CZ20013363A3 - Postranice navíjecího bubnu a navíjecí buben - Google Patents

Postranice navíjecího bubnu a navíjecí buben Download PDF

Info

Publication number
CZ20013363A3
CZ20013363A3 CZ20013363A CZ20013363A CZ20013363A3 CZ 20013363 A3 CZ20013363 A3 CZ 20013363A3 CZ 20013363 A CZ20013363 A CZ 20013363A CZ 20013363 A CZ20013363 A CZ 20013363A CZ 20013363 A3 CZ20013363 A3 CZ 20013363A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
siderail
central
winding drum
circle
diameter
Prior art date
Application number
CZ20013363A
Other languages
English (en)
Inventor
Jean Pierre Orzel
Original Assignee
Jean Pierre Orzel
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE1999112366 priority Critical patent/DE19912366C2/de
Priority to FR9916561A priority patent/FR2802907B1/fr
Application filed by Jean Pierre Orzel filed Critical Jean Pierre Orzel
Publication of CZ20013363A3 publication Critical patent/CZ20013363A3/cs

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
  • H02G11/00Arrangements of electric cables or lines between relatively-movable parts
  • H02G11/02Arrangements of electric cables or lines between relatively-movable parts using take-up reel or drum
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H75/00Storing webs, tapes, or filamentary material, e.g. on reels
  • B65H75/02Cores, formers, supports, or holders for coiled, wound, or folded material, e.g. reels, spindles, bobbins, cop tubes, cans, mandrels or chucks
  • B65H75/04Kinds or types
  • B65H75/08Kinds or types of circular or polygonal cross-section
  • B65H75/14Kinds or types of circular or polygonal cross-section with two end flanges
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H75/00Storing webs, tapes, or filamentary material, e.g. on reels
  • B65H75/02Cores, formers, supports, or holders for coiled, wound, or folded material, e.g. reels, spindles, bobbins, cop tubes, cans, mandrels or chucks
  • B65H75/18Constructional details
  • B65H75/22Constructional details collapsible; with removable parts
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/513Cores or reels characterised by the material assembled mainly from rigid elements of the same kind
  • B65H2701/5132Wooden planks or similar material
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/513Cores or reels characterised by the material assembled mainly from rigid elements of the same kind
  • B65H2701/5134Metal elements
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/514Elastic elements
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/515Cores or reels characterised by the material assembled from parts made of different materials
  • B65H2701/5152End flanges and barrel of different material
  • B65H2701/51522Wooden barrel
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/515Cores or reels characterised by the material assembled from parts made of different materials
  • B65H2701/5152End flanges and barrel of different material
  • B65H2701/51526Metal barrel
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/515Cores or reels characterised by the material assembled from parts made of different materials
  • B65H2701/5152End flanges and barrel of different material
  • B65H2701/51528Plastic barrel

Description

Oblast techniky
Vynález se týká postranice navíjecího bubnu.
Vynález se také týká odpovídajícího navíjecího bubnu.
Dosavadní stav techniky
Velmi dlouhá vlákna jsou v praxi skladována navinuta na navíjecí cívky.
Za účelem realizace tohoto druhu skladováni je vlákno navinuto na provizorní navíjecí pouzdro. Tímto provizorním pouzdrem se přitom rozumí konstrukční prvek, který je použit pro vytvoření jádra cívky, jejíž vinutí vznikne jednoduše navinutím uvedeného vlákna. Chceme-li vlákno skladovat tímto způsobem, je také možné vlákno navinout na nosný prvek, který je označován termínem navíjecí buben.
Navíjecí buben je typicky tvořen dvěma rovnoběžně ubíhajícími postranicemi, jejichž vzájemný odstup je zajištěn pomocí centrálního těla, na které se alespoň nepřímým způsobem navíjí materiál, jenž má tvar vlákna. Toto centrální tělo má obecně válcový tvar, aby bylo možné do něj umístit otáčecí osu, jenž by usnadňovala manipulaci s navíjecím bubnem.
-2Uvedené navíjecí bubny mohou být vyrobeny z plastových materiálů, avšak odpovídající výrobní technologie vyžaduje vytvoření odlévací formy, což může být relativně nákladné.
Navíjecí bubny mohou být také vyrobeny z kovu, což však ve svém důsledku zvyšuje celkovou hmotnost.
V některých případech, například když je navíjecí buben vyroben z hliníku, je opět potřeba počítat s nutnosti vytvořit před zahájením výroby odlévací formu.
Nej častěji jsou proto postranice vyráběny ze dřeva. Dřevo je materiál, který je stále relativně laciný a lze jej jednoduše obrábět.
Při výrobě postranice jsou používána relativně široká prkna, která jsou umístěna rovnoběžně vedle sebe, aby bylo možné je spojit pomocí vazebních prvků, jenž jsou umístěny kolmo na podélné osy uvedených prken.
Často jsou tyto vazební prvky také realizovány dřevěnými prkny, jenž pak tvoři druhou vrstvu prken, která je orientována kolmo na první vrstvu.
Za účelem dosaženi kruhového tvaru celého prvku jsou koncové strany prken vyrovnány, přičemž toto vyrovnáni je provedeno nejpozději po jejich naskládání do sousedících poloh. Prkna jsou vyrovnána do podoby disku, který pak určuje kruhový tvar celého prvku.
• ·
Celá konstrukce je potom zpevněna hřebíky.
Ukázalo se, že mechanické chování takto vzniklých vrstev je velmi špatné.
Někdy jsou postranice na svých okrajích opatřeny ocelovým lemem, který slouží ke snížení opotřebování samotných postranic.
Uvedené navíjecí bubny je při použití výše popsané výrobní technologie možné vyrábět pouze malovýrobním způsobem.
Podstata vynálezu
Vynález si proto pokládá za úkol vytvořit postranici navíjecího bubnu, kterou by bylo možné vyrábět jednoduchým způsobem.
Tento úkol je podle vynálezu vyřešen postranici navíjecího bubnu, jenž obsahuje :
dřevěné konstrukční prvky, které jsou umístěny do jedné roviny za účelem vytvoření kruhu uvedené spojovací prvky, sloužící pro zajištění požadované polohy uvedených dřevěných konstrukčních prvků, • · přičemž tato postranice se vyznačuje tím, že:
každý dřevěný konstrukční prvek má podobu segmentu, jenž při umístění do sousedících poloh vytvářejí kruh, a
spojovací prvky zahrnují pás, ovíjející okraj kruhu, a dále dvě bočnice, umístěné ve středu kruhu a sloužící k zajištění centrální části kruhu.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude dále detailněji popsán v následujícím detailním popise příkladů provedeni vynálezu, na které se ovšem vynález neomezuje. Přitom bude použito doprovodných schématických obrázků.
Obr. bubnu. 1 zobrazuj e čelní pohled na postranici navíjecího
Obr. 2 zobrazuje řez osou navíjecího bubnu v průběhu
procesu sestavování.
Obr. 3 zobrazuje detail z obr. 2 před závěrečným
sestavením.
-5- .··
Obr. 4 zobrazuje přiklad provedení vynálezu v rozloženém stavu.
Příklady provedeni vynálezu
Na obr. 1 je zobrazen navíjecí buben 1^.
Navíjecí buben 1. se typicky skládá ze dvou rovnoběžných postranic 2, jejichž vzájemný odstup je zajištěn pomocí centrálního těla 3, na které se alespoň nepřímým způsobem naviji materiál, jenž má tvar vlákna.
Toto centrální tělo 3_ má obecně válcový tvar, aby bylo možné do něj umístit navíjecí osu, jenž by usnadňovala manipulaci s uvedeným navíjecím bubnem.
Na obrázcích je tento centrální prvek realizován jako
kovový válec ( ( obr. 4 ). obr. 2 ) nebo jako dřevěná konstrukce
Každá z postranic 2 navíjecího bubnu konstrukční prvky 2A, které jsou umístěny účelem vytvoření kruhu, a dále obsahuje 1_ obsahuje dřevěné do jedné roviny za uvedené spojovací
prvky 100, sloužící pro zajištění požadované polohy uvedených dřevěných konstrukčních prvků.
Uvedená postranice _2 obsahuje centrální otvor _4, který je umístěný v její ose 5 otáčení a který slouží k usnadnění
-6• ·
manipulace s uvedenou postranicí 2.
V souladu s předloženým vynálezem mají dřevěné kostrukční prvky 2A podobu segmentu, jenž při umístěni do sousedících poloh vytvářejí kruh.
V souladu s předloženým vynálezem zahrnuji spojovací prvky pás ř, který ovíjejí okraj kruhu, a dvě bočnice 1_, které jsou umístěné ve středu kruhu a které slouží k zajištěni centrální části kruhu.
Řez pásem 6 má s výhodou tvar písmene U. Díky tomuto konstrukčnímu opatření potom postranní ramena 6A písmene U ze strany překrývají segmenty 2A.
Uvedený pás 6 je vytvořen z pásové oceli, ve formě vytvarované do podoby písmene U, nebo je vytvořen z vytvarovaného profilu s řezem opět ve tvaru písmene U. Pás 6 je přitom zahnut tak, aby měl tvar obruči.
Oba konce vytvarované pásové oceli nebo profilu jsou potom spojeny, přičemž toto spojení je přednostně provedeno svařením.
Segment 2A, který se nachází v oblasti svaru obou konců pásu, obsahuje v místě provedení tohoto svaru prohluběň 8_, která slouží k tomu, aby oddělila dřevo od svaru, aby se snížilo riziko toho, že by se dřevo v průběhu svařování vznítilo.
• ·
Bočnice 2 s výhodou obsahují centrální otvor 2 a jedna z nich je svařena s okrajem válcové příčky 10.
Přesněji řečeno, svarem je k příčce 10 připevněna vnější bočnice.
Druhá bočnice je k první bočnici připevněna pomocí šroubů 11, jenž prochází některými segmenty a tímto způsobem vytváří náboj.
Průměr centrálního otvoru bočnice Ί_, nacházející se ve vnější části navíjecího bubnu, je shodný s vnějším průměrem válcové příčky, ke které je pomocí svaru připevněna bočnice _7 ( viz obr. 3 ).
U tohoto příkladu provedení se výše uvedená bočnice nedotýká přímo příčky, nýbrž je mírně poposunutá vzad a vzájemné spojeni těchto konstrukčních prvků je zajištěno svarem 60.
Druhá bočnice, tedy bočnice, která je v kontaktu s vnitřní stranou uvedené postranice, obsahuje otvor jenž je větší než vnější průměr příčky 10. Tato bočnice je potom zajištěna šrouby 11, jejichž těla prochází oběma bočnicemi a dřevěnými konstrukčními prvky a tímto způsobem stahují centrální část postranice.
Vnitřní průměr válcové příčky je s velkou přesností shodný s vnějším průměrem centrálního těla, jelikož ten je umístěn na ose otáčení.
• ·
-8Postranice jsou tedy připevněny k centrálnímu tělu pomocí spojovacích prvků 12. Tímto způsobem pak tvytváří samotný navíjecí buben.
Uvedené spojovací prvky by jistě bylo možné realizovat pomocí několika bodových svarů nebo pomocí jednoho pásového svaru. Je ovšem třeba říci, že je velmi praktické, když uvedené spojovací prvky je možné uvolnit či rozpojit. Z tohoto důvodu jsou potom použity šrouby 20.
Z tohoto důvodu pak centrální tělo obsahuje v určité vzdálenosti od svých konců podpěry 12A, jenž ubíhají kolmo na podélnou osu uvedeného centrálního těla, přičemž vazební prvky ( nezobrazeny ) zajišťují polohu postranic, jenž jsou umístěny na uvedených podpěrách.
Podpěra 12A má vnější průměr shodný s vnitřím průměrem otvoru 9 vnitřní bočnice, aby bylo možné ji zasunout do vnitřních prostor tohoto otvoru.
Tento otvor 9 má přednostně kruhový tvar a bočnice je čtvercová.
Pokud se například stane, že se postranice například zlomí, lze díky tomuto konstrukčnímu uspořádání snadno vyměnivat tyto postranice navíjecího bubnu. Nebo je například možné je nahradit jinými postranicemi s větším průměrem.
Některé ze segmentů mohou být také vyrobeny z jiného materiálu, než jakým je dřevo. Například mohou být vyrobeny z kovu.
Tato skutčnost je zobrazena na obr. 4, který zobrazuje jiný přiklad provedeni navíjecího bubnu.
Jak je možné vidět na tomto obrázku, mohou být tvary segmentů odlišné, aby bylo možné vytvořit konstrukci podobnou paprskům kola, mezi které by byly uloženy segmenty s odpovídajícími rozměry.
Užší segmenty pak mohou být například vyrobeny z mnohem
křehčího s širšími dřeva, než rozměry. z jakého by bylo potřeba vyrobit segmenty
Tělo navíjecího bubnu je rovněž realizováno z dřevěných
latí a má tvar válce 40.
Bočnice 20 umožňuji umístit tento válec 40 do správné polohy a připevnit jej k postranicim navíjecího bubnu.
Zde se odkazujeme na vazební prvky 50.

Claims (9)

1. Postranice navíjecího bubnu, obsahující dřevěné konstrukční prvky /2A/, které jsou umístěny do jedné roviny za účelem vytvoření kruhu, a dále obsahující spojovací prvky /100/, sloužící pro zajištění požadované polohy uvedených dřevěných konstrukčních prvků, přičemž tato postranice se vyznačuje tím, že :
každý dřevěný konstrukční prvek /2A/ má podobu segmentu, jenž při umístění do sousedících poloh vytvářejí kruh, a
spojovací prvky zahrnují pás /6/, ovíjející okraj kruhu, a dále dvě bočnice /7/, umístěné ve středu kruhu a sloužící k zajištění centrální části kruhu.
2. Postranice podle nároku 1, vyznačující se tím, že řez pásem /6/ má tvar písmene U, přičemž postranní ramena /6A/ písmene U ze strany překrývají segmenty /2A/.
3. Postranice podle nároku 2, vyznačující se tím, že segment /2A/, který se nachází v oblasti svaru obou konců pásu /6/, obsahuje v místě provedení tohoto svaru takovou prohluběň /8/, oddělující dřevo od svaru za účelem snížení rizika vznícení dřeva v průběhu svařování.
4. Postranice podle nároku 1 vyznačující se tím, že točnice /7/ obsahují osový otvor /9/ a jedna z nich připevněna k válcové příčce /10/ tak, že tváři náboj.
5. Postranice podle nároku 1 vyznačující se tím, že průměr osového otvoru bočnice /7/, nacházející se na vnější straně navíjecího bubnu, je shodný s vnějším průměrem válcové příčky, ke které je připevněna svarem.
6. Postranice podle nároku 5 vyznačující se tím, že bočnice, která se nachází na vnitřní straně postranice, obsahuje otvor, jenž je větší než vnější průměr příčky, a
je zajištěna šrouby /11/, jejichž těla prochází oběma bočnicemi a dřevěnými konstrukčními prvky a stahují centrální část postranice.
7. Postranice podle nároku 4 vyznačující se tím, že vnitřní průměr válcové příčky je s velkou přesností rovný vnějšímu průměru centrálního těla, na které je nasazena postranice.
8. Navíjecí buben, obsahující centrální prvek a alespoň jednu postranici podle některého z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že postranice jsou pomocí spojovacích prvků /12/ spojeny s centrálním prvkem za účelem vytvoření navíjecího
-12-;
bubnu.
9. Navíjecí buben podle nároku 8 vyznačující se t™, že centrální tělo obsahuje blízko obou svých konců podpěry 12A, jenž ubíhají kolmo na podélnou osu uvedeného centrálního těla, přičemž vazební prvky zajišťuji polohu postranic, jenž jsou umístěny na uvedených podpěrách.
CZ20013363A 1999-03-19 2000-03-17 Postranice navíjecího bubnu a navíjecí buben CZ20013363A3 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1999112366 DE19912366C2 (de) 1999-03-19 1999-03-19 Zerlegbare Kabeltrommel
FR9916561A FR2802907B1 (fr) 1999-12-28 1999-12-28 Joue de touret et touret ainsi obtenu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ20013363A3 true CZ20013363A3 (cs) 2002-02-13

Family

ID=26052463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20013363A CZ20013363A3 (cs) 1999-03-19 2000-03-17 Postranice navíjecího bubnu a navíjecí buben

Country Status (23)

Country Link
US (1) US6478249B1 (cs)
EP (1) EP1165422B1 (cs)
CN (1) CN1344221A (cs)
AT (1) AT252511T (cs)
AU (1) AU3299600A (cs)
BG (1) BG105913A (cs)
BR (1) BR0009108A (cs)
CA (1) CA2362690A1 (cs)
CZ (1) CZ20013363A3 (cs)
DE (1) DE60006085T2 (cs)
DK (1) DK1165422T3 (cs)
EE (1) EE200100493A (cs)
ES (1) ES2209837T3 (cs)
HU (1) HU0105137A3 (cs)
IL (1) IL145467D0 (cs)
MX (1) MXPA01009473A (cs)
NO (1) NO317480B1 (cs)
PL (1) PL350817A1 (cs)
PT (1) PT1165422E (cs)
SK (1) SK13412001A3 (cs)
TR (1) TR200102737T2 (cs)
WO (1) WO2000056653A1 (cs)
YU (1) YU65101A (cs)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2816604B1 (fr) * 2000-11-15 2003-03-21 Nave Atel Touret
FR2816933B1 (fr) * 2000-11-22 2003-01-24 Nave Atel Procede de montage d'une joue de touret, moyens pour la mise en oeuvre du procede et joue de touret ainsi obtenue
US6609676B2 (en) * 2001-06-08 2003-08-26 Mike Wilson Wire reel
US20030189128A1 (en) * 2002-04-05 2003-10-09 Soepnel John W. Reel and method of assembly
US6989012B2 (en) 2002-07-16 2006-01-24 Sdgi Holdings, Inc. Plating system for stabilizing a bony segment
NO319426B1 (no) * 2003-11-13 2005-08-08 Terje H Houen Fremgansmåte og anordning ved trommeltransport
JP2006069789A (ja) * 2004-09-06 2006-03-16 Brother Ind Ltd ロール状印刷媒体保持装置
US8544786B2 (en) * 2009-10-21 2013-10-01 Southwire Company Reel assemblies with customizable and interchangeable drums
US8857753B1 (en) 2011-09-06 2014-10-14 Southwire Company, Llc Split-flange reel and associated disassembly/transport rack system
CN103915527B (zh) * 2014-01-22 2016-10-05 联合光伏(深圳)有限公司 一种太阳能电池片焊带拆卸设备
US10710835B2 (en) * 2016-12-28 2020-07-14 Ademco Inc. Collar retention system for packaging device for dispensing elongated flexible material

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1702242A (en) * 1929-02-19 Abthtjb alfred bureau
AT239354B (de) 1963-11-25 1965-04-12 Sig Schweiz Industrieges Seil- oder Kabeltrommel
US3704838A (en) * 1971-02-18 1972-12-05 Wanskuck Co Metal reel
GB2173171A (en) 1985-04-02 1986-10-08 Askern Saw Mills Limited Drums for the storage and handling of electric cable and the like
US4901939A (en) * 1986-08-07 1990-02-20 Siecor Corporation Reel
US4895316A (en) * 1988-08-15 1990-01-23 Creative Techniques, Inc. Molded sectional reel
US5004179A (en) * 1988-08-15 1991-04-02 Creative Techniques, Inc. Molded sectional reel
DE3842162C2 (de) 1988-12-15 1997-04-03 Hecker & Krosch Gmbh & Co Kg Kabeltrommel
US5242129A (en) * 1992-05-06 1993-09-07 Bailey A Cole Knockdown cable reel
US5806788A (en) * 1997-06-27 1998-09-15 Direct Wire And Cable, Inc. Knockdown reel assembly
US5967454A (en) * 1998-11-30 1999-10-19 Formall, Inc. Twin sheet reel core
US6164588A (en) * 1999-03-08 2000-12-26 Wood Composite Technologies, Inc. Reel assembly

Also Published As

Publication number Publication date
BG105913A (en) 2002-04-30
EP1165422B1 (fr) 2003-10-22
ES2209837T3 (es) 2004-07-01
BR0009108A (pt) 2001-12-18
DE60006085D1 (de) 2003-11-27
PL350817A1 (en) 2003-02-10
CA2362690A1 (fr) 2000-09-28
NO317480B1 (no) 2004-11-01
NO20014517L (no) 2001-09-17
HU0105137A3 (en) 2002-05-28
EP1165422A1 (fr) 2002-01-02
AU3299600A (en) 2000-10-09
SK13412001A3 (sk) 2002-05-09
PT1165422E (pt) 2004-03-31
NO20014517D0 (no) 2001-09-17
US6478249B1 (en) 2002-11-12
YU65101A (sh) 2003-02-28
AT252511T (de) 2003-11-15
DK1165422T3 (da) 2004-03-01
MXPA01009473A (es) 2003-08-19
EE200100493A (et) 2002-12-16
IL145467D0 (en) 2002-06-30
HU0105137A2 (hu) 2002-04-29
TR200102737T2 (tr) 2002-04-22
WO2000056653A1 (fr) 2000-09-28
DE60006085T2 (de) 2004-08-12
CN1344221A (zh) 2002-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ20013363A3 (cs) Postranice navíjecího bubnu a navíjecí buben
US5954294A (en) Method of manufacturing a coil of flexible object and core therefor
JP2810707B2 (ja) リール
US3565363A (en) Takedown reel
US7828242B2 (en) Reusable take-apart spool and methods
JP2006089242A (ja) 帯状板結束体及びその解き出し方法
JP4753179B2 (ja) 巻回物包装体、巻回物包装用端壁および巻回物包装体の組立方法
MX2012004991A (es) Estructura de carrete modular.
KR101350909B1 (ko) 장척물을 권취하기 위한 권취 드럼
US5971317A (en) Warp resistant molded plastic reel
US20100320311A1 (en) Reel with Drum Center Support Ring
FR2938520A1 (fr) Touret entierement demontable
JP5688329B2 (ja) 帯状部材結束体の施工用治具を用いた施工方法
JP2011011792A (ja) 帯状部材結束体および帯状部材結束体の製造方法
US4274538A (en) Package and method of packaging for flat elongated material
US4561607A (en) Cable drum
JP5374255B2 (ja) 帯状部材結束体の施工用治具および施工用治具に対する帯状部材結束体の収容方法
US4366661A (en) Package and method of packaging for flat elongated material
FI76308C (fi) Hopfaellbar vinda.
EP0664269A1 (fr) Touret pour le stockage et le transport de câbles
JP2021017303A (ja) 帯巻き重ね体保持装置及びその使用方法
JP2995461B2 (ja) 紙製ボビン
RU2220899C2 (ru) Боковая стенка кабельной катушки
CA1156025A (en) Package and method of packaging for flat elongated material
JP2011020718A (ja) 中空円筒状帯状部材の包装体および中空円筒状帯状部材の施工方法