BE1021608B1 - LIGHT FIXTURE FROM MELAMIN FOAM - Google Patents

LIGHT FIXTURE FROM MELAMIN FOAM Download PDF

Info

Publication number
BE1021608B1
BE1021608B1 BE2014/0691A BE201400691A BE1021608B1 BE 1021608 B1 BE1021608 B1 BE 1021608B1 BE 2014/0691 A BE2014/0691 A BE 2014/0691A BE 201400691 A BE201400691 A BE 201400691A BE 1021608 B1 BE1021608 B1 BE 1021608B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
foam
melamine foam
melamine
lamp
semi
Prior art date
Application number
BE2014/0691A
Other languages
English (en)
Inventor
Thierry Vereecke
Original Assignee
Isomo N.V.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Isomo N.V. filed Critical Isomo N.V.
Priority to BE2014/0691A priority Critical patent/BE1021608B1/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1021608B1 publication Critical patent/BE1021608B1/nl

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F21V15/00Protecting lighting devices from damage
  • F21V15/01Housings, e.g. material or assembling of housing parts
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
  • F21K9/90Methods of manufacture
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
  • F21V3/04Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings
  • F21V3/06Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings characterised by the material
  • F21V3/063Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings characterised by the material comprising air or water bubbles, e.g. foamed materials
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F21V33/00Structural combinations of lighting devices with other articles, not otherwise provided for
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F21LIGHTING
  • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
  • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
  • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Abstract

De uitvinding heeft betrekking op een lamp of lichtarmatuur uit melamineschuim. De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze om een lamp of lichtarmatuur uit melamineschuim te vervaardigen. De uitvinding heeft eveneens betrekking op het gebruik van melamineschuim voor het vervaardigen van een lamp of lichtarmatuur.The invention relates to a lamp or light fitting made of melamine foam. The invention also relates to a method for manufacturing a lamp or light fitting from melamine foam. The invention also relates to the use of melamine foam for the manufacture of a lamp or light fitting.

Description

LICHTARMATUUR UIT MELAMINESCHUIMLIGHT FIXTURE FROM MELAMIN FOAM
TECHNISCH VELDTECHNICAL FIELD
De uitvinding heeft betrekking op een lamp of lichtarmatuur uit melamineschuim. De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze om een lamp of lichtarmatuur uit melamineschuim te vervaardigen. De uitvinding heeft eveneens betrekking op het gebruik van melamineschuim voor het vervaardigen van een lamp of lichtarmatuur.The invention relates to a lamp or light fitting made of melamine foam. The invention also relates to a method for manufacturing a lamp or light fitting from melamine foam. The invention also relates to the use of melamine foam for the manufacture of a lamp or light fitting.
TECHNOLOGISCHE ACHTERGROND VAN DE UITVINDINGTECHNOLOGICAL BACKGROUND OF THE INVENTION
Lampen en lichtarmaturen spelen een belangrijke rol in een ruimte, zoals in een kamer, kantoor, commerciële ruimte, of polyvalente ruimte. De vorm en het materiaal waaruit een lamp is vervaardigd, biedt meestal slechts een decoratieve functie. In de meeste gevallen waarbij de vorm en/of het materiaal méér dan een decoratieve functie uitoefenen, is de keuze meestal bepaald door het effect dat dé vorm en het materiaal hebben op de verspreiding en verstrooiing van het licht. Voor een object dat vaak redelijk veel plaats inneemt in een ruimte en vrij duur kan zijn, lijkt een dergelijke eenzijdige toepassing een inefficiënt gebruik van middelen en ruimte.Lamps and light fixtures play an important role in a room, such as in a room, office, commercial space, or multipurpose room. The shape and material from which a lamp is made usually only has a decorative function. In most cases where the shape and / or the material perform more than a decorative function, the choice is usually determined by the effect that the shape and the material have on the diffusion and scattering of the light. For an object that often takes up a considerable amount of space in a space and can be quite expensive, such a one-sided application appears to be an inefficient use of resources and space.
Bovendien zijn lampen en lichtarmaturen gebonden aan bepaalde beperkingen: een plafondlamp bijvoorbeeld mag niet teveel wegen. Bovendien genereert het lichtgevend element van een lichtarmatuur vaak ook warmte (zoals een gloeilamp of halogeenlamp), waardoor het materiaal van een omringende lampenkap ver genoeg van het lichtgevend element moet geplaatst worden om brandgevaar te voorkomen. Bovendien is de constructie van de lamp of van de lichtarmatuur gelimiteerd door wat technisch en economisch haalbaar is, waardoor niet-conventionele vormen snel heel wat duurder kunnen uitvallen.Moreover, lamps and light fixtures are subject to certain limitations: a ceiling lamp, for example, may not weigh too much. In addition, the light emitting element of a light fixture often also generates heat (such as an incandescent lamp or halogen lamp), so that the material of an ambient lampshade must be placed far enough away from the light emitting element to prevent a fire hazard. Moreover, the construction of the lamp or the light fixture is limited by what is technically and economically feasible, which means that non-conventional forms can quickly become much more expensive.
Er is dus nood aan een lamp of lichtarmatuur die een oplossing biedt voor één of meerdere van voorgaande problemen. Er is eveneens nood aan een werkwijze om een dergelijke lamp of lichtarmatuur te vervaardigen.There is therefore a need for a lamp or light fitting that offers a solution for one or more of the above problems. There is also a need for a method to manufacture such a lamp or light fixture.
SAMENVATTINGSUMMARY
De uitvinding en geprefereerde uitvoeringsvormen ervan bieden een oplossing voor één of meerdere van bovenstaande noden.The invention and preferred embodiments thereof offer a solution for one or more of the above needs.
De uitvinding omvat in een eerste aspect een object dat geschikt is voor het behuizen van één of meerdere lichtbronnen. Meer bepaald omvat het object of een onderdeel ervan melamineschuim.In a first aspect the invention comprises an object which is suitable for housing one or more light sources. More specifically, the object or a part thereof comprises melamine foam.
De uitvinders hebben verrassend ontdekt dat de objecten volgens het eerste aspect, of volgens geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, leiden tot objecten die een dubbele functie uitoefenen in een ruimte. De objecten hebben niet enkel een lichtgevende functie, maar verbeteren tegelijkertijd de akoestiek in de ruimte. Bovendien is het melamineschuim licht, vuurbestendig en/of brandvertragend. In sommige uitvoeringsvormen kan het object dempen door absorptie en/of filtering.The inventors have surprisingly discovered that the objects according to the first aspect, or according to preferred embodiments thereof, lead to objects that perform a dual function in a space. The objects not only have a luminous function, but at the same time improve the acoustics in the room. Moreover, the melamine foam is light, fire-resistant and / or fire-retardant. In some embodiments, the object can damp by absorption and / or filtering.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het object volgens de huidige uitvinding verder elektrische bedrading en één of meerdere lamphouders waarbij de één of meerdere lamphouders aangesloten zijn op de elektrische bedrading.In a preferred embodiment, the object according to the present invention further comprises electrical wiring and one or more lamp holders, the one or more lamp holders being connected to the electrical wiring.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het object volgens de huidige uitvinding een interne ruimte, optioneel waarbij de interne ruimte verbonden is met de buitenwereld via één of meerdere openingen.In a preferred embodiment, the object according to the present invention comprises an internal space, optionally wherein the internal space is connected to the outside world via one or more openings.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm is het object volgens de huidige uitvinding een gefreesd object.In a preferred embodiment, the object of the present invention is a milled object.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm is het object volgens de huidige uitvinding vervaardigd uit twee of meerdere halffabricaten die aan elkaar zijn gekoppeld, bij voorkeur door middel van lijm.In a preferred embodiment, the object according to the present invention is made from two or more semi-finished products that are coupled to each other, preferably by means of glue.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm wordt het object volgens de huidige uitvinding bedekt door een membraan of coating, bij voorkeur waarin het membraan of de coating een gebreide hoes, een geflockte doek, en/of verf omvat.In a preferred embodiment, the object of the present invention is covered by a membrane or coating, preferably wherein the membrane or coating comprises a knitted cover, a flocked cloth, and / or paint.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het melamineschuim in het object volgens de huidige uitvinding een pigment, waarbij bij voorkeur het object twee of meerdere delen melamineschuim omvat waarvan minstens twee delen melamineschuim verschillende soorten pigment en/of verschillende hoeveelheden pigment omvatten.In a preferred embodiment, the melamine foam in the object according to the present invention comprises a pigment, wherein preferably the object comprises two or more parts of melamine foam of which at least two parts of melamine foam comprise different types of pigment and / or different amounts of pigment.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het melamineschuim in het object volgens de huidige uitvinding een vulmateriaal.In a preferred embodiment, the melamine foam in the object according to the present invention comprises a filler material.
De uitvinding omvat in een tweede aspect een werkwijze voor het vervaardigen van een object volgens het eerste aspect van de uitvinding. De werkwijze voor het vervaardigen van een object geschikt voor het behuizen van een lichtbron omvat de volgende stappen: a) het vervaardigen van een melamineschuim; en b) het bewerken van het melamineschuim tot een object dat geschikt is voor het behuizen van een lichtbron.The invention comprises in a second aspect a method for manufacturing an object according to the first aspect of the invention. The method for manufacturing an object suitable for housing a light source comprises the following steps: a) manufacturing a melamine foam; and b) processing the melamine foam into an object suitable for housing a light source.
De uitvinders hebben verrassend ontdekt dat de werkwijze volgens het tweede aspect, of volgens geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, leidt tot een eenvoudige en kost-efficiënte manier om een hele variatie aan vormen en afmetingen te vervaardigen. In sommige uitvoeringsvormen heeft het object verbeterde weerstand tegen buigingskrachten en impactkrachten.The inventors have surprisingly discovered that the method according to the second aspect, or according to preferred embodiments thereof, leads to a simple and cost-efficient way to produce a whole variety of shapes and dimensions. In some embodiments, the object has improved resistance to bending forces and impact forces.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de huidige uitvinding wordt stap b) uitgevoerd door middel van frezen.In a preferred embodiment of the method according to the present invention, step b) is performed by milling.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat de werkwijze volgens de huidige uitvinding verder: c) het voorzien van een interne ruimte in het object; en d) optioneel, het voorzien van één of meerdere openingen in het object, die de interne ruimte met de buitenwereld verbinden.In a preferred embodiment, the method according to the present invention further comprises: c) providing an internal space in the object; and d) optionally, providing one or more openings in the object, which connect the internal space with the outside world.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat de werkwijze volgens de huidige uitvinding verder: e) het toevoegen van elektrische bedrading en één of meerdere lamphouders; en f) optioneel, het toevoegen van één of meerdere lichtbronnen.In a preferred embodiment, the method according to the present invention further comprises: e) adding electrical wiring and one or more lamp holders; and f) optionally, adding one or more light sources.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat de werkwijze volgens de huidige uitvinding het aaneenkoppelen van twee of meerdere halffabricaten, optioneel met lijm.In a preferred embodiment, the method according to the present invention comprises coupling two or more semi-finished products, optionally with glue.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm voorziet de werkwijze volgens de huidige uitvinding in het vervaardigen van een object volgens de huidige uitvinding.In a preferred embodiment, the method according to the present invention provides for the production of an object according to the present invention.
De uitvinding omvat in een derde aspect het gebruik van melamineschuim om een object volgens het eerste aspect van de uitvinding te vervaardigen. De uitvinding omvat eveneens het gebruik van melamineschuim voor het vervaardigen van een behuizing van een lichtbron.In a third aspect the invention comprises the use of melamine foam to manufacture an object according to the first aspect of the invention. The invention also includes the use of melamine foam for manufacturing a housing of a light source.
De uitvinders hebben verrassend ontdekt dat melamineschuim zich uitstekend leent om dergelijke objecten te vervaardigen.The inventors have surprisingly discovered that melamine foam is excellent for making such objects.
BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN FIG. 1A is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het object (100) volgens de uitvinding. FIG. 1B is een doorsnede van het object (100) in FIG. 1A. FIG. 2A is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het object (100) volgens de uitvinding. FIG. 2B is een doorsnede van het object (100) in FIG. 2A. FIG. 3A is een vooraanzicht van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het object (100) volgens de uitvinding. FIG. 3B is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het object (100) volgens de uitvinding. FIG. 3C is een doorsnede van het object (100) in FIG. 3A en 3B. FIG. 4 is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het object (100) volgens de uitvinding. FIG. 5A is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het object (100) volgens de uitvinding vanuit twee verschillende invalshoeken. FIG. 5B en 5C zijn doorsnedes van het object (100) in FIG. 5A, met indicatie van enkele typische afmetingen (in mm). FIG. 6A is een schematische tekening van een geprefereerde uitvoeringsvorm van het object (100) volgens de uitvinding. FIG. 6B geeft twee doorsnedes en een vooraanzicht weer van het object (100) in FIG. 6A, met indicatie van enkele typische afmetingen (in mm). FIG. 7 is een schematische tekening van de elektrische configuratie van een object (100) volgens een geprefereerde uitvoeringsvorm.DESCRIPTION OF THE FIGURES FIG. 1A is a schematic drawing of a preferred embodiment of the object (100) according to the invention. FIG. 1B is a sectional view of the object (100) in FIG. 1A. FIG. 2A is a schematic drawing of a preferred embodiment of the object (100) according to the invention. FIG. 2B is a sectional view of the object (100) in FIG. 2A. FIG. 3A is a front view of a preferred embodiment of the object (100) according to the invention. FIG. 3B is a schematic drawing of a preferred embodiment of the object (100) according to the invention. FIG. 3C is a sectional view of the object (100) in FIG. 3A and 3B. FIG. 4 is a schematic drawing of a preferred embodiment of the object (100) according to the invention. FIG. 5A is a schematic drawing of a preferred embodiment of the object (100) according to the invention from two different angles. FIG. 5B and 5C are cross-sections of the object (100) in FIG. 5A, with indication of some typical dimensions (in mm). FIG. 6A is a schematic drawing of a preferred embodiment of the object (100) according to the invention. FIG. 6B shows two cross-sections and a front view of the object (100) in FIG. 6A, with indication of some typical dimensions (in mm). FIG. 7 is a schematic drawing of the electrical configuration of an object (100) according to a preferred embodiment.
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVINGDETAILED DESCRIPTION
Zoals verder gebruikt in deze tekst omvatten de enkelvoudsvormen “een”, “de”, “het” zowel het enkelvoud als de meervoudsvorm tenzij de context duidelijk anders is.As used further in this text, the singular forms "one," "the," "the," include both the singular and the plural unless the context is clearly different.
De termen “omvatten”, “omvat” zoals verder gebruikt, zijn synoniem met “inclusief”, “includeren" of “bevatten, “bevat” en zijn inclusief of open en sluiten bijkomende, niet vernoemde leden, elementen of methode stappen niet uit. De termen “omvatten”, “omvat” zijn inclusief de term “bevatten”.The terms "include", "includes" as used further are synonymous with "inclusive", "include" or "contain," contain "and are inclusive or open and do not exclude additional, unnamed members, elements or method steps. The terms "include", "includes" include the term "include".
De opsomming van numerische waarden aan hand van cijferbereiken omvat alle waarden en fracties in deze bereiken, zowel als de geciteerde eindpunten.The enumeration of numerical values based on numerical ranges includes all values and fractions in these ranges, as well as the cited endpoints.
De term “ongeveer", zoals gebruikt wanneer gerefereerd wordt naar een meetbare waarde zoals een parameter, een hoeveelheid, een tijdsduur, en zo meer, is bedoeld variaties te omsluiten van +/- 10% of minder, bij voorkeur +/-5% of minder, meer bij voorkeur +/-1% of minder, en meer nog bij voorkeur +/-0,1% of minder, van en vanaf de gespecificeerde waarde, in zo ver de variaties van toepassing zijn om te functioneren in de bekend gemaakte uitvinding. Het dient te worden verstaan dat de waarde waarnaar de term “ongeveer” refereert op zich, ook werd bekend gemaakt.The term "about", as used when referring to a measurable value such as a parameter, an amount, a duration, and so on, is intended to encompass variations of +/- 10% or less, preferably +/- 5% or less, more preferably +/- 1% or less, and even more preferably +/- 0.1% or less, from and from the specified value, insofar as the variations apply to function in the known It is to be understood that the value to which the term "approximately" refers per se has also been disclosed.
Alle documenten geciteerd in de huidige specificatie worden hierin volledig opgenomen door middel van verwijzing.All documents quoted in the current specification are fully incorporated herein by reference.
Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle termen bekend gemaakt in de uitvinding, inclusief technische en wetenschappelijke termen, de. betekenis zoals een vakman deze gewoonlijk verstaat. Als verdere leidraad, worden definities opgenomen voor verdere toelichting van termen die in de beschrijving van de uitvinding worden gebruikt.Unless defined otherwise, all terms disclosed in the invention, including technical and scientific terms, have the. meaning as a skilled person usually understands it. As a further guide, definitions are included for further explanation of terms used in the description of the invention.
De uitvinding omvat in een eerste aspect een object (100), bij voorkeur een drie dimensioneel object (100), dat geschikt is voor het behuizen van één of meerdere lichtbronnen (144). Het object (100) is vervaardigd uit polymeerschuim. Het object (100) is bij voorkeur geschikt voor het behuizen van één of meerdere lichtbronnen (144); waarbij het object (100) of een onderdeel ervan melamineschuim omvat. In de meest geprefereerde voorkeursvormen is het object (100) vervaardigd uit melamineschuim, bij voorkeur verkregen uit melamine-formaldehyde condensatie. Melamineschuim heeft als voordelen dat het een flexibel, geluidsabsorberend, duroplastisch polymeerschuim is dat gemakkelijk te vervormen is.In a first aspect, the invention comprises an object (100), preferably a three-dimensional object (100), which is suitable for housing one or more light sources (144). The object (100) is made of polymer foam. The object (100) is preferably suitable for housing one or more light sources (144); wherein the object (100) or a part thereof comprises melamine foam. In the most preferred preferred forms, the object (100) is made from melamine foam, preferably obtained from melamine-formaldehyde condensation. Melamine foam has the advantages that it is a flexible, sound-absorbing, duroplastic polymer foam that is easy to deform.
In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim vilt, polyurethaanschuim (bijvoorbeeld opencellig polyurethaanschuim of gereticuleerd polyurethaanschuim), polypropyleen (bij voorkeur in spuitvorm), polyethyleen (bij voorkeur in spuitvorm), polyester (bijvoorbeeld polyesterwol), of een combinatie hiervan.In some embodiments, the polymer foam includes felt, polyurethane foam (e.g., open-cell polyurethane foam or reticulated polyurethane foam), polypropylene (preferably in spray form), polyethylene (preferably in spray form), polyester (e.g. polyester wool), or a combination thereof.
In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim melamineschuim en één of meerdere componenten geselecteerd uit de lijst omvattend: vilt, polyurethaanschuim (bijvoorbeeld opencellig polyurethaanschuim of gereticuleerd polyurethaanschuim), polypropyleen (bij voorkeur in spuitvorm), polyethyleen (bij voorkeur in spuitvorm), en polyester (bijvoorbeeld polyesterwol).In some embodiments, the polymer foam comprises melamine foam and one or more components selected from the list comprising: felt, polyurethane foam (e.g., open-cell polyurethane foam or reticulated polyurethane foam), polypropylene (preferably in spray form), polyethylene (preferably in spray form), and polyester (e.g. polyester wool).
Met de term “drie dimensioneel object” wordt bedoeld een object (100) dat in drie dimensies een substantieel volume inneemt of een object (100) dat in minstens één dimensie een substantiële variatie vertoont. In sommige uitvoeringsvormen wordt het drie dimensioneel object (100) gekenmerkt doordat de kleinste dimensie een afmeting heeft van minstens 5% van de afmeting van de grootste dimensie, bij voorkeur van minstens 10%, bij voorkeur van minstens 20%, bij voorkeur van minstens 30%, bijvoorbeeld van minstens 40%, bijvoorbeeld van minstens 50%. Voorbeelden van dergelijke drie dimensionele objecten (100) worden weergegeven in FIG. 1, 2, 4, 5 en 6. In sommige uitvoeringsvormen wordt het drie dimensioneel object (100) gekenmerkt doordat minstens één dimensie een variatie in afmeting heeft van minstens 5% van de afmeting, bij voorkeur van minstens 10%, bij voorkeur van minstens 20%, bij voorkeur van minstens 30%, bijvoorbeeld van minstens 40%, bijvoorbeeld van minstens 50%. Een voorbeeld van een dergelijk drie dimensioneel object (100) wordt weergegeven in FIG. 3. FIG. 3 illustreert een plafondtegel, waarin een halogeenspot of LED-spot geplaatst wordt. Een voorbeeld van een twee dimensioneel object, dat niet aan de bovenstaande definitie van “drie dimensioneel object” voldoet, is een vlakke plaat of paneel: één dimensie is veel kleiner dan de andere, en in alle 3 dimensies vertoont de plaat weinig tot geen variatie in afmetingen.The term "three-dimensional object" means an object (100) that occupies a substantial volume in three dimensions or an object (100) that exhibits substantial variation in at least one dimension. In some embodiments, the three-dimensional object (100) is characterized in that the smallest dimension has a dimension of at least 5% of the dimension of the largest dimension, preferably of at least 10%, preferably of at least 20%, preferably of at least 30 %, for example from at least 40%, for example from at least 50%. Examples of such three dimensional objects (100) are shown in FIG. 1, 2, 4, 5 and 6. In some embodiments, the three-dimensional object (100) is characterized in that at least one dimension has a variation in dimension of at least 5% of the dimension, preferably of at least 10%, preferably of at least 20%, preferably of at least 30%, for example of at least 40%, for example of at least 50%. An example of such a three dimensional object (100) is shown in FIG. 3. FIG. 3 illustrates a ceiling tile in which a halogen spot or LED spot is placed. An example of a two-dimensional object that does not meet the definition of "three-dimensional object" above is a flat plate or panel: one dimension is much smaller than the other, and in all 3 dimensions the plate shows little to no variation in dimensions.
In sommige uitvoeringsvormen heeft het object (100) een free flowing vorm of een free form structuur. Hiermee wordt bedoeld dat het object (100) een onregelmatige en/of asymmetrische vorm of structuur vertoont, bij voorkeur een vloeiende onregelmatige en/of asymmetrische vorm of structuur. Een free form structuur verwijst naar een drie dimensioneel geometrisch object gekarakteriseerd door het ontbreken van starre radiale afmetingen, in tegenstelling tot regelmatige vormen zoals cilinders, vlakken en conische vormen. Free form structuren zijn gekend voornamelijk in engineering design disciplines. Free form structuren worden vaak beschreven door middel van “nonuniform rational B-spline (NURBS)” modellen, maar er zijn ook andere methoden zoals Gorden of Coons oppervlakken.In some embodiments, the object (100) has a free flowing form or a free form structure. This means that the object (100) has an irregular and / or asymmetrical shape or structure, preferably a flowing irregular and / or asymmetrical shape or structure. A free form structure refers to a three-dimensional geometric object characterized by the lack of rigid radial dimensions, as opposed to regular shapes such as cylinders, planes and conical shapes. Free form structures are known primarily in engineering design disciplines. Free form structures are often described by means of "non-uniform rational B-spline (NURBS)" models, but there are also other methods such as Gorden or Coons surfaces.
In sommige uitvoeringsvormen is het object (100) geen vlakke plaat. In sommige uitvoeringsvormen is het object (100) niet balkvormig. In sommige uitvoeringsvormen heeft het object (100) niet de vorm van een parallellepipedum.In some embodiments, the object (100) is not a flat plate. In some embodiments, the object (100) is not bar-shaped. In some embodiments, the object (100) is not in the form of a parallelepiped.
Met de term “melamineschuim” wordt hierin bedoeld een polymeerschuim verkregen op basis van melamine, bij voorkeur door middel van melamine-formaldehyde condensatie, waarbij melamine als thermohardende vormer fungeert. Het melamineschuim van de onderhavige uitvinding omvat bij voorkeur een opencellige steigerstructuur van schuimmateriaal. De steigerstructuur omvat typisch een veelvoud van onderling verbonden driedimensionaal vertakte steigers, die onderling een poriestructuur vormen.By the term "melamine foam" is meant herein a polymer foam obtained on the basis of melamine, preferably by means of melamine-formaldehyde condensation, wherein melamine acts as a thermosetting agent. The melamine foam of the present invention preferably comprises an open-cell scaffolding structure of foam material. The scaffolding structure typically comprises a plurality of interconnected three-dimensional branched scaffolding which mutually form a pore structure.
Het melamineschuim kan gevormd worden uit melamine-formaldehyde precondensaat. Het precondensaat gebruikt voor de productie van melamineschuim geschikt voor de onderhavige uitvinding heeft bij voorkeur een molaire verhouding van formaldehyde tot melamine in het bereik van 5:1 tot 1,3:1; en meer bij voorkeur in het bereik van 3,5:1 tot 1,5:1. 'The melamine foam can be formed from melamine-formaldehyde precondensate. The precondensate used for the production of melamine foam suitable for the present invention preferably has a molar ratio of formaldehyde to melamine in the range of 5: 1 to 1.3: 1; and more preferably in the range of 3.5: 1 to 1.5: 1. "
In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat voor het melamineschuim andere thermohardende vormers dan melamine, bijvoorbeeld van 0% tot 50 gewichts% andere thermohardende vormers, bij voorkeur van 0% tot 40 gewichts% andere thermohardende vormers, meer bij voorkeur van 0% tot 30 gewichts% andere thermohardende vormers, en meest bij voorkeur van 0% tot 20 gewichts% andere thermohardende vormers, met gewichts% gebaseerd op het totaal gewicht van alle thermohardende vormers.In some embodiments, the melamine foam precondensate comprises thermosetting formers other than melamine, for example from 0% to 50% by weight other thermosetting formers, preferably from 0% to 40% by weight other thermosetting formers, more preferably from 0% to 30% by weight other thermosetting formers, and most preferably from 0% to 20% by weight of other thermosetting formers, with weight% based on the total weight of all thermosetting formers.
In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat voor het melamineschuim andere aldéhydes dan formaldehyde, bijvoorbeeld van 0% tot 50 gewichts% andere aldéhydes, bij voorkeur van 0% tot 40 gewichts% andere aldéhydes, meer bij voorkeur van 0% tot 30 gewichts% andere aldéhydes, en meest bij voorkeur van 0% tot 20 gewichts% andere aldéhydes, met gewichts% gebaseerd op het totaal gewicht van alle aldéhydes.In some embodiments, the melamine foam precondensate comprises aldehydes other than formaldehyde, for example from 0% to 50% by weight of other aldehydes, preferably from 0% to 40% by weight of other aldehydes, more preferably from 0% to 30% by weight of other aldehydes, and most preferably from 0% to 20% by weight of other aldehydes, with weight% based on the total weight of all aldehydes.
In sommige geprefereerde uitvoeringsvormen omvat het precondensaat voor het melamineschuim geen andere thermohardende vormers en geen andere aldéhydes.In some preferred embodiments, the melamine foam precondensate does not include any other thermosetting formers and no other aldehyde.
In sommige uitvoeringsvormen worden de andere thermohardende vormers geselecteerd uit de lijst omvattend: alkyl en aryl gesubstitueerde melamine, ureum, urethanen, carboxamides, dicyandiamide, guanidine, sulfurylamide, sulfonamides, alifatische aminen, glycolen, fenol of derivaten daarvan, of mengsels hiervan.In some embodiments, the other thermosetting formers are selected from the list comprising: alkyl and aryl substituted melamine, urea, urethanes, carboxamides, dicyandiamide, guanidine, sulfurylamide, sulfonamides, aliphatic amines, glycols, phenol or derivatives thereof, or mixtures thereof.
In sommige uitvoeringsvormen worden de andere aldéhydes geselecteerd uit de lijst omvattend: acetaldehyde, trimethylolacetaldehyde, acroleïne, benzaldehyde, furfural, glyoxal, glutaraldehyde, ftaalaldehyde, tereftaalaldehyde of mengsels hiervan.In some embodiments, the other aldehydes are selected from the list comprising: acetaldehyde, trimethylol acetaldehyde, acrolein, benzaldehyde, furfural, glyoxal, glutaraldehyde, phthalaldehyde, terephthalaldehyde, or mixtures thereof.
In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat een emulgator of dispergeermiddel. In sommige geprefereerde uitvoeringsvormen omvat het precondensaat een blaasmiddel.In some embodiments, the precondensate comprises an emulsifier or dispersant. In some preferred embodiments, the precondensate comprises a blowing agent.
In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat toegevoegde stoffen, bijvoorbeeld geselecteerd uit de lijst omvattend: vezels, vlamvertragers, UV-stabilisatoren, middelen voor het verminderen van de toxiciteit van brandgassen, geurmiddelen, of optische bleekmiddelen. Het melamineschuim kan bijvoorbeeld geïmpregneerd worden met een ammonium zout of met natrium silicaat om de vuurbestendigheid van het melamineschuim te verbeteren.In some embodiments, the precondensate comprises added substances selected, for example, from the list comprising: fibers, flame retardants, UV stabilizers, agents for reducing the toxicity of fire gases, odorants, or optical brighteners. The melamine foam can, for example, be impregnated with an ammonium salt or with sodium silicate to improve the fire resistance of the melamine foam.
In sommige uitvoeringsvormen omvat het precondensaat van 0,1% tot 20% bij voorkeur 0,1% tot 10 gewichts% (ten opzichte van het totale gewicht van het precondensaat) van deze toegevoegde stoffen. Deze toegevoegde stoffen vormen bij voorkeur een homogene verdeling in het melamineschuim.In some embodiments, the precondensate comprises from 0.1% to 20%, preferably from 0.1% to 10% by weight (relative to the total weight of the precondensate) of these added substances. These added substances preferably form a homogeneous distribution in the melamine foam.
In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, één of meerdere vulstoffen of pigmenten. Deze vulstoffen of pigmenten bevinden zich meestal in de poriestructuur van het schuim.In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, comprises one or more fillers or pigments. These fillers or pigments are usually located in the pore structure of the foam.
In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, één of meerdere vulstoffen.In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, comprises one or more fillers.
De vulstoffen in het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, kunnen aanwezig zijn in verschillende volume fracties en deeltjesgroottes. Verschillende materialen, zoals keramieken en polymeren, kunnen als vulmiddel gebruikt worden. Het vulmiddel kan in de poriestructuur van het melamine schuim ingebed zijn.The fillers in the polymer foam, preferably melamine foam, can be present in different volume fractions and particle sizes. Various materials, such as ceramics and polymers, can be used as filler. The filler may be embedded in the pore structure of the melamine foam.
In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim een vulmateriaal zoals glazen korrels met bijvoorbeeld een diameter in het bereik van 0,1 tot 1 mm.In some embodiments, the polymer foam comprises a filler material such as glass beads with, for example, a diameter in the range of 0.1 to 1 mm.
De deeltjesvormige vulstoffen zijn bij voorkeur gepositioneerd in de poriestructuur van het opencellige schuim en hierdoor geïmmobiliseerd. Een dergelijke structuur kan worden geproduceerd door het later impregneren van het geschuimde materiaal met vulstoffen, aangezien op deze manier de deeltjesgrootte van de vulstoffen altijd zodanig worden gekozen dat de deeltjesgrootte kleiner is dan de poriegrootte van het schuimmateriaal zodat distributie in het gehele schuimmateriaal kan worden verzekerd.The particulate fillers are preferably positioned in the pore structure of the open-cell foam and immobilized thereby. Such a structure can be produced by subsequently impregnating the foamed material with fillers, since in this way the particle size of the fillers is always chosen such that the particle size is smaller than the pore size of the foam material so that distribution in the entire foam material can be ensured. .
In sommige uitvoeringsvormen omvat het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, één of meerdere pigmenten. Bruikbare pigmenten omvatten bijvoorbeeld de gebruikelijke organische pigmenten. Deze pigmenten worden bij voorkeur gemengd met vulstoffen vooraf. De precieze kleur van het polymeerschuim, bijvoorbeeld melamineschuim, kan moeilijk te controleren zijn. Omdat de resulterende kleurvariaties ontoelaatbaar kunnen zijn in sommige toepassingen, kunnen pigmenten aan het polymeerschuim toegevoegd worden. In het bijzonder kunnen verschillende delen van het object (100) vervaardigd worden uit polymeerschuim waaraan verschillende pigmenten werden toegevoegd. De heterogene toevoeging van pigmenten leidt tot lichtarmaturen met één of meerdere kleuren. De pigmenten kunnen ook eventuele kleurvariaties in het startmateriaal maskeren.In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, comprises one or more pigments. Useful pigments include, for example, the usual organic pigments. These pigments are preferably mixed with fillers in advance. The precise color of the polymer foam, for example melamine foam, can be difficult to control. Because the resulting color variations may be unacceptable in some applications, pigments can be added to the polymer foam. In particular, different parts of the object (100) can be made from polymeric foam to which different pigments have been added. The heterogeneous addition of pigments leads to light fixtures with one or more colors. The pigments can also mask any color variations in the starting material.
In sommige geprefereerde uitvoeringsvormen, omvat het de uitvinding twee of meerdere objecten (100). In sommige geprefereerde uitvoeringsvormen omvat het object (100) polyethyleen of polycarbonaat. Het polyethyleen of polycarbonaat kan gebruikt worden om functioneel extra licht te bieden tussen twee of meerdere objecten (100).In some preferred embodiments, the invention includes two or more objects (100). In some preferred embodiments, the object (100) comprises polyethylene or polycarbonate. The polyethylene or polycarbonate can be used to provide functional extra light between two or more objects (100).
In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, een dichtheid van minstens 5 kg/m3 en hoogstens 20 kg/m3, bij voorkeur van minstens 6 kg/m3 en hoogstens 15 kg/m3, bij voorkeur van minstens 7 kg/m3 en hoogstens 12 kg/m3, bij voorkeur van minstens 8 kg/m3 en hoogstens 11 kg/m3, zoals gemeten volgens de EN ISO 845 standaard.In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, has a density of at least 5 kg / m3 and at most 20 kg / m3, preferably of at least 6 kg / m3 and at most 15 kg / m3, preferably of at least 7 kg / m3 and at most 12 kg / m3, preferably at least 8 kg / m3 and at most 11 kg / m3, as measured according to the EN ISO 845 standard.
In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, een druksterkte van minstens 5 kPa en hoogstens 10 kPa, zoals gemeten volgens de EN ISO 3386-1 standaard.In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, has a compressive strength of at least 5 kPa and at most 10 kPa, as measured according to the EN ISO 3386-1 standard.
In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, een treksterkte van minstens 90 kPa, zoals gemeten volgens de ISO 1798 standaard.In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, has a tensile strength of at least 90 kPa, as measured according to the ISO 1798 standard.
In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, een rek bij breuk van minstens 10%, zoals gemeten volgens de ISO 1798 standaard.In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, has an elongation at break of at least 10% as measured according to the ISO 1798 standard.
In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, maximale toepassingstemperatuur (zoals gedefinieerd in ISO 33861) van 220°C, zoals gemeten tijdens 1000h volgens de DIN EN ISO 2578 standaard. In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, maximale toepassingstemperatuur (zoals gedefinieerd in ISO 3386-1) van 200°C, zoals gemeten tijdens 5000h volgens de DIN EN ISO 2578 standaard. In sommige uitvoeringsvormen heeft het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, maximale toepassingstemperatuur (zoals gedefinieerd in ISO 3386-1) van 180°C, zoals gemeten tijdens 20000h volgens de DIN EN ISO 2578 standaard.In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, has maximum application temperature (as defined in ISO 33861) of 220 ° C, as measured during 1000h according to the DIN EN ISO 2578 standard. In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, has a maximum application temperature (as defined in ISO 3386-1) of 200 ° C, as measured during 5000h according to the DIN EN ISO 2578 standard. In some embodiments, the polymer foam, preferably melamine foam, has a maximum application temperature (as defined in ISO 3386-1) of 180 ° C, as measured during 20000 hours according to the DIN EN ISO 2578 standard.
Het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, heeft bij voorkeur een open celstructuur met een gehalte aan open cellen, gemeten volgens ISO 4590 DIN, van meer dan 50% en meer bij voorkeur van meer dan 80%.The polymer foam, preferably melamine foam, preferably has an open cell structure with an open cell content, measured according to ISO 4590 DIN, of more than 50% and more preferably of more than 80%.
De gemiddelde poriediameter van het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, ligt bij voorkeur in het bereik van 10 tot 1000 pm en meer in het bijzonder in het bereik van 50 tot 600 pm.The average pore diameter of the polymer foam, preferably melamine foam, is preferably in the range of 10 to 1000 µm and more particularly in the range of 50 to 600 µm.
Geluidsdemping is één van de mogelijke voordelen van polymeerschuimen zoals melamineschuim. Daarenboven kunnen zulke materialen goede thermische isolatie, vuurbestendigheid, temperatuursstabiliteit, en plastisch geheugen hebben. Sommige producten die gebaseerd zijn op melamineschuim hebben een geluidsabsorptie van meer dan 90% (voor geluidsgolven met een frequentie van 2000 Hz, voor een 50 mm dikke plaat, volgens ISO 10534). Deze geluidsabsorberende werking kan een significant voordeel zijn bij het gebruik van melamineschuim in lichtarmaturen, omdat het de akoestiek van de ruimte waarin de lichtarmatuur hangt kan verbeteren.Sound reduction is one of the possible advantages of polymer foams such as melamine foam. In addition, such materials may have good thermal insulation, fire resistance, temperature stability, and plastic memory. Some products based on melamine foam have a sound absorption of more than 90% (for sound waves with a frequency of 2000 Hz, for a 50 mm thick plate, according to ISO 10534). This sound-absorbing effect can be a significant advantage when using melamine foam in light fittings, because it can improve the acoustics of the room in which the light fitting is suspended.
Daarenboven kan het lage gewicht van lichtarmaturen die vervaardigd zijn uit polymeerschuim, bijvoorbeeld melamineschuim, voordelig zijn in verschillende toepassingen, bijvoorbeeld bij gebruik in lichtarmaturen.In addition, the low weight of light fixtures made from polymeric foam, e.g. melamine foam, can be advantageous in various applications, for example when used in light fixtures.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm worden omvat het object (100) volgens de huidige uitvinding elektrische bedrading (140) en één of meerdere lamphouders (142). De één of meerdere lamphouders (142) worden bij voorkeur aangesloten op de elektrische bedrading (140) opdat het geheel bestaande uit object (100), elektrische bedrading (140) en één of meerdere lamphouders (142) als lichtarmatuur kan dienen. In sommige uitvoeringsvormen, is het object (100) een lichtarmatuur. In sommige uitvoeringsvormen, wordt de elektrische bedrading (140) aan het object (100) gekoppeld door middel van één of meerdere kabelbevestigingen (146), zoals geïllustreerd in FIG. 4. In sommige uitvoeringsvormen, omvat het object (100) één of meerdere lichtbronnen (144), bijvoorbeeld lampen. In sommige uitvoeringsvormen, maken de één of meerdere lichtbronnen (144) elektrisch contact met de één of meerdere lamphouders (142), bijvoorbeeld door middel van klemmen. In sommige uitvoeringsvormen, worden de één of meerdere lichtbronnen (144) geselecteerd uit de lijst omvattend: een LED licht, een halogeenlamp, een gloeilamp, een neonlamp, een xenonlamp, een spaarlamp, of een inductielamp. FIG. 7 illustreert een voorbeeld van een elektrische configuratie van een object (100) volgens een geprefereerde uitvoeringsvorm.In a preferred embodiment, the object (100) of the present invention includes electrical wiring (140) and one or more lamp holders (142). The one or more lamp holders (142) are preferably connected to the electrical wiring (140) so that the whole consisting of object (100), electrical wiring (140) and one or more lamp holders (142) can serve as a light fixture. In some embodiments, the object (100) is a light fixture. In some embodiments, the electrical wiring (140) is coupled to the object (100) by one or more cable attachments (146), as illustrated in FIG. 4. In some embodiments, the object (100) comprises one or more light sources (144), for example lamps. In some embodiments, the one or more light sources (144) make electrical contact with the one or more lamp holders (142), e.g., by clamping. In some embodiments, the one or more light sources (144) are selected from the list comprising: an LED light, a halogen lamp, an incandescent lamp, a neon lamp, a xenon lamp, an energy-saving lamp, or an induction lamp. FIG. 7 illustrates an example of an electrical configuration of an object (100) according to a preferred embodiment.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm worden er één of meerdere interne ruimtes (110) in het object (100) uitgespaard, bijvoorbeeld één of meerdere holtes. Deze één of meerdere interne ruimtes (110) kunnen met de buitenwereld verbonden worden via één of meerdere openingen (112), bijvoorbeeld perforaties of kanalen. De voorgenoemde één of meerdere lamphouders (142) kunnen in de één of meerdere interne ruimtes (110) worden aangebracht. Door één of meerdere interne ruimtes in het object te voorzien, ontstaat er ruimte voor de lichtbronnen (144) alsook ruimte voor de ontwikkeling van het licht komende van de lichtbronnen (144), zodat het licht afgegeven door het object (100) optimaal verdeeld en gedisperseerd wordt zonder dat er een grote hoeveelheid lichtverlies optreedt. Op deze manier wordt het gecreëerde licht optimaal en efficiënt verdeeld over de ruimte.In a preferred embodiment, one or more internal spaces (110) in the object (100) are saved, for example one or more cavities. These one or more internal spaces (110) can be connected to the outside world via one or more openings (112), for example perforations or channels. The aforementioned one or more lamp holders (142) can be arranged in the one or more internal spaces (110). By providing one or more internal spaces in the object, space is created for the light sources (144) as well as space for the development of the light coming from the light sources (144), so that the light emitted by the object (100) is optimally distributed and is dispersed without a large amount of light loss occurring. In this way the light created is optimally and efficiently distributed throughout the room.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm is het drie dimensioneel object (100) een holle bolvormige of ellipsoïdale schaal met een perforatie (112) in de schaal. Binnenin de schaal kunnen zich één of meerdere lamphouders (142) en één of meerdere lampen (of lichtbronnen) (144) bevinden. Wanneer de lamp (144) aan staat, kan het licht uit de schaal ontsnappen via de perforatie (112) in de schaal. Voorbeelden van mogelijke geprefereerde vormen van het object (100) worden weergegeven in FIG. 1-7.In a preferred embodiment, the three-dimensional object (100) is a hollow spherical or ellipsoidal shell with a perforation (112) in the shell. Inside the dish can be one or more lamp holders (142) and one or more lamps (or light sources) (144). When the lamp (144) is on, the light can escape from the shell via the perforation (112) in the shell. Examples of possible preferred shapes of the object (100) are shown in FIG. 1-7.
Bij voorkeur worden de één of meerdere lichtbronnen (144) in de één of meerdere lamphouders (142) geplaatst zodat de lichtbron (144) elektrisch contact maakt met de klemmen in de één of meerdere lamphouders (142), waarin de één of meerdere lichtbronnen (144) geselecteerd worden uit de lijst omvattend: een LED licht, een halogeenlamp, een gloeilamp, een neonlamp, een xenonlamp, een spaarlamp, of een inductielamp.Preferably, the one or more light sources (144) are placed in the one or more lamp holders (142) such that the light source (144) makes electrical contact with the terminals in the one or more lamp holders (142), in which the one or more light sources ( 144) be selected from the list comprising: an LED light, a halogen lamp, an incandescent lamp, a neon lamp, a xenon lamp, an energy-saving lamp, or an induction lamp.
Als alternatief voor de voorgenoemde elektrische bedrading (140) kan een batterijsysteem gebruikt worden dat de energie levert voor de werking van de lichtbron (144).As an alternative to the aforementioned electrical wiring (140), a battery system can be used that supplies the energy for the operation of the light source (144).
In een geprefereerde uitvoeringsvorm zijn de één of meerdere lichtbronnen (144) dimbaar. .In a preferred embodiment, the one or more light sources (144) are dimmable. .
In sommige uitvoeringsvormen wordt het object (100) vorm gegeven met behulp van frezen, contoursnijden (bijvoorbeeld met een draadzaag of een bandmes), of stansen.In some embodiments, the object (100) is shaped by milling, contour cutting (e.g., with a wire saw or a band knife), or punching.
In de meest geprefereerde uitvoeringsvormen wordt het object (100) vorm gegeven met behulp van frezen. De gefreesde objecten kunnen elke vorm aannemen en zorgen voor een gelijkmatige, effen, kwalitatieve, en/of mooie afwerking van het object.In the most preferred embodiments, the object (100) is shaped with the aid of milling. The milled objects can take any shape and ensure an even, smooth, qualitative and / or beautiful finish of the object.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm kan het object (100) vervaardigd worden uit twee of meerdere halffabricaten (101-106); bijvoorbeeld 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, of meer, halffabricaten; die aan elkaar worden gemonteerd. Bij voorkeur zijn de halffabricaten (101-106) drie dimensionele halffabricaten (101-106). Door te werken met halffabricaten kan het object op een efficiënte manier gemonteerd worden. Daarnaast kan men door te werken met halffabricaten (101-106), standaard halffabricaten maken welke, wanneer ze gemonteerd worden, een uniek object (100) vormen. In een bijzondere uitvoeringsvorm zijn de twee of meerdere halffabricaten (101-106) complementair met elkaar. Doordat de aan elkaar te monteren halffabricaten (101-106) complementair zijn met elkaar wordt de montage van het object (100) eenvoudiger, sneller en/of meer efficiënt.In a preferred embodiment, the object (100) can be made from two or more semi-finished products (101-106); for example 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, or more, semi-finished products; mounted together. Preferably, the semi-finished products (101-106) are three-dimensional semi-finished products (101-106). By working with semi-finished products, the object can be mounted in an efficient manner. In addition, by working with semi-finished products (101-106), you can make standard semi-finished products which, when mounted, form a unique object (100). In a special embodiment, the two or more semi-finished products (101-106) are complementary to each other. Because the semi-finished products (101-106) to be mounted on each other are complementary to each other, the assembly of the object (100) becomes simpler, faster and / or more efficient.
De halffabricaten (101-106) kunnen bijvoorbeeld aan elkaar worden gemonteerd door middel van verlijming. In de uitvoeringsvormen van FIG. 1, 2, en 5 worden twee halffabricaten (101-106) aan elkaar gelijmd. In de uitvoeringsvormen van FIG. 4 en 6 worden meer dan twee halffabricaten (101-106) aan elkaar gelijmd. In sommige uitvoeringsvormen is de lijm (120) brandvertragende lijm (120).The semi-finished products (101-106) can for instance be mounted together by means of gluing. In the embodiments of FIG. 1, 2, and 5, two semi-finished products (101-106) are glued together. In the embodiments of FIG. 4 and 6, more than two semi-finished products (101-106) are glued together. In some embodiments, the glue (120) is fire-retardant glue (120).
In sommige uitvoeringsvormen is minstens één van de twee of meerdere halffabricaten (101-106) een drie dimensioneel halffabricaat, waarbij de term drie dimensioneel zoals hierboven beschreven is. Een voorbeeld van een drie dimensioneel halffabricaat (101,102), waarbij het halffabricaat een kleinste dimensie heeft met een afmeting van minstens 5% van de afmeting van de grootste dimensie, wordt weergegeven in FIG. 1, 2 en 4. Een voorbeeld van een drie dimensioneel halffabricaat (101,102), waarbij het halffabricaat een variatie van minstens 5% in minstens één dimensie vertoont, wordt weergegeven in FIG. 6.In some embodiments, at least one of the two or more semi-finished products (101-106) is a three-dimensional semi-finished product, the term three-dimensional as described above. An example of a three-dimensional semi-finished product (101, 102), wherein the semi-finished product has a smallest dimension with a dimension of at least 5% of the dimension of the largest dimension, is shown in FIG. 1, 2 and 4. An example of a three-dimensional semi-finished product (101, 102), wherein the semi-finished product exhibits a variation of at least 5% in at least one dimension, is shown in FIG. 6.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm worden de één of meerdere interne ruimtes (110) welke in het object (100) zijn uitgespaard, gevormd door uitsparingen in minstens twee halffabricaten (101,102) welke ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. In een andere geprefereerde uitvoeringsvorm omvat één van de minstens twee halffabricaten (101,102) een interne ruimte (110), waarbij het tweede halffabricaat voorziet in de verbinding met de buitenwereld via één of meerdere openingen (112).In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat het melamineschuim in het object (100) volgens de huidige uitvinding een pigment. In voorkeursvormen waarbij het object (100) twee of meerdere delen melamineschuim omvat, is het preferentieel dat minstens twee delen melamineschuim verschillende soorten pigment en/of verschillende hoeveelheden pigment omvatten. Het voorzien van verschillende delen melamineschuim van het object met verschillende soorten pigment en/of verschillende hoeveelheden pigment biedt voor het object (100) een groot aantal variatiemogelijkheden waardoor elk object (100) gepersonaliseerd kan worden.In a preferred embodiment, the one or more internal spaces (110) recessed in the object (100) are formed by recesses in at least two semi-finished products (101, 102) which are mounted relative to each other. In another preferred embodiment, one of the at least two semi-finished products (101, 102) comprises an internal space (110), the second semi-finished product providing connection to the outside world through one or more openings (112). In a preferred embodiment, the melamine foam comprises the object (100) according to the present invention is a pigment. In preferred forms wherein the object (100) comprises two or more parts of melamine foam, it is preferable that at least two parts of melamine foam comprise different kinds of pigment and / or different amounts of pigment. The provision of different parts of melamine foam of the object with different types of pigment and / or different amounts of pigment offers a large number of variation options for the object (100), whereby each object (100) can be personalized.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm kan het object (100) bedekt worden door een membraan of coating. Hierdoor kan het object (100) gepersonaliseerd worden. Het membraan of de coating kan bijvoorbeeld een gebreide hoes zijn, een geflockte doek, of één of meerdere lagen verf. In sommige uitvoeringsvormen wordt het object (100) rechtstreeks geflockt. In sommige uitvoeringsvormen is het membraan gevlochten of gewoven, bij voorkeur gewoven. In sommige uitvoeringsvormen omvat het membraan polyester, polyamide, polypropyleen, polyimide, of een combinatie hiervan, bij voorkeur in de vorm van vezels.In a preferred embodiment, the object (100) can be covered by a membrane or coating. This allows the object (100) to be personalized. The membrane or coating can for example be a knitted cover, a flocked cloth, or one or more layers of paint. In some embodiments, the object (100) is directly flocked. In some embodiments, the membrane is braided or woven, preferably woven. In some embodiments, the membrane comprises polyester, polyamide, polypropylene, polyimide, or a combination thereof, preferably in the form of fibers.
In sommige uitvoeringsvormen wordt de geflockte doek of rechtstreekse flock met lijm aangebracht, bij voorkeur brandvertragende lijm. Door het aanbrengen van een geflockte doek, kan het object (100) een verbeterde weerstand tegen buigingskrachten en impactkrachten verkrijgen. Eén van de voordelen van een geflockte doek vergeleken met een rechtstreekse flock, is dat een geflockte doek goedkoper is. Bovendien kan de geflockte vezel van de geflockte doek minder lang zijn, bijvoorbeeld rond 0,7 mm. In sommige uitvoeringsvormen heeft de geflockte vezel een lengte van minstens 0,2 en hoogstens 1,5 mm, bijvoorbeeld van minstens 0,4 en hoogstens 1,0 mm, bijvoorbeeld van minstens 0,6 en hoogstens 0,8 mm. Bij het rechtstreeks flocken zullen meestal langere vezels gebruikt worden, bijvoorbeeld rond 2.0 mm, om de defecten van het polymeerschuim te verbergen. Dit resulteert ook in meer brandbelasting (dubbel zoveel lijm + langere flock).In some embodiments, the flocked cloth or direct flock is applied with glue, preferably fire-retardant glue. By applying a flocked cloth, the object (100) can obtain an improved resistance to bending forces and impact forces. One of the advantages of a flocked cloth compared to a direct flock is that a flocked cloth is cheaper. Moreover, the flocked fiber of the flocked cloth can be less long, for example around 0.7 mm. In some embodiments, the flocked fiber has a length of at least 0.2 and at most 1.5 mm, for example of at least 0.4 and at most 1.0 mm, for example of at least 0.6 and at most 0.8 mm. With direct flocking, longer fibers will usually be used, for example around 2.0 mm, to hide the defects of the polymer foam. This also results in more fire load (twice as much glue + longer flock).
In een geprefereerde uitvoeringsvorm kan het object (100) verbonden zijn aan één of meerdere ophangmechanismes (150). De één of meerdere ophangmechanismes (150) kunnen bijvoorbeeld één of meerdere koorden en/of één of meerdere haken omvatten. Bij voorkeur wordt het object (100) aan een plafond opgehangen. Een mogelijk ophangmechanisme wordt geïllustreerd in FIG. 7. In sommige uitvoeringsvormen omvat het ophangmechanisme (150) elektrische bedrading (140).In a preferred embodiment, the object (100) can be connected to one or more suspension mechanisms (150). The one or more suspension mechanisms (150) may, for example, comprise one or more cords and / or one or more hooks. The object (100) is preferably suspended from a ceiling. A possible suspension mechanism is illustrated in FIG. 7. In some embodiments, the suspension mechanism (150) includes electrical wiring (140).
In sommige uitvoeringsvormen, wordt het object (100) verstevigd, bijvoorbeeld door een aluminium folie of houten latten. Op die manier kan het object (100) op een stevigere manier aan een plafond opgehangen.In some embodiments, the object (100) is reinforced, for example, by an aluminum foil or wooden slats. In this way the object (100) can be suspended from a ceiling in a more robust way.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm bevat het object (100) een aanwezigheidssensor. In een geprefereerde uitvoeringsvorm kan de aanwezigheidssensor gebruikt worden om verlichting aan te sturen.In a preferred embodiment, the object (100) includes a presence sensor. In a preferred embodiment, the presence sensor can be used to control lighting.
De uitvinding omvat in een tweede aspect een werkwijze voor het vervaardigen van een object (100), bij voorkeur een drie dimensioneel object (100), dat geschikt is voor het behuizen van een lichtbron (144). De werkwijze omvat in een geprefereerde uitvoeringsvorm de volgende stappen: a) het vervaardigen van een polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim; en b) het bewerken van het polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, tot een object (100) dat geschikt is voor het behuizen van een lichtbron (144).In a second aspect, the invention comprises a method for manufacturing an object (100), preferably a three-dimensional object (100), which is suitable for housing a light source (144). The method comprises in a preferred embodiment the following steps: a) producing a polymer foam, preferably melamine foam; and b) processing the polymer foam, preferably melamine foam, into an object (100) suitable for housing a light source (144).
Het vervaardigen van melamineschuim in stap a) kan als hieronder beschreven uitgevoerd worden. Het melamine-formaldehyde precondensaat en optioneel oplosmiddel kan bij voorkeur worden geschuimd met een zuur, een dispergeermiddel, een blaasmiddel, en optioneel anorganische vulstoffen bij temperaturen boven de kooktemperatuur van het blaasmiddel en vervolgens gedroogd.The production of melamine foam in step a) can be carried out as described below. The melamine-formaldehyde precondensate and optional solvent can preferably be foamed with an acid, a dispersant, a blowing agent, and optionally inorganic fillers at temperatures above the boiling temperature of the blowing agent and then dried.
In sommige uitvoeringsvormen wordt een precondensaat, omvattend melamine en formaldehyde, en optioneel andere stoffen zoals hierboven beschreven, geschuimd. Dit kan door verhitting van de suspensie van melamine-formaldehyde precondensaat, optioneel in aanwezigheid van een blaasmiddel, bij voorkeur tot een temperatuur boven het kookpunt van het blaasmiddel, en bij voorkeur in een gesloten matrijs.In some embodiments, a precondensate including melamine and formaldehyde, and optionally other substances as described above, is foamed. This can be achieved by heating the suspension of melamine-formaldehyde precondensate, optionally in the presence of a blowing agent, preferably to a temperature above the boiling point of the blowing agent, and preferably in a closed mold.
Een geprefereerde uitvoeringsvorm van de werkwijze voor het produceren van het schuim van de onderhavige uitvinding omvat de stappen van: (1) het produceren van een suspensie omvattende een melamine formaldehyde precondensaat, en eventueel andere toegevoegde bestanddelen zoals een blaasmiddel; (2) het schuimen van het precondensaat door verhitting van de suspensie van stap (1) tot een temperatuur boven het kookpunt van het blaasmiddel; en (3) het drogen van het schuim verkregen uit stap (2).A preferred embodiment of the method for producing the foam of the present invention comprises the steps of: (1) producing a suspension comprising a melamine formaldehyde precondensate, and optionally other added components such as a blowing agent; (2) foaming the precondensate by heating the slurry of step (1) to a temperature above the boiling point of the blowing agent; and (3) drying the foam obtained from step (2).
Het melamine-formaldehyde precondensaat kan worden bereid in aanwezigheid van alcoholen, bijvoorbeeld methanol, ethanol of butanol, zodat gedeeltelijk of volledig veretherde condensaten kunnen worden verkregen. Het vormen van de ethergroepen beïnvloedt de oplosbaarheid van het melamine-formaldehyde precondensaat en de mechanische eigenschappen van het uitgeharde materiaal.The melamine-formaldehyde precondensate can be prepared in the presence of alcohols, for example methanol, ethanol or butanol, so that partially or fully etherified condensates can be obtained. The formation of the ether groups influences the solubility of the melamine-formaldehyde precondensate and the mechanical properties of the cured material.
Anionische, kationische en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen en ook mengsels daarvan kunnen worden gebruikt als dispergeermiddel en/of emulgator in het precondensaat.Anionic, cationic and non-ionic surfactants and also mixtures thereof can be used as dispersant and / or emulsifier in the precondensate.
Bruikbare anionogene oppervlakteactieve stoffen omvatten bijvoorbeeld difenyleen oxide sulfonaten, alkaan- en alkylbenzeensulfonaten, alkylnaftaleensulfonaten, olefinesulfonaten, alkyl ether sulfonaten, vetalcoholsulfaten, ether sulfaten, [alpha] sulfo vetzure esters, acylaminoalkanesulfonates, acylisethionaten, alkylether carboxylaten, N acylsarcosinaten, alkyl en alkylether fosfaten.Useful anionic surfactants include, for example, diphenylene oxide sulfonates, alkane and alkyl benzene sulfonates, alkyl naphthalene sulfonates, olefin sulfonates, alkyl ether sulfonates, fatty alcohol sulfates, ether sulfates, [alpha] sulfo fatty acid esters, acylaminoalkanesulfonates, acylisethionates, alkyl ether carboxylates, alkyl ether sulfates, alkyl ether sulfates and alkyl ether.
Bruikbare ionische oppervlakteactieve stoffen zijn alkylfenol polyglycol ethers, vetalcohol polyglycol ethers, vetzuur polyglycol ethers, vetzuuralkanolamiden, ethyleenoxide-propyleenoxide blokcopolymeren, amineoxiden, glycerol vetzuuresters, sorbitan esters en alkylpolyglycosiden.Useful ionic surfactants are alkyl phenol polyglycol ethers, fatty alcohol polyglycol ethers, fatty acid polyglycol ethers, fatty acid alkanolamides, ethylene oxide-propylene oxide block copolymers, amine oxides, glycerol fatty acid esters, sorbitan esters and alkyl polyglycosides.
Bruikbare kationogene emulgatoren zijn bijvoorbeeld zouten alkyltriammonium, alkylbenzyldimethylammoniumchloride zouten en alkylpyridinium zouten.Useful cationic emulsifiers are, for example, alkyl triammonium salts, alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride salts and alkyl pyridinium salts.
In sommige uitvoeringsvormen worden de dispergeermiddelen/emulgatoren toegevoegd in een bereik van 0,2% tot 5 gewichts%, met gewichts% bepaald op het volledige gewicht van het melamine-formaldehyde precondensaat.In some embodiments, the dispersants / emulsifiers are added in a range of 0.2% to 5% by weight, with% by weight determined on the full weight of the melamine-formaldehyde precondensate.
In principe kan de werkwijze volgens de onderhavige uitvinding zowel fysische en chemische blaasmiddelen gebruikt. Afhankelijk van de keuze van melamine-formaldehyde precondensaat omvat het mengsel een blaasmiddel. De hoeveelheid blaasmiddel in het mengsel algemeen afhankelijk van de gewenste dichtheid van het schuim. Geprefereerde "fysische" blaasmiddelen omvatten bijvoorbeeld koolwaterstoffen, zoals pentaan, hexaan, gehalogeneerde, in het bijzonder gechloreerde en/of gefluoreerde koolwaterstoffen, zoals methyleenchloride, chloroform, trichloorethaan, chloorfluorkoolstoffen, chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's), alcoholen, bijvoorbeeld methanol, ethanol, n-propanol of isopropanol, ethers, ketonen en esters, zoals methylformiaat, ethylformiaat, methylacetaat of ethylacetaat, in vloeibare vorm of lucht, stikstof of kooldioxide als gassen. Geprefereerde "chemische" blaasmiddelen omvatten bijvoorbeeld isocyanaten gemengd met water, het vrijgeven van kooldioxide als actief schuimmiddel.In principle, the method according to the present invention can use both physical and chemical blowing agents. Depending on the choice of melamine-formaldehyde precondensate, the mixture comprises a blowing agent. The amount of blowing agent in the mixture generally depends on the desired density of the foam. Preferred "physical" blowing agents include, for example, hydrocarbons such as pentane, hexane, halogenated, especially chlorinated, and / or fluorinated hydrocarbons, such as methylene chloride, chloroform, trichloroethane, chlorofluorocarbons, chlorofluorocarbons (CFCs), alcohols, e.g. methanol, ethanol, n-propanol or isopropanol, ethers, ketones and esters, such as methyl formate, ethyl formate, methyl acetate or ethyl acetate, in liquid form or air, nitrogen or carbon dioxide as gases. Preferred "chemical" blowing agents include, for example, isocyanates mixed with water, the release of carbon dioxide as an active foaming agent.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm van de uitvinding omvat het precondensaat ten minste één blaasmiddel. Het blaasmiddel is bij voorkeur aanwezig in het mengsel in een hoeveelheid van 0,5% tot 60% per gewicht, bij voorkeur 1% tot 40 gewichts% en meer bij voorkeur 1,5% tot 30 gewichts%, met gewichts% bepaald op het totaal gewicht van het melamine-formaldehyde precondensaat.In a preferred embodiment of the invention, the precondensate comprises at least one blowing agent. The blowing agent is preferably present in the mixture in an amount of 0.5% to 60% by weight, preferably 1% to 40% by weight and more preferably 1.5% to 30% by weight, with weight% determined on the total weight of the melamine formaldehyde precondensate.
In sommige uitvoeringsvormen worden zure verbindingen gebruikt om de verdere condensatie van het melaminehars te katalyseren. Deze zure verbindingen worden bij voorkeur toegevoegd in een bereik van 0,01% tot 20% gewichtsprocent, en meer bij voorkeur in een bereik van 0,05% tot 5 gewichts%, met gewichts% bepaald op het volledig gewicht van het melamine-formaldehyde precondensaat.In some embodiments, acidic compounds are used to catalyze the further condensation of the melamine resin. These acidic compounds are preferably added in a range of 0.01% to 20% by weight, and more preferably in a range of 0.05% to 5% by weight, with weight% determined on the full weight of the melamine-formaldehyde precondensate.
Bruikbare zure verbindingen kunnen geselecteerd worden uit de lijst omvattend: organische en anorganische zuren, bijvoorbeeld gekozen uit de groep bestaande uit zoutzuur, zwavelzuur, fosforzuur, salpeterzuur, mierenzuur, azijnzuur, oxaalzuur, tolueensulfonzuur, sulfaminezuur, zuuranhydriden, en mengsels hiervan.Useful acidic compounds can be selected from the list comprising: organic and inorganic acids, for example selected from the group consisting of hydrochloric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, nitric acid, formic acid, acetic acid, oxalic acid, toluene sulfonic acid, sulfamic acid, acid anhydrides, and mixtures thereof.
Het verhitten kan uitgevoerd worden door elektromagnetische straling, bijvoorbeeld via hoogfrequente straling van 5 tot 400 kW, bij voorkeur van 5 tot 200 kW en meer bij voorkeur van 9 tot 120 kW per kg van het mengsel, in een frequentiebereik van 0,2 tot 100 GHz, bij voorkeur van 0,5 tot 10 GHz. Magnetrons vormen een nuttige bron van elektromagnetische straling.The heating can be carried out by electromagnetic radiation, for example via high-frequency radiation from 5 to 400 kW, preferably from 5 to 200 kW and more preferably from 9 to 120 kW per kg of the mixture, in a frequency range of 0.2 to 100 GHz, preferably from 0.5 to 10 GHz. Microwaves are a useful source of electromagnetic radiation.
Het geschuimde materiaal wordt bij voorkeur gedroogd, waarbij restwater en schuimmiddel uit het schuim worden verwijderd. Een nabehandeling kan worden toegepast om het schuim hydrofoob te maken. Deze nabehandeling voorziet bij voorkeur een hydrofobe coating met een hoge thermische stabiliteit en lage ontvlambaarheid, bijvoorbeeld een coating omvattend siliconen, siliconaten of gefluoreerde verbindingen.The foamed material is preferably dried, whereby residual water and foaming agent are removed from the foam. A post-treatment can be used to make the foam hydrophobic. This after-treatment preferably provides a hydrophobic coating with high thermal stability and low flammability, for example a coating comprising silicones, silicates or fluorinated compounds.
De beschreven werkwijze resulteert in typisch in blokken of platen van schuimmateriaal, die op maat kunnen worden gesneden.The described method typically results in blocks or sheets of foam material that can be cut to size.
Het schuim (in blokken of platen) kan eventueel door thermocompressie behandeld worden in een volgende processtap. Thermocompressie biedt vaak beter fixatie van deeltjesvormige vulmaterialen in de open-cel structuur van het schuim.The foam (in blocks or plates) can optionally be treated by thermocompression in a subsequent process step. Thermocompression often offers better fixation of particulate filling materials in the open-cell structure of the foam.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm wordt stap b) uitgevoerd door middel van frezen.In a preferred embodiment, step b) is performed by milling.
In een uitvoeringsvorm, wordt een vol blok polymeerschuim, bij voorkeur melamineschuim, op een freestafel gelegd. Een freeskop, bij voorkeur draaibaar om verschillende assen, bewerkt vervolgens het blok tot de gewenste vorm. De freeskop wordt bij voorkeur special geselecteerd om schuimen te frezen, bijvoorbeeld door een freeskop te kiezen met een fijne structuur. Bij het frezen van melamineschuim is een afzuiging en stofmasker aangeraden.In one embodiment, a full block of polymer foam, preferably melamine foam, is laid on a milling table. A milling head, preferably rotatable about different axes, then processes the block to the desired shape. The milling head is preferably specially selected for milling foams, for example by choosing a milling head with a fine structure. An extractor and dust mask are recommended when milling melamine foam.
In sommige uitvoeringsvormen wordt een membraan of coating aangebracht.In some embodiments, a membrane or coating is applied.
In sommige uitvoeringsvormen wordt het membraan of de coating aangebracht vóór het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt het membraan of de coating aangebracht na het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt het membraan of de coating op delen van het object aangebracht vóór het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt het membraan of de coating op delen van het object aangebracht na het frezen.In some embodiments, the membrane or coating is applied before milling. In some embodiments, the membrane or coating is applied after milling. In some embodiments, the membrane or coating is applied to parts of the object before milling. In some embodiments, the membrane or coating is applied to parts of the object after milling.
In sommige uitvoeringsvormen wordt de geflockte doek of rechtstreekse flock aangebracht vóór het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt de geflockte doek of rechtstreekse flock aangebracht na het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt de geflockte doek of rechtstreekse flock op delen van het object aangebracht vóór het frezen. In sommige uitvoeringsvormen wordt de geflockte doek of rechtstreekse flock op delen van het object aangebracht na het frezen.In some embodiments, the flocked cloth or direct flock is applied before milling. In some embodiments, the flocked cloth or direct flock is applied after milling. In some embodiments, the flocked cloth or direct flock is applied to parts of the object before milling. In some embodiments, the flocked cloth or direct flock is applied to parts of the object after milling.
In een sommige uitvoeringsvormen wordt stap b) uitgevoerd door middel van contoursnijden en/of stansen.In some embodiments, step b) is performed by means of contour cutting and / or punching.
In een sommige uitvoeringsvormen wordt stap b) deels uitgevoerd door middel van frezen, en deels uitgevoerd door middel van contoursnijden en/of stansen.In some embodiments, step b) is partly carried out by means of milling, and partly carried out by means of contour cutting and / or punching.
In een geprefereerde uitvoeringsvorm worden één of meerdere interne ruimtes (110) voorzien in het object (100) en, optioneel, worden de één of meerdere interne ruimtes (110) verbonden met de buitenwereld door middel van één of meerdere openingen (112).In a preferred embodiment, one or more internal spaces (110) are provided in the object (100) and, optionally, the one or more internal spaces (110) are connected to the outside world through one or more openings (112).
In een geprefereerde uitvoeringsvorm wordt elektrische bedrading (140) en één of meerdere lamphouders (142) toegevoegd. In sommige uitvoeringsvormen fungeert de elektrische bedrading (140) eveneens als ophangmechanisme (150).In a preferred embodiment, electrical wiring (140) and one or more lamp holders (142) are added. In some embodiments, the electrical wiring (140) also functions as a suspension mechanism (150).
In een geprefereerde uitvoeringsvorm omvat de werkwijze het aaneenkoppelen van twee of meerdere halffabricaten (101-106), bij voorkeur door het verlijmen van de twee of meerdere halffabricaten (101-106), bijvoorbeeld door middel van lijm (120) of schroeven, voorkeur door middel van lijm (120). In sommige uitvoeringsvormen worden de twee of meerdere halffabricaten (101-106) reversibel aan elkaar gekoppeld. In sommige uitvoeringsvormen worden de twee of meerdere halffabricaten (101-106) irreversibel aan elkaar gekoppeld In sommige uitvoeringsvormen biedt een metalen plaat (130) bijkomende stevigheid en/of voor het bevestigen van een lamphouder (142).In a preferred embodiment, the method comprises connecting two or more semi-finished products (101-106), preferably by gluing the two or more semi-finished products (101-106), for example by means of glue (120) or screws, preferably by means of glue (120). In some embodiments, the two or more semi-finished products (101-106) are reversibly coupled to each other. In some embodiments, the two or more semi-finished products (101-106) are irreversibly coupled to each other. In some embodiments, a metal plate (130) provides additional strength and / or for attaching a lamp holder (142).
In sommige uitvoeringsvormen wordt het object (100) verpakt.In some embodiments, the object (100) is packaged.
De uitvinding omvat in een derde aspect het gebruik van melamineschuim voor het vervaardigen van een behuizing van een lichtbron (144).The invention comprises in a third aspect the use of melamine foam for manufacturing a housing of a light source (144).
De uitvinding omvat in een vierde aspect het gebruik van een object (100) volgens het eerste aspect van de uitvinding als behuizing voor één of meerdere lichtbronnen (144). Bij voorkeur wordt het object (100) gebruikt in een ruimte geselecteerd uit de lijst omvattend: een residentiële ruimte, een professionele ruimte, een commerciële ruimte, een utilitaire ruimte, een kantoor, een geluidsstudio, een sporthal, een klaslokaal of auditorium, een sporthal, een vergaderzaal, een horeca-zaak, of een hotel.The invention comprises in a fourth aspect the use of an object (100) according to the first aspect of the invention as a housing for one or more light sources (144). Preferably, the object (100) is used in a space selected from the list comprising: a residential space, a professional space, a commercial space, a utilitarian space, an office, a sound studio, a sports hall, a classroom or auditorium, a sports hall , a meeting room, a catering establishment, or a hotel.

Claims (15)

 1. CONCLUSIESCONCLUSIONS
  1. Een object (100) geschikt voor het behuizen van één of meerdere lichtbronnen (144); waarbij het object (100) of een onderdeel ervan melamineschuim omvat.An object (100) suitable for housing one or more light sources (144); wherein the object (100) or a part thereof comprises melamine foam.
 2. 2. Het object (100) volgens conclusie 1, welke verder elektrische bedrading (140) en één of meerdere lamphouders (142) omvat, waarbij de één of meerdere lamphouders (142) aangesloten zijn op de elektrische bedrading (140).The object (100) of claim 1, further comprising electrical wiring (140) and one or more lamp holders (142), the one or more lamp holders (142) being connected to the electrical wiring (140).
 3. 3. Het object (100) volgens één der conclusies 1 of 2 welke een interne ruimte (110) omvat, optioneel waarbij de interne ruimte (110) verbonden is met de buitenwereld via één of meerdere openingen (112).The object (100) according to any of claims 1 or 2 which comprises an internal space (110), optionally wherein the internal space (110) is connected to the outside world via one or more openings (112).
 4. 4. Het object (100) volgens conclusie één der conclusies 1 tot 3, waarin het object (100) een gefreesd object (100) is.The object (100) according to claim one of claims 1 to 3, wherein the object (100) is a milled object (100).
 5. 5. Het object (100) volgens één der conclusies 1 tot 4 waarin het object (100) vervaardigd is uit twee of meerdere halffabricaten (101-106); die aan elkaar zijn gekoppeld, bij voorkeur door middel van lijm (120).The object (100) according to any of claims 1 to 4, wherein the object (100) is made from two or more semi-finished products (101-106); which are coupled to each other, preferably by means of glue (120).
 6. 6. Het object (100) volgens één der conclusies 1 tot 5 waarin het object (100) bedekt wordt door een membraan of coating, bij voorkeur waarin het membraan of de coating een gebreide hoes, een geflockte doek, en/of verf omvat.The object (100) according to any of claims 1 to 5, wherein the object (100) is covered by a membrane or coating, preferably wherein the membrane or coating comprises a knitted cover, a flocked cloth, and / or paint.
 7. 7. Het object (100) volgens één der conclusies 1 tot 6, waarbij het melamineschuim een pigment omvat, bij voorkeur waarbij het object (100) twee of meerdere delen melamineschuim omvat waarvan minstens twee delen melamineschuim verschillende soorten pigment en/of verschillende hoeveelheden pigment omvatten.The object (100) according to any one of claims 1 to 6, wherein the melamine foam comprises a pigment, preferably wherein the object (100) comprises two or more parts of melamine foam of which at least two parts of melamine foam have different kinds of pigment and / or different amounts of pigment include.
 8. 8. Het object (100) volgens één der conclusies 1 tot 7, waarbij het melamineschuim een vulmateriaal omvat.The object (100) according to any of claims 1 to 7, wherein the melamine foam comprises a filling material.
 9. 9. Een werkwijze voor het vervaardigen van een object (100) geschikt is voor het behuizen van één of meerdere lichtbronnen (144); de werkwijze omvattend de volgende stappen: a) het vervaardigen van een melamineschuim; en b) het bewerken van het melamineschuim tot een object (100) dat geschikt is voor het behuizen van één of meerdere lichtbronnen (144).A method of manufacturing an object (100) suitable for housing one or more light sources (144); the method comprising the following steps: a) producing a melamine foam; and b) processing the melamine foam into an object (100) suitable for housing one or more light sources (144).
 10. 10. De werkwijze volgens conclusie 9, waarbij stap b) wordt uitgevoerd door middel van frezen.The method of claim 9, wherein step b) is performed by milling.
 11. 11. De werkwijze volgens één der conclusies 9 of 10, verder omvattend: c) het voorzien van een interne ruimte (110) in het object (100); en d) optioneel, het voorzien van één of meerdere openingen (112) in het object (100), die de interne ruimte (110) met de buitenwereld verbinden.The method of any one of claims 9 or 10, further comprising: c) providing an internal space (110) in the object (100); and d) optionally, providing one or more openings (112) in the object (100) that connect the internal space (110) to the outside world.
 12. 12. De werkwijze volgens één der conclusies 9 tot 11, verder omvattend: e) het toevoegen van elektrische bedrading (140) en één of meerdere lamphouders (142); en f) optioneel, het toevoegen van één of meerdere lichtbronnen (144).The method of any one of claims 9 to 11, further comprising: e) adding electrical wiring (140) and one or more lamp holders (142); and f) optionally, adding one or more light sources (144).
 13. 13. De werkwijze volgens één der conclusies 9 tot 12 omvattende het aaneenkoppelen van twee of meerdere halffabricaten (101-106), optioneel met lijm (120).The method of any one of claims 9 to 12 comprising coupling together two or more semi-finished products (101-106), optionally with glue (120).
 14. 14. De werkwijze volgens één der conclusies 9 tot 13 voor het vervaardigen van een object (100) volgens één der conclusies 1 tot 8.The method of any one of claims 9 to 13 for manufacturing an object (100) according to any of claims 1 to 8.
 15. 15. Het gebruik van melamineschuim voor het vervaardigen van een behuizing van één of meerdere lichtbronnen (144).15. The use of melamine foam for the manufacture of a housing of one or more light sources (144).
BE2014/0691A 2014-09-15 2014-09-15 LIGHT FIXTURE FROM MELAMIN FOAM BE1021608B1 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2014/0691A BE1021608B1 (nl) 2014-09-15 2014-09-15 LIGHT FIXTURE FROM MELAMIN FOAM

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2014/0691A BE1021608B1 (nl) 2014-09-15 2014-09-15 LIGHT FIXTURE FROM MELAMIN FOAM
EP15805378.5A EP3194847B1 (en) 2014-09-15 2015-09-15 Light fixture made of open cell acoustic foam
PCT/BE2015/000043 WO2016041023A1 (en) 2014-09-15 2015-09-15 Light fixture made of open cell acoustic foam

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1021608B1 true BE1021608B1 (nl) 2015-12-18

Family

ID=52573552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2014/0691A BE1021608B1 (nl) 2014-09-15 2014-09-15 LIGHT FIXTURE FROM MELAMIN FOAM

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3194847B1 (nl)
BE (1) BE1021608B1 (nl)
WO (1) WO2016041023A1 (nl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI11839U1 (fi) * 2017-05-24 2017-10-24 Aurinkopuro Oy Acoustic light element

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202008008896U1 (de) * 2008-10-27 2010-03-18 Pinta Acoustic Gmbh Schaumstoffteil sowie hängend befestigter Schallabsorber
WO2012156060A1 (de) * 2011-05-18 2012-11-22 Bosig Gmbh Schallabsorbierende leuchte
WO2013190447A2 (en) * 2012-06-20 2013-12-27 Koninklijke Philips N.V. Acoustic panel having lighting properties
DE102012013266A1 (de) * 2012-07-04 2014-01-09 Bosig Gmbh Schallabsorbierende Leuchte

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5209562A (en) * 1990-09-20 1993-05-11 Glassford Joseph B Utility light
AU2011320022A1 (en) * 2010-10-26 2013-05-02 David Peter Bolliger A computing device accessory

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202008008896U1 (de) * 2008-10-27 2010-03-18 Pinta Acoustic Gmbh Schaumstoffteil sowie hängend befestigter Schallabsorber
WO2012156060A1 (de) * 2011-05-18 2012-11-22 Bosig Gmbh Schallabsorbierende leuchte
WO2013190447A2 (en) * 2012-06-20 2013-12-27 Koninklijke Philips N.V. Acoustic panel having lighting properties
DE102012013266A1 (de) * 2012-07-04 2014-01-09 Bosig Gmbh Schallabsorbierende Leuchte

Also Published As

Publication number Publication date
WO2016041023A1 (en) 2016-03-24
EP3194847B1 (en) 2019-08-07
WO2016041023A4 (en) 2016-05-19
EP3194847A1 (en) 2017-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2714103T3 (es) Machine-to-machine capabilities in mobile communications networks
AR101885A1 (es) Composición de termofraguado para usarse como material de pérdida de circulación
AR095821A1 (es) PROCEDURE FOR OBTAINING LITHIUM COMPOUNDS
BR112017007159A2 (pt) thermal cracking of crude oil and heavy feeds to produce olefins in pyrolysis reactors.
CL2014002711S1 (es) Dispositivo nebulizador
AP2017009684A0 (nl)
ES2627278T3 (es) Method for filling the gap between a fixed rail and a mobile rail at a turnoff with a compressible closure element
AR101951A1 (es) Síntesis de ent-progesterona e intermediarios de la misma
BE1021608B1 (nl) LIGHT FIXTURE FROM MELAMIN FOAM
BR112017002341B1 (pt) elevator for handling a tubular segment and its manufacturing method and method for adding a tubular segment to a pipe column
AP201609397A0 (nl)
CA160336S (fr) APPARATUS FOR REBALANCING THE HUMAN BODY
AR097466A4 (es) THERMALLY INSULATING MEMBRANE FOR UNDER CEILINGS WITH MARGINAL UNION FLUSH
CL2014002060U1 (es) Panel curvo de vegetación que resuelve ampliacion de superficies no cuantificada por la norma de edificacion comprende un panel curvo destinado a cultivar-colocar plantas naturales o artificiales y cubrirlo con sus ramas a modo de cortina de vegetacion y que esta compuesto por modulos repetitivos.
AR094892A1 (es) Método para la detección del período de celo de vacas lecheras
AR094894A1 (es) MOBILITY DEVICE FOR PEOPLE WHO SUFFER MURBISH OBESITY
AR095873A4 (es) Organizador-clasificador de placard o vestidor
AR095851A1 (es) Dispositivos de memoria con celdas de memoria de acceso aleatorio magnética (mram) y estructuras asociadas para conectar las celdas mram
AR095853A1 (es) Sistema y método de medición de demanda de red inteligente autónoma
AR099252A1 (es) Dispositivo generador de energía eléctrica y método operativo
AR095935A4 (es) Vallado para demarcar, delimitar, excluir y/o separar áreas en espacios abiertos o cerrados
AR095920A1 (es) SET OF ADJUSTABLE CONSTRUCTION POST FIXERS
AR095759A4 (es) THERMOPLASTIC ADHESIVE FOR WOOD-WOOD / WOOD-METAL LAMINATES
AR095735A4 (es) Columna portante para suspender vidrios con brazos regulables
AR095716A4 (es) AGRICULTURAL IMPLEMENT TO FRACTURE PLANT SIZES