BE1014041A7 - Device for cleaning and drying of glasses with control of the water. - Google Patents

Device for cleaning and drying of glasses with control of the water. Download PDF

Info

Publication number
BE1014041A7
BE1014041A7 BE2001/0053A BE200100053A BE1014041A7 BE 1014041 A7 BE1014041 A7 BE 1014041A7 BE 2001/0053 A BE2001/0053 A BE 2001/0053A BE 200100053 A BE200100053 A BE 200100053A BE 1014041 A7 BE1014041 A7 BE 1014041A7
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
water
cleaning
reservoir
protrusions
glass
Prior art date
Application number
BE2001/0053A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Muller Stefan Werner
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NL1014162A priority Critical patent/NL1014162C2/en
Application filed by Muller Stefan Werner filed Critical Muller Stefan Werner
Priority to BE2001/0053A priority patent/BE1014041A7/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1014041A7 publication Critical patent/BE1014041A7/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A46BRUSHWARE
  • A46BBRUSHES
  • A46B11/00Brushes with reservoir or other means for applying substances, e.g. paints, pastes, water
  • A46B11/06Brushes with reservoir or other means for applying substances, e.g. paints, pastes, water connected to supply pipe or to other external supply means
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
  • A47L15/0065Washing or rinsing machines for crockery or tableware specially adapted for drinking glasses
  • A47L15/0068Washing or rinsing machines for crockery or tableware specially adapted for drinking glasses with brushes or similar scraping members
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A46BRUSHWARE
  • A46BBRUSHES
  • A46B2200/00Brushes characterized by their functions, uses or applications
  • A46B2200/30Brushes for cleaning or polishing
  • A46B2200/3006Brushes for cleaning bottles or hollow containers

Abstract

De reinigingsinrichting omvat een in een spoelbak geplaatste steun, waarop tenminste twee, van textielmateriaal voorziene reinigingsorganen zijn aangebracht, waarbij één reinigingsorgaan is uitgevoerd als een buisvormig uitsteeksel, waarvan het onderste einde is aangesloten op een met water gevuld reservoir. Het textielmateriaal wordt bij het reinigen door het glas samengeperst en door het ontstane vacuüm , zal het glas, tijdens het wegtrekken van het reinigingsorgaan, vollopen met het water uit het reservoir, waarbij het tegelijkertijd door een hierdoor geactiveerde douche aan de buitenzijde wordt nagespoeld, warna het over penachtige uitsteeksels hangend opdroogt.The cleaning device comprises a support placed in a sink, on which at least two cleaning members provided with textile material are arranged, one cleaning member being designed as a tubular protrusion, the lower end of which is connected to a reservoir filled with water. During cleaning, the textile material is compressed by the glass and by the vacuum created, the glass will, during the withdrawal of the cleaning member, fill up with the water from the reservoir, at the same time being rinsed by an external shower activated by it, warna it dries up hanging over pin-like protrusions.

Description

    

  <Desc/Clms Page number 1> 
  Inrichting voor het reinigen en drogen van glazen met controle op het waterverbruik.   De uitvinding heeft betrekking op een reinigingsinrichting voor houders zoals glazen, omvattende een steun waarop tenminste twee reinigingsorganen naast elkaar zijn aangebracht, waarmee een glas in samenwerking brengbaar is voor het tegelijkertijd zowel in-als uitwendig reinigen daarvan.   Dergelijke reinigingsinrichtingen bevinden zieh gewoonlijk in een spoelbak waarin schoon water circuleert. De reinigingsinrichting waarvan hier sprake is, bevindt zieh in  bar's  en drankenuitgiftebuffetten van horecabedrijven, te weten, dat de spoelbak met de reinigingsinrichting, het uitlekrooster voor de glazen en de biertapkraan zodanig geplaatst zijn, dat zij binnen elkaars reikwijdte liggen.   De houder zoals een bierglas wordt met de opening naar beneden over het van borstels voorziene uitsteeksel geplaatst en enige malen op en neer bewogen. Daarbij moet de binnenwand van het glas worden gereinigd ; tegelijkertijd moet de buitenkant worden gereinigd door twee verdere van borstels voorziene uitsteeksels naast het eerste uitsteeksel.   Omdat de drie reinigingsorganen in een rechte lijn achter elkaar op de steun zijn aangebracht, is het noodzakelijk, dat, wil de gehele buitenkant van de houder door de twee buitenste reinigingsorganen geraakt en dus gereinigd worden, de houder naast het op en neer bewegen ook minimaal 180 graden gedraaid wordt. Er zijn ook reinigingsinrichtingen, waar meer dan twee borstels voor het reinigen van de buitenkant van de houder zijn aangebracht, waardoor er minder gedraaid hoeft te worden.   In het verdere verloop van de tekst zal duidelijkshalve alleen sprake zijn van glazen.   De glazen die hier gereinigd worden, bevatten resten van dranken zoals wijn, bier, limonades, vruchtensappen en dergelijke. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 Wat betreft het verwijderen van drankenresten in de glazen voldoet het reinigingsorgaan in de spoelbak goed, maar afdrukken van vingers en lippen aan de buitenkant worden niet verwijderd, althans vrijwel niet.   Om te trachten vette afdrukken op de glazen zoveel mogelijk te verwijderen zijn er reukloze, neutrale reinigingsmiddelen in de handel, die aan het water in de spoelbak toegevoegd kunnen worden. Ze zijn verkrijgbaar in de vorm van tabletten die in het water langzaam oplossen of als vloeistof in kunststof flessen, voorzien van een nauwe opening in de afsluitdop. Door de fies met de opening naar beneden te houden en er in te knijpen wordt er naar eigen inzicht een bepaalde hoeveelheid reinigingsmiddel aan het water toegevoegd. Het resultaat is vrijwel steeds een overdosering, waardoor er al gauw een schuimkraag met een dikte van 2 tot 3 centimeter op het water komt te liggen.  De werking van deze middelen is, in elk geval in koud water, zeer beperkt ; vette afdrukken blijven min of meer gewoon zichtbaar op het glas achter, en, indien er geen naspoelinrichting aanwezig is, zullen er, na het opdrogen van de glazen, naast de bekende afdrukken ook wazige strepen zichtbaar worden door het opgedroogde sop.   De reinigingsmiddelen kunnen wel een positieve rol spelen bij het tegengaan van bierslijmafzettingen op de wand en de bodem van de spoelbak alsmede op de reinigingsinrichting voor de glazen. De hoeveelheid reinigingsmiddel, die nodig is om deze afzettingen zo goed als mogelijk tegen te gaan, is echter beduidend lager dan de hoeveelheid, die gemiddeld naar eigen inzicht wordt toegevoegd.   De naspoelinrichting, waarvan hiervoor sprake was, omvat een horizontaal zwenkbare buis, aangesloten op het tapgat van een aan de rand van de spoelbak aanbebrachte tapkraan, waar, op het van de tapkraan afgekeerde, verticaal naar boven wijzende einde van de buis, een afsluitorgaan is aangebracht, voorzien van vier horizontaal aangebrachte uitsteeksels, tesamen een kruis vormend. Door een glas met de opening naar beneden op het kruis te plaatsen en er druk op uit te oefenen, wordt het 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 afsluitorgaan ontgrendeld, waardoor het water van onder in het glas spuit. Op deze wijze wordt echter alleen de binnenzijde van het glas nagespoeld. Deze inrichting wordt ook gebruikt voor het voorspoelen van een bierglas, direct voor het tappen. Hier wordt het water dus gebruikt om het glas af te koelen.   De tapkraan aan de rand van de spoelbak heeft twee afzonderlijke tapgaten, met voor ieder tapgat een eigen afsluitorgaan. Het eerste tapgat heeft de gebruikelijke functie, waarmee naar behoefte water afgetapt kan worden.  Het tweede tapgat heeft een buisvormig verlengstuk, dat uitmondt onder in de spoelbak. Is de spoelbak met water gevuld tot aan de rand van de in de afvoer geplaatste overlooppijp, wordt het afsluitorgaan van het tweede tapgat zover opengedraaid, tot aan het wateroppervlak enige beweging zichtbaar wordt door de stroming van het toegevoerde water onder in de spoelbak.   Onder deze omstandigheden is het niet mogelijk de toevoer van de hoeveelheid water, die redelijkerwijs voldoende zou moeten zijn voor het verversen van de spoelbak, nauwkeurig te regelen. Onderzoek naar het verbruik met de methode zoals hiervoor omschreven, leverde op, dat de grens van een liter per minuut al snel wordt overschreden, hetgeen neerkomt op een jaarlijks verbruik van 180000 tot 200000 liter water per spoelbak.   Om de kosten van dit waterverbruik te verminderen, tracht men in sommige bedrijven hierop te bezuinigen, door de watertoevoer naar de spoelbak met tussenpozen af te sluiten,  hetgeen. zieh  nadelig uitwerkt op de hygiëne bij het reinigen van de glazen. Een dergelijke situatie bestaat ook bij het uitlekrooster, de plaats waar de glazen uit moeten lekken. Hier worden vaak bestellingen klaargemaakt, waardoor zieh op het uitlekrooster naast restanten van het sop of spoelwater ook drankenresten van bier, limonade en dergelijke bevinden.   Van grote invloed op de hygiëne is eveneens het tekort aan tijd om tijdens drukke uren met de beschikbare middelen de hiervoor omschreven taken en handelingen zo goed mogelijk 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 uit te kunnen voeren.   Het zo snel mogelijk klaarmaken van bestellingen heeft bij drukte prioriteit boven alles. Hierdoor komt de benodigde tijd voor het reinigen van de glazen in gedrang.  Het draaien van de glazen tussen de borstel evenals het naspoelen en het afdrogen van de glazen komt min of meer geheel te vervallen. Het glas wordt in de spoelbak tussen de borstels twee tot drie keer op en neer bewogen, er weer uitgehaald en op het uitlekrooster geplaatst, waarvan het meestal binnen zeer korte tijd weer in gebruik genomen wordt.   Met de uitvinding wordt beoogd, een inrichting voor het reinigen en drogen van glazen te verschaffen, die de aangevoerde nadelen opheft, waarbij het doel, continue beschikking te hebben over vlekkeloos schone glazen, elk moment gewaarborgd is.   Dit wordt bereikt door zowel het reinigingsorgaan voor de binnenzijde van het glas, als de reinigingsorganen voor de buitenzijde van het glas geheel of gedeeltelijk te voorzien van een gebreid of geweven textielmateriaal, dat in kettingrichting en/of inslagrichting voorzien is van lussen.   Het textielmateriaal kan een normaal in de handel verkrijgbaar product zijn. De reinigingsinrichting met het textiekmateriaal bevindt zich in de spoelbak althans gedeeltelijk onder water, heeft daar een goede reinigende werking en verwijdert zonder problemen ook vethoudende afdrukken van vingers en lippen.   De  uitvinding zal  hieronder nader worden toegelicht aan de hand van de in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen.   Figuur 1 toont schematisch een zijaanzicht van de spoelbak en de inrichting, gedeeltelijk in doorsnede, waarbij ter wille van de duidelijkheid het reinigingsorgaan voor het reinigen van de buitenzijde van het glas niet is weergegeven.   Figuur 2 toont een bovenaanzicht van een uitvoering van het reinigingsorgaan voor het reinigen van de 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 buitenzijde van het glas, gedeeltelijk in doorsnede.   Figuur 3 toont een zijaanzicht op figuur 2, gedeeltelijk in doorsnede.   Figuur 4 toont schematisch een zijaanzicht van een uitvoering van de inrichting voor het drogen van glazen, gedeeltelijk in doorsnede.   De in figuur 1 weergegeven reinigingsinrichting volgens de uitvinding omvat een op zieh bekende basis 1 bestaande uit een basisplaat 2 waarop zuignappen 3 zijn aangebracht. Door middel van deze zuignappen 3 kan de basis 1 stevig worden vastgehouden op de bodem 4 van de spoelbak 5.   Het reinigingsorgaan 6 voor het reinigen van de binnenzijde van het glas 7, omvat een op de basisplaat 2 aangebracht buisvormig uitsteeksel 8, aan de buitenzijde voorzien van borstels 9 en rondom de top van een gebreid of geweven textielmateriaal 10, zodanig van omvang, dat, indien over het natte textielmateriaal 10 een glas 7 geschoven wordt, het textiel 10 wordt samengedrukt tot een vrijwel niet-luchtdoorlatend materiaal.   Wordt het glas 7 bij het reinigen zover over het uitsteeksel 8 geschoven, tot de bodem van het glas 7 de top van het uitsteeksel 8 raakt, ontstaat er, doordat het buisvormige uitsteeksel 8 gevuld is met water 11, in de resterende ruimte tussen de bodem van het glas 7 en het textielmateriaal 10 een vaccuüm in het glas, hierbij in acht nemend, dat het van de top van het uitsteeksel 8 afgekeerde einde van de buis 12 is aangesloten op een zieh naast het en op gelijke hoogte van het uitsteeksel 8 bevindend reservoir 13, eveneens gevuld is met water 11, waarvan de waterlijn 14 zieh op gelijke hoogte van de top van het buisvormige uitsteeksel 8 bevindt.   Tijdens het verwijderen van het glas 7 van het reinigingsorgaan 6 zal de ruimte waar het vaccuüm heerst groter worden en door de overdruk van buiten gevuld worden met het schone water 11 uit het reservoir 13. Op het moment, dat het glas 7 het reinigingsorgaan 6 verlaat, wordt het vaccuüm opgeheven, stopt de watertoevoer uit het 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 reservoir 13 en valt het water 11 uit het glas 7 in de spoelbak 5.   Om eventuele terugloop van het water 11 uit de spoelbak 5 naar het reservoir 13 te verhinderen, is op de top van het buisvormige uitsteeksel 8 een afsluitorgaan 15 in de vorm van een terugslagklep aangebracht, op zodanige wijze, dat het water 11 wel in de richting van de spoelbak 5 kan stromen maar niet andersom.   De waterstand van het reservoir 13 wordt op peil gehouden door de watertoevoer te regelen middels een  vlotterkraan  16, waarvan het tapgat 17 voorzien is van een buisvormig verlengstuk 18, dat een handbreedte boven de top van het buisvormige uitsteeksel 8 en rondom deze top tot een horizontaal verlopende kromming van maximaal 360 graden is gebogen met een zodanige diameter, dat bijvoorbeeld glazen van diverse afmetingen er in de lengterichting royaal doorheen kunnen.   Aan de binnenzijde van de kromming is het verlengstuk 18 voorzien van verschillende tegenover elkaar liggende openingen 21, zodanig, dat de middellijnen elkaar loodrecht boven het middelpunt van het buisvormige uitsteeksel 8 kruisen. De doorsnede van deze openingen ligt onder de grens van 3 millimeter.   Het van het tapgat 17 afgekeerde einde van het verlengstuk 18 mondt tenslotte uit in het reservoir 13, met dien verstaande, dat de diameter van de monding 19 ten opzichte van de diameter van het resterende deel van het buisvormige verlengstuk 18, aanmerkelijk is vernauwd, zodat, tijdens het vullen van het reservoir 13, door het opgestuwde water 11 de druk op de binnenzijde van de wand van het verlengstuk 18 wordt vergroot.   Op het moment dat een glas 7 van het reinigingsorgaan 6 wordt verwijderd en hierbij water onttrekt aan het reservoir 13, zal de  vlotterkraan  16 opengaan om het reservoir 13 bij te vullen. Door de hierbij ontstane overdruk in het buisvormige verlengstuk 18, zal het water 11 door de openingen 21 in het verlengstuk 18 de weg van de middellijnen volgen en zo op de buitenzijde van het glas 7 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 spuiten.   Het in  figuur l  weergegeven reservoir volgens de uitvinding, is gerealiseerd door de ruimte in de spoelbak 5 door middel van een waterdicht schot 22 in tweeën te delen, hierbij aangetekend, dat de ruimte van het reservoir 13 voor het schone water 11 aanmerkelijk kleiner is, dan de ruimte in de spoelbak 5 waar de glazen gereinigd worden.   Doordat het reservoir 13 open is, kunnen bierglazen in het schone water 11 gedompeld worden, met de bedoeling deze direct voor het tappen af te koelen, zonder verbruik van extra water, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van de bekende naspoelinrichting.   Ter wille van de duidelijkheid zal de ruimte in de spoelbak 5, waar de glazen gereinigd worden hierna spoelruimte 23 heten.   De spoelruimte 23 wordt via de tapkraan 24 van water 11 voorzien, waarvan de hoeveelheid geregeld wordt door een aan het tapgat 25 gekoppelde inrichting 26, waarmee de watertoevoer in twee of meer vaste hoeveelheden in te stellen is, hierbij aangetekend, dat een inrichting 26 met drie vaste hoeveelheden de voorkeur geniet, bijvoorbeeld 8 liter, 25 liter en 50 liter per uur. Deze hoeveelheden zijn stapsgewijs, snel en makkelijk in te stellen en middels een display 26 duidelijk af te lezen.   De waterbehoefte is op deze wijze nauwkeurig aan te passen aan de drukte van het bedrijf. De vaste hoeveelheid water 11 per glas uit het reservoir 13 plus de instellingsmogelijkheden van de inrichting 26 zullen, in vergelijking met. de bekende methode, bijdragen tot een aanmerkelijke vermindering van het waterverbruik.   Om het ongecontroleerde gebruik van reinigingsmiddelen tegen te gaan, is de rand van de spoelruimte 23 voorzien van een steun 28, waarop een  fles  29 is aangebracht, zodanig, dat de van een pomp 30 voorziene opening zieh een handbreedte boven de waterlijn 14 van de spoelruimte 23 bevindt.   Door de  fles  29 te vullen met bijvoorbeeld een reeds verdunde oplossing van een reinigingsmiddel, kan tijdens het 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 reinigen van de glazen, door af en toe op de pomp 30 te drukken, nauwkeurig de benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel aan het water 11 in de spoelruimte 23 toegevoegd worden.  De in figuur 2 en 3 getoonde reinigingsinrichting voor het reinigen van de buitenzijde van het glas 7 volgens de uitvinding, omvat een op zich bekende basis 1 bestaande uit een basisplaat 2 waarop zuignappen 3 zijn aangebracht.   Het reinigingsorgaan 31 voor het reinigen van de ) buitenzijde van het glas 7 omvat vier loodrecht op de basisplaat 2 aangebrachte uitsteeksels 32, en wel zodanig, dat deze uitsteeksels 32 met elkaar de hoeken van een vierkant vormen, zodat ze dus op gelijke afstand van elkaar en op gelijke afstand tegenover elkaar op de basisplaat 2 zijn aangebracht.   Ter versteviging zijn de 4 uitsteeksels 32 aan de top door middel van een ring 33 met elkaar verbonden. De diameter van de ring 33 is zodanig, dat glazen met een groot diameter hier in de lengterichting royaal doorheen kunnen.   Aan de top en aan de voet van de uitsteeksels 32 zijn zijn naast elkaar, paarsgewijs doorvoertules 34 aangebracht.   Door deze tules 34 worden vanuit de naar elkaar toegekeerde zijden van de vier uitsteeksels 32 naar de van elkaar afgekeerde zijden een aantal touweinden 36 geschoven, en wel zodanig, dat, indien het touw tussen de tegenover elkaar liggende en op gelijke hoogte bevindende tules 34 strak wordt getrokken en de touweinden 36 aan de buitenzijde van de tules 34 direct aan elkaar worden gelast, tussen de tegenover elkaar staande uitsteeksels 32 zowel ter hoogte van de top als ter hoogte van de voet, twee horizontaal, parallel lopende touwverbindingen 35 ontstaan, die elkaar op gelijke hoogte kruisen rondom het middelpunt van de vier tegenover elkaar staande uitsteeksels 32.   De onderlinge afstand van de naast elkaar lopende touwverbindingen 35 is niet groter dan 3 centimeter.   Op de plaatsen waar de touweinden 36 aan elkaar gelast zijn, wordt bij elk van de 4 uitsteeksels 32 tussen de las 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 ter hoogte van de top 42 en de las ter hoogte van de voet 41 een trekveer 37 aangebracht, waardoor op alle touwverbindingen 35 tussen de tegenover elkaar staande uitsteeksels 32 trekkracht wordt uitgeoefend.   Waar de parallel lopende touwverbindingen 35 elkaar kruisen, ontstaat tussen de 4 raakpunten 38 een vierkante opening 39, waarbij het touw de 4 gelijke zijden vormt.   Door in deze opening een voorwerp te steken, bijvoorbeeld een glas 7, waarvan de diameter groter is dan de lengte van een zijde van de vierkante opening 39, met dien verstaande, dat dit altijd het geval is, zal het touw tussen de raakpunten 38 door het glas 7 naar buiten gedrukt worden, hierbij aangetekend, dat door de veren 37 uitgeoefende trekkracht op de touwverbindingen 35, door deze touwverbindingen 35 wederom druk op de  buitenzijde  van het glas 7 uitgeoefend wordt.   Bij alle 4 uitsteeksels 32 wordt een langwerpige strook 40 van het textielmateriaal met lussen 10 met een van de smalle einden aan de top bevestigd, om van daaruit door de twee vierkante openingen 39 gevoerd en met het tegenovergestelde smalle einde van de strook 40 aan de voet van hetzelfde uitsteeksel bevestigd te worden.   De bevestiging is zodanig, dat de stroken 40, in verband met het reinigen hiervan, snel en makkelijk losgemaakt en verwijderd kunnen worden.   Het trechtervormige verloop van de stroken 40 vanaf de top van de 4 uitsteeksels 32, zoals in figuur 3 wordt getoond, maakt het mogelijk ook glazen met een groter diameter makkelijk in de vierkante opening 39 te steken.   Duidelijkshalve zijn 2 van de 4 stroken 40 van het textielmateriaal 10 niet weergegeven.   Het in figuur 1 getoonde reinigingsorgaan 6 voor het reinigen van de binnenzijde van het glas 7 is op het middelpunt tussen de 4 uitsteeksels 32 op de basisplaat 2 aangebracht en wordt omsloten door de 4 stroken 40 van het textielmateriaal 10.   De oorspronkelijk vierkante opening 39 is door de diameter van de borstel 9 enigszins vergroot en min of meer 

 <Desc/Clms Page number 10> 

 rond van vorm.   Wordt een glas in deze opening 39 gestoken, zullen de 4 stroken 40 dit eveneens omsluiten en door de binnenwaardse druk van de touwverbindingen 35, zal de buitenzijde van het glas 7, door het enkele malen op en neer te bewegen, goed gereinigd worden.   Het verdere reinigingsproces dat tegelijkertijd plaats vindt, is reeds omschreven op pagina 5 vanaf regel 21 en op pagina 6 vanaf regel 32.   Opgemerkt wordt, dat uit het Nederlandse octrooischrift 1002971 een reinigingsinrichting voor glazen bekend is, waarbij gebruik wordt gemaakt van textielmateriaal met naar de houder gekeerde pooldraden.   Een klein gedeelte van de buitenzijde van het glas kan door de 4 stroken 40 niet gereinigd worden, namelijk de onderkant en het onderste gedeelte van de buitenzijde van het glas ; de plek waar de duim en vingers het glas 7 noodzakelijkerwijs vast moeten houden.   Om dit toch mogelijk te maken is op de basisplaat 2 naast het reinigingsorgaan 31 voor de buitenzijde van het glas 7, zoals getoond in figuur 2 en 3, een tweede reinigingsorgaan voor de buitenzijde van het glas 7 aangebracht, van dezelfde afmetingen, met het verschil, dat ter hoogte van de helft van de afstand tussen de twee vierkante openingen 39, tussen de 4 stroken 40 een prop van het textielmateriaal 10 aangebracht is.   Door het glas 7 met de onderkant tot aan de prop in de opening 39 te steken en dan een paar keer heen en weer te draaien, wordt de onderkant en het onderste gedeelte van de zijkant van het glas 7 gereinigd.   Dit dient te geschieden  voor  de verdere reiniging van het glas 7.   De uitvoering van dit tweede reinigingsorgaan wordt hier niet getoond.   Hoewel de diverse handelingen met de bekende reinigingsmethode door middel van deze uitvinding tot een handeling gereduceerd zijn, betekent het gebruik van dit tweede reinigingsorgaan een extra handeling, die tijdens 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 drukke uren weer in het gedrang komt.   Mocht dit het geval zijn, en de extra handeling wordt door drukte niet verricht, is het met deze uitvinding bereikte resultaat op hygienisch gebied in wezen even goed, alsof zij wel verricht was.   Wel van invloed op de hygiëne bij het reinigen van de glazen is de plaats waar deze uit moeten lekken, het uitlekrooster naast de spoelbak. Dit probleem werd reeds aangehaald op pagina 3 vanaf regel 26.   Glazen die na het reinigen ondersteboven op het uitlekrooster gestaan hebben, zullen na het opdrogen rondom de bovenzijde een zichtbare rand hebben van het opgedroogde lekwater, al dan niet vermengd met drankenrestjes. Om deze reden moeten glazen die op het uitlekrooster gestaan hebben altijd af- of nagedroogd worden.   Het met de uitvinding verkregen resultaat, een nagespoeld en vlekkeloos schoon glas 7, wordt, door het glas 7 ondersteboven op het uitlekrooster te plaatsen, voor een groot deel teniet gedaan.   Om het verkregen resultaat wel optimaal te benutten, moeten de glazen in een licht schuine houding hangend worden gedroogd.   Dit wordt mogelijk gemaakt door een inrichting voor het drogen van glazen, waar gebruikt wordt gemaakt van in verticale of schuine stand op een steun aangebrachte penachtige uitsteeksels. De gereinigde natte glazen worden met de opening naar beneden over deze uitsteeksels geschoven en rusten in een ietwat schuine houding met de bodem op de top'van deze uitsteeksels, waardoor zij, zonder de penachtige uitsteeksels met de opening aan te raken, hangend kunnen drogen.   In figuur 4 worden enkele voorbeelden van een dergelijke inrichting getoond.   Een eerste mogelijkheid omvat een steun 43, waarop een lagerhuis 44 is aangebracht, waarin een as 45 geplaatst kan worden, voorzien van zijdelinge uitsteeksels 49, die na een naar boven verlopende kromming eindigen met een recht gedeelte. 

 <Desc/Clms Page number 12> 

   De as 44 kan ook worden voorzien van zijdelinge uitsteeksels 46 met een horizontaal verloop, waarop middels een koppelstuk 47 penachtige uitsteeksels 48 worden aangebracht.   Door middel van dit koppelstuk 47 kan zowel de verticale of schuine stand als de lengte van de penachtige uitsteeksels 48 worden bepaald, waardoor deze uitsteeksels 48 optimaal aan elk type glas kunnen worden aangepast.   Een inrichting voor het drogen van glazen kan ook op een andere wijze zijn uitgevoerd dan in de vorm van een standaardmolen zoals een van de mogelijkheden in figuur 4 laat zien. Dit kan door bijvoorbeeld een steun 43 van penachtige uitsteeksels 50 te voorzien, of door een niet getoonde vaste standaard van verticale uitsteeksels te voorzien.   Een steun of standaard met penachtige uitsteeksels zoals hiervoor is omschreven kan ook zodanig zijn uitgevoerd, dat deze hangend aan een wand of aan een plafond, aangebracht kan worden.    Bij  glazen 7, die op het uitlekrooster worden geplaatst, wordt de binnenzijde vrijwel geheel van de buitenlucht afgesloten. Dit in tegenstelling tot glazen 7 die op de penachtige uitsteeksels rusten, waarbij het in de glazen aanwezige water eerder kan verdampen, zodat deze veel sneller opdrogen.   Van alle modellen glazen die in horecabedrijven gebruikt worden, zijn 70% tot 80% geschikt om op dergelijke penachtige uitsteeksels te drogen en omdat het af-en nadrogen van deze glazen niet meer nodig is, ontstaat een aanzienlijke werkbesparing.   Wat betreft de watertoevoer van het reservoir 13 en de spoelruimte 23 is er ook een technisch minder ingrijpende oplossing mogelijk. Deze uitvoering is echter in de figuren niet getoond.   Hierbij wordt het rerservoir 13 gevuld door de tapkraan 24 met de aan het tapgat 25 gekoppelde inrichting 26. Het schot 22 is bij deze uitvoering aan de bovenzijde voorzien van een opening, welke ietwat boven de waterlijn 14 van de 

 <Desc/Clms Page number 13> 

 spoelruimte 23 ligt.   Met de inrichting 26 wordt de watertoevoer aangepast aan de behoefte. Het reservoir 13 zal nu vollopen tot aan de als overloop fungerende opening in het schot 22 en via deze opening wordt de spoelruimte 23 nu van water voorzien en zal vollopen tot aan de bovenrand van de in de spoelruimte 23 geplaatste overlooppijp 20.   Het gevolg is dus een stroming vanuit de tapkraan 24 naar het reservoir 13 en via de opening in het schot 22 naar de spoelruimte 23 tot aan de rand van de overlooppijp  20.    De werking van de reinigingsorganen 6 en 31 blijft hier gelijk, waarbij echter, door het niet installeren van de  vlotterkraan  16, de naspoelmogelijkheid voor de buitenzijde van het glas 7 ontbreekt.   <Desc / Clms Page number 1>
   Device for cleaning and drying glasses with control of water consumption.   The invention relates to a cleaning device for containers such as glasses, comprising a support on which at least two cleaning members are arranged next to each other, with which a glass can be brought together for simultaneously cleaning both internally and externally thereof.   Such cleaning devices are usually located in a sink in which clean water circulates. The cleaning device referred to herein is located in bars and beverage dispensing buffets of catering establishments, namely that the sink with the cleaning device, the drip tray for the glasses and the beer tap are positioned so that they are within each other's reach.   The container such as a beer glass is placed over the brushed projection with the opening facing downwards and moved up and down several times. The inner wall of the glass must be cleaned; at the same time the outside must be cleaned by two further brushed protrusions in addition to the first protrusion.   Because the three cleaning members are arranged in a straight line one behind the other on the support, it is necessary that, in order for the entire outer surface of the container to be touched by the two outer cleaning members and thus cleaned, the container must also be minimized in addition to moving up and down. Rotated 180 degrees. There are also cleaning devices where more than two brushes are provided for cleaning the outside of the container, so that less has to be turned.   In the further course of the text, for the sake of clarity, only glasses will be used.   The glasses that are cleaned here contain traces of drinks such as wine, beer, lemonades, fruit juices and the like.

 <Desc / Clms Page number 2>

 With regard to the removal of beverage residues in the glasses, the cleaning member in the sink is satisfactory, but prints of fingers and lips on the outside are not removed, at least virtually not.   To try to remove greasy impressions on the glasses as much as possible, there are odorless, neutral detergents on the market that can be added to the water in the sink. They are available in the form of tablets that slowly dissolve in the water or as liquid in plastic bottles with a narrow opening in the cap. By keeping the filter with the opening down and squeezing it in, a certain amount of cleaning agent is added to the water at its own discretion. The result is almost always an overdose, as a result of which a foam collar with a thickness of 2 to 3 centimeters will be placed on the water.  The effect of these agents is, in any case in cold water, very limited; oily prints are more or less simply visible on the glass, and if no rinsing device is present, after drying of the glasses, hazy stripes will also be visible through the dried-up soap in addition to the known prints.   The cleaning agents can, however, play a positive role in combating beer slime deposits on the wall and the bottom of the sink as well as on the cleaning device for the glasses. However, the amount of cleaning agent required to counteract these deposits as well as possible is significantly lower than the amount that is added on average at our own discretion.   The rinsing device, referred to above, comprises a horizontally pivotable tube connected to the tapping hole of a tap mounted at the edge of the sink, where a shut-off member is located on the end of the tube pointing away from the tap and pointing vertically upwards from the tap provided with four horizontally arranged protrusions, together forming a cross. By placing a glass with the opening facing down on the cross and applying pressure on it, it becomes

 <Desc / Clms Page number 3>

 valve unlocks, so that the water sprays into the glass from below. However, only the inside of the glass is rinsed in this way. This device is also used for pre-rinsing a beer glass immediately before tapping. Here the water is used to cool the glass.   The tap on the edge of the sink has two separate tap holes, with its own closing element for each tap hole. The first tap hole has the usual function, with which water can be drained as required.  The second tap hole has a tubular extension that opens into the bottom of the sink. When the sink is filled with water up to the edge of the overflow pipe placed in the drain, the shut-off member of the second tapping hole is turned open until some movement is visible at the water surface due to the flow of the water supplied at the bottom of the sink.   Under these circumstances, it is not possible to accurately control the supply of the amount of water that should reasonably be sufficient to refresh the sink. Research into the consumption with the method described above has shown that the limit of one liter per minute is quickly exceeded, which amounts to an annual consumption of 180000 to 200000 liters of water per sink.   In order to reduce the costs of this water consumption, some companies attempt to cut back on this by closing off the water supply to the sink intermittently, which is. adversely affects hygiene when cleaning the glasses. Such a situation also exists at the drain grid, the place from which the glasses must leak. Orders are often prepared here, as a result of which the leftover grid contains not only remnants of soapy water or rinsing water, but also beverage residues from beer, lemonade and the like.   A major influence on hygiene is also the shortage of time to perform the tasks and actions described above as well as possible during busy hours with the available resources.

 <Desc / Clms Page number 4>

 to be able to perform.   Preparing orders as quickly as possible is a priority over everything during busy times. This jeopardizes the time required for cleaning the glasses.  The rotation of the glasses between the brush as well as the rinsing and drying of the glasses is more or less completely eliminated. The glass is moved up and down two to three times in the sink between the brushes, taken out again and placed on the drip grid, which is usually put back into use within a very short time.   The object of the invention is to provide a device for cleaning and drying glasses which overcomes the disadvantages cited, the aim of having continuous availability of spotlessly clean glasses being guaranteed at all times.   This is achieved by providing the cleaning member for the inside of the glass and the cleaning members for the outside of the glass entirely or partially with a knitted or woven textile material, which is provided with loops in the warp direction and / or weft direction.   The textile material can be a commercially available product. The cleaning device with the textile material is at least partially submerged in the sink, has a good cleaning effect there and also removes greasy impressions of fingers and lips without problems.   The invention will be explained in more detail below with reference to the embodiments shown in the figures.   Figure 1 shows schematically a side view of the sink and the device, partly in section, wherein for the sake of clarity the cleaning member for cleaning the outside of the glass is not shown.   Figure 2 shows a top view of an embodiment of the cleaning member for cleaning the

 <Desc / Clms Page number 5>

 outside of the glass, partly in section.   Figure 3 shows a side view of Figure 2, partly in section.   Figure 4 shows schematically a side view of an embodiment of the device for drying glasses, partly in section.   The cleaning device according to the invention shown in Figure 1 comprises a base 1, known per se, consisting of a base plate 2 on which suction cups 3 are arranged. By means of these suction cups 3, the base 1 can be firmly held on the bottom 4 of the sink 5.   The cleaning member 6 for cleaning the inside of the glass 7 comprises a tubular protrusion 8 arranged on the base plate 2, provided on the outside with brushes 9 and around the top of a knitted or woven textile material 10, such that, if a glass 7 is slid over the wet textile material 10, the textile 10 is compressed into a substantially non-permeable material.   If during cleaning the glass 7 is slid over the protrusion 8 until the bottom of the glass 7 touches the top of the protrusion 8, the tubular protrusion 8 is filled with water 11 in the remaining space between the bottom of the glass 7 and the textile material 10 a vacuum in the glass, taking into account that the end of the tube 12 remote from the top of the protrusion 8 is connected to a side adjacent to and at the same height of the protrusion 8 reservoir 13 is also filled with water 11, the water line 14 of which is at the same height as the top of the tubular protrusion 8.   During the removal of the glass 7 from the cleaning member 6, the space where the vaccum prevails will become larger and will be filled by the outside pressure with the clean water 11 from the reservoir 13. At the moment that the glass 7 leaves the cleaning member 6 , the vacuum is lifted, the water supply stops from it

 <Desc / Clms Page number 6>

 reservoir 13 and the water 11 falls out of the glass 7 into the sink 5.   In order to prevent any return of the water 11 from the sink 5 to the reservoir 13, a closing member 15 in the form of a non-return valve is arranged on top of the tubular protrusion 8 in such a way that the water 11 does in the direction can flow from the sink 5, but not vice versa.   The water level of the reservoir 13 is maintained by controlling the water supply by means of a float valve 16, the tapping hole 17 of which is provided with a tubular extension 18, which is a hand width above the top of the tubular projection 8 and around this top to a horizontal the curvature of at most 360 degrees is curved with a diameter such that, for example, glasses of various sizes can go through it generously in the longitudinal direction.   On the inside of the curvature, the extension piece 18 is provided with different opposite openings 21, such that the center lines cross each other perpendicularly above the center of the tubular protrusion 8. The diameter of these openings is below the limit of 3 millimeters.   The end of the extension 18 remote from the tapping hole 17 finally opens into the reservoir 13, provided that the diameter of the mouth 19 is considerably narrowed relative to the diameter of the remaining part of the tubular extension 18, so that during the filling of the reservoir 13, the pressure on the inside of the wall of the extension piece 18 is increased by the accumulated water 11.   At the moment that a glass 7 is removed from the cleaning member 6 and thereby draws water from the reservoir 13, the float valve 16 will open to fill the reservoir 13. Due to the resulting overpressure in the tubular extension 18, the water 11 will follow the path of the center lines through the openings 21 in the extension 18 and thus on the outside of the glass 7

 <Desc / Clms Page number 7>

 spraying.   The reservoir according to the invention shown in Figure 1 is realized by dividing the space in the sink 5 into two by means of a watertight partition 22, it being noted here that the space of the clean water 11 reservoir 13 is considerably smaller, then the space in the sink 5 where the glasses are cleaned.   Because the reservoir 13 is open, beer glasses can be immersed in the clean water 11, with the intention of cooling it directly before tapping, without using additional water, such as, for example, when using the known post-rinsing device.   For the sake of clarity, the space in the sink 5 where the glasses are cleaned will hereinafter be referred to as the flushing space 23.   The rinsing space 23 is supplied via the tap 24 with water 11, the amount of which is controlled by a device 26 coupled to the tapping hole 25, with which the water supply can be adjusted in two or more fixed quantities, it being noted that a device 26 with three fixed amounts are preferred, for example 8 liters, 25 liters and 50 liters per hour. These quantities can be adjusted step by step, quickly and easily and can be clearly read through a display 26.   In this way the water requirement can be accurately adjusted to the busyness of the company. The fixed amount of water 11 per glass from the reservoir 13 plus the adjustment options of the device 26 will, in comparison with. the known method, contribute to a significant reduction in water consumption.   To prevent uncontrolled use of cleaning agents, the edge of the rinsing space 23 is provided with a support 28 on which a bottle 29 is arranged, such that the opening provided with a pump 30 is a hand width above the waterline 14 of the rinsing space 23.   By filling the bottle 29 with, for example, an already diluted solution of a cleaning agent, it is possible to

 <Desc / Clms Page number 8>

 cleaning the glasses, by occasionally pressing the pump 30, the required amount of cleaning agent is accurately added to the water 11 in the rinsing space 23.  The cleaning device shown in Figures 2 and 3 for cleaning the outside of the glass 7 according to the invention comprises a base 1, known per se, consisting of a base plate 2 on which suction cups 3 are arranged.   The cleaning member 31 for cleaning the outside of the glass 7 comprises four protrusions 32 arranged perpendicularly to the base plate 2, in such a manner that these protrusions 32 form the corners of a square with each other, so that they are thus equally spaced from each other and are mounted on the base plate 2 at the same distance from each other.   For reinforcement, the 4 protrusions 32 are connected to each other at the top by means of a ring 33. The diameter of the ring 33 is such that glasses with a large diameter can pass generously through it in the longitudinal direction.   At the top and at the base of the protrusions 32 are arranged passage pairs 34 next to each other.   A number of twist ends 36 are slid through these tulles 34 from the facing sides of the four protrusions 32 to the sides facing away from each other, such that, if the rope is tight between the opposite and equally level tules 34 is pulled and the ends of the twine 36 on the outside of the grommets 34 are welded directly to each other, between the opposite protrusions 32 both at the height and at the height of the foot, two horizontal, parallel running rope connections 35 are formed which cross at the same height around the center of the four protrusions 32 facing each other.   The mutual distance of the adjacent cable connections 35 is no greater than 3 centimeters.   At the places where the stud ends 36 are welded together, at each of the 4 protrusions 32 between the weld

 <Desc / Clms Page number 9>

 a tension spring 37 is provided at the height of the top 42 and the weld at the height of the foot 41, whereby tensile force is exerted on all rope connections 35 between the opposed projections 32.   Where the parallel running rope connections 35 intersect, a square opening 39 is created between the 4 tangent points 38, the rope forming the 4 equal sides.   By inserting an object into this opening, for example a glass 7, the diameter of which is greater than the length of one side of the square opening 39, provided that this is always the case, the rope will pass between the tangents 38 the glass 7 is pressed outwards, it being noted here that tensile force exerted by the springs 37 on the rope connections 35, through these rope connections 35, pressure is again exerted on the outside of the glass 7.   With all 4 protrusions 32, an elongated strip 40 of the textile material with loops 10 is attached to the top with one of the narrow ends, from there passing through the two square openings 39 and with the opposite narrow end of the strip 40 at the foot of the same protrusion.   The attachment is such that, in connection with the cleaning thereof, the strips 40 can be detached and removed quickly and easily.   The funnel-shaped course of the strips 40 from the top of the 4 protrusions 32, as shown in Figure 3, makes it possible also to insert glasses with a larger diameter easily into the square opening 39.   For the sake of clarity, 2 of the 4 strips 40 of the textile material 10 are not shown.   The cleaning member 6 for cleaning the inside of the glass 7 shown in Figure 1 is arranged at the midpoint between the 4 protrusions 32 on the base plate 2 and is enclosed by the 4 strips 40 of the textile material 10.   The original square opening 39 is slightly enlarged by the diameter of the brush 9 and more or less

 <Desc / Clms Page number 10>

 round in shape.   If a glass is inserted into this opening 39, the 4 strips 40 will also enclose it and due to the inward pressure of the rope connections 35, the outside of the glass 7 will be properly cleaned by moving it up and down several times.   The further cleaning process that takes place simultaneously is already described on page 5 from line 21 and on page 6 from line 32.   It is noted that a cleaning device for glasses is known from Dutch patent 1002971, wherein use is made of textile material with pile threads facing the holder.   A small part of the outside of the glass cannot be cleaned by the 4 strips 40, namely the bottom and the lower part of the outside of the glass; the place where the thumb and fingers must necessarily hold the glass 7.   In order to nevertheless make this possible, a second cleaning member for the outside of the glass 7, of the same dimensions, with the difference, is arranged on the base plate 2 next to the cleaning member 31 for the outside of the glass 7, as shown in figures 2 and 3. that a plug of textile material 10 is arranged between the 4 strips 40 at the height of half the distance between the two square openings 39.   By inserting the glass 7 with the underside up to the plug into the opening 39 and then turning it back and forth a few times, the underside and the lower part of the side of the glass 7 are cleaned.   This must be done for the further cleaning of the glass 7.   The embodiment of this second cleaning member is not shown here.   Although the various operations with the known cleaning method are reduced to one operation by means of this invention, the use of this second cleaning device means an additional operation which during

 <Desc / Clms Page number 11>

 busy hours again.   Should this be the case, and the additional operation is not performed by crowds, the result achieved with this invention is essentially as good as if it had been performed.   The cleanliness of the glasses does influence the place where they have to leak, the drip grid next to the sink. This problem has already been mentioned on page 3 from line 26.   Glasses that have stood upside down on the drip grid after cleaning will, after drying, have a visible edge around the top of the dried drip water, whether or not mixed with beverage residues. For this reason, glasses that have been on the drip rack must always be dried or post-dried.   The result obtained with the invention, a rinsed and spotlessly clean glass 7, is largely canceled out by placing the glass 7 upside down on the drip grid.   In order to optimally use the result obtained, the glasses must be dried in a slightly sloping position.   This is made possible by a device for drying glasses, where use is made of pin-like projections arranged in a vertical or oblique position on a support. The cleaned wet glasses are slid over these protrusions with the opening facing downwards and rest in a somewhat oblique position with the bottom on top of these protrusions, so that they can hang hanging without touching the pin-like protrusions with the opening.   Figure 4 shows some examples of such a device.   A first possibility comprises a support 43, on which a bearing housing 44 is arranged, in which a shaft 45 can be placed, provided with lateral projections 49, which end with a straight portion after an upward curvature.

 <Desc / Clms Page number 12>

    The shaft 44 can also be provided with lateral protrusions 46 with a horizontal course, on which pin-like protrusions 48 are provided by means of a coupling piece 47.   By means of this coupling piece 47, both the vertical or oblique position and the length of the pin-like protrusions 48 can be determined, whereby these protrusions 48 can be optimally adapted to any type of glass.   A device for drying glasses can also be designed in a different way than in the form of a standard grinder as one of the possibilities in Figure 4 shows. This is possible, for example, by providing a support 43 with pin-like protrusions 50, or by providing a fixed standard (not shown) with vertical protrusions.   A support or stand with pin-like projections as described above can also be designed such that it can be mounted hanging on a wall or on a ceiling.     With glasses 7, which are placed on the drip grid, the inside is almost completely sealed off from the outside air. This is in contrast to glasses 7 resting on the pin-like protrusions, whereby the water present in the glasses can evaporate earlier, so that they dry up much faster.   Of all models of glasses used in catering establishments, 70% to 80% are suitable for drying on such pin-like protrusions, and since the drying and after-drying of these glasses is no longer necessary, considerable work savings are achieved.   Regarding the water supply from the reservoir 13 and the flushing space 23, a technically less invasive solution is also possible. However, this embodiment is not shown in the figures.   Here, the reservoir 13 is filled by the tap 24 with the device 26 coupled to the tap hole 25. In this embodiment, the partition 22 is provided with an opening at the top, which opening is slightly above the water line 14 of the

 <Desc / Clms Page number 13>

 rinsing space 23.   With the device 26 the water supply is adapted to the need. The reservoir 13 will now fill up to the opening in the baffle 22 serving as an overflow and through this opening the flushing space 23 will now be supplied with water and will fill up to the top edge of the overflow pipe 20 placed in the flushing space 23.   The result is therefore a flow from the tap 24 to the reservoir 13 and via the opening in the partition 22 to the flushing space 23 up to the edge of the overflow pipe 20.   The operation of the cleaning members 6 and 31 remains the same here, but, by not installing the float valve 16, the rinsing possibility for the outside of the glass 7 is missing.


  

Claims (31)

EMI14.1  EMI14.1   C o n c 1 u s s 1. Reinigingsinrichting voor houders zoals glazen i e(7), omvattende een steun (1) waarop tenminste twee reinigingsorganen naast elkaar zijn aangebracht, waarmee een houder (7) in samenwerking brengbaar is voor het, zowel inwendig als uitwendig reinigen daarvan, met het kenmerk, dat tenminste een aantal reinigingsorganen (6, 31) voorzien is van een gebreid of geweven textielmateriaal (10), dat in kettingrichting en/of inslagrichting voorzien is van lussen. Cleaning device for containers such as glass container (7), comprising a support (1) on which at least two cleaning members are arranged next to each other, with which a container (7) can be brought together for cleaning both internally and externally thereof , characterized in that at least a number of cleaning members (6, 31) are provided with a knitted or woven textile material (10) which is provided with loops in the warp direction and / or weft direction. 2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij het reinigingsorgaan (6) voor het reinigen van de binnenzijde van de houder (7) een op de steun (1) aangebracht, buisvormig uitsteeksel (8) omvat, voorzien van een afsluitorgaan (15) in de vorm van een terugslagklep, waarbij een onderste einde (12) van de buis is aangesloten op middelen (13) voor aanvoer van schoon water (11) in het bijzondere een reservoir.  Device according to claim 1, wherein the cleaning member (6) for cleaning the inside of the container (7) comprises a tubular protrusion (8) arranged on the support (1), provided with a closing member (15) in the in the form of a non-return valve, wherein a lower end (12) of the tube is connected to means (13) for supplying clean water (11), in particular a reservoir. 3. Inrichting volgens conclusie 2, waarbij het buisvormige uitsteeksel (8) aan de buitenzijde voorzien is van borstels (9) en rondom de top van een gebreid of geweven textielmateriaal (10) met lussen.  Device according to claim 2, wherein the tubular protrusion (8) is provided on the outside with brushes (9) and around the top with a knitted or woven textile material (10) with loops. 4. Inrichting volgens conclusie 3, waarbij het textielmateriaal (10) zodanig van omvang is, dat, indien over het natte textielmateriaal (10) een houder (7) geschoven wordt, het textielmateriaal (10) samengedrukt wordt tot een vrijwel niet-luchtdoorlatend materiaal.  Device according to claim 3, wherein the textile material (10) is of such a size that, if a holder (7) is slid over the wet textile material (10), the textile material (10) is compressed into a substantially non-air-permeable material . 5. Inrichting volgens conclusie 4, waarbij tijdens gebruik in de houder (7) een vaccuüm ontstaat, zodat bij het wegtrekken van de houder (7) van het buisvormige uitsteeksel (8) de houder (7) vol gezogen wordt met het schone water (11). <Desc/Clms Page number 15>  Device according to claim 4, wherein a vaccum is created in the holder (7) during use, so that when the holder (7) is pulled away from the tubular protrusion (8) the holder (7) is filled with the clean water ( 11).  <Desc / Clms Page number 15>   6. Inrichting volgens conclusie 5, waarbij het reservoir (13) gerealiseerd wordt, door de ruimte in de spoelbak (5) middels een waterdicht schot (22) in tweeën te delen, en wel zodanig, dat de ruimte van het reservoir (13) aanmerkelijk kleiner is, dan de spoelruimte (23) voor de glazen.  Device according to claim 5, wherein the reservoir (13) is realized by dividing the space in the sink (5) in two by means of a watertight partition (22), such that the space of the reservoir (13) is considerably smaller than the rinsing space (23) for the glasses. 7. Inrichting volgens conclusie 6, waarbij het reservoir (13), indien er water (11) aan wordt ontrokken, wordt bijgevuld middels een viotterkraan (16) waarvan het tapgat (17) voorzien is van een buisvormig verlengstuk (18) dat boven de top van het buisvormige uitsteeksel (8) en rondom deze top tot een horizontale kromming van bijvoorbeeld 360 graden is gebogen, met een zodanige diameter, dat houders (7) van verschillende afmetingen er in de lengterichting makkelijk doorheen kunnen.  Device according to claim 6, wherein if water (11) is withdrawn from it, the reservoir (13) is topped up by means of a viotter tap (16), the tapping hole (17) of which is provided with a tubular extension (18) above the top of the tubular protrusion (8) and is bent around this top to a horizontal curvature of, for example, 360 degrees, with such a diameter that containers (7) of different dimensions can easily pass through in the longitudinal direction. 8. Inrichting volgens conclusie 7, waarbij het buisvormige verlengstuk (18) aan de binnenzijde van de kromming is voorzien van tegenover elkaar liggende openingen (21) en wel zodanig, dat de middellijnen elkaar loodrecht boven het buisvormige uitsteeksel (8) kruisen.  Device according to claim 7, wherein the tubular extension (18) is provided on the inside of the curvature with opposite openings (21), such that the center lines cross each other perpendicularly above the tubular protrusion (8). 9. Inrichting volgens conclusie 8, waarbij het in het reservoir (13) uitmondende einde (19) van het verlengstuk (18) ten opzichte van het resterende deel van het verlengstuk (18) aanmerkelijk is vernauwd, zodat op het moment dat een houder (7) van het uitsteeksel (8) wordt verwijderd, water (11) aan het reservoir (13) wordt ontrokken, waardoor de vlotterkraan (16) open gaat en door de vernauwde monding (19) op hetzelfde moment overdruk ontstaat in het verlengstuk (18), waardoor een deel van het water (11) door de openingen (21) op de buitenzijde van de houder (7) spuit. <Desc/Clms Page number 16>  Device as claimed in claim 8, wherein the end (19) of the extension (18) terminating in the reservoir (13) is considerably narrowed relative to the remaining part of the extension (18), so that at the moment that a holder ( 7) is removed from the protrusion (8), water (11) is withdrawn from the reservoir (13), as a result of which the float valve (16) opens and, at the same time, there is overpressure in the extension piece (18) through the narrowed mouth (19) ) through which a portion of the water (11) spouts through the openings (21) on the outside of the container (7).  <Desc / Clms Page number 16>   10. Inrichting volgens conclusie 9, waarbij het bovenste deel van het reservoir (16) ter hoogte van de waterlijn (14) en voor een deel daaronder, zodanig vernauwd is, dat, indien er water (11) aan het reservoir (13) wordt ontrokken, door het kleinere watervolume in het bovenste deel van het reservoir (13) het wateroppervlak en de daarop drijvende vlotter van de vlotterkraan (16) zodanig snel dalen, dat de vlotterkraan (16) al bij het onttrekken van kleine hoeveelheden water (11) aan het reservoir (13) zal openen.  Device as claimed in claim 9, wherein the upper part of the reservoir (16) at the level of the water line (14) and for a part below it is narrowed such that, if water (11) is added to the reservoir (13) the water surface and the float floating on it float from the float valve (16) due to the smaller volume of water in the upper part of the reservoir (13), such that the float valve (16) already draws small amounts of water (11) when withdrawing small amounts of water (11) at the reservoir (13). 11. Inrichting volgens conclusie 6, waarbij het circulerende water (11) in de spoelruimte (23) wordt ververst, door de tapkraan (24) met een aan het tapgat (25) gekoppelde inrichting (26) te voorzien, waarmee de watertoevoer in twee of meer vaste hoeveelheden stapsgewijs in te stellen is, en deze hoeveelheden middels een display (27) duidelijk af te lezen zijn.  Device according to claim 6, wherein the circulating water (11) is refreshed in the flushing space (23), by providing the tap (24) with a device (26) coupled to the tap hole (25), with which the water supply in two or more fixed quantities can be adjusted step by step, and these quantities can be clearly read on a display (27). 12. Inrichting volgens conclusie 11, waarbij de rand van de spoelruimte (23) is voorzien van een steun (28), waarop een met reinigingsmiddel gevulde fles (29) is aangebracht, zodanig, dat de van een pomp (30) voorziene opening zieh boven de waterlijn (14) van de spoelruimte (23) bevindt, zodat, tijdens het reinigen van de glazen, door af en toe op de pomp (30) te drukken, nauwkeurig de benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel aan het circulerende water (11) in de spoelruimte (23) toegevoegd kan worden.  Device as claimed in claim 11, wherein the edge of the flushing space (23) is provided with a support (28) on which a bottle (29) filled with cleaning agent is arranged, such that the opening provided with a pump (30) is is located above the water line (14) of the rinsing space (23), so that, while cleaning the glasses, by occasionally pressing the pump (30), the required amount of detergent on the circulating water (11) in the rinsing space (23) can be added. 13. Inrichting volgens eerdere conclusies 1 - 12, waarbij het reinigingsorgaan (31) voor het reinigen van de buitenzijde van de houder (7), een aantal zodanig op de steun (1) aangebrachte uitsteeksels (32) omvat, dat deze uitsteeksels (32) met elkaar de hoeken van een veelhoek vormen, waar de uitsteeksels (32) ter <Desc/Clms Page number 17> versteviging met elkaar verbonden zijn, zodanig, dat houders (7) van verschillende afmetingen er in de lengterichting royaal doorheen kunnen.  Device according to previous claims 1 - 12, wherein the cleaning member (31) for cleaning the outside of the container (7) comprises a number of protrusions (32) arranged on the support (1) such that these protrusions (32) ) together form the corners of a polygon where the protrusions (32) ter  <Desc / Clms Page number 17>  reinforcement are connected to each other, such that containers (7) of different dimensions can pass generously through in the longitudinal direction. 14. Inrichting volgens de conclusie 13, waarbij aan de top en aan de voet van de uitsteeksels (32) doorvoertules (34) zijn aangebracht, waarbij tussen de tules (34) elkaar kruisende touwverbindingen (35) zijn aangebracht.  Device according to claim 13, wherein grommets (34) are arranged at the top and at the base of the protrusions (32), wherein interconnected rope connections (35) are arranged between the grommets (34). 15. Inrichting volgens conclusie 14, waarbij bij elk van de uitsteeksels (32) tussen een las ter hoogte van de voet (43) en een las ter hoogte van de top (42) een veer (37) is aangebracht, waardoor op de touwverbindingen (35) tussen de tegenover elkaar staande uitsteeksels (32) trekkracht wordt uitgeoefend.  Device according to claim 14, wherein a spring (37) is arranged between each of the protrusions (32) between a weld at the height of the foot (43) and a weld at the height of the top (42), so that the rope connections (35) tensile force is exerted between the opposite protrusions (32). 16. Inrichting volgens conclusie 15, waarbij rondom het middelpunt tussen de uitsteeksels (32) de touwverbindingen (35) elkaar kruisen en tussen de raakpunten (38) een opening (39) ontstaat, waarvan de lengte van de zijden wordt bepaald door de onderlinge afstand van de touwverbindingen (35), welke afstand wederom wordt bepaald door de doorvoertules (34), waarbij deze afstand zodanig kleiner is, dan de diameter van het smalste glas (7), dat over het reinigingsorgaan (6) voor de binnenzijde van het glas (7) geschoven kan worden, zodanig, dat wanneer in deze opening (39) een glas (7) wordt geschoven, de touwverbindingen (35) uit hun positie naar buiten worden gedrukt, zodat de door de trekveren (37) uitgeoefende trekkracht op de touwverbindingen (35), deze wederom druk op de buitenzijde van het glas (7) uitoefenen.  Device according to claim 15, wherein around the center point between the protrusions (32) the rope connections (35) intersect and an opening (39) is formed between the points of contact (38), the length of the sides of which is determined by the mutual distance of the rope connections (35), which distance is again determined by the grommets (34), this distance being so smaller than the diameter of the narrowest glass (7) that over the cleaning member (6) for the inside of the glass (7) can be slid such that when a glass (7) is slid into this opening (39), the rope connections (35) are pushed out of their position, so that the tensile force exerted by the tension springs (37) on the rope connections (35), which again exert pressure on the outside of the glass (7). 17. Inrichting volgens conclusie 16, waarbij aan iedere top van de uitsteeksels (32) een langwerpige strook (40) van het textielmateriaal met lussen (10) met <Desc/Clms Page number 18> een van de smalle zijden wordt aangebracht, vanwaar deze stroken (40) door de twee openingen (39) worden gevoerd, waarna iedere strook (40) met de tegenovergestelde smalle zijde ter hoogte van de voet aan hetzelfde uitsteeksel (32) of aan de steun (1) wordt bevestigd.  Device according to claim 16, wherein at each top of the protrusions (32) an elongated strip (40) of the textile material with loops (10) with  <Desc / Clms Page number 18>  one of the narrow sides is provided, from which these strips (40) are passed through the two openings (39), whereafter each strip (40) with the opposite narrow side at the height of the foot is provided on the same projection (32) or on the support (1) is confirmed. 18. Inrichting volgens conclusie 17, waarbij het schuine verloop van de stroken (40) van het textielmateriaal (10) vanuit de top van de uitsteeksels (32) naar de opening (39) tesamen een trechtervormige opneemruimte vormen voor houders zoals glazen (7), waardoor houders (7) met een zowel kleine als grote diameter probleemloos in de opening (39) geschoven kunnen worden.  Device according to claim 17, wherein the oblique course of the strips (40) of the textile material (10) from the top of the protrusions (32) to the opening (39) together form a funnel-shaped receiving space for containers such as glasses (7) , as a result of which holders (7) with both a small and a large diameter can easily be slid into the opening (39). 19. Inrichting volgens eerdere conclusies 13 - 18, waarbij het reinigingsorgaan (6) voor het reinigen van de binnenzijde van het glas (7) op het midden tussen de uitsteeksels (32) op de steun (1) is aangebracht, waardoor het omsloten wordt door de stroken (40) van het textielmateriaal (10), zodat, door de houder (7) ondersteboven tussen de stroken (40) in de opening (39), over het reinigingsorgaan (6) te schuiven, de houder (7) zowel inwendig als uitwendig gereinigd wordt.  Device according to previous claims 13-18, wherein the cleaning member (6) for cleaning the inside of the glass (7) is arranged centrally on the support (1) between the protrusions (32), whereby it is enclosed by sliding the strips (40) of the textile material (10) so that, by sliding the holder (7) upside down between the strips (40) in the opening (39), over the cleaning member (6), the holder (7) cleaned internally and externally. 20. Werkwijze conclusie : inrichting volgens een der conclusies 13 - 19, waarbij de door de reinigingsorganen (6,31) gereinigde houder (7) tijdens het wegtrekken uit de opening (39) zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde wordt nagespoeld met schoon leidingwater (11) waarbij naast de handelingen voor het reinigen van de houder (7) geen enkele andere handeling verricht moet worden.  20. Method of claim: device according to one of claims 13-19, wherein the container (7) cleaned by the cleaning members (6,31) is rinsed on the inside as well as on the outside during withdrawal from the opening (39). tap water (11) where, in addition to the operations for cleaning the container (7), no other operation is required. 21. Inrichting volgens de conclusies 13 - 18, waarbij eenzelfde reinigingsorgaan, zoals in de conclusies 13 tot 18 is omschreven, naast het eerste <Desc/Clms Page number 19> reinigingsorgaan (31) volgens de conclusies 13 tot 18 op de steun (1) is aangebracht, met het verschil, dat ter hoogte van de helft van de afstand tussen de twee openingen (39) tussen de stroken (40) een prop van het textielmateriaal (40) is aangebracht, waarmee de onderkant en het onderste gedeelte van de buitenzijde van de houder (7) gereinigd wordt.  Device as claimed in claims 13-18, wherein the same cleaning member, as defined in claims 13 to 18, is next to the first one  <Desc / Clms Page number 19>  cleaning member (31) according to claims 13 to 18 is arranged on the support (1), with the difference that at a height of half the distance between the two openings (39) between the strips (40) a plug of the textile material (40) is arranged with which the bottom and the bottom part of the outside of the container (7) are cleaned. 22. Inrichting voor het drogen van glazen, gereinigd volgens de conclusies 19 - 21, omvattende een steun (43), waarop in verticale of schuine stand penachtige uitsteeksels (50) zijn aangebracht, zodanig van lengte, dat, indien een natte houder (7) ondersteboven over een dergelijk uitsteeksel (50) wordt geschoven en de houder (7) in licht schuine houding met de bodem op het uitsteeksel (50) rust, de naar beneden handende bovenzijde van de houder (7) geheel vrij komt te hangen en het water (11) via het laagste punt ongeremd weg kan vloeien.  A device for drying glasses, cleaned according to claims 19 - 21, comprising a support (43) on which pin-like protrusions (50) are arranged in vertical or oblique position, such that, if a wet container (7) ) is slid upside-down over such a protrusion (50) and the holder (7) rests in a slightly oblique position with the bottom on the protrusion (50), the downward-facing upper side of the holder (7) comes to hang completely free and the water (11) can flow freely through the lowest point. 23. Inrichting volgens conclusie 22, waar op de steun (43) in verticale stand een as (45) is aangebracht, voorzien van zijdelinge uitsteeksels (49), die na een naar boven verlopende kromming van circa 90 graden eindigen met een recht gedeelte, in verticale of schuine stand.  Device as claimed in claim 22, wherein a shaft (45) is provided on the support (43) in the vertical position, provided with lateral projections (49), which end with a straight portion after an upward curvature of approximately 90 degrees, in vertical or tilted position. 24. Inrichting volgens conclusie 23, waarbij de zijdelinge uitsteeksels (46) min of meer horizontaal verlopen en voorzien zijn van een of meerdere koppelstukken (47), waardoor penachtige uitsteeksels (48) geschoven kunnen worden, zodat met deze koppelstukken (47) de lengte van deze uitsteeksels (48), evenals de verticale of schuine stand, variabel in te stellen is. <Desc/Clms Page number 20>  Device according to claim 23, wherein the lateral protrusions (46) extend more or less horizontally and are provided with one or more coupling pieces (47), through which pin-like protrusions (48) can be slid, so that the length with these coupling pieces (47) of these protrusions (48), as well as the vertical or inclined position, can be variably adjusted.  <Desc / Clms Page number 20>   25. Inrichting volgens de conclusies 22 - 24, waarbij de steun (43) zodanig is uitgevoerd, dat deze hangend aan een wand of aan een plafond aangebracht kan worden.  Device according to claims 22 to 24, wherein the support (43) is designed such that it can be mounted hanging on a wall or on a ceiling. 26. Inrichting volgens conclusie 6, waarbij het reservoir (13) bijgevuld wordt door de tapkraan (24) al dan niet met de aan het tapgat (25) gekoppelde inrichting (26), waarbij het schot (22) aan de bovenzijde is voorzien van een opening, welke ietwat boven de waterlijn (14) van de spoelruimte ligt.  Device according to claim 6, wherein the reservoir (13) is topped up by the tap (24) whether or not with the device (26) coupled to the tapping hole (25), the baffle (22) being provided on the top side an opening slightly above the waterline (14) of the flushing space. 27. Inrichting volgens conclusie 26, waarbij de spoelruimte (23) van water (11) wordt voorzien door middel van de overloop-opening aan de bovenzijde van het schot (22) en door het aan het reservoir (13) onttrokken EMI20.1 water via het reinigingsorgaan (6) voor het naspoelen van de binnenzijde van de houder (7).  Device according to claim 26, wherein the flushing space (23) is supplied with water (11) by means of the overflow opening at the top of the partition (22) and by being withdrawn from the reservoir (13)  EMI20.1  water via the cleaning member (6) for rinsing the inside of the container (7). 28. Inrichting volgens conclusie 6, waarbij het reservoir (13) is uitgevoerd als een houder in welke EMI20.2 vorm dan ook, geschikt om naast het reinigingsorgaan (6, 31) in de spoelbak (5) te worden, hetzij hangend aan de rand van de spoelbak (5), steunend aan de wand of op de bodem van de spoelbak (5), in een los te koppelen verbinding met het reinigingsorgaan (6, 31) of een vaste eenheid vormend met het reinigingsorgaan (6, 31).  Device according to claim 6, wherein the reservoir (13) is designed as a holder in which  EMI20.2  form, therefore, suitable for getting into the sink (5) next to the cleaning member (6, 31), either hanging on the edge of the sink (5), supported on the wall or on the bottom of the sink (5), in a detachable connection with the cleaning member (6, 31) or forming a fixed unit with the cleaning member (6, 31). 29. Inrichting volgens eerdere conclusies 3 - 5, waarbij het buisvormige uitsteeksel (8) rondom de top voorzien is van een flexibel, vervormbaar of buigzaam materiaal, dat, indien er een houder (7) overheen geschoven wordt, door dit materiaal, tussen de bodem van de houder (7) en dit materiaal een vaccuÜm ontstaat. <Desc/Clms Page number 21>  Device according to previous claims 3 - 5, wherein the tubular protrusion (8) is provided around the top with a flexible, deformable or flexible material which, if a holder (7) is slid over it, through this material, between the bottom of the container (7) and this material results in a vaccine.  <Desc / Clms Page number 21>   30. Inrichting volgens eerdere voorgaande conclusies, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gebreid, geweven of niet-geweven textielmateriaal, dat op enige wijze geruwd is, of een ruw oppervlak heeft.  Device according to the preceding preceding claims, wherein use is made of a knitted, woven or non-woven textile material that is roughened in any way or has a rough surface. 31. Inrichting volgens de conclusies 26 en 27, waarbij het schot (22) zodanig geplaatst is, dat het reservoir (13) dermate is vergroot, dat een in de spoelruimte gereinigde houder (7) gemakkelijk in het schone water (11) van het reservoir (13) ondergedompeld kan worden.  Device according to claims 26 and 27, wherein the partition (22) is positioned in such a way that the reservoir (13) is enlarged to such an extent that a container (7) cleaned in the rinsing space can easily enter the clean water (11) of the reservoir (13) can be submerged.
BE2001/0053A 2000-01-24 2001-01-23 Device for cleaning and drying of glasses with control of the water. BE1014041A7 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014162A NL1014162C2 (en) 2000-01-24 2000-01-24 Device for cleaning and drying glasses with control of water consumption.
BE2001/0053A BE1014041A7 (en) 2000-01-24 2001-01-23 Device for cleaning and drying of glasses with control of the water.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014162A NL1014162C2 (en) 2000-01-24 2000-01-24 Device for cleaning and drying glasses with control of water consumption.
DE10103269A DE10103269A1 (en) 2000-01-24 2001-01-23 Glass washing machine for bars and cafes, uses clean water reservoir to supply internal brush assembly and external jets with controlled flow to replace water in main sink
BE2001/0053A BE1014041A7 (en) 2000-01-24 2001-01-23 Device for cleaning and drying of glasses with control of the water.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1014041A7 true BE1014041A7 (en) 2003-03-04

Family

ID=25663231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2001/0053A BE1014041A7 (en) 2000-01-24 2001-01-23 Device for cleaning and drying of glasses with control of the water.

Country Status (3)

Country Link
BE (1) BE1014041A7 (en)
DE (1) DE10103269A1 (en)
NL (1) NL1014162C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109201675A (en) * 2018-10-19 2019-01-15 阜阳师范学院 A kind of Experiment of Electroanalytical Chemistry room test tube automatic flushing device
CN110251024A (en) * 2019-08-02 2019-09-20 牡丹江师范学院 A kind of smart home device for kitchen use

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109201675A (en) * 2018-10-19 2019-01-15 阜阳师范学院 A kind of Experiment of Electroanalytical Chemistry room test tube automatic flushing device
CN110251024A (en) * 2019-08-02 2019-09-20 牡丹江师范学院 A kind of smart home device for kitchen use

Also Published As

Publication number Publication date
NL1014162C2 (en) 2001-07-25
DE10103269A1 (en) 2002-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5485927A (en) Draining and drying device for utensils
US10046920B1 (en) System and methods for automated sanitation of conveyer belts
US2536419A (en) Bottleholder
US20160280422A1 (en) Bathroom Tissue Spray Caddy
US6530502B2 (en) Self-draining dishwashing caddy
BE1014041A7 (en) Device for cleaning and drying of glasses with control of the water.
US4775124A (en) Suspension soap holder
US20130026118A1 (en) Liquid holder system with arched support and adjustable clasp
US2766889A (en) Lip protector
US20090014476A1 (en) Dispenser for liquid
CN208550942U (en) Chopstick box and disinfection cabinet
KR200163485Y1 (en) Shelf for bathroom
US10154770B2 (en) Sponge cleaning and disinfecting device
CN209346966U (en) The chopsticks cage and dish-washing machine of dish-washing machine
CN209629614U (en) A kind of dish-washing machine chopsticks cage and dish-washing machine
US485743A (en) William c
USD529739S1 (en) Dispenser and bottle holder
CN211417915U (en) Domestic plastics basket that facilitates use
RU39058U1 (en) KIT FOR PACKING AND DISTRIBUTION OF MEANS OF HOUSEHOLD CHEMISTRY
KR200253632Y1 (en) Chamber-pot washing vessel having hanger for adjusting height
CN209090667U (en) A kind of rotatable cup
US2054366A (en) Dish sterilizer and drier
US7438271B1 (en) Holder and wringer for a sponge
CN204169746U (en) A kind of hanging soap holder
CN205107486U (en) Suspension type combined bay of washing one&#39;s face and rinsing one&#39;s mouth

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Effective date: 20050131

RE Patent lapsed

Effective date: 20050131