CZ302354B6 - Zpusob cištení koksárenského plynu - Google Patents

Zpusob cištení koksárenského plynu Download PDF

Info

Publication number
CZ302354B6
CZ302354B6 CZ20033035A CZ20033035A CZ302354B6 CZ 302354 B6 CZ302354 B6 CZ 302354B6 CZ 20033035 A CZ20033035 A CZ 20033035A CZ 20033035 A CZ20033035 A CZ 20033035A CZ 302354 B6 CZ302354 B6 CZ 302354B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
washing
liquid
sodium hydroxide
fed
coke oven
Prior art date
Application number
CZ20033035A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20033035A3 (en
Inventor
Thielert@Holger
Original Assignee
Uhde Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE10122546A priority Critical patent/DE10122546B8/de
Application filed by Uhde Gmbh filed Critical Uhde Gmbh
Publication of CZ20033035A3 publication Critical patent/CZ20033035A3/cs
Publication of CZ302354B6 publication Critical patent/CZ302354B6/cs

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
  • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
  • C10K1/00Purifying combustible gases containing carbon monoxide
  • C10K1/08Purifying combustible gases containing carbon monoxide by washing with liquids; Reviving the used wash liquors
  • C10K1/10Purifying combustible gases containing carbon monoxide by washing with liquids; Reviving the used wash liquors with aqueous liquids
  • C10K1/103Purifying combustible gases containing carbon monoxide by washing with liquids; Reviving the used wash liquors with aqueous liquids alkali- or earth-alkali- or NH4 salts or inorganic acids derived from sulfur
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
  • B01D53/1425Regeneration of liquid absorbents
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
  • B01D53/1456Removing acid components
  • B01D53/1462Removing mixtures of hydrogen sulfide and carbon dioxide
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
  • B01D53/1456Removing acid components
  • B01D53/1468Removing hydrogen sulfide
  • Y02P20/152

Abstract

Zpusob cištení koksárenského plynu jeho praním, pri kterém se hydroxid sodný vede jako prací kapalina v okruhu a v desorbéru se z této prací kapaliny odstranují necistoty pro regeneraci hydroxidu sodného. Koksárenský plyn se pere v protiproudu dvoustupnove prací kapalinou. Praní zahrnuje první alkalický prací stupen pro kyselé složky plynu a druhý prací stupen, pracující v neutrálním až kyselém rozsahu hodnot pH, pro absorpci amoniaku. Koksárenský plyn urcený k cištení se privádí do dolní cásti druhého pracího stupne, proudí postupne obema pracími stupni a odvádí se z horní cásti prvního pracího stupne. V horní cásti prvního pracího stupne se pridává hydroxid sodný. Prací kapalina proudící ven z prvního pracího stupne se privádí do horní cásti druhého pracího stupne. Absorpcí kyselých složek plynu klesne hodnota pH prací kapaliny tak hluboko, že prací kapalina je využitelná ve druhém pracím stupni pro absorpci amoniaku.

Description

Způsob čištění koksárenského plynu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu čištění koksárenského plynu jeho praním, přičemž hydroxid sodný se vede jako prací kapalina v okruhu prací kapaliny a v desorbéru se z této prací kapaliny odstraňují nečistoty pro regeneraci hydroxidu sodného, a přičemž koksárenský plyn se pere v protiproudu prací kapalinou.
Dosavadní stav techniky
Takový způsob je známý z publikace Chemie-Ingenieur-Technik (1974) 15, str. 628.
TT ___„-----ΑΛΙ------Λ ^,„^4 ^U^l^U4^4
IV11VLV XjXXLXXXXVXXVf Xjp» UC U* Vfc W i V|J 1A MiJ.1 liWtJU A i fAMWA Ah.M-f»**A«AAV ** W W>*AA A. * amoniak, která způsobí obohacování prací kapaliny v okruhu amoniakem mezi pračkou plynu a desorbérem. Před desorbérem se do okruhu prací kapaliny přivádí hydroxid sodný, aby se neodstranitelné amonné soli rozštěpily na amoniak a chlorid sodný NaCl. Desorpce se provádí dvěma způsoby. Ze znečištěné prací kapaliny se v prvním stupni desorpce odstraňují kyselé složky plynů. Jeden dílčí proud proudu odváděného z prvního desorbéru se vede do druhého desorbéru, v němž se parou odstraňuje amoniak. Odstraněný amoniak se potom vede zpět do okruhu prací kapaliny. Dvoustupňová desorpce je z hlediska provádění a regulace nákladná, protože jednak je nesnadné dosáhnout úplného oddělení kyselých složek plynů a jednak musí v okruhu prací kapaliny zůstat dostatečné množství amoniaku.
Podstata vynálezu
Úkolem vynálezu proto je vytvořit způsob čištění koksárenského plynu jeho propíráním, který bude snadněji regulovatelný.
Uvedený úkol splňuje způsob čištění koksárenského plynu jeho praním, přičemž hydroxid sodný se vede jako prací kapalina v okruhu prací kapaliny a v desorbéru se z této prací kapaliny odstra35 ňují nečistoty pro regeneraci hydroxidu sodného, a přičemž koksárenský plyn se pere v protiproudu prací kapalinou, podle vynálezu, jehož podstatou je, že praní koksárenského plynu se provádí dvoustupňové a zahrnuje první alkalický prací stupeň pro kyselé složky plynu a druhý prací stupeň, pracující v neutrálním až kyselém rozsahu hodnot pH, pro absorpci amoniaku, přičemž koksárenský plyn určený k čištění se přivádí do dolní části druhého pracího stupně, proudí postupně za sebou oběma pracími stupni a odvádí se z homí části prvního pracího stupně, přičemž v homí části prvního pracího stupně se přidává hydroxid sodný, přičemž prací kapalina proudící ven z prvního pracího stupně se přivádí do homí části druhého pracího stupně, a přičemž absorpcí kyselých složek plynu klesne hodnota pH prací kapaliny tak hluboko, že prací kapalina se může využít ve druhém pracím stupni pro absorpci amoniaku.
Podle vynálezu pracuje desorbér jako totální desorbér. Zde se odstraňují všechny kyselé složky plynu, jakož i amoniak, takže zůstane pouze hydroxid sodný v kapalné fázi. Ztráty absorbentu neboli absorpčního činidla se vyrovnávají přidáváním hydroxidu sodného NaOH, který se s výhodou přivádí do regenerovaného hydroxidu sodného před praním plynu. Z okruhu prací kapaliny se odvádí odpadní voda obsahující sodnou sůl. Ztráty kapaliny se s výhodou vyrovnávají přidáváním dehtové vody vznikající při provozu koksovny, která obsahuje složky amonné soli.
Existují různé možnosti dalších provedení způsobu podle vynálezu. Podle jednoho výhodného provedení se praní plynu provádí dvoustupňové a zahrnuje první alkalický prací stupeň pro kyse55 lé složky plynu a druhý prací stupeň pro absorpci amoniaku, pracující v neutrálním až kyselém
- 1 CZ 302354 B6 rozsahu hodnot pH. Hydroxid sodný se přivádí do horní části prvního pracího stupně, zatímco koksárenský plyn určený k čištění se přivádí do dolní části druhého pracího stupně, proudí postupně oběma pracími stupni a odvádí se z horní části prvního pracího stupně. Prací kapalina odváděná z prvního pracího stupně se přidává do horní části druhého pracího stupně. U provedení podle vynálezu se hydroxid sodný nejprve využije jako prací kapalina pro absorpci kyselých složek plynu, zejména sulfanu H2S. Absorpcí kyselých složek plynu klesne hodnota pH prací kapaliny, takže tato prací kapalina může být ve druhém pracím stupni využita pro absorpci amoniaku. Kapalina odváděná z druhého pracího stupně se přivádí do desorbéru a zde se odstraněním veškerých kyselých složek plynu, jakož i amoniaku, regeneruje. Oba prací stupně mohou být provede10 ny jako oddělené absorbéry nebo mohou být integrovány do jednoho zařízení.
Podle dalšího provedení vynálezu se koksárenský plyn určený k čištění pere v prvním absorbéru hydroxidem sodným a následně se přivádí do druhého absorbéru, v němž se z proudu plynu odděluje amoniak. Do desorbéru se přivádí pouze prací kapalina z prvního absorbéru, přičemž v de15 sorbéru hydroxid sodný regeneruje a kyselé plyny, jakož i amoniak, jsou odstraňovány. Regenerovaný hydroxid sodný se v prvním dělicím stupni dělí na proud koncentrátu přiváděný zpět do prvního absorbéru a proud kapaliny, která v podstatě neobsahuje hydroxid sodný NaOH. Proud kapaliny bez hydroxidu sodného NaOH se jako prací kapalina přivádí do druhého absorbéru, kde se využije pro absorpci amoniaku. Prací kapalina odváděná z druhého absorbéru se přivádí zpět do prvního absorbéru. Dělicí stupeň je s výhodou provozován jako reverzní osmóza, přičemž se používají membrány vhodné pro tuto reverzní osmózu, které mají vysokou schopnost zadržování hydroxidu sodného NaOH.
Schopnost zadržování hydroxidu sodného činí podle typu membrány přibližně 99 až 99,5 %.
U dvoustupňového provedení zařízení na reverzní osmózu mohou být použity i membrány s menší schopností zadržování hydroxidu sodného NaOH.
Desorbérje u obou výše popsaných variant způsobu provozován s výhodou jako vakuová destilace. Podle dalšího výhodného provedení vynálezu se z regenerovaného hydroxidu sodného opouš30 tějícího desorbér odděluje jeden dílčí proud a společně s dehtovou vodou vznikající při provozu koksovny se přivádí do odpařováku, v němž se kapalina zkoncentruje a vytvoří proud páry přiváděný do desorbéru. Proud kapaliny zkoncentrované v odpařováku se odvádí jako odpadní voda.
Koksárenský plyn vyčištěný způsobem podle vynálezu má obsah sulfanu H2S méně než
0,5 g/Nm3. Přitom je možno dosáhnout v důsledku velké prací aktivity hydroxidu sodného použitého podle vynálezu i hodnot nižších než 0,1 g/Nm3. Případná malá zbytková množství kyselých složek plynu mohou být vyprána v dále zařazené jemné pračce nájemné praní. Podle výhodného provedení vynálezu je tato jemná pračka na jemné praní provozována alespoň částečně prací kapalinou odváděnou z odpařováku, přičemž kapalina odváděná z této jemné pračky nájemné praní se přivádí zpět do odpařováku.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude dále blíže objasněn na příkladném provedení podle přiložených výkresů, na nichž obr. 1 znázorňuje schéma zařízení na provádění způsobu čištění koksárenského plynu podle vynálezu a obr. 2 další provedení způsobu podle vynálezu.
-2CZ 302354 B6
Příklady provedení vynálezu
U způsobu znázorněného na obrázcích se koksárenský plyn COG, který obsahuje sulfan H2S a amoniak NH3 jako nečistoty, čistí propíráním neboli praním. Přitom musí být z proudu plynu téměř úplně odstraněny zejména sloučeniny síry a amoniak.
U způsobu podle vynálezu se koksárenský plyn COG pere v protiproudu hydroxidem sodným NaOH. V desorbéru i se potom regeneruje hydroxid sodný odstraňováním všech kyselých βίοι o žek, zejména H2S, jakož i odstraňováním amoniaku NH3. Hydroxid sodný se vede v okruhu 2 prací kapaliny a znovu použije pro praní koksárenského plynu COG. Spotřeba absorbentu neboli absorpčního činidla se vyrovnává přiváděním hydroxidu sodného NaOH. Dále se z okruhu 2 prací kapaliny odvádí odpadní voda obsahující sodné soli. Ztráta kapaliny se nahrazuje dehtovou vodou, vznikající při provozu koksovny.
U provedení způccbi: vynález”, ' cp* r'rQr knk«ár*»n«íLéhn nlvnn COG nrovádí dvoustupňové. Toto dvoustupňové praní zahrnuje první alkalický prací stupeň 3 pro kyselé složky plynu, zejména pro sulfan H2S, jakož i druhý, v neutrálním až kyselém rozsahu hodnot pH pracující, prací stupeň 4 pro absorpci amoniaku. Hydroxid sodný se přivádí do horní části první20 ho pracího stupně 3. Koksárenský plyn COG určený k čištění se přivádí do dolní části druhého pracího stupně 4, proudí postupně oběma pracími stupni 3, 4 a jako proud 5 vyčištěného plynu se odvádí z horní části prvního pracího stupně 3. Prací kapalina 6 odváděná z prvního pracího stupně 3 se přivádí do horní části druhého pracího stupně 4. U znázorněného příkladného provedení jsou prací stupně 3, 4 vytvořeny jako oddělené pračky plynu, které jsou navzájem spojeny potru25 bími pro vedení plynu a kapaliny. Pračky plynu tvořící prací stupně 3, 4 obsahují obvyklé vestavby pro zlepšení výměny hmoty. V rámci vynálezu je zahrnuto i to, že obě pračky plynu mohou být sjednoceny do jediného zařízení.
Desorbér I je provozován jako vakuová destilace. Z regenerovaného hydroxidu sodného opouště30 jícího desorbér i se odvádí dílčí proud 7, který se společně s dehtovou vodou vznikající při koksování přivádí do odpařováku 8, v němž dochází ke zkoncentrování kapaliny a vytváří se proud 9 páry přiváděný do desorbéru I. Zkoncentrovaná kapalina se odvádí jako odpadní voda.
U příkladného provedení znázorněného na obr. 1 je ještě použita jemná pračka JO nájemné praní, v níž se z čištěného plynu vypírají případná malá zbytková množství z kyselých složek plynu. Jemná pračka 10 je provozována alespoň zčásti s kapalinou 11 odváděnou z odpařováku 8. Kapalina J2 odváděná z jemné pračky JO se přivádí zpět do odpařováku 8.
Na obr. 2 je znázorněna varianta způsobu podle vynálezu. U této varianty způsobu podle vynále40 zu, znázorněné na obr. 2, se koksárenský plyn COG určený k čištění pere v prvním absorbéru 13 hydroxidem sodným NaOH a následně se přivádí do druhého absorbéru 14, v němž se z proudu plynu odděluje amoniak. Do desorbéru 1 se přivádí pouze prací kapalina J_5 z prvního absorbéru 13, přičemž v desorbéru 1 se hydroxid sodný NaOH regeneruje a dochází k odstraňování sulfanu H2S a amoniaku NH3. Regenerovaný hydroxid sodný NaOH se v dělicím stupni 16 dělí na proud
Π koncentrátu přiváděný zpět do prvního absorbéru 13 ana proud 18 kapaliny, který v podstatě neobsahuje žádný hydroxid sodný NaOH. Proud J8 prací kapaliny se přivádí jako prací kapalina do druhého absorbéru 14 a využije pro absorpci amoniaku. Dělicí stupeň 16 s výhodou sestává ze zařízení na provádění reverzní osmózy, které obsahuje vhodnou membránu pro provádění reverzní osmózy s vysokou schopností zadržování hydroxidu sodného NaOH. Tato schopnost zadržovat hydroxid sodný NaOH činí s výhodou alespoň 99 %. Prací kapalina 19 odváděná z druhého absorbéru 14 se vede zpět do prvního absorbéru 13. Z obr. 2 je konečně vidět, že v přívodu do desorbéru 1 je uspořádán výměník 20 tepla, v němž dochází k výměně tepla mezi proudem permeátu tvořícím proud 18 kapaliny z reverzní osmózy a prací kapalinou 15 přiváděnou do desorbéru 1.
- j CZ 302354 B6
K desorbéru I je připojen odpařovák 8, do něhož se přivádí dehtová voda, dílčí proud oddělený z regenerovaného hydroxidu sodného a pára. Přidáváním hydroxidu sodného dochází ke štěpení neodstraňitelných amonných solí na amoniak a chlorid sodný NaCl. Uvolněný amoniak se odstraňuje v desorbéru i. Z dolní části odpařováku 8 je odváděn proud zkoncentrované odpadní vody.

Claims (8)

1. Způsob čištění koksárenského plynu jeho praním, přičemž hydroxid sodný se vede jako prací kapalina v okruhu prací kapaliny a v desorbéru se z této prací kapaliny odstraňují nečistoty pro regeneraci hydroxidu sodného, a přičemž koksárenský plyn se pere v protiproudu prací kapali15 nou, vyznačující se tím, že praní koksárenského plynu se provádí dvoustupňové a zahrnuje první alkalický prací stupeň pro kyselé složky plynu a druhý prací stupeň, pracující v neutrálním až kyselém rozsahu hodnot pH, pro absorpci amoniaku, přičemž koksárenský plyn určený k čištění se přivádí do dolní části druhého pracího stupně,
20 proudí postupně za sebou oběma pracími stupni a odvádí se z horní části prvního pracího stupně, přičemž v horní části prvního pracího stupně se přidává hydroxid sodný, přičemž prací kapalina proudící ven z prvního pracího stupně se přivádí do horní části druhého
25 pracího stupně, a přičemž absorpcí kyselých složek plynu klesne hodnota pH prací kapaliny tak hluboko, že prací kapalina je využitelná ve druhém pracím stupni pro absorpci amoniaku.
30
2. Způsob čištění koksárenského plynu jeho praním, přičemž hydroxid sodný se vede jako prací kapalina v okruhu prací kapaliny a v desorbéru se z této prací kapaliny odstraňují nečistoty pro regeneraci hydroxidu sodného, a přičemž koksárenský plyn se pere v protiproudu prací kapalinou, vyznačující se tím, že
35 koksárenský plyn určený k čištění se pere v prvním absorbéru hydroxidem sodným a následně se přivádí do druhého absorbéru, v němž se z proudu plynu odděluje amoniak, přičemž prací kapalina z prvního absorbéru se přivádí do desorbéru, v němž se hydroxid sodný regeneruje a odstraňují kyselé plyny, jakož i amoniak, přičemž regenerovaný hydroxid sodný se v dělicím stupni dělí na proud koncentrátu přiváděný do prvního absorbéru a na proud prací kapaliny pro druhý absorbér, neobsahující hydroxid sodný NaOH, a
45 přičemž prací kapalina odváděná z druhého absorbéru se přivádí zpět do prvního absorbéru.
3. Způsob podle nároku 2, vyznačující se tím, že dělicí stupeň se provozuje jako reverzní osmóza, přičemž se použijí membrány pro reverzní osmózu, které mají schopnost zadržování hydroxidu sodného NaOH.
4. Způsob podle nároků laž3, vyznačující se tím, že z okruhu prací kapaliny se odvádí odpadní voda obsahující sodnou sůl a ztráta kapaliny se nahrazuje dehtovou vodou vznikající při koksování.
-4CZ 302354 B6
5* Způsob podle jednoho z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že desorbér se provozuje jako vakuová destilace.
6* Způsob podle jednoho z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že z regenerovaného 5 hydroxidu sodného opouštějícího desorbér se odděluje dílčí proud a společně s dehtovou vodou z koksování se přivádí do odpařování, kde se kapalina zkoncentruje, a kde se vytváří proud páry přiváděný do desorbéru.
7. Způsob podle jednoho z nároků laž6, vyznačující se tím, že vyčištěný plyn se io přivádí do dále zařazeného jemného praní, při němž se vyperou případná zbytková množství kyselých složek plynu.
8, Způsob podle nároku 6 nebo 7, vyznačující se tím, že jemné praní se alespoň zčásti provozuje s kapalinou odváděnou z odpařování, přičemž kapalina odváděná z jemného pra15 ní se přivádí do odpařování.
CZ20033035A 2001-05-09 2002-05-07 Zpusob cištení koksárenského plynu CZ302354B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10122546A DE10122546B8 (de) 2001-05-09 2001-05-09 Verfahren zur Reinigung von Kokereigas

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20033035A3 CZ20033035A3 (en) 2004-06-16
CZ302354B6 true CZ302354B6 (cs) 2011-03-30

Family

ID=7684169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20033035A CZ302354B6 (cs) 2001-05-09 2002-05-07 Zpusob cištení koksárenského plynu

Country Status (17)

Country Link
US (1) US7244405B2 (cs)
EP (1) EP1409114B1 (cs)
JP (1) JP4001554B2 (cs)
KR (1) KR100680635B1 (cs)
AT (1) AT293005T (cs)
BR (1) BR0209506B1 (cs)
CA (1) CA2447570C (cs)
CZ (1) CZ302354B6 (cs)
DE (2) DE10122546B8 (cs)
DK (1) DK1409114T3 (cs)
ES (1) ES2240772T3 (cs)
HK (1) HK1065269A1 (cs)
MX (1) MXPA03010197A (cs)
PL (1) PL200467B1 (cs)
PT (1) PT1409114E (cs)
TW (1) TWI245665B (cs)
WO (1) WO2002089958A2 (cs)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10233819A1 (de) * 2002-07-25 2004-02-12 Thyssenkrupp Encoke Gmbh Verfahren zur Abtrennung von Schwefelwasserstoff aus Koksofengas mit nachfolgender Gewinnung von elementarem Schwefel in einer Claus-Anlage
CZ2007404A3 (cs) * 2007-06-12 2008-07-02 Intecha, Spol. S R. O. Separace pevných cástic z kapalných procesních proudu v rafinérsko-petrochemickém prumyslu
US8182577B2 (en) 2007-10-22 2012-05-22 Alstom Technology Ltd Multi-stage CO2 removal system and method for processing a flue gas stream
US7862788B2 (en) 2007-12-05 2011-01-04 Alstom Technology Ltd Promoter enhanced chilled ammonia based system and method for removal of CO2 from flue gas stream
US7846240B2 (en) 2008-10-02 2010-12-07 Alstom Technology Ltd Chilled ammonia based CO2 capture system with water wash system
US8404027B2 (en) 2008-11-04 2013-03-26 Alstom Technology Ltd Reabsorber for ammonia stripper offgas
DK2230000T3 (da) 2009-03-12 2013-09-08 Alstom Technology Ltd Røggasbehandlingssystem og fremgangsmåde ved anvendelse af ammoniakopløsning
US8518156B2 (en) 2009-09-21 2013-08-27 Alstom Technology Ltd Method and system for regenerating a solution used in a wash vessel
JP5501730B2 (ja) 2009-10-22 2014-05-28 三菱重工業株式会社 アンモニア回収装置及び回収方法
US8292989B2 (en) 2009-10-30 2012-10-23 Alstom Technology Ltd Gas stream processing
EP2322265A1 (en) 2009-11-12 2011-05-18 Alstom Technology Ltd Flue gas treatment system
US8293200B2 (en) 2009-12-17 2012-10-23 Alstom Technology Ltd Desulfurization of, and removal of carbon dioxide from, gas mixtures
US8728209B2 (en) 2010-09-13 2014-05-20 Alstom Technology Ltd Method and system for reducing energy requirements of a CO2 capture system
US8623307B2 (en) 2010-09-14 2014-01-07 Alstom Technology Ltd. Process gas treatment system
KR101268005B1 (ko) 2010-12-28 2013-05-27 재단법인 포항산업과학연구원 안수의 암모니아 제거 방법
US8329128B2 (en) 2011-02-01 2012-12-11 Alstom Technology Ltd Gas treatment process and system
US9028784B2 (en) 2011-02-15 2015-05-12 Alstom Technology Ltd Process and system for cleaning a gas stream
US9162177B2 (en) 2012-01-25 2015-10-20 Alstom Technology Ltd Ammonia capturing by CO2 product liquid in water wash liquid
CN103285841A (zh) * 2012-02-27 2013-09-11 承源环境科技企业有限公司 挥发性有机物脱附废液的处理方法及单元
US8864879B2 (en) 2012-03-30 2014-10-21 Jalal Askander System for recovery of ammonia from lean solution in a chilled ammonia process utilizing residual flue gas
US9447996B2 (en) 2013-01-15 2016-09-20 General Electric Technology Gmbh Carbon dioxide removal system using absorption refrigeration
CN103555375A (zh) * 2013-10-31 2014-02-05 袁磊 一种焦化煤气二次深脱硫装置及方法
US8986640B1 (en) 2014-01-07 2015-03-24 Alstom Technology Ltd System and method for recovering ammonia from a chilled ammonia process
TWI645025B (zh) * 2018-01-15 2018-12-21 中龍鋼鐵股份有限公司 Steam system for reducing coke oven gas deposits and operation method thereof
CN109092005A (zh) * 2018-09-26 2018-12-28 天津明亮工程技术有限公司 一种低沸点溶媒回收方法及回收系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2537640A1 (de) * 1975-08-23 1977-02-24 Still Fa Carl Verfahren zum abtreiben von gebundenem ammoniak aus den waessrigen kondensaten und abwaessern der verschwelung und verkokung
DE2734497A1 (de) * 1977-07-30 1979-02-08 Ruhrkohle Ag Verfahren zum entfernen von schwefelwasserstoff aus gasen, insbesondere kohlendestillationsgasen
GB2057411A (en) * 1979-08-16 1981-04-01 Otto & Co Gmbh Dr C Process for the removal of hydrogen sulphide from gases
US4499060A (en) * 1982-02-12 1985-02-12 Dr. C. Otto & Comp. G.M.B.H. Process for removing hydrogen sulfide from gases, particularly coal distillation gases
DE19603837A1 (de) * 1996-02-05 1997-08-07 Ruhrkohle Ag Verfahren zur H2S-Abscheidung aus einem H2S-haltigen Gas, z. B. Koksofengas, und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3962405A (en) * 1973-04-16 1976-06-08 Chevron Research Company Process for the removal of sulfur oxides from waste gases
US3993730A (en) * 1976-01-30 1976-11-23 Cooper Franklin D Purification of coke oven gas with production of sulfuric acid and ammonium sulfate
US4170550A (en) * 1978-03-30 1979-10-09 Koppers Company, Inc. Process for reducing aqueous effluents containing environmentally unacceptable compounds from a process for gasifying carbonaceous materials
US4183902A (en) * 1978-06-13 1980-01-15 Jgc Corporation Wet process for removing specific component from gas
DE3004757C2 (de) * 1980-01-24 1994-01-27 Ruhrkohle Ag Verfahren zum Entfernen von Ammoniak und Schwefelwasserstoff aus Gasen, insbesondere Kohlendestillationsgasen

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2537640A1 (de) * 1975-08-23 1977-02-24 Still Fa Carl Verfahren zum abtreiben von gebundenem ammoniak aus den waessrigen kondensaten und abwaessern der verschwelung und verkokung
DE2734497A1 (de) * 1977-07-30 1979-02-08 Ruhrkohle Ag Verfahren zum entfernen von schwefelwasserstoff aus gasen, insbesondere kohlendestillationsgasen
GB2057411A (en) * 1979-08-16 1981-04-01 Otto & Co Gmbh Dr C Process for the removal of hydrogen sulphide from gases
US4499060A (en) * 1982-02-12 1985-02-12 Dr. C. Otto & Comp. G.M.B.H. Process for removing hydrogen sulfide from gases, particularly coal distillation gases
DE19603837A1 (de) * 1996-02-05 1997-08-07 Ruhrkohle Ag Verfahren zur H2S-Abscheidung aus einem H2S-haltigen Gas, z. B. Koksofengas, und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Also Published As

Publication number Publication date
DK1409114T3 (da) 2005-08-15
BR0209506B1 (pt) 2011-06-28
ES2240772T3 (es) 2005-10-16
WO2002089958A3 (de) 2003-02-27
PL363509A1 (xx) 2004-11-29
DE10122546A1 (de) 2002-11-21
JP2004535481A (ja) 2004-11-25
WO2002089958A2 (de) 2002-11-14
PL200467B1 (pl) 2009-01-30
KR100680635B1 (ko) 2007-02-09
US7244405B2 (en) 2007-07-17
TWI245665B (en) 2005-12-21
KR20040010637A (ko) 2004-01-31
PT1409114E (pt) 2005-08-31
BR0209506A (pt) 2004-07-13
EP1409114B1 (de) 2005-04-13
EP1409114A2 (de) 2004-04-21
MXPA03010197A (es) 2004-03-16
HK1065269A1 (en) 2005-02-18
WO2002089958B1 (de) 2003-11-20
AT293005T (de) 2005-04-15
US20040191145A1 (en) 2004-09-30
CA2447570C (en) 2009-12-22
CZ20033035A3 (en) 2004-06-16
JP4001554B2 (ja) 2007-10-31
DE50202788D1 (de) 2005-05-19
DE10122546B8 (de) 2006-06-01
DE10122546B4 (de) 2005-07-14
CA2447570A1 (en) 2002-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2166355C2 (ru) Установка для удаления so2 из дымовых газов и получения раствора сульфата аммония
CA2311199C (en) Carbon dioxide recovery with composite amine blends
AU2007224956B2 (en) Regeneration of ion exchangers that are used for salt removal from acid gas capture plants
US8398758B2 (en) CO2 recovery system and CO2 recovery method
US6881389B2 (en) Removal of H2S and CO2 from a hydrocarbon fluid stream
JP4881412B2 (ja) 二酸化炭素回収装置
CA1252608A (en) Method and apparatus for selective absorption of hydrogen sulphide from gas streams containing hydrogen sulphide and carbon dioxide
US8404027B2 (en) Reabsorber for ammonia stripper offgas
JP4216152B2 (ja) 脱硫脱炭酸方法及びその装置
US8388737B2 (en) Method and absorbent composition for recovering a gaseous component from a gas stream
JP4388819B2 (ja) 流体流の脱酸法及び該方法で使用される洗浄液
US7384616B2 (en) Waste gas treatment process including removal of mercury
US9155990B2 (en) Method and plant for amine emission control
RU2345823C2 (ru) Способ удаления аммиака и пыли из отходящего газа, возникающего при производстве удобрений
US9346007B2 (en) Two-stage quench scrubber
NL1015827C2 (nl) Winning van zuiver CO2 uit rookgassen.
JP3892013B2 (ja) 炭化水素ガスの清浄化方法
CN1321723C (zh) 氨法脱除回收烟气中二氧化硫的方法
EP3093062A1 (en) Method for efficiently removing acid gas sulfide by using desulfurization technology in ammonia method
EP2085133B1 (en) Co2 recovery system with a filtration apparatus and method for cleaning the filtration apparatus
US7967895B2 (en) Process and device for regenerating the loaded scrubbing agent in a physical gas wash
JP5932335B2 (ja) 混合気体の脱酸方法及びシステム
JP2011502746A (ja) 炭素捕捉システム及び方法
US20110033359A1 (en) Cooled naoh flue gas scrubbing prior to co2 removal
US20040154469A1 (en) Method for removal of acid gases from a glass flow

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20160507