BE1018206A3 - Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze. - Google Patents

Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze. Download PDF

Info

Publication number
BE1018206A3
BE1018206A3 BE2008/0366A BE200800366A BE1018206A3 BE 1018206 A3 BE1018206 A3 BE 1018206A3 BE 2008/0366 A BE2008/0366 A BE 2008/0366A BE 200800366 A BE200800366 A BE 200800366A BE 1018206 A3 BE1018206 A3 BE 1018206A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
compressed air
drainage
valve
valves
parameter
Prior art date
Application number
BE2008/0366A
Other languages
English (en)
Inventor
Campfort Kris Van
Peter Jozef Heirman
Olivier Marie-Andre B Beyaert
Jozef Rita Johanna Janssens
Original Assignee
Atlas Copco Airpower Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Atlas Copco Airpower Nv filed Critical Atlas Copco Airpower Nv
Priority to BE200800366 priority Critical
Priority to BE2008/0366A priority patent/BE1018206A3/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1018206A3 publication Critical patent/BE1018206A3/nl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16TSTEAM TRAPS OR LIKE APPARATUS FOR DRAINING-OFF LIQUIDS FROM ENCLOSURES PREDOMINANTLY CONTAINING GASES OR VAPOURS
    • F16T1/00Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers

Abstract

Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie die is voorzien van minstens één aanstuurbaar drainageventiel (8,27,37 of 39), daardoor gekenmerkt dat deze werkwijze de stap omvat van het voornoemde drainageventiel (8,27,37 of 39) aan te sturen, minstens op basis van een systeemparameter die niet het vloeistofniveau aan de vloedingszijde van dit drainageventiel (8,27,37 of 39) is.

Description

Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwij ze.

De huidige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie zoals een compressorinstallatie, een drogerinstallatie of dergelijke en op een persluchtinstallatie voor het uitvoeren van zulke werkwijze.

Uit het US 6.588.443 B2 is reeds een werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie, en meer bepaald voor het afvoeren van condensaat van een meertraps compressorinstallatie bekend, waarbij het condensaat dat wordt gevormd in een koeler van elke respectievelijke druktrap, via een stroomafwaarts van deze druktrap voorziene drainageleiding, wordt afgevoerd.

Een nadeel van zulke werkwijze volgens het US 6.588.443 B2 is dat zij veel kleppen vereist en dat een inrichting voor het toepassen van zulke werkwijze omvangrijk is doordat er verscheidene kleppen en aansluitingen aanwezig zijn. Nog een ander nadeel van zulke werkwijze is dat zij niet toelaat om te worden aangewend voor het uitvoeren van andere functionaliteiten dan het afvoeren van condensaat.

Uit het EP 0.391.250 A2 is een inrichting bekend die geschikt is om, wanneer een ander vooraf ingesteld maximumniveau van condensaat in een collector is bereikt, dit condensaat af te voeren tot een ingesteld niveau bereikt is.

Het nadeel van deze opstelling is dat er geen andere meetsignalen in rekening worden genomen en dat zulke opstelling slechts geschikt is voor het afvoeren van het condensaat afkomstig van één enkele collector naar een open reservoir en dat het niet kan worden toegepast voor andere functionaliteiten.

Het US 6.196.253 Bl beschrijft een klepinrichting voor het onmiddellijk afvoeren van condensaat wanneer dit aanwezig is bij de inlaat van deze klepinrichting. Het nadeel van zulke klepinrichting is dat zij slechts geschikt is voor het afvoeren van condensaat uit één enkel reservoir naar een open reservoir. Een ander nadeel is de afwezigheid van een groot volume, zodat er veel werkingscycli vereist zijn voor het afvoeren van grotere hoeveelheden condensaat.

De huidige uitvinding heeft tot doel een werkwijze te leveren voor het aansturen van een persluchtinstallatie, welke werkwijze in verschillende opzichten verbeterd is ten opzichte van de bestaande werkwijzen.

Hiertoe betreft de huidige uitvinding een werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie die is voorzien van minstens één aanstuurbaar drainageventiel, daardoor gekenmerkt dat deze werkwijze de stap omvat van het voornoemde drainageventiel aan te sturen, minstens op basis van een systeemparameter die niet het vloeistofniveau aan de voedingszijde van dit drainageventiel is.

Met de voedingszijde van het drainageventiel wordt hier de inlaatzijde van het ventiel bedoeld of met andere woorden de zijde stroomopwaarts ten opzichte van dit drainageventiel.

Met een drainageventiel wordt hier een ventiel bedoeld dat kan worden aangewend voor het draineren van condensaat, doch, het is niet uitgesloten dat zulk ventiel tevens voor andere functionaliteiten wordt aangewend.

Een voordeel van een werkwijze volgens de uitvinding is dat zij toelaat een eenvoudige en compacte opstelling te verwezenlijken, doordat slechts een beperkt aantal ventielen vereist is.

De voornoemde systeemparameter bestaat hierbij uit een meetbare, fysische parameter die voorkomt in de persluchtinstallatie, zoals een temperatuurwaarde, een drukwaarde, een vloeistofniveau of dergelijke of uit een inwendig statussignaal dat wordt gegenereerd op basis van een meetbare fysische parameter.

Met zulk inwendig statussignaal wordt een signaal bedoeld dat in een controller wordt berekend of bepaald aan de hand van een meting van een fysische parameter. Een voorbeeld van zulke toepassing bestaat erin van een sturing te verwezenlijken met behulp van een timer die start op basis van de registratie van een zekere meetbare, fysische parameter.

Een voordeel van de werkwijze volgens de uitvinding is dat wordt toegelaten om bestaande functionaliteiten, die heden worden verwezenlijkt door middel van afzonderlijke componenten, zoals afblaasventielen of dergelijke, uit te voeren met de drainageventielen, zodat bepaalde componenten niet vereist zijn.

Zo kan bijvoorbeeld, wanneer wordt gedetecteerd dat de druk in een tussenkoeler stijgt tot boven een bepaalde grenswaarde, de druk van deze tussenkoeler worden afgeblazen via een aan deze tussenkoeler voorzien aanstuurbaar drainageventiel.

Volgens een bijzonder kenmerk van de uitvinding omvat de werkwijze tevens de stappen van de druk te bepalen aan de voedingszijde van minstens twee drainageventielen die deel uitmaken van de persluchtinstallatie en van de verschillende drainageventielen zodanig aan te sturen dat twee drainageventielen die een verschillende drukwaarde vertonen aan de voedingszijde, niet gelijktijdig open zijn.

Een voordeel van deze specifieke werkwijze is dat wordt vermeden dat gelijktijdig twee drainageventielen open zijn, waardoor wordt vermeden dat condensaat van één gedeelte van de persluchtinstallatie naar een ander gedeelte daarvan kan stromen dat zich onder een lagere druk bevindt.

Volgens een ander bijzonder kenmerk van de uitvinding omvat de werkwijze de stap van twee verschillende drainageventielen die deel uitmaken van de persluchtinstallatie, zodanig aan te sturen dat zij nooit gelijktijdig open zijn.

Dit kan bijvoorbeeld worden verwezenlijkt door het vloeistofniveau aan de voedingszijde van deze respectievelijke drainageventielen te meten en op basis hiervan te bepalen of een drainageventiel al dan niet geopend is.

De huidige uitvinding heeft eveneens betrekking op een persluchtinstallatie die toelaat een werkwijze, zoals hiervoor beschreven, toe te passen, welke persluchtinstallatie, volgens het specifieke kenmerk van de uitvinding is voorzien van minstens één drainageventiel dat aanstuurbaar verbonden is met een controller, en waarbij op voornoemde controller tevens detectiemiddelen zijn aangesloten voor het minstens bepalen van een systeemparameter die niet het vloeistofniveau aan de voedingszijde van dit drainageventiel is, en waarbij de voornoemde controller een algoritme omvat voor het, op basis van deze bepaling van de voornoemde systeemparameter, aansturen van het drainageventiel.

Met het inzicht de kenmerken van de huidige uitvinding beter aan te tonen, is hierna als voorbeeld, zonder enig beperkend karakter een voorkeurdragende werkwijze volgens de uitvinding voor het aansturen van een persluchtinstallatie beschreven, evenals een persluchtinstallatie voor het uitvoeren van zulke werkwijze, met verwijzing naar de enige bijgaande figuur.

In deze figuur is een persluchtinstallatie 1 weergegeven die in dit geval is voorzien van een tweetrapscompressor met een lage druktrap 2 die aansluit op een zuigleiding 3 en die met haar perszijde is verbonden met een hoge druktrap 4.

Tussen de druktrappen 2 en 4 is een tussenkoeler 5 voorzien, evenals een eerste vloeistofafscheider 6 waarop een eerste drainageleiding 7 aansluit waarin een eerste drainageventiel 8 is voorzien.

In de persleiding 9 van de hoge druktrap 4 is een terugslagklep 10 voorzien die een stroming van de hoge druktrap 4 in de persleiding 9 toelaat en die verhindert dat, bij het stoppen van de tweetrapscompressor, samengeperst gas uit de stroomafwaarts van deze tweetrapscompressor gelegen componenten die nog onder druk staan, zou terugstromen naar de zuigleiding 3.

De persluchtinstallatie 1 omvat in dit voorbeeld tevens een drooginrichting voor het drogen van het gas afkomstig van de tweetrapscompressor, welke drooginrichting in hoofdzaak bestaat uit een droger 11 van het type dat wordt beschreven in het BE 1.005.764 en dat bestaat uit een drukketel 12 met een droogzone 13 en een regeneratiezone 14, met een rotor 15 die is opgebouwd uit een cilindervormig droogelement 16 waarin een adsorptie- en/of absorptiemedium is voorzien dat afwisselend doorheen de droogzone 13 en de regeneratiezone 14 wordt gebracht.

Verder bevat de droger 11 een hoofdkanalisatie 17 die aansluit op de persleiding 9 en die de droger 11 verbindt met de uitgang van de hoge druktrap 4 en die uitmondt in een menginrichting 18 waarvan de uitgang aansluit op de ingang van de voornoemde droogzone 13.

Een uitlaatleiding 19 verbindt de uitgang van de droogzone 13 met een verbruikersnet 20, waarbij de uitlaatleiding 19 en het verbruikersnet 20 worden gescheiden door een terugslagklep 21.

Een nevenkanalisatie koppelt de persleiding 9 met de ingang van de regeneratiezone 14.

Deze regeneratiezone 14 wordt gevormd door een sector van de rotor 15 die aan beide axiale zijden is afgeschermd met behulp van schermen 23. De rest van de rotor 6 vormt de droogzone.

De voornoemde hoofdkanalisatie 17 is in dit geval voorzien van een nakoeler 24 en een stroomafwaarts van deze nakoeler 24 voorziene tweede vloeistofafscheider 25 die is voorzien van een tweede drainageleiding 26 waarin een tweede drainageventiel 27 is voorzien.

De menginrichting 18 bestaat uit een ejector die, zoals bekend, een straalpijp 28 en een mengpijp 29 bevat, waartussen een aanzuigopening 30 is voorzien. De mengpijp 29 mondt uit aan de ingang van de droogzone 13.

De menginrichting 18 wordt in dit geval, op bekende wijze, aangewend als de aandrijfas voor de rotor 15, waartoe de mengpijp 29 aan een niet in de figuur weergegeven motor is verbonden door middel van een as die met behulp van een koppeling aan de mengpijp 29 is verbonden.

De voornoemde uitlaatleiding 19 van de droger 11 kan, zoals gebruikelijk, in verbinding worden gebracht met de hoofdkanalisatie 17, met behulp van een bypass 31 die, in dat geval, net als de hoofdkanalisatie 17, de uitlaatleiding 19 en de nevenkanalisatie 22 een afsluiter 32 bevat.

De uitlaat van de regeneratiezone 14 is via een koelleiding 33 verbonden met een inwendige ruimte 34 in de drukketel 12, welke inwendige ruimte 34 in verbinding staat met de voornoemde aanzuigopening 30.

In deze koelleiding 33 is een regeneratiekoeler 35 voorzien die bijvoorbeeld, doch, niet noodzakelijk, luchtgekoeld is, doch, die in principe in de vorm van om het even welk type van warmtewisselaar kan worden uitgevoerd.

Op de drukketel 12 is in dit geval een derde drainageleiding 36 aangesloten, waarin een derde drainageventiel 37 is voorzien.

Ook op de ingang van de droogzone 13 sluit in dit geval een vierde drainageleiding 38 aan waarin eveneens een vierde drainageventiel 39 is aangebracht.

Elk van de voornoemde drainageleidingen 7, 26, 36 en 38 is is in dit voorbeeld, doch niet noodzakelijk, aangesloten op één enkel, gezamenlijk reservoir 40. Het is volgens de uitvinding echter tevens mogelijk dat er verscheidene reservoirs worden voorzien en/of dat een open reservoir wordt aangewend.

De persluchtinstallatie 1 omvat verder nog een controller 41 waarmee de drainageventielen 8, 27, 37 en 39 aanstuurbaar verbonden zijn en waarop tevens detectiemiddelen zijn aangesloten voor het minstens bepalen van een systeemparameter die niet het vloeistofniveau aan de voedingszijde van een betreffend aanstuurbaar drainageventiel is, en, in dit geval, van meerdere systeemparameters, namelijk de meetwaarden van de systeemdruk en van de vloeistofniveaus aan de voedingszijden van de respectievelijke drainageventielen 8, 27, 37 en 39.

De voornoemde detectiemiddelen omvatten hiertoe in dit geval vier druksensoren 42 tot 45 die elk aan de voedingszijde van een voornoemd drainageventiel 8, 27, 37 en 39 zijn voorzien.

In dit voorbeeld is de eerste druksensor 42 voorzien in de tussenkoeler 5, is de tweede druksensor 43 voorzien in de nakoeler 24, meet de derde druksensor 44 de druk in de ruimte 34 en is de vierde druksensor 45 zodanig opgesteld dat hij de druk . meet ter hoogte van de inlaat van de droogzone 13.

Verder omvatten de detectiemiddelen in dit geval twee niveausensors 46 en 47, die zijn voorzien in de respectievelijke vloeistofafscheiders 6, respectievelijk 25, en twee niveausensors 48 en 49 die zijn voorzien in de droger 11, aan de voedingszijde van de drainageventielen 37, respectievelijk 39, waarbij elk van deze niveausensors 46 tot 49 eveneens zijn aangesloten op de voornoemde controller 41.

De uitvinding is niet beperkt tot het gebruik van de in de figuren weergeven druk- en niveausensors, doch, er kunnen tevens andere opstellingen worden aangewend. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk van één of meer niveausensors weg te laten.

De werking van een persluchtinstallatie 1 volgens een toepassing van de uitvinding is zeer eenvoudig en als volgt.

Wanneer de tweetrapscompressor wordt gestart, wordt langs de zuigleiding 3 een gas, bijvoorbeeld lucht, aangezogen, welk gas eerst door de lage druktrap 2 wordt samengeperst en vervolgens doorheen de tussenkoeler 5 en de eerste vloeistofafscheider 6 naar de hoge druktrap 4 wordt geperst om aldaar verder te worden gecomprimeerd.

Door de combinatie van de druktoename en de daaropvolgende temperatuurdaling van het samengeperste gas in de tussenkoeler 5, kan, zoals bekend, condensatie optreden van in de gasstroom . aanwezige waterdamp, waardoor zich in de gasstroom vloeistofdruppeltjes vormen die in de eerste vloeistofafscheider 6 worden afgescheiden van de gasstroom.

In het samengeperste gas, dat net stroomafwaarts van de eerste vloeistofafscheider 6 honderd procent verzadigd is, zullen zich, na compressie door de hoge druktrap 4 en passage door de nakoeler 24, opnieuw condensaatdruppels vormen die in de tweede vloeistofafscheider 25 van de gasstroom worden verwijderd.

Het samengeperste, verzadigde gas dat de tweede vloeistofafscheider 25 verlaat, stroomt vervolgens in de droger 11, waar het te drogen gas doorheen de menginrichting 18 wordt gevoerd en vervolgens wordt gedroogd door middel van het adsorptie- en/of absorptiemedium dat vocht opneemt uit het gas.

Het gedroogde gas wordt vervolgens doorheen de uitlaatleiding 19 naar het verbruikersnet 20 geleid.

Teneinde het adsorptie- en/of absorptiemedium te kunnen regenereren, wordt, zoals bekend, de rotor 15 op een laag toerental aangedreven door de motor, waarbij het adsorptie-en/of absorptiemedium afwisselend doorheen de droogzone 13 en de regeneratiezone 14 wordt gebracht.

De nevenkanalisatie 22 leidt een gedeelte van het te drogen gas van de persleiding 9 naar de regeneratiezone 14, welk gedeelte van het gas niet door de hoofdkanalisatie 17 stroomt en bijgevolg niet wordt gekoeld in de nakoeler 24.

Het te drogen gas is bijgevolg nog relatief warm en onverzadigd, waardoor het vocht uit het adsorptie- en/of absorptiemedium kan opnemen bij het doorstromen van de regeneratiezone 14.

Aan de uitgang van de regeneratiezone 14 wordt het gas via de koelleiding 33 naar de regeneratiekoeler 35 gestuurd, om vervolgens, via de ruimte 34, en doorheen de aanzuigopening 30 in de mengpijp 29 te worden opgezogen, waar dit gas wordt gemengd met te drogen gas uit de hoofdkanalisatie 17.

De werkwijze volgens de uitvinding voor het aansturen van een persluchtinstallatie omvat de stap van, minstens op basis van een systeemparameter die niet het vloeistofniveau aan de voedingszijde van een drainageventiel 8, 27, 37 of 39 is, dit betreffend drainageventiel 8, 27, 37 of 39 aan te sturen voor het afvoeren van condensaat via deze drainageventielen 8, 27, 37 of 39 naar het reservoir 40.

Hiertoe is de controller 41 voorzien van een algoritme voor het op deze wijze aansturen van minstens één, en in dit geval van alle drainageventielen 8, 27, 37 en 39.

De voornoemde systeemparameter omvat in dit geval meetwaarden van de systeemdruk aan de voedingszi jde van de respectievelijke drainageventieleii 8, 27, 37 en 39, welke meetwaarden worden bepaald door de respectievelijke druksensoren 42 tot .45, doch, in dit voorbeeld wordt tevens het vloeistofniveau aan de voedingszijde van de drainageventielen 6 en 25 in rekening gebracht.

De verschillende drainageventielen 8, 27, 37 en 39 worden bij voorkeur zodanig aangestuurd door de controller 41 dat twee drainageventielen 8, 27, 37 en 39 die een verschillende drukwaarde vertonen aan de voedingszijde, niet gelijktijdig open zijn.

Het is echter ook mogelijk de verschillende drainageventielen 8, 27, 37 en 39 zodanig aan te sturen dat zij nooit gelijktijdig open zijn, wat bijvoorbeeld kan worden verwezenlijkt door het vloeistofniveau aan de voedingszijde van deze respectievelijke drainageventielen 8, 27, 37 en 39 te meten en op basis hiervan te bepalen of een drainageventiel 8, 27, 37 of 39 al dan niet geopend is.

De werkwijze omvat in dit. geval tevens de stap van het vloeistofniveau aan de voedingszijde van een drainageventiel 8, 27, 37 en 39 te bepalen en, wanneer het gemeten vloeistofniveau een vooraf ingestelde grenswaarde overschrijdt, het betreffende drainageventiel 8, 27, 37 of 39 te openen.

Dit kan worden verwezenlijkt door middel van de voornoemde controller 41, die hiertoe is verbonden met niveausensoren 46 tot 49 en die bij het uitvoeren van deze werkwijze steeds rekening kan houden met de respectievelijke gemeten drukwaarden aan de voedingszijde van de drainageventielen 8, 27, 37 en 39.

Volgens een bijzonder kenmerk van de uitvinding kunnen, door de verschillende drainageventielen 8, 27, 37 en 39 aan te sturen door middel van een centrale controller 41, deze drainageventielen 8, 27, 37 en 39 tevens worden aangewend voor ander functies dan het afvoeren van condensaat, zoals bijvoorbeeld voor het afblazen van gas.

Dit kan in het weergegeven voorbeeld van persluchtinstallatie 1 bijvoorbeeld worden toegepast voor het regenereren van de droger tijdens een. stilstand, waarbij gas dat doorheen het droogelement 16 wordt gestuurd, kan worden afgeblazen via de drainageventielen 37 en/of 39.

Ook kan bijvoorbeeld het drainageventiel 8 dat net na, m.a.w. stroomafwaarts van, de tussenkoeler 5 is voorzien, worden aangewend voor het afblazen van de tussenkoelerdruk, voor het leegmaken van het tussenkoelervolume.

Bij voorkeur omvat de werkwijze volgens de uitvinding tevens de stap van een alarmmelding te genereren wanneer door de voornoemde controller 41 een foutieve meetwaarde wordt geregistreerd, doordat een voornoemde parameter niet wijzigt op de door de controller 41 beoogde wijze, hierbij rekening houdend met de bepaling van minstens de voornoemde systeemparameter die verschillend is van het vloeistofniveau aan de voedingszijde. van een drainageventiel, en, desgevallend, met het vloeistofniveau aan de voedingszijde van een drainageventiel.

Een voorbeeld hiervan is dat, wanneer één van de drainageventielen 8 of 27 wordt geopend door de controller 41 doordat door de bijhorende niveausensor een te hoge vloeistofstand wordt gedetecteerd, en de niveausensor 46 of 47 aan de voedingszijde van een andere drainageklep 8 of 27, detecteert geen vloeistof meer, kan hieruit eenvoudig worden afgeleid dat de bedrading van, ofwel een drainageklep 8 of 27, ofwel een niveausensor 46 of 47, niet correct is uitgevoerd.

Een voordeel van een persluchtinstallatie 1 volgens de uitvinding is dat zij toelaat van de via de drainageventielen 8, 27, 37 en 39 afgevoerde hoeveelheid condensaat te bepalen.

De te verwachten hoeveelheid condensaat in een compressor kan worden berekend op basis van de vochtigheid van de aangezogen lucht, het massadebiet, drukwaarden en temperaturen.

Deze gegevens kunnen worden gemeten of op basis van metingen worden berekend en zijn dus beschikbaar, samen met de effectieve afgevoerde hoeveelheid condensaat. Wanneer deze hoeveelheid afgevoerd condensaat kleiner is dan de berekende hoeveelheid condensaat, kan dit bijvoorbeeld een indicatie zijn van het feit dat er een slecht functionerende waterafscheider aanwezig is.

Wanneer de hoeveelheid afgescheiden condensaat groter is dan de berekende waarde, kan dit bijvoorbeeld een indicatie zijn van een vloeistoflek van een vloeistofcircuit naar de gaszijde.

,Nog een voordeel van een werkwijze volgens de uitvinding voor het afvoeren van condensaat, bestaat erin dat geen check valve dient te worden voorzien in een compressor of installatie waar de druk in het condensaatreservoir beneden atmosferische druk zou kunnen komen te staan. Dit kan worden gedetecteerd door middel van de controller 41 die dit in rekening brengt voor de sturing van het desbetreffende drainageventiel zodat de check valve overbodig wordt aan de drainage uitlaat.

In het beschreven voorbeeld worden de belangrijkste systeemparameters die worden aangewend voor het aansturen van de drainageventielen 8, 27, 37 en 39 gevormd door systeemdrukken en vloeistofniveaus, doch, het is volgens de uitvinding niet uitgesloten dat tevens andere systeemparameters hiertoe kunnen worden aangewend, zoals bijvoorbeeld temperatuurwaarden, of dat een combinatie van verschillende parameters kunnen worden aangewend.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en aan de hand van de figuren geïllustreerde werkwijze en inrichting, doch, een werkwijze volgens de uitvinding en een inrichting voor het uitvoeren van zulke werkwijze kunnen op velerlei wijzen worden verwezenlijkt, zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.

Claims (16)

1. Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie die is voorzien van minstens één aanstuurbaar drainageventiel (8, 27, 37 of 39) , daardoor gekenmerkt dat deze werkwijze de stap omvat van het voornoemde drainageventiel (8, 27, 37 of 39) aan te sturen, minstens op basis van een systeemparameter die niet het vloeistofniveau aan de voedingszijde van dit drainageventiel (8, 27, 37 of 39) is.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde systeemparameter bestaat uit een meetwaarde van een systeemtemperatuur of -druk.
3. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde systeemparameter bestaat uit een inwendig statussignaal dat wordt gegenereerd op basis van een meetbare fysische parameter.
4. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat zij tevens de stap omvat van het vloeistofniveau te meten aan de voedingszijde van het voornoemde drainageventiel (8, 27, 37 of 39).
5. Werkwijze volgens één . van de conclusies 1 tot 4, daardoor gekenmerkt dat zij tevens de stappen omvat van de druk te bepalen aan de voedingszi jde van de respectievelijke drainageventielen (8, 27, 37 en 39) en van de verschillende drainageventielen (8, 27, 37 en 39) zodanig aan te sturen dat twee drainageventielen (8, 27, 37 en 39) die een verschillende drukwaarde vertonen aan de voedingszijde, niet gelijktijdig open zijn.
6. Werkwijze volgens één van de conclusies 1 tot 4, daardoor gekenmerkt dat zij de stap omvat van twee verschillende drainageventielen (8, 27, 37 en 39) die deel uitmaken van de persluchtinstallatie (1) , zodanig aan te sturen dat zij nooit gelijktijdig open zijn.
7. Werkwijze volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt dat zij de stap omvat van het vloeistofniveau aan de voedingszijde van de respectievelijke drainageventielen (8, 27, 37 en 39) te meten en op basis hiervan te bepalen of een drainageventiel (8, 27, 37 en 39) al dan niet geopend is.
8. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij de stap omvat van minstens één van de voornoemde drainageventielen (8, 27, 37 of 39) te gebruiken voor het afblazen van gas en/of het aflaten van druk.
9. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voor het aansturen van de voornoemde drainageventielen (8, 27, 37 en 39), gebruik wordt gemaakt van een controller (41).
10. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij de stap omvat van een alarmmelding te genereren wanneer door de voornoemde controller (41) een foutieve meetwaarde wordt geregistreerd, doordat de voornoemde systeemparameter niet wijzigt op de door de controller (41) beoogde wijze, hierbij rekening houdend met de bepaling van de voornoemde systeemparameter.
11. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij de stap omvat van de via de drainageventielen (8, 27, 37 en 39) afgevoerde hoeveelheid condensaat te bepalen.
12. Persluchtinstallatie die toelaat een werkwijze zoals hiervoor beschreven toe te passen, daardoor gekenmerkt dat deze persluchtinstallatie (1) is voorzien van minstens één drainageventiel (8, 27, 37 of 39) dat aanstuurbaar verbonden is met een controller (41), en waarbij op voornoemde controller (41) tevens detectiemiddelen zijn aangesloten voor het minstens bepalen van een systeemparameter die niet het vloeistofniveau aan de voedingszijde van dit drainageventiel (8, 27, 37 of 39) is, en waarbij de voornoemde controller (41) een algoritme omvat voor het, op basis van deze bepaling van de voornoemde systeemparameter, aansturen van het drainageventiel (8, 27, 37 of 39).
13. Persluchtinstallatie volgens conclusie 12, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde detectiemiddelen minstens één druksensor (42, 43, 44 en/of 45) omvatten die aan de voedingszi jde van een voornoemd drainageventiel (8, 27, 37 en/of 39) is voorzien.
14. Persluchtinstallatie volgens conclusie 12 of 13, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde detectiemiddelen voor elk drainageventiel (8, 27, 37 en 39) een druksensor (42 tot 45) bevat die aan de voedingszi jde van dit drainageventiel is voorzien.
15. Persluchtinstallatie volgens één van de conclusies 12 tot 14, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde detectiemiddelen tevens zijn uitgevoerd voor het bepalen van het vloeistofniveau aan de voedingszijde van het voornoemde drainageventiel (8, 27, 37 en/of 39).
16. Persluchtinstallatie volgens één van de conclusies 12 tot 15, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde drainageventielen (8, 27, 37 en/of 39) deel uitmaken van, of met hun voedingszijde zijn verbonden met, een waterafscheider (6 en/of 25), een droger (11) of een koeler (5 of 24).
BE2008/0366A 2008-07-02 2008-07-02 Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze. BE1018206A3 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800366 2008-07-02
BE2008/0366A BE1018206A3 (nl) 2008-07-02 2008-07-02 Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze.

Applications Claiming Priority (17)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2008/0366A BE1018206A3 (nl) 2008-07-02 2008-07-02 Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze.
BRPI0914124 BRPI0914124B1 (pt) 2008-07-02 2009-06-11 method for controlling a compressed air unit and compressed air unit to apply said method
PL09771860T PL2307785T3 (pl) 2008-07-02 2009-06-11 A method of controlling a compressed air unit and a compressed air unit for carrying out the method
SI200930781T SI2307785T1 (sl) 2008-07-02 2009-06-11 Postopek za krmiljenje enote stisnjenega zraka in enota stisnjenega zraka za uporabo tega postopka
EP09771860.5A EP2307785B1 (en) 2008-07-02 2009-06-11 Method for controlling a compressed air unit and compressed air unit for applying such a method
ES09771860T ES2430592T3 (es) 2008-07-02 2009-06-11 Procedimiento para controlar un grupo de aire comprimido y grupo de aire comprimido para aplicar tal método
PCT/BE2009/000031 WO2010000045A1 (en) 2008-07-02 2009-06-11 Method for controlling a compressed air unit and compressed air unit for applying such a method
CN200980125014.3A CN102077008B (zh) 2008-07-02 2009-06-11 一种控制压缩空气单元的方法以及应用该方法的压缩空气单元
KR1020117002366A KR101436197B1 (ko) 2008-07-02 2009-06-11 압축 공기 유닛의 제어 방법 및 이 압축 공기 유닛의 제어 방법이 적용되는 압축 공기 유닛
RU2011103520/06A RU2468281C2 (ru) 2008-07-02 2009-06-11 Способ управления компрессорным блоком и компрессорный блок
DK09771860.5T DK2307785T3 (da) 2008-07-02 2009-06-11 Metode til at kontrollere en komprimeret luftenhed samt komprimeret luftenhed til udøvelse af en sådan metode
AU2009266434A AU2009266434B2 (en) 2008-07-02 2009-06-11 Method for controlling a compressed air unit and compressed air unit for applying such a method
PT97718605T PT2307785E (pt) 2008-07-02 2009-06-11 Método para controlar uma unidade de ar comprimido e unidade de ar comprimido para aplicar tal método
US13/000,235 US8961147B2 (en) 2008-07-02 2009-06-11 Method for controlling a compressed air unit and compressed air unit for applying such a method
JP2011515030A JP5705724B2 (ja) 2008-07-02 2009-06-11 圧縮空気ユニットを制御する方法およびこのような方法を適用するための圧縮空気ユニット
CY20131100986T CY1114579T1 (el) 2008-07-02 2013-11-06 Μεθοδος για τον ελεγχο μιας μοναδας πεπιεσμενου αερα και μοναδα πεπιεσμενου αερα για την εφαρμογη της εν λογω μεθοδου
JP2014160581A JP5968960B2 (ja) 2008-07-02 2014-08-06 圧縮空気ユニットを制御する方法およびこのような方法を適用するための圧縮空気ユニット

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018206A3 true BE1018206A3 (nl) 2010-07-06

Family

ID=40377127

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2008/0366A BE1018206A3 (nl) 2008-07-02 2008-07-02 Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze.

Country Status (16)

Country Link
US (1) US8961147B2 (nl)
EP (1) EP2307785B1 (nl)
JP (2) JP5705724B2 (nl)
KR (1) KR101436197B1 (nl)
CN (1) CN102077008B (nl)
AU (1) AU2009266434B2 (nl)
BE (1) BE1018206A3 (nl)
BR (1) BRPI0914124B1 (nl)
CY (1) CY1114579T1 (nl)
DK (1) DK2307785T3 (nl)
ES (1) ES2430592T3 (nl)
PL (1) PL2307785T3 (nl)
PT (1) PT2307785E (nl)
RU (1) RU2468281C2 (nl)
SI (1) SI2307785T1 (nl)
WO (1) WO2010000045A1 (nl)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10464579B2 (en) 2006-04-17 2019-11-05 Ge Global Sourcing Llc System and method for automated establishment of a vehicle consist
US10338580B2 (en) 2014-10-22 2019-07-02 Ge Global Sourcing Llc System and method for determining vehicle orientation in a vehicle consist
BE1018206A3 (nl) * 2008-07-02 2010-07-06 Atlas Copco Airpower Nv Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze.
US9897082B2 (en) 2011-09-15 2018-02-20 General Electric Company Air compressor prognostic system
US20130280095A1 (en) 2012-04-20 2013-10-24 General Electric Company Method and system for reciprocating compressor starting
JP6078361B2 (ja) 2013-01-30 2017-02-08 株式会社日立産機システム 空気圧縮機
DE112015002184T5 (de) * 2014-05-09 2017-02-02 Nabtesco Automotive Corporation Drucklufttrocknungsvorrichtung, Verfahren zur Steuerung einer Drucklufttrocknungsvorrichtung, und Fahrzeug
US10502204B2 (en) * 2015-04-10 2019-12-10 Scott Technologies, Inc. System and method for controlling moisture within an air compressor assembly
JP6385902B2 (ja) * 2015-08-14 2018-09-05 株式会社神戸製鋼所 油冷式スクリュ圧縮機及びその制御方法
US10456741B2 (en) * 2015-09-23 2019-10-29 Ingersoll-Rand Company Compressed gas dryer with energy harvesting, and method

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4197990A (en) * 1978-08-28 1980-04-15 General Electric Company Electronic drain system
US4922233A (en) * 1988-05-05 1990-05-01 Westinghouse Electric Corp. Flow sensor and system incorporating the same for monitoring steam turbine drain valves
US5144974A (en) * 1991-04-12 1992-09-08 Jeffrey Gaudin Purge valve assembly
US5512249A (en) * 1994-11-10 1996-04-30 Schering Corporation Sterilizing apparatus
US20020121302A1 (en) * 2001-03-05 2002-09-05 Thompson Frank V. Automatic drain for a fire protection sprinkler system

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3239432A (en) * 1961-12-18 1966-03-08 Standard Oil Co Automatic control of analytical distillation apparatus
US3216648A (en) * 1962-04-02 1965-11-09 Stephen H Ford Automatic blowdown system for compressors
SU1348604A1 (ru) * 1986-05-28 1987-10-30 Северо-Кавказский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Способ отвода конденсата из газопровода
EP0391250B1 (de) 1989-04-05 1994-09-21 Berthold Koch Vorrichtung zum Ableiten von Kondensat aus Drucksystemen oder dergleichen
RU1783169C (ru) * 1990-05-21 1992-12-23 Киевский институт автоматики им.ХХУ съезда КПСС Способ управлени компрессорами газовой системы и устройство дл его реализации
US5079922A (en) * 1990-11-07 1992-01-14 Westinghouse Electric Corp. Moisture-separator-reheater drain cooler system
BE1005764A3 (nl) 1992-04-15 1994-01-18 Atlas Copco Airpower Nv Inrichting voor het drogen van een gas.
JP3208654B2 (ja) * 1996-05-31 2001-09-17 株式会社フクハラ エアーコンプレッサとドレン排出の制御方法および制御装置
US6196253B1 (en) * 1998-05-11 2001-03-06 H. Worth Love Continuously operated condensate drain valve
JP3270010B2 (ja) * 1998-07-14 2002-04-02 株式会社フクハラ 自動ドレン排出装置
DE10053657A1 (de) * 1999-12-17 2001-08-16 Beko Technologies Gmbh Verfahren zum Ableiten von Kondensat und Kondensatableiter
US20020197170A1 (en) * 2001-06-22 2002-12-26 Bowen Mark A. Method and system for emptying wetlines of a tanker truck
US8075668B2 (en) * 2005-03-29 2011-12-13 Dresser-Rand Company Drainage system for compressor separators
RU63020U1 (ru) * 2006-09-29 2007-05-10 Юрий Иванович Максимов Пробоотборник для резервуара с нефтепродуктами
US8308439B2 (en) * 2007-07-20 2012-11-13 Lummus Technology Inc. Method and apparatus for resisting disabling fouling of compressors in multistage compression systems
BE1018206A3 (nl) * 2008-07-02 2010-07-06 Atlas Copco Airpower Nv Werkwijze voor het aansturen van een persluchtinstallatie en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze.

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4197990A (en) * 1978-08-28 1980-04-15 General Electric Company Electronic drain system
US4922233A (en) * 1988-05-05 1990-05-01 Westinghouse Electric Corp. Flow sensor and system incorporating the same for monitoring steam turbine drain valves
US5144974A (en) * 1991-04-12 1992-09-08 Jeffrey Gaudin Purge valve assembly
US5512249A (en) * 1994-11-10 1996-04-30 Schering Corporation Sterilizing apparatus
US20020121302A1 (en) * 2001-03-05 2002-09-05 Thompson Frank V. Automatic drain for a fire protection sprinkler system

Also Published As

Publication number Publication date
DK2307785T3 (da) 2013-11-04
CN102077008A (zh) 2011-05-25
JP5705724B2 (ja) 2015-04-22
RU2011103520A (ru) 2012-08-10
BRPI0914124B1 (pt) 2019-12-10
WO2010000045A1 (en) 2010-01-07
SI2307785T1 (sl) 2013-12-31
KR101436197B1 (ko) 2014-09-01
PT2307785E (pt) 2013-10-16
BRPI0914124A2 (pt) 2015-10-20
EP2307785B1 (en) 2013-08-21
CY1114579T1 (el) 2016-10-05
KR20110038082A (ko) 2011-04-13
EP2307785A1 (en) 2011-04-13
JP2014222111A (ja) 2014-11-27
CN102077008B (zh) 2015-08-05
PL2307785T3 (pl) 2014-01-31
JP2011526338A (ja) 2011-10-06
RU2468281C2 (ru) 2012-11-27
JP5968960B2 (ja) 2016-08-10
US8961147B2 (en) 2015-02-24
AU2009266434B2 (en) 2015-01-15
ES2430592T3 (es) 2013-11-21
US20110110795A1 (en) 2011-05-12
AU2009266434A1 (en) 2010-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7494536B2 (en) Method for detecting a fault in an HVAC system
US6616735B1 (en) Compressed gas systems utilizing a variable pressure membrane air drier, and method of operation thereof
EP2992274B1 (en) Compressor bearing cooling and lubrication via purge unit
KR101173004B1 (ko) 열교환 시스템
JP4671772B2 (ja) ガス状炭化水素の処理・回収装置及び方法
RU2685126C2 (ru) Компрессорная установка с устройством для осушки сжатого газа и способ осушки сжатого газа
KR100971488B1 (ko) 가스 건조 방법 및 가스 건조 장치
US6698221B1 (en) Refrigerating system
CA2635007C (en) Method and device for drying a gas
US5806327A (en) Compressor capacity reduction
JP2006078015A (ja) ヒートポンプ装置及び乾燥機
CN105683687B (zh) 用于冷水机组系统的净化系统
EP1811076A1 (en) Drying machine
EP1809406B1 (en) Method for drying compressed gas and device used thereby
JP5295267B2 (ja) 高圧冷凍システムにおける圧力除去
KR100569833B1 (ko) 냉온열제조시스템을 갖는 2단 압축 히트펌프 시스템의플래시탱크
US20070169367A1 (en) Drying machine
CN105121973B (zh) 空气调节装置
US6865877B2 (en) Compression feed for high humidity fuel gas
US6843836B2 (en) Integrated compressor drier apparatus
US5123277A (en) Apparatus and method for analyzing gas dryer performance
CN102374699B (zh) 除湿加温装置和使用该装置的衣物干燥机
JP5669259B2 (ja) 真空冷却装置
US8007263B2 (en) Water-lubricated compressor
KR101048460B1 (ko) 개선된 냉각 건조법