BE1018630A5 - Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen. - Google Patents

Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen. Download PDF

Info

Publication number
BE1018630A5
BE1018630A5 BE200900035A BE200900035A BE1018630A5 BE 1018630 A5 BE1018630 A5 BE 1018630A5 BE 200900035 A BE200900035 A BE 200900035A BE 200900035 A BE200900035 A BE 200900035A BE 1018630 A5 BE1018630 A5 BE 1018630A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
printing
9b
9a
characterized
9d
Prior art date
Application number
BE200900035A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd Sarl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd Sarl filed Critical Flooring Ind Ltd Sarl
Priority to BE200900035 priority Critical
Priority to BE200900035A priority patent/BE1018630A5/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1018630A5 publication Critical patent/BE1018630A5/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
  • B44C5/04Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, e.g. INK-JET PRINTERS, THERMAL PRINTERS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
  • B41J11/00Devices or arrangements of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers, thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form
  • B41J11/0015Devices or arrangements of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers, thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form for treating before, during or after printing or for uniform coating or laminating the copy material before or after printing
  • B41J11/002Heating or irradiating, e.g. by UV or IR, or drying of copy material
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, e.g. INK-JET PRINTERS, THERMAL PRINTERS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
  • B41J3/00Typewriters or selective printing or marking mechanisms, e.g. ink-jet printers, thermal printers characterised by the purpose for which they are constructed
  • B41J3/407Typewriters or selective printing or marking mechanisms, e.g. ink-jet printers, thermal printers characterised by the purpose for which they are constructed for marking on special material
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, e.g. INK-JET PRINTERS, THERMAL PRINTERS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
  • B41J3/00Typewriters or selective printing or marking mechanisms, e.g. ink-jet printers, thermal printers characterised by the purpose for which they are constructed
  • B41J3/54Typewriters or selective printing or marking mechanisms, e.g. ink-jet printers, thermal printers characterised by the purpose for which they are constructed with two or more sets of type or printing elements
  • B41J3/543Typewriters or selective printing or marking mechanisms, e.g. ink-jet printers, thermal printers characterised by the purpose for which they are constructed with two or more sets of type or printing elements with multiple inkjet print heads
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
  • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
  • B41M3/008Sequential or multiple printing, e.g. on previously printed background; Mirror printing; Recto-verso printing; using a combination of different printing techniques; Printing of patterns visible in reflection and by transparency; by superposing printed artifacts
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
  • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
  • B41M5/0041Digital printing on surfaces other than ordinary paper
  • B41M5/0047Digital printing on surfaces other than ordinary paper by ink-jet printing
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
  • B41M7/00After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock
  • B41M7/009After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock using thermal means, e.g. infrared radiation, heat

Abstract

Werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij de werkwijze minstens een stap (S1) bevat waarbij het voornoemde decor (4) door middel van twee of meer digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) rechtstreeks ophet paneel 1 wordt gevormd, daardoor gekenmerkt dat de werkwijze tevens een droogbewerking (15A-15B-15C-15D) bevat waarin de bedrukking of het bekomen bedrukkingsgedeelte minstens gedeeltelijk geforceerd wordt gedroogd, waarbij het bedrukkingsgedeelte aangebracht door een eerste (9A) van voornoemde twee gigitale drukeenheden aan de droogoperatie (15A) wordt blootgesteld alvorens een tweede (9B) van voornoemde twee digitale drukeenheden (15B) actief is ter plaatse van dit betreffend bedrukkingsgedeelte. De uitvinding betreft eveneens panelen (1) die hierbij zijn bekomen.

Description

Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.

Deze uitvinding heeft betrekking op werkwijzen voor het vervaardigen van panelen, alsmede op panelen die met dergelijke werkwijzen kunnen worden bekomen.

Meer speciaal heeft de uitvinding betrekking op werkwijzen voor het vervaardigen van panelen van het type dat minstens is opgebouwd uit een substraat en een op dit substraat aangebrachte toplaag met een gedrukt decor. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om meubelpanelen, plafondpanelen, vloerpanelen of dergelijke die hoofdzakelijk bestaan uit een MDF of HDF (Medium of High Density Fiberboard) basispaneel of substraat en een hierop aangebrachte toplaag. In het bijzonder betreft het een werkwijze waarbij op het substraat één of mëéfderë matériaallagen. worden aangebracht, waarbij minstens één van deze materiaallagen wordt aangebracht door middel van een bedrukking die rechtstreeks op het paneel of het substraat wordt üitgëvoérd; Hiïnstëhè^^n'led'êii'tféir^fiët Voómoëmdé gedrukte decor vormt. ;νί'ί;!'ννν·’:-··π

Dergelijke panelen zijn op zich bekend bijvoorbeeld uit het US 1,971,067 of het DE 195 32 819 A1. In het bijzonder betreft de uitvinding een werkwijze die minstens een stap bevat waarbij het vöornoemde decor aan dë hand van een bedrukking door middel van twee of meer digitale drukeenhéden rechtstreeks op het paneel wordt gevormd. Het gebruik van digitale druktechnieken voor het vormen van een dergelijk decor is op zich békend, bijvoorbeéld uit het WO 01/48333 of het EP 1 872 959.

Uit voornoemde documenten is het ook gekend dat vöornóerride materiaallagen één of meerdere grondlagen kunnen Omvatten, waarbij deze grondlagen zich hoofdzakelijk onder voornbemde bedrukking ' uitstrekken, ën/of één Óf mèerdërë afwefkirigslagen kunnen omvatten, die zich hoofdzakelijk boven voornoemde bedrukking uitstrekken. Dergelijke afwerkingslagen kunnen bijvoorbeeld doorzichtige of doorschijnende kunststoflagen omvatten, die een beschermlaag bóven het gedrukte decor vormen en bijvoorbeeld sleetbestendige partikels zoals aluminiumoxide kan bevatten. Het is niet uitgesloten dat deze beschermlaag een materiaalvel, zoals een papiervel, bevat.

De uitvinder heeft vastgesteld dat het gebruik van een geschikte grondlaag in het bijzonder bij digitale druktechnieken belangrijk is, vermits dergelijke grondlaag enerzijds voldoende affiniteit moet bezitten voor het hechten van de gebruikte kleurstoffen of inkten, doch, anderzijds, niet te poreus mag zijn om te vermijden dat de gebruikte kleurstoffen of inkten in overdreven mate door deze onderlaag of het substraat zouden worden opgenomen. Deze moeilijkheden kunnen leiden tot een suboptimale bedrukkingskwaliteit. Bovendien zijn deze moeilijkheden nog prominenter aanwezig wanneer gewerkt wordt met watergedragen inkten. Het werken met watergedragen inkten is echter economisch gezien wel voordeliger dan het werken met solventgedragen inkten. Het spreekt voor zich dat deze problemen vooral aanwezig zijn wanneer gewerkt wordt met poreuze substraten zoals met MDF of HDF (Medium of High Density Fiberboard) en/of wanneer gewerkt wordt met poreuze grondlagen Zoals met grondlagen die één of meèrderé papiérvellëri omvatten: Wanneer gewerkt wordt met niet, of minder poreuze substraten en/óf grondlagen doet zich een ander fenomeen voor: In dergëlijk geval kunnen puntsgewijs aangebrachte iriktdruppels, zoals het geval kan zijn bij digitale druktechnieken, omwille van hlin hoge oppervlaktespanning de neiging hebben iri elkaar te vloeien, zodanig dat ook in dergelijk geval een verminderdé bedrukkingskwaliteit wördt vastgéstèid. · :-'

De hierboven genoemde fenomenen en problemen kunnen ér ook toe leiden dat de hoeveelheid inkt die in één pas op het paneel kan gedeponeerd wórden zonder verlies aan drukkwaliteit beperkt is, zodat deze fenomenen tot;: ëë rf on vb Idóén d e dekking künnèn leiden en/of tof eën fdütiëvë‘-:kiëütë kunnen namelijk met het oog op het beperken van de totale hoeveelheid inkt 'irigestëld zijn om sléchts een beperkte hoeveelheid basiskiëuf fe depOrierën. BijVborbeëld in het géval houtpatronen worden gedrukt, kan dit leiden tot een;' in vergelijking met dè andere kleüren, onevenredig tekort aan basisklèur met rood pigment! In het geval van een opstelling met de basiskleuren cyaari, magenta, géëï: én zwart (CMYK) kan een dergélijkè instelling dus leiden tot een onevenredig tekort aan magenta. Hoütpatronen bévattën namelijk véél rood en/of' bruintirttéri-Wdë;,vefêlste,'hbévéélheid magenta inkt kan eerder de maximaal ingestelde hoeveelheid bereiken dan de vereiste hoeveelheid inkt vah de andere kleuren, waardooir een foutieve kieürehweergavë ontstaat:

De huidige uitvinding beoogt inïde Eerste pïaafs’éëhaitërhatievë'w^ vPör Het vervaardigen vah panélën : dië^^^vöigën^'vër^hillehde or;#dikëüfdragëhdë uitvoeringsvormen ervan toelaat een betere bedrukkingskwaliteit te bekomen, zonder dat daartoe de eventueel aan te wenden grondlaag noodzakelijkerwijs dient te worden gemodificeerd.

Hiertoe betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van panelen van het type dat minstens is opgebouwd uit een substraat en een op dit substraat aangebrachte toplaag met een gedrukt decor, waarbij de werkwijze minstens een stap bevat waarbij het voornoemde decor aan de hand van een bedrukking door middel van twee of meer digitale drukeenheden rechtstreeks op het paneel wordt gevormd, met als kenmerk dat de werkwijze tevens een droogbewerking bevat waarin de bedrukking of het bekomen bedrukkingsgedeelte minstens gedeeltelijk geforceerd wordt gedroogd, waarbij het bedrukkingsgedeelte aangebracht door een eerste van voörhóemde twee digitale drukëenhédëhaan de drobgöpëratiè ‘wöirdt blootgesteld én hierbij minstens gedeeltelijk' Wórdt gedroogd alVöréfê twëéde'vah Voórndëmdë twee ' digitale drukeenheden actief is ter plaatse van dit betreffend bedrukkingsgedeelte. Bij voorkeur zijn voornoemde digitale druktechnieken van het type dat puntsgewijs inktdruppëls kan dëpöhérèri; ioaïs dit hèt géval bijvoorbeeld is bij

Drop-on-Démënd (DOD) inktjètsystémén. ΐν·η een 0D 0!· vUv-'-u ^·,··πο··?ϋ'aon-ü i-.Ί :ï':··:i. :;er'!ru;;.i otco', WDavb·} de .····· :·.

Mét “geforceerd” wordt bedoeld dat de betreffende dróogdperétië niët aan dé hand van één zuivere blootstelling aan de ' omgévingslüdht plaatsvindt, doch wordt uitgevoerd bijvoorbeeld aan de hand van verarmde lüdht' gëforcëerdè luchtstromirig, stralingswarmte en/of anders aan het paneel toegëvoèrde en/of in hét paneel ontstane warmte:'"·" '-·«·“ -··

Voor hét bereiken Van voornoemde geforceér'dë droging kan bijvoorbeeld1 tussen voornoemde twee drukeenheden een droogeenheid zijn öpgésteld én/of kunnen beidé drukeenheden in eën gezamenlijke dfoogeënhéid'zijn'öpgèstëld. Als droogeenheid kunnen bijvoorbeeld één of meerdere warmëluchtdvëns, ÜV stralérs of IR stralers worden toegepast.

Volgens een andere mogelijkheid voor hét bèfëikën van geforceerde droging, die al dan niet met voornoemde droogeenheden Wordt géédmbiheerd, is het mogelijk dat de drogingsoperatie plaatsgrijpt door warmte 'of èhérgie die voorafgaandelijk aan het verwezenlijken van het betreffende bedrukkingsgedeëltë aan het paneel is toegevoerd. Zo bijvoorbeeld kan volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm gedrukt worden op verwarmde substraten of panelen. Opgemerkt wordt dat het verwezenlijken van een bedrukking of een bedrukkingsgedeelte op verwarmde substraten of panelen op zich een onafhankelijk inventief aspect van de uitvinding uitmaakt, onafhankelijk van het feit of nu een digitale of een analoge druktechniek wordt toegepast. De temperatuur van de panelen kan bijvoorbeeld tussen 20°C en 55°C bedragen of kan zelfs oplopen tot 80°G of meer. Eventueel kan in het geval van spaanplaten, MDF of HDF platen gebruik gemaakt worden van platen die nog warm zijn van een persbewerking die tijdens hun vervaardiging heeft plaatsgegrepen. Uiteraard is het ook mogelijk dat de betreffende substraten, panelen of platen alvorens te worden bedrukt in een oven worden binnengevoerd, of anderzijds worden verwarmd.

Nog volgens een andere mogelijkheid kan de droging ontstaan dóór eën chemische reactie die al dan niet plaatsgrijpt ten gevolge van het aaribrengen van het betreffend bedrukkingsgedeelte. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld inkten worden aangewend die gemodificeerd zijn met een middel dat kan reageren mèt de betreffende grondlaag en/of het substraat, hetgeen op zich ook een onafhankelijk aspect van de uitvinding vormt, onafhankelijk van het feit of een digitale of analoge druktechniek is toegepast. Dergelijke droging aan de hand van een chemischë reactie kan bijvoorbeeld geschieden wanneer de chemische reactie op zich exotherm is, of wanneer de chemische reactie aanleiding geeft tot reactieproducten die minder vochtig zijn dan de reagentia, of zelfs vast zijn.

Door het tussen twee drukbewerkingen in drogen, of althans toch minstens gedeeltelijk drogen van het aangebrachte bedrukkingsgedeelte wordt een relatief snelle fixatie van de kleurstof of inkt aan het oppervlak van het paneel bereikt, zodanig dat het risico op een eventueel opnèmen in de grondlaag en/of substraat of een eventueel samenvloeien van meerdere inktdruppels kan worden geminimaliseerd. Aan de hand van de werkwijze van het eerste aspect kan middels deze droogbewerkingen ook worden bereikt dat de maximaal deponeerbare hoeveelheid inkt kan worden vergroot.

Het spreekt voor zich dat het bedrukkingsgedeelte aangebracht door elke digitale drukeenheid bij voorkeur onmiddellijk na het aanbrengen ervan aan dergelijke geforceerde droogoperatie wordt onderworpen. Het is duidelijk dat een dergelijke uitvoeringsvorm van de huidige werkwijze kan worden bereikt door na elke drukeenheid een droogeenheid te voorzien en/of door de bedrukking telkens op verwarmde panelen uit te voeren en/of door met verwarmde inkten te werken.

Bij voorkeur worden volgens de uitvinding als digitale drukeenheden inktjetdrukeenheden toegepast, die bij voorkeur op zich telkens een monochroom bedrukkingsgedeelte vormen. Hiermede wordt bedoeld dat elke drukeenheid of drukkop slechts met inkt van één kleur werkt. In het geval van een meerkleurige print, kan bijvoorbeeld minstens gebruik gemaakt worden van standaardkleuren die toelaten door middel van het principe van kleuradditie of kleursubstractie een grote variëteit aan verschillende kleuren te vormen, en nog beter toelaten hoofdzakelijk alle kleuren te vormen, zoals het geval kan zijn met drükeenheden die respectievelijk cyaan, magenta, gele en eventueel zwarte monochrome bëdrukkirigsgedeelten vormen. Ook kan gekozen worden voor de combinatie van minstens rood, groen, blauw en eventueel zwart.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm zijn voornoemde digitale drukeenheden van het type dat stilstaat, waarbij voornoemde bedrukking dan wordt uitgevoerd terwijl het paneel langsheen de drukeenheden beweegt. Hierbij bestrijken bij voorkeur één of meerdere drukeenheden het volledige te bedrukken oppervlak van het betreffende paneel, zodanig dat dit oppervlak in één enkele beweging langsheen de drukeenheden met het betreffende gedrukte decor kan worden voorzien. Dergelijke “single-pass” opstelling van drukeenheden is op zich bekend bijvoorbeeld uit het voornoemde EP 1 872 959.

Zoals voornoemd draagt het de voorkeur dat voornoèmde bedrukking in één beweging langsheen de betreffende digitale drukeenheden wordt uitgevoerd. In het geval het drukeenheden betreft die telkens een monochroom bedrukkingsgedeelte aanbrengen, worden hiertoe bij voorkeur per kleur een aantal drukkoppen, eventueel slechts één, opgesteld die toelaten het volledige te bedrukken oppervlak te bestrijken.

Bij voorkeur bezit het paneel tijdens het bedrukken een snelheid van meer dan 30m/min en beter nog van meer dan 80 m/min. Snelheden tot 150m/min zijn niet uitgesloten.

Er wordt opgemerkt dat het voor het bij hoge snelheden bekomen van een goede droging tussenin bedrukkingen aangeraden is de afstand waarover de drogingsoperatie plaatsvindt te vergroten en/of de toegepaste inkten te modificeren om een snellere droging te bekomen. Zo bijvoorbeeld kan in het geval van solventgedragen inkten gekozen worden voor solventen die een relatieve lage verdampingstemperatuur vertonen. In het geval van watergedragen inkten kunnen de inkten vooraf worden opgewarmd zodanig dat minder energie moet worden toegevoegd voor het bereiken van de verdampingstemperatuur. Opgemerkt wordt dat het werken met inkten die een temperatuur van meer dan 20°C, en beter nog van meer dan 25°C of zelfs meer dan 40°C bezitten op zich een inventief aspect van de huidige uitvinding betreft, onafhankelijk van het feit of nu een digitale druktechniek of een analoge druktechniek wordt toegepast voor het op een paneel vormen van een gedrukt decor. Hogere temperaturen zijn uiteraard hiet uitgeslotën. Ook in het geval van solventgedragen inkten kan een hógéfe applicatieterhperatüuf voordélèri hebben. Wanneer de temperatuur van de inkten hoog genoeg is, kan eventueel zondër droogeènheden op dë bedrukkingslijn Wordëh gewérkt: Een dergëlijkë opstelling is voordelig voor wat betreft het energiegébfüik! Het ópwafmen Van inkten kan zodanig worden uitgevoerd dat het steeds minder energie verbruik dan het op bedrijfstemperatuur houden van êeh warmelüchtóvén óf dërgelijke.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm vari dë huidige uitvinding Worden bij voorkeur minstens vier digitale drukeenheden toegepést, waarbij deze drukeenheden op zich telkens een monochroom bedrukkingsgedeelte vorméri! Al dan niet in combinatie hiermee vormen voornoemde digitale drukeehhéden bij voorkeur een meerkleurige bedrukking, bijvoorbeeld minstens öp basis van de kleuren cyaan; magenta, geel en zwart. Volgens een bijzóndere; uitvoeringsvorm wórdt" naast de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart nóg minstens een Vijfde kleur aangewend. Bij voorkeur is deze vijfde kleur afgestemd op dë tint vën de te vórmen bedrukking. Bij voorkeur worden deze vijf kleuren. zoals voórnóëmd, telkens aahgëbrècht· door minstens één drukeenheid die aan dè hand van hét betreffende kleur op zich een monochroom bedrukkingsgedeelte vormt. u

Bij voorkeur wordt het substraat in êen voorafgaandelijke stap aan de bedrukking van één of meerdere materiaallagen voorzien die een grondlaag voor de bedrukking vormen. Hiervoor kunnen de op zich bekende materiallagen worden toegepast. Dergelijke grondlaag kan van uniforme of althans toch quasi uniforme kleur zijn. Eventueel kan zodoende een grondlaag gevormd worden met de basiskleur van het erop te vormen gedrukt decor. Voorafgaandelijk aan het aanbrengen van dergelijke materiaallaag kunnen oneffenheden aan het oppervlak van het substraat eventueel worden opgevuld met een materiaallaag die opvulmiddel bevat. Er kan aan het oppervlak van het substraat ook gewerkt worden met een dichtende materiaallaag en/of een materiaallaag die dienst doet als primer voor het vasthouden van de later aan te brengen kleurstoffen zoals inkten of verven. Zo kunnen bijvoorbeeld één of meerdere inktreceptieve lagen worden toegepast.

Er wordt opgemerkt dat voornoemde materiaallagen, zoals opvullende materiaallagen, grondlagen, dichtende lagen of primerlagen eenvoudiger, hauwkeufiger en/of vlotter aan te brengen zijn op grotere oppervlakken, dan op het oppervlak van kleinére panelen. Het is dan ook mogelijk dat, bijvoorbeeld in hét geval de werkwijze van de uitvinding wordt aangewend voor het vervaardigen van vloer-, wand- of plafondpanelen van beperkte oppervlakte, wórdt uitgegaan van grotere platen substraatmateriaal, waarbij één of meerdere van de voornoemde materiaallagen op het oppervlak van deze grotere platen worden Voorzien, deze grotere platen worden opgedeeld in kleinere panelen en de voornoemdé bedrukking minstens gedeeltelijk op deze kleinere panelen wordt uitgevoerd. Bij voorkeur wordt voornoemde grotere plaat tijdens voornoemde opdeling opgedeeld in panelen die een grootte vertonen die overeenstemt, of althans toch nagenoeg overeenstemt met de uiteindelijke panelen. Het is ook mogelijk dat de opdeling sléchts na hef voltooien van de bedrukking wordt uitgevoerd. Bij voorkeur worden dergelijke grondlagen of andere materiaallagen in vloeibare vorm wordt aangebracht. Zoals voornóemd betreft voornoemde eerste materiaallaag bij voorkeur een grondlaag of primerlaag. Voor het aanbrengen in vloeibare vorm kunnen één of meerdere walsen worden toegepast, en/of kan gewerkt worden met spuit- of sproei-installaties. Het is echter niet uitgesloten dat de voornoemde materiaallagen een materiaalvel zoals een papierlaag of een folie omvatten. In dergelijk geval kan deze worden aangebracht middels een persbewerking. Dergelijk materiaalvel kan van kunststof zijn voorzien, bijvoorbeeld met een kunststof die de verbinding met het plaatoppervlak kan verwezenlijken. Zo bijvoorbeeld kan gewerkt worden met een aminohars, zoals melamineformaldehydehars. Er kan evenwel ook gewerkt worden met een lijm, zoals fenollijm. Bij het werken met één of meerdere materiaallagen die materiaalvellen bevatten, worden het beste één of meerdere of zelfs beter nog alle dergelijke materiaalvellen op het oppervlak van een grotere plaat aangebracht. Aanbrengtechnieken die geschikt zijn voor het aanbrengen van materiaallagen zijn voordeliger wanneer zij worden toegepast op grotere oppervlakken.

Bij voorkeur worden in voornoemde digitale drukeenheden watergedragen inkten aangewend. Zoals hoger vernoemd zijn deze inkten goedkoper dan solventgedragen inkten. Het is echter niet uitgesloten dat in voornoemde digitale drukeenheden solventgedragen inkten zouden worden aangewend

Bij voorkeur wordt in het geval droogeenheden voor de geforceerde droging worden toegepast minstens een infrarood of een UV straler aangewend, bijvoorbeeld onder de vorm van één of meerdere lampen.

Volgens een tweede onafhankelijk aspect betreft de huidige uitvinding nog een werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij meer levendige decoren kunnen worden bekomen. Hiertoe betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van panelen van het type dat minstens is opgebouwd uit een substraat en een op dit substraat aangebrachte toplaag met een gedrukt decor, waarbij de werkwijze minstens een stap bevat waarbij het voornoemde decor aan de hand van een bedrukking door middel van digitale drukeenheden rechtstreeks op het paneel wordt gevormd, met als kenmerk dat minstens vijf digitale drukeenheden worden aangewend, waarbij elk van deze vijf digitale drukeenheden telkens een monochroom bedrukkingsgedeelte van verschillende kleur vormt.

Bij voorkeur omvatten voornoemde vijf verschillende kleuren minstens cyaan, magenta, geel en zwart. Deze kleuren laten op zich reeds toe een grote variëteit aan verschillende kleuren te vormen.

Bij voorkeur omvatten voornoemde vijf kleuren minstens twee verschillende kleuren die zijn bekomen op basis van een inkt die roodpigment bevat. Naast eventueel magenta kan bijvoorbeeld gewerkt worden met nog minstens één ander kleur dat wordt bekomen op basis van een inkt die roodpigment omvat. De betreffende kleur kan bijvoorbeeld een rode of bruine tint betreffen. Roodpigment is voornamelijk van belang bij het vormen van gedrukte decoren met een houtpatroon. Het is duidelijk dat het volgens de uitvinding niet vereist is dat voornoemde twee kleuren die roodpigment bevatten minstens magenta zouden omvatten. Er wordt opgemerkt dat het aanwenden van minstens twee inkten die roodpigment omvatten, op zich ook nog een onafhankelijk aspect van de uitvinding uitmaakt, onafhankelijk van het feit of nog één of meerdere andere inkten of kleuren worden toegepast, waarbij dit aspect dan voornamelijk het rechtstreeks op panelen verwezenlijken van bedrukkingen die een houtpatroon weergeven beoogt.

Volgens alle aspecten van de uitvinding bevat de werkwijze, in het geval van de vervaardiging van vloerpanelen, bij voorkeur verder nog de stap van het aan de panelen vormen van geprofileerde randgebieden, waarbij deze stap bij voorkeur wordt uitgevoerd voordat een eventuele afwerkingslaag wórdt aangebracht. Dergelijke geprofileerde randgebieden omvatten bij voorkeur kóppelmiddeieii diê toelatén twee of meerdere van dergelijke vloerpanelen aan hun randen met elkaar te Verbinden! Bij voorkeur betreft het koppelmiddelen die een lijmlozé verbinding toelateh, zoals die op zich bekend zijn bijvoorbeeld uit het WO 97/47834. Ook in het geval van vloerpanelen vertonen deze bij voorkeur een oppervlakte van minder dan 0,5 m2, of zelfs van minder dan 0,3 m2. De dikte van dergelijke vloerpanelen kan variëren tussen 5 en 25 mm.

Zoals hoger reeds vermeld draagt het, volgens alle aspecten van de uitvinding, de voorkeur de bedrukking rechtstreeks op het oppervlak van panelen uit te voeren die reeds nagenoeg of volledig de afmetingen van de uiteindelijke panelen vertonen. Hét zo laat mogelijk in de productieketting voorzien van de bedrukking verlaagt dë benodigde voorraadruimte en maakt een vlot ihspeiën Öp'dë ntarktvrëaö mógelijk. :

Bij voorkeur wordt boven de bedrukking, volgens alle aspecten van de uitvinding, niinstèns een transparante afwerkingslaag aarigebracht. Dergelijke materiaallaag kan eventueel een materiaalvel, zoals eeri papiervei omvatten, doch kan ook hóofdzakelijk uit kunststof bestaan. Er kan bijvoorbeeld ëëri lak zoals een UV hardende of elektronenstraalhardende lak worden toegepast. Dergelijke transparante materiaallaag bevat bij voorkeur ook nog harde partikels, bijvoorbeeld aluminiumoxidepartikels.

Bij voorkeur wordt de uitvinding volgens al haar aspecten toegepast voor het bekomen van een gedrukt decor dat een houtpatroon weergeeft. Andere motieven zoals steenpatronen of fantasiemotieven zijn niet uitgesloten. In het geval van vloerpanelen wordt bij voorkeur slechts één plank weergegeven per paneel.

Volgens al haar aspecten wordt de uitvinding bij voorkeur aangewend voor het vervaardigen van vloerpanelen en/of van panelen waarvan het voornoemde substraatmateriaal hoofdzakelijk bestaat uit MDF of HDF of een ander houtgebaseerd materiaal.

Er wordt opgemerkt dat de techniek van het inktjetbedrukken goed geschikt is voor het uitvoeren van bedrukkingen op het oppervlak van kleinere panelen die reeds nagenoeg de afmetingen van de uiteindélijke panelen vertonen. Het is echter niet uitgesloten dat de bedrukking wordt uitgevoérd op grotere platen die nog dienen te worden opgedeeld om tot de uiteindelijkë pahèlën té kórriën.

Het is duidelijk dat de uitvinding ook betrekking heeft op een paneel dat is bekomen aan de hand van een werkwijze met de kenmerken van het eerste en/of het tweede en/of de andere inventieve aspecten van de uitvindirig- Bij voorkeur betreft het hierbij een vloerpaneel.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: figuur 1 schematisch enkele stappen weergeeft in een werkwijze met de kenmerken van de uitvinding; en figuur 2 een zicht weergeeft volgens de op figuur 1 weergegeven richting F2.

Figuur 1 geeft schematisch enkele stappen S0-S1-S2 weer in een werkwijze voor het vervaardigen van panelen, in dit geval vloerpanelen 1. Het vloerpaneel is van het type dat minstens is opgebouwd uit een substraat 2, in dit geval een houtgebaseerd substraat 2 zoals MDF of HDF, en een op dit substraat 2 aangebrachte toplaag 3.

Figuur 2 geeft weer dat de toplaag 3 van het vervaardigde vloerpaneel 1 een decor 4 vertoont, in dit geval een gedrukt decor 4 met een houtpatroon, meer speciaal een houtpatroon dat slechts één houtdeel weergeeft. Het betreft hierbij langwerpige vloerpanelen 1. Zoals hoger nog vernoemd kunnen dergelijke panelen 1 ook aan minstens twee tegenovereenliggende randen 5-6 en/of 7-8 worden voorzien van koppelmiddelen die toelaten dat twee of meer van dergelijke vloerpanelen met elkaar kunnen worden verbonden. Het kan hierbij gaan om een in elkaar te lijm tand-in-groefverbinding of om lijmloos verbindbare koppelprofielen: Dergelijke koppelmiddelen zijn hier niet weergegeven, maar zijn bijvoorbeeld gekend uit het WO 97/47834.

Figuur 1 geeft duidelijk weer dat de werkwijze minstens een stap S1 bevat waarbij het voornoemde decor 4 aan de hand van een bedrukking door middel van twee of meer digitale drukeenheden 9A-9B-9C-9D-9E rechtstréeks op het paneel 1 wordt gevormd.

Eventueel kan, zoals hier weergegeven, het substraat 2 van het paneel 1 in een voorafgaandelijke stap SO van één of meer materiaallagen worden voorzien, waarbij deze materiaallagen een grondlaag 10 vormen voör de erop uit te voeren bedrukking. Eén of meer van dergelijke lagen kunnen in vloeibare vorm worden aangebracht, bijvoorbeeld zoals hier door middel van een wals 11. Er wordt opgemerkt dat ook de onderzijde 12 van het substraat 2 met een materiaallaag kan worden voorzien, die al dan niet in vloeibare vorm is aangebracht. Zoals in de inleiding nog vermeld, is het mogelijk deze materiaallagen 10 op een grotere plaat aan te brengen die nadien in panelen 1 wordt opgedeeld, bijvoorbeeld door middel van een zaagbewerking.

De hier weergegeven drukinrichting 13 maakt gebruik van minstens vier digitale drukeenheden 9A-9B-9C-9D, in dit geval stilstaande inktjetdrukkoppen die zich over de volledige te bedrukken breedte B1 van het betreffende paneel 1 uitstrekken. Elke drukeenheid 9A-9B-9C-9D is hierbij bestemd voor het verwezenlijken van een monochroom bedrukkingsgedeelte, terwijl het betreffende paneel 1 langsheen de drukeenheden 9A-9B-9C-9D beweegt. De totaliteit van het gedrukte decor 4 wordt hierbij in hoofdzaak of volledig gevormd tijdens één enkele beweging T langs de inktjetdrukkoppen of drukeenheden 9A-9B-9C-9D. Deze beweging T is bij voorkeur continu en kan gebeuren aan een snelheid van meer dan 30 m/min of zelfs tot 150 m/min. De hogere snelheden zijn voornamelijk interessant wanneer de bedrukte panelen 1 in dezelfde lijn nog dienen te worden voorzien van geprofileerde randgebieden met behulp van bijvoorbeeld een freesoperatie. Deze freesoperaties worden gebruikelijk uitgevoerd aan snelheden die hoger zijn dan 100 m/min.

Het is duidelijk dat ook meerdere stilstaande drukeenheden 9A kunnen worden aangewend om de volledige breedte B1 van het te bedrukken oppervlak met een monochroom bedrukkingsgedeelte van dezelfde kleur te voorzien. Zoals duidelijk aangegeven is op figuur 2 is stemt de breedte B1 van het te bedrukken oppervlak niet noodzakelijk overeen met de breedte B2 van het te bedrukken paneel 1. Immers kunnen, zoals hier aan één of meer zijden 5-6 van dit paneel onbedrukte randen 5A-6A aanwezig zijn, die bijvoorbeeld overeenstemmen of nagenoeg overeenstemmen met te verwijderen materiaalzones. In deze materiaalzones kunnen bijvoorbeeld de boven nog vermelde koppelmiddelen of andere geprofileerde randgebieden worden gevormd.

Door het samenspel van de vier over elkaar aangebrachte monochrome bedrukkingsgedeelten wordt een meerkleurig gedrukt decor 4 bekomen. Hiertoe brengen de inktjetdrukkoppen of drukeenheden 9A-9B-9C-9D respectievelijk een monochroom bedrukkingsgedeelte aan op basis van cyaan, magenta, gele en zwarte inkt. Het betreft hier dus een zogenaamde bedrukking met CMYK kleuren.

In streeplijn 14 is weergegeven dat naast drukeenheden 9A-9B-9C-9D respectievelijk voor de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart nog minstens een vijfde drukeenheid 9E kan worden aangewend voor het vormen van een monochroom bedrukkingsgedeelte in een vijfde kleur. Bij voorkeur is dergelijk vijfde of verder kleur dan specifiek afgestemd op het te vormen decor 4. In het geval van een houtpatroon, zoals hier, wordt bij voorkeur als vijfde kleur een rode tint of een bruine tint aangewend of wordt, met andere woorden, in de extra drukeenheid 9E bij voorkeur een inkt toegepast die roodpigment omvat, doch verschillend is van de inkt die het voornoemde magenta vormt.

Met het gebruik van een vijfde drukeenheid 9E met een andere inkt dan de andere vier drukeenheden 9A-9B-9C-9D wordt een werkwijze volgens het tweede aspect van de uitvinding verkregen.

Het bijzondere van de uitvinding volgens haar eerste aspect bestaat erin dat de werkwijze tevens een droogbewerking 15A bevat waarin de bedrukking of het bekomen bedrukkingsgedeelte minstens gedeeltelijk geforceerd wordt gedroogd. Zoals duidelijk weergegeven wordt in dit geval het bedrukkingsgedeelte aangebracht door een digitale drukeenheid 9A-9B-9C-9D-9E telkens blootgesteld aan een eropvolgende droogoperatie 15A-15B-15C-15D-15E alvorens een volgende digitale drukeenheid actief is ter plaatse van dit betreffende bedrukkingsgedeelte. Hiertoe is na iedere drukeenheid 9A-9B-9C-9D-9E een droogeenheid 16 opgesteld. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om warme luchtovens of UV lampen, naargelang de aangewende inkten.

Het is volgens de uitvinding uiteraard niet uitgesloten dat één of meerdere bedrukkingsgedeelten niet geforceerd gedroogd Worden alvorens eert volgende digitale drukeenheid 9B actief is ter plaatse van het betreffende bedrükkingégedèelte. Doordat minstens op één plaats tussén de drukeënheden 9A-9B in een droogbewerking 15A voorzien wordt, kan eèn verbeterde drukkwaliteit bekomen worden in vergelijking met de technieken uit de stand van de techniék.

Eveneens is het mogelijk dat nadat de bedrukking is voltooid nog een droogbewerking 15E wordt toegepast totdat bijvoorbeeld een volledige droging van de inktén is bekomen, of althans toch een aanvaardbare droging die töelaat dat vérdere bewerkingen op het paneel 1 en/of stapelen van de bedrukte panelen 1 mogelijk is.

Op figuur 1 is nog weergegeven dat het bedrukte paneel 1 in eèn verdere stap S2 van één of meerdere materiaallagen kan worden voorzien die een doorzichtige of doorschijnende afwerkingslaag 17 boven het gedrukte decor 4 vormen. Zo bijvoorbeeld kan dergelijke afwerkingslaag aan de hand van een laklaag en/of een smeltlijm (hot melt) worden gerealiseerd. Dergelijke lak kan bijvoorbeeld een UV hardende of elektronenstraalhardende lak betreffen die bijvoorbeeld sleetwerende partikels, zoals aluminiumoxide bevat. Figuur 1 geeft weer dat dergelijke afwerkingslaag 17 minstens gedeeltelijk in vloeibare vorm kan worden aangebracht. Hiertoe kunnen walsen worden gebruikt en/of, zoals weergegeven, dê techniek van het gordijngieten en/of de techniek van het vacuüm bekleden.

Er wordt nog opgemerkt dat, waar in het voorgaande sprake is van monochrome bedrukkingsgedeelten, bedoeld wordt dat deze bedrukkingsgedeelten bekomen zijn aan de hand van inkt van één enkele kleur. Doordat bijvoorbeeld de dichtheid en/of de grootte van de met deze inkt gevormde drukpunten kan worden gevarieerd, kan evenwel toch een verschil in tint in deze op zich monochrome bedrukkingsgedeelten aanwezig zijn.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijzen en panelen kunnen volgens verschillende varianten worden gerealiseerd zonder buiten het kader van de huidige uitvinding te treden.

Claims (16)

1. Werkwijze voor het vervaardigen van panelen van het type dat minstens is opgebouwd uit een substraat (2) en een op dit substraat (2) aangebrachte toplaag (3) met een gedrukt decor (4), waarbij de werkwijze minstens een stap (S1) bevat waarbij het voornoemde decor (4) aan de hand van een bedrukking door middel van twee of meer digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) rechtstreeks op het paneel 1 wordt gevormd, daardoor gekenmerkt dat de werkwijze tevens een droogbewerking (15A-15B-15C-15D) bevat waarin de bedrukking of het bekomen bedrukkingsgedeelte minstens gedeeltelijk geforceerd wordt gedroogd, waarbij het bedrukkingsgedeelte aangebracht door een eerste (9A) van voornoemde twee digitale drukeenheden aan de droogoperatie (15A) wordt blootgesteld alvorens een tweede (9B) van voornoemde twee digitale drukeenheden (15B) actief is ter plaatse van dit betreffend bedrukkingsgedeelte.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat voornoemde digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) inktjetdrukeenheden zijn die op zich telkens een monochroom bedrukkingsgedeelte vormen.
3. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) van het type zijn dat stilstaat, waarbij voornoemde bedrukking wordt uitgevoerd terwijl het paneel (1) langsheen de drukeenheden (9A-9B-9C-9D) beweegt en waarbij telkens één of meerdere drukeenheden (9A-9B-9C-9D) het volledige te bedrukken oppervlak van het betreffende paneel (1) bestrijken.
4. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde bedrukking in één beweging (T) langsheen de betreffende digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) wordt uitgevoerd.
5. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het paneel (1) tijdens het bedrukken een snelheid bezit van meer dan 30 m/min.
6. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat minstens vier digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) worden toegepast, waarbij deze drukeenheden (9A-9B-9C-9D) op zich telkens een monochroom bedrukkingsgedeelte vormen.
7. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) een meerkleurige bedrukking vormen minstens op basis van de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart.
8. Werkwijze volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat naast de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart nog minstens een vijfde kleur wordt aangewend dat is afgestemd op de te vormen bedrukking en waarbij deze vijf kleuren telkens worden aangebracht door minstens één drukeenheid (9A-9B-9C-9D-9E) die aan de hand van het betreffende kleur op zich een monochroom bedrukkingsgedeelte vormt.
9. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het substraat (2) in een voorafgaandelijke stap (SO) van een grondlaag (10) wordt voorzien.
10. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat in voornoemde digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) watergedragen inkten worden aangewend.
11. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat als voornoemde droogeenheid (15A-15B-15C-15D) minstens een infrarood straler wordt aangewend.
12. Werkwijze volgens één van de conclusies 1 tot 9, daardoor gekenmerkt dat in voornoemde digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D) solventgedragen inkten worden aangewend.
13. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat als voornoemde droogeenheid (15A-15B-15C-15D) minstens een UV straler wordt aangewend.
14. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde decor (4) rechtstreeks op het paneel (1) wordt gevormd aan de hand van een bedrukking door middel van minstens vijf digitale drukeenheden (9A-9B-9C-9D-9E), waarbij elk van deze vijf digitale drukeenheden telkens een monochroom ' bedrukkingsgedeelte van verschillende kleur vormt.
15. Werkwijze volgens conclusie 14, daardoor gekenmerkt dat voornoemde vijf verschillende kleuren minstens cyaan, magenta, geel en zwart omvatten.
16. Werkwijze volgens één van de conclusies 14 of 15, daardoor gekenmerkt dat voornoemde vijf kleuren, naast eventueel magenta, nog minstens een ander kleur bevatten dat wordt bekomen op basis van een inkt die roodpigment omvat.
BE200900035A 2009-01-20 2009-01-20 Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen. BE1018630A5 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900035 2009-01-20
BE200900035A BE1018630A5 (nl) 2009-01-20 2009-01-20 Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900035A BE1018630A5 (nl) 2009-01-20 2009-01-20 Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.
PCT/IB2009/055706 WO2010084386A2 (en) 2009-01-20 2009-12-11 Methods for manufacturing panels and panel obtained herewith

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018630A5 true BE1018630A5 (nl) 2011-05-03

Family

ID=40909996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200900035A BE1018630A5 (nl) 2009-01-20 2009-01-20 Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1018630A5 (nl)
WO (1) WO2010084386A2 (nl)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010045266A1 (de) * 2010-09-14 2012-03-15 Guido Schulte Verfahren zur Herstellung eines Bauteils zur Verkleidung sowie Bauteil zur Verkleidung
PL2748001T3 (pl) 2011-08-26 2018-02-28 Ceraloc Innovation Ab Powłoka paneli
EP2644391B1 (en) 2012-03-30 2016-05-11 Tarkett GDL S.A. Device for printing, corresponding method and printed product
US10369837B2 (en) 2012-04-30 2019-08-06 Valinge Innovation Ab Method for forming a decorative design on an element of a wood-based material
PL2844495T3 (pl) * 2012-04-30 2018-05-30 Välinge Innovation AB Sposób tworzenia dekoracyjnego deseniu na elemencie z materiału drewnopochodnego
EP2789476A1 (en) 2013-04-09 2014-10-15 Tarkett GDL S.A. Method for the manufacture of digitally printed substrates
ITPN20130029A1 (it) * 2013-06-06 2014-12-07 Silvano Ros Processo per realizzazione elementi di arredo
EA201690781A1 (ru) 2013-10-23 2016-09-30 Сералок Инновейшн Аб Способ формирования декоративного износостойкого слоя
EP3275678A3 (en) 2014-01-10 2018-02-28 Agfa Nv Manufacturing of decorative laminates by inkjet
US9994010B2 (en) 2014-01-24 2018-06-12 Ceraloc Innovation Ab Digital print with water-based ink on panel surfaces
US9605168B2 (en) 2014-01-31 2017-03-28 Ceraloc Innovation Ab Digital print with water-based ink
EP3498479A1 (en) * 2017-12-18 2019-06-19 OCE Holding B.V. A method for printing swaths of an image on a substrate
EP3536511A1 (en) * 2018-03-09 2019-09-11 Agfa Nv A method of manufacturing decorative panels

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2915136A1 (de) * 1978-04-14 1979-10-25 Mannington Mills Verfahren zur herstellung einer bahn aus einer harzigen zusammensetzung mit einer strukturierten oberflaeche
EP0092593A1 (de) * 1982-04-24 1983-11-02 Robert Linnemann GmbH. & Co. Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von in mehrere Streifen längszuteilenden Papierbahnen zum Bekleben der Kanten von aus Holz hergestellten Platten
DE19532819A1 (de) * 1995-09-06 1997-03-13 Hofa Homann Verwaltungsgesells Verfahren zur Herstellung einer Holzwerkstoffplatte
EP0945496A1 (en) * 1998-03-24 1999-09-29 Xerox Corporation Ink compositions and multicolor thermal ink jet printing process for the production of high quality images
WO2001048333A1 (en) * 1999-12-23 2001-07-05 Perstorp Flooring Ab A process for the manufacturing of surface elements
WO2002000449A1 (de) * 2000-06-26 2002-01-03 Bauer Joerg R Verfahren, vorrichtung und system zum herstellen von bauteilen mit vorbestimmtem oberflächenaussehen, insbesondere von frontplatten von küchenelementen
WO2004014649A1 (en) * 2002-08-07 2004-02-19 Trio Industries Holdings, Llc Method and system for producing a wood substrate having an image on at least one surface and the resulting wood product
EP1473091A1 (de) * 2003-04-30 2004-11-03 TRW Automotive Safety Systems GmbH Holzimitatbauteil und Verfahren zu dessen Herstellung
EP1872959A1 (en) * 2006-06-26 2008-01-02 Dante Frati Process for printing surfaces of wood-based flat elements

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1971067A (en) 1931-03-04 1934-08-21 Flood & Conklin Co Grained wood and method of graining same
BE1010487A6 (nl) 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Vloerbekleding bestaande uit harde vloerpanelen en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen.

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2915136A1 (de) * 1978-04-14 1979-10-25 Mannington Mills Verfahren zur herstellung einer bahn aus einer harzigen zusammensetzung mit einer strukturierten oberflaeche
EP0092593A1 (de) * 1982-04-24 1983-11-02 Robert Linnemann GmbH. & Co. Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von in mehrere Streifen längszuteilenden Papierbahnen zum Bekleben der Kanten von aus Holz hergestellten Platten
DE19532819A1 (de) * 1995-09-06 1997-03-13 Hofa Homann Verwaltungsgesells Verfahren zur Herstellung einer Holzwerkstoffplatte
EP0945496A1 (en) * 1998-03-24 1999-09-29 Xerox Corporation Ink compositions and multicolor thermal ink jet printing process for the production of high quality images
WO2001048333A1 (en) * 1999-12-23 2001-07-05 Perstorp Flooring Ab A process for the manufacturing of surface elements
WO2002000449A1 (de) * 2000-06-26 2002-01-03 Bauer Joerg R Verfahren, vorrichtung und system zum herstellen von bauteilen mit vorbestimmtem oberflächenaussehen, insbesondere von frontplatten von küchenelementen
WO2004014649A1 (en) * 2002-08-07 2004-02-19 Trio Industries Holdings, Llc Method and system for producing a wood substrate having an image on at least one surface and the resulting wood product
EP1473091A1 (de) * 2003-04-30 2004-11-03 TRW Automotive Safety Systems GmbH Holzimitatbauteil und Verfahren zu dessen Herstellung
EP1872959A1 (en) * 2006-06-26 2008-01-02 Dante Frati Process for printing surfaces of wood-based flat elements

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010084386A2 (en) 2010-07-29
WO2010084386A3 (en) 2010-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1556561B1 (en) A surface covering panel with printed pattern
EP1645339B1 (de) Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche und Platte mit einer strukturierten Oberfläche
US6585369B1 (en) Preparations for ink-jet printing on common household surfaces
ES2356816T3 (es) Método y aparato para crear una imagen sobre un artículo, y artículo impreso.
CN102933386B (zh) 面板和制造面板的方法
RU2427473C2 (ru) Способ печати на поверхностях плоских древесных элементов
CA2626218C (en) Floor covering, floor panels and method for manufacturing floor panels
US9174423B2 (en) Method for producing a decorative laminate
BE1018680A5 (nl) Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.
US20050003099A1 (en) Process for the manufacturing of decorative boards
US7438407B2 (en) Method and apparatus for creating an image on an article, and article resulting therefrom
ES2525744T3 (es) Procedimiento para la generación de una estructura superficial tridimensional sobre una pieza de trabajo
WO2009080813A1 (de) Verfahren zur herstellung eines laminats
US9315994B2 (en) Methods and systems for decorating bevel and other surfaces of laminated floorings
US10189281B2 (en) Digital thermal binder and power printing
DE102008008292A1 (de) Papierschicht zum Herstellen eines flächigen, bedruckten oder bedruckbaren Bauteils
US20110250404A1 (en) Digitally injected designs in powder surfaces
ES2725623T3 (es) Panel de construcción grabado en relieve y con impresión digital y método para su fabricación
DK2132041T4 (en) Process for manufacturing a flat-shaped printed component
DK2358541T3 (en) A method for applying a coating by means of inkjet printing methods
CN107949479A (zh) 具有多个用于依次加工单张纸状的基材的加工站的机器结构
US9290040B2 (en) Methods for manufacturing panels and panel
JP2008036549A (ja) 建築板の塗装方法
US20040142107A1 (en) Process for the manufacture of decorative surface elements
US10369837B2 (en) Method for forming a decorative design on an element of a wood-based material

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20130131