DK180838B1 - Genopstilleligt etageboligsystem med indvendig støttestruktur - Google Patents

Genopstilleligt etageboligsystem med indvendig støttestruktur Download PDF

Info

Publication number
DK180838B1
DK180838B1 DKPA201901162A DKPA201901162A DK180838B1 DK 180838 B1 DK180838 B1 DK 180838B1 DK PA201901162 A DKPA201901162 A DK PA201901162A DK PA201901162 A DKPA201901162 A DK PA201901162A DK 180838 B1 DK180838 B1 DK 180838B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
container
containers
storey
insulation
support structure
Prior art date
Application number
DKPA201901162A
Other languages
English (en)
Inventor
Gade Brian
Original Assignee
Container Living Holding ApS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Container Living Holding ApS filed Critical Container Living Holding ApS
Priority to DKPA201901162A priority Critical patent/DK180838B1/da
Priority claimed from EP20198423.4A external-priority patent/EP3798388A1/en
Publication of DK201901162A1 publication Critical patent/DK201901162A1/da
Application granted granted Critical
Publication of DK180838B1 publication Critical patent/DK180838B1/da

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D88/00Large containers
  • B65D88/02Large containers rigid
  • B65D88/12Large containers rigid specially adapted for transport
  • B65D88/121ISO containers
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/348Structures composed of units comprising at least considerable parts of two sides of a room, e.g. box-like or cell-like units closed or in skeleton form
  • E04B1/34815Elements not integrated in a skeleton
  • E04B1/3483Elements not integrated in a skeleton the supporting structure consisting of metal

Abstract

Den foreliggende opfindelse angår et genopstilleligt etageboligsystem, der opfylder kravene i R60, der omfatter en klynge af mindst fire ISO-containere, der hver definerer en længderetning, en bredderetning og en højderetning, hvor hver container omfatter en bund med en ydre bundside og en indre bundside, en top med en indre topside og en ydre topside, en første sidevæg og en modstående anden sidevæg hver med en ydre vægside og en indre vægside samt to endepartier, kendetegnet ved, at hver ISO-container omfatter en indre støttestruktur der ligger inden for containerens ydre afgrænsninger, hvor denne indre støttestruktur omfatter et antal i det væsentlige vertikale søjler, et antal i det væsentlige horisontale langsgående bjælker forbundet til en eller flere af de i det væsentlige vertikale søjler og et antal i det væsentlige horisontale tværbjælker forbundet med de i det væsentlige horisontale langsgående bjælker og/eller forbundet med en eller to af de i det væsentlige vertikale søjler.

Description

DK 180838 B1 1
GENOPSTILLELIGT ETAGEBOLIGSYSTEM MED INDVENDIG STØTTESTRUKTUR Teknisk område Den foreliggende opfindelse angår et genopstilleligt etageboligsystem, der opfylder kravene i R60, der omfatter en klynge af mindst fire ISO-containere, der hver definerer en længderetning, en bredderetning og en højderetning, hvor hver container omfatter en bund med en ydre bundside og en indre bundside, en top med en indre topside og en ydre topside, en første sidevæg og en modstående anden sidevæg hver med en ydre vægside og en indre vægside samt to — endepartier, Baggrund for opfindelsen Containerboliger eller boligbyggeri baseret på enheder med samme mål som ISO- containere har været kendt gennem mange år. ISO-containere har været forsøgt anvendt til boligbyggeri, fordi masseproduktion af containerne gør dem til en billig fremskaffelse af en beskyttet volumen, der nogle steder direkte kan anvendes til boliger. Ydermere har containere i deres egentlige anvendelsesområde, dvs.
godstransport, en begrænset levetid, der efter brug imidlertid ikke gør dem uanvendelige til andre formål, hvor en beskyttet volumen er ønsket. På grund af den betydelige mængde af containere og den begrænsede levetid har brugte containere endvidere været meget billige at købe.
Containerne er således benyttet til boliger på en lang række af måder overalt i verden. I mange områder af verden er der meget ringe eller reelt ingen myndighedskrav til boliger. Dermed er den altovervejende begrundelse, for at et specifikt byggeri opføres med containere, som udgangspunkt enten et bestemt ønske om æstetik og/eller funktionalitet, eller at omkostningerne ved opførelse af byggeriet skal holdes nede. Dette har givet en lang række af kreative udnyttelser af containere til boliger.
Imidlertid er der lande, fx Danmark, hvor der findes strenge krav til boliger, og hvor der således ved opførelse skal tages hensyn til en lang række faktorer, der påvirker opbygningen. Dette er faktorer som fx isolering, brandsikkerhed, lysindfald, tilgængelighed, indeklima osv. De danske krav til faktorer ses i andre
DK 180838 B1 2 lande som meget specifikke og strenge og er helt naturligt mindre relevante i andre nationale lande i forhold til det pågældende lands generelle bygningsmasse. Eksempelvis kan det nævnes, at lande med megen varme ikke specificerer isolering for at holde på varmen men for at holde på kulde, og det kunne være, at en specificering af krav til et airconditionanlæg er fundet mere relevant. I lighed med dette er et land med risiko for jordskælv mere fokuseret på at specificere sikringsforanstaltninger til dette. I Danmark findes et bygningsreglement, som til et givent tidspunkt nøje specificerer kravene til boliger, eksempelvis som specificeret i Bygningsreglement (BR) 18. Disse specifikationer gør, at ISO-containere ikke direkte kan benyttes til bolig i Danmark. Der skal således foretages en række tekniske ændringer og tilføjelser af containerne, for at containerne opfylder kravene i bygningsreglementet. Ændringerne ligger meget langt fra den tankegang, der — typisk ligger til grund for containerboliger. For traditionelle containerboliger er der som regel tale om simple konstruktioner, og typisk er det udelukkende prisen, der er afgørende, da langt de fleste lande har et meget lempeligere bygningsreglement end DK. Derfor vil der også kunne findes mange konstruktioner på containerboliger, men reelt ingen der opfylder bygningsreglementet og derved reelt heller ingen, der har håndteret de tekniske udfordringer, der følger med. Enkelte danske systemer kendes, men disse har karakter af ”midlertidige boliger”. I disse sammenhænge benyttes ISO-containerne i midlertidige sammenhænge, hvor der ikke ønskes en permanent boligmasse. I disse sammenhænge er der oftest mere lempelige krav til boligerne. Dette betyder dog imidlertid, at sådanne boliger, opført under et lempeligere regime, kun kan benyttes til disse midlertidige boliger eller til boliger med en anden form for dispensation. Det lempeligere regime betyder, at der er slækket på en lang række af kravene i fx BR18. Ikke mindst diskuterer kravene i bygningsreglementet komfortsituationer som fx kulde, varme og lyde, men, langt mere kritisk, også brand.
NO20180399 angår et genopstilleligt etageboligsystem, hvor hver container omfatter en bund med en ydre bundside og en indre bundside, en top med en indre topside og en ydre topside, to modstående sidevægge med en ydre vægside og en indre vægside samt to endepartier samt en støttestruktur arrangeret uden på — containerne.
DK 180838 B1 3 Det er den foreliggende opfindelses formål at anvise et genopstilleligt boligsystem baseret på ISO-containere, der er billigt at producere og nemt at stille op og tage ned, og som opfylder kravene både til det danske bygningsreglement BR18 og bygningsdel klasse R 60. Disse regulativer beskriver at bygningsdelene skal være istand til at modstå en brand i 60 minutter.
DK 180838 B1 4 Kort beskrivelse af opfindelsen Dette opnås med den foreliggende opfindelse, der angår et genopstilleligt etageboligsystem, hvor boligsystemet omfatter: - en klynge af mindst fire ISO-containere, der hver definerer en længderetning, en bredderetning og en højderetning, hvor hver container omfatter en bund med en ydre bundside og en indre bundside, en top med en indre topside og en ydre topside, en første sidevæg og en modstående anden sidevæg hver med en ydre vægside og en indre vægside samt to endepartier, kendetegnet ved, at hver ISO-container omfatter: - en indre støttestruktur der ligger inden for containerens ydre afgrænsninger, hvor denne indre støttestruktur omfatter: - et antal i det væsentlige vertikale søjler, - et antal i det væsentlige horisontale langsgående bjælker forbundet til en eller flere af de i det væsentlige vertikale søjler, - et antal i det væsentlige horisontale tværbjælker forbundet med de i det væsentlige horisontale langsgående bjælker og/eller forbundet med en eller to af de i det væsentlige vertikale søjler.
På denne måde opnås en struktur, der gør den samlede konstruktion af støttestrukturen og containeren tilstrækkelig modstandsdygtig over for brand, jf. R60. Ligeledes sikrer støttestrukturen, at andre laster som snepåvirkning og vindpåvirkning kan modvirkes, jf. det danske bygningsreglement BR18. Der opnås således en bygningskonstruktion, der nemt kan stilles op og tages ned, men som samtidig opfylder de danske krav til et permanent/blivende byggeri. Dette opnås samtidig med, at det genopstillelige etageboligsystem har dimensioner som standard ISO-containere. Derved kan der i kritiske områder benyttes en struktur, der opfylder kravene i i/til BR18/R 60, og i mindre kritiske områder fx udhuse, — cykelskure eller lign. benyttes en billigere konstruktion, der ikke opfylder BR18, uden at denne vil skille sig ud eller ikke kan passe sammen med andre containerklynger eller containerpar. Ligeledes opnås det, at de enkelte containere holder sig inden for dimensioner, der ikke kræver specialtransport. Det er således at bygge de enkelte containere helt færdige på en ekstern placering og herefter flytte dem til den placering, hvor de slutteligt skal benyttes uden specialtransporter. Dette muliggør transport på alle tider af døgnet men muliggør også, at produktionen af de enkelte containere kan ske i udlandet og derefter transporteres til et opstillingssted, fx | Danmark, uden en stærkt fordyrende specialtransport gennem flere lande. I et eksempel kan det genopstillelige etageboligsystem opfylde kravene for 5 bygningsdele med klassen R 60, ved at have den nødvendige styrke for at være et bærende og/eller stabiliserende element. I en udførelsesform kan en af to horisontalt naboliggende containere omfatte et antal skråtstillede udvekslingssøjler.
Dertil kan der mellem to vertikalt naboliggende containere være indskudt et vibrationsdæmpende materiale, fx gummi. Endvidere kan der mellem to vertikalt naboliggende containere være indskudt et vibrationsdæmpende og/eller stødabsorberende materiale. Det vibrationsdæmpende/stødabsorberende materiale kan være viskoelastisk. På denne måde opnås det, at det vibrationsdæmpende materiale reagerer forskelligt ved stød og ved mindre vibrationer. Dertil opnås der både en vibrationsdæmpende > effekt og en stivhed i konstruktionen ved stød. I en udførselsform kan de langsgående bjælker være direkte forbundet med søjlerne. Dertil kan de langsgående bjælker i to horisontalt naboliggende ISO-containere være forbundet. Desuden kan systemet omfatte lag af isolering arrangeret mellem henholdsvis de langsgående bjælker og de tværgående understøtninger.
I en udførelsesform kan der være indsat afskærmning mellem to containere, der ligger over hinanden. På denne måde sikres det, at der ikke kommer regn og skadedyr ind til hulrummet og dermed eventuelt isoleringen, der ligger mellem to containere. Afskærmningen kan omfatte en eller flere drypnæser.
I en udførelsesform kan støttestrukturens tværbjælker være H-profiler.
I en yderligere udførelsesform kan støttesøjlerne være firkantprofiler. I en yderligere udførelsesform kan der mellem to containere over hinanden ligge støddæmpende materiale, fx gummi, en polymer. På denne måde opnås det, at overførsel af stød eller trinlyd fra den ene container til den anden bliver minimeret. Mellemlægget, dvs. det støddæmpende materiale, kan være et viskoelastisk materiale.
Mellemlægget kan ligge over søjlerne, således at lodrette kræfter føres igennem disse. På denne måde opnås en yderligere styring af den lodrette kraftpåvirkning og dermed en yderligere mulighed for at forstærke netop de punkter, hvor kraftpåvirkningen er størst.
I en udførelsesform kan det genopstillelige etageboligsystem omfatte en gummimembran mellem dampspærre og en indvendig isolering. På denne måde opnås lyddæmpning af den originale containerstruktur.
Endvidere kan støttestrukturen omfatte vindkryds til forstærkning af siderne. På denne måde opnås en stærk struktur, der ikke fylder ret meget.
I en udførselsform kan isoleringen over den øverst placerede container være tykkere end isoleringen mellem to containere.
Isoleringen over den øverste container kan dertil omfatte et beskyttende dæklag, altså et yderste lag af klimaskærmen der beskytter isoleringen og dermed boligsystemet mod indtrængende vind, vand og sne m.m.
I en udførselsform kan dæklaget have en hældning større end 2°.
I en udførselsform kan siderne i de enkelte containere være isoleret indefra og bygget op med isolering, dampspærre og en indvendig afslutning fx gipsplader, OSB eller Fermacell.
I en yderligere udførselsform kan to horisontalt naboliggende containeres naboliggende sidevægge være gennemskåret, således at der dannes en gennemgang fra den første container til den anden container.
Ydermere kan endepartierne i containerne være forsynet med vindues- eller dørpartier eller kombinationer heraf.
I en udførelsesform kan containerne omfatte et eller flere ventilerede hulrum, fx I hjørnerne på containerne. På denne måde opnås det, at eventuel kondens kan ventileres væk, og der dermed ikke dannes skimmelsvampe.
I en yderligere udførelsesform kan containerne omfatte en dampspærre. På denne måde sikres det, at containeren opfylder kravene til tæthed og styring af dugpunkt. Dampspærren kan være monteret inderst på isoleringen eller mellem isoleringens ydersider. Dampspærren kan være anbragt 5 mm eller mere fra den indvendige isoleringsoverflade. På denne måde undgås det, at skruer m.v. penetrerer dampspærren.
Kort beskrivelse af tegningerne Tegningerne tjener udelukkende som forklaring af den foreliggende opfindelse og skal på ingen måde anses som begrænsende for beskrivelsen af den foreliggende opfindelse. Endvidere gælder det, at former og størrelser på tegningerne af forskellige dele er skematiske og beregnet til at tilvejebringe en bedre forståelse af opfindelsen og skal således ikke anvendes til specifikt at begrænse former og størrelser af forskellige dele i denne ansøgning. Fagfolk inden for dette område vil kunne vælge de mulige former og størrelser til at implementere opfindelsen under vejledning fra denne ansøgning. Fig. 1 viser en opstilling af containerboliger ifølge opfindelsen, vist som toetagers bygninger, Fig. 2 viser vertikale tværsnit i hhv, længderetningen og bredderetningen, Fig. 2A viser den indvendige støttestruktur i et containerpar dvs. to horisontalt naboliggende containere, Fig. 2B viser støttestrukturen i en containerklynge, Fig. 2C viser en yderligere udførelsesform af støttestrukturen i en containerklynge,
Fig. 3 viser et horisontalt tværsnit af to containere, der omfatter en støttestruktur som vist i fig. 2B,
Fig. 4 viser i et vertikalt tværsnit støttestrukturen, vist i samlingen mellem to horisontalt naboliggende containere i et punkt, hvor sidevæggene i de to containere er fjernet,
Fig. 5 viser | et vertikalt snit støttestrukturen i samlingen mellem to containerpar dvs. i det centrale punkt, hvor alle fire containere ligger tættest mod hinanden, Fig. 6 viser et horisontalt tværsnit af en sidevæg med en støttesøjle, Fig. 7 viser et horisontalt tværsnit, hvor to naboliggende containeres endepartier støder op mod hinanden, Fig. 8 viser et vertikalt tværsnit af to containere, Fig. 9 viser et vertikalt snit af et hjørne på en øverste container med glasparti,
Fig. 10 viser et vertikalt snit på en øverste containers sidestykke, Fig. 11 viser et vertikalt snit af to containere oven på hinanden med indsatte skillerumsvægge, og
Fig. 12 viser et vertikalt snit af to naboliggende containeres øverste hjørner.
Detaljeret beskrivelse af opfindelsen Under henvisning til de medfølgende tegninger vil den foreliggende opfindelse blive beskrevet nærmere i det følgende.
Fig. 1 viser en opstilling af et genopstilleligt containerboligsystem 1 vist som toetagers bygninger.
Det er klart, at et genopstilleligt boligsystem kan være — konfigureret på flere måder, og derfor er den viste kun et eksempel på en opstilling.
Idet den foreliggende opfindelse netop angår en indvendig støttestruktur, er denne ikke synlig udefra.
Det ses af Fig. 1, at containerne 2 står i klynger 3, hvor hver
DK 180838 B1 9 klynge 3 består af fire containere 2 (kun enkelte er markeret med et referencetal). Det er vist, at det genopstillelige containerboligsystem 1 kan omfatte mellemliggende plateauer 4 og trapper 5. Det er klart, at disse kan have varierende størrelser og være udformet på flere måder.
I Fig. 1 er der i alt vist fem klynger 3, hvor hver klynge 3 består af to containerpar 6, hvor to containere 2 ligger i nabo til hinanden i det horisontale plan.
Fig. 2 viser vertikale tværsnit i hhv. længderetningen og bredderetningen, dvs. langs længdeaksen LA og breddeaksen BA.
Det ses, at containerne 2 ikke er påført materialer udvendigt, og derfor har containerne deres bredde og længde som ISO- containere.
Et containerpar 6 er derfor i det væsentlige to gange bredden af en enkelt container 2. Det ses endvidere af Fig. 2, at en klynge 3 kan omfatte en intern trappe 10, således at hele klyngen 3 kan fungere som en samlet bolig eller kontor.
Det er ligeledes muligt, at et containerpar 6 alene udgør en boenhed eller et kontor.
Det gælder dog for både en klynge 3 eller et containerpar 6, at de naboliggende containere skal have åbninger for give adgang fra den ene container til den anden.
Hver container omfatter en bund 20 med en ydre bundside 21 og en indre bundside 22, en top 23 med en indre topside 24 og en ydre topside 25, en første sidevæg 26 med en første ydre vægside 27 og en første indre vægside 28 og en modstående anden sidevæg 30 med en anden ydre vægside 31 og en anden indre vægside 32 samt et første endeparti 33 og et andet endeparti 34. Fig. 2A viser en indvendig støttestruktur 40 til et containerpar 6, dvs. to horisontalt naboliggende containere 2 (selve containeren er ej vist). Fig. 2B viser to indvendige støttestrukturer 40 sat oven på hinanden.
Dette er for illustrative formål, da det i praksis ikke vil være således, at de to støttestrukturer 40 ligger an mod hinanden i det vertikale plan.
I det vertikale plan vil der være dele af containerne, der ligger an mod hinanden i det væsentlige på en måde, som er gængs for containere.
Det genopstillelige containerboligsystem kan således omfatte sammenføjnings- komponenter såsom twist-locks eller lignende.
Den indre støttestruktur 40 ligger inden for containerparrets 2 ydre afgrænsninger, dvs. de ydre dimensioner der udgør en standard container, Den indvendige støttestruktur 40 omfatter et antal i det væsentlige vertikale søjler 41 og et antal i det væsentlige horisontale langsgående bjælker 42 forbundet til en eller flere af de i det væsentlige vertikale søjler 41. Støttestrukturen 40 omfatter endvidere et antal i det væsentlige horisontale tværbjælker 43 forbundet med de i det væsentlige horisontale
DK 180838 B1 10 langsgående bjælker og/eller forbundet med en eller to af de i det væsentlige vertikale søjler. Fig. 2B viser skematisk, hvorledes den centrale lastakse CLA ligger over hinanden i to støttestrukturer 40, der ligger over hinanden. I både Fig. 2A og 2B ses det, at den centrale lastakse CLA ud over en i det væsentlige vertikal søjle 41 også omfatter to skråtstillede udvekslingssøjler 45. I denne udførelsesform har de to udvekslingssøjler 45 samme angrebspunkt som den i det væsentlige vertikale/lodrette søjle 41. Det er dog ikke nødvendigt, at angrebspunktet skal være helt det samme. Det er endvidere vist, at en støttestruktur 40 har centrale søjler 41’, 41” samt centrale langsgående bjælker 42', 42”, der i det væsentlige ligger an mod hinanden. De naboliggende sektioner af støttestrukturen 40 er føjet sammen enten ved hjælp af bolte, limning, svejsning eller på anden måde. På denne måde opnås det, at containerne 2 kan håndteres som enkeltcontainere under transport og opstilling, men ved sammenføjning i containerpar opnås der en yderligere styrke for den samlede enhed (containerpar). I denne udførelsesform ligger de skråtstillede udvekslingssøjler 45 ikke an mod en tilsvarende søjle. I en yderligere udførelsesform kan de skråtstillede udvekslingssøjler også være dobbelte og dermed ligge an mod modsvarende søjler. I en udførelsesform af det genopstillelige containerboligsystem 1 kan containerne være individuelle og således ikke bygget sammen til containerpar eller være sat sammen til en klynge. I Fig. 2B er der skelnet mellem naboliggende dele af støttestrukturen 40 ved at markere disse, fx som 41’ og 41”, Det vil imidlertid forstås, at dette også gælder for Fig. 2A, men ikke er skrevet ind for at simplificere figurerne og således lette forståelsen. Det samme er gældende for 42' og 42”.
Fig. 2C viser i en yderligere udførelsesform af støttestrukturen, hvor de langsgående bjælker 42 ligger imellem de vertikale søjler 41. En eller flere af de vertikale søjler 41 er således gennemgående. På denne måde opnås, at de vertikale søjler kan rage frem/op i forhold til de langsgående bjælker 42. Den fremragende sektion 410 er således nemmere præcist at lokalisere, og derved er det nemmere at finde de præcise positioner for understøtningspunkter, der fører en belastning fra en ovenliggende container ned i støttestrukturen på en underliggende container via de vertikale søjler 41. Det ses således også i Fig. 2C, at de vertikale søjler 41 står lige over hinanden. Det er ligeledes vist, at den fremragende sektion 410 ikke rager ud over, i denne orientering, op over hjørnerne 412 på containeren.
DK 180838 B1 11 I denne udførelsesform ligger der imellem den ovenliggende container og den underliggende container (kun støttestrukturerne er vist) et støddæmpende materiale 411, fx en polymer, Placeringen af det støddæmpende materiale 411 er vist i et forstørret udsnit.
Det støddæmpende materiale 411 optager stød, trinlyde og andre påvirkninger, der kan føres fra den ene container til den anden.
I denne udførelsesform ligger det støddæmpende materiale 411 oven på den fremragende sektion 410 af de vertikale søjler 41. Idet hele etageboligsystemet skal kunne tages ned og stilles op et andet sted, kan alle containere være forberedt med et antal fremragende sektioner 410, således at en ovenliggende container kan benyttes som en underliggende container i en anden opstilling.
Derfor er det i Fig. 2C vist, at den ovenliggende støttestrukturs vertikale søjler 41 også har fremragende sektioner 410. Ligeledes kan det genopstillelige etageboligsystem ifølge opfindelsen også omfatte flere etager end i de viste udførelsesformer.
Fig. 3 viser et horisontalt tværsnit af to containere, der danner et containerpar 6, der omfatter en støttestruktur 40 som vist i Fig. 2A.
Det ses, hvorledes søjlerne 41 er placeret i sidevæggene 26, 30. To naboliggende søjler 41', 41” er placeret i endepartierne 33, 34 og yderligere to | den centrale lastakse CLA.
Endvidere ses det, at de skråtstillede udvekslingssøjler 45 er placeret let forskudt for den centrale længdeakse.
Søjlerne 41, 41', 41” kan være H-profiler og/eller firkantprofiler, men altså også som i denne udførelsesform en blanding af H-profiler og firkantprofiler.
Fig. 4 viser et mere detaljeret vertikalt tværsnit af støttestrukturen i en klynge.
Tværsnittet er vist | samlingen mellem to horisontalt naboliggende containere 2 i et punkt, hvor den ene sidevæg i de to containere er fjernet.
Endvidere er tværsnittet vist i en klynge, og der er således vist et udsnit i fire containere 2. På denne måde opnås en bredere bolig.
De langsgående bjælker 42', 42” kan være holdt sammen enten med bolte eller med svejsning eller limning.
Det øverste containerpar har bundisolering 50 monteret på den ydre bundside 21 af containerens 2 bund 20. Det nederste containerpar har loftisolering 51 monteret til toppens 23 indre topside 24. Den ydre topside 25 vender således mod den ydre bundside 21 af det ovenliggende containerpar 6. Fig. 5 viser | et vertikalt snit støttestrukturen i samlingen mellem to containerpar 6 dvs. | det centrale punkt, hvor alle fire containere 2 ligger tættest mod hinanden.
Det ses, at de langsgående bjælker 42', 42” i det væsentlige ligger over hinanden.
Det ses endvidere, at der i det centrale punkt er indlagt isolering 54 mellem det
DK 180838 B1 12 øverste containerpar 6 og det nederste containerpar 6. Endvidere ses, at der mellem tophjørnerne af de to containere 2 i det nederste containerpar 6 ligger en fuge 55, der lukker hullet mellem de to containere i den langsgående retning. På denne måde opnås der et i det væsentlige lukket område mellem ydervæggene 26, 30 af de to containere 2 i et containerpar 6 såvel som mellem de to containerpar
6. På den indvendige side af dampspærren 60 ligger der en gummimembran 56. Gummimembranen kan være fra 2 — 20 mm eller 5 - 15 mm. Gummimembranen modvirker støj transporteret fra containerens top. Endvidere kan gummimembranen 56 virke som nivellering af de udpresninger, der er findes i den originale containers top 23. Fig. 6 viser et horisontalt tværsnit af en sidevæg med en støttesøjle 41. Det ses, at støttesøjlen 41 er placeret inden for containerens 2 sidevæg 26. Det ses endvidere, at en dampspærre 60 er placeret en afstand inde i sideisoleringen 61.
Fig. 7 viser et horisontalt tværsnit, hvor to naboliggende containere 2 støder op mod hinanden. I denne udførelsesform er de to containere forskudt i det horisontale plan. På denne måde opnås en lettere adgang til at bygge altaner på den ene af containerne. Det ses, at de lodrette søjler 41 i denne udførelsesform er H-profiler. Det er endvidere vist, at endepartierne 34 omfatter vinduer og/eller døre 70. Det ses igen, at søjlerne 41 står inden for sidevæggene. Søjlerne 41 står en afstand fra containeres originale sidevæg 71, således at der er plads til isolering 72 mellem søjlen 41 og containerens originale sidevæg 71. Imellem isoleringen 72 og den originale sidevæg 71 er der et hulrum 73, der tjener som ventilation.
Fig. 8 viser et vertikalt tværsnit gennem to containere 2 nær containernes endepartier 34. Imellem de to containere ligger der et isoleringslag 80, der strækker sig fra den øverste containers bund 20 til den nederste containers top 23. For at lukke mod det omgivende miljø er isoleringen 80 mellem containerne 2 lukket af med en afdækning 82. Afdækningen 82 har en drypnæse 83, men kan have flere, Det ses, at tværbjælkerne 43 | det væsentlige ligger over hinanden. For at brandsikre bjælken 43 i den nederste container er den pakket ind bag to lag gips 81. Der ligger en dampspærre 60 mellem de to lag gips 81 og tværbjælken 43, Hulrummet 84, hvori tværbjælken i den nederste container ligger, er fyldt ud med isolering. På denne måde forhindres det, at tværbjælken bliver en kuldebro.
DK 180838 B1 13 Fig. 9 viser et vertikalt snit i et hjørne på en øverste container 2. Det ses, at dette hjørne er udført på samme måde som hjørnet på den nederste container omtalt i Fig. 8. For at sikre mod indtrængende vand, fx slagregn, er der monteret en afdækning 82. Afdækningen strækker sig ind over containerens top 23 delvist ned over containerens 2 endeparti 34. På containerens top 23 ligger der topisolering
90. Topisoleringen 90 har et dæklag 91, der sikrer den nødvendige vejrbestandighed med regn, sol, sne osv. Topisoleringen 90 og dermed også dæklaget 91 har en hældning, typisk på 2? eller mere så vand løber af.
Fig. 10 viser et vertikalt snit på en øverste containers sidevæg. Figuren viser, at der i lighed med Fig. 9, der viste et endeparti, er indsat en afdækning 82 i hele sidevæggens længde. Containerens 2 originale struktur omfatter en firkantprofil
100. Firkantprofilen 100 har et ydre ventilationshul 101 og et indre ventilationshul 102, hvorved firkantprofilen 100 fungerer som ventilation, indikeret med — ventilationspilen VP, til hulrummet 73 bag containerens originale sidevæg og den indvendige isolering 72. Det ydre ventilationshul 101 er beskyttet af afdækningen 82, således der ikke kan trænge vand ind i firkantprofilen 100.
Fig. 11 viser et vertikalt snit af to containere placeret oven på hinanden med indsatte lette skillevægge 110. Det ses, at idet der er isoleret mellem containerne, kan skilleveeggene 110 strække sig helt op til containerens originale top 23. Derved opnås der frihed i arbejdsplanlægningen, om hvorvidt skillevæggene 110 sættes op før eller efter, at der foretages indvendig isolering af containerne. Dette kan endvidere lette arbejdsplanlægningen, når der som vist er et nedsænket loft 112 i det ene rum og et loft i fx krydsfiner 114 i fuld højde i det tilstødende rum. I lighed med dette er det en fordel i forbindelse med etablering af vådrum 116 og dermed vandtæt gulv 117, at der allerede fra starten kan arbejdes i et defineret rum frem for at skulle vente med de specialiserede vandtætte lag fx vådrumsmembran, fliser og lign. Slutteligt opnås der en bedre trinlydsdæmpning, når gulvene ikke er — gennemgående.
Fig. 12 viser et vertikalt snit af to naboliggende containeres 2 øverste hjørner. Det ses, at topisoleringen 90 er sammenhængende over de to containere 2. Topisoleringen 90 slutter således tæt i ved hver af de to containeres — tophjørnepunkter 121, 122, og det er derfor ikke nødvendt at fuge imellem de to containeres sidevægge, da dette mellemliggende hulrum 123 er lukket af isolering forneden (vist i Fig. 5 med referencenummer 54).
Fagmanden vil forstå, at de viste figurer er eksempelvise udførelsesformer vist på mere eller mindre skematisk vis.

Claims (11)

DK 180838 B1 15 Patentkrav
1. Genopstilleligt etageboligsystem (1), der omfatter: - en klynge af mindst fire ISO-containere (2), der hver definerer en længderetning, en bredderetning og en højderetning, hvor hver container (2) omfatter en bund (20) med en ydre bundside (21) og en indre bundside (22), en top (23) med en indre topside (24) og en ydre topside (25), en første sidevæg (26) og en modstående anden sidevæg (30) hver med en ydre vægside (27) og en indre vægside (28) samt to endepartier (33, 34), kendetegnet ved, at hver ISO-container (2) omfatter - en indre støttestruktur (40) der ligger inden for containerens (2) ydre afgrænsninger, hvor denne indre støttestruktur (40) omfatter: - et antal i det væsentlige vertikale søjler (41), - et antal i det væsentlige horisontale langsgående bjælker (42) forbundet til en eller flere af de i det væsentlige vertikale søjler (41), - et antal i det væsentlige horisontale tværbjælker (43) forbundet med de i det væsentlige horisontale langsgående bjælker (42) og/eller forbundet med en eller to af de i det væsentlige vertikale søjler (41).
2. Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge krav 1, hvor mindst to ISO- containere (2) i klyngen er horisontalt naboliggende, og hvor en af de to horisontalt naboliggende containere (2) omfatter et antal skråtstillede udvekslingssøjler (45).
3. Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge krav 1 eller 2, hvor de langsgående bjælker (42) er direkte forbundet med søjlerne (41, 45).
4, Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge krav 1, 2 eller 3, hvor de langsgående bjælker (42) i to horisontalt naboliggende ISO-containere (2) er forbundet.
5. Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge krav 1-4, hvor systemet omfatter lag af isolering (50) arrangeret mellem henholdsvis de langsgående bjælker (42) og de horisontale tværbjælker (43).
6. Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor et lag af isolering (50) som er arrangeret over den øverst placerede container (2) er tykkere end et lag af isolering (50) som er arrangeret mellem to containere (2).
7. Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge krav 1-6, hvor isoleringen (50) over den øverste container (2) omfatter et beskyttende dæklag (91), et yderste lag af klimaskærmen, til beskyttelse af boligsystemet (1) mod vand og sne m.m.
8. Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge krav 7, hvor dæklaget (91) kan have en hældning større end 2°.
9, Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge krav 1-7, hvor siderne i de enkelte containere (2) er isoleret indefra og bygget op med isolering (61), dampspærre (60) og en indvendig afslutning fx gipsplader eller OSB.
10. Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge krav 1-8, hvor to horisontalt naboliggende containeres (2) naboliggende sidevægge (26,30) kan være gennemskåret, således at der dannes en gennemgang fra den første container (2) til den anden container (2).
11. Genopstilleligt etageboligsystem (1) ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor endepartierne (33, 34) i containerne (2) er forsynet med vindues- eller dørpartier (70) eller kombinationer heraf.
DKPA201901162A 2019-10-03 2019-10-03 Genopstilleligt etageboligsystem med indvendig støttestruktur DK180838B1 (da)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA201901162A DK180838B1 (da) 2019-10-03 2019-10-03 Genopstilleligt etageboligsystem med indvendig støttestruktur

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA201901162A DK180838B1 (da) 2019-10-03 2019-10-03 Genopstilleligt etageboligsystem med indvendig støttestruktur
EP20198423.4A EP3798388A1 (en) 2019-09-27 2020-09-25 Re-erectable residential housing system with internal support structure

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK201901162A1 DK201901162A1 (da) 2021-06-17
DK180838B1 true DK180838B1 (da) 2022-05-11

Family

ID=76372372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DKPA201901162A DK180838B1 (da) 2019-10-03 2019-10-03 Genopstilleligt etageboligsystem med indvendig støttestruktur

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK180838B1 (da)

Also Published As

Publication number Publication date
DK201901162A1 (da) 2021-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10947718B2 (en) Modular building
US1886962A (en) Building construction
ES2745551T3 (es) Sistema de construcción modular no de soporte
US4759160A (en) Prefabricated concrete buildings with monolithic roof, wall, and floor members
ES2664771T3 (es) Un edificio de apartamentos de varios pisos y un método para construir tal edificio
CN106245755B (zh) 斜撑增强型钢框架-剪力墙装配式大空间住宅体系
DK180838B1 (da) Genopstilleligt etageboligsystem med indvendig støttestruktur
EP2956591A1 (en) Building and method for constructing such a building
WO2020244533A1 (zh) 装配式被动式节能房屋及其建造方法
EP3798388A1 (en) Re-erectable residential housing system with internal support structure
DK201870139A1 (da) Genopstilleligt etageboligsystem
Iringová et al. Solution of fire protection in historic buildings
US20080148656A1 (en) Bulilding Construction Kit
US4372088A (en) Structure with slab beams
RU2667101C1 (ru) Стеновой элемент, стеновая секция из таких элементов и способ ее сборки
Hens Performance based building design 2: from timber-framed construction to partition walls
GB2497099A (en) Construction element and module formed from the element
de Jong Tall Timber Buildings
US2362187A (en) Panel or unit for buildings and building constructed therefrom
CN210947261U (zh) 一种装配式木结构被动式墙体板
US20220049488A1 (en) Systems and methods for constructing a multi-storey building
WO2009040376A1 (en) Building structure with water vapour barrier
Knaack et al. Façades
ES2450642B1 (es) Sistema de construcción industrializado de edificaciones
JP6342315B2 (ja) 建物の階間構造

Legal Events

Date Code Title Description
PAT Application published

Effective date: 20210404

PME Patent granted

Effective date: 20220511