DK177083B1 - Indretning for tilvejebringelse af adgang og transport af gods til og fra en vindmøllekonstruktion over terrænniveau - Google Patents

Indretning for tilvejebringelse af adgang og transport af gods til og fra en vindmøllekonstruktion over terrænniveau Download PDF

Info

Publication number
DK177083B1
DK177083B1 DKPA200901164A DKPA200901164A DK177083B1 DK 177083 B1 DK177083 B1 DK 177083B1 DK PA200901164 A DKPA200901164 A DK PA200901164A DK PA200901164 A DKPA200901164 A DK PA200901164A DK 177083 B1 DK177083 B1 DK 177083B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
platform
wind turbine
running
wires
cats
Prior art date
Application number
DKPA200901164A
Other languages
English (en)
Inventor
Per Fenger
Original Assignee
Liftra Aps
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Liftra Aps filed Critical Liftra Aps
Priority to DKPA200901164A priority Critical patent/DK177083B1/da
Priority to DK200901164 priority
Publication of DK200901164A publication Critical patent/DK200901164A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK177083B1 publication Critical patent/DK177083B1/da

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F03DWIND MOTORS
  • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
  • F03D80/50Maintenance or repair
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
  • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
  • F05B2240/00Components
  • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
  • F05B2240/91Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
  • F05B2240/916Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure with provision for hoisting onto the structure
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
  • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
  • Y02E10/70Wind energy
  • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
  • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
  • Y02E10/70Wind energy
  • Y02E10/728Onshore wind turbines

Abstract

I forbindelse med servicering og inspektion afvindmøller benyttes der ofte mobilkraner til løft af tunge genstande imellem terrænniveau (6) og nacellen, hvil ket er bekosteligt, og ofte uhensigtsmæssigt som følge af den relativt lange kran arm/udlægger. Der angives indretning (2) for tilvejebringelse af adgang, og transport af gods til og fra en vindmølle konstruktion (4) over terræn niveau (6) og omfattende en del (8) der ved wirer (10) og spil (16) placeret i terrænniveau (6) forbundet med kaste- blokke (14) fastgjort til konstruktionsdelen (4), kan hæves og sænkes og/eller løf tes i forhold til konstruktionen (4). Delen omfatter et antal løbekatte (18) svarende til antallet af spil (12), og det særlige udgøres af at løbekattene (18) styres af wi rerne (10) imellem spillene (12)og kasleblokkene (14), og atdelen (8) med løbe- kattene (18) forskydes opefter eller nedefter ved samme wirer (10). Herved opnås den fordel at wirerne (10) benyttes såvel til hejs af delen (8) og som guide for løbekattene (18).

Description

DK 177083 B1 i
Den foreliggende opfindelse angår en indretning for tilvejebringelse af adgang og transport af gods til og fra en vindmølle konstruktion over terræn niveau og omfattende en del der kan hæves og sænkes og/eller løftes i forhold til konstruktionen, hvilken del omfatter i det mindste to synkront drevne spil med wirer, 5 placeret ved terræn niveau, samt et antal af spil svarende kasteblokke for fastgørelse til en del af konstruktionen over terræn, et antal løbekatte svarende til antallet af spil, hvilke løbekatte i det mindste omfatter et første øverste løbehjul og et andet nederste løbehjul.
l o Behovet for at kunne foretage effektiv og relativ hurtig inspektion af vinger på vindmøller, eller relativt let at kunne foretage transport af relativt tungt gods fra terrænniveau, eller gods placeret på transportkøretøjer i terrænniveau til nacellen (turbinehuset) på vindmøller, er de senere år vokset med antallet af opstillede el producerende vindmøller. Vindmøllerne der opstilles har en tendens til at have 15 stigende produktionskapacitet, hvilket medfører at vingelængden vokser på de møller der opstilles, og tårnene bliver tilsvarende højere.
Undertiden skal der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder foretages udskiftning af dele i nacellen, som medfører et behov for løft af relativt tunge gen-20 stande (20-80 ton), fra terrænniveau til nacellen, der ved større vindmøller kan være placeret over 100 m over terræn. Sådanne løft medfører behov for anvendelse af store mobile kranenheder placeret i terrænniveau, der er relativt kostbare i drift, hvorved omkostningerne forbundet med vedligeholdelses- og reparationsarbejder bliver relativt store. Endvidere er anvendelse af nævnte mobile kranenhe-25 der ikke optimal, idet længden af kranens udlægger (mast) medfører en vis ustabilitet under løft at nævnte tunge genstande.
For at kompensere for dette kendes dog kraner, der hejses op fra terrænniveau, og fastgøres i særlige til formålet indrettede forankringsfaciliteter på nacel-30 lens underside, hvorved håndteringen af nævnte tunge genstande lettes betydeligt. Men tilbage stå så fortsat at skulle transportere nævnte tunge genstande imellem terrænniveau og til et niveau, indenfor rækkevidden for nævnte kraner, forankrede i nacellen.
35 Fra WO 2006/053554 A2 (REPOWER SYSTEMS AG) kendes en indretning beregnet for anvendelse ved montering og afmontering af vindmøllevinger på vindmøller, der omfatter i det mindste et guide element udstrakt imellem nacellen 2 DK 177083 B1 og terrænniveau og i det mindste en i guiden ophængt bæreindretning forbundet med et spil, for anvendelse til løft af en del af vindmøllevingen under transporten af denne imellem terrænniveau og montagestedet på vindmøllens nav og i det mindste en længdevariabel bardun imellem bæreindretningen og vindmøllevingen.
5 Her benyttes således både en guide, typisk i form af en stålwire, der styrer bæreindretningen, og et egentligt spil for gennemførelse af selve løftet af vindmøllevingen. Indretningen er ikke egner for anvendelse ved inspektion af vinger der er monteret på en vindmølle.
10 Fra W02005/064152 A2 (PP ENERGY ApS) kendes en indretning for an vendelse ved inspektion af eksempelvis vinger på en vindmølle, omfattende en endeløs ramme omfattende et guidearrangement beregnet for forskydelig langs siderne af en vindmøllevinge, hvilken rammer omfatter en skinne i hvilken er ophængt en langs skinnen forskydelig gondol for inspektions personel. Rammen for- 15 skydes langs vindmøllevingens længdeakse ved hjælp af et hejseværk, der er fastgjort til vindmøllens nacelle eller navet til hvilket en aktuel vindmøllevinge er fastgjort. Indretningen er ikke beregnet for anvendelse til løft af tungt gods, såsom vindmøllevinger, gearkasser til vindmøller etc., men er alene beregnet for anvendelse ved manuel inspektion af vindmøllevinger.
20
Det er opfindelsens formål at angive en indretning, der på én gang tilgodeser gode adkomstforhold til nacellen på en vindmølle, samtidigt med at denne kan benyttes til transportere tungt gods imellem terrænniveau og nacellen, og som er mere enkel i sin udformning end de kendte hejse- og inspektionsindretninger.
2 5 Endvidere er det formålet at angive en særlig udformning af indretningen, som kan anvendes ved manuel inspektion af vindmøllevinger.
Et yderligere formål er med opfindelsen er, at indretningen er mobil, således at denne kan anvendes til flere vindmøller, og derfor vil være velegnet til anvendelse ved gennemførelse af inspektions og vedligeholdelsesarbejder i vindmølle- 3 0 parker.
Dette formål opnås ved en indretning af den indledningsvist angivne art, som er kendetegnet ved, at løbekattene styres af wirerne imellem spillene og kasteblokkene, og at delen med løbekattene forskydes opefter eller nedefter ved sam- 35 me wirer.
DK 177083 B1 3
Herved opnås det at wirerne imellem de synkront drevne spil og kasteblokkene benyttes dels som guides/stag for løbekattene, samtidigt med at wirerne udnyttes til at hæve og sænke delen imellem terræn niveau og konstruktionsdelen på vindmøllen.
5 Når der i det efterfølgende tales om en konstruktionsdel på en vindmølle refereres der typisk til nacellen på toppen af vindmølletårnet, der er dimensioneret til at modstå meget store momentkræfter hidrørende fra vindbelastning på vindmøllens vinger, og vægten af gearkasser, nav m.m. der er anbragt i nacellen. Nacel- 1 o len forudsættes således, som normalt, at være forsynet med et antal egnede fast gørelsesfaciliteter for fastgørelse af kasteblokke og kran for håndtering af tunge genstande, der monteres og afmonteres i nacellen.
I den hensigt at sikre en god stabilitet af indretningen under brug, kan forhol- 15 det imellem delens udstrækning og faciliteter være således afstemt med længden af løbekattene, at platformens tyngdepunkt er beliggende imellem det første og det andet løbehjul.
Herved imødegås eventuel risiko for at delen kæntrer og mister sit fæste på 20 wirerne.
I den hensigt at sikre en hensigtsmæssig løftekapacitet for indretningen ifølge opfindelsen, kan i det mindste de to yderste kasteblokke være direkte forbundne med de synkront drevne spil, ligesom kasteblokkene kan være flerskårne, og 2 5 løbekattens første, forreste løbehjul kan være flerskåret og samvirkende med de flerskårne kasteblokke.
Herved opnås en betydelig større løftekapacitet, eftersom der etableres en udveksling der for hver ekstra skæring/ekstra samvirkende kablehjul i kasteblok- 3 o kene og forreste løbehjul på løbekattene reducerer den til et givet løft nødvendige trækkraft fra de synkront drevne spil med 50 %. Dette vil imidlertid fordre at wirerne bliver tilsvarende længere, hvilket vil forøge transporttiden imellem terrænniveauet og nacellen, men dog ikke i en målestok, der er sammenlignelig med hvad et tilsvarende løft med en mobilkran vil beløbe sig til.
35 4 DK 177083 B1 I en første foretrukken udførelsesform af indretningen ifølge opfindelsen, kan delen udgøres af en platform, hvilken platform er vinkelstillet i forhold til løbekatte-ne, således at platformen er i hovedsagen vandret orienteret.
5 Herved opnås der en platform der kan benyttes til transport af tunge genstande og personel.
I den hensigt at kunne kompensere for skæve belastningssituationer af platformen, kan vinkelstillingen imellem løbekatten og platformen er trinløst justerbar 10 ved en første aktuator, der styres via en kontrolenhed på platformen.
I den hensigt yderligere at sikre at tyngdepunktet af platformen og en på denne anbragt last befinder sig indenfor det forreste og bagerste hjul på løbekat-tene, kan platformen være trinløst forskydelig i tværretningen i forhold wirernes 15 orientering ved hjælp af en anden aktuator, der styres via en kontrolenhed på platformen.
I den hensigt at kunne håndtere tunge genstande på platformen kan denne omfatte i det mindste en kranarm, der er drejeligt lejret til platformen.
20
Herved bliver de muligt at foretage aflæsning og pålæsning af genstande på platformen.
I en yderligere foretrukket udførelsesform af indretningen ifølge opfindelsen, 2 5 kan kranarmen omfatte en gondol for en eller flere personer.
Herved bliver det muligt at anvende indretningen i forbindelse med inspektion af vinger på vindmøller.
3 0 len yderligere foretrukken udførelsesform af indretningen ifølge opfindelsen , kan delen udgøres af en kranarrangement for overførsel af tunge genstande, imellem terrænniveau, eller et transportkøretøj, og et område på vindmøllen, hvor dette kan nås af andre håndteringsmidler placeret på vindmøllens nacelle, 35
B
5 DK 177083 B1
Herved opnås det eksempelvis at indretningen kan anvendes i forbindelse med udskiftning afen gearkasse til en vindmølle, et navn til en vindmølle, eller andre tunge dele der hører til i en vindmølles nacelle.
5 I en yderligere udførelsesform af indretningen ifølge opfindelsen kan delen udgøres af et kranarrangement for løft af en vinge til vindmøllen fra terrænniveau, eller et transportkøretøj, til vingens fastgørelsessted på vindmøllens nav.
I den hensigt at kunne anvende indretningen ifølge opfindelsen til mere end 10 én vindmølle, kan denne være indrettet mobilt.
Der er således ved indretningen ifølge opfindelsen angivet en multifunktionel indretning for tilvejebringelse af adgang, og transport af gods til og fra en vindmølle konstruktion over terræn niveau, som muliggør inspektion af vindmøllens vinger, 15 samt håndtering af tungt gods, og som tillige er mobil og relativt hurtig at opstille og anvende, i forhold til de kendte indretninger og mobilkraner.
Opfindelsen forklares nærmere i det efterfølgende med henvisning til tegningen, hvor 20
Fig, 1 er en principskitse af indretningen 2 ifølge opfindelsen, indrettet som platform, forbundet med en nacelle på en vindmølle,
Fig. 2 er en principskitse af indretningen ifølge opfindelsen, indrettet som kran for løft af tunge genstande, forbundet med en nacelle på en vindmølle, 25 Fig. 3 er en principskitse af indretningen ifølge opfindelsen, indrettet som platform med en kran, forbundet med en nacelle på en vindmølle, og
Fig. 4 er en detailtegning af indretningen ifølge opfindelsen, indrettet som platform med kranarme med gondoler, under inspektion af en vindmøllevinge, forbundet med en nacelle på en vindmølle, 30 I fig. 1 er vist en første udførelsesform af en indretning 2 for tilvejebringelse af adgang og transport af gods til og fra en vindmølle konstruktion 4 over terræn niveau 6.
35 Indretningen 2 omfatter i den viste udførelsesform en del 8, der i den viste udførelsesform udgøres en platform, der kan hæves og sænkes og/eller løftes i forhold til vindmøllekonstruktionen 4.
6 DK 177083 B1 Nævnte del 8 er via i det mindste to wirer 10, forbundet med i det mindste to synkront drevne spil 12, placeret ved terræn niveau 6, samt et antal af spil svarende kasteblokke 14, der er fastgjort til undersiden af vindmølle konstruktionen 4, der 5 i det viste udførelseseksempel udgøres af en nacelle på et vindmølletårn 16.
Den i fig. 1 viste del 8 omfatter endvidere i den viste udførelsesform, to løbe-katte 18, svarende til antallet af spil (to). Løbekattene 18 omfatter i det mindste et første sæt øverste løbehjul 20 og et andet sæt nederste løbehjul 22. Det særlige ίο ved indretningen er, at løbekattene 18 styres af og wirerne 10 imellem de synkront drevne spil 12 og kasteblokkene 14, samtidigt med at platform 8 med løbekattene 18 forskydes opefter eller nedefter ved samme wirer 10.
Det første sæt øverste løbehjul 20 på løbekattene 18 kan være flerskårne 15 (ikke vist), og det samme kan kasteblokkene 14, der er ophængt i undersiden af nacellen 4. Ved flerskæringen af opnås en større udveksling ved løft af tunge byrder, således at de synkront drevne spil 12, ikke nødvendigvis skal kunne yde et træk der svarer til at skulle overvinde tyngden af den byrde delen 8 udgør, herunder diverse friktions tab ved løftet, idet trækket fordeles i forhold til det antal wirer 20 der forekommer imellem "skæringerne’’ i løbekattene 18 og kasteblokkene 14.1 hver skæring findes der et ekstra løbehjul hvor wiren føres igennem, for til sidst at være forbundet med de synkront drevne spil i terræn niveauet 6.
Placeringen og udstrækningen af delen/platformen 8 er således afstemt med 2 5 længden af løbekattene 18, at platformens 8 tyngdepunkt er beliggende imellem det første- og det andet løbehjul (20, 22).
Som det fremgår af fig. 1, fig. 3 og navnlig af fig. 4, er delen/platformen 8 vinkelstillet i forhold til løbekattene 18, således at platformen 8 er i hovedsagen 3 o vandret orienteret. Vinkelstillingen imellem løbekattene 18 og platformen 8 er trin løst justerbar ved en første aktuator 23, der styres via en ikke vist kontrolenhed på platformen.
Som det tydeligst fremgår af fig. 4, er platformen trinløst forskydelig i tværret-3 5 ningen i forhold wirernes orientering ved hjælp af en anden aktuator 24, der styres via en ikke vist kontrolenhed på platformen. Dette er medvirkende til at kunne kompensere for varierende momentbelastning på platformen 8, under operationer DK 177083 B1 7 med denne, og på denne anbragte genstande og løftegrej, eksempelvis i form af kraner 26, som det fremgår af fig. 3. Kranerne 26, kan omfatte en flerdelt arm 28, 30, som det fremgår af fig. 4, og i enden af armene kan der være anbragt en gondol 30 for en eller flere personer, for anvendelse ved manuel inspektion af en 5 vindmøllevinge 32. Kranen(erne) 26, kan endvidere være drejeligt lejrede til delen 8.
Som det fremgår af fig. 2, kan indretningen 2 ifølge opfindelsen anvendes som et kranarrangement 36 i forbindelse med ophejsning afen vindmøllevinge 32 10 til montering på et vindmøllenav 34
Indretningen 2 ifølge opfindelsen kan endvidere være placeret kørbart på hjul, eksempelvis på en lastvogn, eller på en anhænger (ikke vist), hvorved indretningen bliver mobil, og dermed lettere at anvende sammen med flere vindmøller.
15
Indretningen 2, er tænkt anvendt på følgende måde. Indretningen anbringes i position under nacellen 4, og et mindre spil, placeret i nacellen benyttes til at foretage løft af kasteblokkene 14 til fastgørelse i dertil indrettede fastgørelsesmidler herfor, i undersiden af nacellen 4. Indretningen 2 flyttes herefter til en foretrukken 20 position i forhold til vindmøllens tårn 16, således at wireme 10 forløber, eksempelvis parallelt med en møllevinge 32, hvorefter platformen med gondoler 30 monteret på kranarme 28, 30, ved aktivering af de synkrone spil 12, forskydes langs med vingens overflade, dog uden at støtte på vingefladen, på wireme 10.
2 5 I tilfælde hvor der ikke skal foretages inspicering af vindmøllevingerne 32, men foretages servicering/udskiftning af dele i nacellen 4, kan de synkront drevne spil 12, med fordel anbringes på den bort fra møllevingerne 32 vendende side af vindmøllen, som det fremgår af fig. 3, hvor delen/platformen 8 er forsynet med en kran for løft af byrder.
30 I tilfælde hvor der skal foretages op- eller nedhejsning afen vindmøllevinge, som det er indikeret i fig. 2, er platformen på delen 8 udskiftet med holdemidler (ikke vist) for en vindmøllevinge 32, der skal monteres på vindmøllens nav 34.
35

Claims (11)

1. Indretning (2) for tilvejebringelse af adgang, og transport af gods til og fra en vindmølle konstruktion (4) over terræn niveau (6) og omfattende en del (8) der 5 kan hæves og sænkes og/eller løftes i forhold til konstruktionen (4), hvilken del (8) omfatter i det mindste to synkront drevne spil (12) med wirer (10), placeret ved terræn niveau, samt et antal afspil (12) svarende kasteblokke (14) for fastgørelse til en del (4) af konstruktionen over terræn (6), et antal løbekatte (18) svarende til antallet af spil (12), hvilke løbekatte (18) i det mindste omfatter et første øverste 10 løbehjul (20) og et andet nederste løbehjul (22), kendetegnet ved, at løbekattene (18) styres af wirerne (10) imellem spillene (12) og kasteblokkene (14), og at delen (8) med løbekattene (18) forskydes opefter eller nedefter ved samme wirer (10).
2. Indretning (2) ifølge krav 1,kendetegnet ved, at forholdet imellem udstrækningen af delen (8) og faciliteter (26) på denne, er således afstemt med længden af løbekattene (18), at tyngdepunktet af delen (8) er beliggende imellem det første- og det andet løbehjul (20,22). 2 0
3. Indretning (2) ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at i det mindste de to yderste kasteblokke (14) er direkte forbundne med synkront drevne spil (12), og at kasteblokkene (14) er flerskårne, og at løbekattens første, forreste løbehjul (20) er flerskåret og samvirkende med de flerskårne kasteblokke (12). 25
4, Indretning (2) ifølge et hvilket som helst af kravene 1-3, kendeteg net v e d , at delen (8) udgøres af en platform, hvilken platform er vinkelstiliet i forhold til løbekattene (18), således at platformen er i hovedsagen vandret orienteret.
5. Indretning (2) ifølge krav 4, kendetegnet ved, at vinkelstil lingen imellem løbekatten (18) og platformen (8) er trinløst justerbar ved en første aktuator (23), der styres via en kontrolenhed på platformen.
6. Indretning (2) ifølge et hvilket som helst af kravene 1-5, kendeteg- 35 net ved, at platformen (8) er trinløst forskydelig i tværretningen i forhold wirernes orientering ved hjælp afen anden aktuator (24), der styres via en kontrolenhed på platformen. 9 DK 177083 B1
7. Indretning (2) ifølge et hvilket som helst af kravene 1-6, k e n d e t e g -net v e d , at platformen (8) omfatter i det mindste en kranarm (26), der er drejeligt lejret til platformen. 5
8. Indretning (2) ifølge krav 7, kendetegnet ved, at kranarmen omfatter en gondol (30) for en eller flere personer.
9. Indretning (2) ifølge et hvilket som helst af kravene 1-3, kendeteg- 10 net ved, at delen (8) udgøres af et kranarrangement (36) for overførsel af tunge genstande (32), imellem terrænniveau (6), eller et transportkøretøj, og et område på vindmøllen, hvor dette kan nås af andre håndteringsmidler placeret på vindmøllens nacelle (4).
10. Indretning (2) ifølge et hvilket som helst af kravene 1-3, kende tegnet ved, at delen (8) udgøres af et kranarrangement (36) for løft af en vinge (32) til vindmøllen fra terrænniveau (6), eller et transportkøretøj, til vingens fastgørelsessted på vindmøllens nav (34). 2 0
11. Indretning (2) ifølge et hvilket som helst af kravene 1-10, kende tegn et ved, at denne er mobil.
DKPA200901164A 2009-10-28 2009-10-28 Indretning for tilvejebringelse af adgang og transport af gods til og fra en vindmøllekonstruktion over terrænniveau DK177083B1 (da)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA200901164A DK177083B1 (da) 2009-10-28 2009-10-28 Indretning for tilvejebringelse af adgang og transport af gods til og fra en vindmøllekonstruktion over terrænniveau
DK200901164 2009-10-28

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA200901164A DK177083B1 (da) 2009-10-28 2009-10-28 Indretning for tilvejebringelse af adgang og transport af gods til og fra en vindmøllekonstruktion over terrænniveau
PCT/DK2010/050289 WO2011050812A1 (en) 2009-10-28 2010-10-28 Device for establishing admittance and transport of cargo to and from a wind turbine construction above ground level
US13/505,083 US9115693B2 (en) 2009-10-28 2010-10-28 Device for establishing admittance and transport of cargo to and from a wind turbine construction above ground level
EP10826125.6A EP2494199A4 (en) 2009-10-28 2010-10-28 DEVICE FOR PRODUCING PERMISSION AND TRANSPORTING LUGGAGE TO AND FROM A WIND TURBINE CONSTRUCTION OVER THE SEA MIRROR

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200901164A DK200901164A (da) 2011-04-29
DK177083B1 true DK177083B1 (da) 2011-06-27

Family

ID=43921368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DKPA200901164A DK177083B1 (da) 2009-10-28 2009-10-28 Indretning for tilvejebringelse af adgang og transport af gods til og fra en vindmøllekonstruktion over terrænniveau

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9115693B2 (da)
EP (1) EP2494199A4 (da)
DK (1) DK177083B1 (da)
WO (1) WO2011050812A1 (da)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IN2014MN01496A (da) 2012-02-01 2015-07-03 Vsl Int Ag
DK177629B1 (da) * 2012-11-06 2014-01-06 Liftra Ip Aps Dobbelt wirestyr til en krankrøje
US9429138B2 (en) * 2013-08-09 2016-08-30 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Apparatus, system and method for wind turbine component replacement
US10113530B2 (en) 2014-02-20 2018-10-30 General Electric Company Methods and systems for removing and/or installing wind turbine rotor blades
US9638163B2 (en) 2014-02-20 2017-05-02 General Electric Company Methods and systems for removing and/or installing wind turbine rotor blades
AU2015254843B2 (en) * 2014-04-30 2019-10-03 Windcare India Pvt Ltd Method and arrangement for removing and lifting a slewing ring bearing of a wind turbine
ES2556997B1 (es) * 2014-07-07 2016-12-12 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Método y dispositivo de sustitución de pala en aerogeneradores
US9651021B2 (en) 2014-09-09 2017-05-16 General Electric Company System and method for removing and/or installing a rotor blade of a wind turbine
DK201500527A1 (da) * 2014-10-07 2016-04-18 Liftra Ip Aps Hovedakselfixstur til fiksering af hovedakslen på en vindmølle ved gennemførelse af montage- og reparationsarbejder.
DK178923B1 (en) * 2015-03-05 2017-06-06 Pp Energy Aps Device for enabling access to a rotor blade of a wind turbine
US9821417B2 (en) 2015-05-07 2017-11-21 General Electric Company System and method for replacing a pitch bearing
US9890022B2 (en) 2015-05-07 2018-02-13 General Electric Company Method for suspending a rotor blade from a hub of a wind turbine
US10502189B2 (en) * 2015-07-16 2019-12-10 Vesta Wind Systems A/S Methods for erecting or dismantling a multirotor wind turbine
US10066601B2 (en) 2015-10-22 2018-09-04 General Electric Company System and method for manufacturing wind turbine rotor blades for simplified installation and removal
CN105460825B (zh) * 2015-11-30 2018-08-21 中国一冶集团有限公司 一种便携式风管提升机
DK179302B1 (en) 2016-09-24 2018-04-16 Liftra Ip Aps Rotor blade replacement system
US10337503B2 (en) * 2017-04-27 2019-07-02 General Electric Company System and method for removing or installing a main shaft of a wind turbine with rigging
US10352305B2 (en) * 2017-04-27 2019-07-16 General Electric Company System and method for removing or installing a main shaft of a wind turbine with a push/pull system configured at an end of the main shaft
US10422322B2 (en) * 2017-04-27 2019-09-24 General Electric Company System and method for removing or installing a main shaft of a wind turbine with main shaft support elements
US10508645B2 (en) 2017-07-17 2019-12-17 General Electric Company System and method for suspending a rotor blade of a wind turbine uptower
CN111511670A (zh) * 2017-12-22 2020-08-07 维斯塔斯风力系统有限公司 操纵风力涡轮机部件的方法和具有起重机的风力涡轮机
ES2844925T3 (es) * 2017-12-22 2021-07-23 Gen Electric Accesorios, kits y procedimientos de elevación para aerogeneradores
WO2020035119A1 (en) 2018-08-13 2020-02-20 Liftra Ip Aps Suspended crane system
DK201970143A1 (en) * 2019-03-01 2020-09-04 Liftra Ip Aps Crane system for hoisting of wind turbine components
DK201970211A1 (en) 2019-04-02 2020-11-17 Liftra Ip Aps Method of mounting a self-hoisting crane on a wind turbine and self-hoisting crane
DK201970284A1 (en) 2019-05-02 2021-01-05 Liftra Ip Aps Self-hoisting crane system and method of hoisting a self-hoisting crane
DK201970322A1 (en) 2019-05-21 2021-02-11 Liftra Ip Aps Wind turbine tower with crane connection elements and a crane with tower flange connection elements

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2670890A (en) * 1950-01-06 1954-03-02 Sidney P Hodge Emergency escape elevator for derricks
US4392574A (en) * 1980-04-18 1983-07-12 Theyskens Karel H A Tower crane
US4474263A (en) * 1982-12-06 1984-10-02 Christopher Gordon W Derrick elevator
US5048172A (en) * 1986-12-19 1991-09-17 Reco Crane Company, Inc. Method for converting a "backhoe" to a "crane" using a "true free fall" hydraulic winch system
DE19726408C1 (de) * 1997-06-21 1999-03-18 Gerhard Reineke Schlosserei Un Arbeitsbühne
DE10111523C2 (de) * 2001-03-09 2003-01-30 Erwin Keller Transportable Arbeitsvorrichtung mit Hebegerät für Arbeiten an einer Windkraftanlage
DE10224439C5 (de) * 2002-06-01 2009-12-31 Aloys Wobben Verfahren zur Montage/Demontage von Komponenten einer Windenergieanlage
EP1534953A1 (en) * 2002-09-04 2005-06-01 PP Energy ApS A method and a device for lifting and/or lowering of objects at a wind turbine or the like and uses hereof
US7395899B2 (en) * 2003-01-27 2008-07-08 Exterior Elevator, Llc Method and apparatus for reaching from outside an upper level of a tall structure
NZ548485A (en) * 2003-12-30 2009-06-26 Pp Energy Aps Device for enabling access to a structure above ground level
DE102004056340B4 (de) * 2004-11-22 2010-11-18 Repower Systems Ag Vorrichtung und Verfahren zur Montage und/oder Demontage eines Bauteils einer Windkraftanlage
FR2903739B1 (fr) * 2006-07-12 2009-04-10 Eole Overseas Company Ltd "dispositif et procede de demontage rapide d'un rotor et d'une nacelle du mat d'une eolienne,ainsi qu'une eolienne pourvue d'un tel dispositif"
JP4885073B2 (ja) * 2007-06-20 2012-02-29 三菱重工業株式会社 風車回転翼の吊下げ装置、風車回転翼の取付け方法、および風力発電装置の建設方法
KR101038641B1 (ko) * 2008-09-01 2011-06-03 두산중공업 주식회사 풍력터빈설비의 유지 보수 시스템
US20100139062A1 (en) * 2009-02-25 2010-06-10 General Electric Company Lowering and raising a single wind turbine rotor blade from six-o'clock position
US20100254813A1 (en) * 2009-04-02 2010-10-07 Frontier Pro Services Winch servicing of wind turbines
US8640340B2 (en) * 2009-05-22 2014-02-04 Keppel Offshore & Marine Technology Centre Pte Ltd Offshore wind turbine installation
EP2473400B1 (en) * 2009-09-04 2015-06-17 Itrec B.V. Offshore wind turbine installation
US8013619B2 (en) * 2010-11-29 2011-09-06 General Electric Company System and method for performing a continuity test on a lightning conduction system of a wind turbine

Also Published As

Publication number Publication date
EP2494199A1 (en) 2012-09-05
US20120217089A1 (en) 2012-08-30
WO2011050812A1 (en) 2011-05-05
DK200901164A (da) 2011-04-29
EP2494199A4 (en) 2014-07-23
US9115693B2 (en) 2015-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK177083B1 (da) Indretning for tilvejebringelse af adgang og transport af gods til og fra en vindmøllekonstruktion over terrænniveau
US8863903B2 (en) Platform for wind turbine
US9745953B2 (en) Method and system for replacing a single wind turbine blade
US9790916B2 (en) Wind turbine
KR20150135246A (ko) 풍력 터빈의 회전자 블레이드를 배치하기 위한 장치 및 방법
CN103306199B (zh) 桥梁底幅面检修吊篮安装方法
WO2011095167A3 (en) A method for lifting and lowering of a wind turbine blade
ES2676930T3 (es) Dispositivo de fijación para mantenimiento de componentes de turbina eólica
EP2505541A1 (en) Wind turbine
KR102171624B1 (ko) 풍력 발전 설비를 건조하기 위한 방법 및 풍력 발전 설비의 로터 블레이드를 장착하기 위한 리프팅 빔
CN202545121U (zh) 自带吊车的风力发电机组
CN201660378U (zh) 一种垂直风力发电机专用塔吊
KR101387742B1 (ko) 풍력 발전기의 나셀 내부 기계 요소 이송 장치
CN101074087A (zh) 自升式塔式起重机
CN101850833B (zh) 风电设备安装用摆臂式起重驳船
KR20150054197A (ko) 풍력발전기의 승강장치
CN201670343U (zh) 风电设备安装用摆臂式起重驳船
CN103588131A (zh) 一种八点同步自升降维修平台
CN101224855B (zh) 用于大型风电设备维修的起重机
CN204608602U (zh) 新型桥梁检修防护安装工作车
CN204282207U (zh) 一种用于桥梁检查车的桅柱式抗风防摆升降吊篮装置
CA3055870A1 (en) Hoisting system for installing a wind turbine
CN104261278B (zh) 带柔性导轨的人字桅杆吊装体系及吊装方法
CN103640986A (zh) 风力发电塔附着式鹤咀吊
CN103306218B (zh) 桥梁底幅面检修吊篮