BE1019383A3 - Werkwijze voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen. - Google Patents

Werkwijze voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen. Download PDF

Info

Publication number
BE1019383A3
BE1019383A3 BE2010/0371A BE201000371A BE1019383A3 BE 1019383 A3 BE1019383 A3 BE 1019383A3 BE 2010/0371 A BE2010/0371 A BE 2010/0371A BE 201000371 A BE201000371 A BE 201000371A BE 1019383 A3 BE1019383 A3 BE 1019383A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
plastic layer
substrate
preferably
characterized
applied
Prior art date
Application number
BE2010/0371A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd Sarl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd Sarl filed Critical Flooring Ind Ltd Sarl
Priority to BE201000371 priority Critical
Priority to BE2010/0371A priority patent/BE1019383A3/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1019383A3 publication Critical patent/BE1019383A3/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
  • B44C5/04Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44BMACHINES, APPARATUS OR TOOLS FOR ARTISTIC WORK, e.g. FOR SCULPTURING, GUILLOCHING, CARVING, BRANDING, INLAYING
  • B44B5/00Machines or apparatus for embossing decorations or marks, e.g. embossing coins
  • B44B5/02Dies; Accessories
  • B44B5/026Dies
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C1/00Processes, not specifically provided for elsewhere, for producing decorative surface effects
  • B44C1/22Removing surface-material, e.g. by engraving, by etching

Abstract

Werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen van het type dat minstens een substraat en een op dit substraat aangebracht toplaag met een motief bevat, waarbij de werkwijze voor het verwezelijken van de toplaag minstens twee stappen omvat, namelijk een eerste stap waarin een kunststoflaag op het substraat wordt aangebracht, en een tweede stap warin een reliëf wordt aangebracht aan het oppervlak van voornoemde kunststoflaag, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde reliëf een patroon van uitsparingen en/of uitstulpingen vertoont, waarbij dit patroon minstens gedeeltelijk bepaald is ddor middel van een lichtprojectietechniek.

Description

Werkwijze voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.

Deze uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van panelen, alsmede op panelen die met dergelijke werkwijze kunnen worden bekomen.

Meer speciaal heeft de uitvinding betrekking op werkwijzen voor het vervaardigen van panelen van het type dat minstens een substraat en een op dit substraat aangebrachte toplaag met een motief bevat. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om meubelpanelen, plafondpanelen, vloerpanelen of dergelijke die hoofdzakelijk bestaan uit een MDF of HDF (Medium of High Density Fiberboard) basispaneel of substraat en een hierop aangebrachte toplaag. In het bijzonder betreft het een werkwijze waarbij op het substraat één of meerdere materiaallagen worden aangebracht, waarbij minstens één van deze materiaallagen een gedrukt motief vertoont. Bij voorkeur gaat het hierbij om een motief dat minstens gedeeltelijk is verkregen door middel van een bedrukking die rechtstreeks op het substraat wordt uitgevoerd. De uitvinding is echter ook van toepassing voor panelen waarvan het motief op een andere manier is verwezenlijkt, bijvoorbeeld door dit motief op een dragervel te drukken en dit dragervel op het voornoemde substraat aan te brengen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij DPL (Direct Pressure Laminate) laminaatpanelen.

Dergelijke panelen zijn op zich bekend bijvoorbeeld uit het US 1,971,067, US 3,173,804, US 3,554,827, US 3,811,915, WO 01/48333, WO 01/47724, US 2004/0026017, WO 2004/042168, EP 1 872 959 of het DE 195 32 819 A1. Uit voornoemde documenten is het ook gekend dat voornoemde materiaallagen één of meerdere grondlagen kunnen omvatten, waarbij deze grondlagen zich hoofdzakelijk onder voornoemde bedrukking uitstrekken, en/of één of meerdere afwerkingslagen kunnen omvatten, die zich hoofdzakelijk boven voornoemd motief uitstrekken. Dergelijke afwerkingslagen kunnen bijvoorbeeld doorzichtige of doorschijnende kunststoflagen omvatten, die een beschermlaag boven het al dan niet gedrukte motief vormen en bijvoorbeeld sleetbestendige partikels zoals aluminiumoxide kunnen bevatten. Het is niet uitgesloten dat deze beschermlaag een materiaalvel, zoals een papiervel, bevat die bijvoorbeeld van een kunststof zoals een aminohars is voorzien.

Uit voornoemde octrooidocumenten zijn verschillende methoden gekend om het oppervlak van een bekleed paneel met een structuur te voorzien. Uit het WO 2004/042168 is het bekend uitsparingen te voorzien in het substraat zelf of in een grondlaag en op dit gestructureerde substraat een bedrukking in de vorm van een motief uit te voeren. Uit het WO 01/47725, het US 3,811,915 en het US 3,554,827 is het gekend een lakafstotend middel op het gedrukte motief aan te brengen, zodanig dat de nadien hierboven aangebrachte transparante laklaag selectief uithardt, zodoende dat een structuur gevormd wordt op het uiteindelijke paneel. Uit het WO 01/48333 is het gekend in een boven het motief aangebrachte laklaag met behulp van een matrijs of perswals indrukkingen te voorzien. Uit het WO 01/47724 is het bekend een transparante laklaag door middel van een inktjet selectief boven het motief aan te brengen en zodoende een structuur te realiseren, waarbij de aldus aangebrachte laklaag het motief slechts gedeeltelijk bedekt en een gedeelte van het motief onbeschermd is tegen slijtage.

De hierboven genoemde technieken laten qua flexibiliteit en/of qua realiseerbare structuren te wensen over. Zo bijvoorbeeld is het moeilijk met deze technieken op een vlotte manier structuren te verwezenlijken die overeenstemmen met het door de bedrukking aangebrachte motief. Bovendien blijft volgens enkele van de gekende technieken het motief gedeeltelijk onbeschermd tegen bijvoorbeeld slijtage of vochtindringing.

De huidige uitvinding beoogt in de eerste plaats een alternatieve werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen van bovenvermeld type aan te bieden, die volgens verschillende voorkeurdragende uitvoeringsvormen ervan vlotter en/of economischer kunnen worden uitgevoerd dan de werkwijzen uit de stand van de techniek en/of een oplossing biedt voor één of meerdere nadelen van de werkwijzen uit de stand van de techniek.

Hiertoe betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen van het type dat minstens een substraat en een op dit substraat aangebrachte toplaag met een motief bevat, waarbij de werkwijze voor het verwezenlijken van de toplaag minstens twee stappen omvat, namelijk een eerste stap waarin een kunststoflaag op het substraat wordt aangebracht, en een tweede stap waarin een reliëf wordt aangebracht aan het oppervlak van voornoemde kunststoflaag, met als kenmerk dat het voornoemde reliëf een patroon van uitsparingen en/of uitstulpingen vertoont, waarbij dit patroon minstens gedeeltelijk bepaald is door middel van een lichtprojectietechniek. Het gebruik van een lichtprojectietechniek voor het verwezenlijken van een reliëf in een kunststoflaag kan leiden tot een uitzonderlijk vlotte, contactvrije methode voor het aanbrengen van uitsparingen en/of uitstulpingen.

De werkwijze van de huidige uitvinding kan volgens verschillende mogelijkheden praktisch worden gerealiseerd. Hieronder worden drie mogelijkheden beschreven.

Het geprojecteerde licht heeft, volgens een eerste en voornaamste mogelijkheid, tot doel gedeelten van de voornoemde kunststoflaag uit te harden, terwijl niet belichte gedeelten van deze kunststoflaag kunnen worden verwijderd, en aldus uitsparingen vormen tussen de uitgeharde gedeelten. Volgens een bijzondere voorkeurdragende uitvoeringsvorm bestaat voornoemde kunststoflaag hoofdzakelijk uit een UV hardende stof, zoals UV lak, en omvat het geprojecteerde licht minstens UV licht, waarbij dit licht dan minstens een gedeeltelijke uitharding van bepaalde gedeelten van de UV hardende stof teweeg brengt.

In verband met deze eerste mogelijkheid wordt opgemerkt dat de voornoemde kunststoflaag bij voorkeur over minstens 80 percent van zijn oppervlak wordt uitgehard aan de hand van de lichtprojectietechniek van de uitvinding. Volgens deze voorkeurdragende uitvoeringsvorm dient dan slechts een klein gedeelte niet uitgehard kunststofmateriaal te worden verwijderd, zodanig dat, bij voorkeur verdeeld over de kunststoflaag, aanleiding geeft tot het ontstaan van uitsparingen. Dergelijke uitsparingen kunnen bijvoorbeeld worden aangewend voor het imiteren van houtporen. Bij voorkeur vormt het uitgeharde gedeelte van de kunststoflaag, in het geval de werkwijze wordt aangewend voor het vervaardigen van vloerpanelen, het beloopbaar oppervlak van het vloerpaneel.

Het geprojecteerde licht kan volgens een tweede mogelijkheid worden aangewend voor het verwezenlijken van een structuur op een perselement, waarbij dit perselement dan in een verdere stap wordt aangewend voor het structureren van voornoemde kunststoflaag van het paneel. De structuur van het perselement wordt dan bij voorkeur gevormd door het aan de hand van het geprojecteerde licht uitharden van een substantie op het oppervlak van het perselement. Deze substantie is oorspronkelijk bij voorkeur egaal of nagenoeg egaal op het oppervlak van het perselement aangebracht en slechts locaal uitgehard, waarna de niet uitgeharde gedeelten zijn verwijderd. De substantie kan bijvoorbeeld een UV hardende substantie betreffen, waarbij de met geprojecteerd UV licht belichte gedeelten uitstulpingen vormen op het oppervlak van het perselement, en deze uitstulpingen worden aangewend voor het verwezenlijken van uitsparingen in de kunststoflaag van het paneel. In dergelijk geval betreft de kunststoflaag van het paneel bij voorkeur een kunsthars, zoals een melaminehars.

In verband met deze tweede mogelijkheid wordt opgemerkt dat de voornoemde substantie bij voorkeur over 20 percent van zijn oppervlak of minder wordt uitgehard aan de hand van de lichtprojectietechniek van de uitvinding.

Volgens een derde mogelijkheid kan het geprojecteerde licht worden aangewend voor het verwezenlijken van een masker met transparante en niet-transparante gedeelten, waarbij dit masker dan wordt aangewend voor het verwezenlijken van het reliëf in de kunststoflaag van het paneel. Bij voorkeur vormen de belichte gedeelten van het masker de niet-transparante gedeelten. Hiertoe kan terug gebruik worden gemaakt van een UV uithardende substantie, en geprojecteerd licht dat UV licht omvat. De voornoemde substantie kan egaal of nagenoeg egaal op het masker worden aangebracht, en aan de hand van de lichtprojectietechniek locaal worden uitgehard, daar waar een niet transparant gedeelte gewenst is. De niet uitgeharde gedeelten worden dan verwijderd, bijvoorbeeld door deze weg te wassen, of mechanisch te verwijderen.

In verband met deze derde mogelijkheid wordt opgemerkt dat de voornoemde substantie bij voorkeur over 20 percent van zijn oppervlak of minder wordt uitgehard aan de hand van de lichtprojectietechniek van de uitvinding.

Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de uitvinding, wordt gebruik gemaakt van een digitale lichtprojectietechniek, bij voorkeur van een lichtprojectietechniek die op zich gebruik maakt van een "Digital Micromirror Device” of DMD; dit is een chip waarop zich microscopisch kleine spiegeltjes bevinden. Elk spiegeltje komt met een beeldpunt van de projectie overeen. Het licht van een lamp valt op deze spiegeltjes en de spiegeltjes klappen om, wanneer het betreffende beeldpunt geprojecteerd dient te worden. Er kunnen zich tot 2 miljoen of meer spiegeltjes op voornoemde chip bevinden. Aan de hand van dergelijke projectietechniek kan een zeer genuanceerd reliëf worden bekomen. Voor een voorbeeld van een DMD projector wordt verwezen naar het US 6,874,894. Het is duidelijk dat, in het geval UV licht dient te worden geprojecteerd, de lamp van een op zich bekende DMD projector kan worden vervangen door één of meerdere UV lampen of UV LEDs, en dat de eventuele aanwezige kleurfilter of kleurwiel kan worden uitgeschakeld of vervangen door een voor UV licht transparante filter.

Bij voorkeur wordt volgens de uitvinding een lichtprojectietechniek aangewend die een beeld projecteert, waarbij dit beeld bij voorkeur minimaal een oppervlakte vertoont van tien vierkante centimeter, eerder dan een lichtprojectietechniek die een bewegende lichtstraal omvat, waarmede een oppervlak puntsgewijs kan worden afgescand, al is dit niet uitgesloten. Bij voorkeur is de aangewende lichtprojectietechniek in staat een beeld te projecteren van minimum 0,2 vierkante meter, en beter nog van minimum 1,5 vierkante meter. Bij voorkeur kan een dergelijk beeld geprojecteerd worden met een resolutie van minstens 100 beeldpunten per inch, of beter nog van minstens 300 beeldpunten per inch.

Zoals voornoemd brengt het geprojecteerde licht bij voorkeur een plaatselijke uithardingsreactie teweeg in voornoemde kunststoflaag en/of blijft het belichte gedeelte van deze kunststoflaag op het paneel aanwezig.

Bij voorkeur volgt voornoemde tweede stap op voornoemde eerste stap. In het geval van boven nog vernoemde eerste mogelijkheid wordt voornoemde lichtprojectietechniek dus bij voorkeur aangewend terwijl de kunststoflaag of een gedeelte daarvan reeds op het substraat is aangebracht. Het is echter niet uitgesloten dat de betreffende kunststof wordt belicht en/of van het reliëf wordt voorzien alvorens zij op het substraat wordt aangebracht. In dergelijk geval wordt voornoemde kunststof bij voorkeur aangebracht als een folie of als een kunststoflaag die op een dragervel, zoals een papiervel is aangebracht.

Bij voorkeur is het voornoemde motief bekomen door het uitvoeren van een bedrukking op het voornoemde substraat. Hierbij kan het substraat voorafgaandelijk aan de bedrukking reeds voorzien zijn van één of meerdere materiaallagen die bijvoorbeeld een drukgrond vormen. Bij voorkeur wordt voor de voornoemde bedrukking een digitale bedrukkingstechniek toegepast, zoals een inktjetbedrukking. Bij voorkeur worden UV gedragen inkten aangewend. Het is uiteraard niet uitgesloten dat een analoge druktechniek zoals offsetdruk of diepdruk, bijvoorbeeld aan de hand van één of meerdere drukcilinders, zou worden toegepast. Volgens de uitvinding is het verder uiteraard niet uitgesloten dat gewerkt wordt met een motief dat op een flexibel materiaalvel, zoals op een papiervel, is gedrukt, welk materiaalvel dan geheel of gedeeltelijk op het substraat is aangebracht.

Bij voorkeur is de data aangewend voor het drukken van het motief afkomstig uit dezelfde basisgegevens als de data aangewend voor het aansturen van de lichtprojectietechniek. De basisgegevens kunnen bijvoorbeeld bekomen zijn door het optisch en/of tactiel inscannen van een te imiteren natuurlijk product, bijvoorbeeld door het inscannen van hout of steen. Deze gegevens kunnen uiteraard na het scannen worden bewerkt aan de hand van beeldverwerkingsprogramma’s. Bij voorkeur worden minstens de data voor het drukken en/of het projecteren in een digitaal formaat opgestaan, zodanig dat deze data kunnen worden aangewend voor het aansturen van een digitale bedrukkingstechniek en/of een digitale projectietechniek.

Er wordt opgemerkt dat de kunststoflaag die van het reliëf wordt voorzien bij voorkeur een doorschijnende of transparante kunststoflaag betreft die zich boven het voornoemde motief bevindt en zodoende dit motief minstens in enige mate beschermt tegen slijtage. In dat geval is het mogelijk dat de kunststoflaag het oppervlak van het uiteindelijke bekleed paneel vormt. Het is echter ook mogelijk dat verdere afwerkingslagen op de betreffende kunststoflaag worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld een UV hardende, elektronenstraal hardende of andere laklaag, die bij voorkeur harde partikels zoals keramische partikels met een gemiddelde partikelgrootte van kleiner dan 200 micrometer bevat.

Bij voorkeur strekt de voornoemde kunststoflaag zich hoofdzakelijk over het volledige oppervlak van het substraat uit. Op die manier kan over het volledige oppervlak van het substraat een reliëf of structuur worden bekomen. Bij voorkeur strekt de voornoemde kunststoflaag zich ook in het uiteindelijk gevormde beklede paneel over hoofdzakelijk het volledige oppervlak van het substraat uit. Bij voorkeur blijft dus ook in de diepere structuurgedeelten van de toplaag nog materiaal van deze kunststoflaag aanwezig. Op die manier kan een goede bescherming voor het motief worden verkregen. Hiertoe kan het motief bijvoorbeeld worden voorzien van minstens twee gelijkaardige kunststoflagen, waarbij de kunststoflaag die zich het dichtst van het motief bevindt over het volledige of nagenoeg het volledige oppervlak van het paneel wordt uitgehard, terwijl de kunststoflaag die zich het verst van het motief bevindt wordt onderworpen aan voornoemde lichtprojectietechniek om een locale, selectieve uitharding te bekomen.

Het is duidelijk niet uitgesloten dat de kunststoflaag zich in de plaats van boven het motief, zich daaronder bevindt of gevormd wordt door het motief of een gedeelte daarvan, in welk geval zij niet noodzakelijk doorschijnend of doorzichtig moet zijn. Het is dus volgens de uitvinding niet uitgesloten dat de kunststoflaag die van het reliëf wordt voorzien een materiaallaag zou betreffen die zich onder het motief bevindt, en bijvoorbeeld deel uitmaakt van voornoemde drukgrond.

Bij voorkeur vertonen de uiteindelijk verkregen beklede panelen aan hun oppervlak een reliëf dat minstens gedeelten vertoont verkregen aan de hand van de techniek van de uitvinding, zelfs wanneer de gestructureerde kunststoflaag zich onder het motief zou bevinden.

Bij voorkeur wordt het reliëf slechts verkregen nadat het betreffende gedeelte van de kunststoflaag reeds op het substraat is aangebracht. Hierdoor kan voor het aanbrengen van de kunststoflaag zelf gekozen worden voor technieken die geschikt zijn voor het bekleden van vlakke substraten, hetgeen een dergelijke werkwijze aanzienlijk vereenvoudigt en het risico dat ongewenste insluitsels, zoals luchtinsluitsels, in de kunststoflaag worden gevormd beperkt of dit risico zelfs uitsluit.

Door het feit dat het patroon van het reliëf minstens gedeeltelijk bepaald wordt aan de hand van een lichtprojectietechniek is een reliëf in overeenstemming met het motief eenvoudiger, vlotter en meer flexibel aanbrengbaar. Zo bijvoorbeeld kan een digitale techniek aangewend worden zowel voor het vormen van het motief als voor het vormen van voornoemde uitsparingen en/of uitstulpingen, zodanig dat eventueel een gelijkaardige resolutie kan worden bereikt in het motief en in het betreffende gedeelte van het reliëf. Bovendien kan aan de hand van dergelijke projectietechniek vlot gewisseld worden van structuur, hetgeen een flexibele werkwijze doet ontstaan.

Voor het verwijderen van de niet belichte gedeelten kan als materiaalwegnemende techniek bijvoorbeeld een chemische etstechniek worden toegepast die plaatselijk op de kunststoflaag inwerkt of een mechanische erosietechniek zoals zandstralen of shotpeening. Verdere mogelijkheden hiervoor zijn wegwassen, borstelen en/of het gebruik van een ultrasone bewerking.

Bij voorkeur wordt de werkwijze aangewend voor het vervaardigen van beklede panelen waarvan het voornoemde substraat een houtgebaseerd materiaal omvat, zoals MDF of HDF. Dergelijk materiaal kan vlot van een vlak geschuurd bovenoppervlak worden voorzien, zodanig dat eventuele oneffenheden van het betreffende bovenoppervlak niet interfereren op de aan het bovenoppervlak verwezenlijkte structuur of reliëf. Om dergelijke beïnvloeding van de structuur te vermijden kan ook gewerkt worden met grondlagen die een opvulmateriaal bevatten, waarmede eventuele oneffenheden aan het bovenoppervlak van het substraat dan kunnen worden opgevuld.

Het is duidelijk dat de in de uitvinding aangehaalde stappen zowel kunnen worden uitgevoerd op grotere platen, waaruit de uiteindelijke beklede panelen dan worden gevormd bijvoorbeeld door opdeling van deze grotere platen met een zaagmachine, als op panelen die reeds nagenoeg de afmetingen van de uiteindelijke beklede panelen vertonen. Voor een vlot inspelen op een bestelling, en voor het uitsluiten van overbodige voorraden is het voordelig de structuur en/of het motief zo laat mogelijk in de vervaardiging te verwezenlijken. In dergelijk geval worden zij bij voorkeur rechtstreeks aangebracht op panelen die reeds nagenoeg of volledig de afmetingen van de uiteindelijke beklede panelen vertonen. De betreffende panelen kunnen in datzelfde geval ook reeds zijn voorzien van eventuele randafwerkingen zoals gefreesde koppelmiddelen of andere randprofileringen. Het is uiteraard niet uitgesloten dat dergelijke randprofileringen later tijdens de vervaardiging worden aangebracht. Het aanbrengen van structuur of reliëf paneel per paneel heeft het voordeel dat het risico dat deze structuur verdwijnt, bijvoorbeeld doordat zij wordt weggefreesd of weggezaagd of op een andere manier wordt verwijderd, aanzienlijk vermindert, zelfs wanneer het bijvoorbeeld gaat om relatief beperkte structuren die zich op de rand van het paneel bevinden, zoals afkantingen met een diepte van minder dan 1 millimeter.

Bij voorkeur wordt de positie van het reliëf of de structuur, volgens de uitvinding, gerefereerd naar een uiteindelijke rand of een uiteindelijke hoekpunt van het bekleed paneel, of die rand nu al dan niet nog te bekomen is. Deze voorkeurdragende uitvoeringsvorm is het eenvoudigst uit te voeren wanneer de substraten reeds de betreffende uiteindelijke rand of hoekpunt vertonen, doch het is niet uitgesloten dat zelfs wanneer de substraten deze uiteindelijke rand of hoekpunt nog niet vertonen, toch wordt uitgelijnd ten opzichte van de nog te vormen uiteindelijke rand of hoekpunt, bijvoorbeeld doordat andere referentiemiddelen zijn voorzien die een positie innemen die refereert aan de betreffende uiteindelijke rand of hoekpunt. De huidige voorkeurdragende uitvoeringsvorm laat bijvoorbeeld toe op een vlotte manier symmetrische structuren, zoals tegelimitaties of vloerdeelimitaties met twee of vierzijdig lagere rand, te bekomen, waarbij dan bij voorkeur de breedte van de lagere randen aan tegenovereenliggende zijden van de beklede panelen gelijk of nagenoeg gelijk wordt uitgevoerd.

Verder is het duidelijk dat volgens de uitvinding bij voorkeur een structuur wordt verkregen die overeenstemt met het voornoemde motief. In het geval van een houtmotief en een houtstructuur, die al dan niet overeenstemmend zijn, betreffen de voornoemde uitsparingen bij voorkeur minstens imitaties van houtporiën.

In het algemeen wordt opgemerkt dat het reliëf waarvan sprake in de uitvinding ook beperkt kan zijn in diepte, zodat zij in werkelijkheid een patroon van verschillende glansgraden betreft. Verder wordt nog opgemerkt dat het reliëf bij voorkeur tastbaar aanwezig is aan het oppervlak van het uiteindelijke bekleed paneel. Het is echter volgens bepaalde uitvoeringsvormen niet uitgesloten dat het betreffende reliëf intern in de toplaag van het beklede paneel aanwezig is en niet tastbaar doch wel zichtbaar aanwezig is aan het oppervlak van het beklede paneel. Een dergelijke uitvoering kan worden bereikt wanneer via de techniek van de uitvinding een reliëf wordt verleend aan het motief zelf, terwijl het oppervlak van het bekleed paneel op zich hoofdzakelijk of volledig vlak is uitgevoerd. Met dergelijk reliëf kunnen diepte-effecten worden bereikt die aan het oppervlak van het bekleed paneel zichtbaar blijven. Andere zichtbare effecten die niet tastbaar aanwezig zijn aan het oppervlak van het bekleed paneel zijn niet uitgesloten.

De lichtprojectietechniek beslaat bij voorkeur in één keer een oppervlak van het paneel, perselement of masker, naargelang bovengenoemde mogelijkheden, dat overeenkomt met het totale te belichten oppervlak ervan. Het is echter niet uitgesloten dat wordt gewerkt met meerdere belichtingen die elk een deel oppervlak behandelen hetzij door het minstens met dezelfde projector sequentieel belichten van verschillende deeloppervlakken, hetzij door het minstens met meerdere projectoren tegelijkertijd belichten van verschillende deeloppervlakken, hetzij door beide technieken toe te passen. Bij voorkeur vindt de belichting van een deeloppervlak plaats zonder relatieve verplaatsing tussen het te belichten oppervlak en de projector.

Er wordt opgemerkt dat de lichtprojectietechniek die volgens de uitvinding wordt aangewend niet noodzakelijk een oppervlak hoeft te beslaan, doch bijvoorbeeld ook werkzaam kan zijn op een lijn.

Zoals voornoemd, kunnen voor de lichtprojectie op zich bekende apparaten of principes worden aangewend. Verdere voorbeelden en mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld de belichtingstechnieken die op zich bekend zijn uit de octrooidocumenten US 2002/135,857 , US 2002/085,133 , EP 1 746 823 en US 2006/066,924. De in deze octrooidocumenten voorgestelde technieken betreffen digitale technieken waarmede kan worden belicht aan de hand van een matrix van lichtpunten. In de eerstgenoemde documenten wordt hiervoor een zogenaamde “light valve” toegepast, welke toelaat een groot aantal lichtpunten van een matrix individueel aan te sturen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de boven nog genoemde DMD. Dergelijke technologie wordt op zich reeds toegepast bij platte beeldschermen. In het laatstgenoemde document wordt hiervoor een belichtingskop toegepast welke een matrix van glasvezeluiteinden bevat, waarmede telkens een punt op een fotogevoelig materiaal kan worden belicht. Elke glasvezel kan het licht gegenereerd door één of meerdere LED’s vervoeren. Dergelijke belichtingskop kan voor het belichten van fotografisch materiaal analoog worden toegepast als een printkop voor het bedrukken van een substraat en kan, met andere woorden, relatief ten opzichte van het te belichten substraat bewegen of voldoende groot zijn uitgevoerd zodanig dat één of meerdere van deze belichtingskoppen al stilstaand ten opzichte van het substraat toch de volledige of nagenoeg de volledige breedte en/of lengte van het substraat kunnen belichten. Het spreekt voor zich dat de lichtbron in elk van deze projectoren of belichtingstechnieken eventueel dient te worden vervangen door een lichtbron die de voor de betreffende uitvoeringsvorm van de uitvinding noodzakelijke lichtfrequenties uitstraalt, zoals bijvoorbeeld door één of meerdere UV lampen of UV LEDs.

Het is duidelijk dat de uitvinding ook betrekking heeft op panelen die rechtstreeks zijn bekomen aan de hand van een werkwijze met de kenmerken van de uitvinding. Bij voorkeur betreft het hierbij vloerpanelen.

Het is belangrijk op te merken dat volgens de uitvinding bij voorkeur relatief starre panelen worden vervaardigd en geen oprolbare bekledingen. Starre panelen hebben het voordeel dat zij gemakkelijk kunnen worden voorzien van verbindingsmiddelen, bijvoorbeeld schroeven, deuvels of mechanische koppelmiddelen die toelaten dat twee van dergelijke panelen, bijvoorbeeld vloerpanelen, aan elkaar kunnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld door de profielen van dergelijke koppelmiddelen in het voornoemde substraat te frezen. Dergelijke koppelmiddelen en freestechnieken zijn op zich bekend uit het WO 97/47834 of het DE 20 2008 008 597 U1. Door hun starheid en de aanwezigheid van koppelmiddelen zijn de vervaardigde beklede panelen eenvoudig te installeren en vereisen zij geen verlijming met de ondergrond.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijzen en panelen kunnen volgens verschillende varianten worden gerealiseerd zonder buiten het kader van de huidige uitvinding te treden.

Claims (8)

 1. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat gebruik gemaakt wordt van een digitale lichtprojectietechniek.
 2. 3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde kunststoflaag een UV hardende kunststoflaag betreft en dat voomoemd licht, UV licht omvat.
 3. 4. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde lichtprojectietechniek gebruik maakt van een “Digital Micromirror Device” of DMD.
 4. 5. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde tweede stap volgt op voornoemde eerste stap en dat voornoemde lichtprojectietechniek wordt aangewend terwijl de kunststoflaag reeds op het substraat is aangebracht.
 5. 6. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemd motief is bekomen door het uitvoeren van een bedrukking op voornoemd substraat.
 6. 7. Werkwijze volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt dat voornoemde bedrukking is uitgevoerd aan de hand een digitale bedrukkingstechniek.
 7. 8. Werkwijze volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat de data aangewend voor het bedrukken afkomstig zijn uit dezelfde basisgegevens als de data aangewend voor het aansturen van de lichtprojectietechniek.
 8. 9. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde kunststoflaag een doorzichtige of doorschijnende laag betreft die boven het motief is of wordt aangebracht.
BE2010/0371A 2010-06-23 2010-06-23 Werkwijze voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen. BE1019383A3 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201000371 2010-06-23
BE2010/0371A BE1019383A3 (nl) 2010-06-23 2010-06-23 Werkwijze voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2010/0371A BE1019383A3 (nl) 2010-06-23 2010-06-23 Werkwijze voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.
EP11004930.1A EP2402172B1 (en) 2010-06-23 2011-06-16 Method for manufacturing coated panels
US13/163,259 US8840971B2 (en) 2010-06-23 2011-06-17 Method for manufacturing panels and panels obtained thereby

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1019383A3 true BE1019383A3 (nl) 2012-06-05

Family

ID=43601075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2010/0371A BE1019383A3 (nl) 2010-06-23 2010-06-23 Werkwijze voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8840971B2 (nl)
EP (1) EP2402172B1 (nl)
BE (1) BE1019383A3 (nl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014015354A1 (de) * 2014-10-08 2016-04-14 Ed. Heckewerth Nachf. GmbH & Co. KG Paneel

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5660250A (en) * 1979-10-23 1981-05-25 T C C Kk Engraving method for pattern and the like by using heat beam
US6633019B1 (en) * 1999-02-04 2003-10-14 Textron Automotive Company, Inc. Method for forming design in a layered panel using a laser
US6874894B2 (en) * 2002-09-02 2005-04-05 Funai Electric Co., Ltd. DMD equipped projector
DE102005046264A1 (de) * 2005-09-27 2007-04-12 Kronotec Ag Oberflächenbearbeitung mit Laserwerkzeug
EP1872959A1 (en) * 2006-06-26 2008-01-02 Dante Frati Process for printing surfaces of wood-based flat elements
EP2123476A2 (en) * 2008-05-20 2009-11-25 Flooring Industries Limited, SARL Method for manufacturing coated panels and a press element and coated panel

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1971067A (en) 1931-03-04 1934-08-21 Flood & Conklin Co Grained wood and method of graining same
US3173804A (en) 1960-12-16 1965-03-16 Renkl Paidiwerk Apparatus for applying a surface pattern on boards of wood, fiberboard, or the like
US3554827A (en) 1968-11-12 1971-01-12 Eidai Co Ltd Method of forming a decorative panel
US3811915A (en) 1971-04-27 1974-05-21 Inmont Corp Printing method for forming three dimensional simulated wood grain,and product formed thereby
AU639240B2 (en) * 1989-06-28 1993-07-22 Ajinomoto Co., Inc. Polyether acrylamide derivatives and active energy ray curable resin composition
DE19532819A1 (de) 1995-09-06 1997-03-13 Hofa Homann Verwaltungsgesells Verfahren zur Herstellung einer Holzwerkstoffplatte
BE1010487A6 (nl) 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Vloerbekleding bestaande uit harde vloerpanelen en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen.
US6798475B2 (en) 1999-03-02 2004-09-28 International Business Machines Corporation Reflective light valve
US6200646B1 (en) * 1999-08-25 2001-03-13 Spectra Group Limited, Inc. Method for forming polymeric patterns, relief images and colored polymeric bodies using digital light processing technology
SE516696C2 (sv) 1999-12-23 2002-02-12 Perstorp Flooring Ab Förfarande för framställning av ytelement vilka innefattar ett övre dekorativt skikt samt ytelement framställda enlit förfarandet
US6661561B2 (en) 2001-03-26 2003-12-09 Creo Inc. High frequency deformable mirror device
US6964722B2 (en) 2002-08-07 2005-11-15 Trio Industries Holdings, L.L.C. Method for producing a wood substrate having an image on at least one surface
US20040086678A1 (en) 2002-11-01 2004-05-06 Chen Hao A. Surface covering panel
AT500831B1 (de) 2004-09-27 2008-05-15 Durst Phototech Digital Tech Vorrichtung zum erzeugen eines mehrfarbigen, digitalen bildes
US20070014021A1 (en) 2005-07-18 2007-01-18 Peter Gerets Light projection device
BE1018600A5 (nl) 2007-11-23 2011-04-05 Flooring Ind Ltd Sarl Vloerpaneel.

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5660250A (en) * 1979-10-23 1981-05-25 T C C Kk Engraving method for pattern and the like by using heat beam
US6633019B1 (en) * 1999-02-04 2003-10-14 Textron Automotive Company, Inc. Method for forming design in a layered panel using a laser
US6874894B2 (en) * 2002-09-02 2005-04-05 Funai Electric Co., Ltd. DMD equipped projector
DE102005046264A1 (de) * 2005-09-27 2007-04-12 Kronotec Ag Oberflächenbearbeitung mit Laserwerkzeug
EP1872959A1 (en) * 2006-06-26 2008-01-02 Dante Frati Process for printing surfaces of wood-based flat elements
EP2123476A2 (en) * 2008-05-20 2009-11-25 Flooring Industries Limited, SARL Method for manufacturing coated panels and a press element and coated panel

Also Published As

Publication number Publication date
EP2402172B1 (en) 2019-10-09
US20110318507A1 (en) 2011-12-29
US8840971B2 (en) 2014-09-23
EP2402172A1 (en) 2012-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8153234B2 (en) Floor panel and method for manufacturing a floor panel
DE10252863B4 (de) Holzfaserplatte, insbesondere Fussbodenpaneel
US7766474B2 (en) Method and apparatus for creating an image on an article, and article resulting therefrom
EP1052116B1 (en) Decorative material
US6888147B1 (en) Process for the manufacturing of surface elements with a structured top surface
EP1559850A2 (de) Paneel, insbesondere Fussbodenpaneel
US20140199495A1 (en) Digital printing and embossing
EP1645339A1 (de) Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche und Platte mit einer strukturierten Oberfläche
ES2567590T3 (es) Placas resistentes a la abrasión con superficie decorativa
JP5711971B2 (ja) 装飾模様入り積層体を製造するための方法
US20130236643A1 (en) Method and apparatus for creating an image on an article, and article resulting therefrom
CA2503553C (en) A surface covering panel with printed pattern
EP2213476A1 (en) A method of manufacturing a laminate panel, an apparatus and a laminate panel
DE10310199B4 (de) Holzfaserplatte und Verfahren zu deren Herstellung
DE102010036454B4 (de) Verfahren zum Herstellen eines ein Dekor und eine dreidimensionale Struktur aufweisenden Paneels und Paneel, hergestellt nach dem Verfahren
EP1628839B1 (en) Floor panel and method for manufacturing such floor panel
US10016786B2 (en) Process for the manufacturing of decorative boards
US20070193174A1 (en) Method for finishing a building board and building board
US20050249923A1 (en) Digitally printed molding and trim
DE102009044802A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung einer dreidimensionalen Oberflächenstruktur auf einem Werkstück
US8365488B2 (en) Methods and systems for decorating bevel and other surfaces of laminated floorings
WO2011129757A1 (en) Digitally injected designs in powder surfaces
CN102333653A (zh) 喷墨印刷机及印刷方法
BE1018725A3 (nl) Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen
TWI532601B (zh) 在3d玻璃物件上網版印刷之方法