CZ307286B6 - Čisticí zařízení pro vodicí zařízení u dopravních drah - Google Patents

Čisticí zařízení pro vodicí zařízení u dopravních drah Download PDF

Info

Publication number
CZ307286B6
CZ307286B6 CZ2014-107A CZ2014107A CZ307286B6 CZ 307286 B6 CZ307286 B6 CZ 307286B6 CZ 2014107 A CZ2014107 A CZ 2014107A CZ 307286 B6 CZ307286 B6 CZ 307286B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
cleaning device
cleaning
travel
protective
guiding
Prior art date
Application number
CZ2014-107A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2014107A3 (cs
Inventor
Horst Luther
Original Assignee
Horst Luther
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Horst Luther filed Critical Horst Luther
Publication of CZ2014107A3 publication Critical patent/CZ2014107A3/cs
Publication of CZ307286B6 publication Critical patent/CZ307286B6/cs

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01HSTREET CLEANING; CLEANING OF PERMANENT WAYS; CLEANING BEACHES; DISPERSING OR PREVENTING FOG IN GENERAL CLEANING STREET OR RAILWAY FURNITURE OR TUNNEL WALLS
    • E01H1/00Removing undesirable matter from roads or like surfaces, with or without moistening of the surface
    • E01H1/005Mobile installations, particularly for upkeeping in situ road or railway furniture, for instance road barricades, traffic signs; Mobile installations particularly for upkeeping tunnel walls

Abstract

Pojízdné čisticí zařízení (1, 1´, 1´´) pro ochranná/vodicí zařízení (2) u dopravních drah, jako jsou silnice, cesty nebo náměstí, zejména v podélném směru orientovaná, v podstatě průběžná vodicí zařízení (2) obsahující nosnou konstrukci (3) upravenou a určenou k obepnutí ochranného/vodicího zařízení (2) na způsob můstku, na které jsou uspořádány první a druhé pojezdové prostředky (4, 6; 7) pro pojíždění čisticího zařízení (1, 1´, 1´´) a čisticí prostředky (5, 5´, 5´´) upravené k působení na ochranné/vodicí zařízení (2) v průběhu pojezdu čisticího zařízení (1, 1´, 1´´) .

Description

Vynález se týká pojízdného čisticího zařízení podle nároku 1 pro ochranná/vodicí zařízení u dopravních drah, jako jsou silnice nebo cesty.
Dosavadní stav techniky
Takové dopravní cesty jsou obvykle v oblasti postranního okraje a/nebo v oblasti středního pásu opatřeny ochrannými/vodicími zařízeními, která jsou rovněž zpravidla orientována v podélném směru, tedy ve směru dotyčné dopravní cesty a provedeny v podstatě jako souvislé. V této souvislosti zahrnuje pojem v podstatě také to, že dotyčné vodicí zařízení může být v podélném směru sestaveno se za sebou navzájem uspořádaných jednotlivých prvků, mezi kterými jsou odpovídající více nebo méně široké mezery nebo přerušení.
Vlastní pohon čisticích zařízení je znám z dosavadního stavu techniky. Například z dokumentu CN 201296911Y je známo čisticí zařízení, které je autonomní, tedy obsahující vlastní pohon. Čisticí zařízení uvedené v dokumentu CN 201296911Y popisuje vozidlo pro čištění zábradlí, které je schopné vyčistit zábradlí uprostřed a na obou stranách silnic. Čisticí zařízení ve výše uvedeném dokumentu dále obsahuje pouze horizontální válce.
Z dalšího dokumentu, kterým je dokument CN 201343720(Y), je známé automatické plotové čistění, které je charakterizováno tím, že obsahuje kolo pro chůzi a rámy čisticího kola se sběračem na spodním konci, přičemž rám čisticího kola je opatřen dvojicí levých a pravých sad vzájemně vůči sobě a je spojený pohonem motoru namontovaným na rámu čisticího kola. V tomto případě se rovněž jedná o autonomní čisticí zařízení, které na rozdíl od předchozího zmíněného dokumentu neobsahuje žádné horizontální válce.
Obr. 1 schematicky znázorňuje příklady průřezů různých konstrukcí ochranných a vodicích zařízení. Tyto mohou být v oblasti spodní podstavy provedeny jako rozšířené. Boční plochy znázorněných ochranných/vodicích zařízení mohou být provedeny v podstatě hladké a rovné nebo mít znázorněné výstupky, popř. profilováni. Dále mohou být v oblasti stran znázorněných ochranných/vodicích zařízení uspořádána další zařízení, jako odrazky nebo podobně, která nejsou na obr. 1 explicitně znázorněna.
Zejména za deštivého počasí a v zimě se taková vodicí zařízení silně znečišťují, což je na jedné straně nevzhledné a na druhé straně ale také ovlivňuje bezpečnost provozu, protože zpravidla v oblasti takových vodicích zařízení se nacházející odrazky již v důsledku znečištění neplní svoji bezpečnostní funkci. Přídavné čištění odrazek a ochranných/vodicích zařízení může být také zapotřebí s ohledem na stavební práce na silnicích a z toho vyplývající znečištění.
Kromě toho se silné znečištění může nepříznivě projevit na životnosti ochranného/vodicího zařízení, například když je toto vyrobeno z ocele nebo srovnatelných materiálů. Jestliže se jedná o přenosná ochranná/vodicí zařízení, ovlivňuje znečištění navíc manipulaci, zejména demontáž takových ochranných/vodicích zařízení. Existuje tudíž potřeba čisticího zařízení, které bude použitelné k čištění zmíněných ochranných/vodicích zařízení, a především odrazek pro viditelnost v noci.
Úkolem vynálezu je nalezení takového čisticího zařízení.
- 1 CZ 307286 B6
Podstata vynálezu
Tento úkol je vyřešen pomocí pojízdného čisticího zařízení se znaky nároku 1. Výhodná další zdokonalení čisticího zařízení podle vynálezu jsou předmětem závislých nároků, jejichž znění se zde výslovně začleňuje do popisu.
Podle vynálezu obsahuje pojízdné čisticí zařízení pro ochranná/vodicí zařízení u dopravních drah, jako jsou silnice nebo cesty, zejména v podélném směru orientovaná, v podstatě průběžná vodicí zařízení, nosnou konstrukci, upravenou a určenou k obepnutí ochranného/vodicího zařízení na způsob můstku, na které jsou uspořádány první a druhé pojezdové prostředky pojíždění čisticího zařízení a čisticí prostředky upravené k působení bočně na nejméně jednu stranu ochranného/vodicího zařízení v průběhu pojezdu čisticího zařízení, aby tyto a na něm umístěná další zařízení, jako jsou odrazky nebo podobně, očistily od znečištění. Výraz bočně zde znamená jednostranně nebo vícestranné.
Protože čisticí zařízení podle vynálezu je provedeno jako pojízdné, může se jednoduše pohybovat podél popsaných ochranných/vodicích zařízení, aby tyto očistilo od znečištění.
Provedení zejména nosné konstrukce na způsob můstku zajišťuje přitom mimořádnou stabilitu. Kromě toho je tímto způsobem možné, aby se působilo na obě strany ochranného/vodicího zařízení a tyto čistilo.
První další zdokonalení čisticího zařízení podle vynálezu předpokládá, že pojezdové prostředky jsou provedeny jako nejméně zčásti a/nebo přechodně poháněné, popřípadě schopné pohánění, takže čisticí zařízení je samostatně pojízdné. Do rámce předloženého vynálezu však spadá i provedení, ve kterém jsou pojezdové prostředky nejméně zčásti uvolnitelné, takže čisticí zařízení lze táhnout nebo vléci, například příslušným doprovodným vozidlem.
Speciální zdokonalení čisticího zařízení podle vynálezu předpokládá, že pojezdové prostředky na každé straně nosné konstrukce zahrnují nejméně jedno kolo, kladku a housenkový pas nebo housenkový řetěz. Jsou také možné libovolné kombinace výše popsaných pojezdových prostředků, jejichž výčet zde není vyčerpávající.
V zásadě spadá do rámce vynálezu i situace, že příslušné pojezdové prostředky jsou uspořádány jen na jedné straně nosné konstrukce, a tedy je na jedné straně ochranného/vodicího zařízení, pokud tím není ovlivněna spolehlivost pojezdu.
Jiné zdokonalení čisticího zařízení podle vynálezu předpokládá, že nosná konstrukce je provedena s nastavitelnou výškou a/nebo šířkou. Totéž platí také pro již zmíněné pojezdové prostředky.
Jiné další zdokonalení čisticího zařízení podle vynálezu předpokládá, že toto čisticí zařízení obsahuje první vodicí prostředky, které jsou upraveny pro spolupráci s ochranným/vodicím zařízením z boku, s výhodou ve formě soustavy válečků, jejíž nejméně jeden váleček je proveden jako poháněný nebo volnoběžný, přičemž nanejvýš s výhodou soustava válečků je vůči zbylému čisticímu zařízení provedena jako nastavitelná zejména proto, aby se čisticí zařízení přizpůsobilo k různě provedeným vodicím zařízením.
Jiné další zdokonalení čisticího zařízení podle vynálezu předpokládá, že toto čisticí zařízení obsahuje druhé vodicí prostředky, které jsou upraveny pro spolupráci s ochranným/vodicím zařízením shora, s výhodou ve formě soustavy válečků, jejíž nejméně jeden váleček je proveden jako poháněný nebo volnoběžný, přičemž nanejvýš s výhodou soustava válečků je vůči zbylému čisticímu zařízení provedena jako nastavitelná. Také tato soustava válečků je provedena vůči zbylému čisticímu zařízení jako nastavitelná, aby se čisticí zařízení mohlo přizpůsobit zejména
-2CZ 307286 B6 k různě vysokým ochranným/vodicím zařízením. Zmíněná soustava válečků obsahuje zejména dva za sebou navzájem uspořádané válečky.
Již zmíněné čisticí prostředky zahrnují nejméně jeden kartáč nebo podobně. V této souvislosti se mohou použít různé tvary a geometrie kartáčů. Čisticí prostředky mohou například zahrnovat ploché kruhové kartáče s v podstatě centrálně uspořádanou osou otáčení kartáče. Jiné další zdokonalení čisticího zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že čisticí prostředky jsou provedeny jako v podstatě válcové kartáče, které jsou otočné kolem svislé osy, orientované v podstatě napříč k podélnému směru ochranného/vodicího zařízení. V každém případě se může použít řešení, že čisticí prostředky jsou s výhodou provedeny jako nastavitelné vůči zbylému čisticímu zařízení.
V rámci jiného dalšího zdokonalení čisticího zařízení podle vynálezu se může použít řešení spočívající v tom, že čisticí prostředky jsou poháněné, s výhodou protiběžně na různých stranách nosné konstrukce, aby se čisticí účinek optimalizoval v závislosti na směru pojezdu čisticího zařízení. Směry pohonu čisticích prostředků mohou být podle situace za provozu libovolně přepínány.
Aby bylo možno provozovat čisticí zařízení podle vynálezu nezávise na externích zásobovacích zařízeních, předpokládá zvláště výhodné další zdokonalení, že čisticí zařízení obsahuje v podstatě autonomní zásobu vody a čisticích prostředků, například ve formě nejméně jedné spolu převážené nádrže. V případě zmíněných čisticích prostředků se může jednat o chemické přídavné nebo čisticí látky.
Z téhož důvodu může čisticí zařízení podle vynálezu být opatřeno v podstatě autonomním zásobníkem energie, přednostně elektrické energie, přednostně k napájení pohonů pro pojezdové prostředky a/nebo čisticí prostředky. Čisticí zařízení podle vynálezu však není omezeno na elektrický provoz, nýbrž přichází v úvahu také provedení s pohony spalovacím motorem a příslušným zásobníkem, tedy nádrží, na pohonné hmoty.
Jiné další provedení čisticího zařízení podle vynálezu předpokládá, že čisticí prostředky zahrnují nejméně jeden čerpací prostředek ve funkčním spojení s aplikačními prostředky, přednostně tryskami nebo podobně, pro vodu a/nebo účinné prostředky. Zmíněné aplikační prostředky mohou sloužit jednak ke smáčení čisticích prostředků, tedy kartáčů, jednak k přímému čisticímu působení na ochranné/vodicí zařízení, tedy k předběžnému čištění nebo k vysokotlakovému čištění.
Čisticí zařízení podle vynálezu může dále obsahovat spojovací prostředky k připojení na doprovodné vozidlo nebo podobně, přednostně k zásobování vodou a účinnými prostředky a/nebo energií, zejména přednostně za provozu čisticího zařízení.
Čisticí zařízení může také obsahovat vhodná zařízení, ke kterým lze připojit doprovodné vozidlo, aby čisticí zařízení bylo taženo nebo vlečeno.
Je výhodné, jestliže celková hmotnost čisticího zařízení přednostně bez zásoby vody a čisticích prostředků, nepřesahuje přibližně 70 kg, takže čisticí zařízení ve smontovaném stavu může být dvojici osob zvednuto nad čištěné ochranné/vodicí zařízení, aby toto následně mohlo být čištěno.
Celková šířka čisticího zařízení je s výhodou menší nebo rovna šířce ochranného/vodicího zařízení včetně oboustranně dodržované, úředními místy předepsané bezpečnostní vzdálenosti. Takto je čisticí zařízení použitelné i na provozovaných dopravních cestách, zejména silnicích.
V této souvislosti je čisticí zařízení v rámci dalšího zdokonalení opatřeno nejméně jedním signalizačním zařízením k signalizaci čisticího zařízení, zejména probíhajícího provozu čisticího zařízení.
-3 CZ 307286 B6
V rámci dalšího mimořádně výhodného zdokonalení čisticího zařízení vynálezu jsou nejméně pojezdové prostředky a/nebo čisticí prostředky řiditelné po kabelu nebo bezdrátově, přednostně radiově. Zásluhou toho lze čisticí zařízení zvláště flexibilně nasadit do provozu.
Jak již bylo uvedeno výše, předpokládá jedno provedení čisticího zařízení podle vynálezu, že toto jako pojezdové prostředky obsahuje housenkové pásy nebo housenkové řetězy.
Tyto mohou být ve formě separátní pojezdové jednotky uspořádány přibližně ve středu délky čisticího zařízení, protože mají poměrně dlouhou oběžnou nebo pojezdovou plochu a mohou tímto způsobem nahradit koncová kola a válečky čisticího zařízení.
Ovládání obsahuje nejméně příkazy start, stop, dopředu a zpět, jakož i rychlostní stupně.
Rychlost kartáčů lze přizpůsobit k rychlosti pojezdu čisticího zařízení. Totéž platí pro směr otáčení kartáčů.
Voda a účinné prostředky mohou být uloženy odděleně a smíchávány teprve bezprostředně před použitím. Do rámce vynálezu však spadá i smísení předem a uložení v tomto stavu.
Zejména nosné konstrukce čisticího zařízení podle vynálezu mohou být vyrobeny jako samostatné z oceli, hliníku nebo podobně v podobě vhodných profilů nebo plechů.
Zmínění pojezdové, hnací a vodicí válečky mohou být na obvodech opatřeny běhouny z pryže, umělé hmoty nebo podobně.
Zmíněné signalizační zařízení může být na čisticím zařízení uspořádáno svisle vpředu, vzadu nebo uprostřed, může zahrnovat zejména dopravní značky, světelné šipky nebo jiná srovnatelná varovná zařízení.
Objasnění výkresů
Další vlastnosti a výhody vynálezu vyplývají z následujícího popisu příkladů provedení na základě výkresů, které znázorňují na:
Obr. 1 schematicky a v průřezu možná provedení ochranných/vodicích zařízení pro dopravní cesty,
Obr. 2 v čelním pohledu čisticí zařízení podle vynálezu za provozu při čištění ochranného/vodicího zařízení, obr. 3 jiné provedení čisticího zařízení podle vynálezu, obr. 4 ještě jiné provedení čisticího zařízení podle vynálezu, a obr. 5 znázorňuje přestavitelnost konstrukce podle obr. 2 a 3 obr. 6 různé druhy kartáčů pro použití s čisticím zařízením podle vynálezu.
Příklady uskutečnění vynálezu
Obr. 2 znázorňuje provedení čisticího zařízení 1 podle vynálezu, které je vztahovou značkou takto označeno jako celek. Čisticí zařízení 1 je určeno k čištění ochranných/vodicích zařízení 2
-4CZ 307286 B6 dopravních cest, jako jsou silnice, cesty nebo náměstí, zejména k čištění v podélném směru orientovaných, v podstatě spojitých vodicích zařízení 2.
Takové vodicí zařízení 2 je schematicky znázorněno na obr. 2 a také obr. 1. Vodicí zařízení 2 může být vyrobeno z betonu, oceli nebo jakéhokoliv jiného vhodného materiálu nebo kombinace materiálů. Na svých vnějších bočních stranách 2a je vodicí zařízení 2 opatřeno odraznými zařízeními nebo odrazkami 2b, aby se zlepšila viditelnost vodícího zařízení 2, zejména v noci. Taková ochranná zařízení 2 jsou odborníkovi známa, takže není třeba se jimi dále zabývat.
Čisticí zařízení 1 obsahuje nosnou konstrukci 3, která je provedena na způsob můstku, má v průřezu jako celek tvar písmene U a slouží k tomu, aby znázorněným způsobem obepnula vodicí zařízení 2. Nosná konstrukce 3 je na koncích jejích volných ramen 3a opatřena pojezdovými prostředky ve formě kol 4, takže celé čisticí zařízení 1 je pojízdné, popřípadě přemístitelné. Kromě toho je čisticí zařízení 1 opatřeno čisticími prostředky ve formě kartáčů 5, které jsou provedeny přibližně ve tvaru válců za provozu mají svislé osy 5a otáčení, takže při otáčení mohou bočně působit na vodicí zařízení 2, aby toto, zejména jeho boční plochy 2a a odrazky 2b, očistily od znečištění.
Na postranních ramenech 3a nosné konstrukce ve tvaru písmene U jsou v různých svislých polohách uspořádána vodorovná pojezdová, vodicí a hnací kola 6 se vždy svislou osou 6a otáčení, kterážto kola 6 dosedají na vodicí zařízení 2 v oblasti bočních ploch 2a, aby čisticím zařízením 1 pohybovaly podél vodícího zařízení 2. Kola 6 mohou být stejně jako kola 4 provedena jako volnoběžná nebo přinejmenším zčásti jako poháněná nebo hnací, aby se dosáhlo samostatného pojezdu čisticího zařízení 1 podél vodícího zařízení 2.
Dále je na prostředním ramenu 3b nosné konstrukce v oblasti nad vodicím zařízením uspořádáno další pojezdové a hnací kolo 7, které má ve srovnání s koly 4 a 6 podstatně větší rozměry. Kolo 7 spolupůsobí svou obvodovou plochou s horní stranou 2c vodícího zařízení 2 a může být rovněž provedeno jako volnoběžné a/nebo poháněné, popřípadě hnací - podle toho, zdaje čisticí zařízení 1 provozováno jako pojízdné samostatně nebo jinak.
Ve zvoleném vyobrazení podle obr. 2 je za horním kolem 7 uspořádán kryt 8, který stejně jako nosná konstrukce probíhá kolmo k rovině výkresu. Jak je dále ještě podrobněji vysvětleno zejména v popisu obr. 4, má také nosná konstrukce 3 podélný rozměr kolmo k rovině výkresu a v této souvislosti obsahuje s výhodou nejméně dvě soustavy ve tvaru písmene U s rameny 3a, 3b za sebou, které jsou vhodným způsobem, s výhodou s dostatečnou tuhostí, navzájem spojeny - viz obr. 4. V oblasti nad, popřípadě mezi zmíněnými soustavami ve tvaru písmene U, to jest nosnými konstrukcemi 3, je uspořádán již zmíněný kryt 8, který slouží k uložení pohonů nebo hnacích zařízení pro kola 4, 6, 7 a kartáče 5, k uložení řídicích jednotek pro provoz čisticího zařízení 1, jakož i k uložení zásoby vody a/nebo jiných čisticích/ůčinných prostředků.
Orientace a uspořádání kol 4, 6 a 7 a/nebo kartáčů 5 jsou s výhodou provedeny jako nastavitelné. Kola 4 jsou přitom s výhodou výškově přestavitelná, zatímco kola 6 jsou s výhodou provedena nastavitelná přinejmenším, co se týká jejich boční vzdálenosti ve vztahu k ramenům 3a nosné konstrukce 3, popřípadě k vodícímu zařízení 2. Ramena 3a nosné konstrukce 3 mohou být vůči ramenu 3b provedena jako výkyvná a/nebo výškově přestavitelná - viz obr. 5, k tomuto účelu slouží příslušné klouby 3c.
Jak již bylo naznačeno, může být čisticí zařízení 1 upraveno k tomu, aby za použití nejméně zčásti poháněných kol 4, 6, 7 pojíždělo samohybně podél vodícího zařízení 2. Je však bez omezení také možné, aby čisticí zařízení 1 s volnoběžnými koly 4, 6, 7 podél vodícího zařízení 2 pojíždělo, tedy bylo taženo nebo posouváno, pomocí neznázorněného doprovodného vozidla.
V krytu 8 může být dále uspořádán vhodný zásobník energie, který dodává potřebnou energii k pohonu kol 4, 6, 7 a/nebo kartáčů 5. V závislosti na přítomných hnacích jednotkách, s výhodou
-5 CZ 307286 B6 elektromotorech nebo spalovacích motorech, je zásobník energie nebo zdroj energie proveden jako elektrický akumulátor nebo nádrž pro pohonnou hmotu, tedy benzin nebo naftu.
Jak již dále bylo uvedeno, může kryt 8 obsahovat prostředky k uchovávání vody a/nebo jiných vhodných čisticích/účinných prostředků. Tímto způsobem je čisticí zařízení 1 za provozu do značné míry soběstačné, popřípadě autonomní. Vynález se však v žádném případě neomezuje na takové provedení.
Navíc je také možné, že čisticí zařízení 1 je vodou a/nebo čisticími/účinnými prostředky zásobováno například hadicovým potrubím z doprovodného vozidla. Totéž platí i pro zásobování energií pro zmíněné pohony nebo hnací jednotky.
Dále mohou být na nosné konstrukci 3 ještě uspořádány trysky nebo jiné čisticí prostředky, které ve vyobrazení podle obr. 2 nejsou znázorněny. Zmíněné trysky slouží na jedné straně ke smáčení kartáčů 5 a na druhé straně také k přímému čisticímu působení na vodicí zařízení 2.
Pomocí již zmíněné přestavitelnosti jak kol 4, 6, 7, tak i nosné konstrukce 3, jakož i kartáčů 5, popřípadě příslušných os 5a kartáčů 5, lze čisticí zařízení 1 přizpůsobit k různým průřezům a provedením vodícího zařízení 2, jehož příklady jsou znázorněny na obr. 1.
Obr. 3 schematicky znázorňuje jiné provedení čisticího zařízení f. Budiž však již na tomto místě poznamenáno, že provedení podle obr. 3 se může použít také v kombinaci s výše popsaným provedením podle obr. 2, zejména mohou být na obr. 2 a obr. 3 znázorněná provedení uspořádána zařazena za sebou navzájem v jediném čisticím zařízení 1, aby vzniklo komplexní čisticí zařízení L V zásadě může být za sebou navzájem zařazeno libovolně mnoho na obr. 2 a 3 znázorněných jednotek, popřípadě čisticích zařízení 1, v libovolné kombinaci.
Na všech výkresech stejné vztahové značky označují stejné nebo přinejmenším stejně působící prvky.
Nosná konstrukce 3 podle obr. 3 je provedena v zásadě stejně jako nosná konstrukce 3 podle obr. 2. Nápadné je, že podle obr. 3 nejsou v oblasti volných konců ramen 3a uspořádána žádná pojezdová nebo hnací kola 4. Tímto je zdůrazněno, že provedení podle obr. 3 se přednostně použije v kombinaci s čisticím zařízením 1, popřípadě jednotkou, podle obr. 2. Podobně není podle obr. 3 nad středním ramenem 3b nosné konstrukce 3b přítomno žádné horní, pojezdové nebo hnací kolo.
Další rozdíl mezi provedeními podle obr. 2 a obr. 3 se týká čisticích prostředků, popřípadě kartáčů 5. Tyto jsou podle obr. 3 provedeny jako v příslušném půdorysném pohledu kruhové kartáče 5' se vždy vodorovnou osou 5b otáčení, které znázorněným způsobem působí na boční strany 2a vodícího zařízení 2 - jako kartáče k čištění disků kol motorových vozidel v mycích zařízeních.
Přibližně místo spodních kol 4 podle obr. 2 jsou na nosné konstrukci 3 podle obr. 3 přídavně uspořádány ještě válcové kartáče 5 s přibližně vodorovnou osou 5c kartáče 5, které bočně dosahují až k bočním plochám 2a vodícího zařízení 2, aby vyčistily bočně v oblasti spodku vodícího zařízení 2 uspořádané, na obr. 3 neznázorněné spodní odrazky vodícího zařízení 2.
Co se týká pohonů pro kartáče 5\ 5, platí v zásadě dále, co bylo uvedeno u obr. 2. Totéž se týká také dalších možných zařízení v oblasti nosných konstrukcí 3.
Obr. 4 znázorňuje v bočním pohledu speciální provedení čisticího zařízení 1 podle vynálezu, které obsahuje jednotky 1, Γ čisticího zařízení Γ, které jsou v zásadě znázorněny na obr. 2, popřípadě na obr. 3. Takto je na obr. 4 zleva doprava ve směru pojezdu čisticího zařízení 1 patrné nejdříve čisticí zařízení 1 přibližně podle obr. 2, poté čisticí zařízení 1' přibližně podle
-6CZ 307286 B6 obr. 3 a nakonec znovu čisticí zařízení 1 přibližně podle obr. 2. Ve svislém směru probíhající ramena 3a jednotlivých nosných konstrukcí 3 - viz obr. 2 a 3 - jsou přitom navzájem spojena pomocí horních a spodních vodorovných vzpěr 3d.
Podle obr. 4 jsou v rámci přední a zadní jednotky 1 uspořádána za sebou navzájem vždy dvě horní pojezdová a hnací kola 7. Mezi nimi se nachází již zmíněný kryt, jehož vnitřní život není explicitně znázorněn. Odkazuje se na další výše a níže uvedený popis.
Postranní kola 6 jsou s výhodou uspořádána, popřípadě výškově přestavitelná tak, že nekolidují s postranními odrazkami 2b vodícího zařízení 2.
Ve spodní podstavné oblasti vodícího zařízení 2 je patrné podstavné rozšíření 2d, v jehož oblasti mohou být uspořádány dále výše zmíněné spodní odrazky. Samozřejmě není znázorněné čisticí zařízení 1 podle obr. 4 v oblasti prostředního modulu, popřípadě prostřední jednotky Γ, opatřeno spodními kartáči 52, znázorněnými na obr. 3.
Co se týká krytu 8, je tento podle obr. 4 symbolicky rozdělen na první úsek 8a a druhý úsek 8b. První úsek 8a krytu 8 obsahuje například již zmíněné hnací jednotky, které mohou být například provedeny jako hydraulické hnací jednotky s elektrickým napájením energií z akumulátoru nebo elektrického agregátu. Alternativně přichází v úvahu také provedení jako elektromotory, rovněž s akumulátorem nebo elektrickým agregátem.
Čisticí zařízení 1 není, co se týká hnacího zařízení omezeno a může zejména pojíždět také proti směru šipky F. Totéž v zásadě platí pro směr otáčení kartáčů 5, 5', 52. Jak již bylo zmíněno, je také možné provedení hnací jednotky, případně hnacích jednotek, jako spalovací motory na benzin nebo naftu.
Kryt 8, popřípadě jeho úsek 8b, slouží ve znázorněném provedení k uložení čerpadla na vodu a/nebo jiné vhodné čisticí prostředky a k připojení na externí zásobování, aniž by se tím vynález na toto omezoval. Samozřejmě může být čisticí zařízení Γ podle obr. 4, stejně jako čisticí zařízení 1 a Γ podle obr. 2 a 3, provedeno také jako v podstatě autarkní a vozit s sebou vlastní zásobu vody/účinných prostředků, jako jsou chemické přísady nebo podobně.
Použití dvou kol 7 za sebou v horní oblasti čisticího zařízení Γ slouží k překonávání meziprostorů mezi jednotlivými neznázoměnými prvky vodícího zařízení 2. Znázorněným uspořádáním je zajištěno, že nejméně jedno z párově uspořádaných kol 7 má v samohybném provozu zařízení 1 kontakt s horní stranou 2c vodícího zařízení 2, aby zařízením 1 dále pohybovalo ve směru šipky F.
Obr. 5 znázorňuje již dříve zmíněnou přestavitelnost nosné konstrukce 3 podle obr. 2 a 3 použitím kloubů 5c mezi prostředním ramenem 3b a volnými postranními rameny 3a nosné konstrukce 3.
Zásluhou výkyvného uspořádání volných ramen 3a vůči prostřednímu ramenu 3b lze nosnou konstrukci 3 nastavit tak, že ve spodní oblasti nosné konstrukce 3 vznikne efektivně větší šířka B, takže odpovídajícně vybavené čisticí zařízení 1 lze přizpůsobit zejména k vodicím zařízením 2, která mají ve spodní oblasti rozšířený průřez - viz obr. 1.
Volná ramena 3a jsou dále opatřena zařízením 3e k jejich výškovému přestavování, tedy prodlužování, popřípadě zkracování, takže také v této oblasti se může provést rozsáhlé přizpůsobení k různým geometriím vodicích zařízení 2.
Obr. 6 znázorňuje různé tvary kartáčů 5, znázorněných na obr. 2 a obr. 4. Zcela vlevo na obr. 6 znázorněný kartáč 5 přitom v podstatě odpovídá kartáčům podle obr. 2; znázorněný kartáč 5 má v podstatě tvar kruhového válce.
-7 CZ 307286 B6
Kartáč 5 ve střední části obr. 6 je naproti tomu proveden ve tvaru komolého kužele, přičemž jeho průměr se směrem k jednomu konci spojitě zmenšuje. Kartáč 5 v pravé části obr. 6 je vytvořen z jednotlivých kartáčových prvků 5d o různých, popřípadě proměnných, průměrech, které jsou uspořádány za sebou navzájem na společné ose 5a kartáče.
Zejména s kartáči 5 podle pravé části obr. 6 lze dosáhnout dokonale pružného přizpůsobení k danému průřezu vodícího zařízení 2. Toto se týká zejména vodicích zařízení 2 typu, který je na obr. 1 znázorněn ve spodní řadě zcela vpravo.
Naproti tomu použití na obr. 3 a obr. 4 znázorněných kartáčů 5] má smysl pouze u vodicích zařízení 2 s v podstatě hladkými, rovnými bočními plochami 2a - viz zejména vodicí zařízení 2 podle horní řady na obr. 1.

Claims (16)

1. Čisticí zařízení pro vodicí zařízení u dopravních drah, zejména pojízdné čisticí zařízení (1, Γ, 1) pro ochranná/vodicí zařízení (2) u dopravních drah jako jsou silnice nebo cesty, v podstatě průběžná vodicí zařízení (2), vyznačující se tím, že obsahuje nosnou konstrukci (3) určenou k obepnutí ochranného/vodicího zařízení (2) na způsob můstku, na které jsou uspořádány první a druhé pojezdové prostředky (4, 6; 7) pro pojíždění čisticího zařízení (1, Γ, 1), a čisticí prostředky upravené k působení bočně na nejméně jednu stranu ochranného/vodicího zařízení (2) v průběhu pojezdu čisticího zařízení (1), kdy druhé pojezdové prostředky (7), které jsou upraveny pro spolupráci s ochranným/vodicím zařízením (2) shora, jsou ve formě soustavy válečků, jejíž nejméně jeden váleček je poháněný nebo volnoběžný, přičemž soustava válečků je vůči zbylému čisticímu zařízení (1, Γ, 1) nastavitelná.
2. Čisticí zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že pojezdové prostředky (4, 6; 7) jsou provedeny jako nejméně zčásti a/nebo přechodně poháněné, takže čisticí zařízení (1, 1', 1) je samostatně pojízdné.
3. Čisticí, zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že pojezdové prostředky (4, 6; 7) jsou alespoň zčásti uvolnitelné, takže čisticí zařízení (1, Γ, 1) lze táhnout nebo vléci.
4. Čistící zařízení podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že první pojezdové prostředky (4, 6) zahrnují na každé straně nosné konstrukce (3) nejméně jedno kolo, kladku a housenkový pás nebo housenkový řetěz.
5. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že nosná konstrukce (3) má nastavitelnou výšku a/nebo šířku (B).
6. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že první pojezdové prostředky (4, 6), které jsou upraveny pro spolupráci s ochranným/vodicím zařízením (2) z boku, jsou ve formě soustavy válečků, jejíž nejméně jeden váleček je poháněný nebo volnoběžný, přičemž soustava válečků je vůči zbylému čisticímu zařízení (1, Γ, 1) nastavitelná.
7. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že čisticí prostředky zahrnují nejméně jeden kartáč (5, 5', 5).
-8CZ 307286 B6
8. Čisticí zařízení podle nároku 7, vyznačující se tím, že kartáč (5, 5', 5) je otočný kolem osy probíhající v podstatě napříč vzhledem k podélnému rozměru ochranného/vodicího zařízení (2), přičemž čisticí prostředky jsou nastavitelné vůči zbylému čisticímu zařízení (1, Γ, 1).
9. Čisticí zařízení podle nároku 7 nebo 8, vyznačující se tím, že kartáče (5, 5', 5) na obou stranách nosné konstrukce (3) jsou pohánitelné vzájemně protiběžně.
10. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 9, vyznačující se tím, že obsahuje autonomní zásobu vody a čisticích prostředků.
11. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 10, vyznačující se tím, že čisticí prostředky zahrnují nejméně jeden čerpací prostředek ve funkčním spojení s aplikačními prostředky, přednostně tryskami apod., pro vodu a/nebo účinné prostředky.
12. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 11, vyznačující se tím, že obsahuje autonomní zásobník energie, přednostně elektrické energie, k napájení pohonů pro první a druhé pojezdové prostředky (4, 6; 7) a/nebo čisticí prostředky.
13. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 12, vyznačující se tím, že obsahuje spojovací prostředky k připojení na doprovodné vozidlo apod., přednostně k zásobování vodou a účinnými prostředky a/nebo energií, zejména za provozu čisticího zařízení.
14. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 13, vyznačující se tím, že celková hmotnost čisticího zařízení, bez přívodu vody a účinných látek, nepřesahuje 70 kg.
15. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 14, vyznačující se tím, že obsahuje nejméně jedno signalizační zařízení k signalizaci čisticího zařízení, zejména provozu čisticího zařízení.
16. Čisticí zařízení podle některého z nároků 1 až 15, vyznačující se tím, že první a druhé pojezdové prostředky (4, 6; 7) a/nebo čisticí prostředky (5, 5', 5) jsou řiditelné prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově, přednostně radiově.
Seznam vztahových značek:
1 čisticí zařízení Γ čisticí zařízení 1 čisticí zařízení 2 vodicí zařízení 2a boční plocha 2b reflektor 2c horní strana (vodícího zařízení 2) 2d rozšíření 3 nosná konstrukce 3a volné rameno 3b prostřední rameno 3c kloub 3d vodorovná vzpěra 3e výškové přestavovací zařízení 4 kolo 4a osa 5 kartáč 5a osa 5' kartáč 5b osa
-9CZ 307286 B6
5 kartáč 5c osa 5d kartáčový prvek 6 kolo 6a osa 7 kolo 8 kryt 8a úsek krytu 8b úsek krytu B šířka F směr jízdy
CZ2014-107A 2013-02-21 2014-02-19 Čisticí zařízení pro vodicí zařízení u dopravních drah CZ307286B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE202013001650U DE202013001650U1 (de) 2013-02-21 2013-02-21 Reinigungsvorrichtung für Leiteinrichtungen an Verkehrswegen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2014107A3 CZ2014107A3 (cs) 2014-10-01
CZ307286B6 true CZ307286B6 (cs) 2018-05-16

Family

ID=48084838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2014-107A CZ307286B6 (cs) 2013-02-21 2014-02-19 Čisticí zařízení pro vodicí zařízení u dopravních drah

Country Status (4)

Country Link
CZ (1) CZ307286B6 (cs)
DE (1) DE202013001650U1 (cs)
PL (1) PL226694B1 (cs)
SK (1) SK288606B6 (cs)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2015221411B2 (en) * 2014-02-18 2019-05-30 Jj Cleaning Australia Pty Ltd Autonomous tunnel cleaning system
CN106424014B (zh) * 2016-10-19 2018-10-09 麻润朗 小型智能护栏清洗机器人
CN107119606A (zh) * 2017-05-03 2017-09-01 孙艺轩 一种护栏清洗装置
CN111851374B (zh) * 2020-07-22 2022-06-07 山东城邦建设有限公司 一种市政环保用道路中间防护栏清洁机构
CN113005971A (zh) * 2021-03-24 2021-06-22 武汉擎江实业有限公司 一种混凝土高速公路定期养护设备和养护方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201276684Y (zh) * 2008-09-30 2009-07-22 张永江 护栏清洗车
CN201296911Y (zh) * 2008-11-21 2009-08-26 北京工业大学 便捷护栏清洗车
CN201343720Y (zh) * 2008-12-28 2009-11-11 李新民 一种护栏自动清洗装置
CN101831884A (zh) * 2010-05-10 2010-09-15 中国地质大学(武汉) 道路护栏清洗机
CN201620379U (zh) * 2009-12-17 2010-11-03 付国全 街道护栏清洗车
CN201665844U (zh) * 2010-04-07 2010-12-08 长沙中联重工科技发展股份有限公司 护栏清洗装置
CN201695368U (zh) * 2010-05-10 2011-01-05 中国地质大学(武汉) 道路护栏清洗装置
CN202390794U (zh) * 2011-12-02 2012-08-22 长沙中联重科环卫机械有限公司 护栏清洗装置
CN202390793U (zh) * 2011-11-30 2012-08-22 徐州工程学院 一种护栏除锈车
CN202440779U (zh) * 2012-01-11 2012-09-19 长沙中联重科环卫机械有限公司 护栏清洗车

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201276684Y (zh) * 2008-09-30 2009-07-22 张永江 护栏清洗车
CN201296911Y (zh) * 2008-11-21 2009-08-26 北京工业大学 便捷护栏清洗车
CN201343720Y (zh) * 2008-12-28 2009-11-11 李新民 一种护栏自动清洗装置
CN201620379U (zh) * 2009-12-17 2010-11-03 付国全 街道护栏清洗车
CN201665844U (zh) * 2010-04-07 2010-12-08 长沙中联重工科技发展股份有限公司 护栏清洗装置
CN101831884A (zh) * 2010-05-10 2010-09-15 中国地质大学(武汉) 道路护栏清洗机
CN201695368U (zh) * 2010-05-10 2011-01-05 中国地质大学(武汉) 道路护栏清洗装置
CN202390793U (zh) * 2011-11-30 2012-08-22 徐州工程学院 一种护栏除锈车
CN202390794U (zh) * 2011-12-02 2012-08-22 长沙中联重科环卫机械有限公司 护栏清洗装置
CN202440779U (zh) * 2012-01-11 2012-09-19 长沙中联重科环卫机械有限公司 护栏清洗车

Also Published As

Publication number Publication date
SK288606B6 (sk) 2018-10-01
PL407271A1 (pl) 2014-09-01
SK500182014A3 (sk) 2014-10-03
PL226694B1 (pl) 2017-08-31
DE202013001650U1 (de) 2013-03-13
CZ2014107A3 (cs) 2014-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ307286B6 (cs) Čisticí zařízení pro vodicí zařízení u dopravních drah
US6497531B2 (en) Concrete curing machine
CN201276684Y (zh) 护栏清洗车
CN101831884B (zh) 道路护栏清洗机
CN104775379A (zh) 一种大高度桥梁墙面清洗车
CN204570561U (zh) 大高度桥梁墙面清洗车
CN204753459U (zh) 一种道路桥梁护栏清洗装置
CN105501815A (zh) 适用于漂浮物和水草收集的输送装置及前舱收集系统
DE102009006146A1 (de) Fahrbare HD-Reinigungsmaschine für Outdoor-Kunststoffböden, und deren Anwendung
AU2012101216A4 (en) Cleaning apparatus
CN205274429U (zh) 适用于漂浮物和水草收集的输送装置及前舱收集系统
CN208379614U (zh) 一种路基边坡铺设用装置
CN105000012B (zh) 履带式气浮运输车
CN104060564A (zh) 路边石清洗装置
CN105755998A (zh) 一种道路标线清洗车
CN110387847B (zh) 一种市政路面隔离护栏清洁装置
CN105501833A (zh) 一种煤炭传送器
CN105200916B (zh) 一种桥梁梁底检查车
CN207314238U (zh) 一种建筑工地用环保清扫车
CN104594255A (zh) 道路桥梁护栏除尘清洗一体机
US4163301A (en) Tunnel or like wall cleaning machine
CN103726466B (zh) 一种护栏清洗机
CN105648954A (zh) 道路隔离栏杆自动清洗设备
CN203753789U (zh) 带式输送机人员过站保护装置
CN206028195U (zh) 太阳能电池板自行无轨清洁装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20230219