamic control of talk groups in a wireless network
US6347095B1 (en) * 1999-11-15 2002-02-12 Pango Networks, Inc. System, devices and methods for use in proximity-based networking
JP2001144661A (ja) * 1999-11-17 2001-05-25 Sony Corp データ送信装置およびデータ受信装置
US6430395B2 (en) * 2000-04-07 2002-08-06 Commil Ltd. Wireless private branch exchange (WPBX) and communicating between mobile units and base stations

Also Published As

Publication number Publication date
DE60134946D1 (de) 2008-09-04
JP4065379B2 (ja) 2008-03-26
US20020128030A1 (en) 2002-09-12
US7082316B2 (en) 2006-07-25
EP1220501A2 (en) 2002-07-03
EP1220501B1 (en) 2008-07-23
FI20002861D0 (fi)
FI20002861A0 (fi) 2000-12-27
JP2002261702A (ja) 2002-09-13
EP1220501A3 (en) 2003-12-17
FI110560B1 (fi)
FI20002861A (fi) 2002-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100414849C (zh) 适应于数据流式传输和实时服务的短距离无线电终端
US8331987B2 (en) Personal area network systems and devices and methods for use thereof
Haartsen et al. Bluetooth: Vision, goals, and architecture
US9241061B2 (en) Cell phone peripheral device, communication terminal and method for a cell phone peripheral device communicating with a cell phone
US7848705B2 (en) Information processing apparatus and information processing method having communication function
CA2521530C (en) Hybrid wireless ip phone system and method for using the same
ES2656351T3 (es) Método de re-selección de teléfono móvil entre una red celular de conmutación de circuitos y una red de conmutación de paquetes
RU2280961C2 (ru) Сотовый телефон с одновременной радио- и сотовой связью
FI124841B (fi) Menetelmä, viestintälaite ja järjestelmä valikoivaan langattomaan viestintään
US6650629B1 (en) Method and system for terminal communication
EP1681843B1 (en) Combined mobile telephone and remote control terminal
EP1216548B1 (en) Data delivery through portable devices
CA2205581C (en) Incoming calling system
CN101095318B (zh) 用于蓝牙配对的方法和设备
KR101112456B1 (ko) 통합된 셀룰러/pcs-pots 통신 시스템
US7076277B2 (en) Bluetooth headset and method for informing user of incoming call signal using the same
CN101552806B (zh) 信息通信设备和控制信息通信设备的方法
Shepherd Bluetooth wireless technology in the home
CN1204767C (zh) 在蜂窝和本地无线通信系统之间信息共享的方法
CN1090429C (zh) 具有当前位置显示的便携式电话机及其网络
US7130584B2 (en) Method and device for identifying and pairing Bluetooth devices
US8041298B2 (en) Hiding a device
US7734306B2 (en) Wireless device authentication at mutual reduced transmit power
JP4464406B2 (ja) 移動無線のプレゼンスおよびシチュエーション管理システム、および方法
US8774753B2 (en) System and method for direct communication between wireless communication devices

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired