CZ30303U1 - A tubeless tire for single-track vehicles with a gasket - Google Patents

A tubeless tire for single-track vehicles with a gasket Download PDF

Info

Publication number
CZ30303U1
CZ30303U1 CZ2016-33071U CZ201633071U CZ30303U1 CZ 30303 U1 CZ30303 U1 CZ 30303U1 CZ 201633071 U CZ201633071 U CZ 201633071U CZ 30303 U1 CZ30303 U1 CZ 30303U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
tire
rim
gasket
tubeless
enduro
Prior art date
Application number
CZ2016-33071U
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Miloš Plzák
Original Assignee
Miloš Plzák
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miloš Plzák filed Critical Miloš Plzák
Priority to CZ2016-33071U priority Critical patent/CZ30303U1/en
Publication of CZ30303U1 publication Critical patent/CZ30303U1/en

Links

Description

Technické řešení se týká bezdušové pneumatiky pro motocykly, určené zejména pro sportovní soutěže, jako je plochá dráha, cross, enduro, trial.The technical solution relates to a tubeless tire for motorcycles, intended especially for sports competitions such as speedway, cross, enduro, trial.

Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION

V současné době se při provozu v náročných terénních podmínkách, především při sportovních soutěžích, jako je plochá dráha, cross, trial a enduro, používají pneumatiky s duší.At present, tires with inner tubes are used in difficult terrain conditions, especially in sports competitions such as speedway, cross, trial and enduro.

Mezi duší a pláštěm dochází k velkému tření, to má přímý vliv na neúměrné zvyšování tlaku a tím i na změnu jízdních vlastností pneumatiky, někdy i na její poškození.There is a great deal of friction between the tire and the tire, which has a direct effect on the disproportionate increase in pressure and thus on the change in the driving characteristics of the tire, sometimes even its damage.

Plášť, pneumatiky musí být na ráfku zpravidla držen držáky (haltry). Toto řešení spojuje pevně pneumatiku s ráfkem, neumožňuje její mírný prokluz na ráfku, aby nedošlo k utržení ventilku a tím i k defektu duše.As a rule, tires and tires must be held on the rim by halters. This solution securely connects the tire to the rim, it does not allow a slight slip on the rim to prevent the valve from tearing off and thus a puncture of the inner tube.

Duše včetně držáků pláště zvyšuje hmotnost kola o více jak 1 kg, kolo se musí vyvažovat, plášť se obtížně nasazuje na ráfek. Setrvačné síly i rázy ovlivňují jízdní vlastnosti i opotřebení pláště. Tyto negativní vlivy se násobí především u více výkonných motocyklů. Pevné spojení pláště s ráfkem jenom tyto negativní vlivy dále prohlubuje.The tube, including the tire holders, increases the weight of the wheel by more than 1 kg; The inertia forces and impacts affect the driving characteristics and wear of the tire. These negative effects multiply especially in more powerful motorcycles. The rigid connection of the tire to the rim only intensifies these negative effects.

Podstata technického řešeníThe essence of the technical solution

Odstraněním výše uvedených nedostatků dosavadního stavu techniky řeší bezdušová pneumatika veškeré nevýhody dosavadního stavu techniky.By eliminating the above drawbacks of the prior art, the tubeless tire solves all the drawbacks of the prior art.

Podstata řešení spočívá v tom, že místo nafukovací duše je ráfek opatřen plochou těsnící vložkou s ventilkem, vyrobenou s butylu, která zabraňuje úniku vzduchu z pláště.The essence of the solution is that instead of an inflatable inner tube, the rim is provided with a flat gasket with a valve made of butyl, which prevents air leakage from the tire.

Nahrazením duše těsnící vložkou spolu s držáky pláště se sníží hmotnost zadního kola o více jak 1 kg, tím se současně eliminují setrvačné síly i rázy.By replacing the tube with a sealing insert together with the tire holders, the rear wheel weight is reduced by more than 1 kg, thus eliminating inertia forces and impacts.

Hlavní přínos řešení spočívá v tom, že výrazně ovlivňuje trakci. Přenos sil přes spojku k zadnímu kolu je plynulejší. Zlepší se záběr pneumatiky, která bude mít rovnoměrné opotřebení a téměř se odstraní vytrhávání dezénu v okraji pneumatiky.The main benefit of the solution is that it significantly affects traction. The transmission of forces through the clutch to the rear wheel is smoother. This will improve tire grip, which will have even wear and almost eliminate tread tearing at the tire edge.

Je odstraněno tření duše s pláštěm, které negativně ovlivňuje zvýšení tlaku v pneumatice. Nahrazením duše těsnící vložkou se odstraní možnost defektu duše i utržení ventilku. Pneumatika na ráfku se může lehce posunovat.The friction of the inner tube with the casing, which negatively affects the tire pressure increase, is removed. Replacing the tube with a sealing insert removes the possibility of tube puncture and valve breakage. The tire on the rim may slide slightly.

Velkým přínosem je jednoduché a rychlé nasazení pláště na ráfek. Nemění se současná výroba ráfků ani pneumatik, ani hodnoty nastavení tlaku v pneumatice! Z ekonomického hlediska je to nesporně výhodné i praktické řešení.A great benefit is the simple and quick mounting of the tire on the rim. The simultaneous production of rims or tires and the tire pressure setting values do not change! From an economic point of view, this is undoubtedly a convenient and practical solution.

Objasnění výkresuClarification of the drawing

K lepšímu objasnění podstaty technického řešení slouží předložený výkres, kde obr. 1 znázorňuje plochou těsnicí vložku s ventilkem, který je v osazení ukončen těsnícím kužílkem. Obr. 2 znázorňuje těsnící vložku v ráfku, v návaznosti na patku pláště.The present drawing serves to better clarify the nature of the technical solution, where Fig. 1 shows a flat sealing insert with a valve, which is terminated in the shoulder by a sealing cone. Giant. 2 shows the sealing insert in the rim, following the shoe foot.

Příklad uskutečnění technického řešeníExample of technical solution implementation

Obr. 1 Plochá těsnící vložka 1 vyrobena z butylu v šířce odpovídající danému tvaru ráfku 4 při tloušťce mezi 1,5 až 2 mm, je opatřena běžným ventilkem 2, který je ve spodní části osazen kužílkem 3, který zabraňuje úniku vzduchu kolem otvoru v ráfku 4.Giant. 1 A flat gasket 1 made of butyl in a width corresponding to a given rim shape 4 at a thickness of between 1.5 and 2 mm, is provided with a conventional valve 2 fitted with a cone 3 at the bottom to prevent air leakage around the hole in the rim 4.

Obr. 2 V ráfku 4 je uložena nekonečná těsnící vložka 1, která v napnutém stavu přesně kopíruje tvar ráfku 4, tím je zajištěna pneumatika před únikem vzduchu, patka pláště je v těsném kontaktu s těsnící vložkou 1.Giant. 2 An infinite sealing insert 1 is mounted in the rim 4 which, in the tensioned state, precisely follows the shape of the rim 4, thereby securing the tire from air leakage, the bead of the tire being in close contact with the sealing insert 1.

CZ 30303 UlCZ 30303 Ul

NÁROKY NA OCHRANUPROTECTION REQUIREMENTS

Claims (2)

1. Pružná plochá těsnící vložka pro bezdušové pneumatiky u jednostopých vozidel, zejména pro sportovní soutěže, jako je plochá dráha, cross, enduro, trial, vyznačující se tím, že ráfek (4) kola, na kterém je nasazena bezdušová pneumatika (5), je opatřen pružnou plochouFlexible flat seal for tubeless tires in two-wheeled vehicles, in particular for sports competitions such as speedway, cross, enduro, trial, characterized in that the wheel rim (4) on which the tubeless tire (5) is mounted, is provided with a resilient surface 5 těsnící vložkou (1) pro zabránění úniku vzduchu z pneumatiky, přičemž pružná plochá těsnící vložka (1) je opatřena vzduchovým ventilkem (2) s kužílkem (3), přičemž pružná plochá těsnící vložka (1) v napnutém stavu přiléhá na vnější obvod ráfku (4) kola a kopíruje tvar ráfku (4) kola, přičemž její vnější kraje z boku přiléhají na patku pláště bezdušové pneumatiky (5).A sealing gasket (1) for preventing air leakage from a tire, the flexible gasket (1) being provided with an air valve (2) with a cone (3), the elastic gasket (1) in tension state abutting the outer periphery of the rim (4) the wheel and follow the shape of the wheel rim (4), the outer edges of which rim abut against the tubular tire bead (5) from the side. 2. Těsnící vložka pro bezdušové pneumatiky u jednostopých vozidel, zejména pro sportovní ío soutěže, jako je plochá dráha, cross, enduro, trial podle nároku 1, vyznačující se tím, že je vyrobena z butylu.Seal liner for tubeless tires in two-wheeled vehicles, in particular for sporting competitions such as speedway, cross, enduro, trial according to claim 1, characterized in that it is made of butyl. 1 výkres1 drawing CZ 30303 UlCZ 30303 Ul
CZ2016-33071U 2016-11-22 2016-11-22 A tubeless tire for single-track vehicles with a gasket CZ30303U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-33071U CZ30303U1 (en) 2016-11-22 2016-11-22 A tubeless tire for single-track vehicles with a gasket

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-33071U CZ30303U1 (en) 2016-11-22 2016-11-22 A tubeless tire for single-track vehicles with a gasket

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ30303U1 true CZ30303U1 (en) 2017-01-31

Family

ID=57965489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2016-33071U CZ30303U1 (en) 2016-11-22 2016-11-22 A tubeless tire for single-track vehicles with a gasket

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ30303U1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6237662B1 (en) Tubeless bicycle tire rim and tubeless bicycle tire in combination therewith
CA2874529A1 (en) An airless tyre for vehicles
US9844978B2 (en) Reinforced bicycle rim
US20080223497A1 (en) Tire Inner Tube
US10137729B2 (en) Reinforced bicycle rim
ITMI20110974A1 (en) HIGH-PERFORMANCE TIRE FOR VEHICLE WHEELS
CZ30303U1 (en) A tubeless tire for single-track vehicles with a gasket
KR101430368B1 (en) Clamping structure between non-pneumatic tire and rim
US20170355236A1 (en) Tire electronics securing structures
US20040177908A1 (en) Tire assembly
KR101507239B1 (en) Pneumatic tire having detachable tread
EP3909791A4 (en) Motorcycle tire for running on rough terrain
FI20160191A (en) Bicycle and other vehicle tire break protection
WO2019156464A3 (en) Bicycle tire
US11135872B2 (en) Reinforced bicycle rim
KR101493274B1 (en) Tire for rim clamping force increasing
US10105996B2 (en) Inner tube protective device
JP5872617B2 (en) Anti-slip device for motorcycle
CN104385839A (en) Shock-absorption wheel
KR20100050182A (en) Tire having change of tread
CN104401185A (en) Large tire assembling process for snow bike
DK201500127U3 (en) Removable luftdækslidbane
CA3014210A1 (en) Interchangeable tire thread
WO2015044933A3 (en) Two or more piece bead lock systems for tube and tubeless tyres
RU133055U1 (en) VEHICLE WHEEL

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20170131

MK1K Utility model expired

Effective date: 20201122