BE1017703A6 - Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel. - Google Patents

Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel. Download PDF

Info

Publication number
BE1017703A6
BE1017703A6 BE2007/0366A BE200700366A BE1017703A6 BE 1017703 A6 BE1017703 A6 BE 1017703A6 BE 2007/0366 A BE2007/0366 A BE 2007/0366A BE 200700366 A BE200700366 A BE 200700366A BE 1017703 A6 BE1017703 A6 BE 1017703A6
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
substrate
decor
characterized
relief
method according
Prior art date
Application number
BE2007/0366A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd filed Critical Flooring Ind Ltd
Priority to BE2007/0366A priority Critical patent/BE1017703A6/nl
Priority to BE200700366 priority
Application granted granted Critical
Publication of BE1017703A6 publication Critical patent/BE1017703A6/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
  • B44C5/04Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers
  • B44C5/0469Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers comprising a decorative sheet and a core formed by one or more resin impregnated sheets of paper
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C1/00Processes, not specifically provided for elsewhere, for producing decorative surface effects
  • B44C1/24Pressing or stamping ornamental designs on surfaces
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
  • B41M1/00Inking and printing with a printer's forme
  • B41M1/26Printing on other surfaces than ordinary paper
  • B41M1/38Printing on other surfaces than ordinary paper on wooden surfaces, leather, or linoleum

Abstract

Werkwijze voor het vervaardigen van panelen van het type dat minstens een substraat (2) en een op dit substraat (2) aangebracht gedrukt decor (3) met een reliëf (4) vertoont, waarbij de werkwijze minstens bestaat uit het al dan niet mits tussenkomst van grondlagen (7) op het substraat (2) drukken van minstens een gedeelte van het decor (3) en het vormen van voornoemd reliëf (4), daardoor gekenmerkt dat het voornoemde reliëf (4) minstens gedeeltelijk gevormd wordt nadat voornoemd gedeelte van het decor (3) reeds op het substraat (2) is gedrukt.

Description

, Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel.

Deze uitvinding heeft betrekking op werkwijzen voor het vervaardigen van panelen, alsmede op panelen die aan de hand van een dergelijke werkwijze worden verkregen of kunnen worden verkregen.

Meer speciaal heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van panelen van het type dat minstens een substraat en een op dit substraat aangebracht decor vertoont. In het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze die minstens bestaat uit het al dan niet mits tussenkomst van grondlagen op het substraat drukken van minstens een gedeelte van het decor.

Als een alternatief voor de traditionele gelamineerde panelen, waarbij een voorbedrukt papiervel op een substraat is aangebracht, bijvoorbeeld gelijmd of verperst, en waarbij de bedrukking van het papiervel het decor van het betreffende paneel vormt, zijn panelen waarbij een decor al dan niet rechtstreeks op het substraat is gedrukt reeds bekend, bijvoorbeeld uit de octrooidocumenten US 3,173,804, GB 2 324 982, WO 01/48333, WO 2004/042168, WO 2005/116361, WO 2006/002917 en EP 1 717 030.

Over het algemeen kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee technieken waarmede een decor op een substraat kan worden gedrukt. Enerzijds kan, zoals in het US 3,173,804, een analoge druktechniek worden toegepast zoals offsetdruk, waarbij een bedrukking op een wals, bijvoorbeeld een gummiwals, wordt gevormd en deze bedrukking via de wals op het substraat wordt overgedragen al dan mits tussenkomst van grondlagen, en, anderzijds kan, zoals in het WO 01/48333, een digitale druktechniek worden toegepast, zoals een techniek waarbij drukkoppen de bedrukking rechtstreeks op het substraat vormen, al dan niet mits tussenkomst van grondlagen. In dit laatste geval kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van één of meer inktjetprinters.

Waar bij de traditionele gelamineerde panelen voor de bescherming van het decor tegen slijtage en/of krassen doorgaans gebruik wordt gemaakt van een extra van hars voorzien doorzichtig of doorschijnend papiervel, zoals een overlay, wordt bij de voornoemde alternatieve panelen doorgaans een slijtvaste laklaag op het gedrukte decor aangebracht. Aan de hand van een op het substraat gedrukt decor en dergelijke slijtvaste laklaag worden in vergelijking met gelamineerde panelen doorgaans meer levendige en/of kleurechte decoren verkregen, vermits de aangewende laklaag doorgaans een betere transparantie vertoont dan de bij gelamineerde panelen aangewende beschermende toplagen.

De voornoemde slijtvaste laklaag kan naar keuze een glanzend of mat effect opleveren, maar blijft doorgaans een vlakke toplaag op het paneel vormen. De uit de stand van de techniek bekende mogelijkheden om hieraan te verhelpen en in deze laklaag indrukkingen of andere vormen van reliëf te verwezenlijken voor het nabootsen van bijvoorbeeld een houtstructuur of steenstructuur bereiken vooralsnog niet het realisme dat tegenwoordig wel bij gelamineerde panelen bereikt kan worden. Voor voorbeelden van structuren bij gelamineerde panelen wordt verwezen naar de octrooidocumenten WO 01/96688, WO 01/96689, WO 2006/063803, WO 2006/06676, US 2006/0144004 en WO 2007/072198.

Een eerste mogelijkheid uit de stand van de techniek voor het vormen van reliëf aan het oppervlak van een paneel met een op het substraat gedrukt decor bestaat uit het vormen van uitsparingen in de voornoemde slijtvaste laklaag. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door het vormen van indrukkingen in deze laag aan de hand van een perselement of door het plaatselijk toepassen van chemicaliën welke de laklaag verdrijven, zoals bijvoorbeeld het geval is in het US 6,991,830. De bekende structuren die aan de hand van deze eerste mogelijkheid worden aangebracht zijn beperkt in diepte, daar zij, volgens de stand van de techniek, beperkt blijven in de laklaag. Het vormen van diepe indrukkingen rechtstreeks in de laklaag houdt risico's in. Bij grote vervormingen is het mogelijk dat de laklaag breekt of onderbroken wordt.

Een tweede mogelijkheid uit de stand van de techniek voor het vormen van structuur aan het oppervlak van een paneel met een op het substraat gedrukt decor is bijvoorbeeld beschreven in het voornoemde WO 2004/042168. Volgens deze tweede mogelijkheid kan bijvoorbeeld het substraat van een structuur of reliëf worden voorzien alvorens de bedrukking wordt uitgevoerd. De verkregen structuur blijft aanwezig na het bedrukken van het substraat en na het aanbrengen van de slijtvaste laklaag. Een dergelijke techniek staat toe diepere structuren of dieper reliëf te verkrijgen dan het geval is bij de voornoemde eerste mogelijkheid. Het introduceren van niveauverschillen op het nog te bedrukken substraat leidt echter tot een verhoogde complexiteit bij het uitvoeren van het bedrukkingsproces. Zo bijvoorbeeld is het mogelijk dat in het geval van een digitale bedrukking de focusafstand en/of de positie van de printer aangepast dient te worden naargelang de structuur van het te bedrukken substraat. In het geval van offsetprint is het mogelijk dat de wals die de bedrukking op het substraat aanbrengt onvoldoende flexibel is om de aangebrachte structuur te volgen, met als eventueel gevolg het ontstaan van ongewenst onbedrukte gedeelten.

De huidige uitvinding beoogt alternatieve werkwijzen voor het vervaardigen van panelen met een op het substraat gedrukt decor, waarbij deze panelen aan hun oppervlak een structuur of reliëf vertonen. Volgens verschillende aspecten en voorkeurdragende uitvoeringsvormen van de uitvinding kunnen hierbij één of meer van de voornoemde nadelen uit de stand van de techniek worden overkomen.

Hiertoe betreft de uitvinding volgens haar eerste aspect een werkwijze voor het vervaardigen van panelen van het type dat minstens een substraat en een op dit substraat aangebracht gedrukt decor met een reliëf vertoont, waarbij de werkwijze minstens bestaat uit het al dan niet mits tussenkomst van grondlagen op het substraat drukken van minstens een gedeelte van het decor en het vormen van voornoemd reliëf, met als kenmerk dat het voornoemde reliëf minstens gedeeltelijk gevormd wordt nadat voornoemd gedeelte van het decor reeds op het substraat is gedrukt. Het is duidelijk dat bij de panelen van de huidige uitvinding het gedrukte decor zelf een reliëf vertoont, en dat dit reliëf dus niet louter beperkt is tot de eventuele bovenliggende lagen, zoals het geval is bij de voornoemde eerste mogelijkheid uit de stand van de techniek. Bij voorkeur wordt het voornoemde gedeelte van het reliëf minstens gevormd in het oppervlak van het substraat waarop het reeds aangebrachte gedeelte van het gedrukte decor zich bevindt. Beter nog is het decor voor het grootste gedeelte, zo niet volledig, gedrukt alvorens voornoemd reliëf wordt aangebracht.

Bij voorkeur wordt voor het aanbrengen van het betreffend gedeelte van het gedrukt decor uitgegaan van een substraat met een vlak oppervlak. Hiermede wordt bedoeld een te bedrukken oppervlak dat vrij is van locale uitsparingen, zodanig dat, bij voorkeur, dit oppervlak vrij is van locale hoogteverschillen die groter zijn dan 0,3 millimeter en, beter nog, dit oppervlak vrij is van locale hoogteverschillen die groter zijn dan 0,1 millimeter. Een dergelijk vlak substraat leidt tot een minder complex bedrukkingsproces, dat toch een bedrukking met een zo goed als volledige dekking en met goede resolutie op het substraat kan verwezenlijken. Het is duidelijk dat het volgens de uitvinding niet is uitgesloten dat wordt uitgegaan van een substraat dat wel reeds enige structuur vertoont, waarbij deze structuur dan al dan niet gewild is aangebracht.

Doordat minstens een gedeelte van de voornoemde uitsparingen in het oppervlak worden aangebracht nadat voornoemd gedeelte van het decor reeds op het substraat is gedrukt, kan het betreffend gedeelte van het decor aangebracht worden op een hoofdzakelijk vlak substraat, welk al dan niet reeds voorzien is van grondlagen die zich bij voorkeur eveneens hoofdzakelijk vlak op het substraat uitstrekken. De werkwijze van de uitvinding biedt in vergelijking met de voornoemde eerste mogelijkheid voor het aanbrengen van structuur de mogelijkheid diepere indrukkingen te vormen, waarbij, zoals vermeld, bij voorkeur minstens het reeds gedrukte gedeelte van het decor een reliëf verkrijgt, en biedt in vergelijking met de voornoemde tweede mogelijkheid het voordeel dat de complexiteit van het bedrukkingsproces beperkt kan worden doordat eventueel op een vlakke ondergrond kan worden gewerkt.

Het is duidelijk dat het volgens de uitvinding niet uitgesloten is een ander dan het voornoemd gedeelte van het gedrukte decor op het substraat aan te brengen nadat het voornoemde reliëf, of een gedeelte daarvan, reeds is verwezenlijkt. Ook is het niet uitgesloten dat het reeds verkregen gedeelte van dit reliëf naderhand nog van een bedrukking of op enige andere wijze van een decor wordt voorzien. Zo bijvoorbeeld kan een inkleuring door middel van een verf of een lak worden toegepast, bijvoorbeeld aan de hand van een techniek gelijkaardig aan die beschreven in het WO 2004/108436.

Opgemerkt wordt dat het niet uitgesloten is dat voor het realiseren van het gedrukte decor naast het aanwenden van een druktechniek die op het substraat wordt uitgevoerd, ook andere technieken in combinatie hiermee kunnen worden toegepast, zoals het aanbrengen van een voorbedrukt papiervel of het toepassen van transferdruk.

Bij voorkeur wordt voor het drukken van het decor gebruik gemaakt van een digitale druktechniek, bijvoorbeeld aan de hand van één of meerdere inktjetprinters, waarbij bij voorkeur het decor rechtstreeks op het substraat of op een eventuele grondlaag wordt gevormd. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de digitale druktechniek wordt aangewend om het betreffend gedeelte van het decor op een medium, zoals een wals of gummiwals, te vormen en het daarna middels dit medium op het substraat over te brengen. Bij het aanwenden van een digitale techniek wordt bij voorkeur gewerkt met quadrichromie, waarbij de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart kunnen worden aangewend. Het is uiteraard niet uitgesloten om met de kleuren rood, groen, blauw en eventueel zwart te werken. Ook andere kleuren zijn niet uitgesloten. Bij dergelijke digitale techniek kunnen UV inkten worden toegepast. De toegepaste inkten kunnen zowel water-gedragen als solvent-gebaseerd zijn.

Het is duidelijk dat voor het drukken van het decor eveneens gebruik kan worden gemaakt van een analoge druktechniek zoals zeefdruk, tampondruk of offsetdruk. Bij voorkeur wordt, bijvoorbeeld in het geval van offsetdruk, gebruik gemaakt van gestructureerde, bijvoorbeeld gegraveerde of geëtste, drukwalsen die de bedrukking eerst op een medium vormen, en waarbij dit medium de erop gevormde bedrukking op het substraat aanbrengt. Zo bijvoorbeeld kan de drukwals draaien tegen een wals met een flexibel oppervlak, zoals een gummiwals of zachte rubber wals, en deze zodoende bedrukken, waarna de flexibele wals de bedrukking op het substraat, al dan niet voorzien van enige grondlagen, kan overdragen. Opgemerkt wordt dat in het geval van een analoge druktechniek bij voorkeur eveneens wordt gewerkt met meerdere drukinrichtingen die verschillende kleuren aanbrengen. Zo bijvoorbeeld kan in het geval van offsetdruk achtereenvolgens met drie, vier of meer verschillende kleuren worden gewerkt. Eventueel kan ook quadrichromie toegepast worden. Een andere mogelijkheid is de kleurstoffen reeds te mengen naargelang de hoofdkleuren die zich in het gewenste te drukken patroon voordoen en deze kleuren achtereenvolgens aan te brengen.

Bij voorkeur wordt het voornoemde reliëf gevormd door middel van indrukkingen, bijvoorbeeld verkregen aan de hand van een perselement, zoals een persplaat, een persband of een wals. Bij voorkeur wordt het voornoemde reliëf slechts gevormd wanneer het betreffend gedeelte van het decor reeds minstens gedeeltelijk, en bij voorkeur volledig, is gedroogd. Dit drogen kan bijvoorbeeld geforceerd gebeuren aan de hand van warme lucht en/of straling, bijvoorbeeld UV straling. Andere mogelijkheden voor het vormen van het reliëf betreffen het wegnemen van materiaal bijvoorbeeld door middel van een verspanende bewerking zoals frezen of laserbewerken.

Er wordt opgemerkt dat het decor eender welk patroon kan vertonen, of zelfs zonder patroon kan zijn uitgevoerd, hetzij met een uniforme kleur, hetzij met willekeurige kleurschakeringen. Bij voorkeur wordt de werkwijze aangewend voor het vervaardigen van panelen waarvan het voornoemde decor of althans toch minstens het betreffende gedeelte ervan een houtpatroon en/of een steenpatroon weergeeft.

Bij voorkeur, stemt het voornoemde reliëf minstens gedeeltelijk overeen met het gedrukte decor. Hiermede wordt bedoeld dat het reliëf is uitgevoerd met uitsparingen en/of uitstulpingen op de plaatsen waar het decor een overeenstemmende afbeelding vertoont en/of dat voornoemde uitsparingen en/of uitstulpingen in het decor afgebeelde kenmerken volgen. Zo bijvoorbeeld kunnen in het geval van een decor dat minstens een houtpatroon weergeeft, uitsparingen en/of uitstulpingen gevormd worden die overeenstemmen met in het houtdecor afgebeelde houtnerven, houtporen en/of houtbloemen, en/of kunnen uitsparingen en/of uitstulpingen gevormd worden die de in het decor afgebeelde houtnerven, houtporen en/of houtbloemen globaal volgen. In het geval van een decor dat minstens een steenpatroon weergeeft, kunnen de uitsparingen en/of uitstulpingen overeenstemmen of samenvallen met de in het patroon afgebeelde aders en/of met de aldaar afgebeelde steenschilfers, zoals het geval kan zijn bij de imitatie van leisteen of andere schilferende steensoorten.

Andere mogelijkheden voor een al dan niet met het decor overeenstemmend reliëf, is een reliëf dat is samengesteld uit uitsparingen en/of uitstulpingen die bedoeld zijn niveauverschillen tussen structureel onafhankelijke decorsecties onderling of niveauverschillen in eenzelfde decorsectie te verwezenlijken. Voorbeelden van het eerste zijn uitsparingen of uitstulpingen die overeenstemmen met in het decor afgebeelde decorsecties die leiden tot een geïndividualiseerd globaal niveau van de afzonderlijke decorsecties, waarbij bij voorkeur een hoogteverschil bestaat tussen één of meer aangrenzende decorsecties. In de plaats van een hoogteverschil of in combinatie daarmee kan ook gewerkt worden met een geïndividualiseerd reliëf dat naargelang de decorsectie een andere hellingsgraad en/of kromming vertoont. Voorbeelden van het laatste zijn imitaties van aantasting door mechanische of chemische slijtage, waarbij de mechanische slijtage bijvoorbeeld een uitholling van de panelen verkregen door het veelvuldig belopen van de vloer. Ook kunnen door uitsparingen en/of uitstulpingen imitaties verkregen worden van mechanische bewerkingen uitgevoerd op het oppervlak van het paneel, zoals schraapbewerkingen of imitaties van het resultaat van inwerkingen door klimatologische omstandigheden of parasieten. Andere voorbeelden zijn uitsparingen die bedoeld zijn als imitatie van afkantingen, spleten, imitatie-afkantingen of imitatie-spleten. Het is duidelijk dat eender welk reliëf aan de hand van de werkwijze van de huidige uitvinding kan worden gevormd. In het bijzonder kunnen gelijkaardige structuren worden bereikt, zoals diegene die bekend zijn bij de laminaatpanelen uit de reeds eerder genoemde documenten WO 01/96688, WO 01/96689, WO 2006/063803, WO 2006/06676, US 2006/0144004 en WO 2007/072198. In het geval de bedrukking een houtpatroon betreft, is het mogelijk de aantasting van dit hout door een parasiet als houtworm op een overtuigende manier te imiteren, alsook is het mogelijk afbladerende verf te imiteren.

Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvat het voornoemde reliëf minstens hoogteverschillen die groter zijn dan de dikte van het gedrukte decor. Dergelijke grote hoogteverschillen of diepe uitsparingen en/of hoge uitstulpingen verhogen het realisme van het uiteindelijk verkregen paneel, vermits zij ook een diepte-effeet aan het decor kunnen verlenen. Dergelijk reliëf blijft beter zichtbaar na het aanbrengen van een eventuele beschermende laag, zoals een laklaag. Beter nog wordt het voornoemde reliëf van het gedrukte decor met zodanige hoogteverschillen uitgevoerd dat het zich minstens doorzet tot onder het oorspronkelijk globaal niveau van het gedrukte decor. Het is duidelijk dat dergelijk reliëf de hierboven genoemde voordelen maximaliseert. Het is mogelijk dat het voornoemde reliëf met zodanige hoogteverschillen wordt uitgevoerd dat het zich doorzet tot in het substraat, of althans toch minstens tot in een laag doorzet die zich tussen het voornoemde gedrukt decor en het eigenlijk substraat bevindt.

Zoals reeds vernoemd kan de werkwijze van de uitvinding worden aangewend voor het vervaardigen van panelen waarvan de op het substraat aangebrachte toplaag een slijtvaste laag omvat, waarbij, bij voorkeur, deze slijtvaste laag boven het voornoemde gedrukte decor is aangebracht, nadat dit gedrukt decor reeds van het voornoemde reliëf is voorzien. De slijtvaste laag bestaat bij voorkeur minstens uit een lak, zoals een UV hardende of elektronenstraal hardende lak. Dergelijke slijtvaste laag kan harde minerale of keramische partikels omvatten, zoals aluminiumoxide, siliciumcarbide, titaniumoxide en dergelijke meer De in de slijtvaste laag vervatte harde partikels kunnen korrelgroottes vertonen die vervat zijn in het bereik tussen 20 nanometer en 200 micrometer. Voor voorbeelden van mogelijke slijtvaste lakken wordt verwezen naar het eerder reeds vermelde WO 01/48333, waar onder andere het gebruik van acryllakken, epoxy-lakken en maleimide-lakken wordt aangehaald. Voor verdere voorbeelden van slijtvaste lagen wordt nog verwezen naar het WO 2005/116361. Het is duidelijk dat dergelijke beschermende laag eventueel op zich uit meerdere lagen kan zijn samengesteld, die eventueel onderling verschillende materialen kunnen bevatten, onderling een verschillende samenstelling van dezelfde of andere materialen kunnen vertonen en/of onderling verschillende materiaaleigenschappen kunnen vertonen. Verder is het duidelijk dat als beschermende laag ook een van kunststof voorzien materiaalvel, zoals een zogenaamde overlay, kan worden toegepast.

Volgens nog een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de werkwijze van de uitvinding wordt het reliëf van het gedrukte decor, dat volgens de uitvinding verkregen wordt, gecombineerd met een reliëf dat op zich in de beschermende laag, bijvoorbeeld in een laklaag of overlay, wordt gevormd en dat dan, bij voorkeur, aan de hand van de in de prior art besproken eerste mogelijkheid wordt gerealiseerd. Het is volgens de uitvinding ook niet uitgesloten dat het reliëf van het gedrukte decor gelijktijdig, en eventueel door middel van dezelfde bewerking, met het reliëf van de beschermende laag wordt gevormd. Bij voorkeur wordt bij deze mogelijkheid een zogenaamde overlay als beschermende laag gebruikt. Zoals vernoemd ontstaat bij diepe indrukkingen een verhoogd risico op het breken van een eventuele laklaag als beschermende laag. Evenwel is het aanwenden van een laklaag bij deze mogelijkheid eveneens niet uitgesloten. Volgens de uitvinding kunnen bijzondere maatregelen worden genomen om het risico tot breken van dergelijke laklaag ook bij het aanbrengen van diepe indrukkingen te beperken. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door de laklaag slechts volledig uit te harden of te drogen nadat het voornoemde reliëf is aangebracht. Uiteraard kan het uitharden gedeeltelijk voor het vormen van het reliëf gebeuren.

De werkwijze waarin zowel het gedrukt decor met een reliëf wordt uitgevoerd, als de laklaag op zich, kan tot nieuwe mogelijkheden leiden bij het vervaardigen van panelen met een decor dat op het substraat is gedrukt. Zo bijvoorbeeld kunnen aan de hand van een dergelijke werkwijze panelen worden vervaardigd die uitsparingen vertonen waarvan de diepte groter is dan de dikte van de laklaag in combinatie met fijnere uitsparingen waarvan de diepte kleiner is dan de dikte van de laklaag. Volgens een tweede onafhankelijk aspect betreft de huidige uitvinding dan ook een werkwijze voor het vervaardigen van panelen, van het type dat minstens een substraat en een op dit substraat aangebrachte toplaag omvat, waarbij de voornoemde toplaag minstens een gedrukt decor en een zich op dit decor bevindende synthetische laag, alsmede een structuur van uitsparingen en/of uitstulpingen, vertoont, waarbij het voornoemde gedrukte decor minstens gedeeltelijk verkregen wordt door het al dan niet mits tussenkomst van grondlagen op het substraat uitvoeren van een bedrukking, met als kenmerk dat voornoemde structuur minstens in twee op elkaar volgende stappen is verwezenlijkt, namelijk enerzijds, een eerste stap waarin minstens het substraat wordt gestructureerd en, anderzijds, een tweede stap waarin minstens de voornoemde synthetische laag wordt gestructureerd. Meer speciaal wordt het merendeel van de structuur in het oppervlak van het substraat tijdens de voornoemde eerste stap gerealiseerd, terwijl in de tweede stap hoofdzakelijk slechts uitsparingen worden gerealiseerd die zich uitsluitend in de synthetische laag zelf bevinden en zich op zichzelf niet doorzetten tot in het substraat.

Door het uitvoeren van twee afzonderlijke bewerkingsstappen laat de werkwijze van de huidige uitvinding toe panelen te vervaardigen die complexe resulterende structuren vertonen in de toplaag. Deze structuren bestaan dan, bij voorkeur, in hoofdzaak uit de superpositie van de structuren die met de afzonderlijke stappen zijn aangebracht. Bij voorkeur vindt voornoemde eerste stap plaats voordat de voornoemde synthetische laag volledig of gedeeltelijk is aangebracht, en vindt, bij voorkeur, de tweede stap plaats op het moment de voornoemde synthetische laag wel geheel of gedeeltelijk is aangebracht. Een andere mogelijkheid is dat de tweede stap gelijktijdig met het aanbrengen van de synthetische laag wordt uitgevoerd.

Volgens een eerste voorkeurdragende uitvoeringsvorm wordt voor de voornoemde eerste stap een werkwijze toegepast waarbij het substraat minstens gedeeltelijk wordt gestructureerd nadat voornoemd gedeelte van het decor reeds op het substraat is gedrukt. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een werkwijze met de kenmerken van het eerste aspect.

Volgens een tweede voorkeurdragende uitvoeringsvorm wordt voor de voornoemde eerste stap een werkwijze toegepast waarbij het substraat minstens gedeeltelijk wordt gestructureerd voordat het voornoemde gedeelte van het decor op het substraat wordt gedrukt. Volgens deze voorkeurdragende uitvoeringsvorm kan voor voornoemde eerste stap gebruik gemaakt worden van de technieken beschreven in het WO 2004/042168.

Als synthetische laag kan bijvoorbeeld een laklaag toegepast worden, zoals de laklagen die aan de hand van het eerste aspect zijn toegelicht. Bij voorkeur worden in een dergelijke laklaag ook slijtvaste partikels voorzien, zoals aluminiumoxide partikels.

Voor de voornoemde tweede stap wordt bij voorkeur een werkwijze toegepast waarbij de reeds volledig, of althans toch minstens gedeeltelijk aangebrachte synthetische laag wordt gestructureerd. Hierbij kunnen bijvoorbeeld indrukkingen worden uitgevoerd in het reeds aangebrachte gedeelte van de synthetische laag. De indrukkingen kunnen hierbij gerealiseerd worden door middel van een wals, een persplaat, een persband of dergelijke. Als een alternatief of in combinatie hiermee kan voor de voornoemde tweede stap ook een werkwijze worden toegepast waarbij de synthetische laag geheel of gedeeltelijk selectief op het paneel wordt aangebracht, bijvoorbeeld door deze te deponeren door middel van een inktjetsysteem.

Bij voorkeur worden bij het structureren van het substraat in de voornoemde eerste stap uitsparingen in dit substraat gevormd met een grotere oppervlakte en/of een grotere diepte in vergelijking met de uitsparingen die bij het structureren van de synthetische laag tijdens de voornoemde tweede stap worden gevormd. Zo bijvoorbeeld kunnen grotere uitsparingen, zoals uitsparingen ter imitatie van afkantingen of slijtage of uitsparingen ter imitatie van schraapbewerkingen, gevormd worden in de eerste stap, terwijl kleinere uitsparingen, zoals uitsparingen ter imitatie van houtporen, houtnerven, steenaders of uitsparingen en/of uitstulpingen die glansgraadverschillen definiëren, gevormd kunnen worden in de voornoemde tweede stap. De grotere diepte en/of oppervlakte van de uitsparingen gevormd in de voornoemde eerste stap is ook van belang wanneer voornoemde synthetische laag wordt aangebracht na het vormen van voornoemde uitsparingen. Sommige synthetische lagen kunnen namelijk een uitvlakkend effect teweeg brengen, die de in de eerste stap gevormde uitsparingen of structuren geheel of gedeeltelijk kunnen neutraliseren.

Bij voorkeur geschiedt het structureren bij de eerste en/of de tweede stap door het vormen van indrukkingen aan de hand van een perselement, zoals een perswals, een persplaat of een persband.

De werkwijzen van het eerste en/of het tweede aspect van de huidige uitvinding worden bij voorkeur aangewend voor het vervaardigen van vloerpanelen. Het is duidelijk dat de uitvinding ook betrekking heeft op een paneel, bijvoorbeeld een vloerpaneel, meubelpaneel, wandpaneel, plafondpaneel, dat aan de hand van een werkwijze volgens de uitvinding is verkregen. Als substraat voor dergelijke panelen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van houtgebaseerde platen of panelen. Bij voorkeur wordt voor het substraat gebruik gemaakt van platen of panelen die van een relatief glad oppervlak kunnen worden voorzien, zoals bijvoorbeeld het geval is bij MDF of HDF platen (Medium Density Fiberboard of High Density Fiberboard). Het is niet uitgesloten dat voor het bekomen van dergelijk glad of vlak oppervlak een voorbewerking van de platen dient te worden uitgevoerd.

Zoals voornoemd kunnen de substraten van één of meerdere grondlagen worden voorzien. Voor dergelijke mogelijke grondlagen, en eventuele andere voorbewerkingen, zoals schuurbewerkingen, van het plaatoppervlak wordt verwezen naar het reeds eerder vermelde WO 2006/002917. Dergelijke voorbewerking kan eventueel ook het week maken of bevochtigen van de plaat inhouden aan de hand van warmte, water of chemische middelen zoals ammoniak. Dergelijk week maken van de plaat kan het vormen van het reliëf in het gedrukt decor bevorderen.

Volgens een derde onafhankelijk aspect heeft de huidige uitvinding ook betrekking op een paneel van het type dat minstens een substraat en een op dit substraat aangebrachte toplaag omvat, waarbij de voornoemde toplaag een structuur van uitsparingen en/of uitstulpingen, een gedrukt decor en een op dit decor aangebrachte synthetische laag vertoont, waarbij het voornoemde decor minstens aan de hand van een bedrukking uitgevoerd op het substraat is bekomen, al dan niet mits tussenkomst van grondlagen, met als kenmerk dat het voornoemde gedrukte decor op zich een reliëf vertoont en dat de voornoemde structuur van de toplaag minstens samengesteld is uit, enerzijds, het voornoemde reliëf van het gedrukte decor en, anderzijds, uit uitsparingen en/of uitstulpingen die in de toplaag zijn gevormd doch op een afstand boven het voornoemde gedrukte decor zijn gesitueerd. Het spreekt voor zich dat dergelijk paneel aan de hand van een werkwijze met de kenmerken van het eerste en/of het tweede aspect kan zijn verkregen. Het bijzondere van de panelen van het derde aspect is te vinden in het feit dat de structuur van de toplaag is opgebouwd uit twee gesuperponeerde structuren, waardoor voor dergelijke panelen een veelheid van ontwerpmogelijkheden wordt verkregen, bij voorkeur wordt voor het reliëf van het decor minstens gewerkt met uitsparingen en/of uitstulpingen die een grotere diepte en/of oppervlakte vertonen dan het geval is bij de uitsparingen en/of uitstulpingen die in de toplaag zijn gevormd.

Bij voorkeur is de voornoemde toplaag boven het decor vrij van materiaalvellen, bijvoorbeeld vrij van dragervellen voor harsen, zoals overlays. De toplaag boven het decor bestaat bij voorkeur hoofdzakelijk uit een uitgeharde substantie zoals een lak of een hars. Zoals in de inleiding reeds uiteengezet is de afwezigheid van materiaalvellen gunstig voor de kleurechtheid van de bedrukking.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin:

Figuur 1 schematisch enkele stappen uit een werkwijze volgens de huidige uitvinding illustreert; figuur 2 schematisch een voorkeurdragende uitvoeringsvorm weergeeft van de in figuur 1 weergegeven werkwijze; figuren 3 tot 5 op grotere schaal een zicht weergeven op de gebieden die op figuur 2 respectievelijk met F3, F4 en F5 zijn aangeduid; figuur 6 in een zicht gelijkaardig aan dat van figuur 5 een variante weergeeft; figuur 7 voor een variante op grotere schaal een zicht weergeeft op het gebied dat op figuur 2 met F7 is aangeduid; en 1 figuur 8 op grotere schaal en in perspectief een zicht weergeeft op het gebeid dat op figuur 7 met F8 is aangeduid. ,

Figuur 1 geeft schematisch de werkwijze van de huidige uitvinding weer. Hierbij wordt een paneel 1 vervaardigd dat een substraat 2 en een op dit substraat 2 aangebracht gedrukt decor 3 met een reliëf 4 vertoont.

Op de links in figuur 1 weergegeven stap SI wordt geïllustreerd dat de werkwijze minstens bestaat uit het op het substraat 2 drukken van minstens een gedeelte van het decor 3. Dit kan aan de hand van eender welke drukinrichting 5 worden uitgevoerd. In het voorbeeld wordt de bedrukking 6 uitgevoerd op een hoofdzakelijk vlak substraat 2 en, zoals weergegeven op de rechts in figuur 1 geïllustreerde stap S2, wordt daarna het gedrukte decor 3 van een reliëf 4 voorzien. Hierbij is het in het voorbeeld duidelijk dat het gedrukte decor 3 zelf van een reliëf 4 wordt voorzien.

Figuur 2 geeft een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de werkwijze weer, waarbij het substraat 2, bijvoorbeeld een MDF of HDF plaat, in een voorafgaandelijke stap SO van een grondlaag 7 wordt voorzien. Deze grondlaag 7 kan bijvoorbeeld wit zijn of van een uniforme kleur zijn die bij de kleuren van het nog te drukken patroon past. Deze grondlaag 7 kan op eender welke manier worden opgedragen, zo bijvoorbeeld kan gebruik gemaakt worden van walsen en/of van een opbrengtechniek aan de hand van één of meerdere spatels.

In het voorbeeld van figuur 2 wordt de stap SI van het bedrukken uitgevoerd aan de hand van enkele, in dit geval vier, opeenvolgende offset bedrukkingen, die telkens een bedrukking 6 van een ander kleur op het subtstraat 2, in dit geval op de grondlaag 7, aanbrengen. De aangewende offset drukinrichtingen 5 bestaan hoofdzakelijk uit twee walsen 8-9, waaronder een eerste van structuur voorziene drukwals 8, waarop de kleurstof 10 wordt aangebracht, en een tweede, bij voorkeur een zachte, flexibele wals 9, bijvoorbeeld een gummiwals of een zachte rubber wals, waarop de op de eerste wals 8 gevormde bedrukking 6A wordt overgedragen en via dewelke deze bedrukking 6A op het substraat 2, in dit geval op de reeds aangebrachte grondlaag 7 of grondlagen, wordt aangebracht. Het spreekt voor zich dat volgens een niet weergegeven variante ook kan gewerkt worden met digitale drukinrichtingen 5 zoals inktjetprinters. Bij voorkeur wordt dan ook gewerkt met meerdere inktjetprinters die achtereenvolgens verschillende kleuren op het substraat 2 of op de grondlagen 7 deponeren.

Figuur 3 geeft het verkregen resultaat na de eerste stap SI weer. Zoals weergegeven, wordt bij deze stap, bij voorkeur, een vlakke bedrukking 6 verkregen die het oorspronkelijk globaal niveau N van het gedrukt decor 3 vormt.

In het voorbeeld van figuur 2 wordt de stap S2 van het voorzien van een reliëf 4 uitgevoerd aan de hand van een wals 11 die de in te drukken structuur of reliëf 4A vertoont. Dit reliëf of deze structuur 4A kan al dan niet overeenstemmen met de reeds op het substraat 2 aangebrachte bedrukking 6. Het spreekt voor zich dat voor het aanbrengen van het reliëf 4 ook andere technieken kunnen worden gebruikt of dat deze andere technieken ook met het aanwenden van een wals 11 kunnen worden gecombineerd. Zo bijvoorbeeld kan ook met andere perselementen 12 worden gewerkt, zoals met een vlakke persplaat of met een persband. Ook is het mogelijk dat naast drukkrachten ook warmte wordt aangewend om het reliëf 4 in het decor 3 te voorzien.

Figuur 4 geeft het resultaat van de stap S2 weer. Hierbij is het duidelijk dat de bedrukking 6 zelf een reliëf 4 heeft verkregen. In dit geval omvat het verkregen reliëf 4 hoogteverschillen H die groter zijn dan de dikte T van het gedrukte decor 3. Het reliëf 4 is hier met zodanige hoogteverschillen H uitgevoerd dat het zich minstens doorzet tot onder het oorspronkelijk globaal niveau N van het gedrukte decor 3 of de bedrukking 6, en in dit geval zet het reliëf 4 zich zelfs door tot in het substraat 2. Het is uiteraard niet uitgesloten dat bepaalde gedeelten van het gedrukte decor 3 hun oorspronkelijk niveau N behouden.

Figuur 2 toont dat het bedrukte en met een reliëf 4 voorziene substraat 2 in een eerste bijkomende stap S3 nog van een slijtvaste laag 13 kan worden voorzien, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een lak 14. Het aanbrengen van dergelijke lak 14 kan op verscheidene wijzen geschieden, bijvoorbeeld door het bewegen van de plaat of het substraat 2 door een lakgordijn 15, zoals hier weergegeven. Uiteraard kan naargelang het soort lak 14 nog een bewerking uitgevoerd worden om de lak 14 te drogen. Het kan hierbij bijvoorbeeld een droging met warme lucht betreffen, of een droging door middel van straling, zoals UV straling of elektronenstraling.

Figuur 5 illustreert een mogelijks hierbij verkregen resultaat. Uit dit voorbeeld is het duidelijk dat het in het decor 3 aangebrachte reliëf 4 ook nog na het aanbrengen van een dergelijke laklaag 13 aan het oppervlak van het paneel 1 merkbaar kan zijn. Het is duidelijk dat dergelijke lak 14 eventueel van harde partikels kan zijn voorzien, die de slijtvastheid of krasvastheid van dergelijke panelen 1 kunnen verhogen.

Figuur 6 geeft een variante weer waarbij de slijtvaste laag 13 op zich nog eens van een structuur is voorzien, in dit geval onder de vorm van uitsparingen 16 die een kleiner oppervlak innemen dan de in het gedrukte decor 3 gevormde uitsparingen 17 of indrukkingen. Dergelijke ontbinding van de structuur in grote indrukkingen, uitsparingen 17 en/of uitstulpingen 18 die in het decor 3 en/of in het substraat 2 gevormd worden en kleine indrukkingen, uitsparingen 16 en/of uitstulpingen die beperkt worden in de slijtvaste laag 13 kan op zich voordelen opleveren, zoals in de inleiding vermeld aan de hand van onder andere het tweede en het derde aspect.

Opgemerkt wordt dat de stappen weergegeven in de figuren 2 tot en met 6 ook een illustratie vormen van een werkwijze met de kenmerken van het tweede aspect van de huidige uitvinding, waarbij figuur 4 het resultaat weergeeft van een mogelijke eerste stap uit een dergelijke werkwijze en figuur 6 het resultaat weergeeft van een mogelijke uitvoering voor de aldaar vermelde tweede stap. Figuur 6 geeft ook duidelijk weer dat het reliëf dat op zich in de synthetische laag 13 is gevormd uitsparingen 16 bevat die op een afstand boven het gedrukte decor 3 zijn gesitueerd. Verder wordt opgemerkt dat het verkregen paneel 1 ook een voorbeeld vormt van het derde aspect van de huidige uitvinding.

Verdere mogelijke stappen van een werkwijze volgens de uitvinding zijn nog geïllustreerd op figuur 2 en omvatten bijvoorbeeld een stap S4 waarin de panelen 1 worden opgedeeld in kleinere eenheden 19 en/of een stap S5 waarin de panelen 1 of de verkregen kleinere eenheden 19 aan hun rand 20 worden afgewerkt, bijvoorbeeld door aan deze randen 20 koppelmiddelen 21 te voorzien, waarmede twee van dergelijke panelen 1 met elkaar kunnen worden verbonden. Andere, hier niet weergegeven, mogelijkheden om de randen 20 van panelen 1-19 af te werken zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van een decoratieve bekleding op deze randen 20. Opgemerkt wordt dat de verkregen panelen 1 of kleinere eenheden 19 eender welke vorm kunnen vertonen. Bij voorkeur betreft het rechthoekige en/of vierkante panelen of eenheden 1-19. Volgens een niet weergegeven variante kan de stap S4 van het opdelen en/of de stap S5 van het voorzien van randafwerkingen, zoals koppelmiddelen 21, ook worden uitgevoerd vooraleer de stap SI van het bedrukken en/of de stap S2 van het vormen van het reliëf 4 wordt uitgevoerd.

Figuur 7 geeft een voorbeeld weer van een paneel 1 of kleinere eenheid 19 die volgens de uitvinding kan worden verkregen. Het betreft hierbij een vloerpaneel 22 dat minstens aan twee tegenovereenliggende zijden of randen 20 voorzien is van een randafwerking, in dit geval koppelmiddelen 21 die toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen 22 aan elkaar kunnen worden gekoppeld en waarbij in de verkregen gekoppelde toestand een verbinding tussen deze vloerpanelen 22 bestaat zowel in een horizontale richting Hl in het vlak van de vloerpanelen 22 en loodrecht op de betreffende gekoppelde zijden 20, als in een verticale richting VI loodrecht op het oppervlak van de vloerpanelen 22. Opgemerkt wordt dat dergelijke koppelmiddelen op zich bekend zijn uit het WO 97/47834. Verder vertoont het vloerpaneel 22 aan dezelfde twee tegenovereenliggende zijden 20 afkantingen 23. Het is duidelijk dat deze afkantingen 23 deel kunnen uitmaken van het reliëf 4 dat volgens de werkwijze van het eerste aspect wordt gevormd nadat het decor 3 reeds minstens gedeeltelijk op het substraat 2 is gedrukt.

Figuur 8 geeft weer dat het vloerpaneel 22 van figuur 7 een op het gedrukt decor 3 aangebrachte synthetische laag 13 vertoont, in dit geval een laklaag. De uiteindelijk verkregen toplaag 24 vertoont, zoals hier weergegeven, een structuur van uitsparingen die is samengesteld uit, enerzijds, het reliëf 4 gevormd door het gedrukte decor 3 en, anderzijds, uit uitsparingen 16 en/of uitstulpingen die in de toplaag 24 zijn gevormd doch op een afstand boven het voornoemde gedrukte decor 3 zijn gesitueerd. In het voorliggend geval betreft het vloerpaneel 22 een imitatie van zogenaamd geschraapt hout, waarbij baanvormige uitsparingen 25 ter imitatie van schraapbanen gecombineerd worden met kleinere uitsparingen 26 ter imitatie van houtporen. De baanvormige uitsparingen 25 worden hierbij hoofdzakelijk gevormd door het reliëf 4 van het gedrukt decor 3, terwijl de voornoemde kleinere uitsparingen hoofdzakelijk gevormd worden door de voornoemde uitsparingen 16 die op een afstand boven het gedrukte decor 3 zijn gesitueerd.

In verband met de figuren 1 tot en met 8 wordt nog opgemerkt dat de dikte van de verschillende lagen uit de toplaag 24 slechts schematisch is weergegeven en dat de onderlinge verschillen in dikte niet als beperkend mogen worden opgevat.

Verder wordt nog opgemerkt dat waar in het voorgaande één of meerdere grondlagen zijn vermeld, het hier gaat om lagen die een invloed hebben op de hechting van het gedrukt decor op het substraat en/of om lagen die een al dan niet neutrale achtergrond voor het gedrukt decor kunnen vormen. Het is volgens de uitvinding niet uitgesloten dat het eigenlijke substraat, zoals een MDF of HDF plaat, voorzien is van één of meer lagen die niet de hierboven vermelde eigenschappen vertonen van een dergelijke grondlaag. In dergelijk geval wordt het substraat volgens de uitvinding aanzien als het samenstel van het eigenlijk substraat en deze lagen.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijzen en panelen kunnen volgens verschillende varianten worden gerealiseerd zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.

Claims (22)

1. Werkwijze voor het vervaardigen van panelen van het type dat minstens een substraat (2) en een op dit substraat (2) aangebracht gedrukt decor (3) met een reliëf (4) vertoont, waarbij de werkwijze minstens bestaat uit het al dan niet mits tussenkomst van grondlagen (7) op het substraat (2) drukken van minstens een gedeelte van het decor (3) en het vormen van voornoemd reliëf (4), daardoor gekenmerkt dat het voornoemde reliëf (4) minstens gedeeltelijk gevormd wordt nadat voornoemd gedeelte van het decor (3) reeds op het substraat (2) is gedrukt.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat voor het drukken van het betreffende gedeelte van het decor (3) gebruik wordt gemaakt van een digitale druktechniek.
3. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat voor het drukken van het betreffende gedeelte van het decor (3) gebruik wordt gemaakt van offsetdruk.
4. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde reliëf (4) wordt gevormd aan de hand van een perselement (12), zoals een persplaat of een wals.
5. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemd reliëf (4) minstens gedeeltelijk overeenstemt met het gedrukte decor (3).
6. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde reliëf (4) minstens hoogteverschillen omvat die groter zijn dan de dikte (T) van het gedrukte decor (3).
7. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde reliëf (4) met zodanige hoogteverschillen wordt uitgevoerd dat het zich minstens doorzet tot onder het oorspronkelijk globaal niveau (N) van het gedrukte decor (3).
8. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde reliëf (4) met zodanige hoogteverschillen wordt uitgevoerd dat het zich doorzet tot in het substraat (2), of althans toch minstens tot in een laag die zich tussen het voornoemde gedrukt decor (3) en het substraat (2) bevindt.
9. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het gedrukte decor (3) een houtpatroon en/of een steenpatroon weergeeft.
10. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij wordt aangewend voor het vervaardigen van panelen (1) waarvan de op het substraat (2) aangebrachte toplaag (24) een slijtvaste laag (13) omvat, waarbij deze slijtvaste laag (13) boven het voornoemde gedrukte decor (3) wordt aangebracht, nadat dit gedrukte decor (3) reeds van het voornoemde reliëf (4) is voorzien.
11. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij wordt aangewend voor het vervaardigen van vloerpanelen (22).
12. Werkwijze voor het vervaardigen van panelen, van het type dat minstens een substraat (2) en een op dit substraat (2) aangebrachte toplaag (24) omvat, waarbij de voornoemde toplaag (24) minstens een gedrukt decor (3) en een zich op dit decor (3) bevindende synthetische laag (13) , alsmede een structuur van uitsparingen (17) en/of uitstulpingen (18), vertoont, waarbij het voornoemde gedrukte decor (3) minstens gedeeltelijk verkregen wordt door het al dan niet mits tussenkomst van grondlagen (7) op het substraat (2) uitvoeren van een bedrukking, daardoor gekenmerkt dat voornoemde structuur minstens in twee op elkaar volgende stappen is verwezenlijkt, namelijk enerzijds, een eerste stap (S2) waarin minstens het substraat (2) wordt gestructureerd en, anderzijds, een tweede stap waarin minstens de voornoemde synthetische laag (13) wordt gestructureerd.
13. Werkwijze volgens conclusie 12, daardoor gekenmerkt dat voor de voornoemde eerste stap (S2) een werkwijze wordt toegepast waarbij het substraat (2) minstens gedeeltelijk wordt gestructureerd nadat voornoemd gedeelte van het decor (3) reeds op het substraat (2) is gedrukt.
14. Werkwijze volgens conclusie 12 of 13, daardoor gekenmerkt dat voor de voornoemde eerste stap een werkwijze wordt toegepast waarbij het substraat (2) minstens gedeeltelijk wordt gestructureerd voordat het voornoemde gedeelte van het decor (3) op het substraat (2) wordt gedrukt
15. Werkwijze volgens één van de conclusies 12 tot 14, daardoor gekenmerkt dat voor de synthetische laag (13) gebruik gemaakt wordt van een laklaag.
16. Werkwijze volgens één van de conclusies 12 tot 15, daardoor gekenmerkt dat voor de voornoemde tweede stap een werkwijze wordt toegepast waarbij de reeds volledig of gedeeltelijk aangebrachte synthetische laag (13) wordt gestructureerd.
17. Werkwijze volgens één van de conclusies 12 tot 16, daardoor gekenmerkt dat voor de voornoemde tweede stap een werkwijze wordt toegepast waarbij de voornoemde synthetische laag (13) selectief wordt aangebracht.
18. Werkwijze volgens één van de conclusies 12 tot 17, daardoor gekenmerkt dat bij het structuren van het substraat (2) in de voornoemde eerste stap (S2) uitsparingen in dit substraat (2) worden gevormd met een grotere oppervlakte en/of een grotere diepte in vergelijking met de uitsparingen die bij het structureren van de synthetische laag (13) tijdens de voornoemde tweede stap worden gevormd.
19. Werkwijze volgens één van de conclusies 12 tot 18, daardoor gekenmerkt dat het structureren bij de eerste en/of de tweede stap geschiedt door het vormen van indrukkingen aan de hand van een perselement (12).
20. Paneel, daardoor gekenmerkt dat het is verkregen aan de hand van een werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies.
21. Paneel van het type dat minstens een substraat (2) en een op dit substraat (2) aangebrachte toplaag (24) omvat, waarbij de voornoemde toplaag (24) een structuur van uitsparingen (17) en/of uitstulpingen (18), een gedrukt decor (3) en een op dit decor (3) aangebrachte synthetische laag (13) vertoont, waarbij het voornoemde decor (3) minstens aan de hand van een bedrukking uitgevoerd op het substraat (2) is bekomen, al dan niet mits tussenkomst van grondlagen (7), daardoor gekenmerkt dat het voornoemde gedrukte decor (3) op zich een reliëf (4) vertoont en dat de voornoemde structuur van de toplaag (24) minstens samengesteld is uit, enerzijds, het voornoemde reliëf (4) van het gedrukte decor (3) en, anderzijds, uit uitsparingen en/of uitstulpingen die in de toplaag (24) zijn gevormd doch op een afstand boven het voornoemde gedrukte decor (3) zijn gesitueerd.
22.- Paneel volgens conclusie 21, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde toplaag boven het decor vrij is van materiaalvellen.
BE2007/0366A 2007-07-26 2007-07-26 Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel. BE1017703A6 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2007/0366A BE1017703A6 (nl) 2007-07-26 2007-07-26 Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel.
BE200700366 2007-07-26

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2007/0366A BE1017703A6 (nl) 2007-07-26 2007-07-26 Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel.
EP08763014A EP2173570A2 (en) 2007-07-26 2008-07-15 Methods for manufacturing printed and structurized panels and panel
PCT/IB2008/001844 WO2009013580A2 (en) 2007-07-26 2008-07-15 Methods for manufacturing printed and structurized panels and panel
US12/602,344 US9290040B2 (en) 2007-07-26 2008-07-15 Methods for manufacturing panels and panel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1017703A6 true BE1017703A6 (nl) 2009-04-07

Family

ID=40281899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2007/0366A BE1017703A6 (nl) 2007-07-26 2007-07-26 Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel.

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9290040B2 (nl)
EP (1) EP2173570A2 (nl)
BE (1) BE1017703A6 (nl)
WO (1) WO2009013580A2 (nl)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007046532B3 (de) * 2007-09-28 2008-10-09 Agepan-Tarkett Laminatepark Eiweiler Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Herstellen eines Fußbodenpaneels mit hoher Rutschfestigkeit
CN101941339B (zh) * 2009-07-06 2011-12-28 珠海东诚光固化材料有限公司 紫外光固化转印膜及其制备方法和应用
BE1018943A3 (nl) * 2009-10-01 2011-11-08 Flooring Ind Ltd Sarl Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen.
DK2363299T3 (da) * 2010-03-05 2013-01-28 Spanolux N V Div Balterio Fremgangsmåde til fremstilling af en gulvplade
US10035358B2 (en) 2012-07-17 2018-07-31 Ceraloc Innovation Ab Panels with digital embossed in register surface
US9446602B2 (en) 2012-07-26 2016-09-20 Ceraloc Innovation Ab Digital binder printing
US9279058B2 (en) * 2013-01-11 2016-03-08 Floor Iptech Ab Digital embossing
US10041212B2 (en) 2013-02-04 2018-08-07 Ceraloc Innovation Ab Digital overlay
DE102013101521B4 (de) 2013-02-15 2018-08-23 Peter Schubert Flächenelement mit aufgebrachtem Dekor und Verfahren zur Herstellung des Flächenelementes
ITPN20130029A1 (it) * 2013-06-06 2014-12-07 Silvano Ros Processo per realizzazione elementi di arredo
EP2865531B1 (en) 2013-10-22 2018-08-29 Agfa Nv Inkjet printing methods for manufacturing of decorative surfaces
EP2865527B1 (en) 2013-10-22 2018-02-21 Agfa Nv Manufacturing of decorative surfaces by inkjet
EP3293013A1 (en) 2013-10-22 2018-03-14 Agfa Nv Manufacturing of decorative surfaces by inkjet
EP2894044B1 (en) 2014-01-10 2017-12-13 Agfa Graphics Nv Manufacturing of decorative laminates by inkjet
EP2905376B1 (en) 2014-02-06 2018-09-19 Agfa Nv Manufacturing of Decorative Laminates by Inkjet
PL3034572T3 (pl) 2014-12-16 2018-11-30 Agfa Nv Wodne tusze do druku natryskowego
EP3095614A1 (en) 2015-05-22 2016-11-23 Agfa Graphics Nv Manufacturing of decorative surfaces by inkjet
EP3095613A1 (en) 2015-05-22 2016-11-23 Agfa Graphics Nv Manufacturing of decorative panels by inkjet
EP3138691A1 (en) 2015-09-02 2017-03-08 Agfa Graphics Nv Inkjet printing device with dimpled vacuum belt
WO2017067978A1 (en) * 2015-10-19 2017-04-27 Tarkett Gdl S.A. Method for the manufacture of embossed and digitally printed substrates
EP3300915B1 (en) 2016-09-30 2019-08-14 Agfa Nv Inkjet printing methods for decorative surfaces
EP3300916B1 (en) 2016-09-30 2019-08-14 Agfa Nv Manufacturing of decorative surfaces
EP3447098A1 (en) 2017-08-22 2019-02-27 Agfa Nv Aqueous inkjet ink sets and inkjet printing methods
WO2019072733A1 (en) 2017-10-11 2019-04-18 Agfa Nv Inkjet printing methods for manufacturing decorative laminate panels
EP3521048A1 (en) 2018-01-31 2019-08-07 Agfa Nv Inkjet printing methods for decorative laminate panels
EP3521055A1 (en) 2018-01-31 2019-08-07 Agfa Nv Methods for manufacturing decorative laminate panels
EP3536511A1 (en) 2018-03-09 2019-09-11 Agfa Nv A method of manufacturing decorative panels
ES2730122A1 (es) * 2018-05-07 2019-11-08 Latorre Jesus Francisco Barberan Procedimiento para producir relieves mediante impresion digital y maquina de impresion digital

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3173804A (en) 1960-12-16 1965-03-16 Renkl Paidiwerk Apparatus for applying a surface pattern on boards of wood, fiberboard, or the like
US3385993A (en) * 1965-08-16 1968-05-28 Westinghouse Electric Corp Filament support for tubular incandescent lamps
GB1108549A (en) * 1966-12-13 1968-04-03 Herberts & Co Gmbh Dr Kurt A process for the production of synthetic-resin-impregnated decorative sheets from papers
US4092199A (en) 1974-12-02 1978-05-30 Exxon Research & Engineering Co. High pressure decorative laminate having registered color and embossing
DE2721292B2 (nl) * 1977-05-12 1980-01-31 H.J.M. 5460 Linz Tempelaars
AT365211B (de) 1979-12-19 1981-12-28 Isovolta Dekorative kunstharz-schichtpressstoffplatte
USRE33599E (en) * 1983-04-25 1991-05-28 Eurofloor S.A. Process for obtaining areas of distinctive appearance on synthetic coverings and the product derived therefrom
DE4421559C2 (de) 1994-06-20 1998-05-20 Osmetric Entwicklungs Und Prod Verfahren zum Herstellen einer Beschichtung, die eine Struktur aufweist, auf einem Substrat sowie Beschichtung
BE1010487A6 (nl) 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Vloerbekleding bestaande uit harde vloerpanelen en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen.
GB2324982B (en) 1997-10-01 1999-06-30 Samuel Louis Pieters Applying a pattern to a substrate
SE516696C2 (sv) * 1999-12-23 2002-02-12 Perstorp Flooring Ab Förfarande för framställning av ytelement vilka innefattar ett övre dekorativt skikt samt ytelement framställda enlit förfarandet
PT1676720E (pt) 2000-06-13 2011-02-28 Flooring Ind Ltd Revestimento de pavimentos
US6908663B1 (en) * 2000-11-15 2005-06-21 Awi Licensing Company Pigmented radiation cured wear layer
US20030020767A1 (en) * 2001-07-24 2003-01-30 Saksa Thomas A. Grain forming ink jet printer for printing a grain on a workpiece and method of assembling the printer
US7081291B2 (en) * 2002-01-11 2006-07-25 Domco Tarkett Inc. Selectively embossed surface coverings and processes of manufacture
US20040086678A1 (en) 2002-11-01 2004-05-06 Chen Hao A. Surface covering panel
US6942032B2 (en) 2002-11-06 2005-09-13 Thomas A. La Rovere Resistive down hole heating tool
DE10252865A1 (de) 2002-11-12 2004-05-27 Kronotec Ag Verfahren zum Erzeugen eines strukturierten Dekors in einer Holzwerkstoffplatte
BE1015760A6 (nl) 2003-06-04 2005-08-02 Flooring Ind Ltd Vloerpaneel en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijk vloerpaneel.
EP3281709A1 (de) 2004-05-28 2018-02-14 SWISS KRONO Tec AG Paneel aus holzwerkstoff
DE102004032058B4 (de) 2004-07-01 2009-12-03 Fritz Egger Gmbh & Co. Verfahren zum Herstellen einer Platte mit einer ein Dekor aufweisenden Oberfläche und Platte mit einer dekorativen Oberfläche
JP4610953B2 (ja) 2004-07-14 2011-01-12 株式会社タカラトミー 絵本型投影玩具
WO2006063803A2 (en) 2004-12-16 2006-06-22 Flooring Industries Ltd Floor panel imitating a wood pattern on its surface and method for manufacturing
SI1711353T1 (sl) * 2004-12-23 2010-07-30 Flooring Ind Ltd Laminatni talni panel
US20060144004A1 (en) * 2005-01-06 2006-07-06 Oke Nollet Floor panel and method for manufacturing a floor panel
DE102005020213A1 (de) 2005-04-28 2006-11-09 Robert Bürkle GmbH Vorrichtung zum Bedrucken von flächigen Werkstücken
BE1016875A5 (nl) 2005-12-23 2007-08-07 Flooring Ind Ltd Vloerpaneel en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijk vloerpaneel.

Also Published As

Publication number Publication date
EP2173570A2 (en) 2010-04-14
US20100192793A1 (en) 2010-08-05
WO2009013580A2 (en) 2009-01-29
US9290040B2 (en) 2016-03-22
WO2009013580A3 (en) 2009-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1201059C (zh) 一种用来制造表面元件的方法
EP1628839B1 (en) Floor panel and method for manufacturing such floor panel
US7766474B2 (en) Method and apparatus for creating an image on an article, and article resulting therefrom
EP1052116B1 (en) Decorative material
EP1796919B1 (en) Floor panel imitating a wood pattern on its surface and method for manufacturing
RU2552224C2 (ru) Способ печати на поверхностях плоских древесных элементов
CN101547792B (zh) 用于装饰叠层地板的斜部和其它表面的方法和系统
RU2379191C2 (ru) Способ создания изображения на изделии, устройство для осуществления способа и изделие, получаемое этим способом
EP1973751B1 (en) Floor panel having a wood imitating pattern and method for manufacturing
CN102762369B (zh) 具有装饰性耐磨表面的纤维基镶板
ES2525744T3 (es) Procedimiento para la generación de una estructura superficial tridimensional sobre una pieza de trabajo
CN102917888B (zh) 粉末表面中的数码喷射设计
EP1522653A1 (de) Paneel, insbesondere Bodenpaneel
BE1018725A3 (nl) Werkwijzen voor het vervaardigen van panelen en paneel hierbij bekomen
US20110250404A1 (en) Digitally injected designs in powder surfaces
CA2503553C (en) A surface covering panel with printed pattern
US20050249923A1 (en) Digitally printed molding and trim
US9266382B2 (en) Methods for manufacturing panels and panel obtained thereby
US9506256B2 (en) Floor covering, floor panels and method for manufacturing floor panels
US10384471B2 (en) Digital binder and powder print
US8465804B2 (en) Method for manufacturing coated panels
US10369837B2 (en) Method for forming a decorative design on an element of a wood-based material
US8919063B2 (en) Building board having a pattern applied onto side surfaces and conecting mechanisms thereof
DE102005046264A1 (de) Oberflächenbearbeitung mit Laserwerkzeug
EP1858244B1 (de) Verfahren zur Erzeugung desselben Dekors unter Verwendung eines Musterdrucks sowie Vorrichtung dazu.

Legal Events

Date Code Title Description
RE20 Patent expired

Owner name: *FLOORING INDUSTRIES LTD

Effective date: 20130726