BE1023521A1 - Lighting - Google Patents

Lighting Download PDF

Info

Publication number
BE1023521A1
BE1023521A1 BE20155665A BE201505665A BE1023521A1 BE 1023521 A1 BE1023521 A1 BE 1023521A1 BE 20155665 A BE20155665 A BE 20155665A BE 201505665 A BE201505665 A BE 201505665A BE 1023521 A1 BE1023521 A1 BE 1023521A1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
led
lighting
angle
shaped profile
leds
Prior art date
Application number
BE20155665A
Other languages
English (en)
Other versions
BE1023521B1 (nl
Inventor
Rudy VANHEUKELEN
Original Assignee
Stc Europe Bvpa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stc Europe Bvpa filed Critical Stc Europe Bvpa
Priority to BE2015/5665A priority Critical patent/BE1023521B1/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1023521B1 publication Critical patent/BE1023521B1/nl
Publication of BE1023521A1 publication Critical patent/BE1023521A1/nl

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
  • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
  • F21S8/04Lighting devices intended for fixed installation intended only for mounting on a ceiling or the like overhead structures
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
  • F21S4/00Lighting devices or systems using a string or strip of light sources
  • F21S4/20Lighting devices or systems using a string or strip of light sources with light sources held by or within elongate supports
  • F21S4/28Lighting devices or systems using a string or strip of light sources with light sources held by or within elongate supports rigid, e.g. LED bars
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
  • B60Q3/00Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors
  • B60Q3/30Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors for compartments other than passenger or driving compartments, e.g. luggage or engine compartments
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
  • F21W2106/00Interior vehicle lighting devices
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
  • F21Y2101/00Point-like light sources
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
  • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
  • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
  • F21Y2107/00Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements
  • F21Y2107/40Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements on the sides of polyhedrons, e.g. cubes or pyramids
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
  • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
  • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Abstract

Verlichting, daardoor gekenmerkt dat de verlichting (3) minstens twee ledelementen (6) omvat, waarbij de openingshoeken (7) van de ledelementen (6) onder een hoek met elkaar geplaatst zijn.

Lighting, characterized in that the lighting (3) comprises at least two LED elements (6), wherein the opening angles (7) of the LED elements (6) are placed at an angle with each other.

Description

Verlichting .Lighting.
De huidige uitvinding heeft betrekking op verlichting.The present invention relates to lighting.
Specifieker betreft de uitvinding een verlichting met minstens één led.More specifically, the invention relates to lighting with at least one LED.
Met led wordt hier een lichtuitstralende diode of 'light-emitting diode' bedoeld.Here, LED means a light-emitting diode or "light-emitting diode".
Het is bekend dat leds een aantal voordelen bieden op het vlak van verlichting, die andere, klassieke verlichtingen, zoals gloeilampen en tl-lampen, niet bezitten.It is known that LEDs offer a number of advantages in terms of lighting that other traditional lighting, such as incandescent lamps and fluorescent lamps, do not have.
Zo zijn leds zeer energie-efficiënt en hebben een relatief hoog rendement.For example, LEDs are very energy efficient and have a relatively high efficiency.
Indien gemonteerd op een metalen drager, bijvoorbeeld aluminium, is er een goede warmteafvoer waardoor de levensduur van de led opmerkelijk wordt verbeterd. Hierdoor is de levensduur van led opmerkelijk hoger dan de klassieke verlichting.When mounted on a metal support, such as aluminum, there is good heat dissipation, which significantly improves the lifespan of the LED. This makes the lifespan of LED considerably higher than the traditional lighting.
Deze eigenschappen zorgen ervoor dat leds uitermate geschikt zijn voor toepassingen in verlichting.These properties ensure that LEDs are extremely suitable for applications in lighting.
Een nadeel van leds is dat de openingshoek of stralingshoek beperkt is.A disadvantage of LEDs is that the opening angle or radiation angle is limited.
Vanaf een lichtbron vertrekt een kegelvormige lichtbundel, waarbij de kegel een welbepaalde tophoek heeft, die de zogenaamde openingshoek wordt genoemd.A conical light beam starts from a light source, the cone having a specific apex angle, which is called the so-called opening angle.
Hoe groter deze openingshoek, hoe sneller het licht verspreid wordt of hoe wijder het licht uitwaaiert vanaf de lichtbron.The larger this opening angle, the faster the light is diffused or the wider the light flares out from the light source.
Voor een laser bedraagt de openingshoek nagenoeg 0°, aangezien een laser een zeer directionele luchtbundel uitzendt die zo goed als niet uitwaaiert.For a laser, the opening angle is almost 0 °, since a laser emits a very directional air beam that almost doesn't fan out.
Voor een gloeilamp daarentegen bedraagt de openingshoek ongeveer 340°, aangezien enkel de fitting van de gloeilamp zal verhinderen dat het licht in die richting kan uitstralen.For an incandescent lamp, on the other hand, the opening angle is approximately 340 °, since only the fitting of the incandescent lamp will prevent the light from radiating in that direction.
Dat zal ervoor zorgen dat een gloeilamp de ruimte waarin ze is aangebracht goed zal verlichten, waarbij de vloer, de muren en het plafond direct verlicht worden.This will ensure that a light bulb will properly illuminate the space in which it is installed, with the floor, walls and ceiling immediately illuminated.
Aangezien de openingshoek voor leds veel kleiner is en maximaal ongeveer 110° is, heeft dat tot gevolg dat leds niet de volledige ruimte rechtstreeks kunnen belichten omdat het licht in één richting, bij montage tegen het plafond voornamelijk naar de vloer, uitgezonden wordt.As the aperture angle for LEDs is much smaller and is approximately 110 ° at most, this means that LEDs cannot directly illuminate the entire room because the light is emitted in one direction, mainly when mounted against the ceiling, to the floor.
Alhoewel dat in hoge ruimtes geen probleem hoeft te vormen, zal dat in lage ruimtes ervoor zorgen dat grote delen van de ruimte onbelicht blijven. Dat komt omdat het uitgezonden licht, door de beperkte hoogte, niet ver kan uitwaaieren.Although this does not have to be a problem in high spaces, it will ensure that large parts of the space remain unexposed in low spaces. This is because, due to the limited height, the transmitted light cannot fan out far.
In lage ruimtes zal het plafond en een deel van de muren en mogelijk zelfs een deel van de vloer onbelicht blijven. Dat leidt tot donkere zones in de ruimte.In low spaces, the ceiling and part of the walls and possibly even part of the floor will remain unexposed. This leads to dark zones in the room.
Om aan dit probleem te verhelpen, kunnen meerdere ledarmaturen in de ruimte aangebracht worden.To remedy this problem, several LED luminaires can be installed in the room.
Deze oplossing is niet alleen duurder, maar in sommige krappe ruimtes is er niet altijd plaats om meerdere armaturen te plaatsen.This solution is not only more expensive, but in some tight spaces there is not always room to install several luminaires.
Bovendien is het uit esthetische overwegingen vaak wenselijk om zo weinig mogelijk verlichtingsbronnen aan te brengen.Moreover, for aesthetic reasons, it is often desirable to provide as few lighting sources as possible.
De huidige uitvinding heeft tot doel aan minstens één van de voornoemde en andere nadelen een oplossing te bieden.The present invention has for its object to provide a solution to at least one of the aforementioned and other disadvantages.
De huidige uitvinding heeft een verlichting als voorwerp waarbij de verlichting minstens twee ledelementen omvat, waarbij de openingshoeken van de ledelementen onder een hoek met elkaar geplaatst zijn.The present invention has an illumination object in which the illumination comprises at least two LED elements, the opening angles of the LED elements being placed at an angle to each other.
Een voordeel is dat de openingshoek van de verlichting als geheel de combinatie is van de openingshoeken van de ledelementen, zodat een grotere of bredere totale openingshoek bekomen wordt die groter kan zijn dan 180°.An advantage is that the opening angle of the lighting as a whole is the combination of the opening angles of the LED elements, so that a larger or wider total opening angle is obtained that can be greater than 180 °.
Daardoor zal de verlichting in staat zijn om de ruimte waarin ze is aangebracht volledig te verlichten, aangezien het uitgestraalde licht verdeeld wordt over een bredere stralingshoek. Met andere woorden: door de 'gecombineerde' openingshoek zal het uitgezonden licht verder uitwaaieren.As a result, the lighting will be able to fully illuminate the space in which it is installed, since the light emitted is distributed over a wider beam angle. In other words: through the 'combined' opening angle, the emitted light will fan further.
Dit heeft tot gevolg dat er vaak slechts één verlichting volgens de uitvinding nodig is om de ruimte goed ie kunnen verlichten.The consequence of this is that often only one lighting according to the invention is required to properly illuminate the space.
Een ander voordeel is dat het licht dat gereflecteerd wordt op de muren, de vloer en het plafond de eigenschap heeft om schaduwen, die door de directe verlichting gecreëerd worden, zowat volledig weg te werken.Another advantage is that the light that is reflected on the walls, the floor and the ceiling has the property of almost completely eliminating shadows created by direct lighting.
Dergelijke verlichting volgens de uitvinding zal bijvoorbeeld toegepast kunnen worden in kleine opslagplaatsen, parkeergarages, containers, bestelwagens of dergelijke waar goederen op schappen zijn geplaatst die vaak tot plafondhoogte reiken, waarbij alle schappen door de verlichting direct verlicht zullen worden. Hierdoor zullen alle goederen goed zichtbaar zijn.Such lighting according to the invention can for instance be applied in small storage places, parking garages, containers, delivery vans or the like on which goods are placed on shelves which often reach to ceiling height, wherein all shelves will be directly illuminated by the lighting. This means that all goods will be clearly visible.
De voornoemde ledelementen zijn bijvoorbeeld een led of een reeks van leds. Ook een ledstrip kan dienst doen als ledelement.The aforementioned LED elements are, for example, an LED or a series of LEDs. An LED strip can also serve as an LED element.
In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvatten de led-elementen een ledstrip waarvan de openingshoeken van de leds van elke ledstrip gelijk gericht zijn ter vorming van de openingshoek van de ledstrip.In a preferred embodiment, the LED elements comprise an LED strip whose opening angles of the LEDs of each LED strip are aligned to form the opening angle of the LED strip.
Dat wil zeggen dat de openingshoeken van leds van elke ledstrip onderling gelijk met elkaar geplaatst zijn en dus in dezelfde richting gericht zijn.This means that the opening angles of the LEDs of each LED strip are placed mutually equal with each other and are therefore directed in the same direction.
Dat heeft als voordeel dat een verlichting kan gecreëerd worden die qua afmetingen ter vervanging van tl-lampen gebruikt kan worden.This has the advantage that a lighting can be created that can be used as a replacement for fluorescent lamps.
Ook zal dergelijke verlichting geschikt zijn om gebruikt te worden in de lange, smalle en lage laadruimtes van bestelwagens, waarbij één dergelijke verlichting volgens de uitvinding de volledige laadruimte zal kunnen verlichten.Such lighting will also be suitable for use in the long, narrow and low loading spaces of vans, one such lighting according to the invention being able to illuminate the entire loading space.
Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven van een verlichting volgens de uitvinding, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: figuur 1 schematisch en in perspectief een bestelwagen weergeeft die voorzien is van een verlichting volgens de uitvinding; figuur 2 een doorsnede weergeeft van de verlichting uit figuur 1; figuur 3 schematisch de openingshoek weergeeft van gekende verlichtingen; figuur 4 schematisch de openingshoek weergeeft van een verlichting volgens de uitvinding; figuur 5 een alternatieve uitvoeringsvorm weergeeft van figuur 2; figuren 6 en 7 een alternatieve uitvoeringsvorm weergeven van een verlichting volgens de uitvinding.With the insight to better demonstrate the characteristics of the invention, a few preferred embodiments of a lighting according to the invention are described below as an example without any limiting character, with reference to the accompanying drawings, in which: figure 1 shows diagrammatically and in perspective a represents delivery van provided with lighting according to the invention; figure 2 represents a section of the lighting from figure 1; Figure 3 schematically shows the opening angle of known illuminations; figure 4 schematically represents the opening angle of a lighting according to the invention; Figure 5 represents an alternative embodiment of Figure 2; Figures 6 and 7 show an alternative embodiment of a lighting according to the invention.
In figuur 1 is schematisch een bestelwagen 1 weergegeven, waarbij in de laadruimte 2 een verlichting 3 volgens de uitvinding is weergegeven.Figure 1 schematically shows a delivery van 1, wherein lighting 3 according to the invention is shown in the loading space 2.
In de laadruimte zijn schappen 4 aangebracht, waarop goederen kunnen worden geplaatst en gestockeerd worden.Shelves 4 are arranged in the loading space, on which goods can be placed and stored.
Zoals te zien is in deze figuur 1, zal de verlichting 3 volgens de uitvinding alle schappen 4, ook de bovenste die dicht tegen het plafond 5 van de laadruimte geplaatst zijn, kunnen verlichten.As can be seen in this figure 1, the lighting 3 according to the invention will be able to illuminate all the shelves 4, including the upper ones, which are placed close to the ceiling 5 of the loading space.
De verlichting 3 zelf is in doorsnede weergegeven in figuur 2 .The lighting 3 itself is shown in section in Figure 2.
De verlichting 3 omvat in dit geval twee ledelementen 6. Deze ledelementen 6 zijn in dit geval ledstrips 6, maar deze kunnen, zoals reeds hoger vermeldt, ook een led of een reeks van (afzonderlijke) leds omvatten.The lighting 3 in this case comprises two LED elements 6. In this case these LED elements 6 are LED strips 6, but, as already stated above, these can also comprise an LED or a series of (separate) LEDs.
De openingshoeken van de leds van elke ledstrip 6 zijn gelijk gericht ter vorming van de openingshoek 7 van de ledstrip 6, die schematisch is aangeduid in figuur 2.The opening angles of the LEDs of each LED strip 6 are oriented in the same way to form the opening angle 7 of the LED strip 6, which is schematically indicated in Figure 2.
Verder zijn ook de lengteassen X-X' van de ledstrips 6 evenwijdig met elkaar geplaatst.Furthermore, the longitudinal axes X-X 'of the LED strips 6 are arranged parallel to each other.
De ledelementen 6 zijn geplaatst in een armatuur 8 of een andere mechanische drager voor de Icdelemcnten 6, waarmee de verlichting 3 bevestigd kan worden aan een wand, plafond 5 of dergelijke.The LED elements 6 are placed in a fixture 8 or another mechanical support for the elements 6, with which the lighting 3 can be attached to a wall, ceiling 5 or the like.
De armatuur 8 is voorzien van een lichtdoorlatende afscherming 9 die de ledstrips 6 beschermt tegen beschadigingen en andere invloeden van buitenaf.The armature 8 is provided with a light-transmitting shield 9 which protects the LED strips 6 against damage and other external influences.
Zoals te zien is in figuur 2, zijn de openingshoeken 7 van de ledelementen 6 onder een hoek met elkaar geplaatst.As can be seen in figure 2, the opening angles 7 of the LED elements 6 are placed at an angle with each other.
Hiertoe is de verlichting 3 voorzien van een V-vormig profiel 10 met twee schuin uitlopende benen 11 waarop de ledelementen 6 kunnen geplaatst worden.For this purpose the lighting 3 is provided with a V-shaped profile 10 with two sloping legs 11 on which the LED elements 6 can be placed.
Het V-vormig profiel 10 is in de armatuur 8 aangebracht.The V-shaped profile 10 is mounted in the fixture 8.
Op elk been 11 van het V-vormig profiel 10 is een ledelement 6 aangebracht, zodat de openingshoeken 7 onder een hoek met elkaar liggen.An LED element 6 is arranged on each leg 11 of the V-shaped profile 10, so that the opening angles 7 are at an angle to each other.
Als gevolg hiervan, zal de openingshoek 12 van de verlichting 3, dit wil zeggen: de gecombineerde openingshoek 7 van beide ledstrips 6, groot genoeg zijn om alle wanden van de laadruimte 2 volledig te belichten,As a result, the opening angle 12 of the lighting 3, i.e. the combined opening angle 7 of both LED strips 6, will be large enough to fully illuminate all walls of the loading space 2,
In figuren 3 en 4 worden de openingshoeken 7 en 12 van klassieke verlichtingen, respectievelijk verlichtingen 3 volgens de uitvinding weergegeven.Figures 3 and 4 show the opening angles 7 and 12 of classical lighting, respectively lighting 3 according to the invention.
Zoals te zien is in figuur 3, zal een klassieke verlichting of een armatuur met één led of één ledstrip niet in staat zijn om de volledige wanden te belichten: door de beperkte openingshoek 7 van de ledstrip 6 zal het bovenste gedeelte van de wanden onbelicht blijven en zal het enkel door middel van gereflecteerd licht beschenen worden, waardoor de schappen 4 die zich in deze zones bevinden minder zichtbaar zijn.As can be seen in figure 3, a classical lighting or a luminaire with one LED or one LED strip will not be able to illuminate the entire walls: due to the limited opening angle 7 of the LED strip 6, the upper part of the walls will remain unexposed and it will only be illuminated by means of reflected light, as a result of which the shelves 4 located in these zones are less visible.
Voor een verlichting 3 volgens de uitvinding, weergegeven in figuur 4, is de openingshoek 12 groter, zodat het uitgezonden licht meer uitwaaiert. Op deze manier zullen de wanden wel volledig belicht worden zodat alle schappen 4 rechtstreeks beschenen worden door de verlichting 3. Er zullen met andere woorden geen donkere zones zijn.For a lighting 3 according to the invention, shown in Figure 4, the opening angle 12 is larger, so that the emitted light fades out more. In this way the walls will be fully exposed so that all shelves 4 are illuminated directly by the lighting 3. In other words, there will be no dark zones.
In figuur 5 is een variante weergegeven volgens figuur 2, waarbij in dit geval de verlichting 3 voorzien is van een U-vormig profiel 13 met een bodem 14 en twee benen 11.Figure 5 shows a variant according to Figure 2, in which case the lighting 3 is provided with a U-shaped profile 13 with a bottom 14 and two legs 11.
De benen 11 lopen in dit geval schuin van elkaar weg, maar het is ook mogelijk dat de benen 11 schuin naar elkaar toe lopen.The legs 11 in this case run obliquely away from each other, but it is also possible that the legs 11 run obliquely towards each other.
De verlichting 3 is in dit geval voorzien van 3 led-elementen 6, bijvoorbeeld onder de vorm van ledstrips 6 zoals in de vorige uitvoeringsvorm.The lighting 3 is in this case provided with 3 LED elements 6, for example in the form of LED strips 6 as in the previous embodiment.
Op het U-vormig profiel 13 zijn de ledelementen 6 geplaatst, waarbij één ledelement 6 op elk been 11 geplaatst is en één ledelement 6 op de bodem 14, zodat de openingshoeken 7 van de ledelementen 6 onderling onder een hoek met elkaar geplaatst zijn.The LED elements 6 are placed on the U-shaped profile 13, one LED element 6 being placed on each leg 11 and one LED element 6 on the bottom 14, so that the opening angles 7 of the LED elements 6 are mutually angled.
Door middel van drie ledelementen 6 toe te passen, kan een nog grotere openingshoek 12 van de verlichting 3 bekomen worden, zodat ook een deel van het plafond 5 mee verlicht kan worden. Tegelijkertijd blijft er nog voldoende overlap tussen de openingshoeken 7 van de individuele ledelementen 6, zodat de belichting 3 van de vloer en wanden gegarandeerd blijft.By using three LED elements 6, an even larger opening angle 12 of the lighting 3 can be obtained, so that also a part of the ceiling 5 can be illuminated. At the same time, there is still sufficient overlap between the opening corners 7 of the individual LED elements 6, so that the lighting 3 of the floor and walls remains guaranteed.
In een voorkeursdragende uitvoeringsvorm zoals schematisch weergegeven in figuren 6 en 7, omvat de verlichting vijf ledelementen 6 die onder een hoek met elkaar geplaatst worden in waaiervorm waardoor het licht 360° rondom en naar beneden uitwaaiert.In a preferred embodiment as schematically shown in figures 6 and 7, the lighting comprises five LED elements 6 which are placed at an angle with each other in fan form, as a result of which the light fans out 360 ° around and downwards.
Vier van de vijf ledelementen 6 worden in een vierkante opstelling geplaatst zoals te zien is in figuur 6, terwijl het vijfde ledelement 6 evenwijdig met het vlak van het vierkant tegen of zo goed als tegen de andere vier ledelementen wordt geplaatst.Four of the five LED elements 6 are placed in a square arrangement as can be seen in Figure 6, while the fifth LED element 6 is placed parallel to the plane of the square against or as good as against the other four LED elements.
Op deze manier zal het licht rondom en naar beneden uitgezonden worden, zodat met deze opstelling een verlichting 1 bekomen kan worden die vanop één punt een volledige ruimte kan verlichten.In this way the light will be emitted around and downwards, so that with this arrangement a lighting 1 can be obtained which can illuminate an entire space from one point.
Alhoewel de hierboven weergegeven uitvoeringsvormen toegepast zijn in laadruimtes 2 van bestelwagens 1, is de uitvinding hiertoe niet beperkt. Een verlichting 3 volgens de uitvinding kan in allerlei ruimtes toegepast worden, en zal voornamelijk van nut zijn in lage of krappe ruimtes.Although the embodiments shown above have been applied in loading spaces 2 of vans 1, the invention is not limited thereto. A lighting 3 according to the invention can be used in all kinds of spaces, and will mainly be useful in low or tight spaces.
De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch een verlichting volgens de uitvinding kan in allerlei vormen en afmetingen worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.The present invention is by no means limited to the embodiments described as examples and shown in the figures, but an illumination according to the invention can be realized in all shapes and sizes without departing from the scope of the invention.

Claims (10)

 1. Conclusies . 1~ Verlichting, daardoor gekenmerkt dat de verlichting (3) minstens twee ledelementen (6) omvat, waarbij de openingshoeken (7) van de ledelementen (6) onder een hoek met elkaar geplaatst zijn.Conclusions. Illumination, characterized in that the illumination (3) comprises at least two LED elements (6), the opening angles (7) of the LED elements (6) being placed at an angle to each other.
 2. 2. - Verlichting volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het ledelement (6} een led, een reeks van leds of een ledstrip (6) omvat.Lighting according to claim 1, characterized in that the LED element (6) comprises an LED, a series of LEDs or an LED strip (6).
 3. 3. - Verlichting volgens conclusie 2, daardoor gekenmerkt dat de ledelementen (6) een ledstrip (6) omvatten waarvan de openingshoeken van de leds van elke ledstrip gelijk gericht zijn ter vorming van de openingshoek (7) van de ledstrip (6).Lighting according to claim 2, characterized in that the LED elements (6) comprise an LED strip (6) whose opening angles of the LEDs of each LED strip are aligned to form the opening angle (7) of the LED strip (6).
 4. 4. ™ Verlichting volgens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat de lengteassen (X—X *) van de ledstrips (6) evenwijdig met elkaar geplaatst zijn.Illumination according to claim 3, characterized in that the longitudinal axes (X-X *) of the LED strips (6) are arranged parallel to each other.
 5. 5. - Verlichting volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat er twee of meer ledelementen (6) zijn.Lighting according to one of the preceding claims, characterized in that there are two or more LED elements (6).
 6. 6. - Verlichting volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de verlichting (3) voorzien is van een armatuur (8) of een andere mechanische drager voor de ledelementen (6) .Lighting according to one of the preceding claims, characterized in that the lighting (3) is provided with a fixture (8) or another mechanical support for the LED elements (6).
 7. 7. - Verlichting volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de verlichting (3) voorzien is van een V-vormig profiel (10) met twee schuin uitlopende benen (11) waarop twee ledelementen (6) zodanig geplaatst kunnen worden, te weten een ledelement (6) op elk been (11) van het V-vormig profiel (10), zodat de openingshoeken (7) van de ledelementen (6) onder een hoek met elkaar geplaatst zijn.Lighting according to one of the preceding claims, characterized in that the lighting (3) is provided with a V-shaped profile (10) with two sloping legs (11) on which two LED elements (6) can be placed in such a way. know an LED element (6) on each leg (11) of the V-shaped profile (10), so that the opening angles (7) of the LED elements (6) are placed at an angle with each other.
 8. 8. - Verlichting volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot 6, daardoor gekenmerkt dat de verlichting (3) voorzien is van een U-vormig profiel (13) met een bodem (14) en twee benen (11) waarop die ledelementen (6) zodanig geplaatst kunnen worden, te weten een ledelement (6) op elk been (11) van het U-vormig profiel (13) en een ledelement (6) op de bodem (14) van het U-vormig profiel (6), zodat de openingshoeken (7) van de ledelementen (6) onder een hoek met elkaar geplaatst zijn.Lighting according to one of the preceding claims 1 to 6, characterized in that the lighting (3) is provided with a U-shaped profile (13) with a bottom (14) and two legs (11) on which said LED elements (6) ) can be placed in such a way, namely an LED element (6) on each leg (11) of the U-shaped profile (13) and an LED element (6) on the bottom (14) of the U-shaped profile (6), so that the opening angles (7) of the LED elements (6) are placed at an angle to each other.
 9. 9. - Verlichting volgens conclusie 8, daardoor gekenmerkt dat de benen (11) van het U-vormig profiel (13) schuin naar elkaar toe lopen of schuin van elkaar weg gericht zijn.Lighting according to claim 8, characterized in that the legs (11) of the U-shaped profile (13) run obliquely towards each other or are obliquely directed away from each other.
 10. 10. - Verlichting volgens één van de voorgaande conclusies 1 , tot 6, daardoor gekenmerkt dat er vijf ledelementen (6) zijn voorzien die onder een hoek met elkaar geplaatst worden in waaiervorm waardoor het licht 360° rondom en naar beneden uitwaaiert.Illumination according to one of the preceding claims 1 to 6, characterized in that five LED elements (6) are provided which are placed at an angle to each other in fan form, as a result of which the light swings 360 ° around and downwards.
BE2015/5665A 2015-10-16 2015-10-16 Lighting BE1023521B1 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2015/5665A BE1023521B1 (nl) 2015-10-16 2015-10-16 Lighting

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2015/5665A BE1023521B1 (nl) 2015-10-16 2015-10-16 Lighting

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1023521B1 BE1023521B1 (nl) 2017-04-19
BE1023521A1 true BE1023521A1 (nl) 2017-04-19

Family

ID=54601573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2015/5665A BE1023521B1 (nl) 2015-10-16 2015-10-16 Lighting

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1023521B1 (nl)

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2317220B1 (en) * 2004-12-23 2018-11-21 Nualight Limited Display cabinet illumination
TWM382423U (en) * 2009-12-31 2010-06-11 Green Power Led Corp Tube-less LED fluorescent lamp
CN102966860A (zh) * 2011-08-31 2013-03-13 奥斯兰姆有限公司 Led灯具及制造该led灯具的方法
DE102012011272A1 (de) * 2012-06-08 2013-12-12 Bemondis Gmbh Leuchte
KR101260068B1 (ko) * 2012-12-11 2013-05-06 고인홍 바형 엘이디 조명장치
US20140376218A1 (en) * 2013-06-20 2014-12-25 Atg Electronics, Inc. LED Strip Assembly for Generating an Extra Wide Beam of Light
ES2507440B1 (es) * 2014-01-31 2015-07-30 Miguel Ángel Barrena Martínez Luminaria de emergencia para túneles

Also Published As

Publication number Publication date
BE1023521B1 (nl) 2017-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AR099143A1 (es) DOSING SYSTEM FOR SINGLE PARTICULATE WITH VARIABLE SPEED CONTROLS
AR099446A1 (es) DOSING SYSTEM FOR SOLID PARTICULATES
AR104609A1 (es) APPARATUS AND METHOD FOR INVESTING POLYMER LATEX
AT516796B1 (de) pelletizer
AR100949A1 (es) SHEET DEFIBRATING MACHINE
BE1023523B1 (nl) METHOD FOR COOLING A COMPRESSOR OR VACUUM PUMP AND A COMPRESSOR OR VACUUM PUMP THAT APPLIES SUCH METHOD
BE1023521B1 (nl) Lighting
AR105355A1 (es) SYSTEM AND METHOD OF PAYMENT TRANSACTIONS AUTHORIZATION BY CARD
AR105127A1 (es) Vacunas inactivadas contra la influenza canina, métodos para elaborarlas y sus usos
AR106360A1 (es) DEVICE COUPLABLE TO ELECTRONIC DEVICES WITH CHAMBER AND TOUCH SCREEN FOR OPTICAL SAMPLE ANALYSIS
AR102118A1 (es) Anillo de mezcla para disolver una parte de soluto en una parte de disolvente, sistema y método para disolver una parte de soluto en una parte de disolvente
AR099728A1 (es) Aparato medido de carga y corriente eléctrica con salida para calibración y/o verificación del mismo
AR099777A1 (es) FRYER WITH DRILLED LID AND FRYING PROCESS
AR099770A4 (es) BASTON HOLDER
AR099776A1 (es) MONO-DOSE EXPRESS WATER AND COFFEE DISPENSER
AR099764A4 (es) DISPOSABLE PALITA TO GET EXCREMENT OF PETS
AR099755A1 (es) MCV PLATE
AR099726A1 (es) SET FOR PREPARATION OF FORMULATED DRINKS
AR099725A4 (es) DOUBLE DRAWER PORTABLE ROASTING DEVICE
AR099720A1 (es) THERMAL MATTE
AR099717A4 (es) FIXED AND INTEGRATED UNIVERSAL CHARGER FOR CELL PHONES AND TABLETS
AR099435A4 (es) THERMALLY INSULATING MEMBRANE FOR LOW CEILINGS
AR099609A4 (es) PORTABLE BASE FOR SMART PHONES AND TABLETS
AR099559A1 (es) REFRIGERATOR SHELF
AR099476A1 (es) TRIPLE-EXTRUDED SNACK (SNACK PRODUCT)