FI108696B - Förfarande och system för mobil telekommunikation - Google Patents

Förfarande och system för mobil telekommunikation Download PDF

Info

Publication number
FI108696B
FI108696B FI982280A FI982280A FI108696B FI 108696 B FI108696 B FI 108696B FI 982280 A FI982280 A FI 982280A FI 982280 A FI982280 A FI 982280A FI 108696 B FI108696 B FI 108696B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
ms
radio
bts
characterized
channel
Prior art date
Application number
FI982280A
Other languages
English (en)
Finnish (fi)
Other versions
FI982280A0 (sv
FI982280A (sv
Inventor
Matti Manninen
Alexander Esser
Philip Wesby
Hannu Multimaeki
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Corp filed Critical Nokia Corp
Priority to FI982280 priority Critical
Priority to FI982280A priority patent/FI108696B/sv
Publication of FI982280A0 publication Critical patent/FI982280A0/sv
Publication of FI982280A publication Critical patent/FI982280A/sv
Application granted granted Critical
Publication of FI108696B publication Critical patent/FI108696B/sv

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
  • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
  • H04W16/10Dynamic resource partitioning
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W72/00Local resource management, e.g. wireless traffic scheduling or selection or allocation of wireless resources
  • H04W72/04Wireless resource allocation
  • H04W72/08Wireless resource allocation where an allocation plan is defined based on quality criteria
  • H04W72/082Wireless resource allocation where an allocation plan is defined based on quality criteria using the level of interference
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
  • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
  • H04W36/20Performing reselection for specific purposes for optimising the interference level

Claims (22)

1. Förfarande för reservation av en radiokanal vid ett kommunikationsnät som omfattar fasta sändare/mottagare (BTS) och fasta eller mobila radiostationer (MS), kännetecknat av att förfarandet omfattar steg i vilka det beräknas ett signalestimat för en radiostation (MS), ett störningsestimat för radiostationen (MS) och ett signal-störningsestimat för radiostationen (MS) pä basis av nämnda signalestimat och nämnda störningsestimat, samt utförs kanalreservation för den bestämda radiostationen (MS) pä basis av det för radiostationen beräknade signal-störningsestimatet.
1 O 8 ό 9 6 3b
2. Förfarande enligt patentkrav 1, kännetecknat av att steget för beräkning av ett signal- störningsestimat baseras pä av radiostationen (MS) utförda mätningar.
3. Förfarande enligt patentkrav 2, kännetecknat av att steget för beräkning av ett signal- störningsestimat omfattar: I I · mättning av hurudana effektniväer pä radiostationen (MS) har mottagits i fräga • · · 'y[ om kanaler som använder en känd sändningseffektnivä, och • « · • · ; . * hänsynstagande av effektniväerna hos vilken som heist radiokanal som sänds av • * · !.I samma fasta sändare/mottagare (BTS). > I I im;
4. Förfarande enligt patentkrav 3, kännetecknat av att förfarandet vidare omfattar . · · ·. att steget för beräkning av ett signal-störningsestimat utförs för väsentligen alla möjliga radiokanaler mellan radiostationerna (MS) och de fasta ;.; sändarna/mottagarna (BTS) för vilka radiostationen har rapporterat mätresultat. I · I
: 5. Förfarande enligt nägot av föregäende patentkrav, kännetecknat av att mobilnätet omfattar flera mobila stationer (MS), flera basstationer (BTS) och j I 108696 ätminstone en basstationsstyrenhet (BSC) som styr basstationerna, samt ett förfarande som omfattar att beräkningssteget utförs i basstationsstyrenheten.
6. Förfarande enligt nägot av föregäende patentkrav, kännetecknat av att kanalreservationen omfattar att förbindelsen mellan den fasta sändaren/mottagaren (BTS) och radiostationen (MS) tilldelas en sändningseffektnivä. i
7. Förfarande enligt nägot av föregäende patentkrav, kännetecknat av att kanalreservationen omfattar att förbindelsen mellan den fasta sändaren/mottagaren (BTS) och radiostationen (MS) tilldelas en radiokanal.
8. Förfarande enligt patentkrav 6, kännetecknat av att förfarandet omfattar en sändning mellan den fasta sändaren/mottagaren (BTS) och radiostationen (MS) som utförs med användande av ett tidsmultiplexsystem (TDMA) och genom att bestämma gränserna för radiokanalen med hjälp av en tidslucka.
•:..: 9. Förfarande enligt patentkrav 7 eller 8, kännetecknat av att förfarandet omfattar • « : ;en sändning mellan den fasta sändaren/mottagaren (BTS) och radiostationen '· ’· (MS) som utförs med användande av ett frekvensmultiplexsystem (FDMA) och • t · / genom att bestämma gränserna för radiokanalen med hjälp av en bärvägsfrekvens.
10. Förfarande enligt nägot av de föregäende patentkraven 7 - 9, kännetecknat av ... att reservationen, dä den sker under en aktiv radioförbindelse, leder tili att « ’ · ‘ förbindelsen överflyttas frän en första kanal tili en andra kanal. » ♦ ·
11. Förfarande enligt patentkrav 10, kännetecknat av att den första kanalen är en radiokanal mellan en första basstation (BTS) och radiostationen (MS) och att den andra kanalen är en radiokanal mellan en andra basstation (BTS) och radiostationen (MS). 33 108696
12. Förfarande enligt patentkrav 10, kännetecknat av att bäde den första och den andra kanalen är radiokanaler mellan samma basstation (BTS) och radiostationen (MS).
13. Förfarande enligt patentkrav 1, kännetecknat av att förfarandet omfattar att stegen för utförande av beräkning av ett signal-störningsestimat och för byte av kanal upprepas kontinuerligt för att uppfylla ett pä förhand uppställt kriterium.
14. Förfarande enligt patentkrav 13, kännetecknat av att förfarandet omfattar mätning av signal-störningsfördelningen over flera radiostationer (MS) och användning av nämnda mätning som kriterium.
15. Förfarande enligt patentkrav 14, kännetecknat av att förfarandet omfattar ett för nämnda mätning bestämt mälomräde.
16. Förfarande enligt patentkrav 15, kännetecknat av att förfarandet omfattar att vid bestämning av nämnda mälomräde tas hänsyn tili trafikbelastningen i nätet. • · · I t
‘ · *: 17. Förfarande enligt nägot av föregäende patentkrav, kännetecknat av att * · · ' · förfarandet vidare omfattar att tili radiostationen (MS) sänds en lista över '; ’; ‘ grannceller där anges de frekvenser pä vilka radiostationen skall utföra ’ · ’ ’ mätningar och att listan väljs pä basis av ätminstone ett bestämt tillständ hos radiostationen. Mill
‘: * 18. Förfarande enligt patentkrav 17, kännetecknat av att nämnda bestämda tillständ ’;';' omfattar radiostationens (MS) rörelsehastighet. • * » ;, ί
19. Förfarande enligt patentkrav 17, kännetecknat av att nätet omfattar ätminstone ’1": tvä pä varandra liggande nätskikt som vart och ett har olika 10B696 basstationssändningseffektomräden, och att nämnda bestämda tillständ omfattar det nätskikt som används för tillfället.
20. Förfarande enligt patentkrav 17, kännetecknat av att nämnda bestämda tillständ omfattar det ställe där radiostationen befinner sig för tillfället.
21. Mobilnät, vilket mobilnät omfattar en mängd basstationer (BTS, 1,2, 3), varvid var och en av basstationerna (BTS, 1,2, 3) kan sända och mottaga radiosignaler till/frän omrädet av en kringliggande cell (4, 5, 6) för att kommunicera med mobila stationer (9) inom den kringliggande cellen, en basstationsstyrenhet (BSC) (7) tili vilken mängden av nämnda basstationer är ansluten, kännetecknat av att nätet omfattar medel (MS, BSC) för beräkning av ett signalestimat som skall beräknas för en mobil station (MS, 9), medel (MS, BSC) för beräkning av ett störningsestimat som skall beräknas för den mobila stationen (MS, 9) och medel (MSC, BTS 1 - BTS 3) för att utföra en kanalreservation för den mobila stationen (MS) pä basis av ett för den mobila stationen (MS) beräknat signal-störningsestimat.
| :. ·'.; 22. Basstationsstyrenhet för att övervaka en mängd basstationer (BTS) som är :: uppkopplade mot basstationsstyrenheten (BSC) och för att övervaka ' · ' kommunikation som sker med mobila stationer som är uppkopplade mot en av ‘ ‘ ' basstationerna med en radioförbindelse, kännetecknad av att ' ·' ' basstationsstyrenheten omfattar medel för beräkning av ett signalestimat, medel för beräkning av ett störningsestimat, medel för beräkning av ett signal-störningsestimat för en mobil station (MS) pä basis av nämnda signalestimat och nämnda störningsestimat, samt medel för att utföra en kanalreservation för den v * mobila stationen (MS) pä basis av det för den mobila stationen (MS) beräknade 1 ·; · ’ signal-störningsestimatet.
FI982280A 1998-10-21 1998-10-21 Förfarande och system för mobil telekommunikation FI108696B (sv)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982280 1998-10-21
FI982280A FI108696B (sv) 1998-10-21 1998-10-21 Förfarande och system för mobil telekommunikation

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982280A FI108696B (sv) 1998-10-21 1998-10-21 Förfarande och system för mobil telekommunikation
CNB2005101285625A CN100486377C (zh) 1998-10-21 1999-10-21 分配无线电信道的微处理器
DE1999639122 DE69939122D1 (de) 1998-10-21 1999-10-21 Verfahren und system für mobile kommunikation
ES99954009T ES2308851T3 (es) 1998-10-21 1999-10-21 Procedimiento y sistema para comunicaciones moviles.
CN 99812409 CN1239045C (zh) 1998-10-21 1999-10-21 移动通信的方法和系统
US09/807,763 US6799044B1 (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications
PCT/FI1999/000876 WO2000024206A2 (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications and a base station controller
AU10479/00A AU1047900A (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications
AT99954009T AT401754T (de) 1998-10-21 1999-10-21 Verfahren und system für mobile kommunikation
CA 2346747 CA2346747C (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications
JP2000577842A JP4477238B2 (ja) 1998-10-21 1999-10-21 移動通信ための方法およびシステム
EP19990954009 EP1123630B1 (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI982280A0 FI982280A0 (sv) 1998-10-21
FI982280A FI982280A (sv) 2000-04-22
FI108696B true FI108696B (sv) 2002-02-28

Family

ID=8552753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI982280A FI108696B (sv) 1998-10-21 1998-10-21 Förfarande och system för mobil telekommunikation

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6799044B1 (sv)
EP (1) EP1123630B1 (sv)
JP (1) JP4477238B2 (sv)
CN (2) CN100486377C (sv)
AT (1) AT401754T (sv)
AU (1) AU1047900A (sv)
CA (1) CA2346747C (sv)
DE (1) DE69939122D1 (sv)
ES (1) ES2308851T3 (sv)
FI (1) FI108696B (sv)
WO (1) WO2000024206A2 (sv)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1156609A1 (en) * 2000-05-15 2001-11-21 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Transmission quality measurement in a communication network
FR2816774B1 (fr) * 2000-11-14 2004-05-21 Nortel Matra Cellular Procede de dispositif d'evaluation du niveau energitique d'un signal radio
FI111599B (sv) * 2000-12-28 2003-08-15 Nokia Corp Förfarande och anordning för mobiltelekommunikation
US7433683B2 (en) * 2000-12-28 2008-10-07 Northstar Acquisitions, Llc System for fast macrodiversity switching in mobile wireless networks
KR100474689B1 (ko) * 2001-08-30 2005-03-08 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 소프트 핸드오프 도중의 전력제어 방법
JP2005197765A (ja) * 2001-10-03 2005-07-21 Sharp Corp 無線通信システム、無線通信方法、無線通信プログラム及び無線通信プログラムを記録した記録媒体
JP3607854B2 (ja) * 2001-11-22 2005-01-05 松下電器産業株式会社 基地局装置、移動局装置および送信電力制御方法
JP3842666B2 (ja) * 2002-02-20 2006-11-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局及び通信方法
US7453861B2 (en) * 2002-08-02 2008-11-18 At&T Corp System and method for estimating interference in a packet-based wireless network
DE10245121B4 (de) * 2002-09-27 2005-10-20 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb eines Mobilfunksystems, Mobilfunksystem und Anpassungseinrichtung für ein Mobilfunksystem
US7274938B2 (en) * 2002-10-22 2007-09-25 Texas Instruments Incorporated Wired control channel for supporting wireless communication in non-exclusive spectrum
GB0308980D0 (en) * 2003-04-17 2003-05-28 Orange Personal Comm Serv Ltd Telecommunications
JP2005210304A (ja) * 2004-01-21 2005-08-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信システム
WO2006013630A1 (ja) * 2004-08-05 2006-02-09 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 基地局、移動通信端末装置およびプライマリセル選択方法
US7639727B1 (en) * 2004-10-05 2009-12-29 Cingular Wireless Ii, L.L.C. System and method for selecting wireless signal bandwidth based on signal strength measurements provided by wireless receivers
WO2006127617A2 (en) * 2005-05-23 2006-11-30 Navini Networks, Inc. Method and system for interference reduction
FI20055687A0 (sv) * 2005-12-21 2005-12-21 Nokia Corp Radiokanaltilldelning och länkadaptering i ett cellulärt telekommunikationssystem
US9125092B2 (en) 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reporting and/or using control information
US8514771B2 (en) * 2005-12-22 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating and/or using transmission power information
US7885318B2 (en) * 2006-09-01 2011-02-08 Nokia Corporation Method, device, system and software product for soft value scaling with receivers in an unsynchronized network
GB2447439B (en) 2007-02-02 2012-01-25 Ubiquisys Ltd Access point power control
WO2008120159A2 (en) * 2007-03-30 2008-10-09 Nokia Corporation System and method for self-optimization of interference coordination in communication systems
JP5666449B2 (ja) 2008-08-20 2015-02-12 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated シグナリングの電力制御が使用中であるときにgeranシグナリングパフォーマンスを向上させるための、ネイバーセル間のマルチフレームオフセット
JP5239677B2 (ja) * 2008-09-18 2013-07-17 富士通株式会社 通信装置、基地局装置及び通信方法
KR101144584B1 (ko) * 2008-12-16 2012-05-09 한국전자통신연구원 오버레이 시스템 및 언더레이 시스템의 간섭 확률 산출 방법 및 장치
WO2010132398A1 (en) 2009-05-11 2010-11-18 Qualcomm Incorporated Time shifting of co-channel data transmissions to reduce co-channel interference
GB2471681B (en) * 2009-07-07 2011-11-02 Ubiquisys Ltd Interference mitigation in a femtocell access point
GB2472597B (en) 2009-08-11 2012-05-16 Ubiquisys Ltd Power setting
JP4621797B1 (ja) * 2009-10-29 2011-01-26 京セラ株式会社 大セル基地局及び通信制御方法
JP5781101B2 (ja) * 2013-02-06 2015-09-16 株式会社東芝 制御装置、代表基地局、無線通信システム及び基地局制御方法
US9838879B2 (en) * 2014-12-19 2017-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node and method for detecting false base stations

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5375123A (en) 1993-02-05 1994-12-20 Telefonakitebolaget L. M. Ericsson Allocation of channels using interference estimation
DE59310357D1 (de) 1993-08-20 2004-02-19 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur hybriden Kanalzuteilung in einem Mobilfunksystem
US6088590A (en) * 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
JP2586316B2 (ja) * 1993-12-22 1997-02-26 日本電気株式会社 セクタ構成移動通信システム
CN1190088C (zh) * 1994-02-04 2005-02-16 Ntt移动通信网株式会社 移动通信系统及其无线电信道分配方法
US5491837A (en) 1994-03-07 1996-02-13 Ericsson Inc. Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
FI107854B (sv) * 1994-03-21 2001-10-15 Nokia Networks Oy Förfarande för avlägsning av störningar i ett cellulärt CDMA-nät
FI96557C (sv) * 1994-09-27 1996-07-10 Nokia Telecommunications Oy Förfarande för dataöverföring i ett TDMA mobilradiosystem samt ett mobilradiosystem för utförande av förfarandet
US5574974A (en) 1995-03-20 1996-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive channel allocation in a mobile communications system
FI100575B (sv) 1995-05-17 1997-12-31 Nokia Mobile Phones Ltd Förfarande för att förbättra pålitligheten vid kanalbyte och förbindel seupprättning och cellulärradiosystem
US5898928A (en) 1996-02-29 1999-04-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive frequency allocation in a telecommunication system
SE507557C2 (sv) * 1996-07-05 1998-06-22 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för kvalitetsbestämning i ett mobilt radiokommunikationssystem
US6137991A (en) 1996-12-19 2000-10-24 Ericsson Telefon Ab L M Estimating downlink interference in a cellular communications system
WO1998048856A1 (en) 1997-04-29 1998-11-05 University Of Rochester Pressure-enhanced oxidative sterilization process
JP3028940B2 (ja) * 1997-09-02 2000-04-04 日本電気株式会社 通信チャネル割り当て方式
US6128327A (en) * 1998-01-29 2000-10-03 Ericsson Inc. Frequency hopping
US6449462B1 (en) * 1998-02-27 2002-09-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for quality-based power control in cellular communications systems
US6597705B1 (en) * 1998-09-10 2003-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed optimal reverse link scheduling of resources, such as a rate and power in a wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
CA2346747C (en) 2005-08-23
WO2000024206A2 (en) 2000-04-27
US6799044B1 (en) 2004-09-28
CN100486377C (zh) 2009-05-06
ES2308851T3 (es) 2008-12-01
CN1239045C (zh) 2006-01-25
CA2346747A1 (en) 2000-04-27
AU1047900A (en) 2000-05-08
CN1777320A (zh) 2006-05-24
EP1123630A2 (en) 2001-08-16
CN1326655A (zh) 2001-12-12
FI982280A (sv) 2000-04-22
EP1123630B1 (en) 2008-07-16
WO2000024206A3 (en) 2000-08-17
JP4477238B2 (ja) 2010-06-09
FI108696B1 (sv)
FI982280D0 (sv)
DE69939122D1 (de) 2008-08-28
FI982280A0 (sv) 1998-10-21
JP2002528974A (ja) 2002-09-03
AT401754T (de) 2008-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2807859B1 (en) Methods and apparatus for hetergeneous network handover
US8660092B2 (en) Method and apparatus for handover in wireless communication system
US9277496B2 (en) Cell selection
EP2579487B1 (en) Non-contiguous carrier aggregation
CN102474827B (zh) 用于基站发送的下行链路功率设置方法
JP5707498B2 (ja) 干渉調整のための測定および送信方法、装置およびシステム
US20130143571A1 (en) Base station apparatus, user equipment, and method used in mobile communication system
EP1469697B1 (en) Handover requested and controlled by the mobile station in a broadband wireless access communication system
EP1057357B1 (en) Measurement reporting in a telecommunication system
US6442397B1 (en) Method for self-calibration of a wireless communication system
EP1733587B1 (en) Methods of and apparatuses for cell-differentiated handover in a mobile communications system
KR101002879B1 (ko) 이동 통신 시스템에서의 핸드오프 방법
US5722073A (en) Method and system for measuring signals in a telecommunications systemhaving maho
EP2665305B1 (en) Interference detection method
US7050803B2 (en) Method and system for optimizing cell-neighbor lists
EP0947112B1 (en) Estimating downlink interference in a cellular communications system
US7333441B2 (en) Method to control the packet switching traffic in digital cellular communication systems
CA2217288C (en) System and method for dynamic channel assignment
CN101657976B (zh) 提高小区间干扰协调
US7136647B2 (en) Method for decide CDMA frequency hard handoffs
CN100375564C (zh) 用于估算无线电网络功能所用的频率间测量的系统和方法
DE69834735T2 (de) Verfahren und einrichtung zur messung des lokalen verkehrs in einem zellularen telefonnetz
CN1115932C (zh) 一个电信系统中相邻小区列表的产生和验证
AU659308B2 (en) A method of bidirectional communication in a cellular mobile radio communication system wherein different base stations are used for the downlink and uplink connection
CN1110220C (zh) 越区切换方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed