FI108696B - Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään - Google Patents

Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään Download PDF

Info

Publication number
FI108696B
FI108696B FI982280A FI982280A FI108696B FI 108696 B FI108696 B FI 108696B FI 982280 A FI982280 A FI 982280A FI 982280 A FI982280 A FI 982280A FI 108696 B FI108696 B FI 108696B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
ms
radio
bts
characterized
channel
Prior art date
Application number
FI982280A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI982280A0 (fi
FI982280A (fi
Inventor
Matti Manninen
Alexander Esser
Philip Wesby
Hannu Multimaeki
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Corp filed Critical Nokia Corp
Priority to FI982280 priority Critical
Priority to FI982280A priority patent/FI108696B/fi
Publication of FI982280A0 publication Critical patent/FI982280A0/fi
Publication of FI982280A publication Critical patent/FI982280A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI108696B publication Critical patent/FI108696B/fi

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
  • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
  • H04W16/10Dynamic resource partitioning
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W72/00Local resource management, e.g. wireless traffic scheduling or selection or allocation of wireless resources
  • H04W72/04Wireless resource allocation
  • H04W72/08Wireless resource allocation where an allocation plan is defined based on quality criteria
  • H04W72/082Wireless resource allocation where an allocation plan is defined based on quality criteria using the level of interference
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
  • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
  • H04W36/20Performing reselection for specific purposes for optimising the interference level

Description

1 108696 !

Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään Keksinnön tekninen ala 5 Keksintö liittyy järjestelmään ja menetelmään matkaviestintää varten ja erityisesti dynaamiseen radiokanavan varaamiseen matkaviestinverkossa.

Keksinnön alan kuvaus ί 10 Digitaalisessa matkaviestinverkossa kyky kunnolla vastaanottaa ja dekoodata radiosignaali riippuu kantoaalto-häiriön voimakkuussuhteesta C/l vastaanottimen sijaintipaikassa. Selvästikin liian alhainen C/l johtaa huonoon laatuun tai radioyhteyden menettämiseen kokonaan. Toisaalta radioviestinnän laatu ei tule merkittävästi paremmaksi hyvin korkean C/l -suhteen ansiosta, koska 15 lähetysmenetelmä on suunniteltu sopeutumaan sellaiseen tiettyyn kohinan määrään, että tietyn C/l-tason yläpuolella vastaanotettu signaali voidaan kunnolla demoduloida ja dekoodata. Kuitenkaan liian korkea C/l ei maksimoi verkon kapasiteettia. Joko kantoaallon voimakkuutta C tulisi alentaa muille ’; ·;' vastaanottimille muodostuvien häiriöiden vähentämiseksi tai tulisi sallia .* 20 enemmän muiden lähettimien muodostamia häiriöitä. Tämä tarjoaa välineet .·, J suuremman kapasiteetin saamiseksi käytettävissä olevasta radiospektristä. Vastaavasti liian korkea C/l muuttuu kapasiteetin menettämiseksi.

Tämä johtaa tunnettuun lopulliseen tavoitteeseen, että C/I:n tulisi olla joka •: · :25 hetkellä tasaisesti jakautunut kaikille verkon vastaanottimille.

' ·' · Kuitenkin nykyisissä GSM-verkoissa ollaan kaukana tämän tavoitteen ; ‘: toteutumisesta. Seuraavat toteamukset ovat yhteenveto tämänhetkisestä status ." ·. quosta: taajuuksien käyttösuunnitelma on kiinteä, eli jokaiselle TRX:lle osoitetaan · ‘: 30 yksi taajuus tai yksi taajuushyppelykaavio. Tämä estää kanavan, eli taajuuden ja TDMA-(time division multiple accessaikavälin (TS), varaamisen MS:lle kriteerillä tasata C/l. Yleisesti ottaen kanavanvaihto (HO) ja tehon ohjaus (PC)-päätökset 2 108696 eivät perustu C/I:lle, vaan muille vähemmän päteville suureille, kuten kentänvoimakkuudelle (FS) ja laadulle (tarkoittaen bittivirhesuhdetta). BTS voi suorittaa eräät C/l mittaukset, mutta ne ovat rajoitettuja ja vain nousevan siirtotien suunnassa (MS:ltä BTS:lle). Naapurisoluille suoritetaan vain FS -5 mittaukset BCCH -taajuudella. HO:t tehdään tuntematta suoraan radio-olosuhteita ei-BCCH -taajuuksilla. Taajuushyppely (FH) tarjoaa tilastollisen häiriöiden tasaamisen ajallisesti, mutta mitään aktiivista häiriöiden hallintaa ei tällä hetkellä ole toteutettu. Ohjelmallisessa kapasiteetin laajennusominaisuudessa (Intelligent Underlay Overlay, IUO) C/I:n arviointi 10 tehdään solu-solulta-periaatteella ja se keskiarvotetaan kaikille 8 solulle. Tässä C/l edustaa pikemminkin pahimman tilanteen skenaariota kuin todellista C/l:tä MS:llä. Tavanomaisessa automaattisessa taajuuksien käytön suunnittelussa (AFP) kiinteää taajuuksien käyttösuunnitelmaa parannetaan ajoittain C/l-kriteerien mukaisesti. C/l lasketaan verkon käynnissä olevasta liikenteestä, 15 mutta, kuten IUO:n kanssa, tuloksena saatu C/l-matriisi viittaa solualueiden välisiin häiriöihin, ei MS:ien itse kokemiin. Lisäksi jäljelle jää suuri ongelma saada suunnaton määrä mittaustietoa BSC:ltä ulkoiselle AFP-työkalulle. Johtopäätöksenä GSM-verkoissa ei C/l ole tällä hetkellä tasaisesti jakautuneena • · · vastaanottimille.

• · · y-.so * * * .* Yhteenveto keksinnöstä » » » » · * I ♦ . · ·. Keksinnön ehdottama ratkaisu parantaa nykyisiä verkkoja, täysin GSM:n piirissä.

Tärkeimmät hyödyt ovat: C/l määritetään kunkin MS:n sijaintipaikalla ja sitä ; · * 25 seurataan jatkuvasti. Tämä tekee verkolle mahdolliseksi havaita riittämätön tai liiallinen C/l kullekin MS:lle ja edelleen arvioida verkon laskevan siirtotien C/I:n ’, ·. kokonaisjakauma. Paikallinen ja laaja häiriönhallinta tehdään mahdollisiksi.

’ ‘'; HO:t ja laskevan siirtotien PC perustuvat C/l-kriteereihin. Verkko vertaa niitä , ·; , vaikutuksia, jotka mahdollisilla HO:illa tai laskevan siirtotien PC-päätöksillä olisi j ‘. 30 kaikkiin niihin MS:in, joihin sellainen päätös vaikuttaisi. Sen takia HO:t ja » * laskevan siirtotien PC-päätökset ovat C/l-perusteisia. Häiriöiden takia katkenneiden puhelujen riski pienenee. Sellaisten C/l-perusteisten HO:ien i 3 108696 ansiosta verkko voi kasvattaa C/I:tä sellaisille MS:ille, joilla on liian alhainen C/l ja pienentää C/l:tä sellaisille MS:ille, joilla on liian korkea C/l, näin tasaten C/I:n kaikille MS:ille, jotta päästäisiin mahdollisimman lähelle erittäin tasaista C/l-jakaumaa.

5 BCCH:ta lukuun ottamatta ei pohjimmiltaan ole taajuussuunnittelua. Taajuuksia varataan tarpeen mukaan kanavien varaamiseksi ja HO:ita varten C/l-tarkastelun määräämällä tavalla. Jokaiselle TS:lle TRX:n sisällä voidaan antaa eri taajuus, päinvastoin kuin käytettäessä kiinteitä TRX-kohtaisia taajuusosoituksia. Mitään FH:tä ei ole, eli tietyllä kanavalla käytetty taajuus ei yleensä vaihdu kehys 10 kehykseltä.

MS:n jokaisen HO:n suorittamisen jälkeen vastaanottama naapurisoluluettelo eritellään seuraavasti. MS:ille voidaan antaa naapurisoluluettelot laitekohtaisesti eri kriteerien mukaisesti, kuten C/I:n, nopeuden, liikenteen, nopean kentän 15 heikkenemisen, jne. Tämä tekee mahdolliseksi hallita erilaisia päällekkäisiä verkon kerroksia, esim. makro-ja mikrokerroksia, tai silloin kun tarvitaan raportointia eri naapurisoluryhmistä optimaalisen kanavanvarauspäätöksen tekemiseksi. Laskevan siirtotien C/I:n hajauttaminen on välttämätöntä vain, jos *···: paikallinen liikenne ylittää paikallisen laitekapasiteetin rajat, jotka kullekin solulle ';'-20 asettaa asennettujen TRX:ien määrä.

; ; Kaikki tämä C/l:n hajauttaminen antaa huomattavat kapasiteetti-ja laatuhyödyt. Tehokas taajuuksien uudelleenkäyttö välillä 3 - 3,5 laatua uhraamatta on • · · odotettavissa. Kapasiteetti ja laatu tasapainotetaan kulloisenkin liikenteen mukaan. Keksintö on uusi ratkaisumalli ja vaatii muutosta näkemykseen verkon 25 toimintatavasta: häiriöiden hallinta keskitetään itse MS:n radio-olosuhteisiin solun keskiarvon sijasta. Tässä suhteessa verkkoa voidaan tarkastella "yhtenä loogisena soluna" MS:n ollessa valvottuna omalla reitillään verkon läpi.

Keksintöä voi pitää myös suunnattomasti parannettuna suunnittelemattomana .···, IUO:na, jossa C/l-mittaustulokset nyt edustavat todellista käyttäytymistä MS:ssä. 30 108696 4

Keksinnön erään ensimmäisen aspektin mukaan on toteutettu menetelmä radiokanavan varaamiseksi viestintäverkoissa, käsittäen kiinteitä lähetin/vastaanottimia ja kiinteitä tai liikkuvia radioasemia, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää vaiheet, joissa lasketaan signaaliestimaatti radioasemalle, 5 häiriöestimaatti radioasemalle, lasketaan signaali-häiriöestimaatti radioasemalle / perustuen mainittuun signaaliestimaattiin ja mainittuun häiriöestimaattiin, ja suoritetaan kanavanvaraus tietylle radioasemalle perustuen laskettuun signaali-häiriöestimaattiin kyseiselle radioasemalle.

10 Keksinnön erään toisen aspektin mukaan on toteutettu matkaviestinverkko, joka käsittää joukon tukiasemia, kukin tukiasema kykenee lähettämään ja i vastaanottamaan radiosignaaleja liittyvän solun, alueelle/alueelta, liikennöidäkseen liittyvässä solussa olevien matkaviestimien kanssa, tukiasemaohjain johon joukko mainittuja tukiasemia on liitetty tunnettu siitä, että 15 verkko käsittää välineet matkaviestimelle tehtävän signaaliestimaatin laskemiseksi, välineet matkaviestimelle tehtävän häiriöestimaatin laskemiseksi, ja välineet kanavanvarauksen suorittamiseksi matkaviestimelle perustuen kyseiselle matkaviestimelle laskettuun signaali-häiriö estimaattiin.

♦ · I I t * * * ‘;’·]20 Keksinnön erään kolmannen aspektin mukaan on toteutettu tukiasemaohjain ; ; valvomaan joukkoa tukiasemia jotka on kytketty tukiasemaohjaimeen ja ! valvomaan kommunikointia matkaviestimiin jotka on kytketty yhteen tukiasemista radioyhteydellä tunnettu siitä, että tukiasemaohjain käsittää välineet signaaliestimaatin laskemiseksi, välineet häiriö estimaatin laskemiseksi, välineet :--:25 signaali-häiriö estimaatin laskemiseksi matkaviestimelle perustuen mainittuun signaaliestimaattiin ja mainittuun häiriöestimaattiin, ja välineet kanavanvarauksen suorittamiseksi matkaviestimelle perustuen kyseiselle matkaviestimelle : “'; laskettuun signaali-häiriöestimaattiin.

• · I

* I · » · : v. 30 Edelleen tavasta, jolla BSC kykenee määrittämään kaikki nämä C/l-suhteet.

• #

Yllättäen useimmat laskevan siirtotien kantoaallon voimakkuuden C ja häiriön I laskemiseen tarvittavat tiedot ovat jo BSC:ssä. BSC tietää, mikä BTS lähettää 5 ! 1 O 8 ό 9 6 milläkin taajuudella ja millä lähetysteholla. Tämä tiedon suhteuttaminen kunkin MS:n kentän voimakkuusmittaustuloksiin palvelevalla kanavalla ja BCCH-taajuudella osoittautuvat riittäviksi todellisen ja mahdollisen C/I:n laskemiseen.

Vaatimus tietää eri BTS:ien lähetysten välinen suhteellinen ajoitus ei ole 5 täytettävissä GSM-vakiojärjestelmissä, joissa BTS:t toimivat itsenäisesti ja joissa / niiden lähetyksiä ei ole tahdistettu toisiinsa. Keksintö rakentuu ratkaisulle, jossa BTS.ien aikavälit tahdistetaan. Itse asiassa keksintö tarjoaa oikeutuksen aikavälien tahdistuksen (Time Slot Alignment) toteuttamiselle.

10 Lisää keksinnön etuja antaa itsesäätyvän verkon saavuttaminen:

Taajuuksien käytön suunnittelun tarve poistuu pääosin. AFP tulee tarpeettomaksi, koska ei-BCCH taajuuksia ei osoiteta ennalta, vaan ne varataan aidosti dynaamisella tavalla. Jäljelle jäävä BCCH-taajuuksien käytön suunnittelu voidaan automatisoida paljon helpommin keksinnön ollessa käytössä, eikä se 15 mahdollisesti vaadi tavanomaista AFP:tä.

Keksintö korvaa IUO:n. Tämän takia kohtalaisen monimutkaista ja aikaa vievää IUO:n suunnitteluponnistusta ei tarvita. Keksintö toimii ilman FH:ta. Tämän takia ·...·’ kaikkea FH:hon tai IFH.hon liittyvää suunnittelua, esim. hyppelyjaksojen valintaa ’•*•20 ja hyppelyjaksojen numerointia ei tarvita. HO:t ja laskevan siirtotien PC • » ; yksinkertaistuvat huomattavasti. Parametrejä on vähemmän ja useimpia niistä * i · / voidaan suunnitella ja jalostaa helpommin, koska ne liittyvät läheisemmin L! häiriöiden hallintaan, verkon laatuun, liikenteen ohjaukseen ja laitekapasiteettiin.

Tavanomaisia HO:ita ja PC-menetelmiä voidaan vielä tarvita hoitamaan BSC:ien ,..,:25 väliset HO:t ja erikoistilanteet, kuten nousevan siirtotien ongelmat, mutta koska •' ‘: niitä esiintyy paljon harvemmin, parametrien jalostustanne vähenee.

, · ‘ ·, Liikenteen ohjaus, eli dynaamiset kapasiteetin vaihdokset solujen välillä . , liikenteen kanavanvaihtojen avulla, tulee paljon helpommin automatisoitavaksi, .. sillä ohjelmallisen kapasiteetin ja HO- ja PC-prosesseja ohjaavan C/l-tavoitteen 30 välillä on suora suhde. Nopeudeltaan erilaiset tilaajat on mahdollista luokitella erilaisten kantoaalto-häiriö-suhteiden perusteella. Kaikki tämä huomioon ottaen aikavälien tahdistaminen sekä keksintö ovat suuri askel kohti itsesäätyvää 108696 6 verkkoa, jossa useimmat verkkoparametrit joko eivät ole enää tarpeellisia, tai verkko hienosäätää ne automaattisesti mittaustulosten ja toimivasta verkosta kerättyjen tilastotietojen perusteella.

5 Lyhyt piirustusten kuvaus

Kuvio 1 esittää kaaviomaisesti viestintäverkkoa.

Kuvio 2 esittää aikavälien tahdistusta tunnetuin kehysvälein.

Kuvio 3 esittää, kuinka määritetään C/l tahdistetussa verkossa.

10 Kuvio 4 esittää BSC.n reaaliaikamatriisia BTS-lähetystehoarvoista.

Kuvio 5 esittää suhdetta BCCH-ja ei-BCCH-tehojen välillä.

Suoritusmuotojen yksityiskohtainen kuvaus 15 Erillinen patenttihakemus otsikolla "Network Synchronisation and Method of Synchronisation of a Network" esittää menetelmän, jossa määritellään miten saavutetaan aikavälien tahdistus ilmarajapinnassa. Tämä erillinen patenttivaatimus esittää, miten tukiasemaohjain (BSC) prosessoi laskevan • · · *...·* siirtotien lähetyksiä joukolta tukiasemia (BTS:iä). BSC määrittää silloin, miten '•‘•20 paljon kunkin tukiaseman lähetystä tulee säätää kaikkien lähetysten • · ! ; tahdistamiseksi tarkoituksenmukaiseen aikakehykseen ja näin koko verkon • · * .* .* tahdistamiseksi. Tämä erillinen patenttihakemus esittää, miten ilmaistaan erot * 9 · kehysten numeroissa ja aikaväli tukiasemien välillä ilmarajapinnassa. Tämä antaa BSC:lle tiedon aikaeroista kunkin BTS:n lähetysten välillä kullakin sen 8 ;..;25 aikavälistä.

»* * , v. BTS:n lähetysten aikavälien tahdistus tarjoaa useita suoria etuja, kuten ;" ·. tahdistetut kanavanvaihdot, jotka poistavat kuuluvat naksahdukset. Kuitenkin t aikavälien tahdistus tarjoaa perustan lisäratkaisuille, jotka lisäävät verkon , . , 30 kapasiteettia vähentämällä taajuuksien uudelleenkäyttöä.

Kuvio 1 esittää kaaviomaisesti viestintäverkkoa. Verkko käsittää joukon 7 1Q8696 tukiasemia (BS:iä) 1,2, 3 jne. Kullakin tukiasemalla on radiolähetin/vastaanotin, joka kykenee lähettämään ja vastaanottamaan radiosignaaleja liittyvän solun 4, 5, 6 alueelle/alueelta. Näiden signaalien avulla tukiasema voi liikennöidä matkaviestimen 9 kanssa, joka voi olla liittyvässä solussa oleva matkaviestin.

5 Tämä päätelaite sisältää itse radiolähetin/vastaanottimen. Kukin tukiasema on yhdistetty tukiasemaohjaimen (BSC) 7 kautta matkapuhelinkeskukseen (MSC), joka on vuorostaan yhdistetty yleiseen puhelinverkkoon (PSTN) 10 tai muihin matkapuhelinkeskuksiin (ei esitetty kuviossa). Tämän järjestelmän avulla ; matkaviestimen käyttäjä voi ottaa puhelun tai vastaavan yhteyden j 10 määränpäähän, joka voi olla PSTN:n tilaaja tai toinen matkaviestin matkaviestinverkossa, tai jopa päätelaite tietokoneverkossa (ei esitetty kuvassa).

Seuraavat jaksot kuvaavat keksinnön kullekin eri verkkoelementille asettamia vaatimuksia. Kaikki vaatimukset ovat yhteensopivia tunnetun GSM-järjestelmän 15 kanssa ja niitä voidaan käyttää muiden matkaviestinjärjestelmien, kuten kuten CDMA:n, kanssa, mutta olemme eritelleet sen liittyen GSM:än esimerkkinä.

Kuvio 2 esittää aikavälien tahdistusta tunnetuin kehysvälein. Verkon pitää olla ' tahdistettu, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa että BTS-purskelähetykset ovat samanaikaisia, eli kaikki BTS:ien aikavälit tahdistetaan keskenään. TDMA-'•'•20 kehysrajojen ja kehysnumeroiden ei tarvitse olla tahdistettuja, mutta BSC:n pitää ; tietää kaikkien BTS:ien väliset kehysrajojen ja kehysnumeroiden erot (Kuvio 2).

* * · ' Ratkaisut tämän tahdistuksen saavuttamiseksi on kuvattu yksityiskohtaisesti Nokian patenttihakemuksessa "Network Synchronisation and Method of Synchronisation of a Network". Ratkaisu vaatii uusia verkkoelementtejä, ;.. :25 nimeltään geneeriset mittausyksiköt (Generic Measurement Units,GEMU), merkittäviä BSC:n SW:n (ohjelmiston) muutoksia ja vähäisempiä BTS:n SW-. v. muutoksia. Suurimmassa osassa tätä keksintöä kaikkien saman BSC:n ; ‘. ohjaamien BTS:ien oletetaan olevan tällä tavoin tahdistettuja.

; . ·, 30 Keksintö vaatii, että missään verkon pisteessä ei esiinny mitään merkittävää samalla taajuudella, mutta naapuri-TS:istä lähetettyjen purskeiden synnyttämää, rinnakkaiskanavahäiriötä. Tämä riippuu siitä tarkkuudesta, joka saavutetaan 108696 8 aikavälien tahdistuksessa ja etäisyydestä, jolla rinnakkaiskanavahäiriö on merkittävää, mikä vuorostaan riippuu BTS-lähetystehosta. Etäisyydet ja lähetystehot valitaan siten, että lähimpiä naapuripaikkoja on aina pidettävä mahdollisina voimakkaina häiriön aiheuttajina ja lähimpien naapuripaikkojen 5 viereisiä naapuripaikkoja mahdollisina heikkoina häiriön aiheuttajina.

Siteeratun ratkaisun tavoitetarkkuus aikavälien tahdistuksessa on 5 ps. Kahden i purskeen välisen eron peräkkäisissä TS:issä tulee olla, GSM-spesifikaatioiden mukaan, ainakin 14 μβ tehokäyrän nimellistä lähetystehoa -6 dB alempana olevien pisteiden välillä. Siksi on turvallista olettaa, että samalla taajuudella, 10 mutta naapuri-TS:istä, lähetettyjen purskeiden välistä häiriötä ei ole, jos sellaiset STS:t, jotka ovat riittävän lähellä mahdollisesti häiritäkseen, ovat enintään 1,5 km etäisyydellä toisistaan. (Muistettakoon, että 1,5 km vastaa 5μ s etenemisviivettä.) Tämä tahdistustarkkuus vastaa minimitiheyttä n. 0,5 paikkaa/km2 jos vain lähimmät naapurit ovat mahdollisia häiriön aiheuttajia tai 15 vähintään 2 paikkaa/km2 jos myös lähimpien naapuripaikkojen viereiset naapuripaikat ovat mahdollisia häiriön aiheuttajia. (On ymmärrettävä, että molemmat luvut liittyvät säännölliseen verkkoon). Erittäin tiheästi asutuilla kaupunkialueilla tämä vaatimus täyttyy jo makrokerroksella, jolla tyypillinen *;·;* maksimitiheys on noin 3 paikkaa/km2. Järjestetään liittyvä BCCH-taajuuskaista « » .

',20 vapaine uudelleenkäyttöineen (esim. 15). Pohjimmiltaanmitään muita taajuuksia * · * .·, ! ei ole liitetty mihinkään TRX:än. Sen johdosta ei tarvita mitään ei-BCCH-* · · taajuuksien käytön suunnittelua. BSC-rajat ovat poikkeus. BSC-rajojen • · · molemmin puolin epäjatkuvia taajuusryhmiä liitetään rajojen läheisiin soluihin siten, että BSC-rajat ylittävät häiriöt ovat keksinnön kannalta merkityksettömiä.

:*·: 25 Tämä on samanlaista kuin taajuuksien käytön suunnittelu kansallisilla rajoilla, ',,,· joilla samoja taajuuskaistoja käyttävien eri verkkojen ei sallita merkittävästi häiritä :Y: toisiaan.

* »

Enempää FH:ta, IUO:ta kuin IFH:takaan ei käytetä. Keksintö menee näitä '·’,· 30 nykyisiä kapasiteettiratkaisuja pitemmälle ja siksi sisältää niiden oleelliset hyödyt. Eri kerrokset, esim. makro- ja mikrokerrokset, yleisesti ottaen vaativat erilliset BCCH- ja ei-BCCH-taajuuskaistat. Kuitenkin taajuuskaistojen jakaminen eri 108696 9 kerroksissa oleville BCCH- ja ei-BCCH-taajuuksille ei tee keksittyä ratkaisua yleensä mitättömäksi. Koska BCCH-taajuuksilla olevia kanavia käytetään myös alustavaan kanavanvaraukseen, yksi "varma", eli vapaasti uudelleen käytettävä, taajuus solua kohti ei ehkä riittäisi erittäin suurikapasiteettisille soluille. Jos näin 5 käy, voidaan yhdelle ylimääräiselle TRXille osoittaa erilliseltä taajuuskaistalta kiinteä, vapaasti uudelleen käytettävä taajuus. Tämä vastaa useamman kuin yhden TRX:n osoittamista varsinaiselle IUO:n kerrokselle. Tätä ei käsitellä enempää tässä dokumentissa.

10 BTS HW:n (laitteiston), tarkemmin TRX HW:n, pitää kyetä vaihtamaan taajuutta jokaisen TS:n kohdalla. TRX:t syntetisoidulla FH:lla vaihtavat taajuuttaan tyypillisesti vain jokaista TDMA-kehystä kohti, eli joka 8:nnella TS.IIä. Kuitenkin uusi BTS HW voidaan spesifioida itsenäisille FH-jaksoille jokaisella TS:llä, jolloin keksinnön edellyttämät vaatimukset täyttynevät ilman BTS:ien HW-muutoksia.

15 BTS SW:tä joudutaan kuitenkin muuttamaan. Mikä tärkeintä, BTS:ien pitää varata ja vapauttaa taajuuksia itsenäisesti kullekin TS:lle BSC:n käskyjen mukaan.

Suurin ponnistus keksinnön toteuttamiseksi on tehtävä BSC:lle. Seuraavassa •'•20 kuvataan millaista SW-kehitystä vaditaan sen lisäksi, mitä tarvitaan tahdistuksen • · * j perusratkaisua varten. Edelleen keksintö tarvitsee merkittävän määrän » * · reaaliaikaista prosessointitehoa ja tallennusta. Tämä asettaa lisävaatimuksia

t < I

BSCHW:lle.

* » * ... 25 Kuvaamme nyt kantoaallon voimakkuuksien ja häiriöiden dynaamisen * ‘: estimoinnin menetelmää (Method for Dynamic Estimation of Carrier Strengths ,v, and Interference).

» * I

I I

• · 1*1

Tahdistettu verkko mahdollistaa BSC:n estimoida C/l niin, kuin palvelevalla » lv, 30 kanavalla oleva MS sen kokee. Samalla lailla BSC voi estimoida sen * * mahdollisen C/I:n jonka MS kokisi, jos sitä palveltaisiin millä tahansa muulla kanavalla tahdistetussa verkossa (Kuvio 3). Miten tämä tehdään, selitetään 108696 10 j viitattaessa Kuvioon 3. Seuraavassa kuvaamme, miten estimoidaan naapurisolujen mahdolliset kantoaallon maksimitehot:

Koska BCCH-taajuuksia käytetään uudelleen vapaasti, MS:n vahvimpien 5 naapurisolujen BCCH-taajuuksilla on vähän muilta BCCH-taajuuksilta tulevia häiriöitä. Koska BCCH-taajuudet otetaan yhtenäiseltä taajuuskaistalta, ei-BCCH-taajuuksilta tulevia viereisten kanavien häiriöitä on vain merkityksettömän vähän. Tämän johdostaFS-mittaustulokset SBCCH (C) - mitattuina dBm:ssä -, jotka MS raportoi mitä tahansa vahvaa naapurisolua c koskien, approksimoivat sitä 10 kantoaallon maksimivoimakkuutta CBCch(c) jonka tämä MS havaitsisi, jos sitä palvelisi tämä nimenomainen solu. Koska BCCH-taajuudella ei ole PC:tä, CBCCh(c) approksimoi suoraan mahdollista kantoaallon voimakkuutta kullekin BCCH-taajuuden TS:lle. Jokaiselle ei-BCCH-kanavalle CBCCH(c) on odotettavissa oleva kantoaallon maksimivoimakkuus BTS:n lähettäessä maksimiteholla.

15 Seuraavassa kuvaamme, miten estimoidaan häiriöiden voimakkuus.

Kuviossa 4 BSC rakentaa reaaliaikaisen matriisin BTS:n lähetystehoarvoista kaikkien solujen kaikille taajuuksille ja kaikille aikaväleille. BCCHrn naapurikantoaallon mitattua kentänvoimakkuutta käytetään yhdessä BTS:n * I · ’...: lähetystehoarvojen kanssa laskettaessa naapurisolusta tulevien * t * * # '•’•20 rinnakkaiskanavien häiriöiden vaikutusta. Yksityiskohtaisemmin kuin Kuviossa 4, * * · BSC tunnistaa kutakin MS:n raportoimaa BCCH FS-mittaustulosta vastaavan * * · I .* solun tuntien BCCH-taajuuden ja BSIC:n. Vaikka BSIC- ja BCCH-taajuudet eivät * * # * * f ,.':·. yleensä identifioi solua yksikäsitteisesti, BSC tunnistaa solun siitä huolimatta * * * muilla keinoin. Esimerkiksi jos BSC:hen on esiohjelmoitu kaikkien BTS:ien ,,.,: 25 maantieteelliset sijainnit, se osaa poimia kaikkien niiden solujen joukosta, joilla “ *. on oikea BSIC- ja BCCH-taajuus, sen, jonka BTS on maantieteellisesti lähinnä v. palvelevaa BTS:ä. Tunnistettuaan raportoidun solun c, BSC voi nyt tunnistaa * a < · . ”1. kaikki varatut kanavat tässä solussa c (Kuvio 4). BSC tietää jokaisella kanavalla, I I · jonka taajuus on f ja aikaväli on s, käytettävän BTS-lähetystehotason PWR(c,f,s). 30 MS:n palvelutaajuudella oleva kanava, jonka aikavälit lähetetään samanaikaisesti > · » t MS:n palvelevien TS:ien kanssa, on todellinen häiritsevä rinnakkaiskanava ja vaikuttaa MS:än vaikuttavan C/I:n kokonaishäiriöön I. Huomattakoon, että j 1 O 8 ό 9 6 11 samanaikaisilla TS:illä sekä BTS:ssä että MS:ssä on tunnus s, vaikka niillä todellisuudessa saattaa olla eri TS-numerot vastaavissa TDMA-kehysalueissaan, sillä kehysrajoja ei ole tahdistettu (mutta BSC tuntee ne).

Mikä tahansa muu kanava on mahdollinen häiritsijä ja vaikuttaa kokonaishäiriöön 5 I C/I:ssä, minkä MS kokisi, jos sitä palvelisi sen palvelevan solun vastaava kanava. Samalla lailla voidaan tunnistaa todellinen ja mahdollinen häiritsevä naapurikanava.

Rinnakkaiskanavahäiriön lc (c,f,s) MS:llä, joka tulee naapurisolusta c taajuudella f 10 ja TS.ssä s ilmaisevat suoraan MS:n solun BCCH-taajuudelle raportoimat FS- mittaustulokset, eli CBCCH(c), jos käytetään BTS-maksimitehoa, eli tehoa PWR(C, fBCcH) BCCH:lla. Tämä johtuu siitä, että fyysiset lähetysominaisuudet ovat

riittävän samanlaiset koko taajuuskaistan alueella (GSM 900, GSM 1800 tai GSM

1900). Kaksitaajuuskaistoilla on yhden BCCH:n verkoissa otettava huomioon 15 molempien kanavien erilaiset signaalivaimennukset. Tämä suhde tunnetaan ja sitä käytetään paraikaa peiton suunnittelussa. Jos häiritsevien BTS:ien lähetystehoa pienennetään (PC:n takia), FS-mittaustuloksia CBCCH(c) BCCH- taajuudella pitää korjata alempaan arvoon päin, jotta häiriöitä MS:ssä ei ... yliarvioitaisi. Kohtuullisena approksimaationa täyden ja todellisen BTS-• · "20 lähetystehon (dBm:nä) erotus vähennetään mitatusta FS.stä (Kuvio 5), eli • · #

Ic(c,f,s) = CBCCH(c) (PWR(c,fBCCH)- PWR(c,f,s)).

• # · I 108696 12 tyypillisistä arvoista (esim. -40 dB) tai kullekin BTS:lle määritellyistä ja BSC:hen esiohjelmoitavista, yksilöllisistä arvoista. Tässä ratkaisussa on vain yksi häiriöarvo I (ja yksi C/l) taajuutta, TS:ä ja MS:ä kohti, yhdistettyjä rinnakkais-ja naapurikanavien häiriöitä varten. Eräässä kehittyneemmässä ratkaisussa BSC 5 laskee erilliset häiriöarvot I (ja erilliset C/l:t) rinnakkais- ja naapurikanavien häiriöille, kullekin taajuudelle, TS:lle ja MS:lle. Korjauksen soveltamisen sijasta käytetään alempia kynnyksiä C/l-arviointiin ja kanavanvaihtopäätöksissä. Esimerkiksi kynnykset voivat olla 18 dB alempia naapurikanavan C/I:lle kuin rinnakkaiskanavan C/I:lle.

10 Laskevan siirtotien DTX voidaan myös ottaa huomioon soveltamalla häiriöön i erästä toista korjausta. Luonnollisin korjaus on lähetykseen käytettyjen kehysten suhteellinen määrä ilmaistuna dB:nä. Lähetykseen käytettyjen kehysten suhteellinen määrä joko laskee BSC sen hetkisen liikenteen mukaan tai käytetään tyypillistä arvoa, esim. -3 dB, jos vain noin puolet purskeista lähetetään 15 DTX:n takia. Samalla lailla voidaan laskea vastaavat häiriöpienennykset sellaisille häiritseville kanaville, joilla kaikkia kehyksiä ei käytetä lähetykseen (esim. puolinopeuksinen ääni, erityissignalointi).

Sellaisen kanavan varaamiseen, joka ei jatkuvasti käytä jokaista TDMA-kehystä, *;*;20 esim. puolinopeuksiseen ääneen, erityissignalointiin, häiriöiden vaikutukset • · · • · · ! voidaan laskea kullekin mahdolliselle kanavanvaraukselle. Eräs vaihtoehtoinen, • · · J huomattavasti yksinkertaisempi ratkaisu on käyttää häiriöiden vaikutuksia laskettuna tilastollisena approksimaationa täydelle kanavalle. Tässä pisteessä BSC tietää kaikki kullekin MS:lle solusta s taajuudella f ja TS:ssä s tulevat 25 häiriövaikutukset lc(c,f,s).

* ·

Kullekin MS:lle BSC "summaa" nyt kaikki nuo häiriövaikutukset lc(c,f,s), jotka :V: tulevat eri soluista kullekin taajuudelle ja TS.IIe. Tämä antaa tulokseksi kohtuulliset estimaatit kokonaishäiriöille I kullakin vahvimmissa naapurisoluissa . 30 käytetyllä taajuudella f kullekin 8 TS:lle, palveleva TS mukaan lukien.

/(/, s) = Ic(cx,f, 5) 0 Ic(c2,f, s) 0...

13 1ö86>ö Tätä "summausta" ei voida tehdä fyysisesti tarkalla tavalla, koska se edellyttäisi kaikkien häiritsevien signaalien todellisten aikasarjojen tuntemisen. Eräässä ensimmäisessä approksimaatiossa häiriöt kuitenkin summataan signaalitasolla, 5 eli kaikki häiriövaikutukset lasketaan matemaattisesti yhteen ilmaistuina 4w :na dBnr.ien sijasta, ja tulos -Jw :nä ilmoitetaan taas dBnrv.nä. Tämän johdosta "Θ" operaation määrittelee: /,®/2= 201og(10 a (/, /20) +10 λ (/2 /20» I 10 i

Taaskin on ymmärrettävä, että kehittyneemmätkin algoritmit ovat mahdollisia, kuten tiedetään radioaaltojen etenemisen ennustusmalleista.

Niille ei-BCCH-taajuuksille f, joita ei käytetä missään raportoiduista naapurisoluista, häiriöestimaatti l(f,s) asetetaan minimiarvoon kaikille TSiille s.

15 Niille ei-BCCH-taajuuksille f, joita palveleva solu käyttää TS:ssä s, häiriöestimaatti l(f,s) asetetaan maksimiarvoon kaikille TS:ille s, paitsi tietenkin palvelevalle TS:lle.

Seuraavassa kuvaamme, miten estimoidaan palvelevan solun kantoaallon : Y20 voimakkuus: * * · :.' * Palvelukanavalla (taajuus f0 ja TS s0) olevan MS:n FS-mittaustulokset S0 :.v edustavat todellisen kantoaaltosignaalin C0 ja todellisen häiriön Ia, eli S0 = CQ®I0, yhteisvaikutusta. Todellinen häiriö l0 on laskettu aikaisemmin: .... 25 70 = 7(/0, s0). Sen takia todellinen kantoaallon voimakkuus C0 voidaan laskea vähentämällä l0 S0:sta signaalin amplituditasolla. Solun sisäisiä HO:ita varten ;;; estimaatti mahdollisesta kantoaallon maksimivoimakkuudesta CBCCH(c0) : ‘": palvelevassa solussa Cq on hyödyllinen. Vaikka MS ei mittaa CBCCH(c0):a, se . · . voidaan johtaa todellisesta lähetystehosta PWR(c0, f0,s0) ja palvelevan solun ; ·‘:30 BCCH-lähetystehosta, jotka molemmat BSC tietää: 108696 14

Cbcch(co) = C0+(PWR(c0,fBCCH) - PWR(c0, f0ls0))

Yhteenvetona BSC tietää, kutakin MS:ä kohti, palvelevan kanavan sen hetkiset kantoaallon ja häiriöiden voimakkuudet ja edelleen mahdolliset kantoaallon 5 maksimivoimakkuudet ja mahdolliset häiriöt kullekin vahvimmissa soluissa käytetylle taajuudelle ja kullekin MS:n 8 TS:lle. C/l-suhteet ilmaisee yksinkertaisesti C -1, mutta BSC seuraa C:tä ja l:tä erikseen.

Nämä C- ja l-laskelmat suoritetaan kullekin MS:lle aina, kun BSC vastaanottaa jonkun MS:n mittausraportin, eli tavallisesti joka 480:s ms ja ainakin joka 960:s 10 ms. BSC pitää juoksevaa keskiarvoa kaikista näistä estimaateista tasoittaakseen tilastollista hajontaa. Keskiarvotusikkunan koko voi olla kiinteä parametri tai sen voivat määrittää itse mittaukset tai muut kriteerit. Keskiarvotusikkunan koon odotetaan olevan 2-10 mittausraportin luokkaa riippuen liikennekuormituksesta, MS:n nopeudesta, solun koosta jne. Ne mittaukset, jotka MS raportoi palautteena 15 yhdessä mittausraportissa, otetaan 480 ms aikajaksona. Mittausraportti saapuu BTS:lle noin 420 ms kuluttua mittausjakson päättymisestä (täysnopeuksisella kanavalla). Tämän viiveen takia BSC oikeastaan joutuu ylläpitämään historiaa C/I:n estimointiin tarvittavista konfiguraatiotiedoista eli kanavan varauksista, BTS-lähetystehoista ja mahdollisesti DTX.n käytöstä. Muutokset 20 kanavakonfiguraatiossa tapahtuvat tavallisesti mittausjakson aikana. C-ja I- I « Y: estimaatit lasketaan kullekin yksittäisen mittausjakson aikana esiintyvälle : kanavakonfiguraatiolle ja estimaatit painotetaan sillä mittausjakson . ·. ·. aikaosuudella, jonka eri kanavakonfiguraatiot olivat voimassa.

Sen viiveen tarkkaa suuruutta, jolla mittausraportit saapuvat BSC:lle, ei BSC 25 pysty määrittämään, koska aikavälien tahdistusratkaisu tarjoaa vain tahdistuksen ': ’ ‘’· BTS:ien välillä ilmarajapinnassa, mutta ei BSC:ien ja BTS:ien välille Abis-’..rajapinnassa. Tällä ei ole merkitystä, jos kanavakonfiguraatiotiedoissa ei :Y: tapahdu muutoksia liian usein, eli useita kertoja mittausjaksoa kohti.

Kanavakonfiguraatiotietojen muutosnopeus on osittain keksityn ratkaisun :" ’: 30 hallinnassa, koska kynnysparametrit pystyvät vaikuttamaan HO- ja PC- päätösnopeuksiin.

15 108696

Kuitenkin on todellakin mahdollista saada parempikin approksimaatio, kuin olettaa viiveeksi esim. 420 ms. BTS tietää, milloin MS:n mittausjakso tapahtuu sen omalla aikatasolla, sillä sen on säädettävä oma nousevan siirtotien mittausten mittausjaksonsa tapahtumaan samanaikaisesti MS:n laskevan 5 siirtotien mittausjakson kanssa GMS-spesifikaatioiden mukaisesti. Sen takia BTS voi merkata ne mittaustulokset, jotka se lähettää BSC:lle yhdessä mittausjakson ajallisen loppupisteen ilmaisun kanssa. Ajan voi ilmaista esimerkiksi kehyksen numero. Sellainen ajan merkkaus on yhteensopiva nykyisten GMS-spesifikaatioiden kanssa, sillä Abis-sanoma "Mittaustulos" 10 sisältää valinnaisen datakentän "lisätiedot" operaattorikohtaista dataa varten.

BSC voi nyt tallentaa kanavakonfiguraation historiatiedot BSC.n sisäisine, viimeisimmän mittausraportin mukana vastaanotettane kehyksen numeroon viittaavine aikareferensseineen. Ainoan jäljellä olevan tuntemattoman viiveen antaa nyt viive Abis-rajapinnan yli, joka viive on lyhyt verrattuna mittausjakson 15 480 ms:in. HO:t eivät vaikuta C:n ja l:n juokseviin keskiarvoihin, sillä ne viittaavat tiettyyn MS.än eivätkä solun alueeseen. Ei ole mitään tarvetta käynnistää uudelleen keskiarvotusprosessia HO:n jälkeen. HO:t eivät aiheuta mitään lisälatenssia jatkuvaan C/l-arviointiprosessiin.Seuraavassa kuvaamme, miten edellä mainittuja C/l-estimaatteja käytetään dynaamiseen kanavanvaraukseen.

':“20 * · *

Seuraavassa kuvaamme alustavan kanavanvarauksen: * ·» . ·. ·, Alustavaa kanavanvarausta varten BSC ei ole vielä vastaanottanut mitään mittaustulostietoja MS:ltä, eikä siksi voi arvioida minkään kanavan mahdollista 25 C/I:tä. Ei-BCCH-kanavan varaaminen MS.IIe aiheuttaisi suuren riskin : · : voimakkaan häiriön muodostamisesta joko kyseisessä MS:ssä tai muissa MS:issä. Yksinkertainen ratkaisu on se, että kanava varataan aina BCCH-: V: taajuudella, milloin BSC ei pysty luotettavasti estimoimaan mahdollista C/I:tä :MS:llä. Niin pian kun MS:ltä on saapunut riittävästi mittaustuloksia, jotta ;30 mahdollinen C/l voidaan luotettavasti estimoida MS:llä, BSC:n tulisi käskeä I' · ’: kanavanvaihto ei-BCCH-kanavalle (joko samassa tai muussa solussa).

Liikennettä ei-BCCH-kanavilla pidetään kuitenkin parempana, sillä laskevan 16 108696 siirtotien PC ei ole käytettävissä BCCH-taajuudella. Jos yhtään BCCH-kanavaa ei ole käytettävissä kun sitä tarvittaisiin, BSC voisi suuresta häiriöriskistä huolimatta varata ei-BCCH kanavan. Tämä riski tulisi minimoida valitsemalla kanava, jolla on minimaaliset mahdolliset häiriöt määritettynä keskiarvottamalla 5 kaikkien kyseisessä solussa olevien MS:ien mahdolliset häiriöt. Myös perinteisiä yhteysruuhkan ratkaisuvälineitä voidaan soveltaa silloin, kun vapaata BCCH-kanavaa ei ole, eli jonotusta, suunnattua uudelleenyritystä (directed retry), tai korkean prioriteetin HOrita BCCH-kanavan vapauttamiseksi.

10 Seuraavassa kuvaamme C/l-perusteisia kanavanvaihtoja: | Selitämme periaatteet, joilla keksintö tekee mahdolliseksi perustaa HO-päätökset C/l-kriteereille. Tiettyjen C/l-olosuhteiden ilmaisemista kuvataan tässä dokumentissa juokseviin keskiarvoihin ja kynnyksiin perustuen, kuten GSM:n 15 HO- ja PC-vakioalgoritmeissa. Keksinnön ratkaisu ei kuitenkaan edellytä tavanomaisia kynnyksiä; myös kehittyneemmät menetelmät ovat mahdollisia.

Todellisten ja mahdollisten C/l-estimaattien jatkuva valvonta ei vain mahdollista BSC:n havaita HO:ien tarve, vaan lisäksi se myös mahdollistaa C/l-’;*;20 kokonaisjakauman arvioimisen solussa ja koko BSC-alueella.

; ·, Lopullisena tavoitteena on levittää todellinen C/l tasaisesti solussa ja, mikäli I * ·

! ! peitto ja laitekapasiteetin asettamat rajoitukset sallivat, BSC:n alueella. BSC

käyttää C/l-tavoitealuetta saavuttaakseen tämän. C/l-tavoitealueen valitsemiseen * * · on eri menetelmiä. Esimerkiksi: 1. Operaattori valitsee kiinteän C/l-tavoitealueen 25 verkkoa tai yksittäisiä soluja varten tietyn laadun ylläpitämiseksi. BSC soveltaa : · j tarpeen mukaan ohjelmallista liikenteen estoa C/l-tavoitteen ylläpitämiseksi.

’Tilaajat voidaan luokitella käyttäjäryhmiin, kuten esim. yritys- ja :1;;': yksityisasiakkaisiin, ja käyttäjän saama laatu riippuu siitä.

2. Operaattori valitsee, miten C/l-tavoitealueen tulisi riippua paikallisesta . * 30 liikennekuormituksesta voidakseen puoliautomaattisesti tinkiä laadusta ; : kapasiteetin hyväksi. 3. BSC asettaa itsenäisesti C/l-tavoitteeksi sen hetkisen 108696 17 todellisen keskimääräisen C/I:n solun tai BSC:n alueella. Tämä maksimoi laadun kyseisellä hetkellisellä liikennekuormituksella.

Kuitenkin ohjelmallista kapasiteettia rajoittaa laitekapasiteetti, minkä määrää 5 kullekin solulle asennettujen TRX:ien määrä. Sen johdosta laitekapasiteetti muuntuukin C/l-minimitavoitteeksi.

Seuraavassa kuvaamme kanavanvaihtojen ja tehon ohjauksen välistä suhdetta: 10 Keksinnön avulla PC- ja HO-prosessit toimivat läheisemmässä yhteistyössä ja PC toimii tehokkaammin. Valvomalla todellista C/l-estimaattia BSC voi havaita PC:n tai HO:n tarpeen kunkin MS:n osalta. Jos C/l ylittää alemman C/l-kynnyksen, tämä Hipaisee BTS:n lähetystehon noston, jos mahdollista, tai HO:n. Jos C/l ylittää ylemmän C/l-kynnyksen, tämä ilmaisee MS:n, jolla on 15 tarpeettoman korkea C/l, ja Hipaisee BTS:n lähetystehon pudottamisen, jos mahdollista, tai HO:n. Se, onko BTS-lähetystehon muutos vai HO parempi valinta, määritetään laskemalla molempien vaihtoehtojen mahdolliset vaikutukset kyseiseen MS.än ja muihin MS:in. BSC suorittaa HO-ehdokkaiden ja PC:n arvointimenettelyn.

'...20 » · ·

Seuraavassa kuvaamme kanavanvaihtoehdokkaiden arviointimenettelyä: • « · • ·» : Keksintöä käytettäessä HO-ehdokkaita on paljon tavallista enemmän. HO- ehdokkaan määrittelevät ehdokassolu, ehdokastaajuus ja ehdokas-TS. Mikä 25 tahansa näiden yhdistelmä voi muuttua HO:n tapahtuessa. Periaatteessa HO on mahdollinen mihin tahansa naapurisoluun, jota varten MS on raportoinut pätevän • ’‘': BSIC:n, mille tahansa taajuudelle koko ei-BCCH-taajuussarjasta ja mihin tahansa I » » , v. TS:ään. BSC:n prosessointiajan säästämiseksi jokaista HO-ehdokasta ei voida

• I

arvioida yhtä hienostuneesti, sillä HO-ehdokkaiden kokonaismäärä voi olla melko • * » ‘ 30 suuri. Esimerkiksi järjestelmässä, jossa on 20 ei-BCCH-taajuutta ja 6 raportoitua : *.·. naapurisolua, on 20x6x8-1 = 959 HO-ehdokasta yhtä MS:ä kohti. Sen takia kokonaisia HO-ehdokasryhmiä hylätään välittömästi yksinkertaisten 108696 18 kynnysehtojen perusteella. Esimerkiksi, jos mahdollinen häiriö MS:llä on tietyllä I taajuuden ja TS:n yhdistelmällä tiettyä kynnystä korkeampi, ei harkita mitään I HO:ta tälle taajuudelle ja TS:lleHO-ehdokassolusta huolimatta.

ί

Yleisesti ottaen HO-ehdokkaat arvioidaan niiden mahdollisen C/I:n mukaan.

5 Kullekin MS:lle ja kullekin HO-ehdokkaalle BSC voi estimoida, miten HO-päätös vaikuttaisi kyseisen MS:n sen hetkiseen C/I:in ja muiden BSC:n ohjaamien MS:ien sen hetkisiin C/I:in. HO-ehdokkaita voidaan hylätä tai niille voidaan antaa prioriteetteja tämän prosessin päättämällä tavalla. Tarkemmin, ajatelkaamme MS:ä m0, jota parhaillaan palvelee solu c0 taajuudella f0 ja TS:ssä s0, sekä HO- 10 ehdokassolua c1f ehdokastaajuutta f, ja ehdokas-TS:ä sv (Huomaa, että tähän sisältyy solun sisäisiä HO:ia, sillä c, voi olla yhtä suuri kuin c0). Tämän MS:n suurimman mahdollisen C/I:n HO:n jälkeen antavat kantoaallon voimakkuus CBcch(ci) Ja häiriöt 1(^, s,). Jos tämän suurimman mahdollisen C/I:n katsotaan olevan liian alhainen, esim. alle alemman C/l-tavoitekynnyksen, tämä HO- 15 ehdokas hylätään. Jos tämän suurimman mahdollisen C/I:n katsotaan olevan liian korkea, esim. yli ylemmän C/l-tavoitekynnyksen, PC:n mahdolliset vaikutukset MS.än m0 HO:n jälkeen harkitaan samoilla menetelmillä kuin edellä on kuvattu. BTS.n ehdokaslähetysteho P\NRH0(cu f,) < PWRfo.fBccH) lasketaan siten, että vastaava mahdollinen (alle maksimin) C/l alenee C/l-tavoitealueelle, '•••‘20 edullisesti lähelle ylempää C/l-tavoitekynnystä. Tämän mahdollisen C/I:n antavat • · ' ·'·’ sama häiriö 1(^,s,) ja kantoaallon ehdokasvoimakkuus 0^((^) < Cbcch (c^, jotka ; ; laskettiin tässä menettelyssä. Jos laskettu BTS:n ehdokaslähetysteho • * · ! PWRnofo.f,) alenee alle pienimmän sallitun BTS-lähetystehon, se on ,’·,». palautettava tähän minimiin. Silloin tulokseksi saatu mahdollinen C/l on ylemmän 25 C/l-tavoitekynnyksen yläpuolella ja HO-ehdokas joko hylätään tai sillä pidetään ;·..; alempi prioriteetti. Tämän HO-ehdokkaan mahdollinen vaikutus muihin MS:in "(muissa soluissa) on kaksijakoinen. Ensiksikin häiriö l(f0,s0) kussakin MS:ssä m, .', ·. joka vastaanottaa palvelevaa solua c0 voimakkaasti ja jota myös palvelee taajuus : ‘"; f0 ja samanaikaisissa TS:issä s0, vähenisi määrällä lc(Co,fo,s0). Jos mahdollisesti , ' · ,30 vaikutuksen alaiseksi tulevan MS:n m! vastaava mahdollinen C/l on ylemmän : , ·. C/l-tavoitekynnyksen yläpuolella, silloin HO-ehdokkaan prioriteettia alennetaan. Mitä korkeampi BTS:n lähetysteho on ny.lle, suhteessa palvelevan BTS.n 108696 19 maksimilähetystehoon, sitä enemmän prioriteettia alennetaan.

Toinen vaikutus on, että häiriö l(f ,,8,) kasvaisi kussakin MS:ssä m, joka vastaanottaa ehdokassolua c, voimakkaasti ja jota jo palvelee ehdokastaajuus f, ja samanaikaisessa TS:ssä s,. Tämän kasvun suuruuden laskee BTS, ottaen 5 huomioon BCCH-kantoaallon voimakkuuden sellaisena kuin sen vastaanottaa mahdollisesti vaikutuksen kohteena oleva MS, sekä BCCH-tehon ja ehdokastehon MS:lle m0 välisen erotuksen PWR(c,,fBCCH) - PWRHO(c,,f,). Jos MS:lle m, tästä mahdollisesta häiriöstä ja sen todellisesta kantoaallon voimakkuudesta laskettu mahdollinen C/l on alle ylemmän C/l-tavoitekynnyksen, 10 HO-ehdokkaalla pidetään korkeampi prioriteetti. Jos MS:lle m, tästä mahdollisesta häiriöstä ja sen todellisesta kantoaallon voimakkuudesta (sen ! palvelevan BTS:n) laskettu mahdollinen C/l on alle ylemmän C/l-tavoitteen, HO- ehdokkaalla pidetään alempi prioriteetti tai se hylätään. Mitä enemmän MS:n m, kantoaallon voimakkuuden pitäisi kasvaa sen mahdollisen C/I:n pitämiseksi alle 15 ylemmän C/l-tavoitekynnyksen, sitä enemmän prioriteettia alennetaan.

Seuraavassa kuvataan menetelmää tehon ohjaamiseksi: BSC estimoi mahdollisen lähetystehon muutoksen vaikutukset MS:n m0 palvelukanavalla samalla tavalla kuin HO-ehdokasta arvioitaessa.

: ; 20 BTS.n lähetystehoehdokas MS:n m0 palvelukanavalle lasketaan sellaiseksi, että \ vastaava mahdollinen C/l m0:ssa osuu C/l-tavoitealueelle. Jos tämä BTS:n .·, ] lähetystehoehdokas osuu palvelevan solun sallitun BTS-lähetystehoalueen I t *

I I

. ·. ·. ulkopuolelle, PC ei ole mahdollinen.

Mahdollinen BTS-lähetystehon pienennys on aina eduksi. PC:llä katsotaan 25 silloin olevan korkea prioriteetti. Mahdollisen BTS-lähetystehon lisäyksen : ”: tapauksessa lisähäiriöt muille MS:ille estimoidaan, kuten käsiteltiin HO:ien ‘: yhteydessä. PC:n prioriteettia lasketaan, jos C/l-tavoitetta ei saavuteta : : ’: vaikutuksen kohteeksi joutuville MS:ille. Riippuen tuloksena PC:lle saadusta ·[[['· prioriteetista ja HO-prioriteetista korkeimman prioriteetin HO-ehdokkaaile BSC . 30 päättää, onko kokonais-C/l:n arvioinnin kannalta parempi suorittaa BTS-I : lähetystehon muutos vai HO.

108696 20

Seuraavassa kuvataan kanavanvaihtomenettelyä: BSC valitsee HO-tavoitteen HO-ehdokkaiden joukosta HO-ehdokkaiden arviointimenettelyssä laadittujen prioriteettien mukaan. Koska nämä prioriteetit 5 perustuivat HO:n mahdollisiin vaikutuksiin niiden vaikutusten alaisten MS:ien i | C/I:hin, tämä HO-tavoitteen valinta tasaa C/I:n kokonaisjakauman.

BSC käskee GSM-vakiomenettelyjen mukaisen tahdistetun HO:n.

BSC valitsee alustavaksi BTS-lähetystehoksi uudella kanavalla aiemmin lasketun BTS-lähetystehoehdokkaan. BSC voi myös valita alimman mahdollisen alustavan 10 MS-lähetystehon uudella kanavalla. Tämän alustavan MS-lähetystehon uudella kanavalla antaa likimääräisesti MS-lähetysteho vanhalla kanavalla korjattuna vanhan ja uuden kanavan BTS-lähetystehojen erotuksella.

Turvallisuusmarginaali saattaa olla tarpeen, jos nousevan ja laskevan siirtotien lähetysominaisuuksissa on eroa vanhan ja uuden palvelevan BTS:n välillä.

15 Esimerkiksi uudesta palvelevasta BTS:stä voisi puuttua vastaanottoantennin diversiteettivahvistus. Jos joku muu MS tarvitsee palvelukanavallaan HO:n tehoksi suurempaa lähetystehoa, kuin mitä HO-ehdokasarvioinnissa määritettiin, BSC antaa vastaavan PC-käskyn.

'••*20 Kun solujen välinen HO on suoritettu onnistuneesti, MS vastaanottaa uuden * » naapuriluettelon; uusi naapuriluettelo voidaan lähettää myös solun sisäisten ; ; HO:ien jälkeen. Keksintöä käytettäessä tämän luettelon ei tulisi olla se yleinen • I « i _.' naapurisoluluettelo, joka yleislähetetään BCCH:lla tyhjäkäyntitilamenettelyjä , ·;'. varten, vaan kunkin MS:n paikalliseen ympäristöön perustuva tilannekohtainen * * · 25 naapurisoluluettelo.

•" *: BSC:ien välisissä HO:issa BSC lähettää tarvittaessa MS:lle tilannekohtaisen . . ·. naapurisoluluettelon, joka perustuu sen kyseiselle MS:lle määrittämiin eri : ": ominaisuuksiin. Sellaisia ominaisuuksia ovat C- ja l-estimaatit tietyille , . 30 naapurisoluille, MS:n sijainti, MS:n nopeus, MS:n nopeuden muutosnopeus, : *.1. paikallinen liikennekuormitus tai kerrossuhteet, tai mikä tahansa edellisten yhdistelmä. Yksityiskohtaisemmin keksintö tarjoaa huomattavia etuja kerrosten 108696 j I 21 hallintaan, kuten menetelmän tilannekohtaisten naapuriluettelojen lähettämiseksi MS:n pitämiseksi tietyssä kerroksessa, eli makronaapuriluettelon nopeasti liikkuvalle MS.IIe ja mikronaapuriluettelon hitaasti liikkuvalle MS:lle. Mikä tärkeämpää, keksintö tarjoaa menetelmän lähettää erityisiä naapuriluetteloja 5 erityisten verkon tilanteiden mukaan kuten tapauksessa, jossa puhelu katkeaa kentän nopean heikkenemisen takia.

Seuraavassa kanavanvaihtoja kuvataan edelleen: 10 BSC:ien välisiä HO:ia käsitellään, kuten nykyisissä GSM-järjestelmissä.

C/l-perusteiset HO:t korvaavat nykyiset BSC:ien sisäiset HO:t, johtuen tehobudjetista, heikosta laskevan siirtotien laadusta ja alhaisesta laskevan siirtotien FS:stä. Laskevan siirtotien FS:än ja laadun tavoitealueisiin perustuvaa tehonohjausta ei enää tarvita. Vaikka laskevan siirtotien C/l-perusteiset HO:t 15 täyttäisivät useimmat HO-ehdot nousevalla siirtotiellä, nousevan siirtotien HO- kriteerejä tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta pystyttäisiin sopeutumaan sellaisiin nousevan siirtotien ongelmallisiin radioaaltojen etenemistilanteisiin, jotka eivät ilmene laskevan siirtotien C/l-arvioinnissa. Nousevan siirtotien PC ei muutu.

Käytettäessä C/l-perusteisia HO:ia, BSC minimoi verkon häiriöiden kannalta, '•*•'20 mikä myös maksimoi ohjelmallisen kapasiteetin. Ohjelmallisen kapasiteetin ja * % laadun välillä vallitsee C/l-tavoitteen ohjaama tasapaino. Korkeampi C/l-tavoite ; ; johtaa korkeampaan laatuun, mutta alentuneeseen kapasiteettiin ja päinvastoin, l / Liikenne-HO:t suoritetaan paikalliseen liikennekuormitukseen sopeutumiseksi . ·; ·. C/l-tavoitteen mukaisesti, jota puolestaan voidaan uudelleenarvioida paikallisesta 25 liikennekuormituksesta riippuen.

» · • * ‘ : Seuraavassa käsitellään naapurisolujen lukumäärää: , ·, ·. Kukin C/l-estimaatti ottaa huomioon vain 6 voimakkaimmasta naapurisolusta ; : tulevat häiriöt. BSC valitsee naapuriluettelon voidakseen parhaiten käyttää 6 , * . 30 voimakkainta naapuria.

* » I

Jos todellisuudessa on enemmän kuin 6 merkitsevää naapurisolua, on myös 108696 22 melko todennäköistä, että suhteellinen järjestys muuttuu ajan myötä. Esimerkiksi yhtä voimakkaat eri solut voidaan raportoida eri aikoina sillä hetkellä 6:nneksi voimakkaimmaksi naapurisoluksi. Tällä tavalla BSC voi määrittää useammasta kuin 6:sta naapurisolusta MS:!le tulevat häiriöt, mutta vähemmillä tilastotiedoilla 5 kuin soluille, jotka jatkuvasti raportoidaan 6 voimakkaimman joukkoon kuuluvaksi.

Tällä hetkellä liikkuvan aseman avustamaa kanavanvarausta (Mobile Assisted Frequency Allocation, MAFA) ollaan standardisoimassa. Se tulee mahdollistamaan naapurisoluluettelon solujen mittaustulosten tilapäisen 10 pidättämisen ja sen sijaan FS:n mittaamisen muilla taajuuksilla, vaikka BSIC-raportointia ei tarvita tässä yhteydessä. Tämä myös mahdollistaa naapurisolujen määrittelemisen vain C/l-estimaatteja varten keksinnön edellyttämällä tavalla, kun taas kaikkien HO-ehdokassolujen on oltava GSM:n vakio-naapuriluettelossa.

15 Keksinnön mahdollistama tilannekohtaisten naapuriluettelojen ominaisuus luo MAFA.IIe väliaikaisen ratkaisun vaatimatta mitään muutoksia MS:än.

Vain laskevan siirtotien C/l otetaan huomioon. Nousevan siirtotien mittaustulokset voidaan tietenkin arvioida C/l-tarkoituksessa. Yleisesti ottaen * * * • ·. '20 laajojen C/l-arviointien tässä esitetyllä tavalla suoritettuina tulisi riittää kohtalaisen häiriöiden hallinnan saavuttamiseen myös nousevan siirtotien suunnassa. Siitä * * ; ; huolimatta tarvitaan ainakin muutamia tavallisista nousevan siirtotien

• I I

.* . * käsittelyprosesseista, jotta voitaisiin hoitaa erityisongelmia, jotka ilmenevät vain , ; *, nousevan siirtotien suunnassa.

t · * 25 ;. ·; Seuraavassa käsitellään C/l-laskelmien tarkkuutta: 1 I * . v. Kuten jo on esitetty, häiriövaikutusten oikea yhteenveto ei ole suoraviivaista ja ; ‘ * ’; samalla lailla PC:n, DTX:n jne. vaikutukset voidaan laskea vain likimääräisesti.

, *., 30 Näiden vastaavien algoritmien parannettuja muotoja tulee varmasti ; v. ilmaantumaan sitä mukaa kun käytännön kokemukset keksinnöstä lisääntyvät.

Huomiotta jätetyistä BCCHiien välisistä häiriöistä aiheutuvaa kantoaallon 108696 23 voimakkuuden ja mahdollisten häiriöiden estimaattien epätarkkuutta voidaan pienentää kasvattamalla BCCH-uudelleenkäyttökerrointa. Useampien taajuuksien käyttäminen BCCH:ta varten ja vähempien taajuuksien käyttäminen ei-BCCH TRX:iä varten voisi johtaa suurempaan kokonaiskapasiteettiin tai 5 parempaan laatuun, jos tämä lisää merkittävästi C/l-estimaattien tarkkuutta.

Vaikka menetelmä tahdistuksen saavuttamiseksi on vikoja sietävä, on aina olemassa mahdollisuus, että aikavälien tahdistus menetetään tilapäisesti. Siinä tapauksessa ei-tahdistetusta solusta tulevia ja siihen tulevia häiriöitä ei voida 10 arvioida. Tämä vastaa tilannetta alustavassa kanavanvarauksessa ja sitä tulisi kohdella samalla tavalla, esim. BCCH-kanavavat tulisi varata ensimmäiseksi, kunnes tahdistus on palautettu.

i | Seuraavassa kuvataan BSC-rajojen käsittelyä: 15

Keksinnön menetelmää voitaisiin periaatteessa soveltaa sellaisenaan koko verkkoon. Koska nykyinen GSM-spesifikaatio ei kuitenkaan mahdollista suoraa kommunikointia BSC:ien välillä, keksinnön toteuttaminen on toteutuskelpoinen vain yhden BSC:n alueella. Sama pätee myös tahdistukseen.

» 20 Tulevaisuudessa tämä este saatetaan voittaa uuden, kehitteillä olevan IP- i i t t · ! pohjaisen minkä tahansa BSS.ien välisen yhteyden avulla. Kuitenkin jatkuva t * « ,·, ; kanavakonfiguraatioiden vaihtaminen BSC:ien välillä, koska sitä tarvitaan » » » * · ,y, todellisten ja mahdollisten C/I:ien estimaattien laskemiseksi, edellyttää suurta I · !'reaaliaikaista kapasiteettia, jota ehkä ei ole käytettävissä. Muussa tapauksessa 25 tarvitaan jossain määrin taajuuksien käytön suunnittelua BSC-rajoilla. Lisäksi ':" i jonkun verran BSC:ien välistä koordinointia voidaan delegoida NMS:lle.

t I I

,,,: Esimerkiksi NMS voi kerätä C/l-tilastoja eri BSC.iltä arvioidakseen koko verkon ; V: kattavia C/l-jakaumia ja valitakseen C/l-tavoitteet kullekin BSC.IIe tai kullekin

I I

: solulle.

« » i ; 30 * I i : ’ * ’: Seuraavassa kuvataan vanhojen tukiasemien tukea: t t 108696 24

Niitä BTS:iä, jotka eivät täytä keksinnön HW-vaatimuksia, ei välttämättä tarvitse poistaa verkosta. Niitä BTS:iä, jotka eivät salli taajuuden varaamista kullekin TS:lle, voitaisiin vielä käyttää rajoitetusti, niin kauan kuin taajuuksia voidaan varata uudelleen ei-BCCH TRX:ille koska tahansa ja taajuudet eivät vaadi BTS:n 5 tilapäistä verkosta irrottamista. C/I:n määrittäminen on edelleen mahdollista samalla tavalla, mutta paljon vähemmän informaatiota on saatavissa paljon harvemmilta taajuuksilta, sillä kukin mitattu BCCH-taajuus viittaa vain muutamiin muihin taajuuksiin, jotka ilmaisee TRX:ien lukumäärä.

HO-ehdokasvalikoima kapenee huomattavasti, sillä taajuuksia voidaan varata 10 uudelleen TRX:ille, jos TRX:lle on varattu vain enintään yksi kanava.

Kanavan varaaminen käsittää radiokanavan varaamisen kiinteän lähetin/vastaanottimen ja radioaseman välille ja radiokanavan määrittelee aikaväli ja FDMA järjestelmässä (taajuusjakoinen moniyhteys, Frequency Division Multiple Access) radiokanavan määrittelee kantoaallon taajuus.

15

Keksintö opettaa menetelmän kaikkien matkaviestimien (MS) raportoimien kentänvoimakkuusmittaustulosten prosessoimiseksi ja kantoaalto-häiriö- voimakkuussuhteiden (C/l) estimoimiseksi kullakin MS:llä. Tähän päästään ! ^ ottamalla huomioon BSC:ssä oleva informaatio BTS:n lähetysten välisistä aika- ja ’;·;2θ lähetystehoeroista. C/l-estimaatit käsittävät kuhunkin MS:ään vaikuttavan • · · todellisen C/I:n ja mahdollisen C/I:n, joka vaikuttaisi kuhunkin MS:än jos tehtäisiin * * i · · · ’ tietty kanavan varaus BTS:ssä tiettyä MS:ä varten, eli varattaisiin tietty taajuus ja * ' * tietty aikaväli. Näitä C/l-estimaatteja käytetään ohjaamaan kanavanvaihto-ja tehonohjausprosesseja, eli määrittämään milloin tietty MS siirretään määrätylle 25 kanavalle ja missä BSC:ssä ja valitsemaan alhaisin mahdollinen BTS-lähetysteho ·:·· kutakin MS:ä varten.

Taajuuksia ei varata TRX-pohjalla vaan TRX ja aikaväli'-pohjalla (paitsi BCCH:lle). Edelleen varatut taajuudet pysyvät samoina kehyksestä toiseen, eli mitään taajuushyppelyä ei tapahdu. Koska mitään kiinteitä taajuuksien varauksia *»« . · · ·. 30 soluille ei ole ja kanavanvaihdot ovat tahdistettuja, solujen sisäisistä ja solujen : ‘ : välisistä kanavanvaihdoista tulee hyvin samankaltaisia ja kanavanvarauksesta tulee aidosti dynaaminen, perustuen ainoastaan C/l-arviointiin ja sen hetkiseen 108696 25 liikennekuormitukseen.

Nämä ratkaisut maksimoivat aikavälien tahdistuksen mahdollistamat kapasiteettihyödyt, sillä ne mahdollistavat paljon tiheämmän taajuuksien 5 uudelleenkäytön kuin mitä nykyisillä kapasiteettiratkaisuilla on mahdollista.

Kulloisestakin verkkokonfiguraatiosta riippuen tehokas uudelleenkäyttö välillä 3 - 3,5 on mahdollista. Kanavanvaihdot suoritetaan aina kun niitä tarvitaan tasaamaan verkon C/l-taso. Tätä tasausprosessia rajoittaa kuhunkin BTS:än i asennettujen TRX:ien lukumäärä. Tämä pääsee melko lähelle taajuuksien 10 käytön suunnittelun ja kanavanvarauksen lopullista tavoitetta, joka on pitää C/l tasaisesti jaettuna kaikkien MS:ien välillä.

Alan ammattimiehelle on selvää, että keksintö ei rajoitu sen edellä kuvattuihin ja havainnollistettuihin suoritusmuotoesimerkkeihin ja että seuraavassa esitettyihin 15 patenttivaatimuksiin voidaan tehdä muutoksia niiden kuuluessa keksinnön suojapiiriin.

• · • « • · • · · • · • 1 · • · ·

MIU

· 1 * 1 1

Claims (22)

2β 108696
1. Menetelmä radiokanavan varaamiseksi viestintäverkoissa, käsittäen kiinteitä lähetin/vastaanottimia (BTS) ja kiinteitä tai liikkuvia radioasemia (MS), tunnettu siitä, että menetelmä käsittää vaiheet, joissa lasketaan signaaliestimaatti radioasemalle (MS), häiriöestimaatti radioasemalle (MS), lasketaan signaali-häiriöestimaatti radioasemalle (MS) perustuen mainittuun signaaliestimaattiin ja mainittuun häiriöestimaattiin, ja suoritetaan kanavanvaraus tietylle radioasemalle (MS) perustuen laskettuun signaali-häiriöestimaattiin kyseiselle radioasemalle.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaihe signaali-häiriöestimaatin laskemiseksi perustuu radioaseman (MS) tekemiin mittauksiin.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaihe signaali-häiriö estimaatin tekemiseksi käsittää: radioasemalla (MS) vastaanotettujen tehotasojen mittauksen tunnettua lähetystehotasoa käyttävillä kanavilla, ja minkä tahansa saman kiinteän lähetin/vastaanottimen (BTS) lähettämän radiokanavan tehotasojen huomioon ottamisen. • · • ·
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä • « :. ‘ · · edelleen käsittää signaali-häiriö estimaatin lasketavaiheen suorittamisen oleellisesti jokaiselle mahdolliselle sellaiselle radioasemien (MS) ja kiinteiden :; lähetin/vastaanottimien (BTS) väliselle radiokanavalle, jolle radioasema on raportoinut mittaustulokset.
5. Minkä tahansa edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä . v. tunnettu siitä että matkaviesti n verko käsittää useita matkaviestimiä (MS), ‘ · ·. useita tukiasemia (BTS) ja ainakin yhden useita tukiasemia ohjaavan lii .;. tukiasemaohjaimen (BSC), ja menetelmän joka käsittää laskentavaiheen suorituksen tukiasemaohjaimessa. 108696
6. Minkä tahansa edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä että kanavanvaraus käsittää lähetystehotason osoittamisen kiinteän lähetin/vastaanottimen (BTS) ja radioaseman (MS) väliselle yhteydelle.
7. Minkä tahansa edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä että kanavanvaraus käsittää radiokanavan osoittamisen kiinteän lähetin/vastaanottimen (BTS) ja radioaseman (MS) väliselle yhteydelle.
8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että menetelmä käsittää lähetyksen kiinteän lähetin/vastaanottimen (BTS) ja radioaseman (MS) välillä käyttäen aikajakoinen monikäyttö- järjestelmää (TDMA) ja määrittelemällä radiokanava aikavälin avulla.
9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että menetelmä käsittää lähetyksen kiinteän lähetin/vastaanottimen (BTS) ja radioaseman (MS) välillä käyttäen taajuusjakoinen moniliittymä- järjestelmää (FDMA) ja määrittelemällä radiokanava kantoaaltotaajuuden avulla.
·,..·* 10. Minkä tahansa edellä esitetyn patenttivaatimuksen 7-9 mukainen menetelmä, : tunnettu siitä että aktiivisen radioyhteyden aikana varausmenettely saa * · aikaan yhteyden vaihdon eräältä ensimmäiseltä kanavalta eräälle toiselle kanavalle. • * «
11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, edelleen tunnettu siitä, että ensimmäinen kanava on erään ensimmäisen tukiaseman (BTS) ja radioaseman (MS) välinen radiokanava ja toinen kanava on erään toisen tukiaseman (BTS) ja radioaseman (MS) välinen radiokanava.
12. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että sekä ':' ensimmäinen että toinen kanava ovat saman tukiaseman (BTS) ja ' ..: radioaseman (MS) välisiä radiokanavia. 108696
13. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä että menetelmä käsittää signaali-häiriö estimaatin ja kanavan vaihdon suorittamisen vaiheiden toiston jatkuvasti ennalta asetetun kriteerin täyttämiseksi.
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää signaali-häiriö jakauman mittauksen useiden radioasemien (MS) osalta ja käyttäen mainittua mittausta kriteerinä.
15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää sanotulle mittaukselle asetetun tavoitealueen.
16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että menetelmä käsittää verkon liikennekuorman huomioonottamisen asetettaessa sanottua tavoitealuetta.
17. Minkä tahansa edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä tunnettu siitä, että menetelmä edelleen käsittää naapurisolujen listan lähettämisen radioasemalle (MS), joka lista ilmaisee taajuudet joilla radioaseman tulee suorittaa mittauksia, ja että lista valitaan perustuen ainakin yhteen kyseisen radioaseman tiettyyn tilaan.
18. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että mainittu •tietty tila käsittää radioaseman (MS) nopeuden jolla radioasema liikkuu.
19. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että verkko : käsittää ainakin kaksi päällekkäistä verkkokerrosta, joilla kummallakin * I · * · kerroksella on erilaiset tukiaseman lähetystehoalueet, ja mainittu tietty tila * · :' j*. käsittää käytössä olevan verkon kerroksen.
20. Patenttivaatimuksien 17 tunnettu siitä, että mainittu tietty tila käsittää radioaseman nykyisen sijainnin. ,v_
21. Matkaviestinverkko, joka käsittää joukon tukiasemia (BTS, 1,2, 3),kukin . · · ·. tukiasema (BTS, 1,2,3) kykenee lähettämään ja vastaanottamaan • · radiosignaaleja liittyvän solun (4, 5, 6), alueelle/alueelta, liikennöidäkseen liittyvässä solussa olevien matkaviestimien (9) kanssa, tukiasemaohjain (BSC) (7) johon joukko mainittuja tukiasemia on liitetty tunnettu siitä, että verkko käsittää välineet (MS, BSC) matkaviestimelle (MS, 9) tehtävän ί ! 108696 : 29 ! signaaliestimaatin laskemiseksi, välineet (MS, BSC) matkaviestimelle (MS, 9) tehtävän häiriöestimaatin laskemiseksi, ja välineet (BSC, BTS 1 - BTS 3) kanavanvarauksen suorittamiseksi matkaviestimelle (MS) perustuen kyseiselle matkaviestimelle (MS) laskettuun signaali-häiriö estimaattiin.
22. Tukiasemaohjain valvomaan joukkoa tukiasemia (BTS) jotka on kytketty tukiasemaohjaimeen (BSC) ja valvomaan kommunikointia matkaviestimiin jotka on kytketty yhteen tukiasemista radioyhteydellä tunnettu siitä, että tukiasemaohjain käsittää välineet signaaliestimaatin laskemiseksi, välineet häiriö estimaatin laskemiseksi, välineet signaali-häiriö estimaatin laskemiseksi matkaviestimelle (MS) perustuen mainittuun signaaliestimaattiin ja mainittuun i häiriöestimaattiin, ja välineet kanavanvarauksen suorittamiseksi matkaviestimelle (MS) perustuen kyseiselle matkaviestimelle (MS) laskettuun signaali-häiriöestimaattiin.
FI982280A 1998-10-21 1998-10-21 Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään FI108696B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982280 1998-10-21
FI982280A FI108696B (fi) 1998-10-21 1998-10-21 Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982280A FI108696B (fi) 1998-10-21 1998-10-21 Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään
CN 200510128562 CN100486377C (zh) 1998-10-21 1999-10-21 分配无线电信道的微处理器
US09/807,763 US6799044B1 (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications
JP2000577842A JP4477238B2 (ja) 1998-10-21 1999-10-21 移動通信ための方法およびシステム
CN 99812409 CN1239045C (zh) 1998-10-21 1999-10-21 移动通信的方法和系统
AT99954009T AT401754T (de) 1998-10-21 1999-10-21 Verfahren und system für mobile kommunikation
ES99954009T ES2308851T3 (es) 1998-10-21 1999-10-21 Procedimiento y sistema para comunicaciones moviles.
PCT/FI1999/000876 WO2000024206A2 (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications and a base station controller
EP19990954009 EP1123630B1 (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications
AU10479/00A AU1047900A (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications
DE1999639122 DE69939122D1 (de) 1998-10-21 1999-10-21 Verfahren und system für mobile kommunikation
CA 2346747 CA2346747C (en) 1998-10-21 1999-10-21 Method and system for mobile communications

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI982280A0 FI982280A0 (fi) 1998-10-21
FI982280A FI982280A (fi) 2000-04-22
FI108696B true FI108696B (fi) 2002-02-28

Family

ID=8552753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI982280A FI108696B (fi) 1998-10-21 1998-10-21 Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6799044B1 (fi)
EP (1) EP1123630B1 (fi)
JP (1) JP4477238B2 (fi)
CN (2) CN100486377C (fi)
AT (1) AT401754T (fi)
AU (1) AU1047900A (fi)
CA (1) CA2346747C (fi)
DE (1) DE69939122D1 (fi)
ES (1) ES2308851T3 (fi)
FI (1) FI108696B (fi)
WO (1) WO2000024206A2 (fi)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1156609A1 (en) 2000-05-15 2001-11-21 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Transmission quality measurement in a communication network
FR2816774B1 (fr) * 2000-11-14 2004-05-21 Nortel Matra Cellular Procede de dispositif d'evaluation du niveau energitique d'un signal radio
FI111599B (fi) 2000-12-28 2003-08-15 Nokia Corp Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään
US7433683B2 (en) * 2000-12-28 2008-10-07 Northstar Acquisitions, Llc System for fast macrodiversity switching in mobile wireless networks
KR100474689B1 (ko) * 2001-08-30 2005-03-08 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 소프트 핸드오프 도중의 전력제어 방법
JP2005197765A (ja) * 2001-10-03 2005-07-21 Sharp Corp 無線通信システム、無線通信方法、無線通信プログラム及び無線通信プログラムを記録した記録媒体
JP3607854B2 (ja) * 2001-11-22 2005-01-05 松下電器産業株式会社 基地局装置、移動局装置および送信電力制御方法
JP3842666B2 (ja) * 2002-02-20 2006-11-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局及び通信方法
US7453861B2 (en) * 2002-08-02 2008-11-18 At&T Corp System and method for estimating interference in a packet-based wireless network
DE10245121B4 (de) * 2002-09-27 2005-10-20 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb eines Mobilfunksystems, Mobilfunksystem und Anpassungseinrichtung für ein Mobilfunksystem
US7518997B2 (en) * 2002-10-22 2009-04-14 Texas Instruments Incorporated Wireless mobile communication stations for operation in non-exclusive spectrum
GB0308980D0 (en) * 2003-04-17 2003-05-28 Orange Personal Comm Serv Ltd Telecommunications
JP2005210304A (ja) * 2004-01-21 2005-08-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信システム
EP1775977A4 (en) * 2004-08-05 2011-04-06 Mitsubishi Electric Corp Base station, mobile communication terminal apparatus, and primary cell selecting method
US7639727B1 (en) * 2004-10-05 2009-12-29 Cingular Wireless Ii, L.L.C. System and method for selecting wireless signal bandwidth based on signal strength measurements provided by wireless receivers
CN101204016B (zh) * 2005-05-23 2013-02-13 思科技术公司 用于干扰减少的方法和系统
FI20055687A0 (fi) * 2005-12-21 2005-12-21 Nokia Corp Radiokanavajako ja siirtoyhteyden sovitus solukkojärjestelmässä
US9125092B2 (en) 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reporting and/or using control information
US8514771B2 (en) * 2005-12-22 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating and/or using transmission power information
WO2008026062A2 (en) * 2006-09-01 2008-03-06 Nokia Corporation Method, device, system and software product for soft value scaling with receivers in an unsynchronized network
GB2447439B (en) * 2007-02-02 2012-01-25 Ubiquisys Ltd Access point power control
US20080268833A1 (en) 2007-03-30 2008-10-30 Leping Huang System and Method for Self-Optimization of Interference Coordination in Communication Systems
PT2329629E (pt) 2008-08-20 2013-06-24 Qualcomm Inc Deslocamento de múltiplas tramas entre células vizinhas, para melhorar o desempenho da sinalização geran quando se utiliza controlo de potência para sinalização
JP5239677B2 (ja) * 2008-09-18 2013-07-17 富士通株式会社 通信装置、基地局装置及び通信方法
KR101144584B1 (ko) * 2008-12-16 2012-05-09 한국전자통신연구원 오버레이 시스템 및 언더레이 시스템의 간섭 확률 산출 방법 및 장치
PL2430869T3 (pl) 2009-05-11 2014-05-30 Qualcomm Inc Przesuwanie czasowe transmisji danych wspólnego kanału w celu zmniejszenia zakłóceń wspólnego kanału
GB2471681B (en) * 2009-07-07 2011-11-02 Ubiquisys Ltd Interference mitigation in a femtocell access point
GB2472597B (en) * 2009-08-11 2012-05-16 Ubiquisys Ltd Power setting
JP4621797B1 (ja) 2009-10-29 2011-01-26 京セラ株式会社 大セル基地局及び通信制御方法
JP5781101B2 (ja) * 2013-02-06 2015-09-16 株式会社東芝 制御装置、代表基地局、無線通信システム及び基地局制御方法
WO2016050307A1 (en) * 2014-10-02 2016-04-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel selection algorithm with consecutive search loops
US9838879B2 (en) * 2014-12-19 2017-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node and method for detecting false base stations

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5375123A (en) * 1993-02-05 1994-12-20 Telefonakitebolaget L. M. Ericsson Allocation of channels using interference estimation
EP0639929B1 (de) 1993-08-20 2004-01-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Anordnung zur hybriden Kanalzuteilung in einem Mobilfunksystem
US6088590A (en) * 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
JP2586316B2 (ja) * 1993-12-22 1997-02-26 日本電気株式会社 セクタ構成移動通信システム
CN1092454C (zh) * 1994-02-04 2002-10-09 Ntt移动通信网株式会社 一种移动通信系统及其中的无线电信道分配方法
US5491837A (en) 1994-03-07 1996-02-13 Ericsson Inc. Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
FI107854B (fi) 1994-03-21 2001-10-15 Nokia Networks Oy Menetelmä häiriöiden poistamiseksi CDMA-solukkoverkossa
FI96557C (fi) * 1994-09-27 1996-07-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä datasiirtoa varten TDMA-matkaviestinjärjestelmässä sekä menetelmän toteuttava matkaviestinjärjestelmä
US5574974A (en) 1995-03-20 1996-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive channel allocation in a mobile communications system
FI100575B (fi) 1995-05-17 1997-12-31 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä kanavanvaihdon ja yhteydenmuodostuksen luotettavuuden parant amiseksi sekä solukkoradiojärjestelmä
US5898928A (en) 1996-02-29 1999-04-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive frequency allocation in a telecommunication system
SE507557C2 (sv) * 1996-07-05 1998-06-22 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för kvalitetsbestämning i ett mobilt radiokommunikationssystem
US6137991A (en) 1996-12-19 2000-10-24 Ericsson Telefon Ab L M Estimating downlink interference in a cellular communications system
WO1998048856A1 (en) 1997-04-29 1998-11-05 University Of Rochester Pressure-enhanced oxidative sterilization process
JP3028940B2 (ja) * 1997-09-02 2000-04-04 日本電気株式会社 通信チャネル割り当て方式
US6128327A (en) * 1998-01-29 2000-10-03 Ericsson Inc. Frequency hopping
US6449462B1 (en) * 1998-02-27 2002-09-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for quality-based power control in cellular communications systems
US6597705B1 (en) * 1998-09-10 2003-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed optimal reverse link scheduling of resources, such as a rate and power in a wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000024206A3 (en) 2000-08-17
EP1123630A2 (en) 2001-08-16
CN100486377C (zh) 2009-05-06
DE69939122D1 (de) 2008-08-28
JP4477238B2 (ja) 2010-06-09
CA2346747A1 (en) 2000-04-27
FI982280A (fi) 2000-04-22
CN1326655A (zh) 2001-12-12
ES2308851T3 (es) 2008-12-01
AU1047900A (en) 2000-05-08
AT401754T (de) 2008-08-15
FI982280D0 (fi)
FI982280A0 (fi) 1998-10-21
EP1123630B1 (en) 2008-07-16
US6799044B1 (en) 2004-09-28
CN1777320A (zh) 2006-05-24
JP2002528974A (ja) 2002-09-03
FI108696B1 (fi)
CN1239045C (zh) 2006-01-25
WO2000024206A2 (en) 2000-04-27
CA2346747C (en) 2005-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2807859B1 (en) Methods and apparatus for hetergeneous network handover
ES2645918T3 (es) Coordinación de la interferencia intercelda en redes inalámbricas
US9161277B2 (en) Mobility control method mitigating inter cell interference and base stations which adopt the method
US8660092B2 (en) Method and apparatus for handover in wireless communication system
US9277496B2 (en) Cell selection
EP2579487B1 (en) Non-contiguous carrier aggregation
CN102474827B (zh) 用于基站发送的下行链路功率设置方法
JP5707498B2 (ja) 干渉調整のための測定および送信方法、装置およびシステム
US20130331104A1 (en) Base station apparatus, user equipment, and method used in mobile communication system
EP1057357B1 (en) Measurement reporting in a telecommunication system
US6442397B1 (en) Method for self-calibration of a wireless communication system
KR101002879B1 (ko) 이동 통신 시스템에서의 핸드오프 방법
EP1733587B1 (en) Methods of and apparatuses for cell-differentiated handover in a mobile communications system
EP2665305B1 (en) Interference detection method
US5722073A (en) Method and system for measuring signals in a telecommunications systemhaving maho
US7050803B2 (en) Method and system for optimizing cell-neighbor lists
EP0947112B1 (en) Estimating downlink interference in a cellular communications system
US7333441B2 (en) Method to control the packet switching traffic in digital cellular communication systems
CA2217288C (en) System and method for dynamic channel assignment
CN101657976B (zh) 提高小区间干扰协调
US7136647B2 (en) Method for decide CDMA frequency hard handoffs
CN1115932C (zh) 一个电信系统中相邻小区列表的产生和验证
DE69836958T2 (de) Weiterreichverfahren für Zellatmung basierend auf dynamische Anpassung von Weiterreichschwellenwert mit Zellkapazität .
AU659308B2 (en) A method of bidirectional communication in a cellular mobile radio communication system wherein different base stations are used for the downlink and uplink connection
US5548808A (en) Method for performing a handoff in a communication system

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed