BE1009676A3 - Naaldenblok. - Google Patents

Naaldenblok. Download PDF

Info

Publication number
BE1009676A3
BE1009676A3 BE9500799A BE9500799A BE1009676A3 BE 1009676 A3 BE1009676 A3 BE 1009676A3 BE 9500799 A BE9500799 A BE 9500799A BE 9500799 A BE9500799 A BE 9500799A BE 1009676 A3 BE1009676 A3 BE 1009676A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
needles
needle block
guide
housing
shaped
Prior art date
Application number
BE9500799A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Spoelders Ludy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Spoelders Ludy filed Critical Spoelders Ludy
Priority to BE9500799A priority Critical patent/BE1009676A3/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1009676A3 publication Critical patent/BE1009676A3/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H3/00Separating articles from piles
  • B65H3/22Separating articles from piles by needles or the like engaging the articles
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/10Handled articles or webs
  • B65H2701/19Specific article or web
  • B65H2701/1938Veneer sheet

Abstract

Naaldenblok voor het verplaatsen van dunne platen zoals fineerplaten, welke bestaat uit een huis (1) met minstens één beweegbare balk onderaan voorzien van naalden, waarbij de naalden (7) hoofdzakelijk gevormd zijn door een staafvormig basisgedeelte (10) en een puntvormig gedeelte (11) waarbij de aslijn van elk van deze naalden met het basisoppervlak (9) van de balk (3,4) een hoek (alpha) vormt van omzeggens 10 graden tot 40 graden terwijl de tophoek (beta) van het puntvormig gedeelte van de naalden (7) kleiner is dan de hoek (alpha) maar niet groter dan omzeggens 18 graden. Bij voorkeur is de breedte (b) van het grondvlak van het puntvormig gedeelte (11) kleiner dan de breedte (d) van het staafvormig basisgedeelte (10).

Description


 BESCHRIJVING

NAALDENBLOK

 
Deze uitvinding heeft betrekking op een naaldenblok voor het verplaatsen van dunne plaatvormige elementen en meer in het bijzonder uit hout bestaande platen zoals bijvoorbeeld fineerelementen. In de beschrijving die volgt worden deze elementen eenvoudigheidshalve fineerplaten genoemd.

 
Tijdens de verwerking van fineerplaten in een geautomatiseerde inrichting komt het voor dat fineerplaten van het ene toestel op naar het andere moeten verplaatst worden. Deze handeling wordt tot nog toe meestal met de hand uitgevoerd en is dus zeer arbeidsintensief. Er werd al getracht deze handeling te automatiseren door de fineerplaten met vacuüm op te nemen en/of te verplaatsen, maar zonder goed resultaat door het onregelmatig oppervlak en de poreuze eigenschappen van het hout.

 
Er werd eveneens getracht naar analogie met de textielindustrie fineerplaten op te nemen of te verplaatsen met behulp van naalden maar het gebruik van een klassiek naaldenblok geeft voor het gebruik bij fineerplaten geen voldoening omdat de platen niet met een voldoende zekerheid opgenomen worden, ofwel te vroeg loskomen of helemaal niet loskomen. Er werd inderdaad vastgesteld dat de klassieke naalden onbruikbaar zijn voor het verplaatsen van fineerplaten, daar deze naalden geen voldoende weerstand hebben en bijgevolg doorbuigen of afbreken. 

 
De uitvinding stelt een verbeterd naaldenblok voor, voorzien van specifieke naalden aangepast voor handelingen met fineerplaten.

 
Hiertoe omvat het naaldenblok een huis met minstens één beweegbare balk voorzien van naalden die onderaan het huis kunnen uitsteken, waarbij tenminste een aantal naalden hoofdzakelijk gevormd zijn door een staafvormig basisgedeelte en een puntvormig gedeelte waarbij de aslijn van elk van deze naalden een hoek (a) vormt van omzeggens 10[deg.] tot 40[deg.] met het basisoppervlak van de balk terwijl de

 
 <EMI ID=1.1> 

 
Het staafvormig basisgedeelte zal bij voorkeur bestaan uit een cilinder met cirkelvormige, rechthoekige of vierkante doorsnede, maar kan ook een ovale of eender welke doorsnede hebben. Het is eveneens mogelijk dat slechts een deel van het basisgedeelte cilindervormig is, maar alle speciale vormen zijn voor reden van kostprijs en/of fabricage niet voordelig.

 
Het is echter aangewezen dat de breedte van het grondvlak van het puntvormig gedeelte kleiner is dan de breedte van het staafvormig basisgedeelte. Het staafvormig basisgedeelte van de naalden zou ten minste één cilindervormig deel moeten omvatten met een breedte van minstens 1,5 mm en een puntvormig gedeelte waarvan de hoogte kleiner of gelijk is aan omzeggens 7 mm. Met breedte wordt bedoeld de kleinste afstand tussen twee over elkaar liggende punten van het grondvlak van het staafvormige basisgedeelte of van het grondvlak van het puntvormig gedeelte van de naald.

 
Het puntvormig gedeelte zal bij voorkeur kegelvormig of piramidaal zijn met een grondvlak dat rond of hoekig is. Indien de vorm van de punt dusdanig is dat de tophoek niet constant is, moet volgens de uitvinding de grootste tophoek kleiner zijn dan 18[deg.]. Andere puntvormige lichamen zijn eveneens mogelijk, maar ook voor reden van kostprijs en/of fabricage niet voordelig.

 
De naalden volgens de uitvinding zijn bij voorkeur vervaardigd uit roestvrij en gehard staal. 

 
Indien het naaldenblok voorzien is van naalden zoals aangegeven en geplaatst worden met inachtname van de hiervoor vermelde hoeken bekomt men een naaldenblok dat perfect geschikt is voor het verplaatsen van fineerplaten.

 
Volgens een voorkeuruitvoeringsvorm omvat de naaldenblok twee verplaatsbare balken en zijn de naalden op één van de balken in een richting geplaatst en op de andere balk in tegengestelde richting.

 
Volgens een praktische uitvoeringsvorm zijn de balken in een huis geplaatst dat aan de naaldenkant voorzien is van afdekplaten en kunnen de balken binnen in het huis verplaatst worden zodanig dat het puntvormig gedeelte van de naalden in een uiterste stand zich buiten de afdekplaten bevinden en in de andere uiterste stand binnen de afdekplaten. Hierdoor wordt het opnemen en lossen van de fineerplaten correct uitgevoerd.

 
Volgens een verdere voordelige uitvoeringsvorm kan de verplaatsing van de balken in het huis ook regelbaar zijn zodat in functie van de dikte van het fineer de verplaatsing van de naalden kan geregeld worden.

 
Het kan ook voordelig zijn de naalden in de balken uitneembaar te bevestigen zodat eventueel de dikte van de naalden kan aangepast worden aan de dikte van het fineer.

 
De verplaatsing van de balken binnen het huis kan door eender welke techniek geregeld worden, zoals een pneumatisch, hydraulische of elektrische bediening, en valt binnen het bereik van de vakman.

 
De uitvinding wordt hierna in detail beschreven aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld onder verwijzing naar bijgevoegde figuren waarbij :

 
 <EMI ID=2.1> 

 
volgens de uitvinding en volgens de lijn B-B in de figuur 2;

 
 <EMI ID=3.1> 

 
naaldenblok volgens de uitvinding. 

 
Onder verwijzing naar de figuren 1 en 2, deze tonen een huis 1, voorzien van een uitsparing 2. In de uitsparing 2 zijn balkvormige geleidingsstukken 3, 4 aangebracht. Elk van deze geleidingsstukken omvat twee schuin naar onder (naar het open deel van het huis) gerichte geleidingssleuven 5. Op het huis 1 en door elk van de geleidingssleuven 5 van beide geleidingsstukken is een vaste pen 6 met ronde doorsnede bevestigd. Rond de pen zit een bus 26 van gehard staal, zodat de geleidingsstukken 3, 4 heen en weer kunnen bewegen volgens een bepaalde hoek in de geleidingssleuven 5.

 
Bij voorkeur zijn de geleidingssleuven 5 zo aangebracht dat de geleidingsstukken 3, 4 zich in tegenovergestelde richting bewegen ten overstaan van elkaar, wanneer ze zich schuin naar beneden verplaatsen. De geleidingssleuven van het geleidingsstuk 3 (niet zichtbaar op de tekeningen) liggen hier in de tegenovergestelde richting van de sleuven 5 van het geleidingsstuk 4. De hoek die de geleidingssleuven vormen ten aanzien van een horizontale komt overeen

 
 <EMI ID=4.1> 

 
Aan de onderzijde 9 (aan het open deel van het huis) van de geleidingsstukken 3, 4 zijn een reeks naalden 7 aangebracht, vervaardigd uit roestvrij gehard staal aangebracht. Elke naald 7 (fig 3) bestaat uit een cilindervormig basisgedeelte 10 met vierkante doorsnede, waarbij de zijden van het vierkant 1,8 mm (breedte d) bedragen en een puntvormig, in dit voorbeeld kegelvormig, gedeelte 11 met rond grondvlak. De hoogte (h) van de kegel is 6 mm en de basis van de kegel beschrijft een cirkel met een breedte (diameter) van 1,1 mm. Deze kegelbasis ligt centraal en symmetrisch op het basisgedeelte

 
 <EMI ID=5.1> 

 
In dit uitvoeringsvoorbeeld zijn de naalden 7 vastgezet met schroeven in ronde cilindervormige openingen 8 in de geleidingsstukken. De aslijn van elke naald 7 vormt met het oppervlak van de onderzijde 9 van het geleidingsstuk waarin de naald is bevestigd een hoek (a) van 35[deg.]. Deze hoek kan variëren tussen omzeggens 10[deg.] tot 40[deg.]. De naalden 7a, aangebracht in het geleidingsstuk 4, zijn allen in dezelfde richting geplaatst; in figuur 1 met punt naar rechts. 

 
De naalden 7b van het geleidingsstuk 4 zijn ook allen in dezelfde richting geplaatst, maar wel tegengesteld aan de richting van de naalden in geleidingsstuk 3, in figuur 1 wijst de punt van deze naalden 7b naar links.

 
Onderaan het huis zijn twee afdekplaten 12 aangebracht die de geleidingsstukken gedeeltelijk bedekken maar plaats open laten voor de naalden 7, de dikte van deze afdekplaten bepaalt mede de slag van de verplaatsing van de geleidingsstukken en dus ook de diepte van de verplaatsing van de naalden.

 
Op elk van de geleidingsstukken 3 en 4 is een L-vormig stuk 13 bevestigd bij middel van moeren 14. De arm 15 van het Lvormig stuk 13 van het geleidingsstuk 4 strekt zich naar buiten (naar boven) uit doorheen een langwerpige opening 17 van het huis 1. De langwerpige opening 18 is de doorgang voor arm 19 van het geleidingsstuk 3. De armen 15 en 19 kunnen heen en weer verplaatst worden binnen de grenzen van de schuine geleidingssleuven 5 en de langwerpige openingen 17 en 18 door middel van aangepaste mechanische (pneumatische of hydraulische) of door elektrische aandrijvingen die buiten het kader van de uitvinding vallen.

 
Door de verplaatsing van de armen 15 en 19 verplaatsen tevens het geleidingsstukken 3, 4 binnen in de sleuven 5 en worden de naalden 7 buiten de afdekplaten 12 geduwd of binnen de afdekplaten getrokken, waarbij de naalden 7a wanneer zij naar buiten geduwd worden zich in de richting van de naalden 7b bewegen en waarbij de naalden 7a wanneer zij naar binnen getrokken worden zich weg van de naalden 7b bewegen.

 
Referentie 16 toont een regelmoer die in een sluitstuk 20 van het huis 1 bevestigd is en de afstand van de verplaatsing van de geleidingsstukken en dus de uitsteekdiepte van de naalden kan bijregelen. De sluitstukken 20 aan iedere zijde van het huis 1 zijn voorzien van flenzen 21 met openingen 22 voor de ophanging en het besturen van de naaldenblok.

 
Het is duidelijk dat de uitvinding niet beperkt is tot het beschreven voorbeeld, maar elke naaldenblok omvat voorzien van naalden met de kenmerken volgens de uitvinding en aangebracht binnen de aangegeven grenzen. De naalden kunnen ook op verschillende manieren op de geleidingsstukken worden vastgezet, zij kunnen bijvoorbeeld tussen latten geklemd worden of aan het geleidingsstuk gebraseerd of gekleefd worden.

 
Het is ook niet noodzakelijk dat het naaldenblok twee geleidingsstukken heeft; één geleidingsblok kan voor veel toepassingen volstaan, het is eveneens mogelijk dat het naaldenblok een beweegbaar geleidingsstuk heeft met naalden volgens de uitvinding en een vast stuk met klassieke naalden bijvoorbeeld loodrecht op het stuk bevestigd.

Claims (11)

CONCLUSIES
1. Naaldenblok voor het verplaatsen van dunne platen
zoals fineerplaten, bestaande uit een huis (1) welke minstens één beweegbare balk (3,4) omvat voorzien van naalden die onderaan het
huis kunnen uitsteken, waarbij tenminste een aantal naalden (7) hoofdzakelijk gevormd zijn door een staafvormig basisgedeelte (10) en een puntvormig gedeelte (11), met het kenmerk dat <EMI ID=6.1>
kleiner is dan de hoek (a) maar niet groter dan omzeggens 18[deg.].
2. Naaldenblok volgens conclusie 1, met het kenmerk dat
<EMI ID=7.1>
kleiner is dan de breedte (d) van het staafvormig basisgedeelte (10).
3. Naaldenblok volgens conclusie 1 met het kenmerk dat
het staafvormig basisgedeelte (10) van de naalden (7) ten minste één cilindervormig deel omvat met een breedte (d) van minstens 1,5 mm en een puntvormig gedeelte (11) waarvan de hoogte (h) kleiner is of gelijk aan omzeggens 7 mm.
4. Naaldenblok volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het puntvormig gedeelte (11) van de naalden (7) piramidaal is terwijl
het staafvormig basisgedeelte (10) minstens gedeeltelijk een cilinder is.
5. Naaldenblok volgens conclusie 1, met het kenmerk dat
<EMI ID=8.1>
het staafvormig basisgedeelte (10) minstens gedeeltelijk een cilinder is.
6. Naaldenblok volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het huis (1) twee beweegbare balkvormige geleidingsstukken (3,4) omvat, waarbij de naalden (7a) op één der geleidingsstukken (4) in een richting geplaatst zijn terwijl de naalden (7b) op het andere geleidingsstuk (3) in tegengestelde richting geplaatst zijn.
7. Naaldenblok volgens conclusie 6, met het kenmerk dat de geleidingsstukken (3, 4) in een huis (1) geplaatst zijn dat afgesloten is met afdekplaten (12) die alleen de naalden (7) doorlaten.
8. Naaldenblok volgens conclusie 6, met het kenmerk dat de geleidingsstukken (3, 4) geleidingssleuven (5) omvatten en dat door elke geleidingssleuf (5) een pen (6) is aangebracht, die vast verbonden is met het huis (1) zodat elk geleidingsstuk vast rond pennen (6) zit maar volgens de geleidingssleuven kan bewegen.
9. Naaldenblok volgens conclusie 8, met het kenmerk dat de geleidingssleuven (5) van de geleidingsstukken (3) en (4) in tegenovergestelde richting ten overstaan van elkaar zijn aangebracht.
10. Naaldenblok volgens een of meer der conclusies 6 tot 9, met het kenmerk dat de koers van de geleidingstukken (3, 4) door een regelmoer (16) kan versteld worden.
11. Naaldenblok volgens een of meer voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de naalden (7) op een uitneembare wijze in de balk of de geleidingsstukken (3, 4) bevestigd zijn.
BE9500799A 1995-09-27 1995-09-27 Naaldenblok. BE1009676A3 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9500799A BE1009676A3 (nl) 1995-09-27 1995-09-27 Naaldenblok.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9500799A BE1009676A3 (nl) 1995-09-27 1995-09-27 Naaldenblok.
ITMI961974 IT1284595B1 (it) 1995-09-27 1996-09-26 Blocco ad aghi per lo spostamento di elementi a forma di fogli sottili in particolare fogli di legno come gli elementi per

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1009676A3 true BE1009676A3 (nl) 1997-06-03

Family

ID=3889199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9500799A BE1009676A3 (nl) 1995-09-27 1995-09-27 Naaldenblok.

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1009676A3 (nl)
IT (1) IT1284595B1 (nl)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT238640B (de) * 1962-02-21 1965-02-25 Trikotfabriken J Schiesser Ag Vorrichtung zum Ergreifen und Abgeben von Gebilden aus einem anstechbaren Stoff, insbesondere von Geweben, Gewirken und Gestricken
JPS60153345A (en) * 1984-01-24 1985-08-12 Minami Kikai Kk Releasing apparatus for veneer
US4605216A (en) * 1984-07-24 1986-08-12 General Motors Corporation Material pick-up mechanism
JPH07228371A (ja) * 1993-12-24 1995-08-29 Meinan Mach Works Inc ベニヤ単板持ち上げ装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT238640B (de) * 1962-02-21 1965-02-25 Trikotfabriken J Schiesser Ag Vorrichtung zum Ergreifen und Abgeben von Gebilden aus einem anstechbaren Stoff, insbesondere von Geweben, Gewirken und Gestricken
JPS60153345A (en) * 1984-01-24 1985-08-12 Minami Kikai Kk Releasing apparatus for veneer
US4605216A (en) * 1984-07-24 1986-08-12 General Motors Corporation Material pick-up mechanism
JPH07228371A (ja) * 1993-12-24 1995-08-29 Meinan Mach Works Inc ベニヤ単板持ち上げ装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 319 (M - 439) 14 December 1985 (1985-12-14) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 95, no. 008 *

Also Published As

Publication number Publication date
ITMI961974A1 (it) 1998-03-26
IT1284595B1 (it) 1998-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI88104B (fi) Anordning foer sammanbindning av en skrivbordsskiva med ett stoedstativ
US5433426A (en) Apparatus for removing a non-magnetic sheet from a stack of sheets
US4174773A (en) Sortation conveyor tip-up and mounting apparatus
EP0670762B1 (de) Handhabungsvorrichtung zum mechanischen greifen, halten, bewegen oder dergl. handhaben von gegenständen insbesondere für handhabungsgeräte
EP2078961A2 (de) Vorrichtung zum Manipulieren von Laborproben
US5375340A (en) Measuring device for the bend angle of sheet-metal
BE1009676A3 (nl) Naaldenblok.
US4444384A (en) Cloth pickup and folding head
CH648223A5 (de) Vorrichtung zum ueberfuehren von abgelaengten draehten aus einem losen drahtbuendel in eine einfachlage von parallelen draehten.
WO1997035709A1 (de) Beschichtungspresse
DE4207770A1 (de) Vorrichtung zum sichern einer traegerplatte fuer zu pruefende vorrichtungen bezueglich kontaktfuehlern eines pruefkopfes
DE3821548A1 (de) Vorrichtung zum ausgleichen von lage- und positionstoleranzen
JP3419933B2 (ja) ベニヤ単板持ち上げ装置
JP2007506628A (ja) 小型部品供給装置
US718961A (en) Forming-tool.
DE2522017A1 (de) Vorrichtung zum vereinzeln der bogen eines bogenstapels
DE3200075A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum automatischen sortieren von schrauben mit koepfen mit in diesen ausgebildeten innenkraftangriffsflaechen in form von schlitzen, kreuzschlitzen, innensechskant o. dgl. mit unterschiedlichen tiefen bzw. geometrischen formen und/oder abmessungen fuer den eingriff von schraubwerkzeugen, wie schraubendreher o. dgl.
NL1017704C1 (nl) Inrichting voor het uittrekken van krammen.
US4086703A (en) Micrometer gauge
DE102008058846A1 (de) Scheinwerfer
US6044763A (en) Device and procedure for the marking of stacked sheet stock
EP1306200B1 (de) Anordnung einer Matrizenplatte einer hydraulischen Presse
BE1010199A3 (nl) Steun.
BE891671A (nl) Inrichting voor het binden van een dier.
SU1618579A1 (ru) Загрузочное устройство

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Effective date: 20110930