BE1017928A3 - Vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen. - Google Patents

Vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen. Download PDF

Info

Publication number
BE1017928A3
BE1017928A3 BE200800018A BE200800018A BE1017928A3 BE 1017928 A3 BE1017928 A3 BE 1017928A3 BE 200800018 A BE200800018 A BE 200800018A BE 200800018 A BE200800018 A BE 200800018A BE 1017928 A3 BE1017928 A3 BE 1017928A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
floor
floor panels
characterized
foundation
different
Prior art date
Application number
BE200800018A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd Sarl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd Sarl filed Critical Flooring Ind Ltd Sarl
Priority to BE200800018 priority Critical
Priority to BE200800018A priority patent/BE1017928A3/nl
Priority claimed from PCT/IB2008/003498 external-priority patent/WO2009087440A2/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1017928A3 publication Critical patent/BE1017928A3/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
  • B44C5/04Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers
  • B44C5/0469Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers comprising a decorative sheet and a core formed by one or more resin impregnated sheets of paper
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44FSPECIAL DESIGNS OR PICTURES
  • B44F1/00Designs or pictures characterised by special or unusual light effects
  • B44F1/08Designs or pictures characterised by special or unusual light effects characterised by colour effects
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements

Abstract

Vloerbekleding, van het type dat gevormd is uit vloerpanelen die aan hun sierzijde een laag bezitten die een motief weergeeft, waarbij deze laag telkensminstens is samengesteld uit een fond en een erover aangebrachte bedrukking in de vorm van een motief, daardoor gekenmerkt dat de vloerbekleding minstens twee vloerpanelen bezit welke met fonds van verschillende kleur en/of tint zin vervaardigd, welke een verschillend finaal uitzicht aan de sierzijde bewerkstelligen.

Description

Vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, en werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen.

Deze uitvinding heeft betrekking op een vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, alsmede op een werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen.

Meer speciaal heeft zij betrekking op een vloerbekleding van het type dat gevormd is uit vloerpanelen die aan hun sierzijde een laag bezitten die een motief weergeeft, waarbij deze laag telkens minstens is samengesteld uit een fond en een erover aangebrachte bedrukking in de vorm van·· een motief.

De uitvinding kan bij verschillende soorten vloerpanelen worden aangewend, doch in de eerste plaats heeft ze betrekking op laminaatvloerpanelen-. τ ' "

Meer speciaal nog zal zij worden aangewend voor vloerpanelen van het type waarbij het motief rechtstreeks of onrechtstreeks op een ’papierläa'g is gedrükf >: ^wefke--op-haarnbëüft bp eeW substraat is bevestigd. In het bijzóndetp houdt* dë ^uitvinding verband met vloerpanëlen van het DPL-typë -'(Dif ëct' Pressure. Laminate) , waarbij zoals bekend de papierlaag door middel van impregnatie met hars en door middel van verpersing, al dan niet met nog andere lagen, met een substraat verbonden is. Vloerpanelen van dit type zijn onder meer bekend uit het WO 97/47834.

Een ander toepassingsgebied bestaat uit vloerpanelen van het type waarbij minstens het motief, · en' eventueel de fond, rechtstreeks op een plaatvor-mig ; substraat ‘zijn gedrukt. Met "rechtstreeks" wordt bedöëld- dat 'niet eerst 'afzöhderlij'k op een tussenmedium zoals papier- of dërgëlijkei wórdtgedrukt, dóch op het reeds in plaatvorm zijnde substraat Wórdt-gedrukt, dit al dan niet met gebruik van tussenliggende'-lagen:. '

Bij het verwezenlijken van vloerpanelen voor eenzelfde vloerbekleding wordt klassiek uitgegaan van éénzelfde fond voor alle daartoe behorende vloerpanelen. De fond wordt hierbij gevormd door hetzij een materiaallaag waarop het motief wordt aaangebracht, waarbij dit materiaal dan de kleur en/of tint van de fond bepaalt, hetzij een fondbedrukking die op een materiaallaag is aangebracht. Als een gevolg hiervan is het aantal verschillende vloerpanelen dat in zulke vloerbekleding kan voorkomen, beperkt tot het aantal verschillende gedrukte motieven. Dit aantal is in de praktijk vrij beperkt, waardoor de variatie van vloerpanelen in eenzelfde vloerbekleding relatief klein is, met als nadeel dat de kans dat twee identieke vloerpanelen in een vloerbekleding naast elkaar komen te liggen, relatief groot is. Het in de directe^nabijheid van elkaar liggen van twee identieke vloerpanelen 'Wordt doorgaans als storend ervaren, vooral bij vloerpanelen: die één höutmotief weergeven.

De huidige uitvinding beoogt een efficiente techniek waardoor een grotere variatie aan verschillende vloerpanelen in éénzelfde vloerbedekking mogelijk is, zonder dat daartoe echt noodzakelijk een groter aantal motieven moet ontwikkeld worden. Ook beoogt zij een techniek waarbij, in het geval van het gebruik van drukrollen voor het drukken van het motief, eventueel de bestaande drukrollen verder kunnen worden aangewend en niettemin een grotere variatie in verschillende vloerpanelen kan worden gerealiseerd.

Hiertoe betreft zij een vloerbekleding, :van het type dat gevormd is uit vloerpanelen die aan hun sierzijde een laag bezitten die een motief weergeeft, waarbij deze laag telkens minstens is samengesteld uit een fond en een erover aangebrachte bedrukking in de vorm van een motief, daardoor gekenmerkt dat de vloerbekleding minstens twee vloerpanelen bezit welke met fonds van verschillende kleur en/of tint zijn vervaardigd, welke een verschillend finaal uitzicht aan de sierzijde bewerkstelligen. Door in éénzelfde vloerbedekking gebruik te maken van vloerpanelen met verschillende fonds, wordt, naast het gebruik van verschillende motieven, een extra variatiemogelijkheid tot stand gebracht die door haar toepassing dan ook in een grotere variatie van vloerpanelen resulteert.

Het is duidelijk dat het hier steeds handelt om vloerpanelen waarbij de fonds een invloed op het uiteindelijk uitzicht uitoefenen, met andere woorden waarbij de kleur of tint van de fond mede bepalend is voor het uitzicht doordat deze tint of kleur de helderheid van de erop liggende bedrukking bepaalt. Onder een fond dient een medium te worden verstaan dat over het oppervlak van een vloerpaneel een uniforme kleur en/of tint genereert, waarbij dit medium zowel kan gevormd worden met behulp van een bedrukking, als op enige andere wijze, zoals bijvoorbeeld door gebruik te maken van papier van verschillende kleur.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is de vloerbekleding verder daardoor gekenmerkt dat zij minstens twee vloerpanelen met fonds van verschillende kleur en/of tint bevat, welke evenwel met gelijke bedrukkingen voor het motief zijn uitgevoerd. Hierbij ontstaat het voordeel dat met eenzelfde motief toch visueel verschillende vloerpanelen kunnen worden gerealiseerd. Hierbij geniet het de voorkeur dat de voornoemde "gelijke" bedrukkingen voor het motief zowel identiek zijn naar tekening als naar kleur. Het voordeel hierbij is dat het motief van de verschillende vloerpanelen met volledig dezelfde druk kan worden gerealiseerd, zodanig dat geen omschakeling naar andere drukinkten of dergelijk nodig is.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is de vloerbekleding verder daardoor gekenmerkt dat de fonds van voornoemde twee vloerpanelen afkomstig zijn van éénzelfde materiaallaag, namelijk een materiaallaag die in kleur en/of tint varieert, hetzij een materiaallaag waarvan de kleur en/of tint van het materiaal zelf wijzigt, hetzij een materiaallaag waarop een in kleur en/of tint wijzigende fondbedrukking is aangebracht, hetzij een materiaallaag die gedeeltelijk met en gedeeltelijk zonder fondbedrukking is uitgevoerd, hetzij een combinatie van deze mogelijkheden. De hierbij toegepaste techniek biedt het voordeel dat de qua fond van elkaar verschillende vloerpanelen vanuit eenzelfde basisstructuur, meer speciaal éénzelfde grotere plaat, kunnen worden verwezenlijkt, waardoor na het opdelen van zulke grotere plaat in vloerpanelen automatisch een menging tussen vloerpanelen met verschillende fond tot stand komt.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is de vloerbekleding daardoor gekenmerkt dat zij minstens een eerste reeks van vloerpanelen bezit die met een eerste fond van een bepaalde kleur en/of tint zijn uitgevoerd, waarbij de vloerpanelen van deze eerste reeks van elkaar verschillen doordat zij bedrukkingen hebben die een verschillend motief weergeven, en dat zij tevens een tweede reeks van vloerpanelen bezit die met een tweede fond zijn uitgevoerd waarvan de kleur en/of tint verschillend is van de kleur en/of tint van de eerste fond, doch waarbij deze tweede reeks met een gelijke bedrukking van motief is uitgevoerd als de eerste reeks.

Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat de vloerbekleding bestaat uit verschillende vloerpanelen verkregen door een reeks van minstens drie in kleur en/of tint verschillende fonds te combineren met een reeks van minstens drie verschillende motieven.

Het is duidelijk dat door dit alles grote variaties mogelijk zijn en de kans dat twee identieke vloerpanelen naast elkaar komen te liggen aanzienlijk wordt gereduceerd.

De uitvinding is vooral van belang voor vloerpanelen waarvan de voornoemde motieven een houtmotief weergeven, en meer speciaal één plank per vloerpaneel afbeelden. Bij werkelijk hout is immers geen enkele plank hetzelfde, en het is dan ook belangrijk dat bij een imitatie van hout de kans dat twee dezelfde motieven naast elkaar voorkomen moet worden gereduceerd, waartoe de uitvinding aldus duidelijk bijdraagt.

De in de vloerbekleding voorkomende vloerpanelen van verschillende fonds zijn bij voorkeur wel van een gelijkaardig type qua vorm en qua globaal weergegeven motief. Met een gelijkaardig type qua vorm wordt bijvoorbeeld bedoeld dat de vloerpanelen van verschillende fond alle plankvormig zijn, al dan niet even groot, en dus bijvoorbeeld niet het ene vloerpaneel als een plank is uitgevoerd, terwijl het andere als een tegel is uitgevoerd. Met een gelijkaardig type qua "globaal weergegeven motief" wordt bedoeld dat de vloerpanelen met verschillende fond bijvoorbeeld ih het geval van de imitatie van hout eenzelfde houtsoort weergeven, bijvoorbeeld "lichte eik", "donkere eik", "merbau", enzovoort. Het gebruik van de verschillende fonds is immers in hoofdzaak bedoeld om in eenzelfde soort van imitatie een groot aantal variaties te creëren.

De bedrukking van het motief kan onder meer van het type zijn dat door middel van één of meer drukcilinders is uitgevoerd. Ook de fonds kunnen van het type zijn dat minstens gedeeltelijk door middel van een bedrukking door middel · van één of meer drukcilinders is verwezenlijkt. Bedrukkingen door middel van drukcilinders zijn tot op heden nog steeds het meest effectief voor het verwezenlijken van een bedrukking. De huidige uitvinding biedt het voordeel dat zij gemakkelijk in drukprocessen via drukcilinders kan worden geïntegreerd.

Tenslotte heeft de uitvinding ook betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding volgens de uitvinding, met als kenmerk dat vloerpanelen worden gevormd met respectievelijk minstens twee in tint en/of kleur verschillende fonds, welke tot een set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding worden samengebracht.

Opgemerkt wordt dat, zoals trouwens uit het voorgaande blijkt, het begrip "fond" breed dient te worden geïnterpreteerd. Zo bijvoorbeeld kunnen "verschillende fonds" gevormd worden door het feit dat voor één fond een bedrukking wordt aangewend, terwijl voor het verkrijgen van de daarvan "verschillende" andere fond de bedrukking eenvoudigweg achterwege wordt gelaten en de bestaande ondergrond de fond vormt, ongeacht uit wat deze ondergrond bestaat.

Ook het begrip "bedrukking" is bij voorkeur breed op te vatten als elke handeling waarmee een kleur, tint, motief of dergelijke aan een oppervlak wordt toegekend. Bij voorkeur is dit door middel van drukinkt, doch ook ander substanties, zoals verven, kunnen hiertoe worden aangewend. Ook kan een bedrukking op zich uit meerdere drukken zijn samengesteld. Zo bijvoorbeeld kan het voornoemde motief op een klassieke wijze met twee tot vijf drukrollen worden gerealiseerd.

Het is duidelijk dat de vloerpanelen voor het verwezenlijken van de uitvinding naar willekeur van andere bijkomende eigenschappen kunnen worden voorzien. Zo bijvoorbeeld kan eender welk substraat worden aangewend. In een praktische uitvoeringsvorm zal dit bestaan uit MDF of HDF. Zo bijvoorbeeld ook zal dergelijk vloerpaneel aan zijn randen bij voorkeur met mechanische koppeldelen worden voorzien die toelaten meerdere van dergelijke panelen lijmloos met elkaar te bevinden, bijvoorbeeld zoals bekend uit het voornoemde WO 97/47834.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hiervoor beschreven uitvoeringsvormen, doch dergelijk vloerbekleding en werkwijze kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.

Claims (14)

1. Vloerbekleding, van het type dat gevormd is uit vloerpanelen die aan hun sierzijde een laag bezitten die een motief weergeeft, waarbij deze laag telkens minstens is samengesteld uit een fond en een erover aangebrachte bedrukking in de vorm van een motief, daardoor gekenmerkt dat de vloerbekleding minstens twee vloerpanelen bezit welke met fonds van verschillende kleur en/of tint zijn vervaardigd, welke een verschillend finaal uitzicht aan de sierzijde bewerkstelligen.
2. Vloerbekleding volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat zij minstens twee vloerpanelen met fonds van verschillende kleur en/of tint bevat, welke evenwel met gelijke bedrukkingen voor het motief zijn uitgevoerd.
3. Vloerbekleding volgens conclusie 2, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde gelijke bedrukkingen voor het motief zowel identiek zijn naar tekening als naar kleur.
4. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de fonds van voornoemde twee vloerpanelen afkomstig zijn van éénzelfde materiaallaag, namelijk een materiaallaag die in kleur en/of tint varieert, hetzij een materiaallaag waarvan de kleur en/of tint van het materiaal zelf wijzigt, hetzij een materiaallaag waarop een in kleur en/of tint wijzigende fondbedrukking is aangebracht, hetzij een materiaallaag die gedeeltelijk met en gedeeltelijk zonder fondbedrukking is uitgevoerd, hetzij een combinatie van deze mogelijkheden.
5. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij minstens een eerste reeks van vloerpanelen bezit die met een eerste fond van een bepaalde kleur en/of tint zijn uitgevoerd, waarbij de vloerpanelen van deze eerste reeks van elkaar verschillen doordat zij bedrukkingen hebben die een verschillend motief weergeven, en dat zij tevens een tweede reeks van vloerpanelen bezit die met een tweede fond zijn uitgevoerd waarvan de kleur en/of tint verschillend is van de kleur en/of tint van de eerste fond, doch waarbij deze tweede reeks met een gelijke bedrukking van motief is uitgevoerd als de eerste reeks.
6. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen van het type zijn waarbij de fonds gevormd worden door een papierlaag en/of een op een papierlaag aanwezige bedrukking, waarover dan de bedrukking in de vorm van het motief is aangebracht, welke papierlaag op haar beurt op een substraat is bevestigd.
7. Vloerbekleding volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen van het DPL-type (Direct Pressure Laminate) zijn, waarbij de papierlaag door middel van impregnatie met hars en door middel van verpersing, al dan niet met nog andere lagen, met het substraat verbonden is.
8. Vloerbekleding volgens één van de conclusies 1 tot 5, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen van het type zijn waarbij de fonds bestaan uit een bedrukking die rechtstreeks op een plaatvormig substraat is uitgevoerd.
9. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij bestaat uit verschillende vloerpanelen verkregen door een reeks van minstens drie in kleur en/of tint verschillende fonds te combineren met een reeks van minstens drie verschillende motieven.
10. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde motieven alle een houtmotief weergeven, en meer speciaal één plank per vloerpaneel afbeelden.
11. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde vloerpanelen van verschillende fonds wel van een gelijkaardig type zijn qua vorm en qua globaal weergegeven motief.
12. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de bedrukking van het motief van het type is dat door middel van één of meer drukcilinders is uitgevoerd.
13. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de fonds van het type zijn dat minstens gedeeltelijk door middel van een bedrukking door middel van één of meer drukcilinders is verwezenlijkt.
14. Werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat vloerpanelen worden gevormd met respectievelijk minstens twee in tint en/of kleur verschillende fonds, welke tot een set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding worden samengebracht.
BE200800018A 2008-01-09 2008-01-09 Vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen. BE1017928A3 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800018 2008-01-09
BE200800018A BE1017928A3 (nl) 2008-01-09 2008-01-09 Vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen.

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800018A BE1017928A3 (nl) 2008-01-09 2008-01-09 Vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen.
PCT/IB2008/003498 WO2009087440A2 (en) 2008-01-09 2008-12-16 Panels and method for manufacturing
EP08870144A EP2250033A2 (en) 2008-01-09 2008-12-16 Panels and method for manufacturing
US12/810,992 US20100285289A1 (en) 2008-01-09 2008-12-16 Floor covering, formed from floor panels and method for manufacturing such floor panels

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1017928A3 true BE1017928A3 (nl) 2009-11-03

Family

ID=39672611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200800018A BE1017928A3 (nl) 2008-01-09 2008-01-09 Vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1017928A3 (nl)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0092593A1 (de) * 1982-04-24 1983-11-02 Robert Linnemann GmbH. & Co. Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von in mehrere Streifen längszuteilenden Papierbahnen zum Bekleben der Kanten von aus Holz hergestellten Platten
WO1997047834A1 (en) * 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
WO2001048333A1 (en) * 1999-12-23 2001-07-05 Perstorp Flooring Ab A process for the manufacturing of surface elements
DE20107876U1 (de) * 2001-05-09 2001-10-11 Basf Drucksysteme Gmbh Flexodruckfarbe zum Drucken von Steuermarkierungen
DE20317527U1 (de) * 2003-06-04 2004-01-22 Flooring Industries Ltd. Fußbodenpaneel
DE10361805A1 (de) * 2003-12-30 2005-07-28 Hamberger Industriewerke Gmbh Fussbodenelement
WO2006074831A1 (de) * 2005-01-17 2006-07-20 Kaindl Flooring Gmbh Paneele mit langdielenoptik

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0092593A1 (de) * 1982-04-24 1983-11-02 Robert Linnemann GmbH. & Co. Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von in mehrere Streifen längszuteilenden Papierbahnen zum Bekleben der Kanten von aus Holz hergestellten Platten
WO1997047834A1 (en) * 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
WO2001048333A1 (en) * 1999-12-23 2001-07-05 Perstorp Flooring Ab A process for the manufacturing of surface elements
DE20107876U1 (de) * 2001-05-09 2001-10-11 Basf Drucksysteme Gmbh Flexodruckfarbe zum Drucken von Steuermarkierungen
DE20317527U1 (de) * 2003-06-04 2004-01-22 Flooring Industries Ltd. Fußbodenpaneel
DE10361805A1 (de) * 2003-12-30 2005-07-28 Hamberger Industriewerke Gmbh Fussbodenelement
WO2006074831A1 (de) * 2005-01-17 2006-07-20 Kaindl Flooring Gmbh Paneele mit langdielenoptik

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8950138B2 (en) Process for the manufacturing of surface elements
US6786019B2 (en) Floor covering
BE1015760A6 (nl) Vloerpaneel en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijk vloerpaneel.
ES2656161T3 (es) Panel de suelo
US8490360B2 (en) Laminate floor panels
RU2311302C2 (ru) Способ и устройство для создания изображения на изделии и изделие с нанесенной печатью
CA2300867C (en) Covering element for building surfaces or the like and method for the production thereof
US7854100B2 (en) Laminate floor panels
ES2328236T5 (es) Ennoblecimiento decorativo de un tablero de compuesto de madera
BE1018728A3 (nl) Vloerpaneel.
ES2292260T3 (es) Producto laminado de revestimiento de suelo directo.
RU2402427C2 (ru) Панель пола и способ ее изготовления
EP2455230A1 (en) Flooring system having sub-panels with complementary edge patterns and non-coplanar upper surfaces
KR101969818B1 (ko) 판넬 코팅
US20080176039A1 (en) Surface covering panel
US8424264B2 (en) Method and apparatus for creating an image on an article, and article resulting therefrom
ES2525744T3 (es) Procedimiento para la generación de una estructura superficial tridimensional sobre una pieza de trabajo
US8209928B2 (en) Embossed-in-registration flooring system
US20130092314A1 (en) Fibre based panels with a decorative wear resistance surface
EP2839957A1 (en) Embossed and digital printed buidling panel
RU2516900C2 (ru) Панель с покрытием и способ ее изготовления
DE10262235B4 (de) Spanplatte, insbesondere Fußbodenpaneel oder Möbelplatte, und Verfahren zu ihrer Herstellung
US7171998B2 (en) Process for producing a structured decoration in a woodbased-material board
CN101909836A (zh) 具有耐磨表面的基于纤维的镶板
US8153234B2 (en) Floor panel and method for manufacturing a floor panel