CZ304683B6 - Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze - Google Patents

Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze Download PDF

Info

Publication number
CZ304683B6
CZ304683B6 CZ2013-567A CZ2013567A CZ304683B6 CZ 304683 B6 CZ304683 B6 CZ 304683B6 CZ 2013567 A CZ2013567 A CZ 2013567A CZ 304683 B6 CZ304683 B6 CZ 304683B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
yarn
optical elements
row
sensor
core
Prior art date
Application number
CZ2013-567A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2013567A3 (cs
Inventor
Pavel Kousalík
Jiří Sloupenský
Original Assignee
Rieter Cz S.R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rieter Cz S.R.O. filed Critical Rieter Cz S.R.O.
Priority to CZ2013-567A priority Critical patent/CZ2013567A3/cs
Publication of CZ2013567A3 publication Critical patent/CZ2013567A3/cs
Publication of CZ304683B6 publication Critical patent/CZ304683B6/cs

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
  • G01N33/36Textiles
  • G01N33/365Textiles filiform textiles, e.g. yarns
  • DTEXTILES; PAPER
  • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
  • D01HSPINNING OR TWISTING
  • D01H13/00Other common constructional features, details or accessories
  • D01H13/26Arrangements facilitating the inspection or testing of yarns or the like in connection with spinning or twisting
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
  • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical means
  • G01B11/08Measuring arrangements characterised by the use of optical means for measuring diameters
  • G01B11/10Measuring arrangements characterised by the use of optical means for measuring diameters of objects while moving
  • G01B11/105Measuring arrangements characterised by the use of optical means for measuring diameters of objects while moving using photoelectric detection means
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
  • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical means
  • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical means for measuring contours or curvatures
  • G01B11/2433Measuring arrangements characterised by the use of optical means for measuring contours or curvatures for measuring outlines by shadow casting
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using infra-red, visible or ultra-violet light
  • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
  • G01N21/15Preventing contamination of the components of the optical system or obstruction of the light path
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using infra-red, visible or ultra-violet light
  • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
  • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
  • G01N21/89Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
  • G01N21/8914Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the material examined
  • G01N21/8915Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the material examined non-woven textile material

Abstract

Sledování alespoň jednoho parametru kvality příze (2) a/nebo parametrů senzoru (4) se provádí elektronickým čističem (1) příze pomocí optického snímače (5). Optický snímač (5) obsahuje senzor (4) s jednou nebo dvěma řadami jednotlivých optických prvků (41, 42) obdélníkového tvaru. Jednotlivé optické prvky (41, 42) poskytují na svém výstupu analogový signál, úměrný intenzitě jejich ozáření, jehož velikost se v každém cyklu měření sleduje. V první a/nebo ve druhé řadě optických prvků (41, 42) senzoru (4) se pro každý sledovaný parametr kvality příze (2) a/nebo pro každý sledovaný parametr senzoru (4) zvolí jednotlivé optické prvky (41, 42) senzoru (4) tvořící aktivní zónu pro sledování příslušného parametru. Počet optických prvků (41, 42) v jedné aktivní zóně (Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.2.1, Z1.2.2, Z2.2.1, Z2.2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.1) v jedné řadě je menší než celkový počet optických prvků (41, 42) v příslušné řadě. Výstupní analogový signál jednotlivých optických prvků příslušné aktivní zóny se zahrnuje do vyhodnocování příslušného parametru.

Description

Sledování alespoň jednoho parametru kvality příze (2) a/nebo parametrů senzoru (4) se provádí elektronickým čističem (1) příze pomocí optického snímače (5). Optický snímač (5) obsahuje senzor (4) s jednou nebo dvěma řadami jednotlivých optických prvků (41, 42) obdélníkového tvaru. Jednotlivé optické prvky (41,42) poskytují na svém výstupu analogový signál, úměrný intenzitě jejich ozáření, jehož velikost se v každém cyklu měření sleduje. V první a/nebo ve druhé řadě optických prvků (41, 42) senzoru (4) se pro každý sledovaný parametr kvality příze (2) a/nebo pro každý sledovaný parametr senzoru (4) zvolí jednotlivé optické prvky (41, 42) senzoru (4) tvořící aktivní zónu pro sledování příslušného parametru. Počet optických prvků (41, 42) v jedné aktivní zóně (Zl.l, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Zl.2.1,

Z1.2.2, Z2.2.1, Z2.2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.1) v jedné řadě je menší než celkový počet optických prvků (41, 42) v příslušné řadě. Výstupní analogový signál jednotlivých optických prvků příslušné aktivní zóny se zahrnuje do vyhodnocování příslušného parametru.

Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze

Oblast techniky

Vynález se týká způsobu sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze pomocí optického snímače obsahujícího senzor s jednou nebo dvěma řadami jednotlivých optických prvků obdélníkového tvaru, přičemž jednotlivé optické prvky poskytují na svém výstupu analogový signál úměrný intenzitě jejich ozáření, jejíž velikost se v každém cyklu měření sleduje.

Dosavadní stav techniky

Z CZ 286113 (EP1051595B1) je znám způsob zjišťování tloušťky a/nebo homogenity pohybující se příze, u něhož příze prochází tokem záření mezi zdrojem záření a řádkovým CCD snímačem, přičemž každý z elementů CCD snímače je spřažen s vyhodnocovacím zařízením stavu a/nebo intenzity svého ozáření. Jako snímače záření se zde používají CCD snímače, jimiž je měřená příze nespojitě snímána vždy na velmi krátkých úsecích, okolo 10 pm, své délky.

Z US6242755 Bl je znám způsob bezkontaktního měření vlákenného textilního materiálu neurčité délky, u něhož je textilní materiál umístěn v oblasti záření alespoň jednoho zdroje záření a jeho stín je zářením promítán na přijímací zařízení obsahující řadu vedle sebe uspořádaných snímacích buněk, přičemž přijímacím zařízením je CCD snímač. Průměr vlákenného textilního materiálu se určuje z počtu zcela zastíněných snímacích buněk a z částečného zastínění jedné nebo dvou sousedních snímacích buněk, přičemž hodnota částečného zastínění se stanovuje poměrným dílem úměrně velikosti částečného zastínění k úplnému zastínění.

Známé čističe příze založené na řádkových CCD nebo CMOS optických snímačích pracují pouze s digitálními hodnotami počtu zastíněných optických prvků. Z CZ 286 113 a US 62 42 775 jsou sice známé způsoby vyhodnocování průměru příze se zahrnutím vlivu částečně osvícených optických prvků, ale takové snímače nebyly dosud pro nasazení přímo na výrobních strojích průmyslově realizovány, velmi pravděpodobně také z důvodů, které řeší tento vynález. Zpracování analogových signálů z jednotlivých optických prvků snímače bez dalších opatření, například proti elektromagnetickému rušení, je totiž komplikované a nepřináší očekávané účinky.

Z US 6 219 135 (EP 1015873 Bl) je známa konfigurace optického snímače, kombinujícího analogové a digitální optické prvky s cílem získat kromě průměru příze z počtu zastíněných digitálních optických prvků i informaci o její povrchové struktuře z částečně zastíněných optických prvků. Toto zařízení je zřejmě určeno pouze pro laboratorní přístroje. Pro použití, jako on line měřicí zařízení přímo při výrobě příze má toto zařízení řadu omezení. Další nevýhodou je, že střídavá složka signálu z analogových optických prvků, charakterizující povrchovou strukturu příze, je modulována na poměrně velkou stejnosměrnou složku, která zhoršuje možnosti jejího zpracování A/D převodníkem. Další nevýhodou je, že analogový signál je veden ke zpracování mimo vlastní snímač, takže je vystaven vlivům elektromagnetického rušení, které se z okolních zařízení stroje indukují do analogového vodiče. Prostředí bez rušení lze zřejmě vytvořit při nasazení optického snímače v laboratoři, avšak nikoli na výrobních strojích.

Nevýhody při zpracování analogového signálu byly odstraněny zařízením pro bezdotykové měření vlastností pohybující se příze podle CZ 299684, u něhož je řádkový optický snímač integrován do jednoho polovodičového integrovaného zákaznického obvodu ASIC společně s alespoň částí elektronických obvodů pro zpracování a/nebo vyhodnocování signálu řádkového optického snímače, přičemž elektronické obvody pro zpracování a/nebo vyhodnocování signálu řádkového

- 1 CZ 304683 B6 optického snímače jsou se řádkovým optickým snímačem integrovány na společném polovodičovém substrátu a/nebo uloženy v jednom společném pouzdru.

Výhodou takového uspořádání je zejména to, že výchozí operace zpracování a/nebo vyhodnocování signálu snímače probíhají v jednom integrovaném obvodu, takže výstupní signál z optického prvku není rušením ovlivňován, avšak řešení podle CZ 299 684 předpokládá pouze binární zpracování signálů z jednotlivých optických prvků, kdy se sleduje pouze osvícení či zastínění každého jednotlivého optického prvku. Nevýhodou tohoto řešení je čistě digitální vyhodnocování jednotlivých optických prvků, kdy podle nastavené komparační úrovně jsou jednotlivé optické prvky rozděleny na osvícené a neosvícené a průměr příze je tvořen součtem šířky zastíněných optických prvků. Toto zařízení tedy neumožňuje s dostatečnou přesností vyhodnocovat povrchovou strukturu příze aje přitom u něho značně problematické sledování případné kontaminace jednotlivých optických prvků prachem nebo jinými nečistotami nebo sledování změny intenzity zdroje světla.

Cílem vynálezu je dále zvýšit přesnost sledování parametrů příze v elektronickém čističi příze pomocí řádkového optického snímače, získat podstatně přesnější informace o povrchové struktuře vypřádané příze přímo na stroji vyrábějícím přízi, prodloužit dobu, po kterou je řádkový optický snímač schopen přesného měření bez zásahu obsluhy zdokonalením sledování parametrů jeho senzoru a vytvořit možnost upozornění obsluhy nebo možnost zastavení pracovního místa při nesprávné funkci senzoru optického snímače. Dalším cílem vynálezu je použití senzoru optického snímače v optických snímačích s rozdílnými zdroji záření, přičemž pracovní bod senzoru je vždy nastaven optimálně.

Podstata vynálezu

Cíle vynálezu je dosaženo způsobem sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru v elektronickém čističi příze podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v první a/nebo v druhé řadě optických prvků senzoru se pro každý sledovaný parametr kvality příze a/nebo parametr senzoru zvolí jednotlivé optické prvky senzoru tvořící aktivní zónu pro sledování příslušného parametru, přičemž počet optických prvků v jedné aktivní zóně v jedné řadě je menší než celkový počet optických prvků v příslušné řadě, a výstupní analogový signál jednotlivých optických prvků příslušné aktivní zóny se zahrnuje do vyhodnocování příslušného parametru.

Výběr optických prvků a jejich zařazení do aktivních zón podle sledovaného parametru umožňuje vyhodnocování více parametrů kvality příze nebo parametrů senzoru v jednom cyklu měření. Rozdělením optických prvků do aktivních zón se zaměřením na konkrétní sledovaný parametr dojde ke zvýšení přesnosti měření, zpřesnění klasifikace vad v přízi, zlepšení dynamiky měření a k potlačení vlivu optických prvků, které nejsou pro sledovaný parametr potřebné, dále dojde k potlačení vlivu kontaminace snímače prachem a potlačení vlivu vnějšího světla.

Zejména pro sledování průměru a průměrových vad příze nebo některých parametrů senzoru je výhodné, je-li aktivní zóna tvořena souvislou řadou optických prvků.

Pro sledování jiných parametrů kvality příze nebo parametrů senzoru je výhodné, je-li aktivní zóna tvořena dvěma nebo více od sebe oddělenými skupinami optických prvků alespoň v jedné řadě optických prvků.

Pro zlepšení dynamiky měření je výhodné, když se velikost a poloha alespoň jedné aktivní zóny pro sledování parametru kvality příze během provozu optického snímače mění v závislosti na aktuální poloze průmětu příze, s výhodou například podle CZ 299684.

-2CZ 304683 B6

Aktivní zóna pro sledování parametrů kvality příze se vytvoří v oblasti průmětu příze na optické prvky první řady a/nebo optické prvky druhé řady a v okolí tohoto průmětu příze. Tím se dosáhne zlepšení dynamiky výstupního signálu a zároveň se omezí vliv optických prvků, které nejsou zahrnuty do aktivní zóny, ale pokud by aktivní zóna nebyla vytvořena a vyhodnocovaly by se všechny optické prvky, mohly by ovlivňovat sledovaný parametr, například při znečištění těchto optických prvků.

Aktivní zóna pro zjišťování průměru a průměrových vad příze se přitom vytvoří souvislou řadou optických prvků. Souvislá řada optických prvků přitom odpovídá velikosti průmětu příze zvětšenému o předpokládanou velikost vad příze.

Aktivní zóna pro sledování povrchové struktury příze se přitom vytvoří dvěma od sebe oddělenými skupinami optických prvků první řady a/nebo dvěma od sebe oddělenými skupinami optických prvků druhé řady nebo souvislou řadou optických prvků druhé řady, přičemž alespoň všechny částečně zastíněné optické prvky druhé řady jsou součástí této aktivní zóny.

Vždycky je výhodné sledovat daný parametr kvality příze na co nejmenším množství optických prvků, které jsou změnou tohoto parametru ovlivňovány, a změnou sledovaného parametru se mění jejich výstupní analogový signál. Proto jsou například pro sledování povrchové struktury příze v první řadě vytvořeny dvě aktivní zóny na okrajích průmětu příze. Pro dostatečně hrubé příze, jejichž průměr přesahuje šířku alespoň dvou optických prvků druhé řady, lze stejné rozdělení aplikovat i ve druhé řadě optických prvků. Pro velmi jemné příze ve druhé řadě výhodnější vytvořit aktivní zónu pro sledování povrchové struktury příze souvislou řadou optických prvků.

Pro sledování parametrů senzoru je výhodné, když se aktivní zóna pro toto sledování vytvoří mimo oblast průmětu příze na optické prvky první a/nebo druhé řady. Na optických prvcích mimo oblast průmětu příze by měl být výstupní signál v podstatě stálý, nezávislý na měřené přízi, a lze proto dobře sledovat jeho případnou změnu vyvolanou vnějšími vlivy, například stárnutím zdroje světla nebo kontaminací prachem.

Současně mohou být v jedné řadě nebo v obou řadách optických prvků vytvořeny alespoň dvě aktivní zóny, přičemž alespoň některé optické prvky mohou být součástí více aktivních zón.

Při změně typu vypřádané příze mění aktivní zóna/zóny svoji velikost a/nebo výběr jednotlivých optických prvků podle šířky zobrazeného průmětu příze.

Objasnění výkresů

Příkladné provedení snímače, na němž lze uplatnit způsob podle vynálezu, je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde značí Obr. 1 uspořádání optického snímače se senzorem. Obr. 2 uspořádání čističe příze s optickým snímačem. Obr. 3 a Obr. 4 příklady výběru optických prvků senzoru optického snímače do aktivních zón.

Příklady uskutečnění vynálezu

Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze elektronickým čističem příze bude vysvětlen na příkladném provedení elektronického čističe příze obsahujícího optický snímač ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích, například spřádacích strojích nebo soukacích strojích.

Čistič i příze obsahuje pouzdro 11, v němž je vytvořena drážka 111 pro průchod příze 2. Drážka 111 je z jedné strany otevřená, což umožňuje vložení příze 2 do drážky 111. V bočních stěnách

-3CZ 304683 B6 drážky 111 jsou proti sobě uspořádány výstupní část zdroje 3 záření, a senzor 4 optického snímače 5.

Zdroj 3 záření obsahuje ve znázorněném provedení svítivou diodu LED 31 a optickou čočku 32 sloužící k vytváření svazku rovnoběžných paprsků procházejících přes drážku 111 a vytvářejících na senzoru 4, optického snímače 5 stín, způsobený kolmým průmětem příze 2. Svítivé diodě LED 31 zdroje záření 3 je přiřazen řídicí obvod 33 intenzity záření, který je propojen s programovatelným zařízením 9 čističe I příze 2, od něhož v případě potřeby získává povely ke změně intenzity záření. Programovatelné zařízení 9 je komunikační sběrnicí JO propojeno s dalšími členy pracovního místa stroje respektive stroje.

Senzor 4 optického snímače 5 obsahuje ve znázorněném provedení dvě rovnoběžné řady optických prvků. Optické prvky 44 první řady mají obdélníkový tvar a jsou orientovány svými delšími stranami ve směru pohybu průmětu příze 2. Optické prvky 42 druhé řady mají rovněž obdélníkový tvar, ale jsou orientovány svými delšími stranami kolmo na směr pohybu průmětu příze 2. Na výstupu optických prvků 41 první řady i na výstupu optických prvků 42 druhé řady je analogový signál, který je úměrný intenzitě ozáření respektive zastínění optických prvků 41, 42. Optické prvky 41, 42 obou řad jsou vytvořeny CMOS technologií. Na Obr. 3 a 4 jsou schematicky znázorněny optické prvky 41, 42 senzoru 4, na který se promítá příze 2, přičemž černou barvou v jednotlivých optických prvcích 44, 42 je znázorněna velikost analogového signálu vydávaného osvícenými nebo částečně osvícenými optickými prvky 41, 42. Pro zjednodušení jsou v těchto obrázcích vynechány mezery mezi jednotlivými optickými prvky 41, 42.

V neznázoměném provedení obsahuje senzor 4 jen jednu řadu optických prvků odpovídajících svojí velikostí a orientací buď optickým prvkům 41. první řady, nebo optickým prvkům 42 druhé řady.

Optický snímač 5 obsahuje senzor 4 se dvěma řadami optických prvků 41, 42, mezi nimiž je vzdálenost 43. Výstupy optických prvků 41, 42 jsou zpracovávány analogově a zároveň analogově digitálními převodníky tak, aby se získala přesná hodnota intenzity ozáření optických prvků 41, 42 každé řady. Senzor 4, respektive obě řady jeho optických prvků 41, 42, jsou na Obr. 2 znázorněny schematicky pro snazší vysvětlení a pochopení vynálezu. Ve skutečném provedení jsou uspořádány v drážce 111 proti zdroji 3 záření.

Příkladné zapojení optického snímače 5 je schematicky znázorněno na Obr. 1, kde je čárkovanou čarou naznačen polovodičový substrát optického snímače, na němž je uspořádán senzor 4 a na něm první řada optických prvků 41 a druhá řada optických prvků 42. Výstupy jednotlivých optických prvků 41 první řady jsou prostřednictvím jednoho nebo několika analogových multiplexerů 410 připojeny k jednomu nebo několika analogově digitálním převodníkům 6, přičemž ve znázorněném provedení je použit jeden multiplexer 410 a jeden analogově digitální převodník

6. Druhá řada je rovnoběžná s první řadou a výstup každého jednotlivého optického prvku

421,...42n druhé řady je propojen se vstupem analogově digitálního převodníku 61,... 6n. Výstupy všech analogově digitálních převodníků 6, 61,...ón jsou propojeny se vstupem programovatelného zařízení 7 optického snímače 5.

Analogový signál na výstupu jednotlivých optických prvků 44, 42 se cyklicky sleduje a vyhodnocuje. V každém cyklu měření se pro sledovaný parametr kvality příze 2 a/nebo pro sledovaný parametr senzoru 4 zvolí jednotlivé optické prvky 41, 42 senzoru 4, jejichž výstupní signál bude zahrnován do vyhodnocování příslušného parametru. Tím se pro každý sledovaný parametr vytvoří aktivní zóna optimalizovaná pro jeho sledování. Aktivní zóny se mohou vytvářet v první řadě optických prvků 41 nebo ve druhé řadě optických prvků 42 nebo v obou řadách optických prvků 44, 42. Přitom pro každý sledovaný parametr kvality příze je výhodné sledovat jej na co nejmenším množství optických prvků, které jsou změnou tohoto parametru ovlivňovány, a změnou tohoto parametru se mění jejich výstupní analogový signál. Pro sledování parametrů snímače

-4CZ 304683 B6 je naopak výhodné sledovat příslušný parametr na co největším množství optických prvků neovlivněných průmětem příze 2.

Základními sledovanými parametry příze 2 jsou průměr a průměrové vady příze 2 a povrchová struktura příze 2, například chlupatost.

Základními sledovanými parametry senzoru 4 jsou kontaminace optických prvků 41, 42 senzoru 4 prachem a vliv vnějšího osvětlení a/nebo stárnutí zdroje 3 světla.

Aktivní zóna pro sledování zvoleného parametru kvality příze 2 se vytváří v oblasti průmětu příze 2 na optické prvky 41, 42 senzoru 4 a v okolí tohoto průmětu příze 2, přičemž okolím je myšleno v první řadě optických prvků 41 několik optických prvků po každé straně průmětu příze 2, jejichž počet odpovídá alespoň předpokládané velikosti vad příze 2, a v druhé řadě optických prvků 42 obvykle poslední částečně zastíněný optický prvek 42 po každé straně průmětu příze 2. 1 v druhé řadě optických prvků 42 lze za okolí považovat alespoň jeden optický prvek 42 senzoru 4 nezastíněný průmětem příze 2 na každé straně průmětu příze 2.

Pro zjišťování průměru příze 2 a sledování průměrových vad příze 2 se souvislou řadou optických prvků 41, 42 první a/nebo druhé řady vytvoří aktivní zóna ZIT., Z2.1, přičemž souvislá řada optických prvků 41, 42 se nachází v oblasti průmětu příze 2 a v jeho okolí a počet optických prvků 41, 42 v jedné řadě je menší, než je celkový počet optických prvků 41, 42 v příslušné řadě.

Pro sledování povrchové struktury příze 2 se dvěma od sebe oddělenými skupinami optických prvků 41 první řady na okrajích průmětu příze 2 vytvoří aktivní zóny Zl.2.1, Zl.2.2 a/nebo dvěma od sebe oddělenými skupinami optických prvků 42 druhé řady na okrajích průmětu příze 2 se vytvoří aktivní zóny Z2.2T, Z2.2.2 nebo souvislou řadou optických prvků 42 druhé řady přes celý průmět příze 2 se vytvoří aktivní zóna Z2.2.3, což je výhodné pro velmi jemné příze 2, jejichž průmět je menší než šířka dvou optických prvků 42 druhé řady.

Pro sledování parametrů senzoru 4 se aktivní zóny vytvářejí mimo oblast průmětu příze 2 na optické prvky 41, 42 první a/nebo druhé řady, protože na těchto optických prvcích 41, 42 je analogový výstupní signál v podstatě stálý a lze proto dobře sledovat jeho případnou změnu.

Pro sledování kontaminace senzoru 4, optického snímače 5 prachem se mimo oblast průmětu příze 2 vytvoří aktivní zóna Z1.3 v první řadě optických prvků 41 a/nebo Z2.3 ve druhé řadě optických prvků 42, přičemž tyto zóny se obvykle nacházejí nad sebou.

Pro sledování vlivu vnějšího osvětlení a/nebo stárnutí zdroje 3 světla se mimo oblast průmětu příze 2 na optické prvky 41 první řady vytvoří aktivní zóna Z1.4 a/nebo mimo oblast průmětu příze 2 na optické prvky 42 druhé řady se vytvoří aktivní zóna Z2.4, přičemž tyto zóny se obvykle nacházejí nad sebou.

Velikost a poloha jednotlivých aktivních zón se během provozu optického snímače 5 mění v závislosti na poloze průmětu příze 2, přičemž poloha průmětu příze 2 se určuje například podle patentu CZ 299684.

Na senzoru 4 může být v jednotlivých řadách optických prvků 41, 42 vytvořeno dvě nebo více aktivních zón, přičemž alespoň některé optické prvky 41, 42 mohou být součástí několika aktivních zón.

Při změně typu vypřádané příze 2 na stroji mění aktivní zóna/zóny mění svoji velikost a/nebo výběr jednotlivých optických prvků 41, 42 podle šířky průmětu příze 2 na jednotlivé optické prvky 41, 42.

-5CZ 304683 B6

PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (12)

1. Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze (2) a/nebo parametrů senzoru (4) elektronickým čističem (1) příze pomocí optického snímače (5) obsahujícího senzor (4) s jednou nebo dvěma řadami jednotlivých optických prvků (41, 42) obdélníkového tvaru, přičemž jednotlivé optické prvky (41, 42) poskytují na svém výstupu analogový signál úměrný intenzitě jejich ozáření, jehož velikost se v každém cyklu měření sleduje, vyznačující se tím, že v první a/nebo v druhé řadě optických prvků (41, 42) senzoru (4) se pro každý sledovaný parametr kvality příze (2) a/nebo pro každý sledovaný parametr senzoru (4) zvolí jednotlivé optické prvky (41, 42) senzoru (4) tvořící aktivní zónu pro sledování příslušného parametru, přičemž počet optických prvků (41, 42) v jedné aktivní zóně v jedné řadě je menší než celkový počet optických prvků (41, 42) v příslušné řadě a výstupní analogový signál jednotlivých optických prvků příslušné aktivní zóny se zahrnuje do vyhodnocování příslušného parametru.
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se t í m , že aktivní zóna (Zl.l, Z2.1, Z2.2.3, Z1.3, Z2.3, Z1.4, Z2.4) je tvořena souvislou řadou optických prvků (41, 42) alespoň v jedné řadě optických prvků (41, 42).
3. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že aktivní zóna (Z 1.2.1, Z1.2.2, Z2.2.1, Z2.2.2) je tvořena dvěma nebo více od sebe oddělenými skupinami optických prvků (41, 42) alespoň v jedné řadě optických prvků (41, 42).
4. Způsob podle nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že velikost a poloha aktivní zóny se během provozu optického snímače (5) mění v závislosti na poloze průmětu příze (2) na senzor (4).
5. Způsob podle libovolného z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že aktivní zóna (Zl.l, Z2.1, Zl.2.1, Zl.2.2, Z2.2.1, Z2.2.2, Z2.2.3) pro sledování parametrů kvality příze (2) se vytvoří v oblasti průmětu příze (2) na optické prvky (41) první řady a/nebo optické prvky (42) druhé řady a v okolí tohoto průmětu příze (2).
6. Způsob podle nároku 5, vyznačující se tím, že aktivní zóna (Zl.l, Z2.1) pro zjišťování průměru a průměrových vad příze (2) se vytvoří souvislou řadou optických prvků (41, 42).
7. Způsob podle nároku 5 nebo 6, vyznačující se tím, že aktivní zóna (Zl.2.1, Zl.2.2, Z2.2.1, Z2.2.2, Z2.2.3) pro sledování povrchové struktury příze se vytvoří dvěma od sebe oddělenými skupinami optických prvků (41) první řady a/nebo dvěma od sebe oddělenými skupinami optických prvků (42) druhé řady nebo souvislou řadou optických prvků (42) druhé řady, přičemž alespoň všechny částečně zastíněné optické prvky (42) druhé řady jsou součástí této aktivní zóny.
8. Způsob podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že aktivní zóna (Z1.3, Z2.3, Z1.4, Z2.4) pro sledování parametrů senzoru (4) se vytvoří mimo oblast průmětu příze (2) na optické prvky (41, 42) první a/nebo druhé řady.
9. Způsob podle nároku 8, vyznačující se tím, že se vytvoří aktivní zóna (Z1.3, Z2.3) pro zjišťování kontaminace optických prvků (41, 42) prachem.
10. Způsob podle nároku 8 nebo 9, vyznačující se tím, že se vytvoří aktivní zóna (Z1.4, Z2.4) pro sledování vlivu vnějšího osvětlení a/nebo stárnutí zdroje (3).
-6CZ 304683 B6
11. Způsob podle libovolného z nároků 5 až 10, vyznačující se tím, že současně jsou vytvořeny alespoň dvě aktivní zóny, přičemž alespoň některé optické prvky (41, 42) mohou být součástí několika aktivních zón.
12. Způsob podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že aktivní zóna/zóny pří změně typu vypřádané příze (2) mění svoji velikost a/nebo výběr jednotlivých optických prvků (41,42) podle šířky zobrazeného průmětu příze (2).
2 výkresy
Seznam vztahových značek:
1 čistič příze
II pouzdro čističe příze
III drážka
2 příze
3 zdroj záření
31 svítivá dioda LED
32 optická čočka
33 řídicí obvod intenzity záření
4 senzor optického snímače
41 optické prvky první řady 410 analogový multiplexer
42 optické prvky druhé řady
42l,...42n jednotlivé optické prvky druhé řady
43 vzdálenost mezi první a druhou řadou optických prvků
5 optický snímač
6, 61,...6n analogově digitální převodníky
7 programovatelné zařízení optického snímače
8 komunikační sběrnice optického snímače
9 programovatelné zařízení čističe příze
10 komunikační sběrnice čističe příze
Z1.1 aktivní zóna v první řadě pro sledování průměru a průměrových vad příze
Z2.1 aktivní zóna v druhé řadě pro sledování průměru a průměrových vad příze
Z 1.2.1 aktivní zóna v první řadě pro sledování povrchové struktury příze
Z1.2.2 aktivní zóna v první řadě pro sledování povrchové struktury příze
Z2. 2.1 aktivní zóna v druhé řadě pro sledování povrchové struktury příze
Z2.2.2 aktivní zóna v druhé řadě pro sledování povrchové struktury příze
Z2.2.3 aktivní zóna souvislá v druhé řadě pro sledování povrchové struktury příze
Z 1.3 aktivní zóna v první řadě pro sledování kontaminace senzoru prachem
Z2.3 aktivní zóna v druhé řadě pro sledování kontaminace senzoru prachem
Z1.4 aktivní zóna v první řadě pro sledování vlivu vnějšího osvětlení a stárnutí zdroje světla
Z2.4 aktivní zóna v druhé řadě pro sledování vlivu vnějšího osvětlení a stárnutí zdroje světla
CZ2013-567A 2013-07-16 2013-07-16 Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze CZ2013567A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-567A CZ2013567A3 (cs) 2013-07-16 2013-07-16 Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-567A CZ2013567A3 (cs) 2013-07-16 2013-07-16 Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze
EP14174934.1A EP2827127A3 (en) 2013-07-16 2014-06-30 Method for monitoring at least one parameter of quality of yarn and/or parameters of sensor by electronic yarn cleaner
CN201410335248.3A CN105158271B (zh) 2013-07-16 2014-07-15 监视纱线的至少一个质量参数和/或传感器参数的方法
US14/332,844 US9575048B2 (en) 2013-07-16 2014-07-16 Method for monitoring at least one parameter of quality of yarn and/or parameters of sensor by electronic yarn cleaner

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2013567A3 CZ2013567A3 (cs) 2014-08-27
CZ304683B6 true CZ304683B6 (cs) 2014-08-27

Family

ID=51022755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2013-567A CZ2013567A3 (cs) 2013-07-16 2013-07-16 Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9575048B2 (cs)
EP (1) EP2827127A3 (cs)
CN (1) CN105158271B (cs)
CZ (1) CZ2013567A3 (cs)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305558B6 (cs) * 2014-12-03 2015-12-09 Rieter Cz S.R.O. Způsob řízení textilního stroje s alespoň jedním snímačem příze na pracovním místě
DE102015122068A1 (de) 2014-12-30 2016-06-30 Rieter Cz S.R.O. Verfahren zur Verfolgung der Garnqualität in einem optischen Garnqualitätsabtaster und optischer Abtaster zur Durchführung des Verfahrens

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112017025616A2 (pt) * 2015-06-01 2018-08-07 Univ Illinois abordagem alternativa à captação de uv
CN107043975B (zh) * 2017-03-29 2019-11-08 东华大学 一种基于硬件fft滤波的电子清纱器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ286113B6 (cs) * 1998-01-14 2000-01-12 Rieter Elitex A. S. Způsob zjišťování tloušťky a/nebo homogenity pohybujícího se lineárního útvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu
US6242755B1 (en) * 1998-07-08 2001-06-05 W. Schlafhorst Ag & Co. Method and device for the contactless measuring of strand-like textile material
CZ299274B6 (cs) * 2001-06-07 2008-06-04 Rieter Cz A. S. Zpusob sledování pohybujícího se lineárního textilního útvaru a zarízení k provádení tohoto zpusobu

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH643060A5 (de) * 1979-11-20 1984-05-15 Zellweger Uster Ag Verfahren zur bestimmung des durchmessers oder des querschnittes eines faden- oder drahtfoermigen koerpers, vorrichtung zur ausfuehrung des verfahrens, sowie anwendung des verfahrens.
US4414476A (en) * 1981-06-19 1983-11-08 Sw Industries, Inc. Variable angle optical sensing system for determining the orientation of weft threads
CH655571B (cs) * 1981-09-30 1986-04-30
JP2932098B2 (ja) * 1988-12-07 1999-08-09 アイ・アール・オー エー・ビー オプトエレクトロニクス糸検出装置
US5264909A (en) * 1991-11-22 1993-11-23 Hughes Aircraft Company Measurement of optical fiber diameter
CH683293A5 (de) * 1991-12-20 1994-02-15 Peyer Ag Siegfried Fremdfasererkennung in Garnen.
US5319578A (en) * 1992-09-24 1994-06-07 Lawson-Hemphill, Inc. Yarn profile analyzer and method
US5420802A (en) * 1992-09-24 1995-05-30 Lawson-Hemphill, Inc. System and method for testing yarn altering devices
US6130746A (en) * 1994-03-10 2000-10-10 Lawson-Hemphill, Inc. System and method for electronically evaluating predicted fabric qualities
CH686803A5 (de) * 1993-09-09 1996-06-28 Luwa Ag Zellweger Verfahren und Vorrichtung zur Detektion von Fremdstoffen in einem textilen Pruefgut.
US5875419A (en) * 1995-11-13 1999-02-23 Lawson-Hemphill, Inc. System and method for determining yarn hairiness
US6219135B1 (en) 1996-08-20 2001-04-17 Zellweger Luwa Ag Device for optically recording, digitally, a parameter on a longitudinally moved thread-type material
US5825501A (en) * 1997-03-14 1998-10-20 Lockheed Martin Energy Systems, Inc. Structure and yarn sensor for fabric
US6242775B1 (en) 1998-02-24 2001-06-05 Micron Technology, Inc. Circuits and methods using vertical complementary transistors
DE19858287A1 (de) * 1998-12-17 2000-06-21 Schlafhorst & Co W Verfahren und Vorrichtung zur berührungslosen Garnüberwachung an einer Spinn- oder Spulmaschine
CZ298929B6 (cs) * 2000-11-02 2008-03-12 Rieter Cz A. S. Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru
CZ2001121A3 (cs) * 2001-01-10 2002-10-16 Rieter Cz A. S. Zařízení ke sledování pohybujícího se lineárního textilního útvaru, zejména příze
CZ299684B6 (cs) * 2001-12-17 2008-10-22 Rieter Cz A. S. Zarízení pro bezdotykové merení vlastností pohybující se príze nebo prízi podobného textilního útvaru
DE10233011B4 (de) * 2002-07-20 2020-03-19 Trützschler GmbH & Co Kommanditgesellschaft Vorrichtung an einer Spinnereimaschine zur Erfassung und Beurteilung von Textilfasermaterial
CZ304682B6 (cs) * 2013-07-16 2014-08-27 Rieter Cz S.R.O. CMOS optický snímač obsahující množství optických prvků pro zařízení ke zjišťování parametrů pohybující se příze na textilních strojích

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ286113B6 (cs) * 1998-01-14 2000-01-12 Rieter Elitex A. S. Způsob zjišťování tloušťky a/nebo homogenity pohybujícího se lineárního útvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu
US6242755B1 (en) * 1998-07-08 2001-06-05 W. Schlafhorst Ag & Co. Method and device for the contactless measuring of strand-like textile material
CZ299274B6 (cs) * 2001-06-07 2008-06-04 Rieter Cz A. S. Zpusob sledování pohybujícího se lineárního textilního útvaru a zarízení k provádení tohoto zpusobu

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305558B6 (cs) * 2014-12-03 2015-12-09 Rieter Cz S.R.O. Způsob řízení textilního stroje s alespoň jedním snímačem příze na pracovním místě
DE102015122068A1 (de) 2014-12-30 2016-06-30 Rieter Cz S.R.O. Verfahren zur Verfolgung der Garnqualität in einem optischen Garnqualitätsabtaster und optischer Abtaster zur Durchführung des Verfahrens
CN105821537A (zh) * 2014-12-30 2016-08-03 里特捷克有限公司 在纱线质量的光学检测器中监测纱线质量的方法及执行该方法的光学检测器
CZ306117B6 (cs) * 2014-12-30 2016-08-10 Rieter Cz S.R.O. Způsob sledování kvality příze v optickém snímači kvality příze a optický snímač k provádění způsobu

Also Published As

Publication number Publication date
EP2827127A3 (en) 2015-03-11
CN105158271B (zh) 2020-01-03
CN105158271A (zh) 2015-12-16
US20150022814A1 (en) 2015-01-22
US9575048B2 (en) 2017-02-21
CZ2013567A3 (cs) 2014-08-27
EP2827127A2 (en) 2015-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6104481A (en) Surface inspection apparatus
JP5570530B2 (ja) ウェハー上の欠陥検出
EP0584321B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur detektion von verunreinigungen in einem textilen prüfgut
JP2786869B2 (ja) コイン等を識別する装置
US3894806A (en) Method and apparatus for testing transparent containers
US6798506B2 (en) Method and device for detecting impurities in a longitudinally moving thread-like product
US10241051B2 (en) Methods for inspecting semiconductor wafers
KR101021320B1 (ko) 프로세스 편차 모니터용 시스템 및 방법
EP2385354B1 (en) Optical encoder having contamination and defect resistant signal processing
JP5354409B2 (ja) ファンシーヤーンの特徴付け方法
CA1071732A (en) Method for automatic fabric inspection
CN103759749B (zh) 一种单码道绝对式位置编码器
JP4110485B2 (ja) 糸の品質を監視する方法及び装置
JP4667049B2 (ja) フィルター棒状体を検査するための装置、機械及び方法
RU2032143C1 (ru) Устройство для контроля и/или измерения параметров движущегося изделия, имеющего форму нити или проволоки
CN104422469B (zh) 光电编码器
US4559451A (en) Apparatus for determining with high resolution the position of edges of a web
US4277178A (en) Web element concentration detection system
US8498470B2 (en) Method and system for evaluating an object
US9638741B2 (en) Method and apparatus for inspection of light emitting semiconductor devices using photoluminescence imaging
JPWO2005038443A1 (ja) 平面分光器を用いた異種品検出装置
EP2630486A1 (en) Yarn clearer and method for clearing yarn
JP5553716B2 (ja) 欠陥検査方法及びその装置
EP2891865B1 (en) Measuring method and measuring device
DE69923119T2 (de) Vorrichtung zur integrierten Verarbeitung von Defektabbildungen