DK200701141A - Birdfeeder with grid - Google Patents

Birdfeeder with grid Download PDF

Info

Publication number
DK200701141A
DK200701141A DK200701141A DKPA200701141A DK200701141A DK 200701141 A DK200701141 A DK 200701141A DK 200701141 A DK200701141 A DK 200701141A DK PA200701141 A DKPA200701141 A DK PA200701141A DK 200701141 A DK200701141 A DK 200701141A
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
feeding device
characterized
device according
dispensing unit
preceding
Prior art date
Application number
DK200701141A
Other languages
Danish (da)
Inventor
Rasmussen Hans
Original Assignee
Egebjerg Internat A S
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Egebjerg Internat A S filed Critical Egebjerg Internat A S
Priority to DK200701141A priority Critical patent/DK176708B1/en
Priority to DK200701141 priority
Publication of DK200701141A publication Critical patent/DK200701141A/en
Application granted granted Critical
Publication of DK176708B1 publication Critical patent/DK176708B1/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K5/00Feeding devices for stock or game ; Feeding wagons; Feeding stacks
  • A01K5/02Automatic devices
  • A01K5/0225Gravity replenishment from a reserve, e.g. a hopper
  • A01K5/0241Gravity replenishment from a reserve, e.g. a hopper dispensing by means of stirring mechanisms or agitators operated by the animal
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K5/00Feeding devices for stock or game ; Feeding wagons; Feeding stacks
  • A01K5/02Automatic devices
  • A01K5/0225Gravity replenishment from a reserve, e.g. a hopper
  • A01K5/0233Gravity replenishment from a reserve, e.g. a hopper dispensing by dosing means actively operated by the animal

Claims (11)

1. Foderautomat (1) fil brug til fodring af dyr, fortrinsvis grise, og som omfatter et foden esemur (13) og en bevægelig dispemeringsenhed (2) indrettet til ved bevægelse af dispenseringsenheden (2} at frigøre foder fra reservoiret (13) til drys ned på en fodenplade (4), kendetegnet ved, at dispenseringsenheden (2) omfatter et gitter (27) anbragt i en afstand over tbderpladen (4) således, at den kan nås med dyrenes næser til påvirkning af den bevægelige dispenseringsenhed (2). 1. A feeding device (1) file used for feeding animals, preferably pigs, comprising a foot esemur (13) and a movable dispemeringsenhed (2) adapted, on movement of the dispensing unit (2} to release feed from the reservoir (13) for sprinkling down on a foot plate (4), characterized in that the dispensing unit (2) comprises a grid (27) disposed at a distance above tbderpladen (4) such that it can be reached by the animals' noses for actuating the movable dispensing unit (2) .
2. Foderautomat ifølge krav 1, kendetegnet ved, at gitteret (27) er rørformet, fortrinsvis cylindrisk. 2. A feeding device according to claim 1, characterized in that the grid (27) is tubular, preferably cylindrical.
3. Foderautomat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav. 3. A feeding device according to any one of the preceding claims. kendetegnet ved, at foderreservoiret (13) har et nedre udløb (12) og at dispenseringsenheden (2) har et skiveformet element (8), der dækker udløbet (12) i en vis afstand (11) fin udløbet (12). characterized in that the feed reservoir (13) has a lower outlet (12) and to the dispensing unit (2) has a disk-shaped member (8) covering the outlet (12) at a certain distance (11) fine outlet (12). hvor det skivefonnede element (8) er forbundet med gitteret (27) til bevægelse af det skiveformede element (8) sammen med gitteret (27) ved påvirkning af gitteret (27). wherein the skivefonnede element (8) is connected to the grid (27) for moving the disc-shaped element (8) together with the grate (27) by the action of the grating (27).
4. Foderautomat ifølge krav 3, kendetegnet ved, at det skivefonnede element (8) har en let opad bøjet yderkant (9) for at forbedre evnen til at tilbageholde foder. 4. A feeding device according to claim 3, characterized in that the skivefonnede member (8) has a slightly upwards bent outer edge (9) to increase the ability to retain the feed.
5. Foderautomat ifølge krav 4, kendetegnet ved, at den let opad bøjede yderkant (9) af det skivefonnede dement (S) er tilvejebragt udenfor udløbets (12) kontur. 5. A feeding device according to claim 4, characterized in that the slightly upwards bent outer edge (9) of the skivefonnede dementia (S) is provided outside of the outlet (12) contour.
6. Foderautomat ifølge el hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at dispenserenheden (2) omfatter en udragerstang (25), der strækker sig decentralt fra det skiveformede element (8) og ind i foderreservoiret (13). 6. A feeding device according electricity to any one of the preceding claims, characterized in that the dispenser unit (2) includes an agitating rod (25) which extends decentrally from the disc-shaped element (8) and into the feed reservoir (13).
7. Foderautomat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at dispenseringsenheden (2) er ophængt drejeligt og forskydeligt. 7. A feeding device according to any one of the preceding claims, characterized in that the dispensing unit (2) is suspended rotatably and displaceably.
8. Foderautomat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at foderautomaten omfatter en begrænsening (28) omkring dispensenngsenhedens gitter (27) til begrænsning af dispenseringsenhedens (2) sideværts bevægelse. 8. A feeding device according to any one of the preceding claims, characterized in that the feeding device comprises a reducing solution (28) surrounding the dispensenngsenhedens grid (27) for limiting the dispensing unit (2) lateral movement.
9. Foderautomat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at foderautomaten (3) i nedefter rettet forlængelse af foderreservoirets (13) endvidere omfatter en statisk rørformet kanal (7), i hvilken dispenseringsenheden (2) bevæger sig, hvor den rørformede kanal (7) omslutter en del af dispenseringsenheden (2) og hvor den rørformede kanal (7) har en åbningsmekanisme (6, 30) til åbning af et udsnit (7u) af kanalen (7) for sideværts adgang til dispenserenheden (2) i kanalen (7). 9. A feeding device according to any one of the preceding claims, characterized in that the feeding device (3) in the downwards directed extension of the feed reservoir (13) further includes a static tubular duct (7) in which the dispensing unit (2) moves, wherein the tubular duct (7) encloses part of the dispensing unit (2) and wherein the tubular channel (7) has an opening mechanism (6, 30) for opening a section (7u) of the channel (7) for the lateral access to the dispenser unit (2 ) in the channel (7).
10. Foderautomat ifølge krav 9, kendetegnet ved, at åbningsmekanismen (6, 30) omfatter en i det væsentlige vertikal hængsling (32) af udsnittet (7a, 7b). 10. A feeding device according to claim 9, characterized in that the opening mechanism (6, 30) comprises a substantially vertical hinging (32) of the section (7a, 7b).
11. Foderautomat ifølge krav 10, kendetegnet ved, at kanalen (7) i det væsentlige udgøres af to halvdele (7a), der begge er vertikalt hængslet (32) til åbning af begge halvdele (7a). 11. A feeding device according to claim 10, characterized in that the channel (7) is substantially constituted by two halves (7a) which are both vertically hinged (32) for opening both halves (7a).
DK200701141A 2007-08-10 2007-08-10 Birdfeeder with grid DK176708B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200701141A DK176708B1 (en) 2007-08-10 2007-08-10 Birdfeeder with grid
DK200701141 2007-08-10

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200701141A DK176708B1 (en) 2007-08-10 2007-08-10 Birdfeeder with grid
EP08784407.2A EP2175715A4 (en) 2007-08-10 2008-08-07 Feeding device with grate
PCT/DK2008/000283 WO2009021511A1 (en) 2007-08-10 2008-08-07 Feeding device with grate
CN2008801071721A CN101801178B (en) 2007-08-10 2008-08-07 Feeding device with grate
KR1020107005167A KR20100066495A (en) 2007-08-10 2008-08-07 Feeding device with grate

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200701141A true DK200701141A (en) 2009-02-11
DK176708B1 DK176708B1 (en) 2009-03-30

Family

ID=40350405

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK200701141A DK176708B1 (en) 2007-08-10 2007-08-10 Birdfeeder with grid

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2175715A4 (en)
KR (1) KR20100066495A (en)
CN (1) CN101801178B (en)
DK (1) DK176708B1 (en)
WO (1) WO2009021511A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK179201B9 (en) * 2016-09-29 2018-04-03 Ikadan System As birdfeeder

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1036762A (en) 1911-10-03 1912-08-27 Ray A Williams Stock-feeder.
GB210111A (en) * 1923-03-16 1924-01-31 Frederick Walter Choat Improvements in or relating to pig feeding appliances
US3074377A (en) * 1961-05-23 1963-01-22 Donald L Spencer Stock feeder
DE2819403A1 (en) * 1977-05-05 1978-11-09 Alois Schnieper Feed arrangement for pigs - has tubular metering roller with perforated casing fitted in front of supply tank delivery opening
WO1991002456A1 (en) * 1989-01-11 1991-03-07 Oestberg Stig Dispensing arrangement for animal fodder
CN2347383Y (en) 1998-08-17 1999-11-10 张荣维 Automatic feed bucket
CN2357494Y (en) 1998-08-25 2000-01-12 张荣维 Automatic feed pail
AU6182000A (en) 1999-08-02 2001-02-19 Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd. Remedies for neurogenic pains
DK173679B1 (en) 2000-05-15 2001-06-11 Egebjerg Maskinfabrik As birdfeeder
GB2373984B (en) * 2001-04-06 2003-08-13 G E Baker Method and apparatus for feeding pigs
US7395783B2 (en) * 2004-04-08 2008-07-08 Kaspar Wire Works, Inc. Wildlife feeder
DK176187B1 (en) 2004-09-29 2006-12-18 Aco Funki As Integrated feeder

Also Published As

Publication number Publication date
CN101801178B (en) 2013-05-15
EP2175715A1 (en) 2010-04-21
KR20100066495A (en) 2010-06-17
WO2009021511A1 (en) 2009-02-19
EP2175715A4 (en) 2017-11-15
DK176708B1 (en) 2009-03-30
CN101801178A (en) 2010-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2247592T3 (en) Pyrrolopyrazinkinaseinhibitors
DK2250172T3 (en) Pyrrolopyrazinkinaseinhibitorer
NO2015028I1 (en) Pembrolizumab
NO2014002I1 (en) Lipegfilgrastim
DE112010002949A5 (en) Kupplungstastpunkte
DK2205737T3 (en) Mikromirer
DK2152709T3 (en) Morphinanforbindelser
DK2158214T3 (en) Glukagonanaloger
DK2665193T3 (en) Styrekanalallokering
DK2193716T3 (en) Fungicidsammensætninger
BRPI0817754A2 (en) biofuel production
DK2242393T3 (en) Hårstylinghjælpemiddel
BRPI0807453A2 (en) solid preparation
RU2015131640A (en) biomass
DK2121534T3 (en) Enkeltrudelaminater
DK2140835T3 (en) Acetabulumprotesesystem
DK2170321T3 (en) Worming-combination
DK2163617T3 (en) Ensympræparater
BRPI0812350A2 (en) Connection
DK2481796T3 (en) Glucoamylasevarianter
DK2124668T3 (en) Hårplejeindretning
DK2318375T3 (en) Imidazolcarboxamider
DK2225231T3 (en) Aminotriazolderivater as ALX-agonists
DK2514750T3 (en) Bromphenylsubstituerede thiazolyldihydropyrimidiner
DK2326651T3 (en) Buprenorphinanaloger