BE1002371A5 - Werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, meer speciaal bij de produktie van bier. - Google Patents

Werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, meer speciaal bij de produktie van bier. Download PDF

Info

Publication number
BE1002371A5
BE1002371A5 BE8800942A BE8800942A BE1002371A5 BE 1002371 A5 BE1002371 A5 BE 1002371A5 BE 8800942 A BE8800942 A BE 8800942A BE 8800942 A BE8800942 A BE 8800942A BE 1002371 A5 BE1002371 A5 BE 1002371A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
carbon dioxide
characterized
alcohol
beer
method according
Prior art date
Application number
BE8800942A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Schelde Delta Bv Met Beperkte
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schelde Delta Bv Met Beperkte filed Critical Schelde Delta Bv Met Beperkte
Priority to BE8800942A priority Critical patent/BE1002371A5/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1002371A5 publication Critical patent/BE1002371A5/nl

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
  • C12GWINE; PREPARATION THEREOF; ALCOHOLIC BEVERAGES; PREPARATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES NOT PROVIDED FOR IN SUBCLASSES C12C OR C12H
  • C12G3/00Preparation of other alcoholic beverages
  • C12G3/08Preparation of other alcoholic beverages by methods for altering the composition of fermented solutions or alcoholic beverages not provided for in groups C12G3/02 - C12G3/07

Abstract

Werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, daardoor gekenmerkt dat zij hoofdzakelijk bestaat in het in kontakt brengen van de alkoholhoudende vloeistof (1) met een stroom kooldioxydegas (2).

Description


  <Desc/Clms Page number 1> 
  Werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, meer speciaal bij de produktie 
 EMI1.1 
 van bier. van Deze uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, hetzij om alkoholhoudende vloeistoffen geheel of gedeeltelijk te dealkoholiseren of hetzij om alkoholen te winnen uit dergelijke vloeistoffen.  In het algemeen is de uitvinding bedoeld om te worden toegepast op allerlei alkoholhoudende vloeistoffen. In het bijzonder evenwel is zij bedoeld om aangewend te worden bij de produktie van bieren met een laag alkoholgehalte.  Bij de bekende gedealkoholiseerde bieren, waaronder bieren worden verstaan waarvan het alkoholgehalte verminderd is t. o. v. hun oorspronkelijke vorm, is het zo dat omwille van de dealkoholisatie ook de meest belangrijke aromabepalende 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 alkoholen zijn verwijderd, met als nadeel dat deze bieren een eerder fletse smaak bezitten.

  De huidige uitvinding heeft dan ook een werkwijze tot doel die toelaat dat bieren met een zeer laag alkoholgehalte kunnen worden bekomen, evenwel zonder dat het aroma van het bier verloren gaat, zulks door in een werkwijze te voorzien die toelaat dat de van het bier gescheiden alkoholen kunnen herwonnen worden en in hun verschillende frakties kunnen worden gescheiden, zodanig dat om het bier terug zijn smaak te geven nu uitsluitend de smaakbepalende alkoholfrakties terug bij het bier kunnen gevoegd worden, waardoor evenwel het totale alkoholgehalte van het bier nog steeds zeer laag blijft.  Ten einde de voornoemde en andere doeleinden te verwezenlijken betreft de uitvinding een werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, met het kenmerkt dat zij hoofdzakelijk bestaat in het in kontakt brengen van de alkoholhoudende vloeistof met een stroom kooldioxydegas. Het kooldioxydegas wordt hierbij verzadigd aan alkoholfrakties vanwege de zwakke wisselwerking die ontstaat tussen de kooldioxydemoleculen en een aantal alkoholfrakties.  Wanneer er  alleen-interesse  is aan het gedealkoholiseerde, of althans gedeeltelijk gedealkoholiseerde eindprodukt kan de met alkoholfrakties verzadigde kooldioxyde zonder meer worden afgevoerd. Indien het er echter om gaat om bepaalde alkoholen 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 terug te winnen, wordt het met alkoholfrakties verzadigde kooldioxydegas opgevangen, waarna de alkoholfrakties van het kooldioxydegas gescheiden worden, bijvoorbeeld  d. m. v.  kondensatie. Indien slechts interesse bestaat aan een bepaald aantal alkoholfrakties, bijvoorbeeld diegene die bij bier de smaakbepalende komponenten vormen, kunnen de verschillende frakties van elkaar gescheiden worden  d. m. v.  een gefraktioneerde kondensatie, waarna althans in dit voorbeeld de smaakbepalende frakties terug aan het bier worden toegevoegd.  In de voorkeurdragende uitvoeringsvorm gebeurt het afscheiden van het alkohol uit de alkoholhoudende vloeistof  d. m. v.  een stripping in een  strip-kolom.   In een bijzondere toepassing, bij de produktie van alkoholarme bieren, wordt bij de voornoemde scheiding het kooldioxydegas aangewend dat uit het fermentatieproces bij de produktie van dit bier vrijkomt. Bij voorkeur wordt hierbij een speciale reaktor gebruikt die in de gedetailleerde beschrijving verder is beschreven, zodanig dat een geheel gevormd wordt waardoor het produktieproces voor bieren, in het bijzonder alkoholarme bieren, sterk vereenvoudigd wordt t. o. v. de bekende werkwijzen. 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 Met het inzicht de kenmerken volgens de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeelden zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin :

  figuur 1 schematisch een inrichting weergeeft die de werkwijze volgens de uitvinding toepast, in het bijzonder voor het afscheiden van alkoholen uit bier ; figuur 2 de inrichting weergeeft van figuur 1, waarbij voor de toelevering van het kooldioxydegas gebruik ge- maakt wordt van het gas dat bij het fermentatieproces van het bier ontstaat ; figuur 3 op grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 2 met F3 is aangeduid ; figuur 4 een variante weergeeft van het gedeelte dat in figuur 3 is afgebeeld ; figuren 5 en 6 voor verschillende toestanden het gedeelte weergeven dat in figuur 2 met F5 is aangeduid ; figuur 7 een doorsnede van een reaktor weergeeft zoals deze kan aangewend worden om het voornoemde fermentatie- proces uit te voeren alsook om in de produktie van het benodigde kooldioxydegas te voorzien ;

  figuur 8 schematisch een praktische uitvoeringsvorm weer- geeft van een inrichting die de werkwijze volgens de uit- vinding toepast, in het bijzonder bij de produktie van 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 bier.  Zoals weergegeven in figuur 1, waarin bij wijze van voorbeeld een labo-opstelling is afgebeeld, worden volgens de werkwijze van de uitvinding alkoholen uit een alkoholhoudende vloeistof 1 afgezonderd door deze vloeistof in kontakt te brengen met een stroom kooldioxydegas 2, wat bij voorkeur gebeurt  d. m. v.  een stripping ip een strip-kolom 3.  De te behandelen vloeistof 1 wordt hierbij via een ingang  4,  bij voorkeur op enige afstand onder het bovenste uiteinde 5 van de strip-kolom 3 aan deze laatste toegevoerd. Het kooldioxydegas wordt onderaan via een ingang 6 in de strip-kolom 3 gebracht, waarbij een kontrole op het debiet uitgeoefend wordt door middel van een debietmeter 7. De in de strip-kolom 3 ingebrachte vloeistof loopt hierin op bekende wijze naar beneden en wordt zodoende intens in kontakt gebracht met de stroom kooldioxydegas 2.  In het geval van de behandeling van bijvoorbeeld waterige alkoholhoudende vloeistoffen is een bepaald percentage van de alkoholen absoluut gebonden met het water. De overige alkoholfrakties echter kunnen een zwakke binding met het kooldioxydegas aangaan en worden hierdoor dan ook meegenomen en tesamen met het gas via de uitgang 8, bovenaan de strip-kolom 3, afgevoerd. De bekomen vloeistof 9, die, in 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 funktie van de aard van deze vloeistof en de duur waarmee de vloeistof bij het doorlopen van de strip-kolom 3 in kontakt is geweest met de stroom kooldioxydegas, in meerdere of mindere mate ofwel helemaal geen alkohol meer bevat, wordt via de uitgang 10 onderaan de strip-kolom 3 afgevoerd.

  Het nut van het feit dat de ingang 4 zieh op een bepaalde afstand onder het bovenste uiteinde 5 bevindt, bestaat erin dat een gedeelte van de toegevoerde vloeistof 1 door de stroom kooldioxydegas 2 nog over enige afstand wordt meegevoerd, doch vervolgens met uitzondering van de alkoholfrakties die aan het kooldioxyde gebonden zijn in het bovenste gedeelte van de strip-kolom 3 naar beneden lopen.  Het is duidelijk dat gebruik gemaakt wordt van een passend toevoerreservoir 11 en een pomp 12 om de alkoholhoudende vloeistof 1 aan de kolom 3 toe te voeren, terwijl de gevormde vloeistof 9 in een daartoe geëigend reservoir 13 wordt opgevangen.  Het kooldioxyde kan op willekeurige wijze worden toegevoerd, bijvoorbeeld vanaf een gasreservoir onder druk of rechtstreeks vanuit een produktieproces.  Om de meest optimale resultaten te bereiken, geniet het de voorkeur dat de te behandelen vloeistof voorafgaandelijk gekonditioneerd wordt. Zoals weergegeven in figuur 1 kan dit 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 gebeuren door de vloeistof op te  waroen, bijvoorbeeld d. m. v.  een warmtewisselaar 14. In het geval van het dealkoholiseren van bier wordt gewerkt met temperaturen tussen 50 en 65 graden
Celsius, bij voorkeur 60 graden. Een lagere temperatuur vermindert het rendement van de werkwijze,  terwiji  een hogere temperatuur schadelijk is voor de kwaliteit van een bier.

  Ook in het geval van bier is het duidelijk dat het bekomen produkt  9,  ten einde het bier terug in optimale bewaringskondities te brengen, terug wordt gekoeld, bijvoorbeeld door middel van een warmtewisselaar 15 en in een gekoeld reservoir 13 wordt opgeslagen, dat hiertoe bijvoorbeeld door ijswater 16 is omgeven.   In het geval dat het gebruikte kooldioxydegas of de door het kooldioxydegas meegevoerde alkoholfrakties dienen herwonnen te worden, worden deze aan de uitgang 8 opgevangen en wordt een scheiding tussen het kooldioxyde en de alkoholen uitgevoerd, bijvoorbeeld zoals weergegeven in figuur 1 door middel van een kondensatie in een hiertoe gepaste inrichting 17, waarbij het kondensaat 18 bestaande uit alkohol wordt opgevangen in een reservoir 19, terwijl het kooldioxydegas wordt afgevoerd via een uitgang 20 waar het kan opgevangen worden.   Volgens een belangrijke uitvoeringsvorm voorziet de uitvinding tevens erin dat de verschillende alkoholfrakties, indien meerdere aanwezig, tevens van elkaar gescheiden worden. Dit 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 kan gebeuren door het bekomen kondensaat in zijn verschillende frakties op te splitsen. Evenwel geniet het de voorkeur om rechtstreeks een scheiding uit te voeren tussen enerzijds, het kooldioxyde en de alkoholfrakties en, anderzijds, gelijktijdig een scheiding tussen de verschillende alkoholfrakties. Volgens de uitvinding gebeurt dit bij voorkeur door het aan de uitgang 8 bekomen produkt een gefraktioneerde kondensatie te laten ondergaan.  Het feit dat volgens de werkwijze van de uitvinding de verschillende alkoholfrakties onderscheidelijk uit de alkoholhoudende vloeistof 1 kunnen herwonnen worden, biedt het voordeel dat volgens deze werkwijze qua smaak zeer hoogwaardige alkoholarme bieren kunnen vervaardigd worden. De gevolgde werkwijze bestaat hierbij volgens de uitvinding hoofdzakelijk in  opeenvolgend :  het aan een maximum uit het bier halen van de alkoholen d. m. v. de voornoemde kooldioxydebehandeling, het herwinnen van de alkoholfrakties die hoofdzakelijk bepalend zijn voor het aroma van het bier en vervolgens het terug bij. het behandelde bier voegen van uitsluitend deze laatst genoemde frakties. Zodoende wordt een bier met een zeer laag alkoholgehalte bekomen dat evenwel nog vrijwel zijn oorspronkelijke smaak heeft.  Bij het dealkoholiseren van het bier wordt bij voorkeur kooldioxydegas aangewend dat gewonnen is uit een 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 fermentatieproces, meer speciaal nog dat bij de gisting van het betreffende te dealkoholiseren bier is ontstaan. Zoals schematisch is weergegeven in figuur 2 wordt hiertoe het in de hiervoor besproken inrichting 21 gebruikte kooldioxydegas hieraan toegevoerd vanaf een hiermee gekoppelde inrichting 22 waarin de fermentatie van het betreffende bier plaats vindt.  Een bijzonder voordelige kombinatie dewelke een belangrijke vereenvoudiging in de produktie van alkoholarm bier betekent, ontstaat wanneer bovendien een inrichting 22 wordt aangewend die gevormd is uit een reaktor zoals afgebeeld in de figuur 2.  De inrichting 22 is specifiek beschreven in een  gelijklopend  oktrooiaanvrage en bestaat uit een reaktor die hoofdzakelijk gevormd wordt door middelen 23 die in een verspreid, doch geimmobiliseerd organisme 24, schematisch voorgesteld door kruisjes, voor het fermentatieproces voorzien ; een ingang voor de toevoer 25 van het voedingsmedium  26 ;  een met zijn onderste uiteinde op de ingang 25 aangesloten zieh in de hoogte uitstrekkend vrij kanaal 27 dat toelaat dat het voedingsmedium 26 langs de wanden hiervan kontakt maakt met de organismen 24 ; een tussen de door het bovenste uiteinde van het kanaal 27 gevormde uitgang 28 van de reaktor en de voornoemde ingang 25 aangesloten terugvoerleiding  29 ;  en toevoermiddelen 30 om het voedingsmedium 26"in de kringloop te brengen.

  Hierbij is de inrichting 22 bovenaan van een uitgang 31 voorzien waarlangs het gedurende het gistingsproces gevormde kooldioxydegas wordt afgevoerd en aan de voornoemde ingang 6 wordt toegevoerd. 

 <Desc/Clms Page number 10> 

  Voor de middelen 23 die in een geimmobiliseerd organisme 24 kunnen voorzien, wordt zoals weergegeven in figuren 3 en 4 gebruik gemaakt van een poreuze struktuur 32 waar doorheen het kanaal 27 zieh uitstrekt en waarin-via een de struktuur 32 omgevende mantel 33, een vrije ruimte 34 en een afsluitbare ingang 35 - de organismen 24 kunnen ingespoeld worden. De poreuze struktuur 32 is zodanig opgevat dat hij enerzijds mogelijk maakt dat de  Organismen  24 verspreid geimmobiliseerd worden en dat  hij  anderzijds absoluut verhinderd dat de organismen 24 in het kanaal 27 terecht komen.

  Volgens figuur 3 bestaat de poreuze struktuur 32 hiertoe uit een poreuze laag 36 die de indringing van de organismen toelaat waarna deze zieh door hun groei verder kunnen ontwikkelen en een hiertegen langs de zijde van het voornoemde kanaal  27'a ngebrachte  tweede laag 37 met een zodanig fijne porositeit dat zij de organismen tegenhoudt.  Volgens een variante weergegeven in figuur 4 wordt slechts van 
 EMI10.1 
  een  laag gebruik gemaakt waarbij de fijnheid van de porositeit in de richting van het kanaal 27 toeneemt zodanig dat de organismen langs de zijde 38 wel in de struktuur 32 kunnen dringen, doch deze door de toenemende fijnheid van de porositeit ervan niet kunnen verlaten langs de wand 39 van het kanaal 27.

  De laag 36 alsook de struktuur 32 uit figuur 4 bestaan bij voorkeur uit  siliciumcarbide, terwijl  de laag 37 bij voorkeur bestaat uit aluminiumoxyde. 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 De werking van de inrichting 22 bestaat erin dat het via de toevoermiddelen 30 in de kringloop gebrachte voedingsmedium, dat in het geval van bier hoofdzakelijk bestaat  uit "wort",  in de reaktor door diffusie in de wanden 39 dringt en  d. m. v.  het gistingsproces, dat teweeg wordt gebracht door de organismen, omgezet wordt in  o. a.  alkoholen en kooldioxydegas. De gevormde gassen alsook de gevormde alkoholen komen terug in het kanaal 27 terecht en stijgen hierin op gezien hun kleinere densiteit dan het voedingsmedium.

  In het begin ontstaan slechts kleine gasbelletjes zoals weergegeven in figuur 5, doch na enige tijd ontstaat een grotere gasontwikkeling waardoor gasbellen ontstaan die, zoals weergegeven in figuur 6, de volledige doorsnede van het kanaal 27 beslaan, waardoor een forse opwaartse stroming in de reaktor en  bijgevolg-ook  in de kringloop van de inrichting 22 tot stand wordt gebracht zonder dat enige pompen of dergelijke noodzakelijk zijn. Het gevormde kooldioxydegas verzamelt zieh bovenaan in de inrichting 22. Ook het gevormde bier verzamelt zieh bovenaan in de inrichting 
 EMI11.1 
 '...  22 gezien de lichtere densiteit hiervan dan het nog niet behandelde voedingsmedium 26. Het bier kan dan ook  d. m. v.  een dekanteerleiding 40 worden afgevoerd en wordt bij voorkeur rechtstreeks in het voornoemde reservoir 1 gebracht. Naargelang het proces in de inrichting 22 vordert, wordt nieuw voedingsmedium in de kringloop gebracht. 

 <Desc/Clms Page number 12> 

  Alhoewel de uitvinding hiervoor aan de hand van een labo-opstelling is besproken, is het duidelijk dat zij door de vakman op industriële schaal kan uitgebouwd worden. Figuur 8 geeft nog een schema weer van een voorbeeld van een praktische opbouw van de uitvoering volgens figuur 2. De zelfde delen zijn met dezelfde referenties aangeduid. Het reservoir 30 staat boven de kringloop van de inrichting 22 opgesteld. Het zieh hierin bevindende voedingsmedium 26 kan in de kringloop toegelaten worden  d. m. v.  een gestuurde klep 41, die bevolen wordt in funktie van metingen uitgevoerd door een niveaumeter 42 die met de dekanteerinrichting 43 samenwerkt.  De klep 44 regelt de afvoer van de alkoholhoudende vloeistof die bovenin de dekanteerinrichting  ontstaat, m. a. w.  het gevormde bier.  Het is duidelijk dat tussen de uitgang 31 en de ingang 6 een bufferinrichting 45 kan geplaatst worden voor het kooldioxydegas, alsook een regelorgaan 46 voor de debietregeling van de kooldioxydegasstroom.  Na de kooldioxydebehandeling volgt zoals voornoemd een gefraktioneerde kondensatie waarbij zoals weergegeven in figuur 8 verschillende alkoholfrakties 47A-47D worden gevormd, waarvan welbepaalde frakties (47C) terug bij het behandelde bier kunnen worden gevoegd. 

 <Desc/Clms Page number 13> 

  Het is duidelijk dat de voornoemde werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen  herhaaldelijk  op een vloeistof kan uitgevoerd worden om een optimaal resultaat te bekomen, waarbij bijvoorbeeld verschillende strip-kolommen in kaskade worden geschakeld.  De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeelden. beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, in het algemeen, en bij de produktie van bier, in het bijzonder, kan volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader der uitvinding te treden.

Claims (1)

 1. Conclusies. EMI14.1 ----------- 1. - Werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, daardoor gekenmerkt dat zij hoofdzakelijk bestaat in het in kontakt brengen van de alkoholhoudende vloeistof (1) met een stroom kooldioxydegas (2).
  2.-Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het afscheiden van de alkohol uit de alkoholhoudende vloeistof (1) gebeurt d. m. v. een stripping in een strip-kolom (3).
  3.-Werkwijze volgens conclusie 2, daardoor gekenmerkt dat de alkoholhoudende vloeistof (1) op enige afstand onder het bovenste uiteinde (5) van de strip-kolom (3) in deze laatste wordt ingebracht.
  4.-Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat zij ten einde de afgescheiden alkoholen te herwinnen, tevens bestaat in het opvangen van de gebruikte kooldioxyde, dewelke ten gevolge van de voornoemde behandeling met alkoholfrakties (18,47A-47B) is verzadigd, gevolgd door het scheiden van het kooldioxydegas en de ermee gebonden alkoholfrakties. <Desc/Clms Page number 15>
  5.-Werkwijze vol ens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat de alkoholfrakties van het kooldioxydegas worden gescheiden d. m. v. een kondensatie.
  6.-Werkwijze volgens conclusie 4 of 5, daardoor gekenmerkt dat tevens een scheiding tussen de verschillende alkoholfrakties (47A-47B) onderling wordt uitgevoerd.
  7.-Werkwijze volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt dat de verschillende alkoholfrakties onderscheidelijk van het kooldioxydegas worden gescheiden door middel van een gefraktioneerde kondensatie.
  8.-Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat welbepaalde frakties van de alkoholen (47A, 47B, 47D) uit het alkoholhoudende produkt (1) worden afgescheiden door opeenvolgend : het eerst door middel van een kooldioxydebehandeling uit de te behandelen vloeistof (1) halen van een maximum aan alkoholfrakties (47A, 47B, 47C, 47D) ; het scheiden van de alkoholen en het kooldioxydegas onderling, waarbij tevens een aantal verschillende alkoholfrakties (47A, 47B, 47C, 47D) onderling van elkaar worden gescheiden ;
  en het terug bij de behandelde alkoholhoudende vloeistof (1) bijvoegen van die frakties (47C) die in de oorspronkelijk alkoholhoudende vloeistof (1) gewenst zijn aanwezig te blijven. <Desc/Clms Page number 16> werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de alkoholhoudende vloeistof (1) vooraleer zij met de stroom kooldioxyde (2) in kontakt wordt gebracht, wordt opgewarmd.
  10.-Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de kooldioxydebehandeling van de te dealkoholiseren vloeistof (1) herhaaldelijk wordt uitgevoerd.
  11. - Werkwijze volgens conclusie 9, daardoor gekenmerkt dat in het geval van de dealkoholisatie van een bier, of althans bij de vermindering van het alkoholgehalte hiervan, de opwarming van het bier gebeurt tot een temperatuur tussen 50 en 65 graden Celsius.
  12.-Werkwijze volgens conclusie 11, daardoor gekenmerkt dat het bier wordt opgewarmd tot een temperatuur van 60 graden Celsius.
  13.-Werkwijze volgens conclusie 11 of 12, daardoor gekenmerkt dat het bier onmiddellijk na de kooldioxydebehandeling gekoeld wordt.
  14.-Werkwijze volgens conclusie 8, daardoor gekenmerkt dat in het geval van de produktie van alkoholarm bier precies die <Desc/Clms Page number 17> alkoholfrakties terug bij het behandelde bier worden gevoegd, dewelke het meent bepalend zijn voor het aroma van het bier. EMI17.1 '.
  15.-Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat in het geval van het produceren van alkoholarm bier, kooldioxydegas wordt aangewend dat gewonnen is uit een fermentatieproces.
  16.-Werkwijze volgens conclusie 15, daardoor gekenmerkt dat kooldioxydegas wordt aangewend dat is ontstaan bij de gisting van het betreffende bier zelf.
BE8800942A 1988-08-18 1988-08-18 Werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, meer speciaal bij de produktie van bier. BE1002371A5 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE8800942A BE1002371A5 (nl) 1988-08-18 1988-08-18 Werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, meer speciaal bij de produktie van bier.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE8800942A BE1002371A5 (nl) 1988-08-18 1988-08-18 Werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, meer speciaal bij de produktie van bier.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1002371A5 true BE1002371A5 (nl) 1991-01-15

Family

ID=3883583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE8800942A BE1002371A5 (nl) 1988-08-18 1988-08-18 Werkwijze voor het afscheiden van alkoholen uit alkoholhoudende vloeistoffen, meer speciaal bij de produktie van bier.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1002371A5 (nl)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191001195A (en) * 1910-01-17 1910-06-30 Otto Gerhardt Christo Overbeck A New or Improved Process for the De-alcoholization of Beer.
GB191105170A (en) * 1911-03-01 1912-02-29 Otto Gerhardt Christo Overbeck Improved Apparatus for Separating Alcohol from Beer, Distillers' Wort and the like.
US1541789A (en) * 1920-10-22 1925-06-16 Charles H Caspar Process of dealcoholization and apparatus for performing the same
FR714199A (fr) * 1930-06-25 1931-11-09 Procédé et dispositif pour la désalcoolisation des vins, cidres, bières et tous produits alcooliques
DE733233C (de) * 1939-11-24 1943-03-22 Dipl Brauereiing Josef Krieglm Verfahren zum Entalkoholisieren von gegorenen Getraenken, z.B. Bier
EP0228572A1 (de) * 1985-12-04 1987-07-15 Peter Eckes KG mit beschränkter Haftung Verfahren zum Herstellen von alkoholreduzierten bzw. alkoholfreien durch natürliche Vergärung erzeugten Getränken
EP0245845A2 (de) * 1986-05-13 1987-11-19 Holsten-Brauerei AG Verfahren zur Herstellung von alkoholarmen oder alkoholfreien Bieren

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191001195A (en) * 1910-01-17 1910-06-30 Otto Gerhardt Christo Overbeck A New or Improved Process for the De-alcoholization of Beer.
GB191105170A (en) * 1911-03-01 1912-02-29 Otto Gerhardt Christo Overbeck Improved Apparatus for Separating Alcohol from Beer, Distillers' Wort and the like.
US1541789A (en) * 1920-10-22 1925-06-16 Charles H Caspar Process of dealcoholization and apparatus for performing the same
FR714199A (fr) * 1930-06-25 1931-11-09 Procédé et dispositif pour la désalcoolisation des vins, cidres, bières et tous produits alcooliques
DE733233C (de) * 1939-11-24 1943-03-22 Dipl Brauereiing Josef Krieglm Verfahren zum Entalkoholisieren von gegorenen Getraenken, z.B. Bier
EP0228572A1 (de) * 1985-12-04 1987-07-15 Peter Eckes KG mit beschränkter Haftung Verfahren zum Herstellen von alkoholreduzierten bzw. alkoholfreien durch natürliche Vergärung erzeugten Getränken
EP0245845A2 (de) * 1986-05-13 1987-11-19 Holsten-Brauerei AG Verfahren zur Herstellung von alkoholarmen oder alkoholfreien Bieren

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rizzo et al. Electronic spectrum of the amino acid tryptophan cooled in a supersonic molecular beam
AU704708B2 (en) Process for the removal of carbon dioxide from gases
Zea et al. Discrimination of the aroma fraction of Sherry wines obtained by oxidative and biological ageing
Lelieveld et al. Indirect chemical effects of methane on climate warming
Léauté Distillation in alambic
US2290442A (en) Process for the rectification of impure alcoholic liquids
US7063867B2 (en) Process for enhanced flavoring of beverages and product produced therefrom
Vidrih et al. Synthesis of higher alcohols during cider processing
JP3042847B2 (ja) 超臨界流体を用いたコーヒーのカフェイン除去法
JP3155003B2 (ja) ホップエキスの製造法および該方法により得られるホップエキス
US4970000A (en) Method for the biological denitrification of water
US1939116A (en) Process for the continuous production of esters of ethyl alcohol
EP0245845B1 (de) Verfahren zur Herstellung von alkoholarmen oder alkoholfreien Bieren
Heras et al. Changes in the volatile composition of red wines during aging in oak barrels due to microoxygenation treatment applied before malolactic fermentation
CZ301706B6 (cs) Zarízení pro odstranování vedlejších produktu z uhelného materiálu a zpusob provádení tohoto odstranování
Bourgeois et al. Does advertising increase alcohol consumption?
BG99165A (bg) устройство и метод за отстраняване на съединенияот разтвор
CA1300054C (en) Process for producing alcohol-reduced or alcohol-free beverages made by natural fermentation
US20050042343A1 (en) Age expedited alcoholic beverage
Roy et al. Supercritical CO2 extraction of essential oils and cuticular waxes from peppermint leaves
JP2008067614A (ja) 蜂蜜酒の製造方法
US4321410A (en) Method of stripping unreacted materials in urea synthesis process
JPS5466568A (en) Method of treating dusts containing garbages
GB1374448A (en) Method of gas absorption and apparatus therefor
Oeschger et al. Atmospheric CO 2 content in the past deduced from ice-core analyses

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Owner name: SCHELDE-DELTA B.V.B.A.

Effective date: 20000831