FI109628B - A method for reducing the transmission system and the wireless terminal a wireless terminal power consumption - Google Patents

A method for reducing the transmission system and the wireless terminal a wireless terminal power consumption Download PDF

Info

Publication number
FI109628B
FI109628B FI20001842A FI20001842A FI109628B FI 109628 B FI109628 B FI 109628B FI 20001842 A FI20001842 A FI 20001842A FI 20001842 A FI20001842 A FI 20001842A FI 109628 B FI109628 B FI 109628B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
wireless terminal
mt1
access point
mt4
ap1
Prior art date
Application number
FI20001842A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20001842A0 (en
FI20001842A (en
Inventor
Jari Jokela
Juha Salokannel
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Corp filed Critical Nokia Corp
Priority to FI20001842 priority Critical
Priority to FI20001842A priority patent/FI109628B/en
Publication of FI20001842A0 publication Critical patent/FI20001842A0/en
Publication of FI20001842A publication Critical patent/FI20001842A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI109628B publication Critical patent/FI109628B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
  • H04W52/02Power saving arrangements
  • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
  • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
  • H04W52/0248Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal dependent on the time of the day, e.g. according to expected transmission activity
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
  • H04W52/04TPC
  • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
  • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
  • H04W52/04TPC
  • H04W52/38TPC being performed in particular situations
  • H04W52/44TPC being performed in particular situations in connection with interruption of transmission
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THIR OWN ENERGY USE
  • Y02D70/00Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks
  • Y02D70/10Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks according to the Radio Access Technology [RAT]
  • Y02D70/12Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks according to the Radio Access Technology [RAT] in 3rd Generation Partnership Project [3GPP] networks
  • Y02D70/124Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks according to the Radio Access Technology [RAT] in 3rd Generation Partnership Project [3GPP] networks in 3rd generation [3G] networks
  • Y02D70/1242Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks according to the Radio Access Technology [RAT] in 3rd Generation Partnership Project [3GPP] networks in 3rd generation [3G] networks in Universal Mobile Telecommunications Systems [UMTS] networks
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THIR OWN ENERGY USE
  • Y02D70/00Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks
  • Y02D70/10Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks according to the Radio Access Technology [RAT]
  • Y02D70/14Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks according to the Radio Access Technology [RAT] in Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE] networks
  • Y02D70/142Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks according to the Radio Access Technology [RAT] in Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE] networks in Wireless Local Area Networks [WLAN]

Abstract

The invention relates to a method for reducing the power consumption of a wireless terminal (MT1-MT4) communicating with an access point (AP1, AP2). In the method, the wireless terminal (MT1-MT4) is set to dormancy. An in-operation message (408) is transmitted at intervals from the wireless terminal (MT1-MT4) to the access point (AP1, AP2), wherein the wireless terminal is set in an active state for transmitting the in-operation message (408). In the method, the wireless terminal is returned to dormancy substantially immediately after the transmission of the in-operation message (408).

Description

109628 109628

Menetelmä langattoman päätelaitteen tehonkulutuksen pienentämiseksi, tiedonsiirtojärjestelmä ja langaton päätelaite 5 Nyt esillä oleva keksintö kohdistuu oheisen patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukaiseen menetelmään langattoman päätelaitteen tehonkulutuksen pienentämiseksi. A method for reducing the power consumption of the wireless terminal, the communication system and the wireless terminal 5, the present invention relates to 1 according to the preamble of the appended patent claims a method of reducing the power consumption of the wireless terminal. Keksintö kohdistuu lisäksi tiedonsiirtojärjestelmään sekä langattomaan päätelaitteeseen käytettäväksi tiedonsiirtojärjestelmässä. The invention also relates to a communication system and a wireless terminal used in a communication system.

10 10

Toimistoympäristöön tarkoitetut tiedonsiirtojärjestelmät, ns. transmission systems for Office environment, so-called. lähiverkot (LAN, Local Area Network) on suurelta osin toteutettu langallisina järjestelminä. Local Area Networks (LAN, Local Area Network) has been implemented to a large extent in wired systems. Tällöin päätelaitteiden sekä palvelimen välinen tiedonsiirtoyhteys on toteutettu joko sähköisesti kaapelin välityksellä tai optisesti 15 valokuidun kautta. In this case, the data transmission between the terminal and the server is implemented either electrically via a cable or optically via an optical fiber 15. Tällaisen kiinteän järjestelmän etuna on mm. The advantage of such a fixed system mm. se, että pystytään aikaansaamaan suhteellisen suuria tiedonsiirtonopeuksia. the fact that it is possible to achieve a relatively high data rates. Haittapuolena tällaisessa kiinteässä tiedonsiirtoverkossa on se, että muutosten tekeminen on hankalaa ja päätelaitteet on yleensä sijoitettava suhteellisen lähelle niitä varten tarkoitettuja liitäntäpisteitä, 20 jolloin päätelaitteen liikuteltavuus kärsii. The disadvantage of such a fixed communication network is that it is difficult to make changes, and the terminals must usually be placed relatively close to connection points intended for them, 20 to the terminal mobility will suffer. Tällaisen langallisen lähiverkon toteutus jo olemassaolevaan rakennukseen ei aina onnistu, tai kaape-• / leiden vetäminen jälkikäteen on kallista. Such a wired LAN implementation of already existing building does not always succeed, or • cable / Leiden dragging afterwards is expensive. Toisaalta erityisesti vanhem- ···; On the other hand, particularly parents ···; missä rakennuksissa mahdollisesti jo oleva tiedonsiirtokaapelointi on ei v.: välttämättä sovellu nopeaan tiedonsiirtoon. optionally in the buildings where the transmission system is not in .: necessarily suitable for fast data transfer.

·:··: 25 ·: ··: 25

Kehitteillä on erilaisia langattomia tiedonsiirtojärjestelmiä, joilla lähi-verkkoja on pyritty toteuttamaan. Has developed a variety of wireless communication systems for near-networks have been striving to implement. Useat langalliset tiedonsiirtojärjestelmät perustuvat radiosignaalien käyttöön tiedonsiirrossa. Several wired communication systems are based on radio signals for data transmission. Eräs tällainen :\ j kehitettävänä oleva radiotiedonsiirtoon perustuva tiedonsiirtojärjes- .···! One such: \ j being developed based on the radio for data transmission in a communication ···.! 30 telmä lähiverkkoa varten on ns. 30 system for a local area network is known. HIPERLAN (High PErformance Radio HIPERLAN (High Performance Radio

Local Area Network). Local Area Network). Tällaisesta radioverkosta käytetään myös nimi-: tystä laajakaistainen radioverkko (BRAN, Broadband Radio Access Such a radio network is also used to name: Tysta broadband radio network (BRAN Broadband Radio Access

Network). Network).

35 HIPERLAN-tiedonsiirtojärjestelmän versiossa 2 tavoitteena on päästä tiedonsiirtonopeuteen luokkaa 25 Mbit/s maksimiyhteysvälin ollessa muutamia kymmeniä metrejä. 35 HIPERLAN communication system version 2 The objective is to get the data rate of the order of 25 Mbit / s, the maximum connection interval of a few tens of meters. Tällainen järjestelmä soveltuu käytettä- 2 109628 vaksi samassa rakennuksessa esim. yhden toimiston sisäisenä lähiverkkona. Such a system is suitable for use in 2 109628 MENTS in the same building e.g. as an internal local area network for one office. Kehitteillä on myös ns. Are also being developed so-called. HIPERACCESS-tiedonsiirtojärjes-telmä, jossa pyritään samaan tiedonsiirtonopeuteen kuin mainitussa HIPERLAN/2-tiedonsiirtojärjestelmässä, mutta yhteysväli pyritään saa-5 maan muutamiin satoihin metreihin, jolloin HIPERACCESS-järjestelmä soveltuu käytettäväksi alueellisena lähiverkkona esimerkiksi oppilaitoksissa ja suuremmissa rakennuskomplekseissa. HIPERACCESS tiedonsiirtojärjes-system, which aims at the same data transmission rate as in said HIPERLAN / 2 communication system, but the connection is intended to be the intermediate 5-a few hundreds of meters, wherein the HIPERACCESS system is suitable for use as a regional local area network for example in schools and larger building complexes.

Esimerkkinä käytettävän HIPERLAN/2-järjestelmän siirtoyhteyskerrok-10 sessa DLC käytettävä kehysrakenne on pelkistetysti esitettynä oheisessa kuvassa 1 b. Kehys koostuu ohjauskentistä RACH (Random Access Channel), BCCH (Broadcast Control CHannel), ja FCCH (Frequency Correction CHannel) sekä määrätystä määrästä aikavälejä (time slots), joissa varsinaista hyötyinformaatiota voidaan lähettää. HIPERLAN used for the / 2 system siirtoyhteyskerrok-10 frame structure Sessa DLC to be used is reduced manner in the appended Fig 1 b. The frame consists of control fields of a RACH (Random Access Channel), BCCH (Broadcast Control Channel), and FCCH (Frequency Correction Channel) and the prescribed number of time slots (time slots) in which the actual useful information can be transmitted.

15 15

Tiedonsiirto HIPERLAN/2-järjestelmässä perustuu aikajakoiseen multi-pleksointiin TDMA (Time Division Multiple Access), jolloin samalla kanavalla voi olla useampia samanaikaisia yhteyksiä, mutta kullekin yhteydelle on mainitusta kehyksestä varattu oma aikaväli, jossa tietoa lä-20 hetetään. Communication in the HIPERLAN / 2 system is based on time division multiplexing multi-TDMA (Time Division Multiple Access), whereby the same channel can be several simultaneous connections, but each connection is allocated its own frame of said time slot in which the data DO-20 hetetään. Koska kaikissa samanaikaisissa yhteyksissä ei tiedonsiirto-. Since all simultaneous connections is not communication. : määrä ole yleensä vakio, vaan vaihtelee ajallisesti, käytetään ns. The amount is generally not constant, but varies in time, a so-called. so peutuvaa TDMA-menetelmää, jossa kullekin tiedonsiirtoyhteydelle varattavien aikavälien lukumäärä voi vaihdella nollasta maksimiin riippuen \ kulloisestakin kuormitustilanteesta sekä yhteydelle varatusta tiedonsiir- 25 tokapasiteetista. i.e., will adapt the TDMA method, wherein the number of each communication link are reserved time slots may vary from zero to a maximum, depending on the \ respective load situation and connection in the reserved data transmission capacity through 25.

Aikajakoisen multipleksoinnin toimimiseksi on samaan solmuun yhteydessä olevien päätelaitteiden oltava synkronoituja toisiinsa ja solmun lähetykseen. Time division multiple access to work is the same node, the terminals must be synchronized with each other and the transmission node. Tämä on aikaansaatavissa esim, siten, että langattoman ' 30 päätelaitteen vastaanotin vastaanottaa signaaleja jollakin kanavalla. This is achieved for example in such a way that the mobile 'terminal receiver 30 receives signals on a channel.

. . Mikäli kanavalla ei havaita signaalia, vastaanotin siirtyy vastaanotta- maan toiselle kanavalle, kunnes kaikki kanavat on tutkittu tai on löydetty sellainen kanava, jossa on havaittu signaalia, joka on jonkin yhteys-aseman lähettämää. If the channel does not detect a signal, the receiver shifts to receive another channel, until all the channels are examined or a channel is found, a signal was detected, which is one of the access-site transmitted. Tätä signaalia vastaanottamalla ja demoduloi-35 maila voidaan selvittää kyseisen yhteysaseman ohjauskanavan BCCH lähetyshetki ja synkronoida päätelaite tämän perusteella. The signal receiving and demodulating Bat-35 can determine the connection of the control channel BCCH time of transmission, and to synchronize the terminal on the basis of this. Joissakin tapauksissa päätelaite voi havaita useamman kuin yhden yhteys- 3 109628 aseman signaalia, jolloin päätelaite valitsee edullisesti sen yhteys-aseman, jonka signaalinvoimakkuus vastaanottaessa on suurin ja suorittaa synkronoinnin tähän yhteysasemaan. In some cases, the terminal can detect more than one contact 3 109628 status signal, wherein the terminal preferably selects the access station whose signal intensity is the largest receiving and performs synchronization with this access point.

5 Sen jälkeen kun päätelaite on synkronoitu yhteysasemaan, voi päätelaite aloittaa yhteydenmuodostuksen tähän yhteysasemaan kytkeytymiseksi. 5 After the terminal is synchronized with the access point, the terminal can initiate the connection to the access point to engage. Se voidaan suorittaa edullisesti siten, että päätelaite lähettää RACH-ohjauskanavassa yhteydenmuodostuspyynnön yhteysasemalle. It can be carried out preferably in such a way that the terminal transmits on the RACH control channel a connection establishment request to the access point. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätelaite lähettää RACH-oh-10 jauskanavalle varatussa aikavälissä ja yhteysasema samanaikaisesti kuuntelee kanavan liikennettä, eli vastaanottaa signaaleja käyttämäl-lään kanavataajuudella. In practice, this means that the terminal transmits a RACH-OH-10 control channel time slot allocated to the access point simultaneously listens to the traffic channel, i.e. receives signals by accessing to L-channel frequency. Havaittuaan, että joku päätelaite lähettää yh-teydenmuodostuspyyntösanoman, suorittaa yhteysasema yhteydenmuodostuksessa tarvittavat toimenpiteet, kuten resurssien varaamisen 15 yhteydelle, mikäli mahdollista. After detecting that the terminal sends someone YH-teydenmuodostuspyyntösanoman, performs the access point to connect to the necessary measures, such as resource allocation 15 for the connection, if possible. Resurssien varaamisessa huomioidaan yhteydelle pyydetty palvelun laatutaso, joka vaikuttaa mm. In the resource allocation takes into account the quality of service requested for the connection, which affects mm. yhteydelle varattavien aikajaksojen lukumäärään. the connection to the number of reservable time periods. Yhteysasema informoi päätelaitetta siitä, onko yhteyden muodostus mahdollinen vai ei. The access point informs the terminal as to whether the connection is possible or not. Mikäli yhteys on saatu muodostettua, lähettää yhteysasema BCCH-ohjauskentässä 20 tiedot mm. If the connection has been established, the access point transmits in the BCCH control field information of 20 mm. yhteydelle varatuista lähetysaikajaksoista, vastaanottoaika-•. reserved for the connection transmission time periods, • receiving time. : jaksoista, yhteyden tunnisteesta, jne. Lähetys- ja vastaanottoaikajakso- jen lukumäärä ei välttämättä ole sama, koska useissa tapauksissa siir-rettävän informaation määrä ei ole sama molempiin suuntiin. : Sections, the connection identifiers, etc. The transmit and the number of vastaanottoaikajakso- not necessarily the same, because in many cases the amount of SIIR information to be transmitted is not the same in both directions.. Esim. v\ Internet-selainta käytettäessä lähetetään päätelaitteesta huomattavasti ' ' 25 vähemmän informaatiota kuin päätelaitteeseen vastaanotetaan infor- maatiota. Ex. V \ Internet browser is used, considerably sent from the terminal '25 less information than the information is received from the terminal. Tällöin päätelaitteen kannalta lähetysaikajaksoja tarvitaan vähemmän kuin vastaanottoaikajaksoja. In this case, the terminal of the transmission time intervals fewer than receiving time slots. Lisäksi yhteydelle varattujen aikajaksojen lukumäärä voi edullisesti vaihdella eri kehyksissä kulloi-, senkin informaation siirtotarpeen mukaan. Furthermore, the number of time slots allocated for the connection may preferably vary in different frames of the respective, you need to transmit the information. Yhteysaseman ohjaimeen • ·": 30 on muodostettu ns. jaksottaja (scheduler), jonka eräänä tehtävänä on edellä mainittu aikavälien varaaminen eri yhteyksiä varten. Jaksottaja :: on toteutettu edullisesti sovellusohjelmana yhteysaseman ohjaimessa. The access point controller · •. ": 30 is formed of a so-called scheduler (scheduler), which is the object of the above-mentioned time slots to reserve for contact :: The scheduler is implemented preferably in an application program in the access point controller..

• Koska lähiverkoissa tarvitaan kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, myös radio- ·:··: 35 tiellä tarvitaan kaksisuuntaista tiedonsiirtoyhteyttä. • Since local area networks required for bidirectional communication, including radio ·: ··: 35 on the road needed for bidirectional communication. Aikajakoisessa jär jestelmässä tämä voidaan toteuttaa joko siten, että kehyksen aikaväleistä osa varataan lähetykseen langattomalta päätelaitteelta yhteys- 4 109628 asemalle (uplink) ja osa varataan yhteysasemalta langattomaan päätelaitteeseen (downlink), tai siten, että kumpaakin tiedonsiirtosuuntaa varten varataan oma taajuuskaistansa. In time division in the system as this can be implemented either so that the frame time slots devoted to transmission from a wireless terminal to the contact 4 109628 station (uplink) and a portion reserved for the connection from the station to the wireless terminal (downlink), or in such a way that, for each data transmission direction allocated a separate frequency band. HIPERLAN/2-järjestelmässä käytetään ensin mainittua menetelmää, jolloin yhteysasema ja siihen 5 yhteydessä olevat langattomat päätelaitteet eivät lähetä samanaikaisesti. In the HIPERLAN / 2 system used in the first method, wherein the access point and the five wireless terminals do not transmit simultaneously.

Pakettimuotoista tiedonsiirtoa sovellettaessa ei langattoman päätelaitteen tarvitse koko aikaa lähettää ja vastaanottaa, vaan ainoastaan 10 lähinnä silloin kun paketteja siirretään langattoman päätelaitteen ja yhteysaseman välillä. applying the packet data transmission does not need all the time the mobile terminal transmits and receives, only 10 closest to where the packets transferred between the mobile terminal and the access point.

HIPERLAN/2-järjestelmässä langattoman päätelaitteen on määrävälein ilmoitettava yhteysasemalle siitä, että langaton päätelaite on edelleen 15 toiminnassa ja yhteysaseman palvelualueella. In the HIPERLAN / 2 system, the wireless terminal is notified at intervals to the access point that the wireless terminal is still in operation 15 and the access point in the service area. Tämä on järjestetty siten, että yhteysasema lähettää toiminnassaolon tarkkailun alustussa-noman (RLC_MT_ALIVE_REQUEST) edullisesti siinä yhteydessä, kun langaton päätelaite kytkeytyy yhteysasemaan. This is arranged in such a way that the access point transmits in operation of checking the initialization of-message from (RLC_MT_ALIVE_REQUEST), preferably in connection with the wireless terminal connects to the access point. Tässä alustussano-massa yhteysasema mm. In this initializing said mass including the access point. ilmoittaa langattomalle päätelaitteelle sen, 20 kuinka usein langattoman päätelaitteen on lähetettävä toiminnassa-, : olosanomia yhteysasemalle sen merkiksi, että langaton päätelaite on edelleen toiminnassa. notify the wireless terminal, 20 the frequency of the wireless terminal is sent to the toiminnassa-,: olosanomia access point, indicating that the wireless terminal is still in operation. Langaton päätelaite lähettää kuittaussanoman : ; The wireless terminal transmits an acknowledgment message:; (RLC_MT_ALIVE_REQUEST_ACK) yhteysasemalle ja asettaa toimin- \ nassaolon seuranta-ajastimen alkuarvoonsa. (RLC_MT_ALIVE_REQUEST_ACK) access to the station and sets the operating \ nassaolon follow-timer to its initial value. Tällä seuranta-ajastimella 25 langaton päätelaite suorittaa toiminnassaolosanomien lähetyksen ajoi-• : tuksen. At the monitoring timer 25 toiminnassaolosanomien wireless terminal performs a transmission timing •: Regulation. Myös yhteysasemalla käynnistetään seuranta-ajastin, jolla yhteysasema seuraa sitä, että onko langaton päätelaite edelleen toiminnassa. There is also access the station started monitoring timer, which the connection status follows that if a wireless terminal is still in operation. Jos yhteysasema vastaanottaa langattoman päätelaitteen : lähettämän toiminnassaolosanoman määräajan kuluessa, suorittaa 30 yhteysasema seuranta-ajastimen asettamisen alkuarvoonsa ja aloittaa uuden toiminnassaolon seurantajakson. If the access point receives the wireless terminal: toiminnassaolosanoman transmitted within the time limit, the access point 30 performs monitoring timer for setting the initial value and starts a new operation of the monitoring period. Jos yhteysasema ei sen sijaan vastaanota toiminnassaolosanomaa määräajan kuluessa, päättelee ·;·* yhteysasema, ettei langaton päätelaite ole toiminnassa tai se sijaitsee i sellaisessa paikassa, ettei tiedonsiirto langattoman päätelaitteen ja 35 yhteysasema välillä onnistu. If the access point does not, however, receive toiminnassaolosanomaa within the time limit, judges ·; · * the access point that the wireless terminal is not operating, or it is located i a position such that communication of the wireless terminal 35 and the connection status between the unsuccessful. Tämän seurauksena yhteysasema voi katkaista yhteyden kyseiseen langattomaan päätelaitteeseen ja vapauttaa yhteydelle varatut resurssit muuhun käyttöön. As a result, the access point may disconnect the connection to the wireless terminal for the connection and release the reserved resources for other uses.

5 109628 5 109628

Langattoman päätelaitteen tehonkulutuksen pienentämiseksi on mm. To reduce the power consumption of the wireless terminal has mm. HIPERLAN/2-järjestelmässä mahdollista asettaa langaton päätelaite aktiivitilasta lepotilaan. In the HIPERLAN / 2 system, the wireless terminal can set the active mode to the standby mode. Lepotilassa langaton päätelaite ei suorita paket-5 tien lähetystä eikä vastaanottoa, jolloin mm. Idle state, the wireless terminal is not Paket five-way transmission and reception when. langattoman päätelaitteen radio-osan toiminnot voidaan kytkeä pois päältä. a wireless terminal in a radio section functions can be switched off. Lepotilaan siirtymiseksi langaton päätelaite lähettää lepotilaan siirtymispyyntösanoman yhteysasemalle. Sleep Mode wireless terminal transmits a sleep mode siirtymispyyntösanoman access to the station. Mikäli yhteysasema päättelee, että kyseinen langaton päätelaite voidaan asettaa lepotilaan, lähettää yhteysasema lepotilaan 10 siirtymisen kuittaussanoman, jonka vastaanotettuaan langaton päätelaite siirtyy lepotilaan. If the access point determines that the wireless terminal can be set to sleep mode, the access point transmits station 10 into sleep mode changeover acknowledgment message that the receipt of the wireless terminal enters sleep mode. Lepotilasta aktiivitilaan siirtyminen suoritetaan tämän jälkeen määrävälein toiminnassaolosanoman lähettämiseksi yhteysasemalle. Idle mode to active mode transition is then performed at intervals toiminnassaolosanoman for transmitting to the access point. Langaton päätelaite asettaa tässä yhteydessä toimin-nassaolon seuranta-ajastimen alkuarvoonsa, jolloin tämän seuranta-15 ajastimen avulla langaton päätelaite voi suorittaa toiminnassa-olosanomien lähetyksen määrävälein. The wireless terminal sets in this connection functions nassaolon-up timer to its initial value when the monitoring timer 15, the wireless terminal can perform operations olosanomien-transmission intervals.

Siinä vaiheessa kun yhteysasema vastaanottaa toiminnassaolosanoman, asettaa yhteysasema toiminnassaolon seuranta-ajastimen 20 alkuarvoonsa ja lähettää toiminnassaolosanoman kuittaussanoman ·. At the point when the access point receives toiminnassaolosanoman, set up the connection status of operation of the monitoring timer 20 to its initial value and sends an acknowledgment message · toiminnassaolosanoman. ; ; langattomalle päätelaitteelle. the mobile terminal. Langaton päätelaite odottaa, kunnes se on vastaanottanut yhteysaseman lähettämän kuittaussanoman. The wireless terminal waits until it has received the connection acknowledgment message from the broadcaster. Vasta ·;*; · Only; *; tämän jälkeen langaton päätelaite siirtyy takaisin lepotilaan. After this, the wireless terminal moves back into sleep mode. Toiminnas- I * saolosanoman ja sen kuittaussanoman välinen aika voi mm. The agency I * saolosanoman and its acknowledgment message may include the time between. yhteys-25 aseman kuormituksesta johtuen olla huomattavan pitkä. access-25 position due to the load to be of considerable length. Koska langa-ton päätelaite on kuittaussanomaa odottaessaan aktiivitilassa, langat-toman päätelaitteen tehonkulutus lisääntyy merkittävästi erityisesti silloin kun odotusaika pitenee. Since the Internet a-ton terminal is waiting for an acknowledgment message to the active state, the wires Toman-terminal power consumption increases significantly, especially when the waiting time is longer.

» » · * · .···. »» · * ·. · · ·. 30 Nyt esillä olevalla keksinnöllä pyritään aikaansaamaan menetelmä, jolla langattoman päätelaitteen tehonkulutusta voidaan pienentää. 30 The present invention seeks to provide a method by which the power consumption of the mobile terminal can be reduced. Lisäksi keksinnön tarkoituksena on aikaansaada menetelmää sovel-tava tiedonsiirtojärjestelmä ja langaton päätelaite. In addition, the present invention is to provide a method of application, be a data transmission system and a wireless terminal. Nyt esillä olevan • keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista se, mitä on esi- 35 tetty oheisen patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. • the present method according to the invention is characterized by what has been pre- 35 attached claim 1 in the characterizing part. Nyt esillä olevan keksinnön mukaiselle langattomalle tiedonsiirtojärjestelmälle on tunnusomaista se, mitä on esitetty oheisen patenttivaatimuksen 7 6 109628 tunnusmerkkiosassa. according to the wireless communication system of the present invention is characterized by what is presented in the attached claims 7 6 109628 characterizing portion. Nyt esillä olevan keksinnön mukaiselle langattomalle päätelaitteelle on tunnusomaista se, mitä on esitetty oheisen patenttivaatimuksen 10 tunnusmerkkiosassa. according to the wireless terminal device of the present invention is characterized by what is presented in the appended claim 10 characterizing portion.

5 Keksintö perustuu siihen ajatukseen, että langattomasta päätelaitteesta lähtettävänä toiminnassaolosanomana käytetään sellaista sanomaa, johon langaton päätelaite ei jää odottamaan kuittaussanomaa. 5 The invention is based on the idea that a wireless terminal lähtettävänä toiminnassaolosanomana used in a message, which the wireless terminal does not wait for an acknowledgment message. Tällöin langattoman päätelaitteen siirtymistä takaisin lepotilaan voidaan merkittävästi nopeuttaa. In this case, the wireless terminal transition back to the sleep mode can be significantly speeded up.

10 10

Nyt esillä olevalla keksinnöllä saavutetaan merkittäviä etuja tunnetun tekniikan mukaisiin menetelmiin ja langattomiin tiedonsiirtojärjestelmiin verrattuna. Now, the present invention provides significant advantages over the methods of communication systems and wireless with the prior art. Keksinnön mukaisella menetelmällä saadaan langattomien päätelaitteiden tehonkulutusta pienennettyä, koska langaton viestin voi 15 toiminnassaolosanoman lähetyksen jälkeen siirtyä nopeammin takaisin lepotilaan kuin tunnetun tekniikan mukaisissa tiedonsiirtojärjestelmissä. method of the invention the power consumption of the wireless terminals be reduced, because the mobile station can then toiminnassaolosanoman transmission 15 to move more rapidly back to the rest state than in communication systems of the prior art. Keksinnön mukaisella menetelmällä voidaan myös yhteysaseman kuormitusta vähentää jonkin verran, koska yhteysaseman ei tarvitse lähettää kuittaussanomaa jokaiseen toiminnassaolosanomaan. the method according to the invention can also reduce the load on the access point in any way, as an access point does not need to send an acknowledgment message to each toiminnassaolosanomaan. Tällöin 20 yhteysasemalla vapautuu resursseja varsinaisen hyötyinformaation , . In this case, the connection station 20 is released resources to the actual useful information. lähettämiseen. sending.

| | Keksintöä selostetaan seuraavassa tarkemmin viitaten samalla oheisiin v.: piirustuksiin, joissa ' i 25 t: kuva 1a esittää keksinnön erään edullisen suoritusmuodon mukaista tiedonsiirtojärjestelmää pelkistettynä lohkokaaviona, , : kuva 1 b esittää erästä tietokehystä HIPERLAN/2-järjestelmässä, 30 kuva 2 esittää keksinnön erään edullisen suoritusmuodon mukaista I,: I langatonta päätelaitetta pelkistettynä lohkokaaviona, * · > t * : ]·. The invention will be described in more detail with reference to the accompanying v .: drawings, in which 'i 25 t: Figure 1 shows a communication system according to a preferred embodiment of the invention in a reduced block chart,,: Fig 1 b shows a data frame in the HIPERLAN / 2 system, 30 Figure 2 illustrates one of the invention a preferred embodiment, form I ,: I wireless terminal according to a simplified block diagram, * ·> t *] ·. kuva 3 esittää keksinnön erään edullisen suoritusmuodon mukaista 35 yhteysasemaa pelkistettynä lohkokaaviona, 7 109628 kuva 4a esittää pelkistettynä vuokaaviona keksinnön ensimmäisen edullisen suoritusmuodon mukaisen menetelmän toimintaa, ja 5 kuva 4b esittää pelkistettynä vuokaaviona keksinnön ensimmäisen edullisen suoritusmuodon mukaisen menetelmän toimintaa. Figure 3 shows a preferred embodiment of the 35 access station according to the invention in a reduced block chart, 7 109 628 Figure 4a is a simplified flow chart of operation of the method according to the first preferred embodiment of the invention, and 5 Figure 4b is a simplified flow chart of operation of the method according to the first preferred embodiment of the invention.

Seuraavassa keksinnön erään edullisen suoritusmuodon mukaisen tiedonsiirtojärjestelmän 1 kuvauksessa käytetään esimerkkinä kuvan 1a 10 mukaista HIPERLAN/2-järjestelmää, mutta on selvää, että keksintöä ei ole rajoitettu ainoastaan tähän järjestelmään. In the following data transmission system according to a preferred embodiment of the present invention is used for the description of one exemplified in Figure 1a 10 HIPERLAN / 2 system, but it is obvious according to the present invention is not limited solely to this system. Tiedonsiirtojärjestelmä 1 koostuu langattomista päätelaitteista MT1—MT4, yhdestä tai useammasta yhteysasemasta AP1, AP2 (Access Point) sekä yhteysaseman ohjaimesta AC1, AC2 (Access Point Controller). The communication system 1 consists of wireless terminals MT1-MT4, one or several access points AP1, AP2 (Access Point) and the access point controller AC1, AC2 (Access Point Controller). Yhteysaseman AP1, 15 AP2 ja langattoman päätelaitteen MT1—MT4 välille muodostetaan radioyhteys, jossa siirretään mm. The access point AP1, AP2, 15 and the wireless terminal MT1-MT4 is established between the radio access, which is transferred mm. yhteyden muodostamisessa tarvittavia signaaleita ja yhteyden aikana informaatiota, kuten Internet-sovel-luksen tietopaketteja. the necessary signals to connect to and during the connection information, such as Internet-application-transfer application data packets. Yhteysaseman ohjain AC1, AC2 kontrolloi yhteysaseman AP1, AP2 toimintaa ja niiden kautta muodostettuja yhteyksiä 20 langattomiin päätelaitteisiin MT1—MT4. The access point controller AC1, AC2 controls the access point AP1, AP2 and the connections formed by the 20 to wireless terminals MT1-MT4. Tällaisessa radioverkossa voi useita yhteysasemien ohjaimia AC1, AC2 olla tiedonsiirtoyhteydessä / toisiinsa sekä muihin tietoverkkoihin, kuten Internet-tietoverkkoon, »· ; In such a radio network to a number of access stations controllers AC1, AC2 to communicate with / to each other, as well as other data networks such as the Internet network, »·; UMTS-matkaviestinverkkoon jne., jolloin langaton päätelaite MT1— • : MT4 voi kommunikoida esim. Internet-tietoverkkoon kytketyn pääte- 25 laitteen TE1 kanssa. UMTS mobile communication network, etc., wherein the wireless terminal MT1 •. MT4 can communicate e.g., the Internet network connected with a terminal 25 of the device TE1..

j Kuvassa 2 on esitetty pelkistettynä lohkokaaviona keksinnön erään edullisen suoritusmuodon mukainen langaton päätelaite MT1. j Figure 2 shows a wireless terminal according to a preferred embodiment of the present invention MT1 is a reduced block diagram. Langa-ton päätelaite MT1 käsittää edullisesti tietojenkäsittelytoimintoja PC \ 30 sekä tiedonsiirtovälineet COM tiedonsiirtoyhteyden muodostamiseksi langattomaan lähiverkkoon. Langa-ton terminal MT1 preferably comprises data processing functions PC \ 30 and the communication means COM up a data transmission connection to a wireless local area network. Langaton päätelaite voi olla muodostettu : myös siten, että tietojenkäsittelylaitteeseen, kuten kannettavaan tieto- koneeseen, on liitetty esim. lisäkortti, joka käsittää mainitut tiedonsiirto-välineet COM. The wireless terminal may be formed: in such a way that the data processing device, such as a portable information plane, for example, is connected to the additional card comprising said communication means COM,.. Tietojenkäsittelytoiminnot PC käsittävät edullisesti suo-35 rittimen 2, kuten mikroprosessorin, mikrokontrollerin tai vastaavan, näppäimistön 3, näyttöelimen 4, muistivälineet 5, ja liitäntävälineet 6. Lisäksi tietojenkäsittelytoiminnot PC voivat käsittää audiovälineet 7, 8 109628 kuten kaiuttimen 7a, mikrofonin 7b, ja koodekin 7c, jolloin käyttäjä voi käyttää langatonta päätelaitetta MT1 myös mm. preferably data processing functions PC comprise a marsh 35 in altering 2, such as a microprocessor, microcontroller or the like, a keyboard 3, a display means 4, memory means 5, and connection means 6. Furthermore, the data processing functions PC can comprise audio means 7, 8 109 628 such as a speaker 7a, a microphone 7b, and a codec 7c wherein the user can use the wireless terminal MT1 also mm. puheen siirtämiseen. speech transfer. Langattomasta päätelaitteesta MT1 lähiverkkoon lähetettäväksi tarkoitettu informaatio siirretään edullisesti liitäntävälineiden 6 kautta tiedon-5 siirtovälineisiin COM. The mobile terminal MT1 information to be transmitted is a local area network is preferably transferred via the connection means 6 5-information transmission means COM. Vastaavasti lähiverkosta 1 langattomassa päätelaitteessa MT1 vastaanotettu informaatio siirretään tietojenkäsittelytoi-mintoihin PC mainittujen liitäntävälineiden 6 kautta. Similarly, the local area network 1 in the wireless terminal MT1, the received information is transferred to tietojenkäsittelytoi-mintoihin through said connection means 6 to the PC.

Tiedonsiirtovälineet COM käsittävät mm. The communication means COM comprise mm. radio-osan 8, kooderin 9, de-10 kooderin 10, ohjauselimen 11 sekä referenssioskillaattorin 12. Lisäksi tiedonsiirtovälineissä COM on muistia 13 mm. the radio part 8, an encoder 9, 10 de-coder 10, the guide member 11 and a reference oscillator 12. Moreover, the communication means COM is a memory of 13 mm. tiedonsiirrossa tarvittavien lähetys- ja vastaanottodatapuskureiden muodostamiseksi. data transmission needed for transmission and reception to form the data buffers. Refe-renssioskillaattorilla 12 muodostetaan tarvittavat ajoitukset lähetyksen ja vastaanoton synkronoimiseksi yhteysaseman lähetykseen ja vas-15 taanottoon, kuten jäljempänä tässä selityksessä esitetään. Refe-renssioskillaattorilla 12 is formed in the required timings to synchronize the transmission and reception of the access point for transmission and left-input to 15, as referred to in this description. Referenssi-oskillaattoria 12 voidaan käyttää myös ohjauselimen 11 ajoitussignaali-en muodostamiseen. The reference oscillator 12 can be used as a timing signal I to form the guide member 11. On selvää, että referenssioskillaattorin 12 muodostamaa taajuutta ei sellaisenaan voida käyttää kanavataajuuden asettamisessa ja ohjauselimen 11 ajoitussignaalien muodostamisessa, 20 jolloin käytännön sovelluksissa käytetään taajuuden muunnosvälineitä . It is obvious that the frequency formed by the reference oscillator 12 can not be used for setting the channel frequency and timing control means 11 signals the formation of 20 wherein in practical applications, frequency conversion means is used. . . (ei esitetty) referenssioskillaattorin 12 taajuuden muuntamiseksi radio- • / osassa tarvittaviksi taajuuksiksi ja ohjauselimen 11 toiminnan ohjauk- ; (Not shown) for converting the frequency of the reference oscillator 12 of the radio • / part of the necessary frequency and direction control member 11 operation; ; ; seen soveltuvaksi taajuudeksi. a compatible frequency.

25 Yhteysasemassa AP1 (kuva 3) on vastaavasti ensimmäiset tiedonsiir-tovälineet 15 tiedonsiirtoyhteyden muodostamiseksi langattomiin pää-telaitteisiin MT1—MT4. 25 the access point AP1 (Figure 3) are respectively the first supply means 15, data transfers in a data transmission connection to wireless end devices for end-MT1-MT4. Keksinnön mukainen langaton lähiverkko 1 voidaan toteuttaa paikallisena lähiverkkona, josta ei ole yhteyttä ulkoi-siin tietoverkkoihin. wireless LAN 1 according to the invention may be implemented as a local area network, which does not contact the ulkoi-data networks. Tällöin saattaa riittää yksi yhteysasema AP1, johon .···! In this case, may be sufficient for a single access point AP1, which. · · ·! 30 lähiverkon langattomat päätelaitteet MT1—MT4 ovat yhteydessä. 30 local area network wireless terminals MT1-MT4 are connected. Lan- gattomassa lähiverkossa yhdestä tai useammasta yhteysasemasta - · AP1, AP2 on edullisesti järjestetty välineet 16 tiedonsiirtoyhteyden muodostamiseksi tietojenkäsittelylaitteeseen S, jota yleisesti kutsutaan ; The wire close to a cellular network from one or more access status - · AP1, AP2 are preferably arranged means 16 for establishing a data transmission connection to a data processor S which is generally called; palvelintietokoneeksi tai lyhyemmin palvelimeksi. your server shorter or server. Tällaisessa palveli- 35 messa on sinänsä tunnetusti keskitettynä yrityksen tietokantoja, sovellusohjelmia, jne. Käyttäjät voivat tällöin käynnistää langattoman päätelaitteen MT1 kautta palvelimelle asennettuja sovelluksia. In such a receiver has 35 servers per se known as a centralized corporate databases, application programs, etc. Users can then launch the wireless terminal MT1-installed server applications. Palvelin tai 9 109628 yhteysasema AP1 voi lisäksi käsittää toiset tiedonsiirtovälineet 17 tiedonsiirtoyhteyden muodostamiseksi johonkin muuhun tietoverkkoon, kuten Internet-tietoverkkoon tai UMTS-matkaviestinverkkoon. The server 9 109628 or the access point AP1 can also comprise second communication means 17 for establishing a data transmission connection to another data network, such as the Internet network or a UMTS mobile communication network.

5 Kullekin yhteysasemalle ja langattomalle päätelaitteelle on määritetty yksilöivä tunnus, jolloin yhteysasemat ovat selvillä siitä, mitä langattomia päätelaitteita kulloinkin on kytkeytyneenä yhteysasemaan. 5 for each access point and the wireless terminal has determined a unique identifier, wherein the access points are aware of which wireless terminals are each connected to the access point. Vastaavasti langattomat päätelaitteet erottavat eri yhteysasemien lähettämät kehykset toisistaan. Similarly, the wireless terminals distinguish different access points from each other frames. Näitä tunnuksia voidaan käyttää myös sellaisessa 10 tilanteessa, jossa langattoman päätelaitteen yhteys siirtyy yhdestä yhteysasemasta toiseen yhteysasemaan, esim. yhteyden laadun heikentymisen seurauksena. These codes can be used also in a 10 situation where the mobile terminal moves from one contact position to a second access point, e.g. as a result of the deterioration of the quality of the connection.

Selostetaan seuraavaksi keksinnön ensimmäisen edullisen suoritus-15 muodon mukaista menetelmää viitaten samalla kuvan 4a vuokaavioon. In the following, the first preferred embodiment of the invention, the method of the embodiment 15 with reference to the flow chart of Figure 4a. Edullisesti yhteysasemalla AP1 suoritetaan toiminnassaolosanomien 408 toistovälin valinta. Preferably, the access point AP1 is carried out toiminnassaolosanomien 408 repetition interval selection. Tällöin yhteysasema AP1 voi päätellä langattoman päätelaitteen MT1 olevan toiminnassa, mikäli yhteysasema AP1 vastaanottaa langattomalta päätelaitteelta MT1 toiminnassaolosanomia 20 408 tämän toistovälin puitteissa. In this case, the access point AP1 can determine the wireless terminal MT1 to be in operation if the access point AP1 receives the wireless terminal MT1 toiminnassaolosanomia 20 408 in the framework of this reproduction interval. Yhteysasema AP1 lähettää toiminnas- saolon tarkkailun alustussanoman (RLC_MT_ALIVE_REQUEST) ·'*: langattomalle päätelaitteelle MT1. The access point AP1 sends The agency saolon checking the initialization message (RLC_MT_ALIVE_REQUEST) · '*: the wireless terminal MT1. Tätä esittää nuoli 401 kuvassa 4a. This is indicated by the arrow 401 in Figure 4a.

Langaton päätelaite MT1 vastaanottaa tämän sanoman ja selvittää siitä '0 mm. The wireless terminal MT1 receives this message and determine whether a '0 mm. sen, mikä on yhteysaseman määrittämä toistoväli toiminnassaolo- :··: 25 sanomien lähetykselle. what is the connection status of defined repeat interval toiminnassaolo-: ··: 25 messages for transmission. Tämän jälkeen langaton päätelaite MT1 lähet- tää kuittaussanoman (RLC_MT_ALIVE_REQUEST_ACK) yhteysase-·*. The wireless terminal MT1 transmits an acknowledgment message (RLC_MT_ALIVE_REQUEST_ACK) · * Access profiles. malle (nuoli 402) ja asettaa toiminnassaolon seuranta-ajastimen alku arvoonsa (403). station (arrow 402), and sets the initial operation of the monitoring timer value (403). Kuittaussanoman vastaanottamisen jälkeen myös ... . After receipt of the acknowledgment message also .... yhteysasema AP1 asettaa toiminnassaolon seuranta-ajastimen alku- 30 arvoonsa (404). the access point AP1 to set operation of the monitoring timer initial value 30 (404). Nämä seuranta-ajastimet on toteutettu edullisesti ·;·* ohjelmallisesti tai aikavalvontaan tarkoitetuilla ajastimilla tai laskureilla, ;,· · mikä on sinänsä tunnettua. These follow-up timers is preferably implemented ·, · * or software timeout timer or counter referred to,;, · · which is known as such. Yhteysasemalla voidaan mainitun seuranta-ajastimen toiminnot toteuttaa myös esim. jaksottajan 18 toi-: '·, minnan yhteydessä. The connection station to said monitoring timer functions implemented eg cycler 18 second. '· Framework of operations.

35 35

Langaton viestin MT1 voidaan asettaa lepotilaan tehonkulutuksen pienentämiseksi siinä tilanteessa, että langattomalla päätelaitteella MT1 ei 10 109628 ole yhteysasemalle AP1 lähetettäviä paketteja ja myöskään yhteys-asemalla AP1 ei ole langattomalle päätelaitteelle MT1 lähetettäviä paketteja. The wireless communication device MT1 can be set to sleep mode to reduce power consumption in a situation that the wireless terminal MT1 can not 10 109 628 to the access point AP1, packets to be transmitted, and not access-point AP1 is no wireless terminal MT1 of the transmitted packets. Lepotilaan siirtyminen suoritetaan edullisesti seuraavasti. Hibernation is preferably carried out as follows. Jos langattomalla päätelaitteella MT1 ei ole lähetettäviä paketteja, 5 lähettää langaton päätelaite MT1 lepotilaan siirtymispyyntösanoman (RLC_MT_SLEEP) yhteysasemalle AP1 (nuoli 405). If the wireless terminal MT1 does not have packets to send, 5 sends the wireless terminal MT1 sleep mode siirtymispyyntösanoman (RLC_MT_SLEEP) to the access point AP1 (arrow 405). Yhteysasema AP1 tutkii, onko sillä paketteja lähetettävänä langattomalle päätelaitteelle MT1. The access point AP1 is investigating whether the packets to be transmitted to the wireless terminal MT1. Jos paketteja ei ole lähetettävänä, lähettää yhteysasema lepotilaan siirtymisen kuittaussanoman (RLC_SLEEP_ACK) langattomalle 10 päätelaitteelle MT1 (nuoli 406). If there are no packets to transmit, the access point transmits the sleep mode acknowledgment message (RLC_SLEEP_ACK) to the wireless terminal MT1 10 (arrow 406). Tässä kuittaussanomassa yhteys-asema AP1 ilmoittaa langattomalle päätelaitteelle mm. This acknowledgment message access-point AP1 to notify the wireless terminal mm. sen, missä aikaväleissä langattoman päätelaitteen MT1 on kuunneltava yhteys-aseman lähettämiä signaaleita. the time slots in the wireless terminal MT1 must listen to the access-site transmitted signals. Tämä on tarpeen, jotta langaton päätelaite MT1 voi siirtyä aktiivitilaan tarvittaessa, esim. silloin kun yhteys-15 asemalla AP1 on paketteja odottamassa lähetettäväksi langattomalle päätelaitteelle MT1. This is necessary in order for the wireless terminal MT1 can move to the active state if necessary, e.g., when access-point AP1 is 15 packets waiting to be transmitted to the wireless terminal MT1.

Sen jälkeen kun langaton päätelaite MT 1 on vastaanottanut lepotilaan siirtymisen kuittaussanoman, siirtyy langaton päätelaite MT 1 lepotilaan 20 (lohko 407). Then, when the wireless terminal MT1 has received the sleep mode to the acknowledgment message, the mobile terminal MT enters idle mode 1 20 (block 407). Lepotilassa langattomassa päätelaitteessa MT1 on toiminnassa edullisesti lähinnä sellaiset toiminnot, jotka ovat tarpeen aikavalvontojen suorittamiseksi ja tietojen ylläpitämiseksi. In sleep mode, the wireless terminal MT1 preferably is in operation, mainly those functions that are necessary for performing the timeouts and maintaining data. Radio-osa COM on edullisesti kytketty pois toiminnasta lepotilassa. The radio part COM is preferably switched off in sleep mode. Myös suoritin 2 voi-:daan asettaa tehonsäästötilaan. Also, the CPU 2 force: be to set the power saving mode.

·*: 25 · *: 25

Siinä vaiheessa kun langattoman päätelaitteen MT1 toiminnassaolon seuranta-ajastin 19 ilmaisee, että toiminnassaolosanoma on lähetet- .« tävä, siirtyy langaton päätelaite MT1 aktiivitilaan. At the stage when the wireless terminal MT1 operation of the monitoring timer 19 detects that the toiminnassaolosanoma is transmitted. «Accordingly, the wireless terminal MT1 moves to the active state. Aktiivitilassa kytketään radio-osan COM toiminnot päälle sanomien lähettämisen mahdol-/ 30 listamiseksi. The active mode connected to the radio part of the COM functions on the possible sending of messages / 30 joining. Tämän jälkeen langaton päätelaite MT1 suorittaa toimin- ; The wireless terminal MT1 performs the operation; nassaolosanoman 408 lähetyksen sekä asettaa seuranta-ajastimen 19 : · alkuarvoonsa (409). nassaolosanoman 408 transmission, as well as to set up a timer-19: · initial value (409). Toiminnassaolosanomana käytetään tässä edulli- >[[[- sessa suoritusmuodossa resurssien varauspyyntösanomaa (RR, : Resource Request), jossa resurssitarpeeksi asetetaan nolla, eli langa- 35 ton päätelaite MT1 ei varsinaisesti pyydä resursseja (lähetysaikajak-soja pakettien lähettämiseksi). Toiminnassaolosanomana used herein preferably> [[[- embodiment, the resource reservation request message (RR: Resource Request), wherein the necessary resource is set to zero, a 35 ton of a wireless terminal MT1 does not actually ask for resources (lähetysaikajak-soja for transmitting packets). Yhteysasema AP1 voi tämän sanoman vastaanotettuaan kuitenkin päätellä sen, että langaton päätelaite MT1 11 109628 on edelleen toiminnassa ja asettaa yhteysaseman seuranta-ajastimen 18 alkuarvoonsa (410). The access point AP1 to the message upon receiving it be inferred that the wireless terminal MT1 11 109 628 is still in operation and set up the connection status monitoring timer 18 to its initial value (410). Nyt esillä olevan keksinnön mukaisessa menetelmässä yhteysasema AP1 ei kuitenkaan muodosta kuittaussanomaa tähän toiminnassaolosanomaan, joten myös yhteysaseman 5 AP1 ja tiedonsiirtojärjestelmän resursseja säästyy muuhun käyttöön. In the method according to the present invention, the access point AP1 does not constitute an acknowledgment message to toiminnassaolosanomaan, so the access point AP1 5 and the data transmission system to save resources for other uses. On selvää, että keksinnön yhteydessä voidaan käyttää muutakin sanomaa kuin edellä mainittu resurssien varauspyyntösanoma. It is understood that other messages than the above-mentioned reservation request message to the resources in the context of the invention may be used. Olennaista on lähinnä se, että langaton päätelaite MT1 ei jää odottamaan vastausta lähettämäänsä toiminnassaolosanomaan 408. What is essential is mainly the fact that the wireless terminal MT1 can not wait for a response it sent toiminnassaolosanomaan 408.

10 10

Edellä mainittu ajastintoiminto 19, 20 voidaan toteuttaa esim. keskey-tysperiaatteella, jolloin ajastin aiheuttaa keskeytyspyynnön suorittimelle 2. Tämän seurauksena suoritin siirtyy keskeytyspalveluohjelmaan, jossa on määritetty toimenpiteet langattoman viestimen MT1 asettami-15 seksi aktiivitilaan. The above-mentioned timer function 19, 20 can be implemented e.g. Pause tysperiaatteella, wherein the timer causes an interrupt request to the processor 2. As a result, the processor enters the interrupt service program, in which measures have been determined to be set by the wireless communication device MT1-15 into an active state. On selvää, että myös muita menetelmiä voidaan käyttää lepotilasta aktiivitilaan siirtymiseksi. It is understood that other methods can be used in sleep state to an active state transition.

Mikäli yhteysasema AP1 ei jostakin syystä vastaanota tai hyväksy mainittua toiminnassaolosanomaa 408, voidaan soveltaa keksinnön toisen 20 edullisen suoritusmuodon mukaista menetelmää, jota kuvan 4b vuo-kaavio esittää pelkistetysti. If the access point AP1, for any reason, receive or accept said toiminnassaolosanomaa 408, the method according to the second preferred embodiment 20 of the present invention may be applied by flow-4b shows a simplified diagram of the image. Tässä suoritusmuodossa toiminnassaolo- sanomana käytetään tunnetun tekniikan mukaista sanomaa (RLC_MT_ALIVE), jonka langaton päätelaite MT1 lähettää määräajoin. In this embodiment, the toiminnassaolo- message in the message of the prior art compound (RLC_MT_ALIVE), which the wireless terminal MT1 periodically sends used. Yhteysasema AP1 vastaanottaa tämän sanoman, asettaa seuranta-;*·: 25 ajastimen alkuarvoonsa (lohko 410) ja lähettää kuittaussanoman (RLC_MT_ALIVE_ACK, nuoli 411). The access point AP1 receives this message, set up -; · 25 timer to its initial value (block 410) and sends an acknowledgment message (RLC_MT_ALIVE_ACK, arrow 411). Langaton päätelaite MT1 ei kuiten- -» kaan jää odottamaan tämän kuittaussanoman lähetystä, vaan siirtyy olennaisesti välittömästi toiminnassaolosanoman 408 lähetyksen jäl-: keen lepotilaan odottamaan seuraavan toiminnassaolosanoman lähe- 30 tystä. toiminnassaolosanoman to wait for the next sleep mode transmission keen 30 were taken: even waits for an acknowledgment of transmission of the message, "but will essentially immediately after transmission toiminnassaolosanoman 408 - The mobile terminal MT1 can, however.

I i · : , Edellä mainittujen toiminnassaolosanomien 408 lähetyksen lisäksi lan- :"j gaton päätelaite MT1 siirtyy lepotilasta aktiivitilaan sen aikavälin ajaksi, . X jota langaton viestin MT1 on määritetty kuuntelemaan yhteysaseman ! ! 35 lähettämien signaaleiden vastaanottamiseksi. · I i:, in addition to the above-mentioned transmission 408 toiminnassaolosanomien wire "j A wireless terminal MT1 moves to a rest state to an active state for the duration of the time interval, X is the wireless communication device MT1 is set to listen to the access point 35 to transmit a signal receiving.!.

i · 12 109628 i · 12 109628

On selvää, että nyt esillä olevaa keksintöä ei ole rajoitettu ainoastaan edellä esitettyihin suoritusmuotoihin, vaan sitä voidaan muunnella oheisten patenttivaatimusten puitteissa. It is obvious that the present invention is not limited only to the above embodiments, but may be modified within the scope of the appended claims.

5 » * * » *»· »Il I · 5 »* *» * »·» · Il I

Claims (10)

109628 109628
1. Menetelmä yhteysasemaan (AP1, AP2) tiedonsiirtoyhteydessä olevan langattoman päätelaitteen (MT1—MT4) tehonkulutuksen pienen- 5 tämiseksi, jossa menetelmässä langaton päätelaite (MT1—MT4) asetetaan lepotilaan, langattomasta päätelaitteesta (MT1—MT4) lähetetään toiminnassaolosanoma (408) väliajoin yhteysasemalle (AP1, AP2), ja jonka toiminnassaolosanoman (408) lähettämiseksi langaton päätelaite asetetaan aktiivitilaan, tunnettu siitä, että menetelmässä 10 langaton päätelaite asetetaan takaisin lepotilaan olennaisesti välittömästi toiminnassaolosanoman (408) lähettämisen jälkeen. 1. Process for the access point (AP1, AP2) of the data transmission connection with the wireless terminal (MT1-MT4), the power consumption reduced 5 tämiseksi, wherein the wireless terminal (MT1-MT4) is placed in the idle mode, the wireless terminal (MT1-MT4) is transmitted toiminnassaolosanoma (408) at intervals to the access point (AP1, AP2), and in which toiminnassaolosanoman (408) for transmitting the wireless terminal is set to an active state, characterized in that in the method the wireless terminal 10 is set to the resting state substantially immediately toiminnassaolosanoman (408) after transmission.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että toiminnassaolosanomana (408) käytetään sanomaa, johon yhteysase- 15 malta (AP1, AP2) kuittaussanoma jätetään lähettämättä. January 2 The method according to claim, characterized in that the toiminnassaolosanomana (408) is used for the message to which the Access profiles 15 Maltese (AP1, AP2), the acknowledgment message is not transmitted.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että toiminnassaolosanomana (408) käytetään resurssien varaus-pyyntösanomaa (RR), jossa resurssitarpeeksi asetetaan arvo, jolla lan- 20 gattomalle päätelaitteelle (MT1—MT4) ei suoriteta resurssien varausta. January 3 or 2, the method according to claim, characterized in that the toiminnassaolosanomana (408) is used for resource allocation request message (RR) where the resource is set to a value enough to wire 20 to a cellular terminal (MT1-MT4) is not carried out resource allocation.
• · • · • ”· 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että >·'" toiminnassaolosanomana (408) käytetään sanomaa, johon yhteysase- » » \v malta (AP1, AP2) lähetetään kuittaussanoma, ja että langaton pääte- ""·' 25 laite (MT1—MT4) jättää mainitun kuittaussanoman vastaanottamatta. · · • • • "· 4. The method of claim 1, characterized in that> · '" toiminnassaolosanomana (408) is used for the message to which the Access profiles "" \ v malt (AP1, AP2) transmitting the acknowledgment message, and the wireless terminal "" · "25, the device (MT1-MT4) to leave said acknowledgment message received.
> ► · : 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1—4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lepotilaan asettamisen yhteydessä valitaan toiminnassaolo-: sanomille (408) maksimi lähetysaikaväli, jolloin langattomassa pääte- .··] 30 laitteessa (MT1—MT4) suoritetaan aktiivitilaan siirtyminen toiminnas saolosanoman (408) lähettämiseksi ennen kuin valittu maksimiaikaväli ii i edellisen toiminnassaolosanoman (408) lähettämisestä on kulunut umpeen, ja että yhteysasemalla (AP1, AP2) tarkkaillaan toiminnassa-!·. > · ►: 1-4 5. A method according to any one of claims, characterized in that the sleep mode is selected when setting toiminnassaolo-: the messages (408) the maximum transmission time interval, wherein the wireless terminal ··] 30 (MT1-MT4) is performed in an active state transition. to send their business operations saolosanoman (408) before the specified maximum time interval of the previous i ii toiminnassaolosanoman (408) posting has expired, and that the connection station (AP1, AP2) is monitored toiminnassa-! ·. olosanomien (408) vastaanottoa maksimiaikavälin kuluessa. olosanomien (408) for reception within a maximum time interval. 35 109628 35 109628
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1—5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tiedonsiirrossa yhteysaseman (AP1, AP2) ja langattoman päätelaitteen välillä käytetään HIPERLAN/2-järjestelmää. 1-5 6. A method according to any one of claims, characterized in that the data transmission between the access point (AP1, AP2) and mobile terminal used in the HIPERLAN / 2 system.
7. Tiedonsiirtojärjestelmä, joka käsittää ainakin yhden yhteysaseman (AP1, AP2), ainakin yhden yhteysasemaan tiedonsiirtoyhteydessä olevan langattoman päätelaitteen (MT1—MT4), välineet (2) langattoman päätelaitteen (MT1—MT4) asettamiseksi lepotilaan tehonkulutuksen pienentämiseksi, välineet toiminnassaolosanoman (408) lähettämiseksi 10 väliajoin langattomasta päätelaitteesta (MT1—MT4) yhteysasemalle (AP1, AP2), ja jonka toiminnassaolosanoman (408) lähettämiseksi langaton päätelaite on asetettu aktiivitilaan, tunnettu siitä, että langaton päätelaite on järjestetty asetettavaksi takaisin lepotilaan olennaisesti välittömästi toiminnassaolosanoman (408) lähettämisen jälkeen. 7. A communication system comprising at least one access point (AP1, AP2), at least of one access point communicates with the wireless terminal (MT1-MT4), means (2) of the wireless terminal (MT1-MT4) for setting a sleep mode to reduce power consumption, means for transmitting toiminnassaolosanoman (408) 10 at intervals of a wireless terminal (MT1-MT4) to the access point (AP1, AP2), and in which toiminnassaolosanoman (408) for transmitting the wireless terminal is set to an active state, characterized in that the wireless terminal is arranged to be set back to the rest state substantially immediately toiminnassaolosanoman (408) after transmission. 15 15
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen tiedonsiirtojärjestelmä, tunnettu siitä, että se käsittää välineet (AC1, AC2) maksimilähetysaikavälin valitsemiseksi toiminnassaolosanomille (408) lepotilaan asettamisen yhteydessä, jolloin langaton päätelaite (MT1—MT4) käsittää välineet (2, 19) 20 aktiivitilaan siirtymiseksi toiminnassaolosanoman (408) lähettämiseksi ennen kuin valittu maksimiaikaväli edellisen toiminnassaolosanoman (408) lähettämisestä on kulunut umpeen, ja että yhteysasema (AP1, AP2) käsittää välineet (18) toiminnassaolosanomien (408) vastaanot-:: tamisen tarkkailemiseksi maksimiaikavälin kuluessa. 8. claimed in claim 7 communication system, characterized in that it comprises means (AC1, AC2) for selecting a maximum transmission interval toiminnassaolosanomille (408) for deactivation, in connection with which the wireless terminal (MT1-MT4) comprises means (2, 19) 20 to the active state transition toiminnassaolosanoman (408 ) before transmitting to a selected maximum time interval of the previous toiminnassaolosanoman (408) is sent is expired, and that the access point (AP1, AP2) comprising means (18) toiminnassaolosanomien (408) for receiving :: PROGRAM OF monitor within a maximum time interval. ·: 25 ·: 25
9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen tiedonsiirtojärjestelmä, tunnettu siitä, että se käsittää HIPERLAN/2-järjestelmän. 9. claimed in claim 7 or 8. A data transmission system, characterized in that it comprises the HIPERLAN / 2 system.
> · . > ·. : 10. Langaton päätelaite (MT1—MT4), joka on järjestetty tiedonsiirto- »· 30 yhteyteen ainakin yhteen yhteysasemaan, välineet (2) langattoman / päätelaitteen (MT1—MT4) asettamiseksi lepotilaan tehonkulutuksen . For setting 10. The wireless terminal (MT1-MT4), which is arranged in data transfer »· 30 in connection with the at least one access point, means (2) through a wireless / terminal (MT1-MT4) idle mode power consumption. ; ; i pienentämiseksi, välineet (COM) toiminnassaolosanoman (408) lähet- ' j tämiseksi väliajoin yhteysasemalle (AP1, AP2), ja jonka toiminnassa- : )·. i reduce, means (COM) toiminnassaolosanoman (408) for transmitting 'j tämiseksi intervals to the access point (AP1, AP2), and in which toiminnassa-:) ·. olosanoman (408) lähettämiseksi langaton päätelaite on asetettu aktii- ” : 35 vitilaan, tunnettu siitä, että langaton päätelaite on järjestetty asetetta vaksi takaisin lepotilaan olennaisesti välittömästi toiminnassaolosanoman (408) lähettämisen jälkeen. olosanoman (408) for transmitting the wireless terminal is set into an "vitilaan 35, characterized in that the wireless terminal is arranged to asetetta MENTS back to the rest state substantially immediately toiminnassaolosanoman (408) after transmission. 109628 109628
FI20001842A 2000-08-21 2000-08-21 A method for reducing the transmission system and the wireless terminal a wireless terminal power consumption FI109628B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20001842 2000-08-21
FI20001842A FI109628B (en) 2000-08-21 2000-08-21 A method for reducing the transmission system and the wireless terminal a wireless terminal power consumption

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20001842A FI109628B (en) 2000-08-21 2000-08-21 A method for reducing the transmission system and the wireless terminal a wireless terminal power consumption
PCT/FI2001/000718 WO2002017551A1 (en) 2000-08-21 2001-08-15 A method for reducing the power consumption of a wireless terminal by immediately returning to dormancy after transmission of in-operation message
EP01960794A EP1317810A1 (en) 2000-08-21 2001-08-15 A method for reducing the power consumption of a wireless terminal by immediately returning to dormancy after transmission of in-operation message
AU8219301A AU8219301A (en) 2000-08-21 2001-08-15 A method for reducing the power consumption of a wireless terminal by immediately returning to dormancy after transmission of in-operation message
US09/932,881 US20020022455A1 (en) 2000-08-21 2001-08-20 Method for reducing the power consumption of a wireless terminal, a communication system and a wireless terminal

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20001842A0 FI20001842A0 (en) 2000-08-21
FI20001842A FI20001842A (en) 2002-02-22
FI109628B true FI109628B (en) 2002-09-13

Family

ID=8558926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20001842A FI109628B (en) 2000-08-21 2000-08-21 A method for reducing the transmission system and the wireless terminal a wireless terminal power consumption

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20020022455A1 (en)
EP (1) EP1317810A1 (en)
AU (1) AU8219301A (en)
FI (1) FI109628B (en)
WO (1) WO2002017551A1 (en)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101061954B1 (en) * 2002-05-06 2011-09-05 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 Synchronization method to extend battery life
US7340615B2 (en) * 2003-01-31 2008-03-04 Microsoft Corporation Method and apparatus for managing power in network interface modules
JP4095501B2 (en) * 2003-06-25 2008-06-04 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーションInternational Business Maschines Corporation Computer apparatus, wireless access point, power-on method via wireless network, frame listening method, frame transmission method, and program
US20050050195A1 (en) * 2003-08-27 2005-03-03 Inventec Corporation Control method for setting up operation time of wireless connection device
US7283851B2 (en) * 2004-04-05 2007-10-16 Qualcomm Incorporated Power saving mode for receiver circuit blocks based on transmitter activity
KR100703794B1 (en) * 2005-09-02 2007-04-06 삼성전자주식회사 Method and apparatus for reducing power consumption of wireless LAN device
ES2377818T3 (en) * 2005-12-14 2012-04-02 Research In Motion Limited Method and apparatus for the control of radio resources directed to a user equipment in a UMTS network
US9113464B2 (en) * 2006-01-06 2015-08-18 Proxense, Llc Dynamic cell size variation via wireless link parameter adjustment
ES2353609T3 (en) * 2006-05-17 2011-03-03 Research In Motion Limited Method and system for indication of signaling connection release in a umts network.
US8265034B2 (en) * 2006-05-17 2012-09-11 Research In Motion Limited Method and system for a signaling connection release indication
US20080049662A1 (en) * 2006-08-25 2008-02-28 Research In Motion Limited Apparatus, and associated method, for releasing a data-service radio resource allocated to a data-service-capable mobile node
KR100823737B1 (en) * 2006-09-29 2008-04-21 한국전자통신연구원 Bridge for Heterogeneous QoS Networks
JP2008311969A (en) * 2007-06-14 2008-12-25 Sharp Corp Receiver, transmitter, communication system, control method for the receiver, communication method, control program for the receiver, and recording medium with the communication program stored
US20090028084A1 (en) * 2007-07-25 2009-01-29 High Tech Computer, Corp. Method for reducing user equipment power consumption under a communication network
US8208950B2 (en) * 2007-11-13 2012-06-26 Research In Motion Limited Method and apparatus for state/mode transitioning
KR101299277B1 (en) * 2008-11-10 2013-08-23 리서치 인 모션 리미티드 Method and apparatus of transition to a battery efficient state or configuration by indicating end of data transmission in long term evolution
ES2494193T3 (en) 2009-11-23 2014-09-15 Blackberry Limited Method and apparatus for performing a state / mode transition to rapid inactivity
JP5525621B2 (en) 2009-11-23 2014-06-18 ブラックベリー リミテッド State or mode transition triggered based on SRI message transmission
MX2012005871A (en) 2009-11-23 2012-11-30 Research In Motion Ltd Method and apparatus for state/mode transitioning.
KR20120096546A (en) * 2009-11-24 2012-08-30 리서치 인 모션 리미티드 Method and apparatus for state/mode transitioning
US8983532B2 (en) * 2009-12-30 2015-03-17 Blackberry Limited Method and system for a wireless communication device to adopt varied functionalities based on different communication systems by specific protocol messages
US20110207465A1 (en) * 2010-02-10 2011-08-25 Research In Motion Limited Method and apparatus for state/mode transitioning
JP2012004997A (en) * 2010-06-18 2012-01-05 Kyocera Corp Wireless communication system, wireless base station, and power consumption control method
WO2013071145A1 (en) 2011-11-11 2013-05-16 Research In Motion Limited Method and apparatus for user equipment state transition
US9538468B2 (en) 2014-12-23 2017-01-03 Fortinet, Inc. Power saving in Wi-Fi devices utilizing bluetooth

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995001020A1 (en) * 1993-06-25 1995-01-05 Xircom, Incorporated Virtual carrier detection for wireless local area network with distributed control
US5570367A (en) * 1994-07-29 1996-10-29 Lucent Technologies Inc. Asymmetric protocol for wireless communications
US5596318A (en) * 1995-01-12 1997-01-21 Microsoft Corporation Method for operating a two-way messaging system to extend battery life
FI107306B (en) * 1999-04-13 2001-06-29 Nokia Mobile Phones Ltd A method for a wireless communication system and wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
FI20001842A (en) 2002-02-22
FI20001842D0 (en)
WO2002017551A1 (en) 2002-02-28
US20020022455A1 (en) 2002-02-21
AU8219301A (en) 2002-03-04
EP1317810A1 (en) 2003-06-11
FI109628B1 (en)
FI20001842A0 (en) 2000-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4684649B2 (en) Registration of WLAN as a UMTS routing area in WLAN-UMTS interworking
DE69925606T2 (en) Method for saving energy in a mobile radio device with existing connection
US7688831B2 (en) Wireless communication system for allocating transmission period
EP1166500B1 (en) Mobile terminal decode failure procedure in a wireless local area network
FI108203B (en) Method and arrangement for transmitting data on a packet radio service of
CA2706062C (en) A uniform power save method for 802.11e stations
KR100943582B1 (en) System and method for controlling operational states of medium access control layer in broadband wireless access communication system
JP4965593B2 (en) Signaling method and system in broadcast communication system
DE60220246T2 (en) Method and device for the efficient use of communication resources in a data communication system in overload condition
US7499707B2 (en) Method and system for communicating using a quiescent period
CN100441037C (en) Fast setup of physical communication channels
AU2004217200B2 (en) Handoff system using an initial ranging scheme in a broadband wireless access communication system and method for controlling the same
CN101611648B (en) Method and apparatus for enhancing discontinuous reception in wireless systems
AU2002317524B2 (en) Mobile Communication System, Mobile Communication Method, Mobile Terminal and Base Station
CN100334823C (en) State synchronizing method of base and mobile station in CDMA system
DE60037412T2 (en) Method for generating reconciliation data in a wireless communication system, and wireless communication system
KR100657093B1 (en) Apparatus and method for controlling operational states of medium access control layer in broadband wireless access communication system
US5745695A (en) Radio system with suspension of packet data service during non-data service connection
JP4733052B2 (en) Hybrid power saving transmission method in wireless local area network for real-time communication
US20050063330A1 (en) Method for uplink bandwidth request and allocation based on a quality of service class in a broadband wireless access communication system
KR0150354B1 (en) Method and apparatus for direct communication in a tdma radio communication system
EP0390333B1 (en) Communications systems
CN1115826C (en) Communication network, communicating device for transmitting information in network and communication method
JP4633932B2 (en) Deallocate packet traffic channel
ES2727731T3 (en) Activated operation of target activation time

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired