DK200701141A - Birdfeeder with grid - Google Patents

Birdfeeder with grid Download PDF

Info

Publication number
DK200701141A
DK200701141A DKPA200701141A DK200701141A DK 200701141 A DK200701141 A DK 200701141A DK PA200701141 A DKPA200701141 A DK PA200701141A DK 200701141 A DK200701141 A DK 200701141A
Authority
DK
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
feeding device
characterized
device according
dispensing unit
preceding
Prior art date
Application number
Other languages
Danish (da)
Inventor
Rasmussen Hans
Original Assignee
Egebjerg Internat A S
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K5/00Feeding devices for stock or game ; Feeding wagons; Feeding stacks
  • A01K5/02Automatic devices
  • A01K5/0225Gravity replenishment from a reserve, e.g. a hopper
  • A01K5/0241Gravity replenishment from a reserve, e.g. a hopper dispensing by means of stirring mechanisms or agitators operated by the animal
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K5/00Feeding devices for stock or game ; Feeding wagons; Feeding stacks
  • A01K5/02Automatic devices
  • A01K5/0225Gravity replenishment from a reserve, e.g. a hopper
  • A01K5/0233Gravity replenishment from a reserve, e.g. a hopper dispensing by dosing means actively operated by the animal

Claims (11)

 1. 1. Foderautomat (1) fil brug til fodring af dyr, fortrinsvis grise, og som omfatter et foden esemur (13) og en bevægelig dispemeringsenhed (2) indrettet til ved bevægelse af dispenseringsenheden (2} at frigøre foder fra reservoiret (13) til drys ned på en fodenplade (4), kendetegnet ved, at dispenseringsenheden (2) omfatter et gitter (27) anbragt i en afstand over tbderpladen (4) således, at den kan nås med dyrenes næser til påvirkning af den bevægelige dispenseringsenhed (2). 1. A feeding device (1) file used for feeding animals, preferably pigs, comprising a foot esemur (13) and a movable dispemeringsenhed (2) adapted, on movement of the dispensing unit (2} to release feed from the reservoir (13) for sprinkling down on a foot plate (4), characterized in that the dispensing unit (2) comprises a grid (27) disposed at a distance above tbderpladen (4) such that it can be reached by the animals' noses for actuating the movable dispensing unit (2) .
 2. 2. Foderautomat ifølge krav 1, kendetegnet ved, at gitteret (27) er rørformet, fortrinsvis cylindrisk. 2. A feeding device according to claim 1, characterized in that the grid (27) is tubular, preferably cylindrical.
 3. 3. Foderautomat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav. 3. A feeding device according to any one of the preceding claims. kendetegnet ved, at foderreservoiret (13) har et nedre udløb (12) og at dispenseringsenheden (2) har et skiveformet element (8), der dækker udløbet (12) i en vis afstand (11) fin udløbet (12). characterized in that the feed reservoir (13) has a lower outlet (12) and to the dispensing unit (2) has a disk-shaped member (8) covering the outlet (12) at a certain distance (11) fine outlet (12). hvor det skivefonnede element (8) er forbundet med gitteret (27) til bevægelse af det skiveformede element (8) sammen med gitteret (27) ved påvirkning af gitteret (27). wherein the skivefonnede element (8) is connected to the grid (27) for moving the disc-shaped element (8) together with the grate (27) by the action of the grating (27).
 4. 4. Foderautomat ifølge krav 3, kendetegnet ved, at det skivefonnede element (8) har en let opad bøjet yderkant (9) for at forbedre evnen til at tilbageholde foder. 4. A feeding device according to claim 3, characterized in that the skivefonnede member (8) has a slightly upwards bent outer edge (9) to increase the ability to retain the feed.
 5. 5. Foderautomat ifølge krav 4, kendetegnet ved, at den let opad bøjede yderkant (9) af det skivefonnede dement (S) er tilvejebragt udenfor udløbets (12) kontur. 5. A feeding device according to claim 4, characterized in that the slightly upwards bent outer edge (9) of the skivefonnede dementia (S) is provided outside of the outlet (12) contour.
 6. 6. Foderautomat ifølge el hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at dispenserenheden (2) omfatter en udragerstang (25), der strækker sig decentralt fra det skiveformede element (8) og ind i foderreservoiret (13). 6. A feeding device according electricity to any one of the preceding claims, characterized in that the dispenser unit (2) includes an agitating rod (25) which extends decentrally from the disc-shaped element (8) and into the feed reservoir (13).
 7. 7. Foderautomat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at dispenseringsenheden (2) er ophængt drejeligt og forskydeligt. 7. A feeding device according to any one of the preceding claims, characterized in that the dispensing unit (2) is suspended rotatably and displaceably.
 8. 8. Foderautomat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at foderautomaten omfatter en begrænsening (28) omkring dispensenngsenhedens gitter (27) til begrænsning af dispenseringsenhedens (2) sideværts bevægelse. 8. A feeding device according to any one of the preceding claims, characterized in that the feeding device comprises a reducing solution (28) surrounding the dispensenngsenhedens grid (27) for limiting the dispensing unit (2) lateral movement.
 9. 9. Foderautomat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at foderautomaten (3) i nedefter rettet forlængelse af foderreservoirets (13) endvidere omfatter en statisk rørformet kanal (7), i hvilken dispenseringsenheden (2) bevæger sig, hvor den rørformede kanal (7) omslutter en del af dispenseringsenheden (2) og hvor den rørformede kanal (7) har en åbningsmekanisme (6, 30) til åbning af et udsnit (7u) af kanalen (7) for sideværts adgang til dispenserenheden (2) i kanalen (7). 9. A feeding device according to any one of the preceding claims, characterized in that the feeding device (3) in the downwards directed extension of the feed reservoir (13) further includes a static tubular duct (7) in which the dispensing unit (2) moves, wherein the tubular duct (7) encloses part of the dispensing unit (2) and wherein the tubular channel (7) has an opening mechanism (6, 30) for opening a section (7u) of the channel (7) for the lateral access to the dispenser unit (2 ) in the channel (7).
 10. 10. Foderautomat ifølge krav 9, kendetegnet ved, at åbningsmekanismen (6, 30) omfatter en i det væsentlige vertikal hængsling (32) af udsnittet (7a, 7b). 10. A feeding device according to claim 9, characterized in that the opening mechanism (6, 30) comprises a substantially vertical hinging (32) of the section (7a, 7b).
 11. 11. Foderautomat ifølge krav 10, kendetegnet ved, at kanalen (7) i det væsentlige udgøres af to halvdele (7a), der begge er vertikalt hængslet (32) til åbning af begge halvdele (7a). 11. A feeding device according to claim 10, characterized in that the channel (7) is substantially constituted by two halves (7a) which are both vertically hinged (32) for opening both halves (7a).
DK176708B1 2007-08-10 2007-08-10 Birdfeeder with grid DK176708B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK176708B1 DK176708B1 (en) 2007-08-10 2007-08-10 Birdfeeder with grid
DK200701141 2007-08-10

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK176708B1 DK176708B1 (en) 2007-08-10 2007-08-10 Birdfeeder with grid
EP20080784407 EP2175715A4 (en) 2007-08-10 2008-08-07 Feeding device with grate
PCT/DK2008/000283 WO2009021511A1 (en) 2007-08-10 2008-08-07 Feeding device with grate
CN 200880107172 CN101801178B (en) 2007-08-10 2008-08-07 Feeding device with grate
KR20107005167A KR20100066495A (en) 2007-08-10 2008-08-07 Feeding device with grate

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200701141A true true DK200701141A (en) 2009-02-11
DK176708B1 DK176708B1 (en) 2009-03-30

Family

ID=40350405

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK176708B1 DK176708B1 (en) 2007-08-10 2007-08-10 Birdfeeder with grid

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2175715A4 (en)
KR (1) KR20100066495A (en)
CN (1) CN101801178B (en)
DK (1) DK176708B1 (en)
WO (1) WO2009021511A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK179201B9 (en) * 2016-09-29 2018-04-03 Ikadan System As birdfeeder

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1036762A (en) 1911-10-03 1912-08-27 Ray A Williams Stock-feeder.
GB210111A (en) * 1923-03-16 1924-01-31 Frederick Walter Choat Improvements in or relating to pig feeding appliances
US3074377A (en) * 1961-05-23 1963-01-22 Donald L Spencer Stock feeder
DE2819403A1 (en) * 1977-05-05 1978-11-09 Alois Schnieper Feed arrangement for pigs - has tubular metering roller with perforated casing fitted in front of supply tank delivery opening
WO1991002456A1 (en) * 1989-01-11 1991-03-07 Oestberg Stig Dispensing arrangement for animal fodder
CN2347383Y (en) 1998-08-17 1999-11-10 张荣维 Automatic feed bucket
CN2357494Y (en) 1998-08-25 2000-01-12 张荣维 Automatic feed pail
WO2001008705A1 (en) 1999-08-02 2001-02-08 Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd. Remedies for neurogenic pains
DK173679B1 (en) 2000-05-15 2001-06-11 Egebjerg Maskinfabrik As birdfeeder
GB2373984B (en) * 2001-04-06 2003-08-13 G E Baker Method and apparatus for feeding pigs
US7395783B2 (en) * 2004-04-08 2008-07-08 Kaspar Wire Works, Inc. Wildlife feeder
DK176187B1 (en) 2004-09-29 2006-12-18 Aco Funki As Integrated feeder

Also Published As

Publication number Publication date Type
CN101801178B (en) 2013-05-15 grant
EP2175715A1 (en) 2010-04-21 application
KR20100066495A (en) 2010-06-17 application
WO2009021511A1 (en) 2009-02-19 application
EP2175715A4 (en) 2017-11-15 application
DK176708B1 (en) 2009-03-30 grant
CN101801178A (en) 2010-08-11 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2007104745A (en) Avtolet
FI20095031A (en) Chimney
DE112009005323A5 (en) Hebelarmprüfmaschine
DE502008001869D1 (en) Heuwerbungsmachschine
DE502007001207D1 (en) Elektrosaugkopf
DE502008002268D1 (en) Bandrechen
DE502007004252D1 (en) Endenglimmschutzanordnung
DE502008000607D1 (en) Fischauf- or -abstiegseinrichtung
DE502008002675D1 (en) Chicht
DE502008003063D1 (en) Magnetventilinjektor
DE502008001378D1 (en) Axialgleitlageranordnung
DE502008001963D1 (en) Dgriff
DE502007006263D1 (en) Materialzerkleinerer
DE502008001958D1 (en) loop-
DE502007005002D1 (en) Durchlaufsägevorrichtung
DE502008001694D1 (en) Mitfahrhubwagen
DE502007002262D1 (en) Spiralbuch
DE502008003194D1 (en) Tubenausdrückeinrichtung
DE502008002186D1 (en) RingExtruder
DE502008002564D1 (en) Illuminant-silicone-molding
DE502008001014D1 (en) Grobstoffzerkleinerer
DE502008003029D1 (en) ducation
DE502008003121D1 (en) Kryobiopsiesonde
DE502008000815D1 (en) Kraftfahrzeugsitzverstellantrieb
DE502008001953D1 (en) Augenmuschel