CZ20013083A3 - Panel - Google Patents

Panel Download PDF

Info

Publication number
CZ20013083A3
CZ20013083A3 CZ20013083A CZ20013083A CZ20013083A3 CZ 20013083 A3 CZ20013083 A3 CZ 20013083A3 CZ 20013083 A CZ20013083 A CZ 20013083A CZ 20013083 A CZ20013083 A CZ 20013083A CZ 20013083 A3 CZ20013083 A3 CZ 20013083A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
side
nose
tongue
panel
panels
Prior art date
Application number
CZ20013083A
Other languages
English (en)
Inventor
Maik Moebus
Original Assignee
Kronospan Technical Company Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE29922649U priority Critical patent/DE29922649U1/de
Priority to DE20001788U priority patent/DE20001788U1/de
Application filed by Kronospan Technical Company Ltd. filed Critical Kronospan Technical Company Ltd.
Publication of CZ20013083A3 publication Critical patent/CZ20013083A3/cs

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/18Separately-laid insulating layers; Other additional insulating measures; Floating floors
  • E04F15/181Insulating layers integrally formed with the flooring or the flooring elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
  • E04F13/0875Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements having a basic insulating layer and at least one covering layer
  • E04F13/0878Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements having a basic insulating layer and at least one covering layer the basic insulating layer comprising mutual alignment or interlocking means
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0123Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels parallel to the abutting edges
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/021Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with separate protrusions
  • E04F2201/022Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with separate protrusions with tongue or grooves alternating longitudinally along the edge
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/023Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with a continuous tongue or groove
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/026Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with rabbets, e.g. being stepped
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2290/00Specially adapted covering, lining or flooring elements not otherwise provided for
  • E04F2290/04Specially adapted covering, lining or flooring elements not otherwise provided for for insulation or surface protection, e.g. against noise, impact or fire
  • E04F2290/041Specially adapted covering, lining or flooring elements not otherwise provided for for insulation or surface protection, e.g. against noise, impact or fire against noise
  • E04F2290/043Specially adapted covering, lining or flooring elements not otherwise provided for for insulation or surface protection, e.g. against noise, impact or fire against noise with a bottom layer for sound insulation

Description

Oblast techniky

Vynález se týká panelu se spojovacími prostředky, které umožňují tvarové spojení s druhým panelem, přičemž panel obsahuje jako spojovací prostředek boční drážku, vytvořenou dvěma tuhými boky, jeden z obou tuhých boků je delší než druhý, delší tuhý bok vykazuje zářez, druhý panel obsahuje bočně pero, pero vykazuje na spodní nebo horní straně nos, a nos a zářez jsou uspořádány tak, že nos může zapadnout do zářezu.

Dosavadní stav techniky

Panel například známý z patentového spisu EP 090 6994 AI, je tenká deska, která je většinou podélná a bočně, tedy na podélných a příčných stranách může být spojena s dalšími panely, například prostřednictvím drážky a pera.

Takto vzájemně spojené panely jsou používány zejména jako podlahová krytina nebo jako obložení stěn. Spáry, které jsou prostřednictvím obou panelů vytvořeny, jsou v dalším nazývány spojovací spáry.

Podle stavu techniky je takovýto panel mimo jiné vyráběn lisováním jak dále uvedeno. Na fólii, impregnovanou pryskyřicí, je uložena nosná deska. Na ni je uložena další vrstva v podobě fólie naimpregnovaná pryskyřicí a opatřená • ·

dekorem. Takováto vrstva je známa pod označením „dekorační papír. Na dekorační vrstvu je nanesena další fóliová vrstva obsahující korund a pryskyřici. Tato vrstva je známa pod označením „Overlay. Prostřednictvím Overlay je dosaženo požadované tvrdosti povrchu panelu.

Uvedený vrstvený systém je na okraji společně uchopen podávacími prostředky a dopraven do lisu. Lis je tvořen dvěma vzájemně rovnoběžně uspořádanými deskami, které jsou vyhřáty přibližně na 200 °C. Vrstvený systém je uložen na spodní z obou desek. Následně je horní deska spuštěna tak, že je vrstvený systém slisován. Pryskyřice se teplem přiváděným deskami roztaví. Potom je horní deska nadzvednuta. Nad slisovaný vrstvený systém se umístí podavač s přísavkami a spustí se dolů. Přísavky se usadí na vrstveném systému a pevně se přisají. S pomocí pevně uchycených přísavek se vrstvený systém nadzvedne a dopraví se ven z lisu.

Příslušnými zařízeními jsou z tohoto vrstveného systému nařezány panely, které jsou obvykle 1 200 až 1 300 mm dlouhé, 5 až 12 mm tlusté a 200 mm široké. Závěrem jsou vyfrézovány drážky a pera. Pomocí per a drážek jsou panely vzájemně spojeny. Tvoří potom podlahovou krytinu nebo obklad stěn.

Spojené panely jsou například sestaveny do podlahové krytiny, která je známa pod označením laminátová podlaha.

Aby mohlo být upuštěno od lepení, je z WO 96/27721 znám násuvný profil pro panel, který obsahuje známým způsobem drážku a pero. K tomu vykazuje každé pero na horní a/nebo spodní straně nejméně jeden průběžný nos. Každá drážka je opatřena žlábky takovým způsobem, že nos nebo nosy se po • · sesazení dvou panelů dostanou do korespondujících žlábků.

Takovýmto způsobem vznikne mezi dvěma panely tvarové spojení.

Ke spojení panelů do podlahové krytiny nebo do obložení stěn není zapotřebí použít lepidlo.

Každý panel obsahuje na obou svých podélných a obou svých příčných stranách drážku nebo pero.

- · Je-li panel svojí......podélnou stranou spojen s podélnou stranou dalšího panelu přesazené, pak může být potřebné nebo nutné, aby mohlo být po tvarovém spojení tímto bočně posunuto. Takovéto boční posunutí je například žádoucí k získání hladkého bočního okraje. Také může být žádoucí dodatečné další sesazení dvou panelů, hraničících spolu svými příčnými stranami za účelem získání uzavřeného povrchu.

Podle stavu techniky, jak je znám z WO 96/27719 nebo WO 96/27721, se spoj zahrnující nos, žlábek, pero a drážku rozkládá po celé podélné straně dvou panelů. Má-li být provedeno dodatečné relativní posunutí rovnoběžně s podélnou stranou, je třeba překonat značné třecí síly.

K vyloučení těchto třecích sil je podle EP 0 698 162 B1 mezi pojistnou drážkou a pojistným povrchem na pojistném prvku vytvořena vůle.

Podle patentové přihlášky WO 97/47834 je mimo jiné navrženo spojení dvou panelů bez pomoci lepidla, u něhož je spodní vyčnívající bok boční drážky vytvořen pružný. Geometrie, zejména vzhledem k poloze výstupku na spodním boku je vytvořena tak, že je umožněno spojení dvou panelů pohybem, prováděným v podstatě v jedné rovině.

• * • ···· · · · ···· · ♦ · · • · ··· · · · ···· · ·· · ·· ···

S nevýhodou má velká pružnost boků za následek to, že mechanické spojení v horizontálním směru je méně stabilní.

Podstata vynálezu

Vynález si klade za cíl vytvořit panely, které by mohly být stabilně a bez pomoci lepidla spojeny.

Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že strana pera vykazující nos obsahuje vybrání zejména ve formě úkosu, takže ve složeném stavu obou panelů se vytvoří pomocí vybrání, tvořeného zejména úkosem, meziprostor mezi stranou pera obsahující nos a delším tuhým bokem, takže jsou-li oba panely složeny, otevřený konec pera se tuhého boku nedotýká.

Panel obsahuje nejméně jednu bočně vyfrézovanou drážku, která je vytvořena dvěma boky nebo rameny. Jeden bok přečnívá přes druhý, je tedy delší než druhý. Oba boky jsou tuhé, tedy nejsou v podstatě pružné. Bok je tuhý ve smyslu vynálezu, když na rozdíl od poznatků podle WO 97/47834 nemůže být pružně ohnut tak, aby bylo možné spojení vzájemným zasunutím dvou panelů v jedné rovině. V delším boku je vytvořen nejméně jeden zářez.

Druhý panel je bočně opatřen perem, které je zavedeno do zmíněné drážky, aby mohly být oba panely spojeny. Pero je na své spodní nebo horní straně opatřeno nejméně jedním vyčnívajícím nosem, který se dostane do zmíněného zářezu v boku, když dojde ke spojení obou panelů. Nos pak sahá až ke dnu zářezu.

• · « ···· · · · • ···· · · · ·♦·· · · · · „ · ··· · · · ···· · ·· ♦ ·· ♦ ···

Pero je vytvořeno tak, že na jedné straně (spodní nebo horní straně) nejméně v oblasti svého otevřeného konce vykazuje odstup od boku drážky, když je pero do korespondující drážky ponořeno. Mezi spodní nebo horní stranou pera a sousedícím bokem zůstává pak tedy meziprostor. Tento meziprostor sahá nejméně k otevřenému konci pera, takže se otevřený konec boku nedotýká. Pero je zejména zkoseno, takže v této oblasti má podobu špice. U spodní nebo horní strany se jedná o strany, které hraničí s bokem sezářezem.

Tímto úkosem, respektive vytvořeným volným prostorem je umožněno bez velkého vynaloženi síly otáčivým pohybem okolo spojovací spáry druhého panelu uvolnit panel od dalšího panelu, respektive opačně dva panely otáčivým pohybem vzájemně spojit. Pero je tedy otáčivým pohybem dopraveno do

koresponduj ící drážky sousedního panelu, aniž by bok se zářezem musel být silně ohýbán. Takovýto otáčivý pohyb je sice znám ze spisu

EP 085 5482 Bl, není však odsud známo vytvořeni meziprostoru uspořádáním například již zmíněného úkosu u pera k vyloučeni deformace sousedního pružného boku.

Geometrií podle vynálezu je umožněno vytvořit boky boční drážky v panelu tuhé. Tvarové spojení mezi dvěma panely je pak obzvláště stabilní.

Nos dosahuje až ke dnu zářezu, aby kompenzoval tu skutečnost, že pero v oblasti úkosu již nehraničí s bokem jako je tomu u stavu techniky. Takováto kontaktní plocha je totiž zapotřebí, aby povrchová plocha panelu nemohla oproti • 4

4 ·

Φ ΦΦΦΦ • Φ

Φ

ΦΦ 9½

Φ Φ

povrchové ploše sousedního panelu v důsledku zatíženi poklesnout.

Jsou-li dva panely spolu spojeny, je nos v kontaktu s další stranou boční stěny zářezu. Jedná se přitom o stranu, respektive stěnu, která způsobuje zajištění (rovnoběžně k povrchové ploše panelu) mezi dvěma panely. Tento kontakt je nutný, aby byly panely vzájemně pevně spojeny. Tak může být zajištěno, že spojovací spára mezí oběma panely nevykazuje žádnou škvíru.

Zářez v boku drážky je vytvořen zejména jako žlábek, který probíhá rovnoběžně s hraničící spojovací spárou mezi dvěma panely. Zářez může mít přirozeně také jiné formy. Například by se mohlo u zářezu jednat o podélný otvor, do něhož by mohl zapadnout korespondující nos druhého panelu.

Ve vytvoření podle vynálezu je mezi stranou pera, která je opatřena zkosením, a vyvstávajícím bokem vytvořena štěrbina nebo vůle. Tím je spojení dvou panelů dále ulehčeno. Štěrbina může být vytvořena, neboť nos je ve styku se dnem zářezu a přebírá funkci obvykle vytvořeného kontaktu mezi perem a drážkou. Štěrbina nebo vůle mezi perem a drážkou se může omezit na několik setin milimetru, například na 3/100 mm jako výhodná spodní hranice.

Panel podle vynálezu obsahuje tedy na podélných a/nebo příčných stěnách takové prostředky, aby mohly být dva panely spolu vzájemně tvarově spojeny. Tvarové spojení je pak takové, když dva panely, sesazené do rovinné plochy mohou být na základě tvarového styku posuvné uvnitř roviny rovnoběžně se spojovací spárou, ne však svisle k ní.

Je však ještě možné otočit panel okolo spojovací spáry a tím dva panely od sebe vzájemně uvolnit. Při tomto pohybu opouští panel zmíněnou rovinu. Posuv, u něhož k opuštěni této roviny nedochází, u takovéhoto otáčivého pohybu tedy nenastává.

Na rozdíl od stavu techniky je tvarový spoj uskutečněn s výhodou s pomocí většího počtu nosů. Každý nos vykazujeod sousedícího nosu určitý odstup. Tímto způsobem je zmenšeno tření, které musí být překonáno, aby mohl být proveden posuv dvou panelů rovnoběžně se spojovací spárou.

Jedním z poznatků vynálezu je, že je podle stavu techniky nevýhodné, když se jeden nos rozkládá přes celou délku pera. Namísto takovéhoto jednoho dlouhého nosu bylo u vytvoření podle vynálezu navrženo uspořádání většího počtu nosů, které se rozprostírají pouze v poměrně malých úsecích. Tímto opatřením je na jedné straně dosaženo toho, že po celé délce spojovací spáry je zajištěno požadované tvarové spojení a na druhé straně jsou sníženy nežádoucí třecí síly.

Odborníkovi pak může být přenecháno pomocí zkoušek zvolit vzdálenost mezi nosy, rozměry každého jednotlivého nosu, jakož i počet nosů na spojovací spáru tak, aby byly shora jmenované požadované účinky optimální.

Ve výhodném vytvoření vynálezu obsahuje panel na každé podélné nebo příčné straně drážku nebo pero. Ke vzájemnému spojení dvou panelů je pero zavedeno do drážky sousedního panelu. Panel obsahuje dále na svých podélných a příčných stranách nejméně jeden žlábek nebo větší počet nosů. Žlábek r

nebo nos jsou vytvořeny v podstatě svisle k povrchu panelu, který tvoří povrch podlahové krytiny nebo stěnového obložení.

Poloha nosů nebo žlábků je zvolena tak, že ve spojeném stavu se nosy dostanou do nejméně jednoho žlábku je dosaženo požadovaného tvarového spojení.

dvou panelů drážky, čímž

Uvedené · · • · • 9

9 · ♦· • 9 9 9·

9 9999 ·9

9 99 provedení představuje jednoduchý a spolehlivě účinný příklad panelu podle vynálezu. Nos je vytvořen zejména na té podélné nebo příčné straně panelu, na níž' je pero. Podélná nebo příčná drážku, zahrnuje pak nejméně strana panelu, žlábek.

která vytvořeno vykazuje

Toto provedení však Alternativně může podélná obsahující drážku, vykazovat představuje pouze přiklad.

nebo příčná strana panelu, nosy.

na podélné nebo příčné straně nebo

Potom je žlábek vytvořen pera.

stranách, které vykazuj i

V jiném vytvoření podle vynálezu vykazují nosy podél podélné nebo příčné strany vzájemný pravidelný odstup. Jsou tedy podél podélné nebo příčné strany uspořádány rovnoměrně. Tímto panely spáry.

způsobem je zajištěno, že spojovací síly působí rovnoměrně rozděleně podél celé mezi dvěma spoj ovací mezi nebo nosů dalším výhodném vytvoření vynálezu odpovídá dvěma nosy zhruba délce horní hrany nosu podél podélné příčné strany. Ukázalo se, že.při takovémto dimenzování a jejich odstupů je jednak zajištěno spolehlivé tvarové spojení mezi dvěma panely a jednak jsou značně zredukovány nežádoucí třecí síly.

vzdálenost

Podle dalšího vytvořeni vynálezu probíhá přechod od horní hrany jednoho nosu k sousední horní hraně dalšího nosu obloukovitě. Takovýto přechod může být vyroben frézováním a to jednoduše a s malými náklady.

Jsou-li dva panely vzájemně spojeny svými podélnými stranami a má k nim být připojen třetí panel, pak vzniká pravidelně potřeba spojit vzájemně dva panely na jejich (obecně kratších) příčných stranách. Potom již není možné provést zmíněný otáčivý pohyb okolo spojovací spáry, aby byly dvě (zejména krátké) strany dvou panelů vzájemně spojeny. Aby bylo možno přece jen spojení provést, existuje spojení drážka - pero, které je vytvořeno následujícím způsobem.

Drážka vykazuje stejně dlouhá ramena, respektive boky. Nejméně jeden bok respektive rameno je pružné. Rameno je opatřeno uvnitř drážky vybráním. Pero obsahuje nos. Je-li pero jednoho panelu nasunuto do drážky druhého panelu, je pružné rameno předem ohnuto tak, že to umožní spojení provést. Nakonec zapadne nos do vybrání. Dva panely jsou potom vzájemně spojeny tak, že u příslušné spojovací spáry nezůstane žádná štěrbina ani vůle.

U uvedeného provedení jsou dva panely svými podélnými okraji otáčivým pohybem spojeny s podélnou hranou třetího panelu. Následně jsou dva prvně jmenované posunutím vzájemně přisunuty. Konečně je pružné rameno prvního panelu (dolů nebo nahoru) vhodně vyhnuto, takže se sousední pero může- dostat do drážky. Následně zapadne nos posledně zmíněného do vybrání pružné drážky. Oba prvně zmíněné panely jsou pak také vzájemně spojeny svými krátkými hranami.

Z technického hlediska vzdálenost mezi oběma boky zmíněné drážky směrem k otevřenému konci narůstá. Vybrání uvnitř drážky lze tak vyfrézovat snadněji a rychleji.

Podoba pera je s výhodou přizpůsobena podobě zmíněné drážky, aby byla zajištěna dobrá přídržnost. Pero se tedy směrem k otevřenému konci zužuje.

--------- Ke vzájemnému oddělení uvedených tři panelu jsou nejprve od třetího panelu otáčivým pohybem s opačným smyslem otáčení odděleny dva prvně jmenované panely. K vyloučení možného poškození není nyní pružný bok ohnut tak, aby bylo možno příslušné pero z drážky vytáhnout. Namísto toho je pero vytaženo bočně posunutím podél spojovací spáry.

Přehled obrázků na výkresech

Vynález je dále blíže vysvětlen s pomocí příkladů provedení znázorněných na výkresech, kde značí:

obr. 1 až obr.

provedení dlouhých stran panelu s tuhými boky;

obr. 4 provedení krátkých příčných stran s pružnými boky;

obr. 5 obzvláště v milimetrech;

výhodné provedení s mírami obr. 6 provedení podle obr.

s vynecháním rozměrových údajů; a obr. 7 obzvláště výhodný profil na příčných stranách panelu.

Příklady provedeni vynálezu

Obr. 1 znázorňuje řez dvěma panely _1 a 2, vzájemně tvarově spojenými ve smyslu vynálezu. Panel jL vykazuje na své podélné straně drážku 3. Na podélné straně panelu 2 je uspořádáno pero 4_. Pero- 4 bylo zavinuto do drážky 3 a nalézá se tudíž v této drážce 2· Spojovací spára sloužila při otáčení jako osa otáčení. U spojovací spáry _5 se jedná o spáru, která se nalézá mezi oběma panely 1. a 2_.

Podélná strana s drážkou _3 vykazuje vyčnívající spodní bok _6. Tento spodní bok 6_ je na podélné straně tuhý ve smyslu vynálezu, neboť není možné tento dostatečně pružně zatlačit směrem dolů, aby mohlo být pero panelu 2 pohybem v jedné rovině zasunuto do drážky 3. V tomto spodním boku 6 je směrem shora v podstatě svisle vyfrézován zářez

Zářez se rozkládá přes celou podélnou stranu panelu 2· Panel 2 vykazuje pod pružinou 4_ další vybrání 2· Na horní straně tohoto dalšího vybrání _8 jsou vytvořeny nosy _9.

Na obr. 1 je znázorněno, jakým způsobem zabírá nos 9 do zářezu 2· Poloha nosu 9 v zářezu Ί_ je stanovena tak, že panel 1 je s panelem 2 na horní straně 10 panelů těsně uzavřen. Na horní ploše u spojovací spáry nezbývá tedy žádná štěrbina. Pokud to není potřebné pro zabezpečení uzavřené horní plochy 10, je mezi nosem 9 a zářezem J_ vytvořena štěrbina 11. Problémy z důvodu výrobních tolerancí jsou tak vyloučeny.

Dále je rovněž zjednodušena ruční manipulace při spojování dvou panelu.

• 9 9 99 99 99 9 9 9 9 9 9 9 · 9 9 9 · 9 · 9 • · » 9999 « 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 • · 9 • · 9 9999 99 9 99 9 99 9

Pero _4 vykazuje na své spodní straně úkos 12. Na této spodní straně je tedy pero _4 špičaté. Úkos 12 je vytvořen proto, aby mohlo být pero _4 otáčivým pohybem bez porušení zavinuto do drážky 3, aniž by musely být tuhé rameno 6 respektive spodní tuhý bok znatelně ohnuty směrem dolů. Konec pera Anezasahuje úplně do drážky ·3, takže zůstává štěrbina 13. Problémy, které by mohly vzniknout z výrobních nepřesností, jsou vytvořením této štěrbiny odstraněny.

Horní strana drážky _4 přechází směrem ven do úkosu 14. Tímto zbývá na tomto místě rovněž štěrbina mezi oběma panely jL a 2. Vytvořením úkosu 14 je připraven další prostor, který je zapotřebí pro zavinutí pera 4 do drážky 3. Nos 9 zasahuje až ke dnu zářezu 7.

Obr. 2a znázorňuje čelní pohled na podélnou stranu panelu 2 s perem £ a nosem 9. Přechod od horní hrany nosu 9 probíhá k sousední horní hraně nosu ve formě kruhovitého oblouku, jak je znázorněno kruhovitou čarou 15. Vytvoření takovéhoto přechodu umožňuje obzvláště jednoduché zhotovení vzájemně oddělených nosů 9. Nosy 9 jsou rovnoměrně rozděleny podél podélné strany. Vzdálenost mezi dvěma nosy 9_ odpovídá zhruba délce jednoho nosu 9_ podél podélné strany, jak je zřejmé z obr. 2a.

Obr. 2b znázorňuje panel 2 ze spodní strany. Šrafovanými plochami je znázorněna poloha nosů.

• 9

9·® • ·· • · 9· • · · ···· • 99

99i

9« >9 • · « •9 •· • · · • 9····

Vytvořením meziprostorů mezi nosy 9 a zářezy 2 udrženy na nízké podélné strany spojovací tvarovým stykem. Tímto spolehlivé spojení. Dále podél celé způsobené požadované velké síly provádět mnohonásobný spáry 5.

nosy jsou třecí úrovni. Díky tomu existují síly mezi dvěma panely je jednak zabezpečeno je možné bez vynaložení posuv podél spojovací síly mezi

Podle obr. 3 - dosahuje nos 9 až ks dnu 'zářezu'2 a dotýká se ho, když je pero 4_ nasunuto do drážky 3. Dále je mezi spodní stranou pera £ a sousedním ramenem 6 vytvořena štěrbina 17 . Je-li například horní plocha 10 na místě 16 zatížena ve směru šipky, tak je kontakt mezi nosem 9 a zářezem 7_ v podstatě odpovědný za to, že spára 2 se vznikajícími pákovými silami nevýhodně rozevírá a vzniká štěrbina, v níž se mohou ukládat nečistoty. Kontakt tedy slouží pro stabilizaci požadovaného spojení, ačkoli je vedle drážky uspořádána na spodní straně pera štěrbina 17. Štěrbina 17 podstatně ulehčuje spojení dvou panelů.

Obr. 4 se týká krátké strany, kde je znázorněno rameno 6, které je podle vynálezu pružné. Pružnosti je dosaženo jednak prostřednictvím samotného ramene 6, které je delší, než rameno 6 na předchozích obrázcích. Dále pak nos 9 nedosahuje až ke dnu zářezu 2· Rameno 6 musí být tedy tlačeno .směrem dolů méně silně, aby mohlo být pero _4 zasunuto do drážky 3, aniž by bylo zapotřebí otáčivého nebo naklápěcího pohybu.

Požadované pružnosti může být přirozeně dosaženo alternativně nebo doplňkově volbou vhodných materiálů. Dále • ·

je možné postačujícím způsobem zmenšit tloušťku ramena, aby byly nastoleny požadované pružné vlastnosti.

S výhodou obsahuje také druhé rameno drážky 3 vybrání. Potom je vytvořen na povrchu pera _4 jeden nebo více nosů, které přísluší do vybrání na horním boku a mohou do nich zapadnout. Horní bok drážky 3 je pak rovněž ve smyslu vynálezu vytvořen pružný. Tímto způsobem může být vylepšeno vzájemné--spojení panelů. - ----------- - - .....

Další příklady, jakým způsobem může být vytvořena krátká strana s pružnými, stejně dlouhými boky, a druhá strana k tomu s korespondujícími spojovacími prvky, lze nalézt ve švýcarském pat. spise č. 405560.

Mají-li být na obr. 4 znázorněné strany panelů 1_ a 2. vzájemně odděleny, pak se je s výhodou třeba zříci vzájemného ohnutí ramen drážky 3, neboť takto by lehce mohlo dojít k poškození. Namísto toho je panel 2_ například vysunut, přičemž zářez 7_ slouží jako kolejnice. Podél této kolejnice klouže potom nos 9 tak, až je spojení mezi oběma panely uvolněno.

Obr. 5 a obr. 6 znázorňují stejné provedení. Obr. 5 přitom uvádí přesné rozměry v milimetrech. Obr. 6 pak přináší provedení se vztahovými značkami. Na spodní straně panelů je nanesena vrstva 18 z materiálu tlumícího kročejový hluk a je s nimi pevně spojena, aby bylo dosaženo obzvláště dobrého a spolehlivého utlumení.

Za účelem dosažení podepření sahá nos 9 až ke dnu zářezu 7_r jak již bylo vysvětleno shora. Alternativně nebo přídavně může výstupek 19 na otevřeném konci boku 6 dosahovat až na konec vybrání 20, tvořeného nosem 9. Je tak dosaženo srovnatelného podepření.

Rozměry podle obr. 5 jsou zvoleny tak, že nemusí být použita prakticky žádná síla, aby otáčivým pohybem okolo spojovací hrany došlo ke spojení dvou panelů. Zejména není zapotřebí ke spojení dvou panelů ohýbat bok 6 směrem dolů.

Podle obr. 5 vykazuje nos také na své horní straně lehký úkos, jemuž je přizpůsobena horní strana drážky 3. Nos se tedy směrem k otevřenému konci zužuje, neboť je jak na své horní straně, tak také na své spodní straně opatřen úkosem.. Úkos na horní straně se s výhodou nachází na větší vzdálenosti ve srovnání se spodní stranou, aby se nasouvání nosu do drážky maximálně zjednodušilo, což se potvrdilo také zkouškami.

Obr. 7 znázorňuje obzvlášť výhodné provedení příčné strany v řezu. Drážka 3 se směrem k otevřenému konci, v podstatě rozšiřuje, aby mohl být zářez rychle a spolehlivě vyfrézován.

99 ·9

Claims (1)

 1. PATENTOVÉ NÁROKY
  1. Panel (1) se spojovacími prostředky (3, 4, 7, 9), které umožňují tvarové spojení s druhým panelem (2), přičemž panel (1) obsahuje jako spojovací prostředek boční drážku (3) , vytvořenou dvěma tuhými boky, jeden z obou tuhých boků (6) je delší než druhý, delší tuhý bok (6) vykazuje zářez (7), druhý panel obsahuje bočně pero (4), pero (4) vykazuje na spodní nebo horní straně nos (9), nos (9) a zářez (7) jsou uspořádány tak, že nos (9) může zapadnout do zářezu (7), vyznačující se tím, že strana pera vykazující nos obsahuje vybrání zejména ve formě úkosu (12), takže ve složeném stavu obou panelů se vytvoří pomocí vybrání, tvořeného zejména úkosem (12), meziprostor mezi stranou pera (4) obsahující nos (9) a delším tuhým bokem (6), takže jsou-li oba panely složeny, otevřený konec pera se tuhého boku (6) nedotýká.
  2. Panely podle předcházejícího nároku, vyznačující se tím, že nos(9) dosahuje v zaklesnutém stavu až ke dnu výřezu (7) nebo výstupek (19) na otevřeném konci boku (6) dosahuje až na konec vybrání (20), které je vytvořeno prostřednictvím nosu (9) na spodní straně příslušného panelu.
  3. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že strana pera (4), vykazující nos (9), se v případě spojení panelů nedotýká boku (6) uvnitř drážky (3), takže se vytváří meziprostor (17) .
  4. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že nos (9) je v
  kontaktu s boční stěnou mezi oběma panely (1, 2) zářezu (7), čímž je vytvořeno spojení 5. Panely podle jednoho z předcházej ících nároků, vyznačuj í c í se t í m , že zářez je vytvořen jako žlábek. 6. Panely podle jednoho z předcházej ících nároků, vyznačuj í c i se t i m , že pero (4) je od delšího tuhého boku (6) od nosu (9) až po úkos (12) odděleno štěrbinou (17) . 7. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačuj ' i c i se t i m , že na podélné straně
  nebo na příčné straně panelu je uspořádán větší počet nosů (9), přičemž každý nos (9) vykazuje určitý odstup k sousednímu nosu (9).
  8. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že nosy (9) vyvstávají v podstatě svisle k povrchu (10) panelu.
  9. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že pera (4), drážky (3), zářezy (7) a nosy (9) jsou uspořádány tak, že je vytvořeno tvarové spojení, v němž je pero zavinuto do drážky.
  10. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačuj ící se t í m , že pera (4) , drážky (3), zářezy (7) a nosy (9) jsou dimenzovány tak, že mezi otevřeným koncem pera (4) a drážkou (3) vzájemně
  spojovaných panelů zůstávají meziprostory nebo štěrbiny (13), takže pero (4) může být zavinuto do drážky (3).
  11. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že nosy (9) jsou rovnoměrně rozděleny podél podélné strany nebo podél příčné strany.
  12. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že vzdálenost mezi dvěma nosy (9) odpovídá zhruba délce jednoho nosu podél podélné strany nebo podél příčné strany.
  13. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že přechod od horní hrany jednoho nosu (9) k horní hraně sousedního nosu (9) probíhá kruhovitě.
  14. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že nejméně pero (4) obsahuje na horní straně úkos, takže se pero k otevřenému konci zužuje.
  15. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že drážka (3) vykazuje na horní straně směrem ven úkos (14), takže ve složeném stavu vzniká průchozí meziprostor mezi perem a drážkou.
  16. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že na krátké příčné straně panelu (1) je uspořádán nejméně jeden pružný bok (6).
  17. Panely podle jednoho z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že boky drážky (3) na krátké příčné straně jsou v podstatě stejně dlouhé.
  18. Způsob uvolnění dvou panelů (1, 2) vzájemně tvarově spojených na krátkých příčných stranách, vyznačující se tím, že panel (1) se posouvá podél spojovací spáry (5), až je tento panel (1) od druhého panelu (2) uvolněn.
  /-
CZ20013083A 1999-12-27 2000-02-18 Panel CZ20013083A3 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE29922649U DE29922649U1 (de) 1999-12-27 1999-12-27 Paneel mit Steckprofil
DE20001788U DE20001788U1 (de) 2000-02-02 2000-02-02 Paneel mit Steckprofil

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ20013083A3 true CZ20013083A3 (cs) 2002-07-17

Family

ID=26056049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20013083A CZ20013083A3 (cs) 1999-12-27 2000-02-18 Panel

Country Status (18)

Country Link
US (1) US7337588B1 (cs)
EP (3) EP1157176B1 (cs)
JP (1) JP2003518575A (cs)
CN (1) CN1177983C (cs)
AT (1) AT252674T (cs)
AU (1) AU3424100A (cs)
CA (1) CA2363184A1 (cs)
CZ (1) CZ20013083A3 (cs)
EE (1) EE200100442A (cs)
ES (1) ES2206205T3 (cs)
HU (1) HU224109B1 (cs)
LT (1) LT4903B (cs)
LV (1) LV12741B (cs)
PL (1) PL349278A1 (cs)
RO (1) RO120984B1 (cs)
SI (1) SI20592A (cs)
WO (1) WO2001048332A1 (cs)
YU (1) YU62401A (cs)

Families Citing this family (99)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020178674A1 (en) 1993-05-10 2002-12-05 Tony Pervan System for joining a building board
US7386963B2 (en) 1998-06-03 2008-06-17 Valinge Innovation Ab Locking system and flooring board
SE514645C2 (sv) 1998-10-06 2001-03-26 Perstorp Flooring Ab Golvbeläggningsmaterial innefattande skivformiga golvelement avsedda att sammanfogas av separata sammanfogningsprofiler
SE517478C2 (sv) 1999-04-30 2002-06-11 Valinge Aluminium Ab Låssystem för mekanisk hofogning av golvskivor, golvskiva försedd med låssystemet samt metod för framställning av mekaniskt hopfogningsbara golvskivor
DE10001076C1 (de) 2000-01-13 2001-10-04 Huelsta Werke Huels Kg Paneelelement
SE517183C2 (sv) 2000-01-24 2002-04-23 Valinge Aluminium Ab Låssystem för mekanisk hopfogning av golvskivor, golvskiva försedd med låssystemet och metod för framställning av sådana golvskivor
SE518184C2 (sv) 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Golvbeläggningsmaterial innefattande skivformiga golvelement vilka sammanfogas med hjälp av sammankopplingsorgan
SE0001325L (sv) 2000-04-10 2001-06-25 Valinge Aluminium Ab Låssystem för hopfogning av golvskivor samt golvskivor försedda med sådana låssystem och golv bildat av sådana golvskivor
BE1013569A3 (nl) 2000-06-20 2002-04-02 Unilin Beheer Bv Vloerbekleding.
DE20109840U1 (de) 2001-06-17 2001-09-06 Kronospan Tech Co Ltd Platten mit Einschiebe-Steckprofil
US8028486B2 (en) 2001-07-27 2011-10-04 Valinge Innovation Ab Floor panel with sealing means
US8250825B2 (en) 2001-09-20 2012-08-28 Välinge Innovation AB Flooring and method for laying and manufacturing the same
SE525661C2 (sv) 2002-03-20 2005-03-29 Vaelinge Innovation Ab System för bildande av dekorativa fogpartier och golvskivor därför
NZ536142A (en) 2002-04-03 2006-07-28 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floorboards
SE525657C2 (sv) 2002-04-08 2005-03-29 Vaelinge Innovation Ab Golvskivor för flytande golv framställda av åtminstone två olika materialskikt samt halvfabrikat för tillverkning av golvskivor
DE50213857D1 (de) 2002-04-13 2009-10-29 Kronoplus Technical Ag Belagsystem, insbesondere für einen Fussboden, umfassend Paneele und ein schnur- oder stabartiges Element
US8850769B2 (en) 2002-04-15 2014-10-07 Valinge Innovation Ab Floorboards for floating floors
CN100368652C (zh) * 2002-06-19 2008-02-13 魏策帕尔克特股份有限两合公司 板状部件
PL355053A1 (xx) * 2002-07-15 2004-01-26 Jacek Chałas Modułowy element budowlany
DE20219110U1 (de) 2002-12-09 2003-03-13 Kronospan Tech Co Ltd Paneele mit Kabelkanal
PL191233B1 (en) 2002-12-31 2006-04-28 BARLINEK Spółka Akcyjna Floor panel
US20040206036A1 (en) 2003-02-24 2004-10-21 Valinge Aluminium Ab Floorboard and method for manufacturing thereof
US7677001B2 (en) 2003-03-06 2010-03-16 Valinge Innovation Ab Flooring systems and methods for installation
US7845140B2 (en) 2003-03-06 2010-12-07 Valinge Innovation Ab Flooring and method for installation and manufacturing thereof
US7600354B2 (en) 2003-07-02 2009-10-13 Kaindl Flooring Gmbh Panels comprising interlocking snap-in profiles
US7886497B2 (en) 2003-12-02 2011-02-15 Valinge Innovation Ab Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
DE202004000084U1 (de) 2004-01-06 2004-04-29 M. Kaindl Einschwenkprofil
US20050166516A1 (en) 2004-01-13 2005-08-04 Valinge Aluminium Ab Floor covering and locking systems
DE202004001690U1 (de) * 2004-02-05 2004-04-08 Quadrifoglio Gmbh & Co. Kg Platte aus Natur- oder Kunststein
AT500407B8 (de) 2004-03-23 2007-02-15 Kaindl Flooring Gmbh Verbindungsplatte
BE1016216A5 (nl) 2004-09-24 2006-05-02 Flooring Ind Ltd Vloerpaneel en vloerbekleding samengesteld uit dergeljke vloerpanelen.
SE527570C2 (sv) 2004-10-05 2006-04-11 Vaelinge Innovation Ab Anordning och metod för ytbehandling av skivformat ämne samt golvskiva
ES2378330T3 (es) * 2004-10-22 2012-04-11 Välinge Innovation AB Un método para proporcionar paneles de suelo con un sistema de bloqueo mecánico
US7454875B2 (en) 2004-10-22 2008-11-25 Valinge Aluminium Ab Mechanical locking system for floor panels
DE102005002295A1 (de) 2005-01-17 2006-07-27 Kaindl Flooring Gmbh Paneele mit Langdielenoptik
US8215078B2 (en) 2005-02-15 2012-07-10 Välinge Innovation Belgium BVBA Building panel with compressed edges and method of making same
US7841144B2 (en) 2005-03-30 2010-11-30 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for panels and method of installing same
US20130139478A1 (en) 2005-03-31 2013-06-06 Flooring Industries Limited, Sarl Methods for packaging floor panels, as well as packed set of floor panels
BE1016938A6 (nl) 2005-03-31 2007-10-02 Flooring Ind Ltd Werkwijzen voor het vervaardigen en verpakken van vloerpanelen, inrichtingen hierbij aangewend, alsmede vloerpaneel en verpakte set van vloerpanelen.
DE102005017392A1 (de) * 2005-04-14 2006-10-19 Witex Ag Fußbodenbelag
US8061104B2 (en) * 2005-05-20 2011-11-22 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
DE102005034094B4 (de) * 2005-07-21 2010-11-04 Kronotec Ag Paneelverbindung, insbesondere Fußbodenpaneele
DE202005014132U1 (de) 2005-09-07 2007-01-25 Tilo Gmbh Paneel aus Holz
SE530653C2 (sv) 2006-01-12 2008-07-29 Vaelinge Innovation Ab Fuktsäker golvskiva samt golv med ett elastiskt ytskikt omfattande ett dekorativt spår
BE1017157A3 (nl) 2006-06-02 2008-03-04 Flooring Ind Ltd Vloerbekleding, vloerelement en werkwijze voor het vervaardigen van vloerelementen.
SE533410C2 (sv) 2006-07-11 2010-09-14 Vaelinge Innovation Ab Golvpaneler med mekaniska låssystem med en flexibel och förskjutbar tunga samt tunga därför
US8689512B2 (en) 2006-11-15 2014-04-08 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels with vertical folding
SE531111C2 (sv) * 2006-12-08 2008-12-23 Vaelinge Innovation Ab Mekanisk låsning av golvpaneler
US7712270B2 (en) * 2007-01-16 2010-05-11 Guevremont Clement Building panel
PL2235286T3 (pl) 2007-11-07 2019-07-31 Välinge Innovation AB Mechaniczne blokowanie paneli podłogowych z pionową zakładką zatrzaskową i sposób montażu dla połączenia takich paneli
US8353140B2 (en) 2007-11-07 2013-01-15 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels with vertical snap folding
CA2927042C (en) 2008-01-31 2019-01-15 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels, methods to install and uninstall panels, a method and an equipment to produce the locking system, a method to connect a displaceable tongue to a panel and a tongue blank.
CN103643780B (zh) * 2009-01-30 2015-11-18 瓦林格创新股份有限公司 地板镶板与榫舌坯件的机械锁定系统
PT2096230E (pt) * 2008-02-26 2013-02-22 Kronoplus Technical Ag Painel de multicamadas para revestimentos de piso, teto ou parede
EP2304126B1 (en) 2008-05-15 2019-07-03 Välinge Innovation AB Floor panels with a mechanical locking system activated by a magnetic field
BE1018728A3 (nl) * 2009-04-22 2011-07-05 Flooring Ind Ltd Sarl Vloerpaneel.
NL2003019C2 (nl) 2009-06-12 2010-12-15 4Sight Innovation Bv Vloerpaneel en vloerbedekking bestaande uit meerdere van dergelijke vloerpanelen.
US8365499B2 (en) 2009-09-04 2013-02-05 Valinge Innovation Ab Resilient floor
CA3042373A1 (en) 2010-01-11 2011-07-14 Valinge Innovation Ab Floor covering with interlocking design
WO2011087425A1 (en) 2010-01-12 2011-07-21 Välinge Innovation AB Mechanical locking system for floor panels
DE102010004717A1 (de) 2010-01-15 2011-07-21 Pergo (Europe) Ab Set aus Paneelen umfassend Halteprofile mit einem separaten Clip sowie Verfahren zum Einbringen des Clips
US8776473B2 (en) 2010-02-04 2014-07-15 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
WO2011127981A1 (en) 2010-04-15 2011-10-20 Spanolux N.V.- Div. Balterio Floor panel assembly
CN104831904B (zh) 2010-05-10 2017-05-24 佩尔戈(欧洲)股份公司 地板组件
CN101899896A (zh) * 2010-08-23 2010-12-01 丛伟斌 一种板材镶板锁定系统
TR201810453T4 (tr) 2010-10-20 2018-08-27 Kronoplus Technical Ag Laminat paneller ve bir diş kilitleme elemanini ihtiva eden yüzey kaplama ve yüzeyi döşemeye yönelik yöntem.
PL2705259T3 (pl) 2011-05-06 2018-04-30 Välinge Innovation AB System mechanicznego blokowania do paneli meblowych
KR102017317B1 (ko) 2011-07-05 2019-09-02 세라록 이노베이션 에이비 접착 설형부를 구비한 바닥 패널들의 기계적 로킹
US9725912B2 (en) 2011-07-11 2017-08-08 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US8650826B2 (en) 2011-07-19 2014-02-18 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
DE102012102339A1 (de) * 2011-07-29 2013-01-31 Hamberger Industriewerke Gmbh Verbindung für elastische oder plattenförmige Bauelemente, Profilschieber und Fußbodenbelag
US8769905B2 (en) 2011-08-15 2014-07-08 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8763340B2 (en) 2011-08-15 2014-07-01 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8857126B2 (en) 2011-08-15 2014-10-14 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
UA115038C2 (uk) 2011-08-29 2017-09-11 Сералок Інновейшн Аб Механічна блокувальна система для панелей підлоги
US8935899B2 (en) 2012-02-02 2015-01-20 Valinge Innovation Ab Lamella core and a method for producing it
US9216541B2 (en) 2012-04-04 2015-12-22 Valinge Innovation Ab Method for producing a mechanical locking system for building panels
US8596013B2 (en) 2012-04-04 2013-12-03 Valinge Innovation Ab Building panel with a mechanical locking system
US9140010B2 (en) 2012-07-02 2015-09-22 Valinge Flooring Technology Ab Panel forming
CN104703791B (zh) 2012-10-05 2018-07-03 克诺那普雷斯技术股份公司 室外用地板
WO2014081382A1 (en) 2012-11-22 2014-05-30 Välinge Flooring Technology AB Mechanical locking system for floor panels
US9194134B2 (en) 2013-03-08 2015-11-24 Valinge Innovation Ab Building panels provided with a mechanical locking system
BR112015024059A2 (pt) 2013-03-25 2017-07-18 Vaelinge Innovation Ab tábuas de piso providas com um sistema de travamento mecânico e um método para a produção de um sistema de travamento como esse
EP3024593A1 (de) 2013-06-20 2016-06-01 Kronoplus Technical AG Direkt bedrucktes paneel mit zweischichtaufbau
EP3090813A1 (de) 2013-06-20 2016-11-09 Kronoplus Technical AG Verfahren zur herstellung eines direkt bedruckten paneels
US10017948B2 (en) 2013-06-27 2018-07-10 Valinge Innovation Ab Building panel with a mechanical locking system
EP3038803B1 (en) 2013-08-27 2018-10-03 Välinge Innovation AB A method for producing a lamella core
KR20160146670A (ko) 2014-02-26 2016-12-21 이노베이션스 포 플로어링 홀딩 엔. 뷔. 커버링을 형성하기 위하여 유사한 패널과 상호 연결 가능한 패널
US9260870B2 (en) 2014-03-24 2016-02-16 Ivc N.V. Set of mutually lockable panels
US10246883B2 (en) 2014-05-14 2019-04-02 Valinge Innovation Ab Building panel with a mechanical locking system
BR112016025214A2 (pt) 2014-05-14 2017-08-15 Vaelinge Innovation Ab painel de construção com um sistema de travamento mecânico
EA201692551A1 (ru) 2014-07-16 2017-04-28 Велинге Инновейшн Аб Способ получения термопластичной износостойкой пленки
AU2015309679A1 (en) 2014-08-29 2017-04-20 Välinge Innovation AB Vertical joint system for a surface covering panel
DE202014105181U1 (de) * 2014-10-29 2014-11-13 Fritz Egger Gmbh & Co. Og Wandplatte für den Trockenbau aus einem Holzwerkstoff sowie Wandaufbau
CA2968208A1 (en) 2014-11-27 2016-06-02 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
CN104939550B (zh) * 2015-07-11 2018-01-02 森特士兴集团股份有限公司 一种置物柜拼装地板
CN105500977B (zh) * 2015-12-15 2018-07-13 铜陵铜官府文化创意股份公司 铜雕塑拼接方法
WO2018033215A1 (en) 2016-08-19 2018-02-22 Kronoplus Technical Ag Coated panel and method for manufacturing a coated panel
CA3038484A1 (en) 2016-09-30 2018-04-05 Valinge Innovation Ab Set of panels assembled by vertical displacement and locked together in the vertical and horizontal direction

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH345451A (it) * 1956-06-27 1960-03-31 Piodi Roberto Pavimento in gomma o simile materiale
DE3343601C2 (cs) * 1983-12-02 1987-02-12 Buetec Gesellschaft Fuer Buehnentechnische Einrichtungen Mbh, 4010 Hilden, De
JPH03169967A (en) * 1989-11-27 1991-07-23 Matsushita Electric Works Ltd Set-laying floor material
GB2256023A (en) * 1991-05-18 1992-11-25 Magnet Holdings Ltd Joint
CH684544A5 (de) * 1992-03-25 1994-10-14 Swifloor Sa Platte für Beläge, insbesondere für hochbeanspruchbare Bodenbeläge, und mit dieser Platte hergestellter Plattenbelag.
DE4242530C2 (de) * 1992-12-16 1996-09-12 Walter Friedl Bauelement für Wände, Decken oder Dächer von Bauwerken
SE9301595L (sv) 1993-05-10 1994-10-17 Tony Pervan Fog för tunna flytande hårda golv
SE502994E (sv) 1995-03-07 1999-04-28 Perstorp Flooring Ab Golvskiva med not och fjädrar samt kompletterande låsorgan
SE9500810D0 (sv) 1995-03-07 1995-03-07 Perstorp Flooring Ab Golvplatta
US5618602A (en) * 1995-03-22 1997-04-08 Wilsonart Int Inc Articles with tongue and groove joint and method of making such a joint
BE1010487A6 (nl) * 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Vloerbekleding bestaande uit harde vloerpanelen en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen.
US5797237A (en) * 1997-02-28 1998-08-25 Standard Plywoods, Incorporated Flooring system
AT405560B (de) * 1997-06-18 1999-09-27 Kaindl M Anordnung mit bauteilen und bauteile
EP0906994B2 (de) 1998-03-04 2007-10-24 Kronospan Technical Company Ltd. Paneel, insbesondere für Fussbodenbeläge
SE513151C2 (sv) * 1998-02-04 2000-07-17 Perstorp Flooring Ab Styrklack vid fog innefattande not och fjäder
SE512290C2 (sv) * 1998-06-03 2000-02-28 Valinge Aluminium Ab Låssystem för mekanisk hopfogning av golvskivor samt golvskiva försedd med låssystemet
SE512313C2 (sv) * 1998-06-03 2000-02-28 Valinge Aluminium Ab Låssystem samt golvskiva
BE1012141A6 (nl) * 1998-07-24 2000-05-02 Unilin Beheer Bv Vloerbekleding, vloerpaneel daarvoor en werkwijze voor het realiseren van dergelijk vloerpaneel.
FR2785633B1 (fr) * 1998-11-09 2001-02-09 Valerie Roy Panneau de recouvrement pour parquet, lambris ou analogue
SE517478C2 (sv) * 1999-04-30 2002-06-11 Valinge Aluminium Ab Låssystem för mekanisk hofogning av golvskivor, golvskiva försedd med låssystemet samt metod för framställning av mekaniskt hopfogningsbara golvskivor
DE10001076C1 (de) * 2000-01-13 2001-10-04 Huelsta Werke Huels Kg Paneelelement
KR20030001374A (ko) * 2000-03-07 2003-01-06 이.에프.피. 플로어 프러덕츠 푸스뵈덴 게엠베하 패널의 기계적 연결부
CA2344238C (en) * 2000-03-07 2006-01-03 Stefan Pletzer Mechanical panel connection
SE0001325L (sv) * 2000-04-10 2001-06-25 Valinge Aluminium Ab Låssystem för hopfogning av golvskivor samt golvskivor försedda med sådana låssystem och golv bildat av sådana golvskivor
PT1676720E (pt) * 2000-06-13 2011-02-28 Flooring Ind Ltd Revestimento de pavimentos
US6675544B1 (en) * 2000-11-28 2004-01-13 J.M. Huber Corporation Composite wood panels having tongue and groove edges
US6851241B2 (en) * 2001-01-12 2005-02-08 Valinge Aluminium Ab Floorboards and methods for production and installation thereof
DE10101912C1 (de) * 2001-01-16 2002-03-14 Johannes Schulte Verfahren zum Verlegen von in der Konfiguration rechteckigen Bodenpaneelen
DE10103505B4 (de) * 2001-01-26 2008-06-26 Pergo (Europe) Ab Boden- oder Wandpaneel
DE20109840U1 (de) * 2001-06-17 2001-09-06 Kronospan Tech Co Ltd Platten mit Einschiebe-Steckprofil
DE10159284B4 (de) * 2001-12-04 2005-04-21 Kronotec Ag Gebäudeplatte, insbesondere Bodenpaneel
DE10313112B4 (de) * 2003-03-24 2007-05-03 Fritz Egger Gmbh & Co. Belag mit einer Mehrzahl von Paneelen, insbesondere Fußbodenbelag, sowie Verfahren zum Verlegen von Paneelen

Also Published As

Publication number Publication date
YU62401A (sh) 2003-10-31
HU0105354A3 (en) 2003-10-28
EE200100442A (et) 2002-12-16
EP1215351A3 (de) 2002-07-24
ES2206205T3 (es) 2004-05-16
HU0105354A2 (hu) 2002-04-29
SI20592A (sl) 2001-12-31
HU224109B1 (hu) 2005-05-30
CN1318125A (zh) 2001-10-17
EP1157176B1 (de) 2003-10-22
LV12741B (lv) 2002-01-20
LT4903B (lt) 2002-04-25
RO120984B1 (ro) 2006-10-30
CN1177983C (zh) 2004-12-01
JP2003518575A (ja) 2003-06-10
EP1157176A1 (de) 2001-11-28
PL349278A1 (en) 2002-07-15
EP1283313A1 (de) 2003-02-12
WO2001048332A1 (de) 2001-07-05
AT252674T (de) 2003-11-15
LT2001085A (xx) 2002-01-25
CA2363184A1 (en) 2001-07-05
AU3424100A (en) 2001-07-09
US7337588B1 (en) 2008-03-04
EP1215351A2 (de) 2002-06-19
LV12741A (en) 2001-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9115500B2 (en) Set of panels comprising retaining profiles with a separate clip and method for inserting the clip
EP1520947B1 (de) Paneele mit Umrandung nebst Verlegehilfe
CA2434168C (en) Floorboards and methods for production and installation thereof
CA2748988C (en) Floor panel
US8925274B2 (en) Mechanical locking of building panels
EP1497510B2 (en) Flooring
JP4573828B2 (ja) タイル
US10458125B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
CA2456513C (en) Panel and fastening system for such a panel
EP1691004A2 (en) Flooring with mechanically lockable rectangular floorboards
ES2574671T3 (es) Un bloque de suelo, un sistema de solado y un correspondiente procedimiento de colocación
EP2554762B1 (en) A set of floor panels provided with a locking system comprising a separate flexible tongue
KR100413372B1 (ko) 건축용 마루 패널을 깔아서 결합시키는 방법, 건축물 마루 시공 방법, 및 건축물 마루 패널의 분해 방법
ES2512742T3 (es) Sistema y método para instalación de revestimientos de suelos
US20120266555A1 (en) Panel, covering and method for installing such panels
ES2305079T3 (es) Tabla para suelos con medios de acoplamiento.
EP1639214B1 (de) Paneel mit verriegelungssystem
EP3483357A1 (en) Set of floor panels comprising a mechanical locking system for vertical snap folding
CA2577000C (en) Floor panel and floor covering composed of such floor panels
EP0246856A2 (en) Stone tiles
EP1350904A2 (de) Fussbodendielen
JP2008534825A (ja) フロアパネル用機械式係止システム
US10138637B2 (en) Floor covering and locking systems
RU2243712C2 (ru) Крепежные приспособления для прикрепления крепежных листов
EP2037128A1 (de) Einrichtung zur Verbindung und Verriegelung zweier Bauplatten