CZ20011527A3 - Oil-in-water emulsion - Google Patents

Oil-in-water emulsion Download PDF

Info

Publication number
CZ20011527A3
CZ20011527A3 CZ20011527A CZ20011527A CZ20011527A3 CZ 20011527 A3 CZ20011527 A3 CZ 20011527A3 CZ 20011527 A CZ20011527 A CZ 20011527A CZ 20011527 A CZ20011527 A CZ 20011527A CZ 20011527 A3 CZ20011527 A3 CZ 20011527A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
oil
emulsion
acid
water
ascorbic acid
Prior art date
Application number
CZ20011527A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Asako Yamaguchi
Toru Sumiyoshi
Original Assignee
The Procter & Gamble Company
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by The Procter & Gamble Company filed Critical The Procter & Gamble Company
Publication of CZ20011527A3 publication Critical patent/CZ20011527A3/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
  • A61K8/30Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing organic compounds
  • A61K8/67Vitamins
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
  • A61K8/02Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by special physical form
  • A61K8/04Dispersions; Emulsions
  • A61K8/06Emulsions
  • A61K8/062Oil-in-water emulsions
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
  • A61K8/19Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing inorganic ingredients
  • A61K8/26Aluminium; Compounds thereof
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
  • A61K8/19Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing inorganic ingredients
  • A61K8/27Zinc; Compounds thereof
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
  • A61K8/19Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing inorganic ingredients
  • A61K8/28Zirconium; Compounds thereof
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
  • A61K8/19Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing inorganic ingredients
  • A61K8/29Titanium; Compounds thereof
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
  • A61K8/30Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing organic compounds
  • A61K8/33Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing organic compounds containing oxygen
  • A61K8/34Alcohols
  • A61K8/342Alcohols having more than seven atoms in an unbroken chain
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
  • A61K8/30Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing organic compounds
  • A61K8/67Vitamins
  • A61K8/676Ascorbic acid, i.e. vitamin C
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
  • A61K8/72Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing organic macromolecular compounds
  • A61K8/73Polysaccharides
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61QSPECIFIC USE OF COSMETICS OR SIMILAR TOILETRY PREPARATIONS
  • A61Q19/00Preparations for care of the skin
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61QSPECIFIC USE OF COSMETICS OR SIMILAR TOILETRY PREPARATIONS
  • A61Q19/00Preparations for care of the skin
  • A61Q19/02Preparations for care of the skin for chemically bleaching or whitening the skin

Abstract

Disclosed is an oil-in-water emulsion comprising: (a) a water-soluble ascorbic acid compound; (b) a metallic oxide; (c) a structuring compound; (d) a hydrophobic component; and (e) a hydrophilic liquid carrier, wherein the emulsion has a pH of from about 6 to about 10.

Description

EMULZE OLEJ VE VODĚEMULSION OIL IN WATER

OBLAST TECHNIKYTECHNICAL FIELD

Navrhovaný vynález popisuje prostředky pro povrchovou aplikaci. Konkrétně popisuje povrchové prostředky obsahující emulze pro zesvětlování pokožky.The present invention describes compositions for topical application. In particular, it discloses surface compositions comprising emulsions for skin lightening.

DOSAVADNÍ STAV TECHNIKYBACKGROUND OF THE INVENTION

Zákazníci obvykle používají kosmetické produkty pro péči o pokožku, stejně jako pro zlepšení zdravotního a/nebo fyzického vzhledu pokožky. Hrubá místa pokožky, nebo poranění a hyperpigmentované oblasti (jako jsou jaterní skvrny, pihy a hnědé skvrny související se stárnutím pokožky, nebo poškozením lidské pokožky vnějšími faktory) jsou místa, která obvykle vyžadují ošetření. O zesvětlování pokožky mají také zájem obyvatelé některých částí Asie.Customers usually use cosmetic products for skin care as well as for improving the health and / or physical appearance of the skin. Rough skin areas, or injuries and hyperpigmented areas (such as liver spots, freckles and brown spots associated with skin aging, or external skin damage to human skin) are areas that usually require treatment. People from some parts of Asia are also interested in skin lightening.

Ozáření ultrafialovým (UV) světlem vede ke vzniku slunečních spálenin, které způsobují ztmavnutí pokožky a/nebo hyperpigmentaci. Obecně je známo, že podmínky vedoucí k poškození nebo ztrátě tyrozinázy, enzymu zodpovědného za tvorbu melaninu, vedou k hyperpigmentaci, tedy k albinismu. Ozáření UV paprsky, jako následek vystavení slunečnímu svitu, vede k tvorbě komplexu melaninu v melanocytech nacházejících se v bazální zóně epidermis. Melanin je poté uvolněn z dendritů melanocytů, proniká do keratinocytů, což vede k hyperpigmentaci pokožky. Tato hyperpigmentace pak může mít formu teček, pih, skvrn, nežádoucího celkového ztmavnutí a/nebo nerovnoměrnosti bazální pokožky,Irradiation with ultraviolet (UV) light results in sunburn which causes skin darkening and / or hyperpigmentation. It is generally known that conditions leading to the damage or loss of tyrosinase, the enzyme responsible for the production of melanin, lead to hyperpigmentation, that is, to albinism. Irradiation with UV rays, as a result of exposure to sunlight, leads to the formation of a melanin complex in melanocytes located in the basal zone of the epidermis. Melanin is then released from melanocyte dendrites, penetrating the keratinocytes, resulting in hyperpigmentation of the skin. This hyperpigmentation may then take the form of dots, freckles, spots, undesirable total darkening and / or unevenness of the basal skin,

Široké spektrum látek a/nebo přísad, např.: kyselina askorbová a její deriváty, kyselina kojová a její deriváty, hydrochinon, arbutin, a celá řada extraktů, jako jsou extrakt z rostlin rodu Glycyrrhiza, které jsou známé v současném stavu techniky a běžně dostupné pro používání v prostředcích pro zesvětlení pokožky. V posledních letech jsou dostupné také moderní syntetické látky použitelné pro zesvětlování pokožky v širokém spektru dostupných forem.A wide range of substances and / or additives, such as: ascorbic acid and its derivatives, kojic acid and its derivatives, hydroquinone, arbutin, and a wide variety of extracts such as Glycyrrhiza plant extract known in the art and commonly available for use in skin lightening compositions. In recent years, modern synthetic substances have also been available for skin lightening in a wide range of available forms.

Kyselina L-askorbová (tzn. vitamín C) je použitelná složka prostředků pro zesvětlování pokožky a/nebo vyrovnávací agens stejně jako reduktant, UV absorbent a inhibitor tvorby melaninu v kosmetice. Patent GB2259014-A, Hadas et al., 1998 popisuje prostředek pro zesvětlování pokožky obsahující v oleji rozpustné deriváty kyseliny askorbové, jako je palmitát kyseliny askorbové spolu s látkami ochraňujícími pokožku před sluncem, jako je oxid titaničitý.L-ascorbic acid (i.e., vitamin C) is a useful component of skin lightening and / or leveling agents as well as a reductant, UV absorbent and melanin inhibitor in cosmetics. GB2259014-A, Hadas et al., 1998 discloses a skin lightening composition comprising oil soluble ascorbic acid derivatives such as ascorbic acid palmitate together with sunscreening agents such as titanium dioxide.

Je také známo, že kyselina L-askorbová je v těchto lékových formách nestabilní. Konkrétně zvýšením hladiny kyseliny L-askorbové v prostředku tvořeném emulzí muže vést k nestabilitě ·· «φ φφ ·· φφ φ φ · ♦ · φ φ φφφ φ φ φφ Φ·Φ·Φ φφ φ φφ Φ·Φ φφ · · φ φIt is also known that L-ascorbic acid is unstable in these dosage forms. Specifically, increasing the level of L-ascorbic acid in the emulsion formulation may lead to instability. «Φ ···φφφφ·φφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

ΦΦΦ· · · φ φ φφ • Φ φφ φ· φ· ·· · emulze. Například zvýšená hladina kyseliny askorbové vede například k rozkladu kyseliny L-askorbové v emulzi, což dodává prostředku nažloutlou až nahnědlou barvu. Je tedy žádoucí stabilizovat tento prostředek obsahující kyselinu askorbovou zejména v případě, když se v emulzi vyskytuje ve vyšších hladinách.Ze · φ emul emul emul emul emul emul emul emul emul emul · · For example, an elevated level of ascorbic acid leads, for example, to the decomposition of L-ascorbic acid in an emulsion, giving the composition a yellowish to brownish color. Thus, it is desirable to stabilize this ascorbic acid composition especially when present in the emulsion at higher levels.

Pro stabilizaci těchto prostředků obsahujících kyselinu askorbovou už byly připraveny některé kombinované prostředky. Zveřejněná Japonská přihláška (Kokai) Hl-213212 Imamura et al., 1989 popisuje stabilní kosmetické prostředky obsahující deriváty kyseliny askorbové a glukonové kyseliny. Zveřejněná Japonská přihláška Hl-305009 Yamada et al., 1989 popisuje stabilní kosmetické prostředky obsahující deriváty kyseliny askorbové a cyklodextrin zveřejněná Japonská přihláška H3-63208 Sáto et al., 1991 popisuje prostředky obsahující kyselinu askorbovou a fenoxethanol. Tyto kombinace zajišťují dostatečnou stabilitu prostředku, bohužel změna barvy prostředku na nažloutlou nebo nahnědlou je zejména během delšího skladování stále pozorovatelná.Some combination formulations have already been prepared to stabilize these ascorbic acid compositions. Japanese Published Application (Kokai) H-213212 Imamura et al., 1989 discloses stable cosmetic compositions containing ascorbic acid and gluconic acid derivatives. Japanese Published Application H-305009 Yamada et al., 1989 discloses stable cosmetic compositions containing ascorbic acid derivatives and cyclodextrin Published Japanese Application H3-63208 Sato et al., 1991 discloses compositions comprising ascorbic acid and phenoxethanol. These combinations ensure sufficient stability of the composition, but unfortunately the color change of the composition to yellowish or brownish is still noticeable, especially during prolonged storage.

Z toho vyplývá, že je třeba připravit stabilní emulzi pro zesvětlování pokožky se zvýšeným obsahem kyseliny askorbové a zároveň takovými vlastnostmi, že nedochází k narušení estetického dojmu z produktu. Žádný dokument současného stavu techniky není schopen zajistit výhody a přínosy popisované v navrhovaném vynálezu.Accordingly, there is a need to provide a stable skin lightening emulsion with an increased content of ascorbic acid and at the same time properties that do not impair the aesthetic impression of the product. No prior art document is able to provide the advantages and benefits described in the present invention.

PODSTATA VYNÁLEZUSUMMARY OF THE INVENTION

Navrhovaný vynález popisuje emulze olej-voda obsahující:The present invention describes oil-in-water emulsions comprising:

A. ve vodě rozpustnou kyselinu askorbovouA. water-soluble ascorbic acid

B. oxid kovuB. metal oxide

C. látku, zajišťující strukturuC. structure-providing substance

D. hydrofobní složkuD. hydrophobic component

E. hydrofilní kapalný nosič přičemž emulze má pH od asi 6 do asi 10.E. a hydrophilic liquid carrier wherein the emulsion has a pH from about 6 to about 10.

Tyto a další rysy, aspekty a výhody navrhovaného vynálezu budou lépe pochopitelné po přečtení následujícího popisu a připojených nároků.These and other features, aspects, and advantages of the present invention will be better understood by reading the following description and the appended claims.

Neboť popis vyúsťuje v nároky konkrétně nárokující jednotlivé oblasti vynálezu, je pravděpodobné, že navrhovaný vynález bude pochopitelnější z následujícího popisu.Since the description results in claims specifically claiming individual areas of the invention, it is likely that the present invention will be understood from the following description.

Všechny procentuální hodnoty, poměry a hladiny složek zde uvedených jsou založeny na aktuálním celkovém množství prostředku, pokud není uvedeno jinak.All percentages, ratios, and levels of the ingredients herein are based on the actual total amount of the composition unless otherwise indicated.

Všechna uvedená měření probíhala při 25 °C, pokud není uvedeno jinak.All measurements were performed at 25 ° C unless otherwise noted.

ΦΦΦΦ ΦΦ Μ 9·ΦΜ ΦΦ Μ 9 · Φ

ΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦ • ΦΦΦ Φ ΦΦΦΦ Φ ΦΦ φ Φφ Φ · Φ ΦΦ φφφ ΦφΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦ Φ φ φ φ φφ Φ · Φ ΦΦ φφφ Φφ

Ω ΦΦΦΦ φφφφ φφφΩ ΦΦΦΦ φφφφ φφφ

ΦΦ Φ· φφ φ· ΦΦ ΦΦΦΦΦ Φ · φφ φ · ΦΦ ΦΦΦ

Všechny publikace, patentové přihlášky a patenty zde uvedené jsou shrnuty jako reference. Citace jakékoliv z referencí neznamená, že současný stav techniky popisuje předmět navrhovaného vynálezu.All publications, patent applications, and patents cited herein are hereby incorporated by reference. Citation of any of the references does not mean that the prior art describes the subject matter of the present invention.

Termín „obsahující“ znamená, že jiné kroky a jiné příměse, které neovlivňují celkový výsledek, mohou být také přidány. Tento termín také zahrnuje termíny „skládající se z“ a „skládající se převážně z“. Termín „povrchová aplikace“ znamená, že prostředek je aplikován nebo nanesen na povrch pokožky.The term "containing" means that other steps and other ingredients that do not affect the overall result may also be added. The term also includes the terms "consisting of" and "consisting mainly of". The term "topical application" means that the composition is applied or applied to the skin surface.

Termín „zesvětlování pokožky“ popisuje změnu vzhledu pokožky na jasnější, světlejší a/nebo bělejší a ovlivněním hyperpigmentace vzhledem k předchozí léčbě.The term "skin lightening" describes changing the appearance of the skin to brighter, lighter and / or whiter and affecting hyperpigmentation relative to prior treatment.

Termín „kosmeticky přijatelný“ znamená, že prostředky nebo jejich složky zde popisované jsou vhodné pro použití ošetření lidské pokožky, bez nežádoucí toxicity, neslučitelnosti, nestability, alergické reakce apod.The term "cosmetically acceptable" means that the compositions or components thereof described herein are suitable for use in the treatment of human skin without undesirable toxicity, incompatibility, instability, allergic reactions and the like.

Termín „bezpečné a efektivní množství“ popisuje takové množství látky nebo prostředku, které je dostatečné pro zajištění přínosu, zejména dobrého vzhledu pokožky nebo dobrého pocitu, včetně přínosů zde popisovaných, ale natolik nízké, že nedochází k žádným podstatným vedlejším efektům, to znamená, že prostředek přináší dobrý poměr přínosů vůči riziku podle uvážení odborníka v současném stavu techniky.The term "safe and effective amount" describes an amount of a substance or composition sufficient to provide a benefit, in particular good skin appearance or feel, including the benefits described herein, but so low that there are no significant side effects, i.e. The composition provides a good risk-benefit balance at the discretion of the skilled artisan.

Termín „směsi“ popisuje jednoduché kombinace materiálů a jakýchkoliv látek, které mohou vzniknout díky jejich kombinaci.The term "mixtures" describes simple combinations of materials and any substances that may arise from their combination.

Všechny příměsi, jako jsou aktivní složky a další použitelné přísady mohou být rozděleny nebo popsány podle svého kosmetického a/nebo terapeutického přínosu nebo podle svého účinku. Je třeba si uvědomit, že aktivní přísady a ostatní složky, které jsou zde použity, v některých případech, zajišťují více, než pouze kosmetický a/nebo terapeutický přínos nebo působí několika různými způsoby. Proto jejich klasifikace, která je použita, je pouze pro pohodlnost a nemůže být brána jako limit jednotlivých přísad pro konkrétní aplikaci nebo několik uvedených aplikací. Navrhovaný vynález popisuje emulze oleje ve vodě, které obsahují:All ingredients, such as the active ingredients and other useful ingredients, can be divided or described according to their cosmetic and / or therapeutic benefit or effect. It will be appreciated that the active ingredients and other ingredients used herein, in some cases, provide more than merely cosmetic and / or therapeutic benefit or act in several different ways. Therefore, their classification, which is used, is for convenience only and cannot be taken as the limit of individual ingredients for a particular application or for several of the listed applications. The present invention describes oil-in-water emulsions comprising:

A. ve vodě rozpustnou složku obsahující kyselinu askorbovouA. a water-soluble component containing ascorbic acid

B. oxid kovuB. metal oxide

C. strukturní složkuC. structural component

D. hydrofobní složkuD. hydrophobic component

E. hydrofilní kapalný nosičE. hydrophilic liquid carrier

Je vhodné, aby pH emulze podle navrhovaného vynálezu bylo od asi 6 do asi 10, lépe pak od asi do asi 9.Suitably, the pH of the emulsion of the present invention is from about 6 to about 10, more preferably from about to about 9.

Bez ohledu na teorii dá se předpokládat, že vysoké redukční schopnosti ve vodě rozpustné kyseliny askorbové zlepšují buněčné dýchání, aktivují enzymy a působí jako antioxidační činidlo.Without wishing to be bound by theory, it is believed that the high reducing capacity of water-soluble ascorbic acid improves cellular respiration, activates enzymes, and acts as an antioxidant.

Dále se předpokládá, že povrchová aplikace kyselina askorbové vede ke snižování oxidovaného komplexu melaninu a jeho prekurzorů, stejně jako k inhibici tyrozinázové aktivity vmelanozómu. Z toho vyplývá, že prostředky obsahující kyselinu askorbovou mohou zlepšit vlastnosti pokožky díky prevenci tvorby melaninu a snížení výskytu jaterních skvrn a pih spojených s hyperpigmentací pokožky.Furthermore, it is believed that topical application of ascorbic acid results in a reduction of the oxidized complex of melanin and its precursors, as well as inhibition of the tyrosinase activity in melanosome. Accordingly, ascorbic acid compositions can improve skin properties by preventing melanin formation and reducing the appearance of liver spots and freckles associated with skin hyperpigmentation.

Zvýšením koncentrace kyseliny askorbové v prostředkuje obvykle zvýšena efektivita prostředku. Například zvýšením množství kyseliny askorbové v prostředku pro zesvětlování pokožky se zvýší míra zesvětlení pokožky. Bohužel, v minulosti bylo velmi obtížné zvýšit hladinu kyselina askorbové v prostředku, neboť prostředky se zvýšenou hladinou kyseliny askorbové, zejména ty, které mají formu emulze, se stávají nestabilními, konkrétně co se fyzikálních vlastností emulze týče, zejména pak změnou barvy na žlutou nebo hnědou. Naštěstí jsme zjistili, že přidáním strukturní složky do emulze je možné udržet původní fyzikální vlastnosti ve vodě rozpustné kyseliny askorbové a tím emulze jako takové, a to i v případech, kdy prostředek obsahuje relativně vysoké hladiny ve vodě rozpustné kyseliny askorbové.By increasing the concentration of ascorbic acid in the composition, the efficiency of the composition is usually increased. For example, increasing the amount of ascorbic acid in the skin lightening composition increases the skin lightening level. Unfortunately, in the past, it has been very difficult to increase the level of ascorbic acid in the formulation, as formulations with elevated levels of ascorbic acid, especially those in the form of an emulsion, become unstable, particularly with regard to the physical properties of the emulsion. . Fortunately, we have found that by adding the structural component to the emulsion, it is possible to maintain the original physical properties of the water-soluble ascorbic acid and thereby the emulsion as such, even when the composition contains relatively high levels of water-soluble ascorbic acid.

A. Kyselina askorbová rozpustná ve voděA. Water-soluble ascorbic acid

Emulze, olej ve vodě, podle navrhovaného vynálezu obsahují kyselinu askorbovou rozpustnou ve vodě. Kyselina askorbová rozpustná ve vodě je zvolená v závislosti na své kompatibilitě s ostatními příměsemi. Ve vodě rozpustná kyselina askorbová může být přidána jako v zásadě čistý materiál, například kterým může být extrakt získaný pomocí vhodných fyzikálních a/nebo chemických izolačních metod z přirozených (např. rostlinných) zdrojů.The oil-in-water emulsions of the present invention comprise water-soluble ascorbic acid. The water-soluble ascorbic acid is selected depending on its compatibility with the other ingredients. The water-soluble ascorbic acid may be added as a substantially pure material, for example, an extract obtained by suitable physical and / or chemical isolation methods from natural (eg, plant) sources.

Emulze, olej ve vodě, podle navrhovaného vynálezu obvykle obsahují od asi 1,0 % do asi 10,0 % ve vodě rozpustné kyseliny askorbové, lépe pak od asi 2,0 % do asi 5,0 %.The oil-in-water emulsions of the present invention typically comprise from about 1.0% to about 10.0% water-soluble ascorbic acid, more preferably from about 2.0% to about 5.0%.

Termín „ve vodě rozpustná kyselina askorbová“ popisuje kyselinu askorbovou nebo její deriváty podle obecného vzorce I:The term "water-soluble ascorbic acid" describes ascorbic acid or its derivatives according to the general formula I:

A R1 kde V a W jsou nezávisle -OH, R1 je -CH(OH)-CH2OH a jejich soli.A R 1 wherein V and W are independently -OH, R 1 is -CH (OH) -CH 2 OH and salts thereof.

(I)(AND)

Je vhodné, aby ve vodě rozpustná kyselina askorbová, která je zde použitá, byla sůl kyseliny askorbové nebo její derivát, jako je například netoxická sůl alkalického kovu, sůl kovu alkalické zeminy a amonná sůl běžně známá odborníkům v současném stavu techniky, kterou může být například sůl sodná, draselná, lithná, vápenatá, hořečnatá, barnatá, amonná, které mohou být připraveny pomocí technik známých v současném stavu techniky. V lepším případě je sůl askorbové kyseliny rozpustná ve vodě, která je použita v navrhovaném vynálezu, metalický askorbát podle následujícího obecného vzorce II:Suitably, the water-soluble ascorbic acid used herein is an ascorbic acid salt or derivative thereof, such as a non-toxic alkali metal salt, an alkaline earth metal salt, and an ammonium salt commonly known to those skilled in the art, which may be e.g. sodium, potassium, lithium, calcium, magnesium, barium, ammonium salts, which can be prepared using techniques known in the art. More preferably, the water-soluble salt of ascorbic acid used in the present invention is a metallic ascorbate according to the following general formula II:

xMÍ (Π)xMI (Π)

9 kde R a R jsou nezávisle vodík a lineární nebo větvený alkyl od 1 do asi 8 uhlíků, Ml jeWherein R and R are independently hydrogen and linear or branched alkyl of from 1 to about 8 carbons, M1 is

9 kovový iont a x je v intervalu od 1 do 3. Lépe pak R a R jsou nezávisle vodík a lineární nebo větvený alkyl od 1 do asi 3, M1 je sodík, draslík, hořčík nebo vápník.More preferably, R and R are independently hydrogen and linear or branched alkyl is from 1 to about 3, M 1 is sodium, potassium, magnesium or calcium.

Příklady jiných vhodných ve vodě rozpustných solí kyseliny askorbové podle obecného vzorce (II) jsou monovalentní soli kovů (např. askorbát sodný, askorbát draselný), divalentní soli kovů (askorbát hořečnatý, askorbát vápenatý) a trivalentní soli kovů (např. askorbát hlinitý) nebo kyselina askorbová. Je vhodné, aby ve vodě rozpustné soli kyseliny askorbové podle navrhovaného vynálezu byly ve vodě rozpustné estery askorbylu podle následujícího obecného vzorce III:Examples of other suitable water-soluble salts of ascorbic acid according to formula (II) are monovalent metal salts (eg sodium ascorbate, potassium ascorbate), divalent metal salts (magnesium ascorbate, calcium ascorbate) and trivalent metal salts (eg aluminum ascorbate) or ascorbic acid. It is preferred that the water-soluble salts of ascorbic acid of the present invention are water-soluble esters of ascorbyl according to the following general formula III:

ΆΟ CT (III)ΆΟ CT (III)

kde A je sulfát nebo fosfát, R4 a R5 jsou nezávisle vodík a lineární nebo větvený alkyl od 1 do asi 8 uhlíků, M2 je kovový iont a je v intervalu od 1 do 3. Lépe pak R4 a R5 jsou nezávisle vodík a lineární nebo větvený alkyl od 1 do asi 3, M je sodík, draslík, hořčík nebo vápník.wherein A is sulfate or phosphate, R 4 and R 5 are independently hydrogen and linear or branched alkyl of 1 to about 8 carbons, M 2 is a metal ion and is in the range of 1 to 3. More preferably R 4 and R 5 are independently hydrogen and linear or branched alkyl of from 1 to about 3, M is sodium, potassium, magnesium or calcium.

·· ·♦ 99 ·« 99· 99 · «99

9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9

9 99 9 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 9 99

9 9 9 9 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 9 9 99

99 99 99 9999999 99 99 99999

Příkladem ve vodě rozpustných derivátů solí mohou být například soli L-askorbyl fosfátových esterů, jako jsou sodný L-askorbyl fosfát, draselný L-askorbyl fosfát, hořečnatý L-askorbyl fosfát, vápenatý L-askorbyl fosfát, hlinitý L-askorbyl fosfát. Mohou být použity také soli L askorbyl sulfátových esterů. Příkladem mohou být L-askorbyl sulfát, draselný L-askorbyl sulfát, hořečnatý L-askorbyl sulfát, vápenatý L-askorbyl sulfát, hlinitý L-askorbyl sulfát.Examples of water-soluble salt derivatives are, for example, salts of L-ascorbyl phosphate esters such as sodium L-ascorbyl phosphate, potassium L-ascorbyl phosphate, magnesium L-ascorbyl phosphate, calcium L-ascorbyl phosphate, aluminum L-ascorbyl phosphate. Salts of L ascorbyl sulfate esters may also be used. Examples are L-ascorbyl sulfate, potassium L-ascorbyl sulfate, magnesium L-ascorbyl sulfate, calcium L-ascorbyl sulfate, aluminum L-ascorbyl sulfate.

B. Oxidy kovůB. Metal oxides

Emulze, olej ve vodě, podle navrhovaného vynálezu obsahují oxidy kovů. Oxidy kovů použitelné v navrhovaném vynálezu jsou v emulzi přítomné v množstvích od asi 0,1 % do asi 5 %, lépe pak od asi 0,5 % do asi 2 %. Nejvhodnější oxidy kovů jsou například oxid titaničitý, oxid zinečnatý, oxid zirkoničitý, oxid hlinitý a jejich kombinace (kombinacemi jsou zamýšlené kombinace částic, které obsahují jeden nebo více těchto materiálů stejně jako směsi těchto částicových materiálů), nejvhodnější je oxid titaničitý. Oxidy kovů použitelné v navrhovaném vynálezu jsou komerčně dostupné z celé řady zdrojů. Vhodným oxidem kovů je například Tronox ™ (oxid titaničitý) SAT-T CR837 (běžný oxid titaničitý) dostupné od US Cosmetics, oxid titaničitý CR50 dostupný z Ishihara Sangyo Kaisha, a oxid titaničitý JA-1 dostupný od Tayca Corporation.The oil-in-water emulsions of the present invention comprise metal oxides. The metal oxides useful in the present invention are present in the emulsion in amounts of from about 0.1% to about 5%, preferably from about 0.5% to about 2%. Suitable metal oxides are, for example, titanium dioxide, zinc oxide, zirconium oxide, alumina and combinations thereof (combinations being intended combinations of particles containing one or more of these materials as well as mixtures of these particulate materials), most preferably titanium dioxide. The metal oxides useful in the present invention are commercially available from a variety of sources. A suitable metal oxide is, for example, Tronox ™ (titanium dioxide) SAT-T CR837 (conventional titanium dioxide) available from US Cosmetics, titanium dioxide CR50 available from Ishihara Sangyo Kaisha, and titanium dioxide JA-1 available from Tayca Corporation.

C. Strukturní složkaC. Structural component

Emulze voda-olej podle navrhovaného vynálezu obsahuje strukturní složku. Termín „strukturní složka“ jak je zde používán, popisuje látku, která tvoří organizovanou strukturu, gelovitou zesíťovanou strukturu, ve které se pak mohou vyskytovat jak hydrofilní tak hydrofóbní složky. Má se za to, že tato strukturní složka zajišťuje dobré rheologické vlastnosti prostředku. Které přispívají ke stabilitě emulze. Je vhodné, aby strukturní složka byla obsažena v množství od asi 1 % do 10 %, lépe pak od 2 % do 8 % prostředku.The water-oil emulsion of the present invention comprises a structural component. The term "structural component" as used herein describes a substance that forms an organized structure, a gel-like cross-linked structure in which both hydrophilic and hydrophobic components can then occur. This structural component is believed to provide good rheological properties of the composition. Which contribute to the stability of the emulsion. Preferably, the structural component is present in an amount of from about 1% to 10%, preferably from 2% to 8% of the composition.

Je vhodné, aby strukturní složka obsahovala mastný alkohol a amfífílní povrchově aktivní složku. Bez ohledu na teorie, je pravděpodobné, že mastný alkohol, zároveň s amfífílní povrchově aktivní složkou, dohromady tvoří lamelární strukturu, vedoucí k udržení obou fází, oleje i vody. Dá se také předpokládat, že tyto organizované struktury, označované jako „gelové zesíťované systémy s mastným alkoholem“ přispívají ke stabilitě emulze.Preferably, the structural component comprises a fatty alcohol and an amphiphilic surfactant. Regardless of theory, it is likely that the fatty alcohol, together with the amphiphilic surfactant, together form a lamellar structure, resulting in the maintenance of both phases, oil and water. It is also believed that these organized structures, referred to as "fatty alcohol gel cross-linking systems", contribute to emulsion stability.

Použité mastné alkoholy jsou nasycené, lineární nebo větvené mastné alkoholy, kterými mohou být nasycené, lineární nebo větvené Cj2-3o mastné alkoholy, nasycené, lineární nebo větvené C12. 30 dioly a jejich směsi. Nejvhodnějšími mastnými alkoholy jsou cetyl alkohol, stearyl alkohol a ♦ · ·♦ ·· 99 99 9The fatty alcohols are saturated, linear or branched fatty alcohols, which may be saturated, linear or branched C 2 -3o fatty alcohols, saturated, linear or branched C12. Diols and mixtures thereof. The most suitable fatty alcohols are cetyl alcohol, stearyl alcohol and 99 99 9.

9 9 9 9 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 9 9 99

9 99 99999 99 9. 9 99 99999 99 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9

99 99 99 99 999 jejich směsi. Je vhodné, aby zde použité mastné kyseliny byly přítomné v množství od asi 1 % do % prostředku, lépe pak od 1 % do asi 5 % prostředku.99 99 99 99 999 mixtures thereof. Preferably, the fatty acids used herein are present in an amount of from about 1% to about 1% of the composition, more preferably from about 1% to about 5% of the composition.

Amfifílní povrchově aktivní složka, použitá v navrhovaném vynálezu, zahrnuje povrchově aktivní složky, ze širokého spektra nepolárních, kationtových, aniontových, polárních, amfoterních, stejně jako směsi těchto povrchově aktivních složek. Příklady širokého spektra dalších povrchově aktivních složek použitelných v navrhovaném vynálezu je popsán v knize „Detergents and Emulsifíers“, McCutcheon, North Američan Edition (1986), vydané v Allured Publishing Corporation, která je zde uvedena jako reference. Pro další příklady použitelných povrchově aktivních složek, viz patent US 4 800 197, Kowcz et al., 24. leden 1989, který je zde uveden jako reference. Je vhodné, aby použitelné amfifílní povrchově aktivní složky byly přítomné v množství od 1 % do asi 10 % prostředku, lépe pak od asi 2 % do 6 %.The amphiphilic surfactant used in the present invention includes surfactants from a wide variety of non-polar, cationic, anionic, polar, amphoteric, as well as mixtures of these surfactants. Examples of the wide variety of other surfactants useful in the present invention are described in the book "Detergents and Emulsifiers", McCutcheon, North American Edition (1986), published by Allured Publishing Corporation, which is incorporated herein by reference. For further examples of useful surfactants, see U.S. Patent No. 4,800,197 to Kowcz et al., Jan. 24, 1989, which is incorporated herein by reference. Suitably, the useful amphiphilic surfactant is present in an amount of from 1% to about 10% of the composition, more preferably from about 2% to 6%.

Vhodnější amfifílní povrchově aktivní složkou podle navrhovaného vynálezu je nepolární povrchově aktivní složka. Nejvhodnější nepolární povrchově aktivní složky, jsou kondenzačním produktem oxidů alkylenu s mastnými kyselinami i mastnými alkoholy (tzn. kde část polyalkylen oxiduje esterifíkována na jednom konci mastnou kyselinou a na druhém konci připojena pomocí etherové vazby na mastný alkohol). Tyto materiály mají obecný vzorec R2CO(X1)ZOR3, kde R2 a R3 jsou nezávisle alkyl obsahující od asi 10 do 30 uhlíků, X1 je odvozená od -OCH2CH2, např. ethylenglykol nebo oxid nebo -O CH2 CH CH3- odvozený od propylenglykolu nebo oxidu a z je v intervalu od asi 6 do asi 100.A more preferred amphiphilic surfactant component of the present invention is a nonpolar surfactant. Most preferred non-polar surfactants are the condensation product of alkylene oxides with both fatty acids and fatty alcohols (i.e., where a portion of the polyalkylene oxidizes at one end with a fatty acid and at the other end attached via an ether linkage to a fatty alcohol). These materials have the general formula R 2 CO (X 1 ) Z OR 3 , wherein R 2 and R 3 are independently alkyl containing from about 10 to 30 carbons, X 1 is derived from -OCH 2 CH 2, e.g., ethylene glycol or oxide or -O CH 2 The CH CH 3 - derived from propylene glycol or oxide az ranges from about 6 to about 100.

Dalšími příklady těchto nepolárních povrchově aktivních složek jsou ceteth-6, ceteth-10, ceteth12, ceteareth-6, ceteareth-10, ceteareth-12, ceteareth-20, steareth-6, steareth-10, steareth-12, steareth-20, steareth-21, steareth-100, PEG-6 stearát, PEG-10 stearát, PEG-12 stearát, PEG-100 stearát, PEG-10 glycerylstearát, PEG-20 glycerylstearát, PEG-30 glycerylkokoát, PEG-80 glycerylkokoát, PEG-80 glyceryltalovát, PEG-200 glyceryltalovát, PEG-8 dilaurát, PEG-10 distearát, glycerylmonostearát, glyceryldistearát, glycerylmonolaurát, glyceryldilaurát a jejich Směsi.Other examples of these nonpolar surfactants are ceteth-6, ceteth-10, ceteth12, ceteareth-6, ceteareth-10, ceteareth-12, ceteareth-20, steareth-6, steareth-10, steareth-12, steareth-20, steareth-21, steareth-100, PEG-6 stearate, PEG-10 stearate, PEG-12 stearate, PEG-100 stearate, PEG-10 glyceryl stearate, PEG-20 glyceryl stearate, PEG-30 glyceryl cocoate, PEG-80 glyceryl cocoate, PEG- 80 glyceryl thalate, PEG-200 glyceryl thalate, PEG-8 dilaurate, PEG-10 distearate, glyceryl monostearate, glyceryl distearate, glyceryl monolaurate, glyceryl dilaurate and mixtures thereof.

Strukturní složka může dále obsahovat zahušťovadlo. Příkladem použitelných zahušťovadel použitelných v navrhovaném vynálezu jsou polysacharidy a materiály, které jsou odvozené z přirozených zdrojů, jako jsou kleje.The structural component may further comprise a thickener. Examples of useful thickeners useful in the present invention are polysaccharides and materials that are derived from natural sources such as tongs.

Je možno použít velké množství polysacharidů známých v současném stavu techniky. Termín „polysacharidy“ jak je zde používán, popisuje látku složenou z páteře obsahující opakující se cukernou jednotku (tzv. uhlohydrát). Nelimitujícím příkladem polysacharidů použitelných v navrhovaném vynálezu může být např. celulóza, karboxymethylhydroxyethylcelulóza,A large number of polysaccharides known in the art can be used. The term "polysaccharides" as used herein refers to a substance consisting of a spine containing a repeating sugar unit (a so-called carbohydrate). A non-limiting example of polysaccharides useful in the present invention may be, for example, cellulose, carboxymethylhydroxyethylcellulose,

Φ <9 celulózoacetátpropionátkarboxylát, hydroxyethylcelulóza, hydroxyethylethylcelulóza, hydroxypropylcelulóza, hydroxypropylmethylcelulóza, methylhydroxyethylcelulóza, mikrokrystalická celulóza, celulózasulfát sodný a jejich směsi.Φ <9 cellulose acetate propionate carboxylate, hydroxyethylcellulose, hydroxyethylethylcellulose, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, methylhydroxyethylcellulose, microcrystalline cellulose, sodium cellulose sulfate and mixtures thereof.

Dále jsou v navrhovaném vynálezu použitelné celulózy substituované alkyly. V těchto polymerech, je hydroxy skupina polymeru celulózy hydroxyalkylovaná (lépe pak hydroxyethylovaná nebo hydroxypropylovaná) na formu hydroxyalkylované celulózy , která je dále modifikována C10-30 lineárním, nebo větveným alkylem prostřednictvím etherové vazby. Tyto polymery jsou obvykle ethery C10-30 lineárních nebo větvených alkoholů s hydroxyalkylcelulózou. Příkladem použitelných alkylových skupin mohou být např. stearyl, izostearyl, lauryl, myristyl, cetyl, izocetyl, kokoyl (tzn alkylová skupina odvozená od alkoholů z kokosového oleje), palmityl, oleyl, linoleyl, linoenyl, ricinoleyl, behenyl a jejich směsi. Mezi těmito ethery alkylhydroxyalkylcelulózy jsou nej vhodnější materiály s označením CTFA cetylhydroxyethylcelulózy, což jsou ethery cetylalkoholu a hydroxyethylcelulózy. Tyto materiály jsou prodávány pod obchodním jménem Natrosol® CS Plus od Aqualon Corporation.Additionally, alkyls substituted with celluloses are useful in the present invention. In these polymers, the hydroxy group of the cellulose polymer is hydroxyalkylated (preferably hydroxyethylated or hydroxypropyllated) to form a hydroxyalkylated cellulose that is further modified with C 10-30 linear or branched alkyl via an ether bond. These polymers are usually ethers of C10-30 linear or branched alcohols with hydroxyalkylcellulose. Examples of useful alkyl groups are, for example, stearyl, isostearyl, lauryl, myristyl, cetyl, isocetyl, cocoyl (i.e., an alkyl group derived from coconut oil alcohols), palmityl, oleyl, linoleyl, linoenyl, ricinoleyl, behenyl, and mixtures thereof. Among these alkylhydroxyalkylcellulose ethers, the most preferred materials are CTFA designated cetylhydroxyethylcellulose, which are ethers of cetyl alcohol and hydroxyethylcellulose. These materials are sold under the trade name Natrosol® CS Plus from Aqualon Corporation.

Dalšími použitelnými polysacharidy jsou skleroglukany, obsahující lineární řetězec (méně než 3) spojených glukózových jednotek s méně než 6 napojenou glukózou na každé tři jednotky, komerčně jsou dostupné např. jako Clearogel™ CS11 od Michel Mercier Products lne. (Mountainside, NJ).Other useful polysaccharides are scleroglucans containing a linear chain (less than 3) of linked glucose units with less than 6 linked glucose for every three units, commercially available, e.g., as Clearogel ™ CS11 from Michel Mercier Products Inc. (Mountainside, N.J.).

Nelimitujícím příkladem klejí jsou materiály jako jsou akacie, agar, algin, kyselina algová, alginát amonný, amylopektinalginát vápenatý, karagenan vápenatý, kamitin, karagenan, dextrin, želatina, gelanová klej, guarová klej, chlorid hydroxypropyltrimoniumguarátu, hektorit, kyselina hyaluronová, hydrátovaný silikagel, hydroxypropylchitosan, hydroxypropylguarát, karayová klej, chaluhy, natto klej, alginát draselný, karagenan draselný, propylenglykolalginát, sklerociová klej, karboxymethyldextran sodný, karagenan sodný, tragakantová klej, xantanová klej a jejich směsi.Non-limiting examples of slugs are materials such as acacia, agar, alginic acid, alginic acid, ammonium alginate, calcium amylopectinalginate, calcium carrageenan, carnitine, carrageenan, dextrin, gelatin, gelan glue, guar glue, hydroxypropyltrimonium guarate chloride, hectorite, hyaluronic acid, hyalurate hydroxypropylchitosan, hydroxypropylguarate, karaye, seaweed, natto, potassium alginate, potassium carrageenan, propylene glycol alginate, sclerotia, sodium carboxymethyldextran, sodium carrageenan, tragacanth, xanthan, and mixtures thereof.

D. Hydrofobní složkaD. Hydrophobic component

Hydrofobní složkou použitelnou v navrhovaném vynálezu může být lipid, olej, olejovitá, nebo jiná hydrofobní složka. Tato hydrofobní složka je použita jako změkčovadlo. Může být použita celá řada vhodných hydrofobních látek, které jsou dobře známé v současném stavu techniky a řad příkladů takových látek je možno nalézt v Sagarin, Cosmetics, Science and Technology, 2. vydání, díl 1, str. 32-43 (1972). Nelimitujícími příklady vhodných hydrofobních složek jsou minerální oleje, petrolát, C7.30 lineární nebo větvené uhlovodíky, Ci.3O estery alkoholů, glyceridy, estery alkylenglykolu, propoxylované a ethoxylované deriváty, estery cukrů, rostlinné oleje, • 4 ·· 44 · · 44 ···· 44* 44· • 444 4 444* · 4The hydrophobic component useful in the present invention may be a lipid, oil, oily, or other hydrophobic component. This hydrophobic component is used as a plasticizer. A variety of suitable hydrophobic agents can be used, as are well known in the art, and examples of such agents can be found in Sagarin, Cosmetics, Science and Technology, 2nd Edition, Volume 1, pp. 32-43 (1972). Non-limiting examples of suitable hydrophobic components are mineral oils, petroleum, C7.30 linear or branched hydrocarbons, Ci. 3O alcohol esters, glycerides, alkylene glycol esters, propoxylated and ethoxylated derivatives, sugar esters, vegetable oils, • 4 ·· 44 · · 44 ···· 44 * 44 · • 444 4 444 * · 4

44 444 44 444 444 444 44 444

4 4 4 4444 444 4 4444 44

44 44 4· ·· · rostlinné oleje nasycené vodíkem, živočišné tuky a oleje, C4.20 alkylethery polypropylenglykolů, C1.20 estery karboxylových kyselin polypropylenglykolů a di-C8.30 alkylethery. Příklady použitelných hydrofóbních složek jsou uvedeny např. v patentu US 5 306 514, Letton et al., 26.4. 1994, Měrek Index, 10 vydání, kapitola 7048, str. 1033 (1983) a International Cosmetic Ingredient Dictionary, 5. vydání, svazek 1, str. 415-417 (1993).44 44 4 · ·· · hydrogenated vegetable oils, animal fats and oils, C4.20 alkyl ethers of polypropylene glycols, C1.20 esters of carboxylic acids of polypropylene glycols and di-C 8 . 30 alkyl ethers. Examples of useful hydrophobic components are set forth, for example, in U.S. Patent 5,306,514 to Letton et al. 1994, Gauge Index, 10th Edition, Chapter 7048, p. 1033 (1983) and International Cosmetic Ingredient Dictionary, 5th Edition, Volume 1, pp. 415-417 (1993).

Estery cukrů mastných kyselin použitelné v navrhovaném vynálezu jsou Ci.3O monoestery nebo polyestery cukrů a jedna nebo více skupin karboxylové kyseliny, nejlépe polyestery sacharózy kde míra esterizace je 7 až 8, a kde skupina mastné kyseliny je Cj8 mono- a/nebo di- nenasycená kyselina behenová, vmolárním poměru nenasycená : behenová 1:7 až 3:5, lépe pak oktaester sacharózy který obsahuje asi 7 skupin kyseliny behenové a asi 1 skupina kyseliny olejové na molekulu, např. ester sacharózy mastných kyselin ze semen bavlny.The fatty acid sugar esters useful in the present invention are C 1-6. 3O monoesters or polyesters of sugars and one or more carboxylic acid groups, preferably sucrose polyesters wherein the degree of esterification is 7 to 8, and wherein the fatty acid group is C8 mono- and / or di-unsaturated behenic acid, in molar ratio unsaturated: behenic 1: 7 to 3: 5, preferably an octaester of sucrose which contains about 7 behenic acid groups and about 1 oleic acid group per molecule, e.g., sucrose fatty acid ester from cotton seeds.

Je vhodné, aby emulze oleje ve vodě obsahovaly od asi 2% do asi 20 % hydrofóbní složky, lépe pak od asi 3 % do asi 10 %. Hydrofóbní složkou může být látka získávaná ze zvířat, rostlin nebo ropy a může být přirozená, nebo syntetická (tzn. připravená člověkem).Suitably, the oil-in-water emulsions comprise from about 2% to about 20% of the hydrophobic component, more preferably from about 3% to about 10%. The hydrophobic component may be a substance derived from animals, plants or oil and may be natural or synthetic (i.e., man-made).

E. Hydrofilní kapalný nosičE. Hydrophilic liquid carrier

Emulze oleje ve vodě podle navrhovaného vynálezu obsahují kapalný hydrofilní nosič (HLC). Nejvhodnější HLC může obsahovat dermatologicky přijatelné, nevodné hydrofilní ředidlo. Nelimitujícími příklady tohoto kapalného nosiče mohou být polyhydrické alkoholy, jako jsou nízkomolekulární monovalentní alkoholy (tzn. Ci.g) a nízkomolekulámí glykoly a polyoly jako jsou propylenglygol, butylenglykol, hexylenglykol, dipropylenglykol, polyethylenglykol (např. o molekulové hmotnosti 200 až 1000 g/mol), propylenglykol (např. o molekulové hmotnosti 425 až 2025 g/mol), glycerol, 1,2,4-butantriol, 1,2,6-hexantriol a jejich kombinace.The oil-in-water emulsions of the present invention comprise a liquid hydrophilic carrier (HLC). The most suitable HLC may comprise a dermatologically acceptable, non-aqueous hydrophilic diluent. Non-limiting examples of this liquid carrier may be polyhydric alcohols such as low molecular weight monovalent alcohols (i.e., C 1g) and low molecular weight glycols and polyols such as propylene glygol, butylene glycol, hexylene glycol, dipropylene glycol, polyethylene glycol (e.g., 200-1000 g / mol) ), propylene glycol (e.g. having a molecular weight of 425 to 2025 g / mol), glycerol, 1,2,4-butanetriol, 1,2,6-hexanetriol, and combinations thereof.

Emulze oleje ve vodě podle navrhovaného vynálezu by měly obsahovat od asi 60 % do asi 95,0 % HLC, lépe pak od asi 70,0 % do asi 85,0 %. HLC zahrnuje vodu a jednu nebo více ve vodě rozpustných nebo rozptýlitelných složek. Skutečné množství vody v lékové formě se může lišit podle požadovaných nebo zvolených složek, které jsou použity.The oil-in-water emulsions of the present invention should contain from about 60% to about 95.0% HLC, preferably from about 70.0% to about 85.0%. HLC includes water and one or more water-soluble or dispersible components. The actual amount of water in the dosage form may vary depending on the desired or selected components to be used.

HLC může dále obsahovat látku upravující pH. Termín „látka upravující pH“ je popisována jakákoliv složka která přispívá ke zvýšení nebo snížení celkového pH prostředku podle navrhovaného vynálezu na optimální pH, které brání rozkladu složek (konkrétně pak kyseliny askorbové). Optimální pH je zvoleno podle použitého derivátu kyseliny askorbové. Např. pokud je v prostředku obsažen L-askorbylfosfát (MAP), pak je optimální pH okolo 7,0 až 8,0. Vhodnými látkami ovlivňujícími pH jsou kyselina octová, fosforečná, citrónová, triethanolamin ·· ·« • 9 9The HLC may further comprise a pH adjuster. The term "pH adjuster" refers to any component that contributes to increasing or lowering the total pH of the composition of the present invention to an optimum pH that prevents the decomposition of the components (particularly ascorbic acid). The optimum pH is selected according to the ascorbic acid derivative used. E.g. if L-ascorbyl phosphate (MAP) is included in the composition, the optimum pH is about 7.0 to 8.0. Suitable pH-adjusting agents are acetic, phosphoric, citric, triethanolamine.

9 999 99

9 99 9

9999

99 · ·99 · ·

9 9 9 99

0 0 ·0 0 ·

99 a kyselina uhličitá. Kombinací předchozích látek je většinou použita pro nastavení specifického optimálního pH pro emulzi. Celkové množství hmotnosti látky ovlivňující pH v emulzi by mělo být od 0,01 % do asi 5,0 %, lépe pak od asi 0,5 % do asi 2,0 %.99 and carbonic acid. The combination of the foregoing is mostly used to set a specific optimum pH for the emulsion. The total amount of weight of the pH controlling agent in the emulsion should be from 0.01% to about 5.0%, preferably from about 0.5% to about 2.0%.

F. Další aktivní složkyF. Other active ingredients

Emulze olej ve vodě, podle navrhovaného vynálezu mohou dále obsahovat další aktivní složky působící různými způsoby pro zvýšení účinku složky kyseliny askorbové a/nebo pro zajištění dalších přínosných vlastností. Příklady těchto látek mohou být například vitamín B3, antioxidanty/látky eliminující volné radikály, protizánětlivé složky, antimikrobiální složky, látky ochraňující před ozářením a chelatátory.The oil-in-water emulsions of the present invention may further comprise other active ingredients acting in different ways to enhance the effect of the ascorbic acid component and / or to provide other beneficial properties. Examples of such substances may be, for example, vitamin B3, antioxidants / free radical eliminators, anti-inflammatory agents, antimicrobial agents, radiation protectants and chelators.

(i) Složka vitamínu B3: vitamín B3 zlepšuje vlastnosti pokožky zejména zlepšeným vyživováním pokožky, včetně potlačení známek stárnutí pokožky, konkrétně pak vrásek a pórů. Vitamín B3 je obvykle přítomný v množství od asi 0,01 % do asi 50 %, lépe pak od asi 0,1 % do asi 10 %, ještě lépe od asi 0,5 % do asi 10 % a nejlépe pak od asi 1 % do asi 5 %.(i) Vitamin B3 component: Vitamin B3 improves skin properties, in particular by improving skin nourishment, including suppressing signs of skin aging, in particular wrinkles and pores. Vitamin B3 is typically present in an amount of from about 0.01% to about 50%, preferably from about 0.1% to about 10%, more preferably from about 0.5% to about 10%, and most preferably from about 1% up to about 5%.

Termín „vitamín B3“ popisuje složku podle obecného vzorce IV:The term "vitamin B3" describes a component of formula IV:

R (IV) kde R je -CONH2 (tzn. niacinamid), -COOH (tzn. kyselina nikotinová) nebo -CH2OH (tzn. nikotinyl alkohol), jejich deriváty a jakékoliv soli výše uvedených složek.R (IV) wherein R is -CONH 2 (i.e. niacinamide), -COOH (i.e. nicotinic acid) or -CH 2 OH (i.e. nicotinyl alcohol), derivatives thereof and any salts of the above ingredients.

Příkladem derivátů výše uvedených variant vitamínu B3 jsou např. estery kyseliny nikotinové, včetně esterů kyseliny nikotinové bez vasodilatačních účinků, aminokyseliny odvozené od kyseliny nikotinové, nikotinylalkoholestery karboxylových kyselin, N-oxid kyseliny nikotinové a N-oxid niacinamidu.Examples of derivatives of the above-mentioned vitamin B3 variants are, for example, nicotinic acid esters, including nicotinic acid esters without vasodilating effects, nicotinic acid-derived amino acids, nicotinyl alcohol esters of carboxylic acids, nicotinic acid N-oxide and niacinamide N-oxide.

Vhodnými estery kyseliny nikotinové jsou estery kyseliny nikotinové obsahující od 1 do 22 uhlíků, lépe pak od 1 do 16 uhlíků a nejlépe se jedná o alkoholy obsahující od 1 do 6 uhlíků. Tyto alkoholy mohou být lineární nebo větvené, cyklické nebo necyklické, nasycené nebo nenasycené (včetně aromatických) a substituované nebo nesubstituované. Nevhodnějšími estery jsou estery bez vasodilatačních účinků. Jak je používán zde termín „bez vasodilatačních účinků“ znamená, že ester obvykle nepřispívá k viditelnému otoku po aplikaci na pokožku (většina populace nepředpokládá viditelný otok, ačkoli některé složky mohou způsobit vasodilataci, která není patrný pouhým okem, tzn. že ester nezpůsobuje zarudnutí pokožky). Estery kyselinySuitable nicotinic acid esters are nicotinic acid esters containing from 1 to 22 carbons, preferably from 1 to 16 carbons, and most preferably alcohols containing from 1 to 6 carbons. These alcohols may be linear or branched, cyclic or non-cyclic, saturated or unsaturated (including aromatic) and substituted or unsubstituted. The most preferred esters are those without vasodilating effects. As used herein, the term "no vasodilating effects" means that the ester usually does not contribute to visible swelling after application to the skin (most populations do not expect visible swelling, although some components may cause vasodilation that is not apparent to the naked eye) ). Esters of acid

44 44 ·· 4444 44 ·· 44

4 4 4 · · 4 · 4 44 4 4 · 4

4 44 4 · 444 4 4 • 44 444 4» «44 44 44 4 · 444 4 4 • 44 444 4

4444 4444 ·44444 4444 · 4

44 44 44 44 4 nikotinové bez vasodilatačních účinků jsou například tokoferolnikotinát a inozitolhexanikotinát, kdy vhodnější je tokoferolnikotinát.Nicotine without vasodilating effects are for example tocopherol nicotinate and inositol hexanicotinate, with tocopherol nicotinate being more suitable.

Další deriváty vitamínu B3 jsou deriváty niacinamidu vedoucí k substituci jedné nebo více amidových skupin vodíky. Nelimitujícími příklady těchto derivátu niacinamidu použitelných v navrhovaném vynálezu jsou aminokyseliny odvozené od kyseliny nikotinové, připravované například reakcí aktivované kyseliny nikotinové (tzn. azid kyseliny nikotinové nebo nikotinylchlorid) s aminokyselinou a nikotinylalkoholestery organických karboxylových kyselin (tzn. od 1 do asi 18 uhlíků). Specifickými příklady těchto derivátů jsou např. kyselina nikotinmočová (CsHg^Ch) a kyselina nikotinylhydroxamová (C6H6N2O2), které mají následující chemické struktury:Other vitamin B3 derivatives are niacinamide derivatives resulting in the substitution of one or more amide groups by hydrogen. Non-limiting examples of these niacinamide derivatives useful in the present invention are nicotinic acid-derived amino acids, prepared, for example, by reacting activated nicotinic acid (i.e., nicotinic azide or nicotinyl chloride) with an amino acid and nicotinyl alcohol esters of organic carboxylic acids (i.e. from 1 to about 18 carbons). Specific examples of these derivatives are, for example, nicotinuric acid (CsHg ^ Ch) and nicotinylhydroxamic acid (C6H6N2O2), which have the following chemical structures:

kyselina nikotinmočová, podle vzorce V:Nicotinuric acid, according to formula V:

(V) kyselina nikotinylhydroxamová, podle vzorce VI:(V) nicotinylhydroxamic acid, according to formula VI:

(VI)(VI)

Příklady nikotinylalkoholesterů jsou např. nikotinylalkoholestery karboxylových kyselin kyseliny salicilové, octové, glykolové, palmitové apod. Dalšími nelimitujícími příklady derivátů vitamínu B3 použitelnými v navrhovaném vynálezu jsou 2-chloronikotinamid, 6-aminonikotinamid, 6-methylnikotinamid, n-methylnikotinamid, n,n-diethylnikotinamid, n-(hydroxymethyl)-nikotinamid, imid kyseliny chinolinové, nikotinanilid, n-benzylnikotinamid, n-ethylnikotinamid, nifenazol, nikotinaldehyd, kyselina isonikotinová, kyselina methyiso-nikotinová, thionikotinamid, nialamid, l-(3-pyridymethyl) močovina, kyselina 2-merkapto-nikotinová, nikomol a niaprazin.Examples of nicotinyl alcohol esters are, for example, nicotinylalcohol esters of carboxylic acids salicilic, acetic, glycolic, palmitic and the like. Other non-limiting examples of vitamin B3 derivatives useful in the present invention are 2-chloronicotinamide, 6-aminonicotinamide, 6-methylnicotinamide, n-methylnicotinamide, n, , n- (hydroxymethyl) -nicotinamide, quinolinic acid imide, nicotinanilide, n-benzylnicotinamide, n-ethylnicotinamide, nifenazole, nicotinaldehyde, isonicotinic acid, methyisnicotinic acid, thionicotinamide, nialamide, 1- (3-pyridymethyl) urea, mercapto-nicotinic, nicomol and niaprazine.

Nelimitujícími příklady výše uvedených derivátů vitamínu B3 jsou dobře známé v současném stavu techniky a komerčně dostupné z celé řady zdrojů, např. Sigma Chemical Company (St.Non-limiting examples of the aforementioned vitamin B3 derivatives are well known in the art and commercially available from a variety of sources, e.g., Sigma Chemical Company (St.

4« ·*3 «· *

Louis, MO), ICN Biomedicals, INC (Airvin, CA) a Aldrich Chemical Company (Milwaukee,St. Louis, MO), ICN Biomedicals, INC (Airvin, CA), and Aldrich Chemical Company (Milwaukee,

WI).WI).

·· • 4 • 44 • 4

4 44 4

4 *44 * 4

V navrhovaném vynálezu je možné použít jeden nebo více derivátů vitamínu B3. Nej vhodnějšími deriváty vitamínu B3 jsou niacinamid a tokoferolnikotinát. Přesto nejvhodnější je niacinamid.One or more vitamin B3 derivatives may be used in the present invention. The most suitable derivatives of vitamin B3 are niacinamide and tocopherol nicotinate. Nevertheless, niacinamide is most suitable.

Pokud jsou použity, pak soli, deriváty a deriváty solí niacinamidu jsou nejvhodnější ty, které mají v zásadě stejnou účinnost jako niacinamid při regulování prostředí pokožky tak, jak je zde popsáno. Soli vitamínu B3 jsou také použitelné v navrhovaném vynálezu. Nelimitujícími příklady solí vitamínu B3 použitelnými v navrhovaném vynálezu jsou organické nebo neorganické soli, kterými mohou být neorganické soli s neiontovými neorganickými prvky (tzn. např. chloridy, bromidy, jodidy, uhličitany, nejlépe pak chloridy) a organickými solemi karboxylových kyselin (včetně mono-, di- a tri-Cl-18 solemi karboxylových kyselin, tzn. např. octan, salicylát, glykolát, laktát, malát, citrát, kdy nejvhodnější solí monokarboxylové kyseliny je octan). Tyto a další soli vitamínu B3 mohou být připraveny odborníkem v oboru např. podle popisu W. Wenner „The Reaction of L-Ascorbic and D-Iosascorbic Acid with Nicotinic Acid and Its Amide“, J. Organic Chemistry, Vol. 14, 22-26 (1949). Wenner popisuje syntézu solí niacinamidu kyseliny askorbové. V nej vhodnější variantě navrhovaného vynálezu je dusík obsažený v cyklu vitamínu B3 chemicky volný (tzn. nenavázaný a/nebo nepřipojený), nebo po vstupu do pokožky se stane v podstatě chemicky volný („chemicky volný“ je dále alternativou výrazu „nekomplexovaný“). Nejvhodnější je, pokud je složka vitamínu B3 zcela nekomplexovaná. Z toho vyplývá, že pokud prostředek obsahuje vitamín B3 ve formě soli nebo jiné komplexované formě, tento komplex by měl být v zásadě reverzibilní, lépe pak zcela reverzibilní za podmínek, kdy je prostředek nanášen na pokožku. Například tento komplex může být částečně reverzibilní při pH od asi 5,0 do asi 6,0. Tato reverzibilita by měla být stanovena odborníkem v oboru.When used, the salts, derivatives and derivatives of the salts of niacinamide are most suitable those having substantially the same efficacy as niacinamide in regulating the skin environment as described herein. Vitamin B3 salts are also useful in the present invention. Non-limiting examples of vitamin B3 salts useful in the present invention are organic or inorganic salts, which may be inorganic salts with non-ionic inorganic elements (e.g., chlorides, bromides, iodides, carbonates, preferably chlorides) and organic salts of carboxylic acids (including mono- , di- and tri-Cl-18 salts of carboxylic acids (e.g., acetate, salicylate, glycolate, lactate, malate, citrate, where the most suitable monocarboxylic acid salt is acetate). These and other salts of vitamin B3 may be prepared by those skilled in the art, for example, as described by W. Wenner, "The Reaction of L-Ascorbic and D-Iosascorbic Acid with Nicotinic Acid and Its Amide", J. Organic Chemistry, Vol. 14, 22-26 (1949). Wenner describes the synthesis of salts of niacinamide ascorbic acid. In the most suitable variant of the present invention, the nitrogen contained in the vitamin B3 cycle is chemically free (i.e. unbound and / or unattached) or becomes substantially chemically free upon entry into the skin ("chemically free" is further an alternative to the term "uncomplexed"). Preferably, the vitamin B3 component is completely uncomplexed. Accordingly, if the composition comprises vitamin B3 in the form of a salt or other complexed form, the complex should be substantially reversible, more preferably completely reversible under the conditions where the composition is applied to the skin. For example, the complex may be partially reversible at a pH of about 5.0 to about 6.0. This reversibility should be determined by one skilled in the art.

Je vhodnější, aby vitamín B3 byl v podstatě nekomplexovatelný v prostředku už před nanesením na pokožku. Exemplárním příkladem pro minimalizaci nebo úplnou prevenci tvorby nežádoucích komplexů je eliminace materiálů, které tvoří v zásadě nereverzibilní komplexy s vitamínem B3, látky ovlivňující pH, iontovou sílu, povrchově aktivní složky a lékové formy, kde vitamín B3 a materiály, se kterými tvoří komplexy, jsou v různých fázích. Tyto parametry závisí vždy na usouzení odborníka v současném stavu techniky.It is preferable that the vitamin B3 be substantially uncomplexable in the composition prior to application to the skin. An exemplary example for minimizing or completely preventing the formation of unwanted complexes is the elimination of materials that form essentially irreversible complexes with vitamin B3, substances affecting pH, ionic strength, surfactants and dosage forms, where vitamin B3 and the complexing materials are in different stages. These parameters always depend on the judgment of the person skilled in the art.

V nejvhodnější variantě navrhovaného vynálezu složka vitamínu B3 obsahuje omezené množství solí vitamínu B3 ,a v nejvhodnějším případě neobsahuje žádné soli vitamínu B3. Je vhodné, aby ·· ·· • ·· · • ··· • ·· · ·· ·· • · · • · ···In a most preferred variant of the present invention, the vitamin B3 component comprises a limited amount of vitamin B3 salts, and most preferably no vitamin B3 salts. It is advisable to: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

9 9 ·· ·· ·· ♦ · · « · • · ·· složka vitamínu B3 méně než 50 % těchto solí, lépe pak, když neobsahuje v podstatě žádné soli. Složka vitamínu B3 v prostředcích podle navrhovaného vynálezu by měla mít pH od asi 4 do asi 7 a obvykle by měla obsahovat méně než 50 % solí.9 9 Vitamin B3 component less than 50% of these salts, preferably if it contains essentially no salts. The vitamin B3 component of the compositions of the present invention should have a pH of from about 4 to about 7, and typically should contain less than 50% salts.

Složka vitamínu B3 může být použita jako v zásadě čistý materiál, nebo jako extrakt získaný vhodnou fyzikální a/nebo chemickou izolací z přirozených (např. rostlinných) zdrojů. Složka vitamínu B3 by měla být v zásadě čistá, lépe pak zcela čistá.The vitamin B3 component may be used as a substantially pure material or as an extract obtained by suitable physical and / or chemical isolation from natural (eg, plant) sources. The vitamin B3 component should be essentially pure, preferably completely pure.

(ii) Antioxidanty a látky eliminující volné radikály: antioxidanty a látky eliminující volné radikály se používají pro zajištění ochrany proti UV ozáření, které může způsobit změny v hrubosti nebo struktuře ve stratům corneum a i proti dalším látkám běžně se vyskytujícím v prostředí mohou způsobovat poškození pokožky.(ii) Antioxidants and free radical scavengers: antioxidants and free radical scavengers are used to provide UV protection, which can cause changes in roughness or texture in stratum corneum, and against other substances commonly found in the environment, can cause skin damage.

Antioxidanty a látky eliminující volné radikály jako je tokoferol (vitamín E), tokoferolsorbát, tokoferolacetát, další estery tokoferolu, butylovaná kyselina hydroxybenzoová a její soli, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová kyselina (komerčně dostupná pod obchodním jménem Trolox ®), kyselina galová a její alkylestery, zejména propylgallát, kyselina močová a její soli a alkylestery, kyselina sorbová a její soli, aminy (tzn. N,N-diethylhydroxylamin, aminoguanidin), látky obsahující sulfhydryl (např. glutathion), kyselina dihydroxyfumarová a její soli, lysinpidolát, argininpidolát, kyselina nordihydroguaiaretiková, bioflavonoidy, lysin, methionin, prolin, superoxid dismutáza, silymarin, čajové extrakty, extrakt ze semen a kůry grapefruitu, melanin, rozmarýnový extrakt. Nej vhodnějšími antioxidanty a látkami eliminujícími volné radikály jsou tokoferolsorbát a ostatní estery tokoferolu, nejlépe však tokoferolsorbát. Příkladem použití tokoferlsorbátu v prostředcích pro povrchovou aplikaci a jeho použitelnost v navrhovaném vynálezu je popsána v patentu US 4 847 071, Bisset et al., 11. červenec 1989.Antioxidants and free radical eliminators such as tocopherol (vitamin E), tocopherolsorbate, tocopherol acetate, other tocopherol esters, butylated hydroxybenzoic acid and its salts, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid (commercially available under the trade name Trolox ®), gallic acid and its alkyl esters, in particular propyl gallate, uric acid and its salts and alkyl esters, sorbic acid and its salts, amines (i.e. N, N-diethylhydroxylamine, aminoguanidine), sulfhydryl-containing substances (e.g. glutathione ), dihydroxyfumaric acid and its salts, lysine piperolate, arginine piperolate, nordihydroguaiaretic acid, bioflavonoids, lysine, methionine, proline, superoxide dismutase, silymarin, tea extracts, grapefruit seed extract and bark extract, melanin, rosemary. The most suitable antioxidants and free radical eliminators are tocopherolsorbate and other tocopherol esters, most preferably tocopherolsorbate. An example of the use of tocopherlsorbate in topical formulations and its applicability in the present invention is described in U.S. Patent 4,847,071, Bisset et al., Jul. 11, 1989.

(iii) Protizánětlivé složky: protizánětlivé složky zlepšují vlastnosti pokožky např. dosažením jednotnosti a přijatelnosti odstínu a/nebo barvy pokožky. Nejvhodnější protizánětlivé látky jsou například steroidní protizánětlivé látky a nesteroidní protizánětlivé látky. Nejvhodnější steroidní protizánětlivou látkou je hydrokortison. Každému odborníkovi v oboru je známá celá řada látek příslušejících do této skupiny. Pro detailní popis chemické struktury, syntézy, vedlejších efektů atd. nesteroidních protizánětlivých látek je uveden ve známých publikacích jako jsou např. Antiinflammatory and Anti-Rheumatic Drugs, L. D. Rainsford, Vol. I-III, CRC Press, Boča Raton, • ·· (1985), a Anti-inflammatory Agents, Chemistry and Pharmacology, 1, R. A. Scherrer, et. al.,(iii) Anti-inflammatory ingredients: anti-inflammatory ingredients improve skin properties by, for example, achieving uniformity and acceptability of skin tone and / or color. Suitable anti-inflammatory agents are, for example, steroidal anti-inflammatory agents and non-steroidal anti-inflammatory agents. The most preferred steroidal anti-inflammatory agent is hydrocortisone. A variety of agents belonging to this group are known to those skilled in the art. For a detailed description of the chemical structure, synthesis, side effects, etc. of non-steroidal anti-inflammatory agents, see well known publications such as Antiinflammatory and Anti-Rheumatic Drugs, L. D. Rainsford, Vol. I-III, CRC Press, Boca Raton, (1985), and Anti-inflammatory Agents, Chemistry and Pharmacology, 1, R. A. Scherrer, et. al.,

Academie Press, New York (1974), které jsou zde uvedené jako reference.Academic Press, New York (1974), which are incorporated herein by reference.

Takzvané „přirozené“ protizánětlivé látky jsou také v navrhovaném vynálezu použitelné. Tyto látky mohou být získány jako extrakty pomocí vhodné fyzikální a/nebo chemické izolace z přirozených zdrojů (tzn. z rostlin, hub nebo mikroorganizmů). Příkladem může být alfabisabolol, aloe vera, Manjistha (extrakt z rostlin rodu Rubia, konkrétně pak Rubia Cordifolia) a Guggal (extrakt z rostlin rodu Commiphora, konkrétně pak Commiphora Mukul), extrakt z koly, výtažek z heřmánku, extrakt z chaluh.The so-called "natural" anti-inflammatory agents are also useful in the present invention. These substances can be obtained as extracts by appropriate physical and / or chemical isolation from natural sources (i.e. plants, fungi or microorganisms). Examples are alphabisabolol, aloe vera, Manistha (an extract from plants of the genus Rubia, in particular Rubia Cordifolia) and Guggal (an extract from plants of the genus Commiphora, in particular Commiphora Mukul), cola extract, chamomile extract, seaweed extract.

Dalšími protizánětlivými látkami použitelnými v navrhovaném vynálezu jsou látky z lékořice (rostlina druhu Glycyrrhiza Glabra), jako jsou kyselina gylcylrhetiková, kyselina glycylrhizová a jejich deriváty (např. soli a estery). Vhodnými estery výše uvedených látek jsou soli z kovy a amonné soli. Vhodnými estery jsou C2-24 nasycené nebo nenasycené estery kyselin, lépe pak Ci0-24 a nejlépe C16-24· (iv) Antimikrobiální látky: jak je použit zde termín „antimikrobiální látky“ popisuje látky schopné likvidovat mikroby, zabraňovat vývoji mikrobů, nebo zabraňovat patogennímu účinku mikrobů. Antimikrobiální složky jsou použitelné např. pro potlačení akné. Nej vhodnějšími antimikrobiálními složkami použitelnými v navrhovaném vynálezu jsou benzoylperoxid, erythromycin, tetracyclin, clindamycin, kyselina azelaiová a irgasan ™ DP300 (Ciba Geigy Corp., USA). Do prostředku podle navrhovaného vynálezu je třeba přidat bezpečné a efektivní množství antimikrobiální složky, nelépe od asi 0,001 % do asi 10 %, lépe pak od asi 0,01 % do 5 %, nejlépe pak od asi 0,05 % do asi 2 %.Other anti-inflammatory agents useful in the present invention are licorice substances (Glycyrrhiza Glabra plant) such as gylcylrhetic acid, glycylrhizic acid and derivatives thereof (e.g. salts and esters). Suitable esters of the above are metal salts and ammonium salts. Suitable esters are C2-24 saturated or unsaturated acid esters, preferably C10-24 and most preferably C16-24. (Iv) Antimicrobials: as used herein, the term "antimicrobials" describes substances capable of killing microbes, preventing microbial development, or preventing the pathogenic effect of microbes. Antimicrobial ingredients are useful, for example, for the control of acne. The most suitable antimicrobial ingredients useful in the present invention are benzoyl peroxide, erythromycin, tetracycline, clindamycin, azelaic acid, and irgasan ™ DP300 (Ciba Geigy Corp., USA). A safe and effective amount of an antimicrobial component, preferably from about 0.001% to about 10%, preferably from about 0.01% to 5%, preferably from about 0.05% to about 2%, is to be added to the composition of the present invention.

(v) Sluneční a UV filtry: sluneční a UV filtry chrání pokožku před rozsáhlými změnami v odstínu a struktuře ve stratům corneum po vystavení ultrafialovému světlu a mohou být přidány do prostředku podle navrhovaného vynálezu. Vhodné sluneční a UV filtry mohou být organické nebo anorganické.(v) Solar and UV filters: solar and UV filters protect the skin from extensive changes in shade and structure in the stratum corneum after exposure to ultraviolet light and can be added to the composition of the present invention. Suitable solar and UV filters may be organic or inorganic.

Pro navrhovaný vynález je použitelná celá řada slunečních a UV filtrů. Viz patent US 5 087 445, Haffey et al, 11. únor, 1992; patent US 5 073 372, Turner et al, 17. prosinec, 1991; patent US 5 073 371, Turner et al., 17. prosinec, 1991; a Segarin, et al, v kapitole Vlil, str 189, Cosmetics Science and Technology (1972), kde popisuje řadu vhodných slunečních a UV fitrů. Mezi těmito slunečními a UV filtry, které jsou použitelné v navrhovaném vynálezu jsou např. 2-ethylhexyl-p-methoxycinamát (komerčně dostupný jako PARSOL MCX), butylmethoxydibenzoyl-methan, • · ···· ··· ··· » · · · · · · · · ·· • · · ··· ·· · · ·· ···· ······ ·A variety of solar and UV filters are applicable to the present invention. See U.S. Patent 5,087,445 to Haffey et al., Feb. 11, 1992; U.S. Patent 5,073,372, Turner et al., Dec. 17, 1991; U.S. Patent 5,073,371, Turner et al., Dec. 17, 1991; and Segarin, et al, in chapter Vlil, p 189, Cosmetics Science and Technology (1972), which describes a number of suitable sun and UV filters. Among these solar and UV filters which are useful in the present invention are, for example, 2-ethylhexyl p-methoxycinamate (commercially available as PARSOL MCX), butylmethoxydibenzoyl methane, and the like. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2-hydroxy-4-methoxybenzofenon, 2-fenylbenzimidazol-5-sulfonová kyselina, oktyldimethyl-p-aminobenzoová kyselina, oktokrylen, 2-ethylhexyl N,N-dimethyl-p-aminobenzoát, p-aminobenzoová kyselina, 2-fenylbenzimidazole-5-sulfonová kyselina, oktokrylen, oxybenzon, homomenthylsalicylát, oktylsalicylát, 4,4'-methoxy-t-butyldibenzoylmethan, 4-izopropyldibenzoylmethane, 3-benzylidenkafr, 3-(4-methylbenzyliden) kafr, oxid titaničitý, oxid zinečnatý, křemík, oxid železnatý, Eusolex™ 6300, Octocrylene, Parsol 1789, ajejich směsi. Dále jsou také částečně použitelné v prostředku podle navrhovaného vynálezu sluneční a UV filtry popisované v patentu US 4 937 370, Sabatelli, 26. červen, 1990, a patentu US 4 999 186, Sabatelli, 12. března, 1991. Sluneční a UV flitry zde popisované mají v jedné molekule dvě odlišné chromoforové skupiny, které vykazují různá absorpční spektra pro UV záření. Jedna ze skupin chromoforů absorbuje zejména v UV-B oblasti, zatímco druhá absorbuje zejména v UVA oblasti. Tyto sluneční a UV filtry zajišťují vysokou efektivitu, absorpci UV v široké oblasti, nízkou míru pronikání do pokožky a dlouhotrvající efekt na rozdíl od komerčních slunečních a UV filtrů.2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, octyldimethyl-p-aminobenzoic acid, octocrylene, 2-ethylhexyl N, N-dimethyl-p-aminobenzoate, p-aminobenzoic acid, 2-phenylbenzimidazole-5- sulfonic acid, octocrylene, oxybenzone, homomenthylsalicylate, octylsalicylate, 4,4'-methoxy-t-butyldibenzoylmethane, 4-isopropyldibenzoylmethane, 3-benzylidenefrene, 3- (4-methylbenzylidene) camphor, titanium dioxide, zinc oxide, silicon, silicon Eusolex ™ 6300, Octocrylene, Parsol 1789, and mixtures thereof. Furthermore, the sun and UV filters described in U.S. Patent No. 4,937,370 to Sabatelli, June 26, 1990, and U.S. Patent No. 4,999,186 to Sabatelli, March 12, 1991 are also partially useful in the composition of the present invention. described have two different chromophore groups in one molecule which exhibit different UV absorption spectra. One group of chromophores absorbs mainly in the UV-B region, while the other absorbs mainly in the UVA region. These sun and UV filters provide high efficiency, UV absorption in a wide area, low penetration rate and long lasting effect as opposed to commercial sun and UV filters.

Přesné množství bude potom záviset na volbě filtru a požadovanému ochrannému faktoru (OF). Ochranný faktor je běžné používaná hodnota fotoochrany proti erythemii. Viz. federální registr, svazek 43, číslo 166, str. 38206-38269, 25. duben 1978.The exact amount will then depend on the choice of filter and the desired protection factor (OF). The protective factor is the commonly used value of photo-protection against erythemia. See. Federal Register, Volume 43, Number 166, pp. 38206-38269, April 25, 1978.

Sluneční nebo UV flitry mohou být také přidány pro zlepšení vlastní pokožky, zejména pro zvýšení její rezistence kodmývání vodou nebo k odírání. Nejvhodnějšími UV filtry, které zajišťují tyto vlastnosti, jsou kopolymery ethylenu a kyselina akrylové. Prostředky obsahující tento kopolymer jsou popsány v patentu US 4 663 157, Brock, 5. květen 1987.Sun or UV sequins can also be added to improve the skin itself, in particular to increase its resistance to water washing or scuffing. The most suitable UV filters that provide these properties are copolymers of ethylene and acrylic acid. Compositions containing this copolymer are described in U.S. Patent 4,663,157, Brock, May 5, 1987.

(vi) Chelatátory: jak je používán zde termín „chelatátor“ popisuje látku, která je schopná odstraňovat kovové ionty ze systému pomocí tvorby komplexů tak, že kovové ionty nemohou dále vstupovat nebo katalyzovat další chemické reakce. Použití chelatátoru je obzvlášť důležité pro zajištění ochrany proti UV ozáření, které může přispívat k rozsáhlým změnám v pokožce také proti dalším látkám vyskytujícím se v prostředí, které mohou poškozovat pokožku.(vi) Chelators: As used herein, the term "chelator" describes a substance that is capable of removing metal ions from the system by complexing such that metal ions cannot further enter or catalyze further chemical reactions. The use of a chelator is particularly important to provide protection against UV irradiation, which may contribute to widespread changes in the skin also against other substances present in the environment that may damage the skin.

Příklady chelatátorů, které jsou použity v navrhovaném vynálezu jsou uvedeny v patentu US 5 487 884, Bissett et al., 30. leden 1996, aplikace PCT 91/16035 a 91/16034, Bush et al. 31. října 1995. Nej vhodnějšími chelatátory jsou fluridioxim a jeho deriváty.Examples of chelators used in the present invention are disclosed in U.S. Patent No. 5,487,884 to Bissett et al., Jan. 30, 1996, PCT application 91/16035 and 91/16034 to Bush et al. 31 October 1995. Fluridioxime and its derivatives are the most suitable chelators.

···· · · · ··· • ··· · · · · · · · • · · ··· ·· · · · 9 ···· ·· ·· ································· · 9 ·············

G. Další složkyG. Other ingredients

Kromě výše uvedených aktivních složek, prostředek podle navrhovaného vynálezu může dále obsahovat ochranné látky a látky zvyšující ochranu, jako jsou ve vodě rozpustné nebo rozpuštěné ochranné složky, např. Germall 115, methyl, ethyl, propyl a butylestery kyseliny hydroxybenzoové, benzylalkohol, EDTA, Bronopol (2-bromo-2-nitropropan-l,3-diol) a fenoxypropanol a další látky, jako jsou změkčovače pokožky, kterými může být kyselina kojová, arbutin, VO95/23780, Kvalnes et al., 8. září 1995, látky vyživující pokožku, látky zvyšující prostupnost pokožky, látky chránící pokožku, uklidňující látky, léčiva, látky absorbující UV, látky zajišťující rovnoměrné rozložení složek, chelatátory, látky proti akné, antiandrogenní látky, depilátory, keratolytické látky (látky odstraňující jizvy), zvlhčovače obsahující panthenol, jako je např. D-panthenol, rozpustné nebo koloidně rozpustné zvlhčovači složky, jako je kyselina hyaluronová a krátkořetězcové polyakryláty sodné, jako je Sanwet ™ IM-1000, IM-1500, IM2500, dostupné od Celanese Superabsorbent Materials, Portsmith, VA, USA a popsány v patentu US 4 076 663, proteiny a polypeptidy a jejich deriváty, organické hydroxykyseliny, astringentní léčiva, povrchová analgetika, látky tvořící povrchový film, absorbenty, včetně olejových absorbentů, jako jsou jíly a polymerní absorbenty, abrasiva, látky zabraňující spékání, látky zabraňující pěnění, vazebné složky, biologické přísady, barviva, parfemační složky, esenciální oleje a jejich rozpouštědla, přírodní extrakty a látky stimulující produkci kolagenu.In addition to the aforementioned active ingredients, the composition of the present invention may further comprise preservatives and enhancers, such as water-soluble or dissolved preservatives, e.g., Germall 115, methyl, ethyl, propyl and butyl esters of hydroxybenzoic acid, benzyl alcohol, EDTA, Bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) and phenoxypropanol and other substances, such as skin emollients, which may be kojic acid, arbutin, WO95 / 23780, Kvalnes et al., September 8, 1995, nutrients skin, skin penetration enhancers, skin protectors, soothing agents, medicines, UV absorbers, uniform ingredients, chelators, anti-acne agents, anti-androgenic agents, depilators, keratolytic agents, panthenol-containing humectants such as is, for example, D-panthenol, a soluble or colloidal soluble humectant, such as hyaluronic acid and short chain sodium polyacrylates such as Sanwet ™ IM-1000, IM-1500, IM2500, available from Celanese Superabsorbent Materials, Portsmith, VA, and described in U.S. Patent 4,076,663, proteins and polypeptides and derivatives thereof, organic hydroxy acids, astringent drugs, topical analgesics, surface film forming agents, absorbents, including oil absorbents such as clays and polymeric absorbents, abrasives, anti-caking agents, anti-foaming agents, binding agents, biological additives, colorants, perfumes, essential oils and their solvents, natural extracts and collagen production stimulating agents.

H. Způsob přípravy prostředkuH. Preparation of the composition

Emulze olej ve vodě, podle navrhovaného vynálezu, jsou obvykle připravovány jakoukoliv technikou obvykle používanou pro přípravu prostředků používaných pro péči o pokožku, tzn. oleje, které jsou dobře známé v současném stavu techniky. Tyto techniky obvykle zahrnují smíchání příměsí v jednom nebo více krocích do relativné jednotného stavu s nebo bez zahřívání, chlazení apod. Tyto techniky jsou popsány např. v Harry's Cosmeticology, 7. Ed., Harry & Wilkinson (Hill Publishers, Londýn 1982).The oil-in-water emulsions of the present invention are usually prepared by any technique commonly used to prepare skin care compositions, i. oils which are well known in the art. These techniques typically involve admixing the ingredients in one or more steps to a relatively uniform state with or without heating, cooling, and the like. These techniques are described, for example, in Harry's Cosmeticology, 7th Ed., Harry & Wilkinson (Hill Publishers, London 1982).

PŘÍKLADY PROVEDENÍ VYNÁLEZUEXAMPLES OF EMBODIMENTS OF THE INVENTION

Následující příklady dále popisují a demonstrují konkrétní varianty navrhovaného vynálezu. Tyto příklady jsou uváděny pouze pro ilustraci a nemohou být brány jako limitace navrhovaného vynálezu, neboť bez vybočení z rámce navrhovaného vynálezu je možné provést celou řadu změn. Pokud je to možné, všechny přísady jsou uváděny pomocí chemických nebo CTFA názvů, pokud není uvedeno jinak.The following examples further describe and demonstrate particular variations of the present invention. These examples are given by way of illustration only and should not be construed as limiting the present invention, as many changes are possible without departing from the scope of the present invention. As far as possible, all ingredients are given by chemical or CTFA names unless otherwise stated.

• · • · ··· · · · • * · ···· · ·• · · · · * * * * *

PŘÍKLAD 1.EXAMPLE 1.

Níže uvedený prostředek může být připraven jakýmkoliv způsobem známým v současném stavu techniky. Vhodné způsoby jsou následující:The composition below may be prepared by any method known in the art. Suitable methods are:

•· •· •· •· (jednotky %)(Units%)

Chemické označení Chemical designation A AND B (B) C C askorbylfosfát hořečnatý magnesium ascorbyl phosphate 3,000 3,000 - - 2,000 2,000 askorbylfosfát sodný sodium ascorbyl phosphate - - 4,000 4,000 - - oxid titaničitý titanium dioxide 2,000 2,000 0,000 0,000 1,000 1,000 stearylalkohol stearyl alcohol 2,000 2,000 1,000 1,000 - - cetyl alkohol cetyl alcohol 0,500 0.500 1,000 1,000 2,000 2,000 xantanová klej xanthan gum 0,100 0.100 0,020 0.020 - - ester mastné kyseliny cukru sugar fatty acid ester - - 2,000 2,000 1,000 1,000 glycerol glycerol 5,000 5,000 7,000 7,000 9,000 9,000 glyceryl monostearát glyceryl monostearate 3,000 3,000 2,000 2,000 4,000 4,000 Cetareth-10 Cetareth-10 0,400 0.400 - - 0,400 0.400 Steareth-21 Steareth-21 0,400 0.400 0,400 0.400 - - Steareth-100 Steareth-100 - - 0,400 0.400 0,400 0.400 izononyl izononanoát isononyl isononanoate 4,000 4,000 2,000 2,000 - - izohexadekan izohexadekan - - 2,000 2,000 4,000 4,000 citrát sodný sodium citrate 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 voda water doplnit do 100 % add up to 100%

Emulze olej ve vodě popsaná výše je obvykle připravovaná následovně:The oil-in-water emulsion described above is usually prepared as follows:

1) Ve vodě rozpustné složky, kromě ve vodě rozpustné kyseliny askorbové a citrátu sodného, jsou rozpuštěny a roztok je zahřát na přibližně 75 °C.1) The water-soluble components, in addition to the water-soluble ascorbic acid and sodium citrate, are dissolved and the solution is heated to about 75 ° C.

2) Smíchat oddělené vodné roztoky kyseliny askorbové a citrátu sodného a směs ochladit pod 40 °C.2) Combine the separated aqueous solutions of ascorbic acid and sodium citrate and cool the mixture to below 40 ° C.

3) Smíchat (1) a (2) a teplotu udržovat přibližně na 75 °C.3) Mix (1) and (2) and maintain the temperature at approximately 75 ° C.

4) Zahřát směs strukturních složek a olejových složek na asi 80 °C.4) Heat the mixture of structural components and oil components to about 80 ° C.

5) Přidat směs (4) do vodní fáze (3), přičemž následuje vysokotlaká homogenizace.5) Add mixture (4) to the aqueous phase (3) followed by high pressure homogenization.

6) Přidat do směsi oxid titaničitý a glycerin při přibližně 30 °C.6) Add titanium dioxide and glycerin to the mixture at about 30 ° C.

···· · · · · · · · • ··· · · · · · · · · • ·· · · · · · · · · · · • · · · · · · · ·· · «· ·· ·· ·· · · · · ····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · ·

Konkrétní varianta popsaná výše uvedeným příkladem má celou řadu výhod. Například výše uvedený prostředek obsahuje zvýšenou hladinu kyseliny askorbové pro zesvětlení pokožky, vykazuje zlepšené estetické parametry, jako je vzhled produktu a zabránění změny barvy na žlutou nebo hnědou i v případě, že je skladován delší dobu.The particular variant described in the above example has a number of advantages. For example, the above composition contains an elevated level of ascorbic acid to lighten the skin, exhibits improved aesthetic parameters such as product appearance, and prevents discoloration to yellow or brown even when stored for extended periods of time.

Je zřejmé, že předcházející detailní popis příkladů a konkrétních variant navrhovaného vynálezu je uveden pouze pro ilustraci a že celá řada modifikací a variant je zřejmá každému odborníkovi v oboru, přičemž tyto varianty nepřekračují rámec navrhovaného vynálezu a všechny tyto zřejmé modifikace a varianty jsou zahrnuty myšlenkou a rámcem připojených nároků.It is to be understood that the foregoing detailed description of the examples and particular variations of the present invention is given by way of illustration only, and that many modifications and variations will be apparent to those skilled in the art. within the scope of the appended claims.

Claims (10)

Λ#/PATENTOVÉ NÁROKYΛ # / PATENT CLAIMS 1. Emulze olej ve vodě vyznačující se tím, že obsahuje:An oil-in-water emulsion comprising: (a) od asi 1,0 % do asi 10,0 % složky kyseliny askorbové rozpustné ve vodě (b) oxid kovu (c) strukturní složku (d) hydrofóbní složku (e) hydrofílní kapalný nosič, tato emulze má pH od asi 6 do asi 10.(a) from about 1.0% to about 10.0% of a water-soluble ascorbic acid component (b) a metal oxide (c) a structural component (d) a hydrophobic component (e) a hydrophilic liquid carrier, the emulsion having a pH of about 6 to about 10. 2. Emulze olej ve vodě podle nároku 1, vyznačuj ící se tím, že tato emulze obsahuje od asi 0,1 % do asi 10 % strukturní složky.2. The oil-in-water emulsion of claim 1, wherein the emulsion comprises from about 0.1% to about 10% of the structural component. 3. Emulze olej ve vodě podle nároku 2, vyznačující se tím, že strukturní složka zahrnuje mastný alkohol a amfifilní povrchově aktivní složku.The oil-in-water emulsion of claim 2, wherein the structural component comprises a fatty alcohol and an amphiphilic surfactant. 4. Emulze olej ve vodě podle nároku 3, vyznačuj ící se tím, že tato emulze obsahuje od asi 0,1 % do asi 5 % oxidu kovu.The oil-in-water emulsion of claim 3, wherein the emulsion comprises from about 0.1% to about 5% metal oxide. 5. Emulze olej ve vodě podle nároku 4, vyznačující se tím, že oxid kovuje oxid titaničitý, oxid zinečnatý, oxid zirkoničitý, oxid hlinitý a jejich směsi.Oil-in-water emulsion according to claim 4, characterized in that the metal oxide is titanium dioxide, zinc oxide, zirconia, alumina and mixtures thereof. 6. Emulze olej ve vodě podle nároku 1, vyznačující se tím, že strukturní složka dále zahrnuje zahušťovadlo, kterými mohou být některé kleje nebo polysacharidy.The oil-in-water emulsion of claim 1, wherein the structural component further comprises a thickener, which may be some of the pliers or polysaccharides. 7. Emulze olej ve vodě podle nároku 6, vyznačuj ící se tím, že zahušťo vadlo je klej.The oil-in-water emulsion of claim 6, wherein the thickener is a slurry. 8. Emulze olej ve vodě podle nároku 1, vyznačující se tím, že emulze obsahuje alespoň jednu další aktivní složku, kterou může být složka vitamínu B3, antioxidant/látka eliminující radikály, protizánětlivé agens, antimikrobiální agens, sluneční a UV filtr a chelatační činidlo.The oil-in-water emulsion of claim 1, wherein the emulsion comprises at least one additional active ingredient, which may be a vitamin B3 component, an antioxidant / radical eliminator, an anti-inflammatory agent, an antimicrobial agent, a sun and UV filter, and a chelating agent. 9. Emulze olej ve vodě podle nároku 1, vyznačuj ící se tím, že obsahuje:An oil-in-water emulsion according to claim 1, characterized in that it comprises: (a) od asi 2,0 % do asi 5,0 % složky kyseliny askorbové rozpustné ve vodě (b) od asi 0,5 % do asi 2,0 % oxidu kovu (c) od asi 2,0 % do asi 8,0 % strukturní složky (d) od asi 2,0 % do asi 20,0 % hydrofóbní složky (e) od asi 60,0 % do asi 95,0 % hydrofilního kapalného nosiče, tato emulze má pH od asi 6 do asi 10.(a) from about 2.0% to about 5.0% of a water-soluble ascorbic acid component (b) from about 0.5% to about 2.0% of a metal oxide (c) from about 2.0% to about 8% From about 2.0% to about 20.0% of the hydrophobic component (e) from about 60.0% to about 95.0% of the hydrophilic liquid carrier, the emulsion having a pH of from about 6 to about 20%; 10. 10. Emulze olej ve vodě podle nároku 9, vyznačuj ící se tím, že tato emulze obsahuje od asi 1,0 % do asi 5,0 % mastného alkoholu a od asi 2,0 % do asi 6,0 % amfifílní povrchově aktivní složky.10. The oil-in-water emulsion of claim 9, wherein the emulsion comprises from about 1.0% to about 5.0% fatty alcohol and from about 2.0% to about 6.0% amphiphilic surfactant. .
CZ20011527A 1998-11-13 1998-11-13 Oil-in-water emulsion CZ20011527A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US1998/024255 WO2000028960A1 (en) 1998-11-13 1998-11-13 An oil-in-water emulsion containing an ascorbic acid compound

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ20011527A3 true CZ20011527A3 (en) 2001-10-17

Family

ID=22268294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20011527A CZ20011527A3 (en) 1998-11-13 1998-11-13 Oil-in-water emulsion

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP1128805A1 (en)
JP (1) JP2003502275A (en)
KR (1) KR20010107964A (en)
CN (1) CN1356888A (en)
AU (1) AU1407199A (en)
BR (1) BR9816071A (en)
CA (1) CA2350407A1 (en)
CZ (1) CZ20011527A3 (en)
WO (1) WO2000028960A1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010515720A (en) * 2007-01-16 2010-05-13 ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー Cosmetic composition
FR3117847A1 (en) * 2020-12-18 2022-06-24 L'oreal Composition comprising aqueous gelling agents, surfactants and ascorbic acid
DE102021200944A1 (en) * 2021-02-02 2022-08-04 Beiersdorf Aktiengesellschaft Cosmetic with titanium dioxide in the aqueous phase

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW197375B (en) * 1990-11-19 1993-01-01 Hayashibara Biochem Lab
IL99291A (en) * 1991-08-23 1997-04-15 Fischer Pharma Ltd Cosmetic preparations
FR2715563B1 (en) * 1994-01-31 1996-03-15 Oreal Stabilized emulsion, intended to hydrate the skin and its use.
JP2001511185A (en) * 1997-02-11 2001-08-07 ザ、プロクター、エンド、ギャンブル、カンパニー Skin lightning composition

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000028960A1 (en) 2000-05-25
AU1407199A (en) 2000-06-05
CN1356888A (en) 2002-07-03
KR20010107964A (en) 2001-12-07
BR9816071A (en) 2001-08-14
JP2003502275A (en) 2003-01-21
CA2350407A1 (en) 2000-05-25
EP1128805A1 (en) 2001-09-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1178772B1 (en) Transparent micro emulsion
CZ295344B6 (en) Topical skin care composition
JP2001517239A (en) Skin care composition containing vitamin B (3) and preservative
US6555119B1 (en) Transparent micro emulsion
CZ20011582A3 (en) Skin lightening composition
EP1139975B1 (en) Transparent skin care compositions
US20090220448A1 (en) Hair care compositions and methods for increasing hair diameter and for immediate fuller/thicker hair appearance
CZ20011527A3 (en) Oil-in-water emulsion
JP2002541177A (en) Transparent composition