BE1012141A6 - Vloerbekleding, vloerpaneel daarvoor en werkwijze voor het realiseren van dergelijk vloerpaneel. - Google Patents

Vloerbekleding, vloerpaneel daarvoor en werkwijze voor het realiseren van dergelijk vloerpaneel. Download PDF

Info

Publication number
BE1012141A6
BE1012141A6 BE9900256A BE9900256A BE1012141A6 BE 1012141 A6 BE1012141 A6 BE 1012141A6 BE 9900256 A BE9900256 A BE 9900256A BE 9900256 A BE9900256 A BE 9900256A BE 1012141 A6 BE1012141 A6 BE 1012141A6
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
floor
characterized
floor covering
sliding agent
covering according
Prior art date
Application number
BE9900256A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Unilin Beheer Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to BE9800561A priority Critical patent/BE1012086A3/nl
Application filed by Unilin Beheer Bv filed Critical Unilin Beheer Bv
Priority to BE9900256A priority patent/BE1012141A6/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1012141A6 publication Critical patent/BE1012141A6/nl
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25663144&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=BE1012141(A6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS, WEDGES, JOINTS OR JOINTING
  • F16B2200/00Constructional details of connections not covered for in other groups of this subclass
  • F16B2200/30Dovetail-like connections
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T403/00Joints and connections
  • Y10T403/70Interfitted members
  • Y10T403/7045Interdigitated ends

Abstract

Vloerbekleding, bestaande uit vloerpanelen (1) op basis van een door een bindmiddel gebonden vezelachtig materiaal, meer speciaal MDF of HDF, die minstens aan hun rand met elkaar verbonden zijn door een verbinding, meer speciaal een tand-en-groefverbinding (2-3), welke verbinding bestaat uit koppeldelen die eendelig met de vloerpanelen zijn uitgevoerd en die van zulkdanige vorm is dat de vloerpanelen (1) zowel in de richting evenwijdig aan het vlak van de vloerbekleding en dwars op de verbinding, als in een richting loodrecht op dit vlak, lijmloos vergrendeld zijn, daardoor gekenmerkt dat minstens op de plaats waar de vloerpanelen (1) met elkaar samenwerken op minstens één van de vloerpanelen (1) een glijmiddel (12-12A) is aangebracht.

Description


  <Desc/Clms Page number 1> 
  Vloerbekleding, vloerpaneel daarvoor en werkwijze voor het realiseren van dergelijk vloerpaneel.  Deze uitvinding heeft betrekking op een vloerbekleding, een vloerpaneel voor het verwezenlijken van dergelijke vloerpanelen, alsmede een werkwijze voor het realiseren van dergelijk vloerpaneel.  Meer speciaal heeft zij betrekking op een vloerbekleding bestaande uit  vloerpanelen  die minstens aan hun rand met elkaar verbonden zijn door een verbinding, meer speciaal een tand-en-groefverbinding, welke verbinding bestaat uit koppeldelen die eendelig met de  vloerpanelen  zijn uitgevoerd en van zulkdanige vorm is dat de  vloerpanelen  zowel in de richting evenwijdig aan het vlak van de vloerbekleding en dwars op de verbinding, als in een richting loodrecht op dit vlak lijmloos vergrendeld zijn. Een dergelijke vloerbekleding is beschreven in de Europese octrooiaanvrage nr.  0. 843. 763.   De  vloerpanelen  kunnen zeer snel door klikken en/of wentelen in elkaar gevoegd worden, en zijn degelijk tegen elkaar verbonden zonder dat lijm moet gebruikt worden. Tevens kunnen deze  vloerpanelen  terug uit elkaar worden gehaald waarna zij op een andere plaats kunnen worden aangewend.  Wanneer de vloerbekleding belopen wordt, kan het voorkomen dat twee naburige panelen een minieme verbuiging en dus beweging ten opzichte van elkaar uitvoeren. Dit wordt in de hand gewerkt doordat de  vloerpanelen  doorgaans op een isolerende en enigszins verende ondergrond gelegd worden. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 Deze beweging tussen de  vloerpanelen  kan een krakend geluid als gevolg hebben door de wrijving die ontstaat aan de elkaar contacterende oppervlakken, dit vooral doordat de koppeling tussen twee panelen vergrendelingsvlakken vertoont die zieh in een andere dan de horizontale richting uitstrekken.  Vastgesteld werd dat dit fenomeen zieh vooral voordoet bij  vloerpanelen  die zijn uitgevoerd op basis van een verlijmd vezelachtig materiaal, meer speciaal MDF of HDF.  Niettegenstaande het feit dat door het gebruik van tand-en-groefverbindingen uit MDF of HDF een vrij glad oppervlak wordt verkregen, waardoor het voornoemde in elkaar klikken en/of wentelen bijzonder vlot verloopt, kan op lange termijn door het onderling bewegen van de vloerpanelen slijtage ontstaan, waardoor de goede ineenpassing van de  vloerpanelen  nadelig kan worden beïnvloed.  Deze uitvinding heeft in eerste instantie een vloerbekleding als doel die verbeterd is. Meer speciaal beoogt de uitvinding een vloerbekleding waarbij voornoemde en andere nadelen vermeden worden en bij het betreden ervan het kraken tussen de  vloerpanelen  wordt uitgesloten, terwijl ook op lange termijn de slijtage van de tand-en-groefverbinding beperkt wordt.  Dit doel wordt volgens de uitvinding bereikt doordat minstens op de plaats waar de  vloerpanelen  met elkaar samenwerken, waaronder in het algemeen de tand-engroefverbinding dient te worden verstaan, op minstens  een  van de  vloerpanelen  een glijmiddel is aangebracht, dit op voorhand in de fabriek bijvoorbeeld aansluitend aan de fabricage van de vloerpanelen. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 Door de aanwezigheid van dit glijmiddel kunnen de vloerpanelen met de koppeldelen van hun tand-en-groefverbinding over elkaar verschuiven zonder dat zij hierbij een hoorbaar geluid veroorzaken. Door de aanwezigheid van het glijmiddel wordt de wrijving bovendien verkleind waardoor minder slijtage optreedt.

  Indien het glijmiddel op welbepaalde plaatsen wordt aangebracht, levert dit, zoals hierna nog uiteengezet, ook het effect op dat de vloerpanelen vlotter in elkaar kunnen worden gevoegd, daar het glijmiddel de weerstand tijdens het in elkaar voegen beperkt.  Bij voorkeur wordt een glijmiddel toegepast in de vorm van een laag die minstens gedeeltelijk bovenop het betreffende oppervlak van de rand, respectievelijk van beide randen, ligt. Door met een opliggende laag te werken, wordt een degelijke smeer-en glijwerking verkregen.  Volgens een eerste mogelijkheid wordt het glijmiddel 
 EMI3.1 
 hoofdzakelijk over het volledige oppervlak van de rand van minstens één van de vloerpanelen aangebracht.  Volgens een bijzondere tweede mogelijkheid echter, wordt het glijmiddel aangebracht in de vorm van één of meer plaatselijke stroken die zich in de lengterichting aan de tand-en-groefverbinding uitstrekken. Door het glijmiddel toe te passen in de vorm van stroken kan dit gemakkelijk in een continu proces worden aangebracht. Door dergelijke strook plaatselijk aan te brengen, kan bovendien verhinderd worden dat bij de vervorming van het glijmiddel dit laatste tot buiten de tand-en-groefverbinding wordt gedrukt, waardoor een vervuiling aan de bovenzijde van de vloerbekleding wordt uitgesloten. Bovendien wordt door het plaatselijk aanbrengen in de vorm van een strook verkregen 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 dat het glijmiddel doeltreffend op de plaats kan worden aangebracht waar het gewenst is, waardoor de aangewende hoeveelheid beperkt kan worden gehouden.  Het plaatselijk aanbrengen heeft ook als voordeel dat de strook mag bestaan uit een relatief dikke laag van dit glijmiddel, zonder dat dit enig nadeel oplevert.  Meer speciaal geniet het de voorkeur dat precies  een  strook wordt toegepast.  Iedere betreffende strook vertoont in oorspronkelijke onvervormde toestand bij voorkeur een breedte van maximum 4 mm.  De strook hoeft niet continu te zijn en kan bijvoorbeeld ook bestaan uit de opeenvolging van lijnstukken, puntjes, enzovoort.  Bij voorkeur wordt het glijmiddel verwijderd gehouden van de bovenrand van het vloerpaneel, met als voordeel dat het glijmiddel bij vervorming niet aan de bovenzijde van de vloerbekleding kan verschijnen. Dit is vooral van belang wanneer een strook van een redelijke dikte wordt aangebracht.  Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat tussen de bovenrand en de, langs het oppervlak gezien dichtst bij de bovenrand gelegen, strook opliggend glijmiddel een opvangruimte aanwezig is, waardoor eventueel overtollig glijmiddel, dat uiteen wordt gedrukt, plaats kan nemen, zodanig dat volledig uitgesloten wordt dat het glijmiddel zieh tot aan het oppervlak kan bewegen. Ook naar de 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 onderrand toe kan in zulke tussenliggende opvangruimte worden voorzien.  Zoals reeds uit het voorgaande blijkt, wordt voor het glijmiddel bij voorkeur een vervormbaar materiaal aangewend.  Meer speciaal is dit glijmiddel bij voorkeur plastisch vervormbaar en bijvoorbeeld smeltbaar, maar bij kamertemperatuur gestold zodat het bij de fabricage van de  vloerpanelen  in vloeibare vorm gespoten of via een toevoermondstuk kan aangebracht worden.  Geschikte glijmiddelen zijn onder meer wassen, in het bijzonder paraffine.  Opgemerkt wordt dat het impregneren van een tand en groef van  vloerpanelen  met paraffine bekend is, maar dat dit geschiedt om de tand-en-groefverbinding beter bestand te maken tegen indringing van water. De paraffine wordt hierbij over het volledige oppervlak van de tand en de groef aangebracht en wel zodanig dat de paraffine volledig in het oppervlak indringt. Hierdoor kan deze paraffine voornoemde problemen, die ontstaan bij een tand-en-groefverbinding met een vergrendeling onder zekere spanning, niet verhelpen.  Volgens de uitvinding wordt het glijmiddel, meer speciaal de paraffine, immers zodanig aangebracht dat een smeeren/of glij-effect en beter nog een smerende film wordt verkregen. De noodzakelijke hoeveelheid glijmiddel is afhankelijk van het materiaal van de vloerpanelen, de vorm van de koppeling en eventueel, wanneer een spanning tussen de vloerdelen bestaat, de grootte van deze spanning. Deze 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 noodzakelijke hoeveelheid kan proefondervindelijk worden bepaald.  In het geval van een"opliggende"laag is de dikte waarmee het glijmiddel wordt aangebracht bij voorkeur minstens zodanig dat, althans bij een glanzend uitziend glijmiddel, visueel ook een glanzend oppervlak na het aanbrengen achterblijft. Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat de laag glijmiddel in zulk geval een gemiddelde dikte vertoont die van de orde van grootte is van 0, 05 mm of meer, alhoewel kleinere diktes principieel niet uitgesloten zijn.  Volgens de uitvinding kan de tand en/of de groef ook behandeld zijn met een oppervlaktebehandelingsproduct om het oppervlak te verdichten en/of te verharden, in welk geval het glijmiddel bovenop dit product aangebracht is, waardoor het supplementaire voordeel wordt verkregen dat het glijmiddel na verloop van tijd niet in de  vloerpanelen  gaat dringen.  Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm van de uitvinding wordt het oppervlak van de rand van het vloerpaneel minstens gedeeltelijk, doch bij voorkeur volledig behandeld met een vloeibaar mengsel van minstens één dichtingsmiddel en één glijmiddel. Door deze behandelingswerkwijze, die in de fabriek wordt uitgevoerd, wordt bereikt dat in  één  behandeling gelijktijdig een dichting tegen vochtindringing, alsmede een glijeffect wordt verkregen. Zulk mengsel heeft als effect dat na het aanbrengen ervan op het gefreesde tand- en groefprofiel het dichtingsmiddel in het materiaal van het vloerpaneel wordt geabsorbeerd en de poriën daarvan vult, terwijl het glijmiddel aan het oppervlak achterwege blijft.

  In dit geval bestaat het dichtingsmiddel bij 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 voorkeur uit polyurethaan en het glijmiddel uit een was, een olie of een olie-achtige substantie.  Het aanbrengen van het mengsel kan op eender welke wijze geschieden door verstuiving, besproeiing, aanbrengen door middel van rolletjes, enzovoort.  Meer speciaal nog kan het voornoemde worden gecombineerd met het gebruik van een opliggende strip glijmiddel, waarbij dan ter plaatse van deze strip een relatief dikke hoeveelheid glijmiddel aanwezig is terwijl over de rest van het oppervlak een geringere hoeveelheid aanwezig is.  De tand en de groef van de tand-en-groefverbinding hebben bij voorkeur zulkdanige vorm dat ze in gekoppelde toestand een bepaalde spankracht op elkaar uitoefenen, in een voorkeurdragende uitvoeringsvorm een spankracht waardoor de aan elkaar gekoppelde  vloerpanelen  naar elkaar worden gedwongen, in welk geval de strook glijmiddel minstens aanwezig is op  een  of meer gedeelten van de contactvlakken van de tand en/of de groef waar deze spankracht uitgeoefend wordt. Het is immers op deze gedeelten dat de grootste wrijving ontstaat en de kans het grootste is dat een ongewenst geluid wordt veroorzaakt bij het belopen van de vloerbekleding.  Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm is de vloerbekleding daardoor gekenmerkt dat de tand-en-groef-verbinding  één  of meer gedeelten bezit die bij het in elkaar voegen, respectievelijk terug uit elkaar halen, elastisch verbuigen, dit doordat bepaalde gedeelten van de koppeldelen bij het in elkaar voegen, respectievelijk uiteen halen met een kracht over elkaar worden gedwongen, en dat het voornoemde glijmiddel minstens is aangebracht 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 ter plaatse van  een  of meer van de met een kracht over elkaar te dwingen gedeelten. Hierdoor wordt bereikt dat het glijmiddel ook een smeermiddel vormt, waardoor uitrafeling van het HDF of MDF wordt uitgesloten, zelfs wanneer de  vloerpanelen  herhaaldelijk in en uit elkaar worden gehaald.  In dit geval vergemakkelijkt het glijmiddel bovendien het, door wentelen of klikken, in elkaar brengen van de tand en de groef van een tand-en-groefverbinding tussen twee naburige vloerpanelen.  Een de groef begrenzend gedeelte van de  vloerpanelen  kan een elastisch verbuigbare lip zijn en de vorm van de tand en groef kan zo zijn dat de tand enkel in de groef kan door deze lip te verbuigen, waarbij het glijmiddel op deze lip of op het er tegenover gelegen gedeelte van de tand aangebracht is.  De vergrendeling kan teweeggebracht worden door een uitsteeksel op de tand en een uitholling in de wand van de groef. Het glijmiddel is dan bij voorkeur op dit uitsteeksel aangebracht.  Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm kan de kans op het ontstaan van kraakgeluiden ook worden uitgesloten, zoniet worden geminimaliseerd door in de plaats van, van een glijmiddel gebruik te maken van een elastische bekleding. 
 EMI8.1 
  Hiertoe is minstens op de plaats waar de vloerpanelen met elkaar samenwerken een elastische bekleding op minstens één van de vloerpanelen aangebracht die bij een onderlinge verschuiving tussen de samenwerkende gedeelten van de eigenlijke vloerpanelen, een plaatselijke vervorming in het materiaal van de bekleding toelaat waardoor de kans op verschuiving aan het contactoppervlak tussen de bekledingen 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 onderling, ofwel tussen de bekleding en het oppervlak van het andere vloerpaneel, wordt uitgesloten, zoniet wordt geminimaliseerd.  Deze uitvinding heeft ook betrekking op een vloerpaneel voor de vloerbekleding volgens een van de vorige uitvoeringsvormen, dat daardoor gekenmerkt is dat het aan minstens één van zijn randen fabrieksmatig is voorzien van een glijmiddel of een elastische bekleding zoals gedefinieerd in de voorgaande alsmede in de hiernavolgende beschrijving.  Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeelden zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin : figuur l een zicht in perspectief weergeeft van een vloerpaneel volgens de uitvinding ; figuur 2 een doorsnede weergeeft volgens de lijn II-II in figuur 1, op grotere schaal getekend ; figuur 3 op nog grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 2 met F3 is aangeduid ; figuren 4 en 5 in doorsnede twee  vloerpanelen  volgens de uitvinding weergeven tijdens het aan elkaar koppelen en ten opzichte van elkaar vergrendelen ; figuur 6 in doorsnede de twee  vloerpanelen  weergeeft nadat ze aan elkaar gekoppeld zijn ; figuur 7 in doorsnede een variante weergeeft ;

  figuur 8 schematisch een uitvergroting weergeeft van het gedeelte dat in figuur 7 met F8 is aangeduid ; figuur 9 nog een variante van de uitvinding weergeeft ; 

 <Desc/Clms Page number 10> 

 figuur 10 een gedeelte weergeeft van een bijzondere uitvoeringsvorm.  De vloerbekleding volgens de uitvinding bestaat uit harde vloerpanelen  1,  zoals weergegeven in figuren 1 tot 3, die door middel van een tand-en-groefverbinding bestaande uit een tand 2 en een groef 3 van een bijzondere vorm lijmloos aan elkaar gekoppeld zijn.  Het weergegeven vloerpaneel 1 is een laminaatpaneel en bestaat uit een harde kern 4  uit MDF-plaat, HDF-plaat  of dergelijke,  één  bekleding 5 aan de loopzijde en een bekleding 6 aan de rugzijde.  De bekleding 5 kan meerlagig zijn en bevat bijvoorbeeld een dessinlaag met daarboven een beschermende transparante harslaag. De bekleding 6 kan uit een met hars geïmpregneerde papierlaag of dergelijke bestaan.  Dit vloerpaneel 1 is rechthoekig maar kan ook andere vormen innemen.  Oi t vloerpaneel 1 bezi t  op  één  langse rand over zijn volledige lengte een tand 2 terwijl zijn tegenoverliggende langse rand over zijn volledige lengte een groef 3 bezit.  Op analoge manier is bij voorkeur ook aan één dwarse rand een dergelijke tand 2 aanwezig, terwijl de tegenoverliggende dwarse rand van een dergelijke groef 3 voorzien is.  De tand 2 en de groef 3 hebben in dwarse doorsnede zulkdanige vorm dat een tand 2 van een vloerpaneel 1 door wentelen of klikken in een groef 3 van een zelfde tweede vloerpaneel 1 kan worden gebracht en na de koppeling een vergrendeling ontstaat zowel in de richting evenwijdig aan 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 het vlak van de vloerbekleding, dwars op de tand-en-groefverbinding 2-3, als in de loodrecht op dit vlak staande en dus de verticale richting, waarbij de koppeldelen van de tand-en-groefverbinding 2-3, met andere woorden de tand 2 en de groef 3 in gekoppelde toestand bij voorkeur een spankracht op elkaar uitoefenen waardoor de gekoppelde  vloerpanelen  1 naar elkaar toe worden gedwongen.  In het in de figuren 1 tot 3 weergegeven voorbeeld wordt dit verwezenlijkt doordat elk vloerpaneel 1 aan de zijde van de groef 3, een elastisch verbuigbare lip 7 bezit waarin een uitholling 8 over de volledige lengte aangebracht is terwijl de tand 2 aan de onderzijde een uitsteeksel 9 over zijn volledige lengte bevat.  Dit uitsteeksel 9 is op zulkdanige plaats gelegen en bezit zulkdanige vorm dat, wanneer de tand 2 van een vloerpaneel 1 in een groef 3 van een eraan gekoppeld identiek vloerpaneel 1 aangebracht is, de naar het midden van het eerste vloerpaneel 1 gerichte zijde van de uitholling 8 in deze groef 3 met een schuin contactvlak 10 in contact komt met een schuin contactvlak 11 van de naar het midden van het eerstgenoemde vloerpaneel 1 gerichte zijde van het uitsteeksel 9 van deze tand 2.  Deze schuin ten opzichte van de loopzijde en de rugzijde van de  vloerpanelen  1 gerichte contactvlakken 10 en 11 sluiten daarenboven tegen elkaar aan met een zekere spankracht die veroorzaakt wordt doordat de elastisch verbuigbare lip 7 die de laatstgenoemde groef 3 begrenst in de gekoppelde toestand van twee  vloerpanelen  1 in uiterst kleine mate, bijvoorbeeld over enkele honderden tot tienden van een millimeter, verbogen is en zo voor een samendrukkingskracht in de verticale richting zorgt.

  

 <Desc/Clms Page number 12> 

 Opgemerkt wordt dat de vorm van de tand-en-groefverbinding 2-3 hierbij zodanig is dat de spankracht die de  vloerpanelen  1 naar elkaar drijft hoofdzakelijk op slechts twee plaatsen een drukkracht uitoefent, enerzijds, door middel van een lijncontact ter plaatse van de bovenrand waar de decoratieve laag zieh bevindt, en anderzijds, een strookvormig contact gevormd aan de contactvlakken 10 en 11.  Door deze uitholling 8 en dit uitsteeksel 9, en verder de klassieke ingrijping van de tand 2 in de groef 3, zijn de  vloerpanelen  1 zowel in een richting evenwijdig aan voornoemde zijden van de  vloerpanelen  1 als in een loodrecht erop staande richting vergrendeld.  De beide zijranden van de kern 4 en bijgevolg zowel de tand 2 als de groef 3 zijn bij voorkeur geïmpregneerd met een oppervlaktebehandelingsproduct bijvoorbeeld met polyurethaan. Deze mogelijke impregnatie is in de figuren 2 tot 6 echter niet aangeduid.  Het bijzondere van de uitvinding bestaat erin dat aan de randen van het vloerpaneel 1, aan de tand 2 en/of de groef 3, een glijmiddel 12 is aangebracht.  Volgens de uitvoering die is weergegeven in de figuren 1 tot 6 is hiertoe tussen de twee contactvlakken 10 en 11 op minstens  één  van beide, in dit geval op het contactvlak 11 van de tand 2, een strook van glijmiddel 12 aanwezig.  De strook van glijmiddel 12 is kneedbaar of plastisch vervormbaar en het glijmiddel is dus op kamertemperatuur in vaste vorm. Het kan smeltbaar zijn zodat het na verwarmen spuitbaar is en op de tand 2 kan gespoten worden met een 

 <Desc/Clms Page number 13> 

 spuitkop zoals weergegeven in figuur 2 of door middel van een naaldvormig mondstuk of op enige andere wijze.  Geschikte glijmiddelen zijn zoals reeds vermeld minerale of synthetische wassen zoals paraffine. Paraffine is gemakkelijk smeltbaar (tussen 55 en  80 C,  naargelang de samenstelling), maar stolt op kamertemperatuur ook zeer snel na het spuiten. Het kan gespoten worden met in de handel zijnde spuittoestellen en/of opdraagmondstukken. Het is daarenboven een  milieuvriendelijk  product.  In feite wordt het glijmiddel 12 met een voelbare dikte over de top van het uitsteeksel 9 aangebracht zodanig dat de strook van glijmiddel 12 zich aan weerszijden van deze top uitstrekt zoals duidelijk weergegeven is in figuren 2 en 3. De strook van glijmiddel 12 bedekt niet enkel het contactvlak 11 aan een zijde van de top maar ook een gedeelte van het vlak aan de andere zijde van de top.  Het in een groef 3 aanbrengen van een tand 2 om twee naburige  vloerpanelen  1 aan elkaar te koppelen en zowel in verticale als in horizontale richting te vergrendelen, kan geschieden door het ene vloerpaneel 1 tijdens dit aanbrengen een neerwaartse wentelende beweging te doen ondergaan, zoals weergegeven in figuur 4, of door zijdelings schuiven in elkaar te klikken, zoals weergegeven in figuur 5.  Nadat twee  vloerpanelen  1 met hun langse randen aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen de dwarse randen van deze vloerpanelen 1 bijvoorbeeld door klikken aan de andere gekoppeld worden. 

 <Desc/Clms Page number 14> 

 In beide gevallen, maar vooral in het tweede, wordt de lip 7 tijdelijk iets verbogen en moet de met de strook glijmiddel 12 bedekte top van het uitsteeksel 9 met een zekere kracht een gedeelte van de lip 7 wegdrukken.  Het is duidelijk dat het glijmiddel 12 op deze top dit vergemakkelijkt door de wrijving te verminderen.  Wanneer de tand 2 volledig in de groef 3 zit, zoals weergegeven in figuur 6, zal tussen de twee contactvlakken 10 en 11 een dun laagje glijmiddel 12 aanwezig zijn en zal het eventueel teveel aan glijmiddel 12 weggeduwd geworden zijn, enerzijds, in de kleine opvangruimte 13 die aan de tegenovergestelde zijde van de top als de contactvlakken 10 en 11 tussen de tand 2 en de onderste wand van de groef 3 overblijft en, anderzijds, in de opvangruimte 14 tussen het uiteinde van de lip 7 van het ene vloerpaneel 1 en het 
 EMI14.1 
 onder de tand 2 gelegen gedeelte van het andere vloerpaneel l.  In een extreem geval, wanneer een teveel aan glijmiddel 12 is aangebracht, zal niet alleen de opvangruimte  13,  doch zullen ook de opvangruimten 15 en 16 er voor zorgen dat het overtollige glijmiddel 12 daarin verzameld wordt, zodanig dat dit glijmiddel 12 nooit aan de bovenzijde van de vloerbekleding kan verschijnen.  Bij het belopen van een vloerbekleding bestaande uit de hiervoor beschreven  vloerpanelen  1 kunnen deze, vooral indien deze  vloerpanelen  1 op een iets verende ondergrond geplaatst zijn, een weinig ten opzichte van elkaar scharnieren, zonder dat evenwel een spleet ontstaat. 

 <Desc/Clms Page number 15> 

  Doordat op de voornoemde top en tussen de contactvlakken 10 en 11 een glijmiddel 12 aanwezig is, zal voornoemd scharnieren een minimale wrijving tussen de contactvlakken 10 en 11 veroorzaken zodat ook na lange tijd de slijtage zeer beperkt is en er geen speling tussen een tand 2 en zijn groef 3 zal ontstaan. Ook zal tijdens dit scharnieren geen geluid of kraken te horen zijn.  De uitvinding is geenszins beperkt tot de hiervoor beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvorm, doch dergelijke vloerbekleding en dergelijk vloerpaneel kunnen in verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.  Zo kan het glijmiddel 12 in plaats van op de top van het uitsteeksel 9 ook aangebracht worden in de uitholling 8. Ook in dit geval worden de laatstgenoemde voordelen verkregen. Er kan ook glijmiddel 12 zowel op voornoemde top als in voornoemde uitholling 8 aangebracht zijn.  De tand 2 en de groef 3 kunnen uiteraard een ander profiel bezitten dan hiervoor beschreven en in de figuren weergegeven is. De uitvinding komt in het bijzonder tot haar recht in de gevallen waarbij de tand 2 en de groef 3 een lijmloze koppeling zonder speling toelaten met een vergrendeling zowel in het vlak van de vloerbekleding als in een richting loodrecht erop, waarbij dus delen van de tand 2 met een spankracht tegen delen van de wand van de groef 3 aangedrukt worden.  Het is duidelijk dat mits een gepaste dosering het glijmiddel ook over een groter gedeelte van het oppervlak kan worden aangebracht. 

 <Desc/Clms Page number 16> 

   Vanzelfsprekend  hoeft het gebruik van het glijmiddel 12 niet noodzakelijk te worden gecombineerd met het gebruik van een oppervlaktebehandelingsproduct.  In figuur 7 is schematisch de in de inleiding reeds vermelde uitvoeringsvorm weergegeven waarbij de tand 2 en de groef 3 behandeld zijn door middel van een mengsel van dichtingsmiddel met glijmiddel, als gevolg waarvan zich een laag dichtingsmiddel 17 en een laag glijmiddel 12A heeft gevormd, waarbij de laag dichtingsmiddel 17, bijvoorbeeld polyurethaan, zich hoofdzakelijk in het materiaal van het vloerpaneel 1 bevindt, terwijl het glijmiddel 12A, bijvoorbeeld was, olie of een paraffine, op het buitenoppervlak is achtergebleven. Het gestolde dichtingsmiddel 17 verhinderd de absorptie van het glijmiddel 12A, waardoor dit laatste actief blijft. Bij voorkeur bestaat de was uit een viskeuze samenstelling op basis van silicone, meer speciaal polysiloxaan-copolymeer. Een geringe hoeveelheid, van zelfs minder dan 1% ten opzichte van het totale mengsel, kan reeds volstaan.  Figuur 8 toont een schematische uitvergroting.  Alhoewel het gebruik van een mengsel het voordeel biedt dat slechts  één  behandeling voor het aanbrengen noodzakelijk is, is het duidelijk dat de uitvinding ook betrekking heeft op uitvoeringen waarbij het dichtingsmiddel 17 en het glijmiddel 12A na elkaar op de rand zijn aangebracht.  Tevens is het duidelijk dat het mengsel ook in de vorm van een strook kan worden aangebracht. 

 <Desc/Clms Page number 17> 

 Figuur 9 toont een verdere variante waarbij de techniek die in figuur 7 is toegepast verder gecombineerd is met een plaatselijke strook aan glijmiddel 12.  Figuur 10 toont een uitvergroting uit een variante waarbij op de plaats waar de  vloerpanelen  1 met elkaar samenwerken, in dit geval op de contactvlakken 10A en 11A, een elastische bekleding 18, respectievelijk 19, is aangebracht die bij een onderlinge verschuiving tussen de eigenlijke  vloerpanelen  1 een vervorming toelaat, zodanig dat geen verschuiving ter plaatse van het contactvlak 20 van de bekledingen 18 en 19 optreedt.  In figuur 10 is de voornoemde vervorming schematisch weergegeven aan de hand van de materiaalgedeelten 21 en 22. Wanneer bij het belopen van de vloerbekleding een verschuiving V optreedt van het contactvlak 11A ten opzichte van het vlak 10A, blijven de materiaalgedeelten 21 en 22 aan het contactvlak 20 als het ware aan elkaar kleven, en vervormen zij tot de aangeduide materiaalgedeelten 21A en 22A. Er is bijgevolg geen verschuiving van materialen over elkaar, doch slechts een vervorming, waardoor kraakgeluiden worden uitgesloten, althans toch minstens bij kleine vervorming.  Het is duidelijk dat het glijmiddel 12-12A en/of de bekledingen 18-19, in het geval dat de  vloerpanelen  1 aan vier zijden zijn voorzien van koppeldelen, hetzij uitsluitend langs  één  of beide van de langsranden kunnen worden aangebracht, hetzij langs  één  of beide van de langsranden als  een  of beide van de kopse randen kunnen worden aangebracht. 

 <Desc/Clms Page number 18> 

 Alhoewel de uitvinding vooral haar nut bewijst bij uitvoeringen waarbij de koppeldelen van de tand-en-groefverbinding een spankracht op elkaar uitoefenen, is het duidelijk dat zij ook in uitvoeringen kan worden toegepast waarbij deze spankracht niet bestaat.

Claims (1)

 1. Conclusies. l.-Vioerbekleding, bestaande uit vloerpanelen (1) op basis van een door een bindmiddel gebonden vezelachtig materiaal, meer speciaal MDF of HDF, die minstens aan hun rand met elkaar verbonden zijn door een verbinding, meer speciaal een tand-en-groefverbinding (2-3), welke verbinding bestaat uit koppeldelen die eendelig met de vloerpanelen zijn uitgevoerd en die van zulkdanige vorm is dat de vloerpanelen (1) zowel in de richting evenwijdig aan het vlak van de vloerbekleding en dwars op de verbinding, als in een richting loodrecht op dit vlak, lijmloos vergrendeld zijn, daardoor gekenmerkt dat minstens op de plaats waar de vloerpanelen (1) met elkaar samenwerken op minstens een van de vloerpanelen (1)
  een glijmiddel (12-12A) is aangebracht.
  2. - Vloerbekleding volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12-12A) is aangebracht in de vorm van een laag die minstens gedeeltelijk bovenop het betreffende oppervlak ligt, met andere woorden het glijmiddel zieh als "opliggend"op het oppervlak van het vloerpaneel (1) manifesteert.
  3. - Vloerbekleding volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12-12A) hoofdzakelijk over het volledige oppervlak van de rand van minstens één van de vloerpanelen (1) is aangebracht.
  4. - Vloerbekleding volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12) minstens is aangebracht in de vorm van één of meer plaatselijke stroken die zieh in de lengterichting van de tand-en-groefverbinding (2-3) uitstrekken. <Desc/Clms Page number 20> 5. - Vloerbekleding volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat precies één strook is aangebracht.
  6. - Vloerbekleding volgens conclusie 4 of 5, daardoor gekenmerkt iedere betreffende strook in oorspronkelijke onvervormde toestand een breedte vertoont van maximum 4 mm.
  7. - Vloerbekleding volgens een van de conclusies 4 tot 6, daardoor gekenmerkt dat de strook verwijderd is van de bovenrand van het vloerpaneel (1).
  8. - Vloerbekleding volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat tussen de bovenrand en de langs het oppervlak gezien dichtst bij de bovenrand gelegen strook glijmiddel (12) minstens één opvangruimte (13-15-16) aanwezig is. EMI20.1
  9. volgens conclusie 8, daardoor gekenmerkt dat tussen de onderranden van de betreffende vloerpanelen - Vloerbekleding(1) en de langs het oppervlak gezien dichtst bij deze onderranden gelegen strook glijmiddel (12) tevens een opvangruimte (14) aanwezig is.
  10. - Vloerbekleding volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de laag glijmiddel (12-12A) in de oorspronkelijk ongekoppelde toestand van de vloerpanelen (1) een gemiddelde opliggende dikte vertoont van de orde van grootte van minimum 0, 05 mm of meer.
  11. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12-12A) vervormbaar is, meer speciaal plastisch vervormbaar is. <Desc/Clms Page number 21> 12. - Vloerbekleding volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12-12A) smeltbaar is maar bij kamertemperatuur gestold is.
  13. - Vloerbekleding volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12-12A) een was is, in het bijzonder paraffine.
  14. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de tand (2) en/of de groef (3) van de tand-en-groefverbinding (2-3) ook behandeld is met een oppervlaktebehandelingsproduct, en het glijmiddel (12-12A) hoofdzakelijk bovenop dit product aanwezig is.
  15. - Vloerbekleding volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (1) minstens zijn voorzien van een glijmiddel (12A) dat bestaat uit een product dat op de betreffende rand van het betreffende vloerpaneel (1) is aangebracht in de vorm van een vloeibaar mengsel van minstens een dichtingsmiddel (17) en een glijmiddel (12A).
  16. - Vloerbekleding volgens conclusie 15, daardoor gekenmerkt dat het dichtingsmiddel (17) bestaat uit polyurethaan.
  17. - Vloerbekleding volgens conclusie 15 of 16, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12A) bestaat uit een was, een olie of een olie-achtige substantie.
  18. - Vloerbekleding volgens conclusie 17, daardoor gekenmerkt dat de was bestaat uit een viskeuze samenstelling op basis van silicone, meer speciaal polysiloxaan-copolymeer. <Desc/Clms Page number 22> 19. - Vloerbekleding volgens een van de conclusies 16 tot 18, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde mengsel hoofdzakelijk over het volledige oppervlak van de rand is aangebracht en dat op het mengsel nog extra één of meer plaatselijke stroken opliggend glijmiddel (12) zijn aangebracht volgens de kenmerken van een van de conclusies 4 tot 9.
  20. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde tand-en-groefverbinding (2-3) koppeldelen vertoont die in gekoppelde toestand een bepaalde spankracht op elkaar uitoefenen en dat het voornoemde glijmiddel (12-12A) minstens is aangebracht op één of meer gedeelten van de contactvlakken (10-11) waar de spankracht wordt op uitgeoefend.
  21. - Vloerbekleding volgens conclusie 20, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen een zodanige vorm bezitten dat ze de erdoor aan elkaar gekoppelde vloerpanelen (1) met een spankracht naar elkaar toe drijven, waarbij het glijmiddel (12-12A) minstens aanwezig is op minstens een of meer gedeelten van de contactvlakken (10-11) van de tand (2) en/of de groef (3) waar deze spankracht uitgeoefend wordt.
  22. - Vloerbekleding volgens conclusie 21, daardoor gekenmerk dat de koppeldelen zodanig zijn uitgevoerd dat de spankracht die de vloerpanelen (1) naar elkaar drijft hoofdzakelijk op slechts twee plaatsen een drukkracht uitoefent, enerzijds, door middel van een strookvormig contact, en beter nog lijncontact, ter plaatse van de bovenrand, en anderzijds een strookvormig contact op een meer naar binnen gelegen plaats, en dat slechts één strook glijmiddel (12-12A) is toegepast die dan ter plaatse van het laatstgenoemde strookvormig contact is aangebracht op minstens een van de vloerpanelen (1). <Desc/Clms Page number 23>
  23. - Vloerbekleding volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de tand-en-groef-verbinding (2-3) een of meer gedeelten bezit die bij het in elkaar voegen, respectievelijk terug uit elkaar halen, elastisch verbuigen, dit doordat bepaalde gedeelten van de koppeldelen bij het in elkaar voegen, respectievelijk uiteenhalen met een kracht over elkaar worden gedwongen, en dat het voornoemde glijmiddel (12-12A) minstens is aangebracht ter plaatse van één of meer van de met een kracht over elkaar te dwingen gedeelten.
  24. - Vloerbekleding volgens conclusie 23, daardoor gekenmerkt dat het, de onderzijde van de groef (3) begrenzend, gedeelte van de vloerpanelen (1) een elastisch verbuigbare lip (7) is en de vorm van de tand (2) en groef (3) zo is dat de tand enkel in de groef kan door deze lip (7) te verbuigen, waarbij het glijmiddel (12-12A) op deze lip (7) of op het ertegenover gelegen gedeelte van de tand (2) aangebracht is.
  2S. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vergrendeling teweeggebracht wordt door een uitsteeksel (9) op de tand (2) en een uitholling (8) in de wand van de groef (3) en dat het glijmiddel (12-12A) op dit uitsteeksel (9) aangebracht is.
  26. - Vloerbekleding, bestaande uit vloerpanelen (1) op basis van een door een bindmiddel gebonden vezelachtig materiaal, meer speciaal MDF of HDF, die aan hun rand met elkaar verbonden zijn door een verbinding, meer speciaal een tand-en-groefverbinding (2-3), welke verbinding van zulkdanige vorm is dat de vloerpanelen (1) zowel in de richting evenwijdig aan het vlak van de vloerbekleding en dwars op de verbinding, als in een richting loodrecht op <Desc/Clms Page number 24> dit vlak, lijmloos vergrendeld zijn, daardoor gekenmerkt dat minstens op de plaats waar de vloerpanelen (1) met elkaar samenwerken een elastische bekleding (18-19) op minstens een van de vloerpanelen (1) is aangebracht die bij een onderlinge verschuiving (V)
  tussen de samenwerkende gedeelten van de eigenlijke vloerpanelen (1), een plaatselijke vervorming toelaat waardoor de kans op verschuiving aan het contactoppervlak (20) tussen de bekledingen (18-19), ofwel tussen de bekleding en het oppervlak van het andere vloerpaneel (1), wordt uitgesloten, zoniet wordt geminimaliseerd.
  27. - Vloerpaneel voor een vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het aan minstens één van zijn randen fabrieksmatig is voorzien van een glijmiddel (12) of een elastische bekleding, zoals gedefinieerd in een of meer van de voorgaande conclusies.
  28.-Werkwijze voor het realiseren van een vloerpaneel voor een vloerbekleding volgens een van de conclusies 15 tot 19, daardoor gekenmerkt dat zij bestaat in het vormen van een paneel ; het aan twee of meer randen hiervan frezen van een tandprofiel en groefprofiel ; en het op deze randen aanbrengen van een vloeibaar mengsel van dichtingsmiddel (17) met glijmiddel (12A), één en ander zodanig dat het dichtingsmiddel (17) in het materiaal van het vloerpaneel (1) wordt geabsorbeerd, terwijl het glijmiddel (12A) minstens gedeeltelijk aan het oppervlak achterwege blijft.
BE9900256A 1998-07-24 1999-04-14 Vloerbekleding, vloerpaneel daarvoor en werkwijze voor het realiseren van dergelijk vloerpaneel. BE1012141A6 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9800561A BE1012086A3 (nl) 1998-07-24 1998-07-24 Vloerbekleding en vloerpaneel daarvoor.
BE9900256A BE1012141A6 (nl) 1998-07-24 1999-04-14 Vloerbekleding, vloerpaneel daarvoor en werkwijze voor het realiseren van dergelijk vloerpaneel.

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9900256A BE1012141A6 (nl) 1998-07-24 1999-04-14 Vloerbekleding, vloerpaneel daarvoor en werkwijze voor het realiseren van dergelijk vloerpaneel.
DE69929120T DE69929120T2 (de) 1998-07-24 1999-07-10 Fussbodenbelag, Fussbodenplatte für einen derartigen Belag und Verfahren zum Herstellen einer solchen Fussbodenplatte
AT99202272T AT314539T (de) 1998-07-24 1999-07-10 Fussbodenbelag, fussbodenplatte für einen derartigen belag und verfahren zum herstellen einer solchen fussbodenplatte
ES99202272T ES2253859T3 (es) 1998-07-24 1999-07-10 Cubierta de suelo, panel de suelo para dicha cubierta y metodo para la realizacion de dicho panel de suelo.
EP99202272A EP0974713B1 (en) 1998-07-24 1999-07-10 Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
AU51420/99A AU5142099A (en) 1998-07-24 1999-07-20 Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
PCT/BE1999/000091 WO2000006854A1 (en) 1998-07-24 1999-07-20 Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
US09/743,803 US6766622B1 (en) 1998-07-24 1999-07-20 Floor panel for floor covering and method for making the floor panel
NO20010287A NO20010287L (no) 1998-07-24 2001-01-17 Gulvdekke, gulvpanel for slikt dekke og fremgangsmåte for realisering av slikt gulvpanel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1012141A6 true BE1012141A6 (nl) 2000-05-02

Family

ID=25663144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9900256A BE1012141A6 (nl) 1998-07-24 1999-04-14 Vloerbekleding, vloerpaneel daarvoor en werkwijze voor het realiseren van dergelijk vloerpaneel.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6766622B1 (nl)
EP (1) EP0974713B1 (nl)
AT (1) AT314539T (nl)
AU (1) AU5142099A (nl)
BE (1) BE1012141A6 (nl)
DE (1) DE69929120T2 (nl)
ES (1) ES2253859T3 (nl)
NO (1) NO20010287L (nl)
WO (1) WO2000006854A1 (nl)

Families Citing this family (130)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7775007B2 (en) 1993-05-10 2010-08-17 Valinge Innovation Ab System for joining building panels
SE9301595L (sv) 1993-05-10 1994-10-17 Tony Pervan Fog för tunna flytande hårda golv
US6421970B1 (en) 1995-03-07 2002-07-23 Perstorp Flooring Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US6588166B2 (en) 1995-03-07 2003-07-08 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
SE9500810D0 (sv) 1995-03-07 1995-03-07 Perstorp Flooring Ab Golvplatta
US7877956B2 (en) 1999-07-05 2011-02-01 Pergo AG Floor element with guiding means
US7131242B2 (en) 1995-03-07 2006-11-07 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US7992358B2 (en) 1998-02-04 2011-08-09 Pergo AG Guiding means at a joint
SE512313E (sv) 1998-06-03 2000-02-28 Valinge Aluminium Ab Låssystem samt golvskiva
AU750774B2 (en) * 1998-09-24 2002-07-25 Heinz Zehnder Self locking strip joiner
SE514645C2 (sv) 1998-10-06 2001-03-26 Perstorp Flooring Ab Golvbeläggningsmaterial innefattande skivformiga golvelement avsedda att sammanfogas av separata sammanfogningsprofiler
US7763345B2 (en) 1999-12-14 2010-07-27 Mannington Mills, Inc. Thermoplastic planks and methods for making the same
ES2206205T3 (es) * 1999-12-27 2004-05-16 Kronospan Technical Company Ltd. Panel con perfil de enchufe.
SE517183C2 (sv) 2000-01-24 2002-04-23 Valinge Aluminium Ab Låssystem för mekanisk hopfogning av golvskivor, golvskiva försedd med låssystemet och metod för framställning av sådana golvskivor
SE518184C2 (sv) 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Golvbeläggningsmaterial innefattande skivformiga golvelement vilka sammanfogas med hjälp av sammankopplingsorgan
SE515210E (nl) 2000-04-10 2001-06-25 Valinge Aluminium Ab
AT411374B (de) * 2000-06-06 2003-12-29 Kaindl M Belag, verkleidung od.dgl., paneele für dessen bildung sowie verfahren und gerät zur herstellung der paneele
BE1013569A3 (nl) 2000-06-20 2002-04-02 Unilin Beheer Bv Vloerbekleding.
BE1014994A3 (nl) * 2000-12-14 2004-08-03 Gevens Francois Zwevende plaatsing van een massieve houten plankenvloer.
US6769218B2 (en) 2001-01-12 2004-08-03 Valinge Aluminium Ab Floorboard and locking system therefor
DE10101912C1 (de) * 2001-01-16 2002-03-14 Johannes Schulte Verfahren zum Verlegen von in der Konfiguration rechteckigen Bodenpaneelen
DE10103505B4 (de) * 2001-01-26 2008-06-26 Pergo (Europe) Ab Boden- oder Wandpaneel
US7025774B2 (en) 2001-06-12 2006-04-11 Pelikan Technologies, Inc. Tissue penetration device
US6823638B2 (en) 2001-06-27 2004-11-30 Pergo (Europe) Ab High friction joint, and interlocking joints for forming a generally planar surface, and method of assembling the same
US8028486B2 (en) 2001-07-27 2011-10-04 Valinge Innovation Ab Floor panel with sealing means
SE519791C2 (sv) 2001-07-27 2003-04-08 Valinge Aluminium Ab System för bildande av en fog mellan två golvskivor, golvskivor därför försedd med tätningsorgan vid fogkanterna samt sätt att tillverka en kärna som bearbetas till golvskivor
US8250825B2 (en) 2001-09-20 2012-08-28 Välinge Innovation AB Flooring and method for laying and manufacturing the same
FR2831908B1 (fr) * 2001-11-02 2004-10-22 Europ De Laquage Et De Faconna Dispositif d'assemblage des bords de panneaux, lattes ou lambris
SE525661C2 (sv) 2002-03-20 2005-03-29 Vaelinge Innovation Ab System för bildande av dekorativa fogpartier och golvskivor därför
UA81113C2 (en) 2002-04-03 2007-12-10 Valinge Innovation Ab Floor board and method to make floor board
SE525657C2 (sv) 2002-04-08 2005-03-29 Vaelinge Innovation Ab Golvskivor för flytande golv framställda av åtminstone två olika materialskikt samt halvfabrikat för tillverkning av golvskivor
US8850769B2 (en) 2002-04-15 2014-10-07 Valinge Innovation Ab Floorboards for floating floors
US7739849B2 (en) 2002-04-22 2010-06-22 Valinge Innovation Ab Floorboards, flooring systems and methods for manufacturing and installation thereof
US7617651B2 (en) 2002-11-12 2009-11-17 Kronotec Ag Floor panel
ES2307840T3 (es) 2002-11-15 2008-12-01 Flooring Technologies Ltd. Equipo compuesto por dos placas de construccion que pueden unirse entre si y una pieza insertada para enclavar estas placas de construccion.
DE10232996A1 (de) * 2002-07-19 2004-03-11 Leitz Gmbh & Co. Kg Verbindungsprofil für plattenartige Paneelen
DE10262235B4 (de) 2002-11-12 2010-05-12 Kronotec Ag Spanplatte, insbesondere Fußbodenpaneel oder Möbelplatte, und Verfahren zu ihrer Herstellung
PL191233B1 (en) * 2002-12-31 2006-04-28 BARLINEK Spółka Akcyjna Floor panel
DE10306118A1 (de) 2003-02-14 2004-09-09 Kronotec Ag Bauplatte
US20040206036A1 (en) 2003-02-24 2004-10-21 Valinge Aluminium Ab Floorboard and method for manufacturing thereof
US7677001B2 (en) 2003-03-06 2010-03-16 Valinge Innovation Ab Flooring systems and methods for installation
US7678425B2 (en) 2003-03-06 2010-03-16 Flooring Technologies Ltd. Process for finishing a wooden board and wooden board produced by the process
US7845140B2 (en) 2003-03-06 2010-12-07 Valinge Innovation Ab Flooring and method for installation and manufacturing thereof
SE0300642D0 (sv) 2003-03-11 2003-03-11 Pergo Europ Ab Process for sealing a joint
DE20304761U1 (de) 2003-03-24 2004-04-08 Kronotec Ag Einrichtung zum Verbinden von Bauplatten, insbesondere Bodenpaneele
DE10362218B4 (de) 2003-09-06 2010-09-16 Kronotec Ag Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte
DE20315676U1 (de) 2003-10-11 2003-12-11 Kronotec Ag Paneel, insbesondere Bodenpaneel
US20050108970A1 (en) * 2003-11-25 2005-05-26 Mei-Ling Liu Parquet block with woodwork joints
US7886497B2 (en) 2003-12-02 2011-02-15 Valinge Innovation Ab Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
US20050166516A1 (en) 2004-01-13 2005-08-04 Valinge Aluminium Ab Floor covering and locking systems
DE102004011931B4 (de) 2004-03-11 2006-09-14 Kronotec Ag Dämmstoffplatte aus einem Holzwerkstoff-Bindemittelfaser-Gemisch
US20060037270A1 (en) * 2004-08-18 2006-02-23 Robbins, Inc. Surface treatment of floorboards to eliminate panelization
BE1016216A5 (nl) * 2004-09-24 2006-05-02 Flooring Ind Ltd Vloerpaneel en vloerbekleding samengesteld uit dergeljke vloerpanelen.
SE527570C2 (sv) 2004-10-05 2006-04-11 Vaelinge Innovation Ab Anordning och metod för ytbehandling av skivformat ämne samt golvskiva
US7454875B2 (en) 2004-10-22 2008-11-25 Valinge Aluminium Ab Mechanical locking system for floor panels
AT535660T (de) 2004-10-22 2011-12-15 Vaelinge Innovation Ab Verfahren zur anbringung eines mechanischen verriegelungssystems auf fussbodenpaneele
KR100674210B1 (ko) * 2004-11-06 2007-01-24 주식회사 이지우드 바닥마감용 개량 마루판재
DE202004019475U1 (de) * 2004-12-15 2006-04-20 Fritz Egger Gmbh & Co. Paneel, insbesondere Fußbodenpaneel
FR2880906B1 (fr) 2005-01-20 2007-03-02 Gerflor Sa Dalle autobloquante pour revetements de sols
US8215078B2 (en) 2005-02-15 2012-07-10 Välinge Innovation Belgium BVBA Building panel with compressed edges and method of making same
CN2764857Y (zh) * 2005-02-28 2006-03-15 丹阳蓝客金刚石精密刀具有限公司 防断裂平装卡扣式地板拼块及其拼接的地板
US7841144B2 (en) 2005-03-30 2010-11-30 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for panels and method of installing same
US20130139478A1 (en) 2005-03-31 2013-06-06 Flooring Industries Limited, Sarl Methods for packaging floor panels, as well as packed set of floor panels
BE1016938A6 (nl) 2005-03-31 2007-10-02 Flooring Ind Ltd Werkwijzen voor het vervaardigen en verpakken van vloerpanelen, inrichtingen hierbij aangewend, alsmede vloerpaneel en verpakte set van vloerpanelen.
US8061104B2 (en) 2005-05-20 2011-11-22 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
DE102005024366A1 (de) * 2005-05-27 2006-11-30 Kaindl Flooring Gmbh Verfahren zum Verlegen und mechanischen Verbinden von Paneelen
US8201600B2 (en) * 2005-06-08 2012-06-19 Ten Oaks Llc Dimensionally stable wood and method for making dimensionally stable wood
DE102005042658B3 (de) 2005-09-08 2007-03-01 Kronotec Ag Bauplatte, insbesondere Fußbodenpaneel
DE102005042657B4 (de) 2005-09-08 2010-12-30 Kronotec Ag Bauplatte und Verfahren zur Herstellung
US7854986B2 (en) 2005-09-08 2010-12-21 Flooring Technologies Ltd. Building board and method for production
DE102005063034B4 (de) 2005-12-29 2007-10-31 Flooring Technologies Ltd. Paneel, insbesondere Bodenpaneel
US20070175144A1 (en) * 2006-01-11 2007-08-02 Valinge Innovation Ab V-groove
SE530653C2 (sv) * 2006-01-12 2008-07-29 Vaelinge Innovation Ab Fuktsäker golvskiva samt golv med ett elastiskt ytskikt omfattande ett dekorativt spår
DE102006007976B4 (de) 2006-02-21 2007-11-08 Flooring Technologies Ltd. Verfahren zur Veredelung einer Bauplatte
BE1017157A3 (nl) 2006-06-02 2008-03-04 Flooring Ind Ltd Vloerbekleding, vloerelement en werkwijze voor het vervaardigen van vloerelementen.
SE533410C2 (sv) 2006-07-11 2010-09-14 Vaelinge Innovation Ab Golvpaneler med mekaniska låssystem med en flexibel och förskjutbar tunga samt tunga därför
US7861482B2 (en) 2006-07-14 2011-01-04 Valinge Innovation Ab Locking system comprising a combination lock for panels
US7654055B2 (en) * 2006-08-08 2010-02-02 Ricker Michael B Glueless panel locking system
US8323016B2 (en) * 2006-09-15 2012-12-04 Valinge Innovation Belgium Bvba Device and method for compressing an edge of a building panel and a building panel with compressed edges
US8689512B2 (en) 2006-11-15 2014-04-08 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels with vertical folding
SE531111C2 (sv) 2006-12-08 2008-12-23 Vaelinge Innovation Ab Mekanisk låsning av golvpaneler
DE102007002394B4 (de) * 2007-01-10 2008-09-18 Agepan-Tarkett Laminatepark Eiweiler Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Herstellen eines Fußbodenpaneels mit gefärbtem Verbindungsprofil
WO2009061279A1 (en) 2007-11-07 2009-05-14 Välinge Innovation AB Mechanical locking of floor panels with vertical snap folding and an installation method to connect such panels
US8353140B2 (en) 2007-11-07 2013-01-15 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels with vertical snap folding
EP2235285B1 (en) 2008-01-31 2019-06-26 Välinge Innovation AB Mechanical locking of floor panels
US8505257B2 (en) 2008-01-31 2013-08-13 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels
ES2700355T3 (es) 2009-01-30 2019-02-15 Vaelinge Innovation Ab Bloqueo mecánico de paneles de suelo
CN102066674B (zh) 2008-05-15 2015-06-03 瓦林格创新股份有限公司 具有通过磁场启动的机械锁定系统的地板镶板及安装镶板的方法
KR100947849B1 (ko) 2008-11-11 2010-03-18 동화자연마루(주) 텅 앤드 텅 조인트구조를 갖는 마루판
BE1018728A3 (nl) 2009-04-22 2011-07-05 Flooring Ind Ltd Sarl Vloerpaneel.
NL2003019C2 (nl) 2009-06-12 2010-12-15 4Sight Innovation Bv Vloerpaneel en vloerbedekking bestaande uit meerdere van dergelijke vloerpanelen.
US8365499B2 (en) 2009-09-04 2013-02-05 Valinge Innovation Ab Resilient floor
RU2563005C2 (ru) 2010-01-12 2015-09-10 Велинге Инновейшн Аб Система механической фиксации для панелей пола
DE102010004717A1 (de) 2010-01-15 2011-07-21 Pergo (Europe) Ab Set aus Paneelen umfassend Halteprofile mit einem separaten Clip sowie Verfahren zum Einbringen des Clips
US8234830B2 (en) 2010-02-04 2012-08-07 Välinge Innovations AB Mechanical locking system for floor panels
EP2531667A4 (en) 2010-02-04 2017-06-14 Välinge Innovation AB Mechanical locking system for floor panels and a tongue therefore
US9003735B2 (en) 2010-04-15 2015-04-14 Spanolux N.V.—Div. Balterio Floor panel assembly
CN104831904B (zh) 2010-05-10 2017-05-24 佩尔戈(欧洲)股份公司 地板组件
BE1019747A3 (nl) 2010-07-15 2012-12-04 Flooring Ind Ltd Sarl Bekleding, alsmede panelen en hulpstukken daarbij aangewend.
EP2705259B1 (en) 2011-05-06 2017-12-06 Välinge Innovation AB Mechanical locking system for furniture panels
KR102017317B1 (ko) 2011-07-05 2019-09-02 세라록 이노베이션 에이비 접착 설형부를 구비한 바닥 패널들의 기계적 로킹
US9725912B2 (en) 2011-07-11 2017-08-08 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US8650826B2 (en) 2011-07-19 2014-02-18 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US20130025964A1 (en) * 2011-07-27 2013-01-31 Armstrong World Industries, Inc. Sound reducing tongue and groove member sound reducing fabrication process and sound reducing blend
DE102012102339A1 (de) * 2011-07-29 2013-01-31 Hamberger Industriewerke Gmbh Verbindung für elastische oder plattenförmige Bauelemente, Profilschieber und Fußbodenbelag
US8763340B2 (en) 2011-08-15 2014-07-01 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8769905B2 (en) 2011-08-15 2014-07-08 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8857126B2 (en) 2011-08-15 2014-10-14 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
WO2013032391A1 (en) 2011-08-29 2013-03-07 Välinge Flooring Technology AB Mechanical locking system for floor panels
US9216541B2 (en) 2012-04-04 2015-12-22 Valinge Innovation Ab Method for producing a mechanical locking system for building panels
US8596013B2 (en) 2012-04-04 2013-12-03 Valinge Innovation Ab Building panel with a mechanical locking system
US20130313046A1 (en) * 2012-05-24 2013-11-28 John Birk Adjustable length scaffolding and method therefor
US9366036B2 (en) 2012-11-22 2016-06-14 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US9194134B2 (en) 2013-03-08 2015-11-24 Valinge Innovation Ab Building panels provided with a mechanical locking system
CN107190946A (zh) * 2013-03-25 2017-09-22 瓦林格创新股份有限公司 具有机械锁定系统的地板块以及这种锁定系统的生产方法
WO2014209213A1 (en) 2013-06-27 2014-12-31 Välinge Innovation AB Building panel with a mechanical locking system
CA153725S (en) 2013-11-01 2014-08-26 Groupe Isolofoam Inc Insulation panel
US10422131B2 (en) 2013-11-01 2019-09-24 Groupe Isolofoam Inc. Rigid insulating panel and rigid insulation panel assembly
DE202015009173U1 (de) 2014-02-26 2016-11-07 Innovations 4 Flooring Holding N.V. Paneel, das mit ähnlichen Paneelen verbindbar ist, um eine Bedeckung zu bilden
US9260870B2 (en) 2014-03-24 2016-02-16 Ivc N.V. Set of mutually lockable panels
US10246883B2 (en) 2014-05-14 2019-04-02 Valinge Innovation Ab Building panel with a mechanical locking system
CN106460394B (zh) 2014-05-14 2019-09-17 瓦林格创新股份有限公司 具有机械锁定系统的建筑面板
BR112017000330A2 (pt) 2014-07-16 2017-11-07 Vaelinge Innovation Ab método para produzir uma folha resistente ao desgaste termoplástico
AU2015309679A1 (en) 2014-08-29 2017-04-20 Välinge Innovation AB Vertical joint system for a surface covering panel
CN104234375A (zh) * 2014-09-18 2014-12-24 无锡市翱宇特新科技发展有限公司 一种多功能木地板
CN107002411A (zh) 2014-11-27 2017-08-01 瓦林格创新股份有限公司 用于地板镶板的机械锁定系统
CA164757S (en) 2015-10-07 2016-06-21 Groupe Isolofoam Inc Insulation panel
US9512623B1 (en) * 2016-02-17 2016-12-06 Unity Creations, Ltd. Interlocking rubber tiles, mats, blocks and pavers for athletic and recreational surfaces, playgrounds and rooftops
WO2018063047A1 (en) 2016-09-30 2018-04-05 Välinge Innovation AB Set of panels assembled by vertical displacement and locked together in the vertical and horizontal direction
US10337190B2 (en) * 2017-08-08 2019-07-02 Ranat Tarananopas Board with tongue and tenon and method for manufacture of said board with tongue and tenon

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2302181A (en) * 1941-02-17 1942-11-17 Bruce E L Co Wood flooring
US3579941A (en) * 1968-11-19 1971-05-25 Howard C Tibbals Wood parquet block flooring unit
US4543765A (en) * 1980-06-18 1985-10-01 Barrett Lawrence G Unitized floor panel and method of laying the same
SE9301595L (sv) * 1993-05-10 1994-10-17 Tony Pervan Fog för tunna flytande hårda golv
US5497589A (en) * 1994-07-12 1996-03-12 Porter; William H. Structural insulated panels with metal edges
US5502939A (en) * 1994-07-28 1996-04-02 Elite Panel Products Interlocking panels having flats for increased versatility
ES2196076T3 (es) * 1994-09-22 2003-12-16 Johannes Muller-Hartburg Baldosa y procedimiento para su fabricacion.
SE503917C2 (sv) * 1995-01-30 1996-09-30 Golvabia Ab Anordning för sammanfogning medelst not och spånt av angränsande stycken av golvbeläggningsmaterial samt ett golvbeläggningsmaterial sammansatt av ett antal mindre stycken
SE9500810D0 (sv) * 1995-03-07 1995-03-07 Perstorp Flooring Ab Golvplatta
US6421970B1 (en) * 1995-03-07 2002-07-23 Perstorp Flooring Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US6588166B2 (en) * 1995-03-07 2003-07-08 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
SE502994E (sv) * 1995-03-07 1999-04-28 Perstorp Flooring Ab Golvskiva med not och fjädrar samt kompletterande låsorgan
US7131242B2 (en) * 1995-03-07 2006-11-07 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US5661937A (en) * 1995-04-17 1997-09-02 Johnson-Doppler Lumber Mezzanine floor panel
BE1010487A6 (nl) 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Vloerbekleding bestaande uit harde vloerpanelen en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen.
DE19651149A1 (de) * 1996-12-10 1998-06-18 Loba Gmbh & Co Kg Verfahren zum Schutz von Schnittkanten von Bodenbelägen aus Holz, Kork oder Holzwerkstoffen
US6345481B1 (en) * 1997-11-25 2002-02-12 Premark Rwp Holdings, Inc. Article with interlocking edges and covering product prepared therefrom
US6324809B1 (en) * 1997-11-25 2001-12-04 Premark Rwp Holdings, Inc. Article with interlocking edges and covering product prepared therefrom
CO4870729A1 (es) * 1998-02-09 1999-12-27 Steven C Meyerson Paneles de construccion
SE512313E (sv) * 1998-06-03 2000-02-28 Valinge Aluminium Ab Låssystem samt golvskiva
DE19851200C1 (de) * 1998-11-06 2000-03-30 Kronotex Gmbh Holz Und Kunstha Fußbodenpaneele
FR2785633B1 (fr) * 1998-11-09 2001-02-09 Valerie Roy Panneau de recouvrement pour parquet, lambris ou analogue
SE518184C2 (sv) * 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Golvbeläggningsmaterial innefattande skivformiga golvelement vilka sammanfogas med hjälp av sammankopplingsorgan
DE10032204C1 (de) * 2000-07-01 2001-07-19 Hw Ind Gmbh & Co Kg Fussbodenplatte
DE10103505B4 (de) * 2001-01-26 2008-06-26 Pergo (Europe) Ab Boden- oder Wandpaneel
DE50107823D1 (de) * 2001-02-02 2005-12-01 Fritz Egger Gmbh & Co Unterrad Bauteil sowie Verfahren zur Herstellung eines solchen Bauteils
FR2825397B1 (fr) * 2001-06-01 2004-10-22 Tarkett Sommer Sa Element(s) de revetement de sol a joint d'etancheite
US8028486B2 (en) * 2001-07-27 2011-10-04 Valinge Innovation Ab Floor panel with sealing means
US20040031225A1 (en) * 2002-08-14 2004-02-19 Gregory Fowler Water resistant tongue and groove flooring
US8375673B2 (en) * 2002-08-26 2013-02-19 John M. Evjen Method and apparatus for interconnecting paneling

Also Published As

Publication number Publication date
EP0974713A1 (en) 2000-01-26
US6766622B1 (en) 2004-07-27
ES2253859T3 (es) 2006-06-01
NO20010287L (no) 2001-01-17
WO2000006854A1 (en) 2000-02-10
AT314539T (de) 2006-01-15
NO20010287D0 (no) 2001-01-17
DE69929120T2 (de) 2006-07-27
EP0974713B1 (en) 2005-12-28
DE69929120D1 (de) 2006-02-02
AU5142099A (en) 2000-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2287143C (en) Floor paneling
US7712280B2 (en) Floor panels with edge connectors
EP1379739B1 (de) Bausatz aus plattenförmigen Bauteilen und Verbindungselementen
US8584423B2 (en) Floor panel with sealing means
EP1394335B1 (en) Flooring system
DE4215273C2 (de) Belag zur Verkleidung von Boden-, Wand- und/oder Deckenflächen, insbesondere in der Art eines Riemenfußbodens
CA2410206C (en) Floor covering
ES2298664T3 (es) Un juego de paneles de suelo.
US7441385B2 (en) Building panels
RU2329362C2 (ru) Панель для пола
US5618602A (en) Articles with tongue and groove joint and method of making such a joint
US20120036804A1 (en) Mechanical locking system for floor panels
DE102004055951B4 (de) Verbindungsmittel
CN101238261B (zh) 用于设有滑动锁的地板面板的机械锁定系统、安装方法和生产方法
DE102006037614B3 (de) Fußbodenbelag und Verlegeverfahren
US20040168392A1 (en) Panels comprising an interlocking snap-in profile
US7716889B2 (en) Flooring systems and methods for installation
US8590253B2 (en) Locking system for floorboards
US7380383B2 (en) Guiding means at a joint
CA2526698C (en) Panels comprising interlocking snap-in profiles
JP4578691B2 (ja) 係止システム、このような係止システムを持つフロアボード、並びにフロアボード製造方法
DE19962830C2 (de) Verbindung
US8833026B2 (en) Covering, as well as panels and auxiliary pieces used therewith
ES2424991T3 (es) Tablero de suelo
EP1785547B1 (en) Floor covering

Legal Events

Date Code Title Description
RE20 Patent expired

Owner name: *UNILIN BEHEER B.V.

Effective date: 20050414

RE20 Patent expired

Owner name: *UNILIN BEHEER B.V.

Effective date: 20050414